Samgripingsmodell for analyse og løsning av …[pic]

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS – INDECO

THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS – OSE

Web: - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf. 92 44 28 22

Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.[pic]

Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented. Cogripsmodel-Notatet versjon 3.4. Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen![pic]

Cogripsmodel-Notatet

Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet – Cogripsmodel

Notat til Ragnar Frisch Seminaret

"En sosial-individualist mot det uopplyste pengevelde"

Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt

og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!

En utdypning og videreføring av Ragnar Frisch’ arbeider om Samgripingsmodeller inklusive det 3. alternativ[pic]

Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy – to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general! [pic]

For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it! Latest news:

INNHOLD:

FORORD MED KORT INTRODUKSJON TIL COGRIPS-MODEL OG -POLICY

I. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING

II. SAMGRIPINGSMODELL OG TEORETISK ANALYSE

A. Modellen på prosentform

B. Litt historikk om økonomiske kriser

C. Økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer

D. Mer om prisstigning og tiltak for å begrense inflasjonen

E. Avrundende merknader om modellen

III. SCENARIOANALYSER BASERT PÅ MODELLEN

IV. VIDEREGÅENDE NOTER (MED BL.A. MER OM INFLASJONEN)

V. SAMMENDRAG

PS. MED YTTERLIGERE UTDYPNINGER, KLIMA & MILJØ-ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER OG PRESSEMELDINGSARKIV

30.01.2023. Litt om Sentralbankens styringsrente og inflasjonen. Et tveegget sverd. Renter har en cost-push effekt ved at økte rentekostnader tendensielt overveltes i form av høyere priser, og en demand pull effekt via redusert etterspørsel, som bidrar tendensielt til lavere priser. Hvilken effekt som er sterkest i et gitt tilfelle er et empirisk spørsmål. I den nåværende situasjonen er antakelig cost-push effekten sterkest, og Norges Bank bare skaper økt inflasjon ved renteøkningene.

[pic]

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet. Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October – 12 November 2021.

Ad COP26. We – the Green Global Spring (GGS) - call for action, a massive global green subsidy program by the World Bank and IMF, financed by quantitative easing, lasting until the planet is green.

[pic]

STORTINGSVALGET I SEPTEMBER 2021

BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! STØTT DEN LIBERALE SOSIALDEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN!

Krig mellom topp og bunnplan i AP fordi APE-toppen vil ha med SV i statsråd!

Valginformasjon: Nå er det krig mot Kommunistene i AP/DnA. Marxist-Lysholmistene (ml-fraksjonen i AP/DnA) skal ut av Stortinget. Partisekretær Kjersti Stenseng bør sies opp etter å ha fastholdt at APE-toppen vil ha med SV i statsrådet til høsten på NRK-Kveldsnytt 03.08.2021. Grunnplanet, i motsetning til AP/DnA-toppen, vil ikke ha med SV i statsrådet. Dette gjelder også stortingskandidatene for AP/DnA i ditt fylke/valgdistrikt. Mange i grasrota til AP/DnA kommer nå til å stemme taktisk på Senterpartiet.

For øvrig: Myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller.

Forskjellene har minsket siden 2015 i følge SSB.  Ryktet/myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller er satt ut av (stats-) Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen I AP/DnA. Men det er løgn! Inntektsforskjellene måles med Gini-indeksen, som er 1 (100%) når en person har all inntekt og alle andre null, og lik 0 (0%) når alle har lik inntekt. I Norge har Gini-indeksen ligget på rundt 0, 25 (25%) + -, i mange år. Fra og med 2015 har faktisk Gini-indeksen gått ned jevnt og trutt fra 0,26 (26%) til 0,25 (25%). Inntektsforskjellene måles etter skatt, altså netto utbetalt inntekt. Gini-indeksen viser hvor topptung inntektspyramiden er. Sett internasjonalt er Norge et meget egalitært samfunn. (At formuesfordelingen er blitt litt mer skjev er en annen ting, men det er stort sett irrelevant i denne sammenheng. Det må være lov og spare og investere i et land. Det er bare Kommunistene som vil stjele folks sparepenger! ) Mvh  Anna Quist.

PS.  

AD STORTINGSVALGET 2021

BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! =

DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE ALLIANSEN! STEM PÅ DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021!

NB! MEN APE-LEDELSEN ER KUPPET AV MARXIST-LYSHOLMISTENE (ML-FRAKSJONEN I AP/DnA) OG SKAL OGSÅ BOIKOTTES 100% OVER HELE NORGE!!!

DnA-SP-V-ALLIANSEN HOLDER KUN KONTAKT MED GRASROTA – GRUNNPLANET i AP/DnA.

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra 10. august til 10. september.

PPS. Blant "andre autoritære" er Ap/DnAs Trine Lise Sundnes fra LO-byråkratiet i Oslo. Hun vil "ha et stort SV" og vil ha med SV i det nye statsrådet etter valget. Hun skal derfor strykes fra Ap-listen for Oslo. Også flere skal strykes. Det gjelder alle stortingskandidatene for AP/DnA over det ganske land. Det  gjelder altså også ditt fylke/valgdistrikt! AP/DnA skal kort og godt boikottes over hele Norge!!! Grasrota i AP/DnA oppfordres til å stemme på Senterpartiet!!!

Om DnA-SP-V-Alliansen.

DnA-SP-V-Alliansen er en grasrots-organisasjon som jobber for å få til et liberalt sosialdemokratisk sentrums-statsråd etter Stortingsvalget i høst, uten Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen (marxist-lysholmistene) i AP/DnA (som vil ha med SV i statsråd), blant annet ved ulike stryknings- og valgboikotts-aksjoner.

INDECO er kontakt for den sosialdemokratiske

DnA-SP-V-ALLIANSEN

for Stortingsvalget 2021.

Kontakt-tlf. 22 37 65 84 og Kontakt-E-mail indeco@online.noNærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:)From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, October 17, 2020 8:51 AM

To: 'post.okokrim@politiet.no'; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@ok.ntnu.no; post@forskningsradet.no; post.oslo@politiet.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; Klassekampen politikk; PST

Cc: NHO; tips aftenposten; tips@dn.no; TV2; tipsa@etc.se; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Dagens Næringsliv Redaksjonen; tips@nationen.no; CNN - YWT@; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; The Economist; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk

Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed…”

INDECO-OSE anmelder SINTEF for grov svindel med forskningsresultater knyttet til profitt & økonomi, etc.

NB! Dette er ren svindel! MAFIA! VERDENS-OMSPENNENDE!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, October 17, 2020 8:16 AM

To: Aftenposten Økonomi; Aftenposten Debatt; tips aftenposten; Høyre; Høyre-stortinget; Unge Høyre; Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?

Cc: tips@dn.no; tips@nationen.no; TV2; tipsa@etc.se; NRK Nyhetstips; Tips@dagsavisen.no; debatt dagsavisen; debatt@etc.se; Dagens Næringsliv Redaksjonen; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; The Economist; haveyoursay@bbc.co.uk; CNN - YWT@; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A

Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

From: Folkebevegelsen

Sent: Friday, October 02, 2020 5:55 AM

To: Folket - media og øvrigheten

Cc: GretaThunbergMedia@

Subject: DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

Ad CCS! Dette er for det første grønnvasking av forurensende prosesser, for det andre er ikke lagringen trygg. Det er f.eks. ikke jordskjelvtrygt i Nordsjøen, og det kan også lekke av andre grunner... Og det er uforholdsmessig dyrt! Hilsen GAIA 29.08.2022.

DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA

FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

Dette er en bredt basert direkte aksjon e-mail-kampanje bygd på en samlet utsendelse av viktige deler av følgende to dokumenter:

·  Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!

·  Stortingsvalget 2021 - Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM & PROGRAM-ARBEIDE!

Fra programarbeidet: Korona Antiklima-konkurs vs. Klima-vekst-strategi! Som skal startes opp så smått… En bør nå la antiklima-bedrifter og slike avdelinger i storbedrifter (som Equinor f.eks.) gå konkurs, og ikke la de få en krone i korona-støtte subsidier, og bare subsidiere klima-vekst-bedrifter og sådanne avdelinger i storkonserner. Samtidig må etterspørselen stimuleres noe kraftig, så man får ned ledigheten, men man må holde fast på koronareglene mot smitte, ev. også bruke munnbind. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Erna Solbergs nye 2 milliarder NOK til dette per 03.10.2020 er penger kastet ut av vinduet, likt med den mislykte "månelandingen" til Jens Stoltenberg. Det er lov å tro på Julenissen, men det er dumt å betale 2 milliarder for slik urealistisk tro... Å fange en [CO2] fjært å få den opp i rumpa til Erna er teknisk mulig, men ikke regningssvarende miljø- og klima-økonomi.

Fra: The Institute of Industrial Economics

Sendt: onsdag 14. oktober 2020 20:06

Til: tips aftenposten ; Aftenposten Debatt ; 'Statsministerens kontor' ; 'Statsministeren - Folkets tjener?' ; Olje- og energidepartementet

Kopi: 'tips@nationen.no' ; 'tips@dagsavisen.no' ; Norges Bank ; Finansdepartementet ; 'finans@stortinget.no' ; Debatt VG ; 'Dagens Næringsliv Redaksjonen' ; debatt dagsavisen ; 'Jonas Bals'

Emne: …

Til (se over)

Beklageligvis har ikke dere skjønt at CO2 rensing og lagring ikke er klima-lønnsomt i stor skala. Falske påstander om det motsatte fra IEA, SINTEF og andre propaganda-institusjoner for olje & kull-lobbyen og/eller som tjener penger på falskneriet, er allerede klart dokumentert som svindel i seriøs litteratur på området. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE kommer til å avsløre alt sammen i forskningsrapporter. Bare vent! Dere blir skandalisert! [Se blant annet artikkelen: "It’s time to accept carbon capture has failed..." nedenfor".

Det går jo ikke an å gi seg angående klimakrisen, alvoret og barnebarn tatt i betraktning og en følelse av samfunnsansvar.  Man kan jo ikke bare gi seg når man har den sannsynligvis eneste brukbare, om enn vanskelige å få til,  løsningen på klimakrisen. Men det er liten grunn til å tro at det kommer en ny «Albert Einstein» som lett fikser dette. Teknologi-optimistene er «livsfarlige» i denne sammenheng. Husk Jens Stoltenbergs «månelandings» fiasko. CO2 rensing i tilstrekkelig skala er like håpløst tøv som fusjons-atomkraftverk basert på hydrogen. Bare tøv a la jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, og  farlig tro i tillegg, da det tar fokuset vekk fra reelle løsninger, det som kan gjennomføres, og lager falske urealistiske håp som bidrar til å hindre nødvendig aktivitet angående reelle løsninger i dag og fremover. Dette er en hilsen til øko-ingeniørene, og teknologi-optimistene,  i Trondheim (NTNU) og world wide. - Forskere tar jo av og til feil, og INDECO-OSE håper  veldig vi  har  gått  helt i baret med dette, og at andre kan fikse en klimaløsning som vil virke i tide, og at vår  vanskelige løsning å implementere ikke er en nødvendig og den eneste farbare vei til å løse klimakrisen likevel.  Men det er bare det at vi dessverre er veldig kompetente og helt åndsfriske og oppegående, og kanskje i verdenstoppen på feltet, så vi har høyst sannsynlig ikke gått i baret, men faktisk funnet den eneste farbare veien til å forhindre klimakrisen (sånn i hovedsak sett), så vi får bare fortsette kampen…

AD CO2 RENSNING OG LAGRING.

SINTEF har ikke kost-effektiv løsning for CO2-rensing (CCS) i stor skala.

Til SINTEF. Hei mona.j.molnvik@sintef.no + Div. kopier. Se spørsmål til SINTEF nedenfor angående CCS (carbon capture and storage)! Viser til tlf.-samtale med Eirik Lian (Communications Director for SINTEF) fredag 14.02.2020 om temaet, hvor han sa han «visste ikke noe om dette» og henviste til «fagpersoner på Websiden» til SINTEF. Merkelig at Kommunikasjons-direktøren på SINTEF ikke vet noe om dette, men tok en ny visitt på SINTEFs hjemmeside. Der SINTEF fant jeg deg som kontaktperson for CCS mona.j.molnvik@sintef.no . NB! Se spørsmål nedenfor! Kan du gi en kort oppsummering (se altså spørsmål nedenfor) av forskningsfronten på CCS, og om dette er regningssvarende i stor skala? Jeg er som du ser skeptisk i utgangspunktet, men er lydhør for andre argumenter. Det er om å gjøre å få klarhet i dette viktige spørsmålet angående hva man skal satse på av tiltak mot kull, olje og gass og CO2 utslipp fra dette, så raskt som mulig. Svar utbes derfor snarlig. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe 16.02.2020.

PS. Har ikke fått noe svar per 20.02.2020, gjentar derfor spørsmålet til mona.j.molnvik@sintef.no , og får jeg ikke noe skriftlig svar i løpet av denne uken, ringer jeg henne i neste uke for en prat! Dette spørsmålet må nå raskt avklares! Hilsen JHØ. PPS 28.02.2020; har ringt flere ganger denne uken til Mona J. Mølnvik, og bare fått tlf.-svarer, lagt igjen beskjed til henne om å ringe meg og om saken, og det samme til sentralbordet, som skulle gi beskjed til Mølnvik, uten å ha fått noe svar. Konkluderer med at SINTEF har sannsynligvis ikke kost-effektiv løsning for CO2 rensing (CCS) i stor skala, og det er det heller ingen andre som har så langt jeg har kunnet bringe på det rene. Det er bare å kaste bort penger å satse på dette, og det bør det bli en slutt på. Altså parolen er NEI TIL mer CCS-Tull! Ikke fem øre til det!

13.02.2020: Hei eirik.lian@sintef.no . Hvordan står det til på CO2-rensingsfronten? Kan det noen gang bli lønnsomt i stor skala, eller er det like umulig som fusjonsenergi basert på hydrogen? Raskt svar utbes. Se for øvrig der hvor dette bl.a. diskuteres, klikk her:  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar . Har søkt på Internett om dette temaet, det ser ut som forsøk på CO2 fangst og –lagring (carbon capture and storage, CCS, f.eks. ved aminanlegg) nå bør stoppes for godt, som alt for – hinsides - dyrt i forhold til effekten. Men Sintef opererer fortsatt med dette som en stor og viktig greie for klimaet. Er det dekning for dette,  bør det nå offentliggjøres, er det i hovedsak bløff må det innrømmes! NÅ! SNART! Å kaste blår i øynene på Folket og Øvrigheten i Norge og internasjonalt på dette viktige punktet er i så fall helt uakseptabelt. Dette må du nå greie å svare på i klartekst. Følger du ikke opp raskt så ringer jeg deg i løpet av uken for en alvorsprat. NB! Men siden jeg ikke fikk noe svar etter henvendelser med spørsmålet 10-12.02.2020 så går jeg nå foreløpig ut fra at SINTEF ikke vil svare skriftlig, og også at de ikke kan forsvare CCS - CO2-rensings-prosjektene sine som forsvarlige miljøtiltak.

Statsrådet presenterte fredag 07.02.2020 nye klimamål. Det bestemte å stramme inn målene for utslippskutt i 2030. Som første vestlige land meldte Norge inn forsterkede utslippskutt: CO2-utslippene skal ned med 50-55 prosent innen 2030. Før hadde Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet det året etter. Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent. «Ambisiøst og realistisk», kommenterer Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero: «Norge melder inn forsterket klimamål for 2030 til FN: 50-55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i samarbeid med EU. Det er ambisiøst og realistisk. I tillegg bør vi utvikle teknologimål for sektorer, og mål for norske tiltak internasjonalt, som utfasing av kull i vekstøkonomier», skriver Holm på Twitter. Dette er helt i tråd med Green Global Spring – GGS-aksjonen: «China, USA & EU! Drop Coal!» Kilder: INDECO-OSE & Folkebevegelsen.

It’s time to accept carbon capture has failed – here’s what we should do instead

August 23, 2017 3.50 pm BST.  For years, optimists have talked up carbon capture and storage (CCS) as an essential part of taking emissions out of electricity generation. Yes, build wind and solar farms, they have said, but they can’t be relied on to produce enough power all the time. So we’ll still need our fleet of fossil-fuel-burning power stations; we just need to stop them pumping carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. Most of their emphasis has been on post-combustion capture. This involves removing CO₂ from power station flue gases by absorbing them into an aqueous solution containing chemicals known as amines. You then extract the CO₂, compress it into a liquid and pump it into a storage facility – the vision in the UK being to use depleted offshore oil and gas fields. One of the big attractions with such a system is it could be retrofitted to existing power stations.

The big let-down. But ten years after the UK government first announced a £1 billion competition to design CCS, we’re not much further forward. The reason is summed up by the geologist Lord Oxburgh in his contribution to the government-commissioned report on CCS published last year: The problem is that the process is [extreme] costly and energy intensive. For a gas-fired power station, you typically have to burn 16% more gas to provide the capture power. Not only this, you end up with a 16% increase in emissions of other serious air pollutants like sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter. Concerns have also been expressed about the potential health effects of the amine solvent used in the carbon capture.  You then have to contend with the extra emissions from processing and transporting 16% more gas. And all this before you factor in the pipeline costs of the CO₂ storage and the uncertainties around whether it might escape once you’ve got it in the ground. Around the world, the only places CCS looks viable are where there are [extreme] heavy state subsidies or substantial additional revenue streams, such as from enhanced oil recovery from oilfields where the CO₂ is being pumped in. 

Well, say the carbon capture advocates [= liers], maybe another technology is the answer [b. s.]. They point to oxy-combustion, a system which is close to reaching fruition at a plant in Texas [lies, it turned out to be a total fiasco]. First proposed many years ago by British engineer Rodney Allam, this involves separating oxygen from air, burning the oxygen with the fossil fuel, and using the combustion products – water and CO₂ – to drive a high-pressure turbine and produce electricity. The hot CO₂is pressurised and recycled back into the burners, which improves thermal efficiency. It has the additional advantage that CO₂is also available at pressures suitable for pipeline transportation. It is, accoring to some [over-optimistic] enthusiasts, the “holy grail” of CCS. Admittedly it looks promising, but I wouldn’t go that far. It’s not suitable for retrofitting existing power stations. With many existing stations viable for several decades, this will do little for immediate emissions. And you are still obtaining and moving fossil fuels in large quantities, with the resultant emissions along the way. Finally, my experience would indicate that there is always very significant cost growth with new technology scaled up to industry. [NB! The oxy-combustion has later turned out to be a total fiasco.]

Number crunching. One UK post-combustion CCS project that was cancelled earlier this year was the joint-venture between SSE and Shell at the Peterhead gas-fired ation in northeast Scotland. It aimed to capture 10m tonnes of CO₂ over a 10-year period and store it 2km under the North Sea. Let’s put this saving into context. But in short, it is time for governments to stop wasting time and money on technologies like CCS that aren’t working. They need to finally get serious about leading a major drive for energy efficiency instead. [Which has de facto a very little potential for real pro-climate policy.]

Author: Senior Lecturer in Chemical Engineering, University of Aberdeen Tom Baxter does occasional oil and gas consultancy work for Genesis Oil and Gas Consultants, but the ideas in this piece are entirely his own. Source: .

From: Folkebevegelsen

Sent: Saturday, October 03, 2020 4:39 AM

To: Folket - media og øvrigheten

Subject: WEEKEND-OPPDATERING! DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!

DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!

Hei igjen Folket – media og øvrigheten en masse…

Det er nå foretatt en weekend uke 40 oppdatering av Forsiden/Index-siden til Folkebladet: anarchy.no  og Weben om Stortingsvalget 2021 samt flere sider på indeco.no, som har kontaktfunksjonen til ALLIANSEN.

Bare klikk på linkene over, de er garantert uten virus. Følg med!

Mvh. Mona Solberg, talsperson for Folkebevegelsen

PS. Kampanjen fortsetter uavbrutt videre i uke 41 og fremover.

[pic]

OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE - OG HVORDAN VI SKAL KNUSE TALIBAN

17.10.2020. Forsvaret av Anarkiet må nå legges om. Bøndene inkludert småbrukerne, samt fiskerne - er godt rodebasert organisert omtrent som Taliban i Afghanistan. Taliban er tilsynelatende uovervinnelige i kapasitet av en ekstremt godt organisert og ledet geriljabevegelse. De har ikke engang flyvåpen, men en del raketter, omtrent som Hamas. Veibomber og improviserte strids-bomber (ISB) generelt er sentralt. NB! En stor vogntog-trailer med en dobbelt "Breivik-bombe" tar hele regjeringskvartalet uten problemer. Har vi et Heimevern på 600 000 menn + bonde-fiskar-organisasjonen er vi uslåelige uten flyvåpen også. Heimevernet har selvfølgelig et effektivt Sjøheimevern, med anti-ubåt-forsvar. Pluss egne ubåter. Også drone-ubåter. Uslåelig, som Taliban, bare relativt mye sterkere og en geografi som hjelper oss. Har vi et solid flyvåpen i tillegg er vi over-uovervinnelige, men det kan skytes ned. Men vi trenger det egentlig ikke, jevnfør Taliban. + H-bomber naturligvis!

Taliban overtar nå hele Afghanistan med all makt og penger til islam-hierarkene som er ateister. De er både sociopater og psykopater genetisk ca. 100% og får full kontroll med ultra-fascismen sin. Sharia er effektiv lovgivning til kontroll av Folket fra ultra-fascistisk hold. Det vet ateist-islam-hierarkene. NB! Men deres Akilles-hæl er at de mangler H-bomber...

De får det nå snart som de vil, om man ikke bruker H-bomber på dem i tilstrekkelig grad. Det er politisk vanskelig og utrydder også deler av Folket, men kan gjøres om man er litt tøff og sikter seg inn på kommandosenteret og hovedorganisasjonen som er i et begrenset område. AISC anbefaler at vi bruker H-bomber om de ikke gir seg helt og avvæpner fullstendig på en uke etter de facto ultimatum (Realpolitik!). Sosial-demokratene (Bakuninistene + +) er lei av sulikk-angrep etter modell av annen verdenskrig med USA i spissen, Russerne fikset heller ingen ting. Generaler kjemper alltid siste forrige krig, og taper. Gerilja + H-bomber er alt som trengs egentlig for forsvar. + ørlite av annet konvensjonelt. Billig og effektivt!!!

I tillegge til Bonde-fiske-HV-gerilja-bevegelsen trenger Norge et H-bombeforsvar som er til å stole på - ved Allierte?, ellers får vi skaffe oss tilstrekkelig full pakke for avskrekking selv, på norske ubåter. + Noe landbasert H-b langt nede i granittfjell - må også brukes, med kraftigere raketter og mega-store H-bomber, til hovedavskrekking. Behøver bare ha ca. 1000 stykker masseproduserte. Det fikser norsk forsvarsindustri på fire - fem år. Og anti-rakett skyts mot fi, og supplerende raketter (intelligente droner) som styrker våre H-bombe-raketter så de 100% sikkert treffer mål over hele kloden uten å bli skutt ned. Må være satelitt-uavhengig. Alle satelitter kan skytes ned uten problemer. Dette koster ikke mye, men holder i massevis. Litt marine og kystvakt trengs også, men ellers bare masse ubåter med små H-bomber og drone-torpedoer. Regulær hær, bortsett fra spesialstyrker, anti-terror-militærpoliti, og et PST + et NB! Anstendig!!! politi/lensmenn over hele landet, underlagt Forsvaret som en autonom enhet + en effektiv E-tjeneste som kan ta ut (likvidere), ikke den søppla vi har nå, er neppe nødvendig. Og et sammenslått J&BD + FD & UD til Anti-militarisme-Departementet (AMD) og med diplomati med lobbyer over alt, som i denne sammenheng er effektivt. Den driten vi har nå kan vi ikke ha. Dyrt og ca. null verdt. Visergutter for nasjonal-fascisten Trump. Drit og DRA! V-h. AISC. Fra ANARKIDEBATT: .

folkebladet

anarchy.no

HER ER POLICYEN TIL SOSIAL-DEMOKRATENE SETT SAMLET DVS.HOVEDPROGRAMMET TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021!Mer info? Kontakt ALLIANSEN: tlf.: 22 37 65 84, e-mail: indeco@online.no

indeco.no[pic]

SISTE NYTT:

DnA-SP-V-ALLIANSEN: START PÅ VALGKAMPEN TIL STORTINGSVALGET 2021 OM MORGENEN FREDAG 02.19.2020 - UKE 40!

DET GJELDER OM Å KOMME I GANG TIDLIG FOR Å VINNE VALGET OG OVERTA STATSRÅDET HØSTEN 2021!

"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.

"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."

DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021

Report - No 1.

Se nedenfor...

Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy – to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

An important report - No 1 - below:

Harald Fagerhus, cand. anarch. Ph D - Managerial editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and also responsible editor for the economy broadly defined of Fb, and all the divisions of Fb, including all anarchy.no-organizations, the GGS, GAIAN, AISC etc. as well as the global Secretariat – Fagerhus is also honorable Research Fellow at - and official spokesperson for - IIFOR. anarchy.no. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Anna Quist, cand. anarch. and elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) & and The Anarcha-Feminist International (). Also Consultant of the INDECO-Network and spokesperson for SDIA and SDIA-GLOBAL, as well as activist for, and supporter of - and voting for - DnA, the Norwegian Social-Democrats, following the tradition of Mikael Bakunin’s Social-Democratic Alliance in the 1. International. DnA cooperates with Senterpartiet. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Ole-Jacob Edna, cand. oecon. and DnA-member & member of the INDECO-Network. Cand. oecon. Jacken Edna, earlier Underdirektør i Olje- og Energi-Departementet, has a.o.t. published a book/research report in Industrial economics, the case of petroleum, together with JHØ. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph D - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to anarchy.no in general. E-mail for The INDECO-Network a.m.: indeco@online.no. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Mona Solberg, har bestått grunn- og videregående kurs i libertær politisk økonomi hos ØPS-AU/AUIF ved Universitas Osloensis (UiO) og IIFOR. Mangeårig AI-sekretær og generalsekretær i AFIN-ANORG samt talsperson og aktivist for «den tredje vei», Ragnar Frisch’ «det tredje alternativ» og Pierre J. Proudhons «den tredje samfunnsform», dvs. sosial-individualisme = Bakunistisk sosialdemokrati. Stemmer på, og er aktivist for partiet Venstre, og for Nei til EU fløyen i partiet. Generalsekretær i Libertære mot EU, siden oppstarten i 2002. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

This report is also published at the top of plus distributed globally via e-mail. [pic]

Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.

"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."

DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021

Report - No 1.

Invitasjon til Arbeiderpartiet om å slutte opp om the Green Global Spring (GGS), fra flere frihetlige som stemmer på og/eller er medlemmer av – Ap, med meg, Anna Quist, i spissen og som talsperson for Sosial-Demokratene i AFIN (SDIA), Anarkist-nettverket i Norge, som også har Sekretariatet for de frihetlige i Norden og GLOBALT, dvs. Anarkist-Internasjonalen AI/IFA med tilhørende organisasjoner, inkludert de bredere Folkebevegelsene GGS- og GAIAN-, samt AISC-Nettverket. SDIA jobber også internasjonalt i SDIA-GLOBAL.

NØI-INDECO-Nettverket er rådgiver for SDIA, SDIA-GLOBAL og ANARCHY.NO generelt, og opererer også kontakt-telefonen 22 37 65 84 og kontakt-E-mail: indeco@online.no for SDIA, INDECO.NO- og ANARCHY.NO-Nettverkene. Cand. anarch. Anna Quist er også konsulent i NØI-INDECO-NETTVERKET, og passer kontakt-telefonen sammen med cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, som er forskningssjef inkludert forlagssjef for NØI-INDECO-Nettverket, og også aktivt medlem i Senterpartiet. Vi håper alle på valgseier for Sp-DnA-alliansen - med overtakelse av Statsrådet, med Venstre inkludert, ved neste Stortingsvalg, og et skikkelig grønn-frihetlig skifte av norsk politikk, inklusive utenrikspolitikk, og stor støtte til GGS-økonomisk-politikk = Cogrips-model & - policy. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021 ble etablert 28.09.20120. Hovedprogrammet for ALLIANSEN ligger på index-siden til anarchy.no.

Det norske Arbeiderparti  (DnA) har i de senere årene utviklet seg mer og mer i frihetlig retning, særlig grunnplanet og lavere lag i parti-hierarkiet, men deler av Toppen henger litt igjen i fortiden, med marxistisk, sentralistisk, topptungt Gro, Håkon Lie og Einar type -velde.

Men mange, også i Toppen, har utviklet seg noe i frihetlig retning - med Jens Stoltenberg i spissen, som allerede «merket» seg den anarkistiske Ragnar Frisch’ &  Frischian Cogrips/Samgripings-modellen og politikken til INDECO-NETTVERKET, i et brev  fra Statsministerens Kontor med Statens Løve på, og hilsen på vegne av J. S.,  til NØI-INDECO, i 2009. Vi siterer: "Dato 19.mai 2009. Diverse innspill. På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

indeco.no & anarchy.noCOGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a.

[pic]

NB! Det norske Arbeiderparti (DnA) har nå – stort sett og sett under ett – blitt for Reelt  Demokrati (= Det Frihetlige) forhåpentligvis, og er dermed ikke lenger marxistisk sosialdemokratisk, men i hovedsak frihetlig sosialdemokratisk, jevnfør anarkisten Mikael Bakunins Sosialdemokratiske Alllianse i den 1. Internasjonale, og senere. Denne tradisjonen er i dag i varetatt og videreført av SDIA og SDIA-GLOBAL støttet av INDECO.NO og ANARCHY.NO NETTVERKENE EN MASSE. NÅ SENDER VI BALLEN OVER TIL DnA og orienterer Sp og Venstre - om denne høyst aktuelle politikken i det progressive sentrum av norsk politisk-økonomi.

Mvh. cand. anarch. Anna Quist for SDIA og SDIA GLOBAL & DnA-SP-V-ALLIANSEN, samt GGS.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

PS. Ta en titt på:! Og for DnA.SP-V-ALIANSEN

• Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre

autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!

• Stortingsvalget 2021 – Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM1[pic]

Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet er per definisjon en revolusjon. Revolusjoner kan være av varierende størrelse, noen små, og av og til noe større. Revolusjon står i motsetning til reform, som er økonomisk-politiske endringer uten skift i system-koordinatene, dvs. endringer innenfor systemets rammer, uten å gå utover disse.

Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet skjer nesten alltid ved en kontinuerlig prosess via infinitesimale skift i systemets koordinater, som integreres dynamisk over tid, til et signifikant samlet skift i systemkoordinatene, dvs. til en signifikant revolusjon. NB! En serie usignifikante revolusjoner kan altså resultere etter en tid, i en samlet signifikant revolusjon. Er revolusjonen en bevegelse nedover på ØP-kartet, kaller man den også en kontra-revolusjon.

Revolusjoner kan også skje ved diskontinuerlige, eventuelt store  - skift i system-koordinatene, uten at vi skal gå videre inn på dette her, utover å bemerke at slike ofte går fryktelig gærent, oftest på grunn av mangel på relevante oppfølgende organisasjons-strukturer.

GGS, The Green Global Spring Revolution, bl.a. støttet av GAIAN Freedomly Zen-Buddhists, andre frihetlige, Greta Thunberg & Co og flere, satser ikke på denne gærne strategien. Men på opplegget nevnt under «NB!» over, som skulle bli en suksess, forutsatt trigging av tilstrekkelige folkemasser til støtte for opplegget (til GGS). Og det må det bli i tide til å avverge full blown climate-crisis, with Ragnarokk = FULLT HELVETE PÅ GAIA, A.K.A. TELLUS OG JORDEN, OG KANSKJE MER. JHØ.

Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at indeco.no and IJOR/IIFOR at anarchy.no.

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Atheist Religion!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

[pic]"

[pic]

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map

A mathematical precisation of the map is presented at the Formula of anarchism .

For practical statistical methods of estimation of the authoritarian degree etc. see the chapter V.B.

NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately. [pic]

The Green Global Spring (GGS)

Official website of GGS & GAIA:

Web of the GGS-action-website:

Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

The People's economic-political demands and how they can be met.

The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

The Gini-index for income should be lower than 20 percent, and the society should have also small rank-differences. The Gini-index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is.

The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian.

Because

1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined;

2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and

3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy (Why? - see point 1. about the Law of Corruption).

The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Sunday, June 07, 2020 8:34 PM

To: The Economist; redaktionen@arbetaren.se; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Senterpartiet epost; Noam Chomsky; Norges Bank; anarkis69@

Cc: International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

1. All brown shit: blue-brown, red-brown, only brown and dark brown ultra–fascist, systems, are always anti-climate because these systems cannot work otherwise, it is automatically build in them, all these more or less extreme ultra-authoritarian systems, world wide. They ca. 100% certain cannot in anyway make green policy, even if the rulers want to – it is impossible. [Why it is so, is explained ca. 99% certain, with China as a typical example, see the next three articles about China and more below.]

2. On the other hand sufficient democratic systems, i.e. both economically and political/administrative, i.e. with sufficiently a) high degree of democracy as defined in the Cogrips-model and b) real scientific based information to the People and their relevant demands, i.e. always including  sufficient green and pro-climate, because a green world is necessary to survive as mankind on earth, and also based on the Cogrips-model and -policy, will automatically be green and pro-climate.

3. So the battle is all about sufficient democracy vs authoritarian regimes, and nothing else!

4. NB! The green movement is of no importance at all – totally irrelevant, and just a waste of money and time. With sufficient democracy globally soon enough, the climate-crisis will automatically be solved. The question is only how to make sufficient democracy globally in due time before full blown climate-crisis.

5. It is only by the Top of the societal pyramid - in the democratic countries, the Bureaucracies broadly defined in public and private sector, that mainly make all of the important societal decisions, to follow up the ca. 100%  scientific true advice based on the Cogrips-model and –policy, in due time before full blown climate-crisis, to fix this problem. It is all very simple really.

NB! It is about time this very little but ca 100% true scientific knowledge is known globally. It is about time for the news-media to tell this simple truth globally to the People, the Bottom of the societal pyramid, as well as to the Top of the pyramid, i.e. the Bureaucracy broadly defined, economically and/or political/administrative, in public as well as private sector. Feel free to make your own reports based on the Cogrips-model and -policy on indeco.no and anarchy.no. You don’t need to quote anarchy.no or indeco.no and use the exact material from the Cogrips-model and –policy. Use the model to make your own relevant reports, preferably popularized.

The Cogrips-model and –policy, as presented at anarchy.no and indeco.no, has a.o.t. mathematical formulas and a rather heavy scientific language, and is not sufficiently popularized to reach and enlighten the People en masse and in general, a very likely necessary condition for development of Real Democracy, automatically also green, of sufficient high degree of democracy in due time to avoid full blown climate-crisis. And you don’t need to tell you found the ideas by us – the Cogrips-model and -policy is not copyrighted material but 100% free to use for all that want to. NB! Real ca. 100% true social scientific research and laws, as the Cogrips-model and –policy consist of, is always available to use for free for anyone who want to, without reference to any source, similar to use of the laws of natural science! Just steal the results at anarchy.no and indeco.no as much as you like and can, without necessary telling anybody about the source, especially if you don’t like to quote anarchy.no, an anarchist source, and indeco.no, i.e. much scientific mathematical economics broadly defined!

If the news-media want to report from the Cogrips-model and –policy’s research results, that they should 100% do and do quick, especially the small basic research results 1. – 5. above, they should feel free to use it in own reports, and not necessary quoting results at indeco.no or anarchy.no. NB! The Cogrips-model and –policy represents about full oversight globally of relevant social scientific research, analysis and research results, most practically certain and true scientific laws and relations, based on all disciplines of social sciences, including general military strategy on societal level, seen all together, plus all relevant natural sciences. NB! This research never go into confusing details – only look at the global picture on general level, based on the Cogrips-model and –policy, as well as practical research and advice based on the model and policy, all presented and published at indeco.no and anarchy.no and via press releases.

Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at indeco.no and IJOR/IIFOR at anarchy.no.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for sufficient Real Democracy, i.e. automatically creating a green economy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner.

Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

Av Jens Hermundstad Østmoe

Innledning

I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne innledningen er lagt til i det førstnevnte paperet.

Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum. Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det.

Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å resultere i et stort paradigme-skifte i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning med videre, selv om det kan ta lang tid. Cogrips-model og –policy integrerer nær sagt alle samfunnsvitenskapene generelt, og omfatter både samfunnsøkonomi, politologi (statsvitenskap), sosial-økologi, sosiologi & sosialantropologi og militær-strategiske analyser, og til og med litt human-biologi, realfaglig økologi, meteorologi og psykologi trekkes inn. Spørsmålet er om ikke oppdelingen på ulike fag-disipliner i de samfunnsvitenskapelige fakulteter er et foreldet perspektiv, man bør se alle delfagene sammen i sammenheng, integrert som i Cogrips-model og –policy, og ikke som separate disipliner, for da skjønner man jo lite av de store sammenhengene og det faktum at alt henger betydelig sammen. Man får ikke skikkelig oversikt og analyse av det store bildet nasjonalt og globalt når alt bare oppsplittes. Det integrerte samfunnsvitenskapelige perspektivet i Cogrips-model og –policy, tar hensyn til det store bildet og at alt henger betydelig sammen, på en etter vårt skjønn god måte, og kan trolig stå som modell for fremtidens samfunnsvitenskap, angående både teoretisk grunnforskning, anvendt forskning og praktisk konsulentvirksomhet basert på forskningen, dvs. samfunnsvitenskaps-basert rådgivning, som også er utgangspunktet for våre to papers som bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

Det er  mye bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta basert på Cogrips-model og –policy raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, enn å tvi-holde på foreldete verdensbilder og sterkt mangelfulle teorier og tankekonstruksjoner som vi finner i marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Redaksjonen  i The Economist bør skjerpe seg, raskt. Det norske Samfunnsøkonomen er ikke mye bedre enn The Economist. Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca. 100% sann vitenskap, blant annet forskningsresultater fra  Cogrips-model-prosjektet, som Donald Trump og i hittil The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, - og det er det dessverre mye av, bidrar man til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom myndighetene i de demokratiske land, inklusive den væpnede ving NATO, med videre - fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO, og som konsulent for IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.

Ad mitt livsverk så langt - har her innledningsvis også tatt med linker til den store generelle Cogrips-modellen. De som vil sette seg nærmere inn i teorien, kan klikke på linkene. Linkene representerer hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, undertegnede har imidlertid gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis! NB! Dette dreier seg bare om en opsjon til videregående stoff for de som er interesserte. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i alt dette stoffet for å forstå innholdet i de to paperne med bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Disse kan leses alene som de står, og står helt på egne bein. Modell-linkene er bare med til orientering, for de som vil vite mer. The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model. Etter modell-linkene så følger den ovenfor omtalte forskningsbaserte konsulent-rapporten, i form av en resolusjon fra Hong Kong anarkistene. Resolusjonen er også publisert i flere dokumenter på indeco.no og anarchy.no., GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

indeco.no & anarchy.noThe ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

From the Real Democracy Debate at: , with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed.

This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%.

Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. 25.05.2020.

Med vennlig hilsen cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM

To: The Economist

Cc: Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Aftenposten Økonomi

Subject: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI-INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020. The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate.

The Economist har igjen begynt å svare at mail fra NØI-INDECO og undertegnede blir mottatt (se innkopiert svar-mail fram dem nedenfor), og kanskje også de blir lest. Burde skrevet på engelsk selvsagt, men har ikke tid til å oversette. Men oversettelses-toolen jeg bruker virker ganske bra, så de er vel ikke helt hjelpeløse til norsk stoff. Alt haster. Dette gjelder spesielt mitt bidrag nr. 1. til Hjernekraftprisen, hvor The Economist er nevnt, sammen med Donald Trump, som eksempler på institusjoner/personer som baserer seg på falsk tro/ideologi, og ikke vitenskapelige analyser som Cogrips-model og –policy (kanskje litt urettferdig mot The Economist, men det trengs hard lut - hele tiden, ellers går alt ganske sikkert rett til helvete med klimakrisen, og kanskje ganske raskt også.)

Jeg abonnerer på The Economist, som hittil bare promoterer liberalismen, men det betyr også at de tar standpunkt mot mørkebrun stats-møkk, som er bra. De hadde en knallgod analyse om korrupte ultra-autoritære diktatur-virkninger av Koronakrisen nylig blant annet. Veldig bra – det skal de ha takk for. Men de kan ikke korrupsjonsloven fullt ut, nemlig at den også virker plutarkisk, i retning blå-brun erke-konservativ liberalisme, og videre over mot bare brunt og senere mørkebrun ultra-fascisme, om ikke dette stoppes av signifikante demokratiske opposisjons-bevegelser. Dette skjønner dessverre ikke The Economist foreløpig. Og liberalismen deres er også alt for  mye pro uregulerte markeder, selv om bladet heldigvis ikke er blant de mest ultra-liberalistiske her.

Uregulerte markeder skaper enormt stor topptung inntektspyramide, høy Gini-indeks, og er helt håpløse når det gjelder klima. Alt blir gjort på billigst mulig måte, og derfor basert på mye kull, men også mye øvrig fossilt, pga. uhemmet profitt-motiv, og det bare øker og øker på. Dessuten er The Economist for teknologi-utviklings-optimister, og har blant annet satset stort på CO2-rensing og -lagring som en farbar vei mot full blown climate-crisis, men dette er helt miljø-økonomisk umulig dyrt og ineffektivt i stor skala, og penger og sysselsetting brukt på slikt tull må derfor stoppes umiddelbart, til fordel for realistiske grønne prosjekter. Har mer om The Economist og liberalismen nedenfor. Les det alle sammen!.

Ekte liberalister er for autonomi, og dermed mot statisme, og for flat samfunns-pyramide i offentlig sektor og mot topptung stat generelt og sterkt mot ultra-fascisme spesielt, jevnfør Winston Churchill som gikk til krig mot det ultra-fasistiske systemet til Adolf Hitler (men de er alt for glade i uregulerte markeder til å være tilstrekkelig demokratiske og dermed også automatisk tilstrekkelig grønne). Ekte liberalister kan man samarbeide med mot ultra-fascismen, men de klarere ikke å stoppe klimautslippene, liberalismen er ikke noe tess til det, de må akseptere litt mer reelt, inklusive grønt demokrati, for å bidra til klima-fiks. Men ekte liberalister, som the Economist som jeg sender mye til og abonnere på, er ikke så vitenskaps-fiendtlige som Trump. De er glade i samfunnsvitenskap, økonomi og blant annet biologi – håper de kan lære litt Cogrips-model og -policy over tid og bli med i alle fall delvis på Reelt, som alltid er inklusive grønt Demokrati, og av tilstrekkelig høy grad til forhindre full blown climate-crisis.

De kan bli allierte i 3, verdenskrig, men kanskje for sent og for glade i kull-penger, men jobber som sagt med the Economist. Håper de kan tilegne seg Cogrips-modellen til Frisch, videreutviklet av meg med noen flere. Men de liker ikke anarkisme, selv om det egentlig bare betyr reelt demokrat – men de liker nå demokrati likevel, men ikke sosialisme heller, men de oppfatter det kun som statssosialisme og kommunisme, ikke sosialismen til Frisch og meg. Det er altså noe begrepsforvirring her som det må ryddes opp i før man kan nå frem til de ekte liberalistene (autonome sådanne), så de skjønner at tilstrekkelig mer Reelt, som automatisk også blir grønt Demokrati, er nødvendig og ikke dumt og markedsfiendtlig, men også at markedets tendenser til uopplyst pengevelde inkludert anti-climate, nå må tuktes med offentlig styring og reguleringer, spesielt grønne sådanne.

Cogrips-model og -policy kan oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i mer demokratisk retning, dvs. at det markedsbaserte systemet utvikles til nok Reelt Demokrati, som automatisk også vil være tilstrekkelig grønt, til å forhindre full blown climate-crisis. NB! NØI-INDECO er ikke mot markeder i likhet med P. J. Proudhon, men de må reguleres grønt og styres for Folket, ikke bare tjene øvrigheten i privat og offentlig sektor. Her fjerner NØI-INDECO-nettverket seg litt fra sentral Frisch som var noe for mye for planøkonomi, men markedene i det økonomisk-politiske systemet må være grønne og basert på frie kontrakter – ikke slavekontrakter for bl.a. kullgruve-slit. Cogrips-modell og –policy kan som nevnt oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i tilstrekkelig demokratisk og dermed automatisk grønn retning til å unngå full blown climate-crisis. Og får man de autonome liberalistene til å tenke i slike baner, kan de komme med tilstrekkelig tidlig i kampen for nok demokrati, til å bidra til løsningen som automatisk også vil være tilstrekkelig grønn til  nettopp å avverge full blown climate-crisis. Men blå-brun erke-konservativ liberalisme, er alltid anti-klima - og er håpløst uforbedrelig blå-brun møkk - og er klar ultra-autoritær fiende, som man selvfølgelig ikke kan samarbeide med. Slike blå-brune systemer og tendenser må bekjempes av pro-demokrati folkebevegelser med støtte fra nyhetsmediene.

Best regards cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager at the NØI-INDECO-network.

From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@]

Sent: Friday, June 05, 2020 5:55 PM

To: Jens Hermundstad Østmoe

Subject: Re: En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner. Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@.

From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@]

Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM

To: indeco@online.no

Subject: Re: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@.

[pic]

Kort rapport om situasjonen globalt, inkludert Kina, med oppdatert militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse, også dysfunksjoner.

Bidrag nr. 2 til Hjernekraftprisen 2020.

Av Jens Hermundstad Østmoe

Innledning

I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne korte innledningen er lagt til i det andre nevnte paperet.

Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket generelt å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet. Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

Ad terminologien: Det skrives mye om brun møkk i ulike avskygninger og det bannes litt i AISC-rapporten, som er basert på rådgiving fra NØI-INDECO, igjen basert på Cogrips-model og -policy. Dette er ikke verdinøytralt selvfølgelig, men dreier som ultra-autoritære systemer og partier, så da må de være ok å dra til litt verbalt, og kalle en spade for en spade, og bruke møkk-begrepet og banne litt, når det er relevant. Utrykket brun møkk har sin opprinnelse i det militære, og militær-strategisk teori og praksis, for å betegne ultra-autoritære fiender på en for soldater motiverende måte og for å vekke Folket og øvrigheten i sin alminnelighet. Vanlig sjargong bl.a. i Heimevernet, hvor undertegnede tjenestegjorde som troppsassistent (korporal) i mange år og selv brukte uttrykket en del. Det ble også brukt i marinen (Sjøheimevernet) hvor undertegnede i sin tid fullførte utdannelse til fenrik på forsyningssiden (intendanturet), men ble så overført til land-HV, og da passet ikke denne utdanningen og undertegnede ble troppsassistent i stedet, noe som passet bra, for dette er klart mindre arbeidskrevende enn å være fenrik, og den frigitte tiden ble brukt til mer forskning, som er og var bra.

Nedenfor følger AISC’s rapport i sin helhet. NB! Den inneholder ikke bare analyser av Kina, som tittelen skulle tilsi, men også analyse av ultra-fascistiske land generelt, pluss andre land med høy autoritærgrad = 100% - demokrati-grad, og tar også opp situasjonen i de demokratiske landene, med lav autoritærgrad og dermed høyere demokratigrad - altså  både militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse globalt.

New AISC-report about China, with updated strategic analysis

From the Real Democracy Debate at: , with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se . De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blå-brun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. , om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på , av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på , og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum). 

Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på (se pressemeldingsarkivet) og på . Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgende null realisering av the People's demands (gjengitt på , ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-fascistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ . Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

Med vennlig hilsen cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.

[pic]

Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to

save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

An important report from:

Harald Fagerhus, editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – anarchy.no.

Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) &

Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph. D., research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & GGS at anarchy.no.

This report is published on the index-site of anarchy.no, on and htttp://indeco.no/archive/samgrep.htm & plus distributed globally via e-mail by JHØ.

[pic]

The Green Global Spring (GGS)

Official website of GGS & GAIA:

Web of the GGS-action-website:

Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

Join the GGS for Saving The Planet with Bottom - Up Climate-Actions against manmade global warming - Contact GGS via e-mail - Click here!

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

indeco.no & anarchy.noCOGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

The world's leading expert on Cogrips-model and -policy...

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

The People's economic-political demands and how they can be met.

The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian. Because 1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined; 2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and 3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy.

The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

The note from NØI-INDECO. Forwarding a call for more GGS-actions and some other relevant information, from Anna Quist, official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) to the international GGS-network, including lots of anarchists broadly defined and the quite large Fridays For Future of Greta Thunberg, and many more, mainly in the democratic countries. It is high time for more GGS-actions according to AQ, so get your asses in gear – and put pressure on the authorities (that are far too slow and reluctant left only to themselves, in fact it all get worse and faster with the climate crisis, although there is a temporary dip in CO2 emissions because of the Corona-crisis’ economic depression, the climate problem will not be solved without much more pressure on the authorities), in your respective countries with actions, for quite necessary and sufficient Real, i.e. including green Democracy, to avoid  “full blown climate-crisis with Ragnarokk” – a) first in each democratic country, and b) world wide via a.o.t. GGS-pressure on the democratic authorities, including the main military wing NATO, and more, to follow the only workable green democratic global strategy based on the Cogrips-model and -policy of NØI-INDECO, plus their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

There must from now on be a lot of GGS actions for pressure on the authorities in democratic countries, mainly direct actions, but also indirect actions (say, campaigning for the green and democratic Joe Biden in the next president election in the USA, and against the very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, Donald Trump, and his ultra-fascist, including anti-climate, followers in the “Grand” Old (i.e. totally outdated) Party, the Republicans), but NB! without ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. Say, the present ochlarchy in USA is not acceptable. However no anarchists participate in or are behind the ochlarchy. Donald Trump’s horrible statement that “professional anarchists” participate in and are behind the ochlarchy is 100% a lie. Marxist-extremist provocateurs, sometimes falsely posing as “anarchists” and doing ochlarchy including criminality, to put the blame on the anarchist movement, are NOT ANARCHISTS. NB! The influence of the GGS may be small today, but it is not zero, and may increase. Get more people to join, and make more and more actions, and there is still hope to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk” in due time. This is NØI-INDECO’s best advice.

NB! NØI-INDECO is consultant for the GGS, and also GGS is based on some of the Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO network, but we have not time to participate in the GGS-actions our self, but only to give advice and do research. We have many clients and are very busi. And we have our own campaigns including press releases, distributed globally, and the web-site indeco.no. As a part of our work as consultants for GGS, we however can forward GGS press releases including calls for actions globally, due to NØI-INDECO’s fast and effective mass-mail distribution system from my private e-mail account. It is far better than the very slow GGS’ own distribution system from anarchy.no, at present. And the distribution system for indeco@online.no, based on Telenor/Online is even worse, very, very limited although rather fast. NB! However keep my private sender-address secret, to avoid spam and bully-mails. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

PS. If you don’t know what to do, click on Direct Action defined and explained, at: . There are a lot you can do, many forms of Direct Actions. Get your asses in gear and do actions NOW and in the future, more and more. For the future of our grand-children! 100% NO TO “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Tuesday, June 02, 2020 9:26 PM

To: The Economist

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

Forwarding to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me at face value read all at indeco.no with links. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

From: Periklis Feresiadis

Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:25 PM

To: Anarchist International Information Service - AIIS

Subject: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

Perhaps the more or less democratic countries and the military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

PS. I mean, because after all we are only ordinary simple domestic consumers demanding just fair price economic circulation from the public wealth distribution, that's all.

GGS-network greetings and best wishes. PF.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:04 PM

To: 'Periklis Feresiadis'

Subject: RE: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk"

Hi PF.

As spokesperson for GGS I invited the real and semi-democratic countries via their embassies in Oslo, and NATO, and more, to join the GGS and take it over, but nobody answered, so this does not work. The GGS now support the strategy of NØI-INDECO put forward by JHØ, see below:

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

PF, we see you have read a bit from the Cogrips-model, but you seem a little bit confused regarding the GGS, your demands above are strictly economic, not green. The Demands of the People related to the Cogrips-model, include ca. full employment, and thus not going on the dole: Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

Man må jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. Kanskje det er nødvendig med enda mer penger til grønn økonomi, som er relativt dyr, enn bare beløpet brukt til fossilt for tiden..

Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang  tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser  uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser, se PS-et bak i for nærmere utredning om disse, utredningen er også publisert på ) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, se , som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om Finansdepartementet og universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet.

Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, men med enda litt høyere demokratigrad, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019, i . Denne artikkelen er også publisert på .

Best regards Anna Quist for GGS.

From: Periklis Feresiadis

Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:11 PM

To: The Green Global Spring Revolution

Subject: Re: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk".

Understood, about the updated strategy of GGS. I think also I have got it regarding economics: that with reasonable high, about full employment, People's Cogrips-model demands are not to be going on the dole, i.e. parsimony sharing, benefits from unemployment social security including "idleness-profits", but to earn real money by working, based on free contracts, not slave contracts, in the green economy broadly defined, with much environmentally sustainable economic growth, with a green and climate friendly GDP, and increasingly higher green GDP per capita in the coming years and later, and later. 

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Wednesday, June 03, 2020 7:11 AM

To: The Economist

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and - policy.

Posted to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me read the report below. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Friday, June 05, 2020 3:20 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips

Cc: redaktionen@arbetaren.se; The Economist; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Noam Chomsky; Senterpartiet epost

Subject: Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

Hei igjen Forsvaret og E-tjenesten PST, og CIA på USAs Ambassade, kopi til The Economist, Samfunnsøkonomenes forening, Finansdepartementet, Noam Chomsky, Arbetaren og Senterpartiet + noen blindkopier bl.a. til litt presse og forskere mv.

Nå får dere endelig lese gårsdagens pressemelding fra Green Global Spring, kopiert inn nederst på denne meldingen, og hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, om dere ikke har giddet før.

Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, se kommentar nedenfor. Kommer til å følge opp med to bidrag på under 8000 tegn, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China, hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper fra meg. Og som nr. 2 tar jeg New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet før fristen går ut.

Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye rødbrun møkk fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis, og jeg er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er greit å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, se kommentar nedenfor, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%. At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum.

Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer som får denne mailen. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det. Les og følg opp. NÅ! Hele denne mailen med linker.

Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å bli et stort paradigme-skifte m.v., selv om det kan ta lang tid. Men det er bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, og ikke tvi-holde på foreldete verdensbilder, som marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Nå må redaksjonen  i The Econmist skjerpe seg. RASKT! Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca.100% sann vitenskap, som Donald Trump og The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, bidrar dere alle til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom dere fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO og IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning

Med vennlig hilsen cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.

From: Kari Folkenborg [mailto:kari.folkenborg@forskerforbundet.no]

Sent: Thursday, June 04, 2020 2:12 PM

To: The Institute of Industrial Economics

Subject: SV: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

Hei Jens Hermundstad Østmoe

Takk for fine bidrag. Vi må imidlertid minne om kriteriene for bidrag, at skriftlige bidrag ikke skal overstige 8000 tegn og at innsender ikke kan sende mer enn to bidrag. Du viser til en rekke skriftlige bidrag i linkene dine, og de fleste er dessverre over 8000 tegn. Det er derfor fint om du kan velge ut to av bidragene og sende dem som en pdf eller liknende.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Kari Folkenborg

Spesialrådgiver

Forskerforbundet

Tlf. 21 02 34 28

Mob. 41 44 65 96

kari@forskerforbundet.no

forskerforbundet.no

Fra: The Institute of Industrial Economics

Sendt: tirsdag 5. mai 2020 18:26

Til: Post Forskerforbundet

Emne: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

Hei post@forskerforbundet.no.

Her følger mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

Mitt livsverk så langt.

Sender med (se nedenfor) linker til hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. Det ville være fint om dere kunne ta en grundig titt på livsverket mitt, da dette er viktig for meg. Det er mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, men jeg har gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis!

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

and to see the updated web-sites.

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

indeco.no& anarchy.noThe Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Thursday, June 04, 2020 1:16 PM

To: The Economist; Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; PST

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected. Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.

The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected.

Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.

anarchy.no

From the Real Democracy Debate at: , with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. Best regards AISC and the Green Global Spring. PS. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%. Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS.

03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se . De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blåbrun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. , om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på , av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på , og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum).

Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på (se pressemeldingsarkivet) og på . Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgene null realisering av the People's demands (gjengitt på , ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-facistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ . Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom

Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, May 30, 2020 7:53 AM

To: United Kingdom

Cc: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@; Sivilombudsmannen; 'press@'; tips aftenposten; TV2; NRK Nyhetstips; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Subject: Important update! The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

Hei United Kingdom, kopier til legio, se «kopi til/copy to» over. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v. som tidligere.

UK! Glemte dere i “til”-listen 28.05.2020, og dere fikk meldingen bare som blindkopi. Retter det nå opp, både på indeco.no og anarchy.no (som jeg har tilgang til i egenskap av konsulent for Folkebladet/IJOR-IIFOR etter avtale med Harald Fagerhus, ansvarlig redaktør for Folkebladet/anarchy.no). Har også rettet opp et par små feil. Jeg fikk for øvrig svar fra NATO, Joe Bidens gruppe og USUN på at meldingen av 28.05.2020 var mottatt. Håper den også blir lest og saksbehandlet på vanlig måte, også hos de som jeg ikke har fått svar på om at den er mottatt, f.eks. av SMK og Forsvaret og E-tjenesten. NB! Når jeg sender til SMK har jeg krav på bekreftelse om at den er mottatt og blir saksbehandlet på vanlig måte, som skattebetalende statsborger i Norge. Dette har jeg tatt med Sivilombudsmannen (SOM) før, i en periode da jeg ikke fikk svar fra SMK, og fikk støtte der. Og da fikk jeg omsider et ordentlig svar også, fra SMK. Så nå vil jeg ha svar på at denne meldingen er mottatt i hvert fall, Erna Solberg & Co! Ellers klager jeg til SOM, igjen! SOM er orientert alt, se kopi-listen.

Med vennlig hilsen Jens Hermundstad Østmoe, for NØI-INDECO-nettverket.

PS. NB! Jeg bryr meg ikke katten om anarkisme, helt uinteressant, det er kun barnebarnas ve og vel i fremtiden jeg er opptatt av, og «full blown climate-crisis with Ragnarokk» må unngås for enhver pris, og det går det også an å få til dersom dere alle følger opp NØI-INDECOs og mine råd basert på Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch’ Cogrips-model  og –policy, oppdatert og videreutviklet i hovedsak av meg med hjelp av noen flere, og tenker litt selv relevant i tillegg og følger opp raskt. Bare så dere vet det! Gi nå ikke fullstendig f. i barnebarna og deres ve og vel i fremtiden! Løsningen på klimakrisen vil koste en del, men er helt nødvendig og er på ingen måte umulig! Så se å få bakenden i gir – alle sammen. Bruk ikke all tid og penger på Koronakrisen, den går over om et par års tid, etter at Covid19-vaksinen er utviklet og spredd, det er klimakrisen som er det virkelige altoverskuende problemet, husk det! Og problemet kan meget vel praktisk løses, ved rask handling! Dette må nå prioriteres 100% absolutt! Nå og fremover!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Thursday, May 28, 2020 9:38 PM 28.05.2020.

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade

Subject: The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

Til Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopier til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom

Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene. [pic]

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 12:12 PM

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips

Subject: Oppfølging fra Anarko-Stalin på "Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture ... and the World War III... etc"

Hei Forsvaret og E-tjenesten og Forsvarsdepartementet . Kopi til SMK/Erna, PST og CIA.

Beskjed fra Anarko-Stalin. Oppfølging av Anna Quists Summary-notat.

Kommer med en liten oppfølging til samboersken min Anna Quists Summary-Notat. Hun har lest Sun Zu - Klikk på Sun Tzu interpreted in a libertarian way lagt ut på anarchy.no, og kan tenke litt militært og vi prater selvfølgelig sammen om klimakrisen og væpnet kamp også av og til, men NB! ikke til middagsmaten, vi lar vanligvis ikke aktivismen gå utover dagliglivet vårt. Vi er begge alders-pensjonister + jeg gjør litt på NØI-INDECO, men vi har god tid… - og selv hun skjønner at a) moralen til troppene i ultra-fascistiske, inklusive anti-klimapolitiske, regimer er dårlig nå (og litt fremover i tid), og det er b) nå motiverte pro-demokrati, inklusive mer eller mindre grønt-grupper, over nær sagt over alt, som vil bli kvitt dem, som man kan spille på laget med for å få til grønt demokrati, ved litt militær støtte og våpen + +, men pasifisme og militær vegring og nekting fører ikke frem, som jeg har fortalt dere mange ganger før, og som dere alle vet godt - utmerket godt - selv. Tredje verdenskrig er lett å vinne, NATO  + hadde f.eks. ganske lett klart å ta ultra-fascistene inklusive kullgærningene i Kina, nå eller og ganske snart, Folket der bare venter på bli kvitt den mørkebrune møkka en masse, og hadde sloss som bare det om de bare fikk våpen og litt organisasjon og rakett/flystøtte. Hadde Xi prøvd å bruke atomvåpen kunne man bare tatt dem ut, hvis han hadde vært så dum, det er ikke sikkert han ville forsøkt på det, og NATO/USA må ha gode planer for å ta dem ut om det trengs.

Dere og NATO må ikke være så nervøse for litt nødvendig kriging, at dere blir helt pasifistiske og idioter. Det er det vi har dere til - for å krige. Den tredje verdenskrig er helt nødvendig å vinne preventivt for å stoppe klimakrisen, og hindre at ultra-fascismen med sin anti-klimapolitikk overtar hele kloden, og den krigen er relativt lett å vinne. Derfor, trår man ikke til snart til i 3. verdenskrig, blir det bare verre  – i 4. verdenskrig. For lang nøling her er helt  fatalt – man har ikke mange år på seg for å lykkes tilstrekkelig til at full klimakrise med 4. verdenskrig unngås:

Vil bare si at jeg er enig med samboersken (se notat nedenfor), i at moralen til ultra-fascistene, med Xi- Kina og Hemedti/Sudan i spissen og andre, blir mye høyere når de kommer desperate i  4. verdenskrig som klimaflykninger. Da blir de helt jævlige å slå. Må bruke H-bomber en masse antakelig for å ha et lite håp om å vinne, men det blir veldig vanskelig uansett. Og miljøet og klimaet er og forblir ødelagt. Og med den dårlige moralen i NATO og hos dere – Pasifisme + Chamberlain-isme, som dere har nå – topp og bunn, går det overhodet ikke i det hele tatt. Strutsepolitikk holder ikke. Dere kommer til å tape, dersom dere ikke skjerper dere nå snart, og går inn i 3. verdenskrig med full kraft, hele NATO +. Som Anna skriver: dere pisser i buksa for å bli varme, og det fungerer ikke. Det kommer milliarder med klimaflykninger, mange væpnet, litt etter litt og så brer panikken seg når næringsgrunnlaget svikter, og det blir masse flyktninger, milliarder, på en gang, eksplosivt. Ultra-fascist-anti-klima-regimene med Xi og Hemedti og flere mørkebrune gærninger i spissen kommer til å rotte seg sammen, og bli veldig farlige, med en del atomvåpen (Kina) også, og uhyre motiverte desperate tropper. Og det kan skje alt om ti år i følge IPCC, men heldigvis sannsynligvis ikke så fullt så fort. Men det er vanskelig å si. GGS-aksjonen Kina, USA og EU dropp kull, er en fiasko. Det brukes kull og fossilt generelt i stadig større grad over tid. Klimakrisen kan komme før man aner og IPCC har anslått. Den lille dippen på utslippene under Koronakrisen i år og neste år har tilnærmet null effekt i den store sammenheng, fordi det er akkumuleringseffekter på klimagasser, først og fremst på CO2-en. Vi har sannsynligvis litt mer tid på oss enn ti år, men det er kort tid for å lykkes i 3. verdenskrig og få ned utslippene så raskt som mulig, vi må komme i gang med seriøse planer alt nå. Dere får lese dame-praten til Anna Quist nedenfor, vi diskuterte dette en del sammen før hun rablet det ned, og jeg syns det er kloke ord. Hun er så ikke dum Anna Quist, har skrevet masse interessant gjennom et langt liv som aktivist. Les nå rapporten hennes nedenfor. USA må med, og det blir det ikke noe av med Trump tror jeg, men etterpå at han er ute av bildet, må de overtales til komme med. Se og legg bort feigheten og Pasifismen + Chamberlain-ismen så fort dere klarer, og legg planer sammen med NATO for 3. verdenskrig. Prøv å trekke inn USA så langt det går straks og raskt. Vinnes ikke 3. verdenskrig relativt raskt, går det helt klart til helvete i Ragnarokk for barnebarna. Det kan vi jo ikke la skje. Gullgutten til bestefar (meg) kan ikke få en sånn skjebne. Jeg gir meg ikke på dette – det samme gjelder hele NØI-INDECO-nettverket, og sammen med Anna Quist og Harald Fagerhus og mange andre via GGS & Folkebladet/anarchy.no og annet. Vi kommer til mase til vi blir hørt, så lenge det er helse til det og liv i oss. Håper dere ikke sender all posten vår i spamfilteret eller sletter alt uten å lese det. Det ville vær dumt. Vi er ikke så tjukke i huet nemlig. Hadde ikke vært dumt med en reply heller, bare et lite pip, så vi vet om dette blir lest.

Mvh. Anarko-Stalin alias JHØ. Som gjør litt rådgivning for AISC igjen. Jeg er ikke medlem, bare konsulent for småtteriet, som bare har litt kniver og håndvåpen til nødvendig selvforsvar når det trengs, og er helt uegnet til militær krig.

PS. Jeg er lei av å bruke rollen som konsulent for Folkebladet/anarchy.no (de betaler NØI-INDECO litt for det), til å leke «Anarko-Stalin» etc. og sende til dere (se «Til/to over) og til NATO og demokratiske land/ambassader mv. militær-strategiske betraktninger basert på Cogrips-model og –policy. Er redd for at det ikke blir tatt seriøst når det kommer fra anarkist-adresser som AISC, og jeg bruker dekknavn og psevdonymer som «Anarko-Stalin», så det vil jeg stort sett slutte med fra nå av. Fra nå av sender jeg i hovedsak fra NØI-INDECO til dere i sakenes anledning og dropper relasjonen til anarkismen mv. mest mulig, og sender ut under eget navn, og/eller fra NØI-INDECO og basert på dette nettverket. Jeg kommer fremover stort sett til å droppe relasjonen til anarkismen mv. inklusive revolusjons- og GGS-terminologien i Cogrips-model og –policy sammenheng, for å forsøke å få til mer samarbeid og bli hørt mer og bedre i rådene mine til militære, myndigheter og NATO. Koplingen til anarkisme mv. har trolig gjort at det er vanskelig å bli hørt, det blir antakelig tatt lite seriøst. Cogrips-model og –policy resonnementene – det sentrale – gjelder uansett om man har med anarkisme mv. eller ikke. Og  anarkismen mv. kan derfor med fordel kuttes ut i videre oppfølging basert på modellen, pga. at anarkismen ikke er viktig for resonnementene og konklusjonene, men er et unødvendig tillegg til demokrati, økonomi og miljø-relasjonene og begrepene, og da det antakelig skremmer bort seriøse aktører. Det er forsøket verdt å kutte ut hele anarkistpreiket i pressemeldinger for fremtiden, og bare snakke om demokrati, økonomi & miljø/klima og militær strategi. Da kan det kanskje nå frem bedre til relevante mottakere. Forsøker i hvert fall på dette fra nå av, men håpet om å nå frem med rådene mine i den grad at barnebarna blir reddet og får en lysere fremtid enn Ragnarokk, er ikke stort, som jeg har skrevet om tidligere. Men kostnadene ved analysene og rådgivningen i pressemeldinger mv. i tid og penger er veldig små, og også sikkerhetsproblemer for meg og familien er foreløpig høyst sannsynlig tilnærmet lik null, og håper små drypp og drypp og drypp på lengre sikt kan nå frem litt i hvert fall. Kommer derfor til å fortsette med analyser og rådgivning basert på Cogrips-model og –policy så lenge helsen holder og det er liv i meg, sammen med de andre i NØI-INDECO-nettverket, og kommer også til å fortsette samarbeidet med Folkebladet/anarchy.no, som konsulent for nettverket der, inkludert IJOR/IIFOR, da det kan gi ytterligere påvirkningsmuligheter for å berge barnebarna, om enn trolig veldig små effekter. Litt effekt er vel bedre enn absolutt ikke noe, ved å kutte ut forskningen og rådgivningen helt, og pensjonere seg 100%. Jeg fortsetter og fortsetter derfor, og håper på å trigge NATO + og demokratiske land m.v. til å ta affære i tide, og bidra til tilstrekkelig Reelt, dvs. inkludert grønt Demokrati globalt, til å avverge Ragnarokk og helvete og død for barnebarna i fremtiden.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:46 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; pstorhei@online.no; USAs Ambassade; United Kingdom ; 'USUNPublicAffairs@'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks

Subject: Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More coal in China & USA.

Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More use of coal in China & USA. A little more about World War III & IIII, moral and the military included NATO. A Summary-note. NB! READ THIS NOTE – IT IS IMPORTANT!

Hello again Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips (CIA); Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom, USUN and NATO. Blind-copies to other relevant embassies in Oslo and some more.

As expected we got no replies to yesterday’s e-mails (see below – not even from USUN in the latest), and thus Pacifism & Chamberlain-ism for the time being rules all over in the real democratic as well as semi-democratic countries including the armed wing NATO, and Russia! You all, including Prime Minister of Norway Erna Solberg and president Donald Trump in USA, seem to give a damn in our grand-children’s future. NB! No democratic country neither NATO, joined and took over the GGS this time, on our invitation, and the World War III is thus still only in the embryotic non-military phase, and ultra-fascism, including anti-climate policy, has won ca. 100% in Egypt & Sudan and now very soon totally in China included Hong Kong, and – sorry – will probably win in the Arab Spring in general and more, as long as the Pacifism & Chamberlain-ism rules. The strategic picture before the now ca. 100% not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party, is repeated below, and we have added some more, especially on moral, below in this Summary-note.

NB! Since it will be no armed support to the opposition from the West including NATO, the ultra-fascists Xi & Co will quite certain crush the pro-democracy, including green, opposition and movement in Hong Kong and mainland China ca. 100% effectively, similar to what Hitler managed in Germany. The Hong Kong anarchist-network is however secret and classified AISC-stuff, so Xi & Co will probably not manage to crush and silence them totally, but they will probably go underground and there will soon be no protest rallies, due to heavy repression by Beijing, arrests of open opposition, use of Gulags for political prisoners and heavy handed police-ochlarchy against protesting People. Ochlarchy is mob rule broadly defined. The dictatorship in Hong Kong will be total, and not funny to live in for the anarchists & other opposition and the People in general. It will be much like main-land China, with ultra-fascism including anti-climate policy and much use of coal, and increasing repression and corruption broadly defined over time, as all over China.

The brown populist, included anti-climate, madman and slime-ball Donald Trump, also – sorry to say - continuing to be a very bad and cowardly, but still de facto Commander in Chief, will most likely be re-elected in USA in the autumn, but this is not certain. Perhaps, but not very likely, the more democratic, i.e. including green, Joe Biden, will win. GGS and the British and Anglophone Anarchist Federation campaign for Joe Biden, a.o.t. via AISC Section USA, but have very little influence.

NB! GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! has got a clear set back. China and Trump’s USA use, and will use much more coal as well as fossil energy in general. The EU is not much better. This will contribute much to the worsening of the climate crisis, and make it full blown faster. We still continue with GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! But especially in China there is ca. 100% certain no hope for a drop of coal use, it will increase, and as long as Trump rules USA, drop coal is also ca. 100% certain not possible there, but will only be increased. And EU is de facto not much better, but are at best very, very slow in reducing use of coal and fossil energy in general. Thus, very probably it rather soon goes to hell with the climate crisis, i.e. faster and faster towards climate-destruction!

The small present non-military GGS will however still try to trigger, a.o.t. via popular pressure and scientific based information, the democratic countries included the military wing NATO, via velvet and/or idealistic revolutions, to be sufficiently Real, i.e. including green Democracies, and to join and ca. 100 % take over the GGS, and fight and win the necessary World War III via support, also militarily when needed, to pro-democracy including green opposition and movements world wide, to prevent the horrible World War IIII. But as before, and now even more after the set back connected to China & Hong Kong: we are not optimistic – we are very pessimistic, most likely our grand-children will go to hell in the World War IIII with full blown climate crisis, because at present and probably for some time, Pacifism & Chamberlain-ism clearly rules the democratic countries including NATO. But we hope this hopeless negative security-policy will be changed and end in time to solve the climate crisis, so this is still not 100% certain. It is still possible to win the World War III, and avoid the terrible World War IIII, but then the Pacifism & Chamberlain-ism and coward-ness must end in time. This will probably not happen as long as Trump rules USA, because he is a coward and de facto practically has a policy of Pacifism & Chamberlain-ism, as showed in Afghanistan and Syria and other places. He even has said NATO is obsolete. Brown idiot! And USA must very likely be a member of the extended, included military forces, Green Global Spring Revolution (GGS), as well as NATO in general – and more, shall it be success.

It is too late when the climate crisis is full blown and the horrible World War IIII comes, then you must and will most likely fight against the invasion of climate refugees from round equator, but it is nearly impossible to win, and billions will be killed. NATO and allies could have beaten Hemedti/Sudan, Xi/China and the ultra-fascists in general from round equator, easy now, soon or at least before the climate crisis is full blown, when it is easy to win because a) their fascist soldiers are less motivated and have low moral, and you can b) support opposition willing to fight for Real, i.e. including green Democracy, against the ultra-fascist including anti-climate rulers, but c) you have already demonstrated too much coward-ness with Pacifism & Chamberlain-ism, to do it now or soon, but remember in the World War IIII their soldiers will be desperate and motivated and nearly impossible to beat. Hope therefore you in good time before the full blown climate-crisis hits, will change policy and be more brave and drop the Pacifism & Chamberlain-ism, and will fight and win the necessary World War III, based on membership in the extended and armed GGS.

But perhaps you always will be stupid cowards, perhaps also in the World War IIII, and lose this war to the ultra-fascists included anti-climate policy. Hope not, but we are not optimistic on behalf of the Bureaucracies including the military and NATO, but still hope a little that you will get rid of the coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism in god time before the World War IIII, and fight the World War III and win, which is still quite possible and easy, probably also in the first coming years, but don’t wait too long. Your choice! Fight soon enough and win or wait too long and probably lose, with hell and death for our grand-children. Coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism certainly don’t pay, it is like to piss in the pants to be warm, and you should have learned from the World War II history, that this is idiotic and fatal. So please change security-policy in  due time, in line with the strategy of the Cogrips-model and –policy, preferably soon.

But optimistic in this direction - sorry: NO! NO! NO! The moral in the Bureaucracy including the military is very low now in Norway and the real democratic and semi-democratic countries in general included NATO, and perhaps it will never change and be better. Our consultant JHØ has written about “free rider” fascism, and dysfunction in the system in this connection, and means to stop it. Read it! However we will continue to work with the GGS and also AISC and with research & information, but we know very well that we have quite marginal to ca. zero influence on the Bureaucracies in the democratic countries including the military wing NATO (post to the NATO-headquarter from GGS and AISC, say to natomediaoperations@hq.nato.int, is even rejected), and even less influence in the more authoritarian countries, but the costs are very small, so we will continue, as long as the health permits it.

We work and fight for our grand-children’s survival in a good global climate and environment in general, and with and for Real, i.e. always including green Democracy, and of higher and higher degree, world wide. Our aim is Full Democracy, i.e. always including sufficient green, all over the planet later on. NB! You should all help to reach this aim!!! The Bureaucracies should not struggle to get more power a) economically, with concentration of money and b) political/administratively, both included to cow the People and with anti-climate policy, for themselves, but listen to the People and decide and act based on much influence by the People, again based on the People’s demands, see  - click on: , and reduced power to the Top – the Bureaucracy, i.e. significant flat – horizontal - organizational structure.

Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC. [pic]

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats. And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world. We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, June 01, 2020 8:32 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Hello to the network of The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide and International news-media and mandated persons etc.

NB! Both the index-site anarchy.no, the action-site of the Green Global Spring , Freedom Press Online and The International Press Tribunal of IAT are updated with the BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS, and Harald Fagerhus’ relevant comments and updates. See also the International Anarchist Tribunal’s web , and The British and Anglophone Anarchist Federation including Section USA’s, web .

For Real, i.e. including green Democracy in USA and globally! Libertarian – non-authoritarian - greetings from Anna Quist, elected and official spokesperson for the GGS.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Monday, June 01, 2020 12:08 PM

To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@'; 'Sivilombudsmannen'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'press@'; United Kingdom ; Finansdepartementet

Subject: UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

To Forsvaret og E-tjenesten ; Forsvarsdepartementet ; Statsministerens kontor ; PST ; USAs Ambassade terrortips ; USAs Ambassade ; USUNPublicAffairs@; Sivilombudsmannen ; press@; tips aftenposten ; TV2 ; NRK Nyhetstips ; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; natomediaoperations@hq.nato.int; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; United Kingdom ukinnorway@.uk; Finansdepartementet . Blind-copies to some other embassies in Oslo and more, and some other NATO-addresses.

NB! Also the indeco.no is updated with the material above, all of it at the Press Release Archive at the back of , and some of it at front of this document and at . Also this message will be published all over.

Real, including green Democratic greetings from cand.oecon. Ph.D., Jens Hermundstad Østmoe and the NØI-INDECO-network.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:32 AM

To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@'; 'Sivilombudsmannen'; 'press@'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'United Kingdom'; 'Finansdepartementet'

Subject: NEW UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding world wide. Blind-copies to some more embassies and more, and also to more NATO-addresses.

Best regards NØI-INDECO

NB! The International Anarchist Tribunal has updated the Brown Cards to Donald Trump, see the report from Harald Fagerhus in the Press Release Archive at the back of this document. Trump seems to be even more ultra-fascist and attacks Joe Biden!

[pic]

Alternative titler - Spesielt angående Notatets Løsningsforslag nr. 1 og tilhørende kamp mot klimakrisen:

Siste beskjeder fra kapteinen på Titanic!

Siste søk i ørkenen etter vann til flokken fra en gammel hannape!

De siste «calls» om nødvendig «Revolusjon!» fra en «die hard» 68-er!

De siste låt-skrikene fra primus motor i prog-pønk gruppen FABS!

Bedre å dø kjempende & «til Valhall», enn på sotteseng & «til Helheim»!

Forskere! Tenk stort! Kutt ut alt det Frisch kalte «lommerusk-forskning»!

Døyr fe, døyr frendar, døyr sjølv det same – eit aldri døyr: Eftirmæli!

Det blir kanskje ikke «eftirmæli» for noen, hvis Løsningsforslag nr. 1 ikke blir implementert!

Versjon 3.4 - kun foreløpig utkast – under utarbeidelse og stadige oppdateringer – dynamisk forskning!

Av Jens Hermundstad Østmoe

Det understrekes at dette er et debattinnlegg, innledningen til Ragnar Frisch Seminar, og ikke en NØI-INDECO-forskningsrapport. Cogrips-models er, akkurat som Keynes-models, økonomikk – economics, og ikke politikk – men akkurat som Keynes-policy finnes også Cogrips-policy, dvs. økonomiske modeller kan brukes i politisk sammenheng. Men notatet dreier seg altså om økonomikk – ikke politikk – men på bakgrunn av modell-resonnementene kan en gi politiske råd, noe forfatteren også gjør, bl.a. i egenskap av mangeårig aktivt medlem i Senterpartiet. Forfatteren har også hatt artikler i Nationen, Senterbevegelsens hovedorgan, bl.a. om kjøtt-markedet, dvs. en analyse av struktur og prisdannelse i produksjons- og distribusjonskanalene for kjøtt i Norge, og om renter, kapitalkostnader og prisstigning (inflasjon) med råd til Norges Bank. Begge temaer er drøftet generelt og teoretisk i dette Cogripsmodel-notatet, uten at man her går i detaljer om empirien. Empirisk har man her i hovedsak støttet seg på FN-data og realfaglige analyser foretatt i FN-regi, bl.a. fra IPCC, ikke noe eget datamateriale og empiriske, økonometriske undersøkelser. FN-data, også fra IPCC, er i noen grad omstridte, også de brukt her. NB! A comprehensive Cogrips Model is also presented at anarchy.no, see especially World Economic Council with links. NØI-INDECO's model and WEC's model reasoning complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips model, also presented in the PS after V. Sammedrag in this report.

INNHOLD:

FORORD MED KORT INTRODUKSJON TIL COGRIPS-MODEL OG -POLICY

I. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING

II. SAMGRIPINGSMODELL OG TEORETISK ANALYSE

A. Modellen på prosentform

B. Litt historikk om økonomiske kriser

C. Økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer

D. Mer om prisstigning og tiltak for å begrense inflasjonen

E. Avrundende merknader om modellen

III. SCENARIOANALYSER BASERT PÅ MODELLEN

IV. VIDEREGÅENDE NOTER

V. SAMMENDRAG

PS. MED YTTERLIGERE UTDYPNINGER OG PRESSEMELDINGSARKIV

[pic]

FORORD MED KORT INTRODUKSJON TIL COGRIPS-MODEL OG -POLICY

HVA MÅ GJØRES: HOVEDPUNKTENE I SAMFUNNS-KRISELØSNING GENERELT OG SPESIELT LØSNINGSFORSLAG NR. 1. FOR KLIMAKRISEN

Om hovedpunkter i Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodellen, dvs. for klimakrisen

Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og 2. kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Krisen kan bare løses på denne måten, forsøk på å løse krisen på bunnen av samfunnspyramiden, dvs. utenom det nevnte nedenfra og opp perspektivet, fører i hovedsak aldri frem. Å skylde på Folket og individer på bunnen av samfunnspyramiden for krisen og mangel på løsning, er derfor i hovedsak falske beskyldninger og feil. Dette gjelder både for en enkelt, og for flere samfunnskriser samtidig. Flere samfunnskriser påvirker ofte hverandre og må fikses samtidig i en vending, som anvist foran. Og dette gjelder generelt, for alle typer samfunnskriser, både økonomiske, f.eks. konjunktur- og fattigdoms-kriser, og miljømessige, f.eks. klimakrisen, jevnfør Løsningsforslag nr.1. Og som regel krever løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati i samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen. - Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som også er gjengitt nedenfor. Og siden forskningen viser at samfunns-krisene de facto i stor grad henger sammen, med en i hovedsak felles rot på Topp i samfunnspyramiden, herunder beslutningsfeil hos Byråkratiet bredt definert, toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt, både i offentlig og privat sektor, - både de økonomiske (snevert definert) og de miljømessige krisene, så må alle krisene i det alt vesentligste løses samtidig, og sett under ett. Og som forskningen også viser, i hovedsak på samme måte – dvs. kompatibelt med Løsningsforslag nr. 1. i den generelle Cogrips-modellen, også kalt Samgreps- eller Samgripings-modeller (sistnevnte er Ragnar Frisch’ navn på denne typen modeller) inklusive Cogrips-policy bredt definert, dvs. på norsk: Samgreps-politikk!

NB! Vi gjentar og HUSK! Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som per 22.11.2019 oppdatert og utdypet også er gjengitt i kortform foran i Cogripsmodel-Notatet. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er som sagt nødvendig! NB! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler stort sett i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

NB! Ad den 3. Verdenskrig. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig. Dette krever demokratisk revolusjon definert som signifikant skift i demokratisk retning av styresettet. I enkelte land vil dette kreve væpnet revolusjon. Vi kaller derfor denne nødvendige globale Folkereisningen for den «3. Verdenskrig», men i de fleste land vil det gå fredelig for seg. Dette forutsetter som sagt bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler stort sett i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen! Nærmere om et opplegg til løsning for dette problemet, se Ad den 3. Verdenskrig. NB! Den trenger neppe å bli særlig blodig og voldelig om man innretter seg litt samfunnsvitenskapelig, fagmilitært og politifaglig smart! Her er NØI-INDECO innstilt på videre samarbeid, som angående Kina – se pressemeldinger av 19-22.11.2019 publisert bakerst i Notatet! Dette må imidlertid følges opp med skikkelig press/kontroll fra bunnen, Folket, for at Målstyringen skal bli effektiv i forhold til Folkets krav (målene for styringen), dvs. frihetlig & demokratisk og ikke autoritær og Folkefiendtlig, byråkratisk og treg. Ad dette er det allerede noe aktuelt stoff på Kina/Hong Kong-artikkelen, også basert på AISC-rapporter, på Demokrati- & Anarki-debatten . Og så får man forske litt videre, og samarbeide med andre rådgivere & eksperter og Folket, så lenge helsen holder. Egypt er en nøtt – og USA og EU. Men vi begynner å tro at 3. verdenskrig kan vinnes i tide, og å avverge det skrekkelige Ragnarokk – den 4. Verdenskrig, men det er veldig langt frem. Men nå: Forsiktig, realistisk, ørlite optimistisk. Men ikke mye foreløpig. Og alle: Topp, Midt og Bunn, innenlands og globalt, må være med – å få sin plass på laget – demokratisk og grønt. Samtidig som avstanden mellom topp og bunn – skal krympes en del, både økonomisk og politisk/administrativt, og for miljøet, herunder klimaet (viktigst), men ikke minst arbeidsmiljøet. For nå har det vært mye gjørmevandring (les: brunt). Det må det bli en slutt på! Nærmere om 3. og 4. Verdenskrig, søk på 25.02.2020 i dette dokumentet. Litt om metodene til å redusere CO2 utslipp så målet om under 1,5 graders global oppvarming siden førindustriell tid kan oppnås, se først i PS-et til slutt i dette notatet.

Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med

Samgrepspolitikk innført snarlig og uten - og dermed med klimakrisen.

Scenarionalysen for alternativet uten Samgrepspolitikk (eller noe tilsvarende)

er både høyst sannsynlig og veldig skremmende!

STRAKS MÅ NOE GJØRES! SNART ER DET FOR SENT!

Nå MÅ det bli mer Samgreps-politikk, i Norge og GLOBALT – og det må skje RASKT! Eller noe tilsvarende, men i hovedsak KOMPATIBELT med Samgreps-politikk – Cogrips-policy, eventuelt under et annet navn. Navnet skjemmer ingen i denne sammenheng, bare det nødvendige blir GJORT! For Klimakrisen, hvis den får utvikle seg relativt uhindret som nå, blir ganske sikkert veldig plagsom for Folket globalt, ille men neppe så mye dødelig her i Norge kanskje, men nok ganske fatal i stor målestokk i allerede fattige land. Så nå er det på tide å ta skikkelig tak i dette.

NB! Klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med mer tørke og stormvær, for når mange i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen – det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker, så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge. Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert. Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende kriser, herunder bl.a. plastforurensning, demografiske, fattigdoms og konjunktur kriser, blir temmelig raskt løst. Her kan Samgreps-politikk meget mulig løse alle krisene, som altså delvis samgriper med hverandre, og derfor høyst sannsynlig må løses under ett og samtidig – om denne gjennomføres i tilstrekkelig grad i praksis globalt.

Samgrepspolitikk, som innebærer mer demokrati generelt - på en eller annen måte, så 1. Folkets krise-krav angående miljø, herunder bl.a. klima, og for samgripende økonomiske forhold bredt definert, 2. får gjennomslag i de økonomisk-politiske systemene globalt, 3. er høyst sannsynlig nødvendig for løsning av de delvis sammenvevde samfunnskrisene. Om ikke det blir mer demokrati med påfølgende kriseløsninger, dvs. Samgrepspolitikk (eller noe ganske kompatibelt), går kloden temmelig sikkert til helvete for Folket, og delvis også for Byråkratiet (selv om de fleste der, lik Hitler i bunkersen før slutten, falskt optimistisk ennå ikke tror det), ganske raskt – i løpet av noen få tiår! Om 50 - 100 år kan det meget mulig være slutt hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig, voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden, og enden på visa etter en del år med dette kaoset & krig etc., er sannsynligvis bare noen relativt få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp. Fri og bevare oss på barnebarnas vegne – noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i dette scenariet, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske mange mener til og med at menneskeheten står foran total utryddelse, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet løsning av samgripende samfunnskriser, som det høyst sannsynlig er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning..

INDECO og et annet lite institutt, IIFOR, som har et lignende løsningsforslag for klimakrisen, har informert bredt og vidt om dette på vanlig måte via e-mail og websider bl.a. i håp om å trigge noen med tilstrekkelige ressurser og kapasitet til å få i gang denne nødvendige globale folkereisningen, helst så fort som mulig – for dette haster, men dessverre så langt (per tidlig november 2019) uten å få seriøse tilbakemeldinger i det hele tatt. Hverken ros, ris, eller oppfølging av Samgreps-modellens praktiske del i Løsningsforslag nr. 1, eller noe annet. Helt stille fra mottakere av e-mail og eventuelle lesere av websider. I tidligere faser av INDECOs Cogripsmodel-prosjekt kom det seriøse tilbakemeldinger bl.a. fra statsminister og samfunnsøkonom Jens Stoltenberg og flere fagøkonomer samt politikere. Nå får vi ingenting. Hva er galt? Vi ønsker feedback! Generelt og helst fra noen ressurssterke grupper og organisasjoner som kan bidra signifikant til å implementere løsningsforslaget, f.eks. bl.a. statsministeren i Norge. Dette haster.

Det dreier seg jo bl.a. om en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før, i henhold til NØI-INDECOs scenarioanalyser, om man ikke får løst klima-krisen ganske snart. NB! Dette er neppe vanskeligere enn det var å slå Hitler i 2. verdenskrig, men Erna [Solberg, statsministeren i Norge] ser ut til å ha gitt opp allerede? Erna – vi kan ikke vente på at noen ny Winston Churchill skal dukke opp, kanskje det ikke kommer noen slik overhodet, og da går det til helvete om 50 -100 år, om ikke før: Om du ikke trår til for fullt i denne saken  snart! Majoriteten av Folket krever det helt sikkert – om de blir nærmere opplyst, forklart og spurt! NB! Også bare få av Toppene, til og med her til lands, kommer trolig unna de klima-relaterte katastrofene, i følge NØI-INDECOs scenarioanalyser.

Erna! Ville ikke gamble på at man er av de «heldige» her, og blir med i Toppen, det ultra-fascistiske (mer eller mindre slutt-) Byråkratiet, i en globalt klima-ødelagt verden, som sannsynligvis stadig bare blir verre og verre om 200 – 300 etc. år. Og kanskje menneskeheten blir helt utryddet om la os si 1000 år, hvis dette får gå sin skjeve gang. NØI-INDECO gjør alt i sin bitte-lille makt for å stoppe dette. Det bør alle andre også gjøre, nasjonalt og globalt. Og spesielt Erna som er ansvarshavende for hele Norge. Du kan bruke hele apparatet og gjøre mye. Da det ikke ser ut som at Erna eller andre gidder å lese hele Cogripsmodel-Notatet, etter responsen å dømme, har undertegnede 04.11.2019, kort trukket ut og lagt frem essensen i Løsningsforslag Nr. 1. for klimakrisen, inkludert samgripende kriser, som må løses samtidig, for å få løst klimakrisen. Men som undertegnede tidligere har antydet, så er man noe pessimistisk inntil videre angående signifikant respons fra Erna & Co. Men som utdypet lengre ute i Notatet, så er ikke dette noen grunn til avslutte prosjektet eller trappe ned for NØI-INDECO-nettverket. Vi står på ufortrødent. Her er det fullt trøkk på forskningen, så lenge helsen holder.

Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

Igjen til Erna & Co! Man må jo prøve å stoppe den negative utviklingen i retning klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen.

Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle land bør ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100% når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019.

NB! En signifikant økning i demokrati-graden, tilsvarende en signifikant økning i grunnplanets dvs. Folkets, innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som oftest tatt av Toppene i privat og offentlig sektor, kalles per definisjon en revolusjon i demokratisk retning i Cogripsmodel-Notatet. Man må ikke la seg skremme av terminologien her. Det behøver ikke være noe dramatisk eller vold i denne forbindelse. Som regel går dette relativt fredelig for seg, via litt press fra Folket, en folkeavstemning supplert med noen mindre aksjoner, eller rett og slett at Toppene hører litt mer på folket og følger opp det de hører, dvs. blir litt mer idealistisk demokratiske. Dvs. frivillig kutter litt på egen-interessene i makt og penger, økonomisk og politisk/administrativt dvs. hever seg litt over overklasseinteressene, og kutter litt i bl.a. valgflesket, når det trengs og situasjonen tilsier det, og etter at man f.eks. får en liten trigger, en aha-opplevelse i en kritisk situasjon, ut fra ny informasjon, som nå angående klima-krisen. NØI-INDECO håper at en slik idealistisk demokratisk revolusjon kan skje i Norge og i andre relativt demokratiske land i tilknytning til løsning av klima-krisen – det er nemlig det mest effektive og rettferdige, og at slike rapporter som Cogripsmodel-Notatet og/eller noe lignende fra annet hold, kan bidra til dette.

I andre land, særlig autoritære land med lav demokratigrad i utgangspunktet vet vi at demokrati-bevegelsene sliter og at det ikke går så glatt med å få til nødvendig mer demokrati – og da kan og bør de mest demokratiske landene (inklusive grønt), som Norge, tre støttende til, om man skal få til alt som trengs for å få stoppet klima-krisen før den slår til for fullt – dvs. nasjonalt og globalt.

Dette er også Cogrips-policy – og dette kan bli et militært anliggende av og til – men neppe på langt nær – forutsatt at man starter opp snart - i god tid før klima-krisen blir et faktum -  så ille som 2. verdenskrig. Men da må man huske at dette er nødvendig i preventivt øyemed. Det blir nemlig som nevnt en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før – og da smeller det nok mye kraftigere og fryktelig mye mer enn om man nå og utover planmessig gir noe våpen, økonomisk, humanitær og kanskje av og til også noe væpnet støtte til demokrati-bevegelser i nød, under forutsetning av at demokrati-bevegelsen man støtter slåss for nødvendig mer demokrati, reelt og grønt. Dette kan være aktuelt i land med totalitære og ultra-autoritære regimer, spesielt fascistiske stater! Og de er det en del av. Forutsetningen for støtte til pro-demokrati-bevegelser, er altså at de har en tilstrekkelig grønn profil, dvs. støtter ca. 100% opp om klima-løsningen nevnt over, og ikke bare dreier seg om nye eliters kamp for å overta etter gamle i Byråkratiet. Da kan de klare seg selv, for NØI-INDECOs og Norges del – uten noe støtte fra oss. Her må man prioritere strengt – dette kan bli dyrt på flere måter. Kanskje man må ta litt av oljefondet for å berge fremtiden for barnebarna. Det er i så fall rimeligvis vel anvendte penger! – Mvh. J.H.Ø for NØI-INDECO-nettverket.

PS. The People's global demands related to the Cogrips-model are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. The People’s aim is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income, and 0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined. The probably best way to fulfill the demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see above.

Link til Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

«Uoffisielt» om hovedpunkter i Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodellen, dvs. for klimakrisen

Vi repeterer her litt fra stoffet over, og går noe videre. Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og 2. kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Krisen kan bare løses på denne måten, forsøk på å løse krisen på bunnen av samfunnspyramiden, dvs. utenom det nevnte nedenfra og opp perspektivet, fører i hovedsak aldri frem. Å skylde på Folket og individer på bunnen av samfunnspyramiden for krisen og mangel på løsning, er derfor i hovedsak falske beskyldninger og feil. Dette gjelder både for en enkelt, og for flere samfunnskriser samtidig. Flere samfunnskriser påvirker ofte hverandre og må fikses samtidig i en vending, som anvist foran. Og dette gjelder generelt, for alle typer samfunnskriser, både økonomiske, f.eks. konjunktur- og fattigdoms-kriser, og miljømessige, f.eks. klimakrisen, jevnfør Løsningsforslag nr.1. Og som regel krever løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati i samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen. Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, gjengitt i PS på slutten av dette Notatet.

Og siden forskningen viser at samfunns-krisene de facto i stor grad henger sammen, med en i hovedsak felles rot på Topp i samfunnspyramiden, herunder beslutningsfeil hos Byråkratiet bredt definert, toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt, både i offentlig og privat sektor, - både de økonomiske (snevert definert) og de miljømessige krisene, så må alle krisene i det alt vesentligste løses samtidig, og sett under ett. Og som forskningen også viser, i hovedsak på samme måte – dvs. kompatibelt med Løsningsforslag nr. 1. i den generelle Cogrips-modellen, også kalt Samgreps- eller Samgripings-modeller (sistnevnte er Ragnar Frisch’ navn på denne typen modeller) inklusive Cogrips-policy bredt definert, dvs. på norsk: Samgreps-politikk!

Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med

Samgrepspolitikk innført snarlig og uten - og dermed med klimakrisen.

Scenarionalysen for alternativet uten Samgrepspolitikk (eller noe tilsvarende)

er både høyst sannsynlig og veldig skremmende!

STRAKS MÅ NOE GJØRES! SNART ER DET FOR SENT!

Nå MÅ det bli mer Samgreps-politikk, i Norge og GLOBALT – og det må skje RASKT! Eller noe tilsvarende, men i hovedsak KOMPATIBELT med Samgreps-politikk – Cogrips-policy, eventuelt under et annet navn. Navnet skjemmer ingen i denne sammenheng, bare det nødvendige blir GJORT! For Klimakrisen, hvis den får utvikle seg relativt uhindret som nå, blir ganske sikkert veldig plagsom for Folket globalt, ille men neppe så mye dødelig her i Norge kanskje, men nok ganske fatal i stor målestokk i allerede fattige land. Så nå er det på tide å ta skikkelig tak i dette.

NB! Klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med mer tørke og stormvær, for når mange i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen – det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker, så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge. Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert (4. verdenskrig). Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende kriser, herunder bl.a. plastforurensning, demografiske, fattigdoms og konjunktur kriser, blir temmelig raskt løst. Her kan Samgreps-politikk meget mulig løse alle krisene, som altså delvis samgriper med hverandre, og derfor høyst sannsynlig må løses under ett og samtidig – om denne gjennomføres i tilstrekkelig grad i praksis globalt,

Samgrepspolitikk, som innebærer mer demokrati generelt - på en eller annen måte, så 1. Folkets krise-krav angående miljø, herunder bl.a. klima, og for samgripende økonomiske forhold bredt definert, 2. får gjennomslag i de økonomisk-politiske systemene globalt, 3. er høyst sannsynlig nødvendig for løsning av de delvis sammenvevde samfunnskrisene. Om ikke det blir mer demokrati med påfølgende kriseløsninger, dvs. Samgrepspolitikk (eller noe ganske kompatibelt), går kloden temmelig sikkert til helvete for Folket, og delvis også for Byråkratiet (selv om de fleste der, lik Hitler i bunkersen før slutten, falskt optimistisk ennå ikke tror det), ganske raskt – i løpet av noen få tiår! Om 50 - 100 år kan det meget mulig være slutt hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig, voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden, og enden på visa etter en del år med dette kaoset & krig (4.verdenskrig) etc., er sannsynligvis bare noen relativt få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp.

Fri og bevare oss på barnebarnas vegne – noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i dette scenariet, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske mange mener til og med at menneskeheten står foran total utryddelse, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet l øsning av samgripende samfunnskriser, som det høyst sannsynlig er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning..

INDECO og et annet lite institutt, IIFOR, som har et lignende løsningsforslag for klimakrisen, har informert bredt og vidt om dette på vanlig måte via e-mail og websider bl.a. i håp om å trigge noen med tilstrekkelige ressurser og kapasitet til å få i gang denne nødvendige globale folkereisningen, helst så fort som mulig – for dette haster, men dessverre så langt (per 22.10.2019) uten å få seriøse tilbakemeldinger i det hele tatt. Hverken ros, ris, eller oppfølging av Samgreps-modellens praktiske del i Løsningsforslag nr. 1, eller noe annet. Helt stille fra mottakere av e-mail og eventuelle lesere av websider. I tidligere faser av INDECOs Cogripsmodel-prosjekt kom det tilbakemeldinger bl.a. fra statsminister og samfunnsøkonom Jens Stoltenberg og flere fagøkonomer samt politikere. Nå får vi ingenting. Hva er galt? Vi ønsker feedback! Generelt og helst fra noen ressurssterke grupper og organisasjoner som kan bidra signifikant til å implementere løsningsforslaget. Dette haster og er enormt viktig!

Løsningsforslag nr. 1 er et resultat av årelang seriøs forskning og bærer ikke preg av stormannsgalskap, en fiks idé eller noe annet useriøst som man av og til ser angående løsningsforslag for samfunnskriser, som skulle tilsi null seriøs feedback. Er det noe annet som ligger bak denne totale tausheten? For eksempel INDECOs skepsis til marxisme, fascisme inklusive populisme og liberalisme generelt, og spesielt ultra-autoritære og totalitære systemer som kommunisme, høyre-, venstre- og ultra-fascisme og erke-konservatisme, og for Folket, grunnplanet i samfunnspyramiden samt skepsis til Byråkrati og Toppene i samfunnspyramiden generelt? Og la noe sånt overskygge dette viktige budskapet fra i INDECO, er jo så arrogant at det kvalifiserer nesten til tittelen ignorant sociopat. Altså noe likt Adolf Hitler, tviholde på makten og hersker-ideologien, og ture frem helt til den ignorerte krisen (For Hitler undergangen av det 3. rike, i vårt tilfelle klimakrise – men det går ut på ett) er et faktum, og så ta selvmord – siste utvei for å unngå å bli holdt til ansvar for sin egen autoritære gale-matias atferd! NB! Her må alle fra bunn til topp av samfunnspyramiden, nå ta seg sammen, legge ideologiske skylapper vekk og på hyllen og lese og handle med fornuft! Huff! Hva er det egentlig vi har på mailing-listene? Bare Hitlertyper med rødt eller blått i tillegg til det brune skjæret, eller de facto helt brune? Man kan ikke skylde på for mye post heller. Klimakrisen blir sannsynligvis så ille at dette notatet kvalifiserer til topp prioritet, hos alle med sunn fornuft.

Sannsynligheten for å få i gang denne ovenfor omtalte globale Folkereisningen, og for at den skal vinne frem, går jo raskt nedover når man ikke får feedback og diskusjon en gang om det vi mener er den eneste farbare veien for å forhindre klimakrisen. NB! Vi har sett på andre løsninger også – uten revolusjoner i organisasjons-stillings-strukturene, se f.eks. helt til slutt i dette notatet, men disse løsningene, unntatt for de reelle demokratiene Norge, Sveits og Island kanskje, er ganske usannsynlige. Forskningen på Samgreps-modeller med miljø- & demokrati-aspekter fortsetter imidlertid. Siste ord er ikke sagt og bl.a. dette Cogripsmodel-notatet vil oppdateres videre. Selv om hovedtrekkene i modellen er fastlagt er den uferdig i detaljer, og forbedres stadig. Men dette haster, så man får bruke en slik type dynamisk forskning i dette tilfellet.

Men INDECOs klimakamp (hovedhensikten med dette prosjektet oppdatert er jo å bidra litt til å få forhindret klimakrisen), fortoner seg mer og mer som en Don Quijotes (på eldre spansk også skrevet Don Quixote) kamp mot vindmøller. Ikke noen særlig god følelse, når en vet hva som står på spill, bl.a. et brukbart levelig miljø for barnebarna, som ser ut til å ligge dårligere og dårligere an. Og man har funnet kanskje den eneste effektive «motgiften» som sannsynligvis vil virke mot klima-faenskapet, uten noe gehør over hodet noe sted. Hverken fra folk eller øvrighet, nasjonalt eller globalt… Fy faen! Mottakerne gir jo de facto faen i om det går til helvete eller ikke for barnebarna, eller de tror det har rablet på INDECO så løsningsforslaget ikke er reelt og bortkastet tid å lese, eller de lar ideologisk eller klassemessige skylapper overskygge det sentrale budskapet i Løsningsforslag nr. 1. INDECOs løsningsforslag er krevende inkludert ressurskrevende å få til og krever kamp, men er høyst sannsynlig den eneste farbare veien for å forhindre klimakrisen, og da bør man jo samle seg om den, og ikke og gi opp eller neglisjere dette. Eventuelt samle seg om noe annet, som ligner veldig mye og i hovedsak er kompatibelt med Samgreps-politikk, eller kanskje noe enda bedre?! Men vi har ikke sett noe tegn til det HELLER DESSVERRE! Følger nøye med på forskningen globalt, men finner ikke noe med bedre løsninger eller realistiske løsninger over hodet!

Oppfordrer igjen interessert til å ta kontakt, altså til de som leser dette (ikke usannsynlig tilnærmet eller eksakt lik null forøvrig). Er det bare ignoranter (les folkelig: dritt) vi sender e-mail til, eller er de så dumme at de bruker spamfilter og delete knapp før de har lest e-mailene fra et seriøst forskningsinstitutt angående et uhyre viktig tema, en vanskelig løsbar, men veldig farlig klimakrise? Gidder ikke spekulere mer på dette nå. Bare konstaterer en øredeøvende bortimot 100% taushet så langt. No response! Igjen – det er da som bare pokker dette her! Første gang det bannes i et notat fra INDECO forøvrig, men det er bare her i den uoffisielle innledningsdelen. Det offisielle notatet som følger snart etter dette, så godt det lar seg gjøre - objektivt og med matematikk m.m., har ikke bannskap, men klassisk forskningsstil! Så de som får sjokkskader av bannskapen henvises øyeblikkelig dit! INDECO mener nok er sagt om alt dette i denne omgang – kommer tilbake med oppdatering av dette notatet siden – kommer litt an på om vi får tilbakemeldinger snart – er lei av å operere 100% i vakuum som en Don Quijote.

Forord med oppdatert popularisert global tilstandsrapport fra INDECO:

INDECOs «Frisch & klima»-forskning frem til nå, oppsummert i dette Cogripsmodel-notatet, antyder sterkt at noe sosialt revolusjonerende trengs for å løse klimakrisen - og det haster, men NB! INDECO-nettverket fikser klart ikke dette uten eventuelt veldig sterke allierte som kan ta over og omsette Løsningsforslag nr. 1 (eller noe mulig tilsvarende fra andre tenketanker) i praksis – i Norge og utenriks – globalt. De viktigste hovedtrekkene – men uten til dels viktige detaljer – av Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodel-notatet er gjengitt her i dette populariserte Forordet til selve Notatet. NB! Ad det nevnt over om allierte: Det finnes overhodet ikke antydning til dette (nye store allierte) per i dag, og INDECO-nettverket med de få og små allierte man har per dags dato har ikke «en snøballs tjangs i hælvete» for å klare noe slikt alene, altså uten de nødvendige enorme «troppeforsterkningene»!

Alt peker dessverre i retning av at klimakrisen forsterkes raskt over tid og at det går snart til helvete for Folket – grunnplanet i samfunnspyramiden, i hvert fall dersom ikke Løsningsforslag nr. 1. eller noe lignende, kanskje bedre, fra annet hold, raskt blir implementert, dvs. omsatt i praksis.

.

Den de facto (om ikke verbalt alltid) ganske motvillige angående reelle klimaløsninger - øvrigheten – Toppene i samfunnspyramiden - Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor – ser foreløpig ut til å ville klare seg brukbart og holde seg på topp også ved klimakrise, mer om dette og klassemotsetninger bunn vs. topp lenger ute i notatet.

Toppene har ansvaret og skylden for klimakrisen tilnærmet 100%. INDECO vil bare si i fra klart om dette nå til a) alle andre blant Folket (dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden) og til b) øvrigheten – Toppen av samfunnspyramiden dvs. Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, som NB! c) fordi de tar nesten alle samfunnsmessige viktige beslutninger, og derfor både har hovedskylden for den tiltakende klima-krisen og hovedansvaret for å rydde opp, dvs. d) at de først og fremst må stoppe all etterspørsel og derigjennom bruk av fossilt brense l i vid forstand; kull, olje og gass m.v. RASKT – fordi e) alt annet klimapåvirkende er nemlig «lommerusk» (heri inkludert all ku-rap & -promp o.l.) i denne sammenheng, og kan trygt sees bort fra. Får man bort tilnærmet all brenning og forbrenning av kull, olje og gass m.v. så er klimaproblemet løst i så stor grad at man kan ta det med ro med resten av klimagassutslippene. Og klimapolitikk uten full reduksjon i forbruket av kull, olje og gass m.v., er i hovedsak bare skuebrød og illusjoner.

Forsøk ikke falskt å legge skyld og ansvar for klimakrisen individualisert på Folket. Alle forsøk fra Toppene – Byråkratiet i vid forstand økonomisk og /eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, med Eks-Fru Hotellkonge Gunhild Stordalen i spissen, på falskt å overføre skylden for klimakrisen - og ansvaret for å rydde opp - over på Folket, ved å gjøre dette til et personlig livstils-spørsmål og klima «fotavtrykks»-problem, f.eks. at det går an å løse klimakrisen ved bl.a. å spise mindre kjøtt, er herved 100% avvist! Som sagt, alt dette utenom kull, olje og gass m.v. er «lommerusk» og tilnærmet uinteressant for løsningen av klima-krisen. Man kan overhodet ikke løse dette samfunnsproblemet individualisert, på bunnen av samfunnspyramiden, fordi samfunnsmessige bibetingelser (beskrankninger) knyttet til systemet for råvarer, produksjon, transport og distribusjon, forbruk og investering, realkapital og depresiering og avfall bredt definert, hindrer dette i all hovedsak. Disse beskrankningene er i hovedsak miljømessige bibetingelser, som kan være mer eller mindre i samsvar med, dvs. aktuelle eller uaktuelle for, en optimalt grønn løsning for den politiske økonomien bredt definert og dermed kompatibelt med bærekraftig økonomisk vekst. Det vi kaller aktuelle miljømessige bibetingelser må være oppfylt for å ha miljømessige bærekraftig økonomisk vekst. Og det trengs etter mange år med svak realvekst i BNP og ganske uten miljømessig bærekraft.

Derfor og 100% uten noen som helst SKAM, krever INDECO a) RASKT! bl.a. mer og billigere indrefilet, dvs. mør biff, spesielt av storfe og sau, og b) at Toppene - Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor i Norge og Globalt løser klimakrisen ved å stoppe all etterspørsel etter kull, olje og gass - globalt RASKT! Og i tillegg må befolkningsveksten komme under kontroll. Det blir ikke biff til alle med flere milliarder i økt populasjon på kloden, selv man deler inntekten mer likt – resultatet av stor økt folkemengde og utjevning av inntekt, blir at alle blir fattige – ingen økonomisk frihet, og det er ikke reelt demokrati = anarki. Man må ha både økonomisk og politisk/administrativ frihet for at det skal være reelt demokrati = anarki. Forbedring er i livsstandard generelt krever miljømessig bærekraftig økonomisk vekst.

Men for å få gjennom dette kravet, b) nevnt i forrige avsnitt (og eventuelt også a)) fra FOLKET, fra bunnen av samfunnspyramiden, må høyst sannsynlig Løsningsforslag nr. 1 settes i verk, og dette må i all vesentlighet andre gjøre (selvfølgelig ikke lille INDECO)! Ballen er hermed sparket videre – håper den treffer en god målscorer eller rettere sagt milliarder av dem globalt, for å presse gjennom dette kravet nedenfra, fra Folket og opp, via nødvendig mer demokrati globalt. Dette forskningsnotatet er ment å slå en liten «gnist» fra INDECO, hver gang det sendes ut (som regel oppdatert & utdrag/ sammendrag), i den hensikt å bidra til å trigge noen med store nok ressurser og kapasitet til å sette i gang, eventuelt med store nye allierte som de finner selv, den foran nevnte globale Folkereisningen for Reelt inkludert grønt Demokrati, og helst i økende grad, med tilstrekkelig mye innflytelse fra Folket (grunnplanet i samfunnspyramiden) på Toppenes samfunnsmessige beslutninger, til å få slutt på bruken av kull, olje og gass m.v. og erstatte dette med grønn energi etc. dvs. ca. null fossilt brennstoff RASKT i hele det økonomisk-politiske systemet, både nasjonalt og globalt.

Men – som det går fram av dette Cogripsmodel-notatet, så er det svært lite sannsynlig at dette vil skje – og da går altså med tilsvarende meget stor sannsynlighet planeten til helvete for Folket, om ikke for Toppene – Byråkratiet. Men disse skal ikke føle seg 100% trygge de heller, hverken for plassene sine på toppen, og topptung samfunnspyramide generelt, eller for negative klima-effekter. Selv med stormsikrede hus, air-condition, etc. og lokalisering til de mest klima-problemfrie områdene på kloden og ellers med alt for å dempe negative effekter av klima-krisen som deres store makt og ditto mye penger kan fremskaffe, kan det bli en del surt for toppene - Byråkratiet - også! Men dette virker neppe så skremmende at de oppgir makten og pengene de får via kull, olje og gass mv. i økonomien sett alt i alt og direkte og indirekte, av seg selv, uten solid press nedenfra - fra Folket – bunnen av samfunnspyramiden. Og blir det protester er det vel mer sannsynlig at de blir slått ned ved økt represjon, enn at det blir mer demokratisk. Men man kan jo forsøke! - Man får folkelig oppsummere litt og si: 1. Til helvete med toppenes - Byråkratiets – innflytelse og topptung pyramide; og 2. Reelt, inklusive grønt Demokrati for Folket – grunnplanet i samfunnspyramiden, inklusive flat pyramide, dvs. med stor innflytelse fra folket på samfunns-beslutningene, som i hovedsak tas på toppen - av Byråkratiet, og derigjennom uten signifikant global menneskeskapt oppvarming. - Klima-krisens løsning, først og fremt dropping av kull, olje og gass m.v. og overgang til grønn energi og økonomi, dette må som sagt ca. 100% løses av toppene i pyramiden, som i hovedsak tar alle viktige samfunnsmessige beslutninger i privat og offentlig sektor, riktignok med større eller mindre grad av innflytelse på disse beslutningene nedenfra, dvs. fra Folket – grunnplanet i samfunnspyramiden. Men skyld og ansvar ligger altså i all hovedsak hos de som tar de overordnede samfunnsmessige beslutningene – dvs. Toppen – Byråkratiet bredt definert i privat og offentlig sektor – og derfor med nær null skyld og ansvar på bunnen av samfunnspyramiden, dvs. hos Folket.

Som nevnt: Individualisert «Fotavtrykks-tenkning & skyld & skam» er helt forfeilet, et dårlig klimamessig «fotavtrykk» er bare et symptom på feilkonstruerte system-messige miljømessige bibetingelser (beskrankninger), som tilnærmet 100% har sin årsak i beslutninger tatt på toppen av samfunnspyramiden i privat og offentlig sektor, med Byråkratiet som skyldig og ansvarlig. Symptombæreren, individet med dårlig miljømessig «fotavtrykk» har ikke hverken ansvaret eller skylden selv, og heller ikke noe ansvar for å velge annerledes. Toppene må 100% legge samfunnets miljømessige bibetingelser (beskrankninger) til rette, så individene – i hovedsak folket – alt i alt, via sine individuelle tilpasninger lett og uten problemer overhodet, kan velge og de facto vil velge en miljømessig korrekt, i hvert fall sett i makro brukbar, miljøatferd, som altså også vil gi et miljømessig tilfredsstillende gjennomsnittlig «fotavtrykk». Det er dette som er Reelt, inklusive grønt Demokrati = anarki og anarkisme og det frihetlige – det motsatte av et autoritært system: Hvor man er tvunget via miljøfiendtlige bibetingelser (beskrankninger) som tjener Toppenes interesser, makt og penger indirekte og direkte, fra kull, olje og gass mv. basert politisk økonomi, til å «velge», dvs. med lite slingringsmonn, et miljøfiendtlig og miljømessig dårlig «fotavtrykk». Toppene har bortimot 100% skylden og ansvaret for dette uheldige symptommesige, og tilsvarende stort ansvar for å rydde opp, etter krav fra Folket, så de miljøfiendtlige symptomene forsvinner etter at årsakene er fjernet basert på nye miljøvennlige beslutninger på Toppen angående de miljømessige bibetingelsene (beskrankninger), som da har brutt med kull, olje og gass m.v. basert politisk økonomi.

Gjentar et viktig hovedpoeng: Klima-krisen er altså nær 100% et samfunns-problem som må løses ved beslutninger tatt av Toppen, og nær 100% ikke et problem som kan løses ved individuelle beslutninger, tatt blant Folket, på bunnen av samfunnspyramiden. Ansvaret er hermed prinsipielt plassert, nasjonalt og globalt: Her i Norge er det Statsminister Erna Solberg (pluss Finans-statsråd angående Statsbudsjettet) som fronter ansvaret, og internasjonalt er spydspissen for det globale Byråkratiet, med hovedansvaret for klimakrisen og bl.a. andre samfunns-kriser, de tre store: Xi Jinping i China, Donald Trump i USA og Jean-Claude Juncker (snart Ursula von der Leyen) i EU.

Og dette er altså ikke et spørsmål om de 3. høye herrer og byråkratiet deres for øvrig, spiser biff eller «soyabiff» etc., men i all hovedsak om å droppe kull, olje og gass m.v. 100% RASKT. Kull er verst, så man får begynne med det, og ta olje etterpå og til slutt gassen, som er mindre ille, men må bort 100% den også, og ganske raskt. Og for å få til det må man legge om systemet for råvarer, produksjon, transport og distribusjon, forbruk og investering, realkapital og depresiering og avfall bredt definert, i retning grønt herunder til grønn energi ca. 100% RASKT!. - Og for å få til dette så er det nødvendig med stort press nedenfra – fra Folket, for Byråkratiet er de facto (til tross for mange fine ord og lovnader om kutt i fossil energibruk) motvillig til de nødvendige store endringene bl.a. på grunn av store de facto egne interesser knyttet til kull, olje og gass m.v. bredt definert, både direkte og indirekte, i privat og offentlig sektor. Og bl.a. siden det dreier seg om store generelle økonomisk-politiske systemendringer, så må også styringsdelen av systemet endre seg i retning mer innflytelse fra Folket på beslutningene til Toppene generelt, dvs. en omlegging i retning større grad av demokrati i samfunnet. Partielle forsøk fører ikke frem. Partielle, isolerte aksjoner om kutt i utslipp, har liten til ingen hensikt. Hele systemet med styrings, produksjon- og distribusjons-funksjoner bredt definert, henger mye sammen (se bl.a. PS bakerst i dette notatet, hvor dette er nærmere belyst), og må i støpeskjeen ganske simultant, og disse store systemendringene, hvor folket må ha stor innflytelse på beslutningene av grunner nevnt før, men også fordi folkets interesser og krav generelt bør møtes i system-oppsettet, krever en bred Folkereisning, se foran.

Nødvendig med demokratisk revolusjon i betydningen betydelig skift i graden av demokrati oppover. Her kan en merke seg at store systemendringer, inklusive i demokratisk retning, dvs. et signifikant skift i graden av demokrati oppover, er per definisjon en revolusjonerende endring – en de facto Revolusjon i demokratisk retning. Forhåpentligvis av fløyelstypen uten signifikant voldsbruk, men man kommer sannsynligvis ikke unna revolusjon, slik definert, om man skal løse klima-krisen. INDECOs løsningsforslag for klimakrisen innbefatter altså også revolusjon i demokratisk retning, og høyere grad av demokrati anses helt nødvendig for løsning av klimakrisen. Innflytelsen nedenfra, over beslutningene som toppene tar, må generelt økes betydelig for å bli tilstrekkelig stor til å tvinge igjennom full stopp i bruk av kull, olje og gass m.v., og erstatning til grønn økonomi generelt og grønn energi spesielt, gjennomgående i hele produksjons og distribusjons etc. systemet, og det må skje RASKT! Siden Byråkratiet de facto er ganske motvillig i denne sammenheng, i hovedsak ut fra egeninteresse, er mer demokrati, globalt demokratiske revolusjoner, altså en helt nødvendig forutsetning for å lykkes, og få slutt på klima-krisen, dvs. å erstatte kull, olje og gass på alle plan og i alle sammenhenger - med grønn energi, i alle land, over hele verden. Folket må engasjeres på alle plan over hele kloden. Dette er altså høyst sannsynlig helt nødvendig, men akk så vanskelig og ressurs- og kapasitets-krevende. Nå er dette sagt, men pessimismen råder på INDECO, med kanskje (bare et tenkt eksempel) opp til ca. 99% sannsynlighet for at dette nødvendige ikke skjer, for det må til og med skje raskt om man skal nå 1,5 graders målet. Men det er da ca. 1 % sannsynlighet igjen for at det skal skje, og løsningen implementeres i tide, eller at noen andre kommer med noe tilsvarende eller bedre - som lykkes, men dette går altså sannsynligvis rett til helvete for Folket, - inntil videre på «første klasse» her i Norge, men det kommer dessverre ikke til å vare lenge, og da er det sannsynligvis for sent å implementere løsningen i praksis og lykkes. Mot alle odds, kan det likevel gå bra. Dette avhenger bl.a. litt om hva du gjør som leser dette, sammen med andre – det må være masseaksjoner for å lykkes, uten tvil.

Litt om situasjonen på INDECO. Med utgangspunkt i denne bortimot 100% sannsynlige, men også ubehagelige viten om INDECOs ørlille innflytelse ved å sende «gnister» for å trigge noen til å bidra til å iverksette løsningen i praksis, inklusive at man har ofret mye av nattesøvnen innimellom til å arbeide på dette prosjektet, så har man beklagelig vis så langt ikke kommet noen vei i retning praktisk løsning på klimakrisen, dvs. eksakt null effekt. ( Ingen andre har fått til noe heller hittil.) Det kunne man kanskje ikke vente heller ut fra litt varierende historiske erfaringer på INDECO, så det er ikke egentlig noen stor skuffelse her, dette var omtrent som forventet innenfor sannsynlig nedside, bare konstatering av et ubehagelig faktum. Etter flere måneders kjempemas via e-mail og nettside, har vi altså ikke fått en eneste seriøs tilbake melding utenfra, dvs. utenfor INDECOs eget - i denne globale målestokk helt marginale og usignifikante - nettverk. Men vi får bare fortsette, men ikke så mye så det går på helsen løs. Trapper litt ned – har stått på litt mye her på INDECO. Men dette føles mer og mer som en håpløs og ressurskrevende kamp mot vindmøller i vakuum. Men i dette tilfellet går det jo ikke an å gi seg heller, alvoret og barnebarn tatt i betraktning og en følelse av samfunnsansvar. Man kan jo ikke bare gi seg når man har den sannsynligvis eneste brukbare, om enn vanskelige å få til, løsningen på klimakrisen. Litt mer om dette i PS-et bakerst i dette Notatet. Men det er liten grunn til å tro at det kommer en ny «Albert Einstein» som lett fikser dette. Teknologi-optimistene er «livsfarlige» i denne sammenheng. Husk Jens Stoltenbergs «månelandings» fiasko. CO2 rensing i tilstrekkelig skala er like håpløst tøv som fusjons-atomkraftverk. Bare tøv a la jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, og farlig tro i tillegg, da det tar fokuset vekk fra reelle løsninger, det som kan gjennomføres, og lager falske urealistiske håp som bidrar til å hindre nødvendig aktivitet angående reelle løsninger i dag og fremover. Dette er en hilsen til øko-ingeniørene, og teknologi-optimistene, i Trondheim (NTNU) og world wide. - Forskere tar jo av og til feil, og INDECO håper veldig vi har gått helt i baret med dette, og at andre kan fikse en klimaløsning som vil virke i tide, og at vår vanskelige løsning å implementere ikke er en nødvendig og den eneste farbare vei til å løse klimakrisen likevel. Men det er bare det at vi dessverre er veldig kompetente og helt åndsfriske og oppegående, og kanskje i verdenstoppen på feltet, så vi har høyst sannsynlig ikke gått i baret, men faktisk funnet den eneste farbare veien til å forhindre klimakrisen (sånn i hovedsak sett), så vi får bare fortsette kampen, men dessverre uten vår vilje de facto nå redusert til noe tilnærmet nær Don Quijote og enda verre: Kamp mot vindmøller i vakuum. Dette føles altså mer og mer som en kamp mot vindmøller i vakuum, pluss 100% slag i luften foreløpig, og helt uten nødvendige betydelige allierte. Denne krigen ser det nå litt trist ut som både INDECO og Folket globalt vil tape og klimakrisen og Toppene vinne (pyrros-seier for dem antakelig). Som nevnt kanskje vi blir sett på som litt sprø og inkompetente, herunder stormannsgale med fikse ideer, og at det er derfor vi ikke har fått en eneste skikkelig seriøs tilbakemelding på dette de siste månedene fram til dags dato, når dette skrives. Men vi er garantert ikke det.

Kan det være at INDECO ikke får noe respons og allierte fordi man leser hos oss at libertærgrad og demokratigrad går hånd i hånd og til og med er lik noe så skremmende som anarkigrad, for reelt demokrati, og alt lik 100% minus autoritærgrad. Ikke vet vi her i INDECO-nettverket. Men nå er det snart på tide man får litt respons. På den annen side har vi jo tidligere ikke bedt enkelt-adresser som vi sender til, om tilbakemelding, altså personlig, så man kan kanskje ikke vente seg noe synlig respons heller da. Men det hadde utvilsomt vært hyggelig med tilbakemeldinger snart, positive eller negative, men aller helst fra mulige store ressursfulle allierte i klimakampen, basert på løsningsforslaget presentert her i dette Notatet. - Ingen skal si at INDECO gir seg uten kamp for å redde kloden for Folket globalt og barnebarn lokalt. Vi får bare stå på videre. Men ett er sikkert: vi taper (vår lille del av) krigen 100% sikkert om vi blir tvunget til å fortsette som Don Quijotes forskningsinstitutt for vindmøller i vakuum på grunn av mangel på feedback og nødvendige store og sterke allierte. Kanskje vi skal sende en e-mail til NATO, he, he… Det ser svart ut for INDECOs lille del av krigen, men kanskje Folket gjør noe tilsvarende det vi har foreslått, på egenhånd – på «instinkt», helt uten å støtte seg på forskning, vår eller noe lignende fra andre. Da kan det kanskje gå bra uansett. Men INDECO har ikke særlig tro på spontan trigging og løsning av klima krisen, uten en realistisk plan i bunnen. Men nå skal vi gå videre fra dette kanskje også for eventuelle lesere (håper ikke det blir null forever) kanskje litt nedslående Forordet, til innholdet i selve Notatet: Cogripsmodellen – først litt oppmykende generelle betraktninger fulgt av basis-økosirk-samgreps-modellen, så i kapittel IV med Noter med ulike overbygninger og submodeller, deretter et kort Sammendrag og så et PS, som starter med linker til en generell stor Cogrips-model, og en oversikt over aktuelle miljømessige rammebetingelser, og så følger noen strøtanker igjen, som dette forordet også ha vært preget av, men da særlig mer detaljerte ideer angående løsning av klimakrisen i dette PS-et. Blant annet forklares noe mer om hvordan samfunnsmessige kriser henger sammen, og hvorfor de må løses samtidig. Helt til slutt er det et utvalg av pressemeldinger (Pressemeldings m.v. Arkivet).

INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING

Frisch-seminaret er bl.a. basert på Forskningsrapport nr 16 fra NØI-INDECO - 2008: Ragnar Frisch - En sosial-individualist, en idéhistorisk rapport om Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch', økonomisk-politiske ståsted og forslag til økonomisk-politisk system for Norge og internasjonalt. Dette er stort sett et glemt kapittel i Frisch' produksjon, som nå er kommet frem i lyset igjen. Man ser (2009, mange steder fremdeles) nå det Frisch kalte "det uopplyste pengevelde" utspille seg i Norge og internasjonalt i form av finanskrise og økonomisk resesjon. Rapporten og seminaret fokuserer bl.a. på Frisch' meget aktuelle arbeider "Det uopplyste pengevelde" og "Økonomisk demokrati", som også gir innspill til løsning av krisen. NB! Dette har også relevans til andre kriser, som f.eks. miljøkriser herunder også klima-krisen, og problemer med å få til helt nødvendig kraftig miljømessig bærekraftig vekst bredt definert i de økonomisk-politiske systemene i et globalt perspektiv. Dette krever blant annet tilnærmet full sysselsetting, en arbeidsledighet f.eks. ikke større en 1,5 % (AKU). Kriseproblemene er generelt store og tendensielt tiltakende internasjonalt, men det er langt fra problemfritt her til lands heller. Dette går også frem av NØI-INDECOs årlige kommentarer til det norske statsbudsjettet (se det – link på rapportlisten til å klikke på og også gjengitt til slutt i PS, etter Sammendrag, i dette Notatet, dvs. i Pressemeldings m.v. Arkivet bakerst, med flere oppdateringer).

NB! Dette notatet oppdatert til dags dato, er et lite og beskjedent bidrag fra INDECO, som antyder en mulig vei ut av uføret og varige løsninger på økonomisk-politiske systemkriser bredt definert, også medregnet miljøfaktorer bredt definert, helt generelt! Men motkreftene er så utrolig sterke på alle plan, at det er mer enn tvilsomt om dette beskjedne bidraget (noen få, men betimelige ord) noen gang blir implementert i praksis, praxeologisk bredt definert, i den grad at krisene, inkludert den truende klimakrisen, som vi her antyder en vei ut av, får en helt eller i hvert fall delvis brukbar løsning, så de verst forespeilte katastrofene i klima-krisen fra klimaforskerne og meteorologene ikke slår til. Men sannsynligheten for en bra løsning er ikke lik null – ennå…

NB! Vi vil her understreke at dette som her blir antydet IKKE er et utslag av stormannsgalskap – eller en fiks idé, mange som hører om dette antakelig først vil tenke på. Dette er et utslag av mangeårig seriøs forskning og økonomisk-politisk erfaring bredt definert! INDECO-nettverket har beina utrolig godt plantet i bakken. Men spesielt klimakrisen kan bety langt på vei undergang for Folket – grunnplanet globalt, om enn ikke for øvrigheten – toppene av samfunnspyramidene, som ved hjelp av sin enorme makt og penger, kan kjøpe seg fri og ellers tilpasse seg det meste av den kommende elendigheten, via bl.a. stormsikrede hus med klima-anlegg (air-condition) og ellers alt mulig fint til å dempe negative utslag av klima-krisen og lokalisert til de tryggeste plassene på kloden! Her i Norge, langt mot nord, vil vi vel gå klar av det aller verste ved klima-krisen, som imidlertid praktisk talt sikkert kommer med full styrke og verre over tid, om ikke noe drastisk blir gjort for løsninger, temmelig raskt! Og sannsynligvis blir ganske dødelig bredt omkring ekvator. Og da flykter veldig, veldig mange – også hit. Det blir ikke gøy!

Uten basis-samgreps-økosirk-modellen eller noe tilsvarende, blir kriseplaner som omfatter samfunns-økonomi objektivt feil og ugjennomførbare. Men så tilbake til Ragnar Frisch og notatet for øvrig, etter denne lille, og om mulig motiverende? digresjonen for videre lesning av notatet. NB! Det er mye om løsning av økonomiske kriser i de første delene i dette notatet, og aller først (i kapittel II og utover) presenteres en generell basis-modell, dvs. basis-samgreps-modell, for samfunns-økonomiens grunnleggende funksjon, som består kun av praktisk talt sikre sammenhenger, økosirk-sammenhenger bredt definert, som man aldri kommer utenom for løsning av noen spørsmål og kriser som innbefatter samfunnsøkonomi bredt definert, herunder også miljøkriser og klima-krisen. Denne basis-modellen, eller eventuelt noe helt tilsvarende, er derfor helt nødvendige å forstå og ta hensyn til for samfunns-krise-løsninger generelt. For samfunnskriser som i realiteten ikke omfatter samfunnsøkonomi, finnes ikke. Og samfunns-økonomien i praksis, empirisk, når man ser på helheten, som er nødvendig ved analyse av kriser, fungerer alltid i fullt samsvar med basis-samgreps-økosirk-modellen. Dette er sikrere enn Albert Einsteins spesielle relativitetsteori.

Disse økosirk-relasjonene gjelder i praksis – empirisk – alltid, og legger mange begrensninger på handlingsrommet realøkonomisk, realpolitisk og for sosial økologi, og tar man ikke eksplisitt hensyn til disse når man legger planer for kriseløsning generelt, så kan disse planene ikke gjennomføres i praksis – og er derfor objektivt feil og umulige å gjennomføre.

Mange kommer med tøvete planer, som ikke er samgreps-økosirk-kompatible Det er dessverre mye velment politikk og planer, bl.a. fra miljøbevegelsen, for å løse f.eks. klimakrisen, som ikke tar hensyn til økosirk-sammenhengene, men involverer samfunnsøkonomi, og derfor er umulige å gjennomføre i praksis, dvs. er håpløse luftslott og tøv. Og kan man økosirken, som vi her i notatet presenterer det relevante settet av for kriseløsning i den grad de involverer samfunnsøkonomi, og tar hensyn til den i planene for beslutninger, så lager man ikke sånt tøv. Men det kan jo forekomme tøv i andre aspekter fordi om økosirken er i orden. At planen er basis-samgreps-økosirk-kompatibel og derfor realistisk på dette punktet, er jo ikke noen garanti for at det øvrige er realistisk.

Dette om økosirk gjelder altså ikke bare for økonomiske kriser snevert definert (konjunktursvikt), men er også en basis for å løse f.eks. klimakrisen, som jo også innbefatter samfunnsøkonomiske spørsmål. Og i de videregående Notene i kapittel IV - som er et langt og stort kapittel, kommer vi 1. direkte inn på en mulig og sannsynligvis eneste vei til løsning av klima-krisen, som 2. er den største og viktigste delen av en generell miljøkrise, som også blant annet omfatter plast-forsøplingen av verdenshavene, så må vi 3. hele tiden ta disse ovenfor nevnte økosirk-relasjonene i betraktning, ha disse som basis i bunnen av resonnementet, modell og planer. Om ikke, så blir altså planen (modellen) umulig å gjennomføre i praksis. Ingeniører, andre samfunnsvitere og klimaforskere som ser på samfunnsutviklingen, inklusive økonomien, i tilknytning til klimakrise, må altså ta hensyn til denne økosirken for å få praktisk brukbare planer, i motsatt fall blir det ugjennomførbart tøv. Noen av disse økosirk-sammenhengene, bl.a. mikro-makro-prisligningen er originalt utviklet av INDECO, og bortsett fra en kopi på IIFOR, som også har samgreps-modeller, finnes den ikke andre steder i eksakt samme form så vidt vites, SSB har f.eks. kun en makroøkonomisk prisligning, uten mikro-integreringen. Så derfor bør andre enn økonomer som ser på samfunnsutviklingen inklusive økonomien som følge av klima-krisen, ta en titt på og bruke basis-samgreps-økosirk-modellen i sin forskning og planer.

Det vil si alle planer og modeller for kriseløsning og økonomisk-politiske, samfunnsmessige beslutninger generelt, må ha basis-økosirk-samgrepsmodellen (eller noe helt tilsvarende) her presentert i de følgende kapitlene, i bunnen og i orden – ellers er det praktisk talt sikkert ugjennomførbart, umulig og generelt tøv.

Samfunnskrisene og løsninger henger delvis sammen og det er høyst sannsynlig bare en vei å gå for løsning av alle krisene. Alle de nåværende aktuelle - og sannsynligvis alle fremtidige tenkelige - økonomisk-politiske samfunnskrisene i vid forstand, inkludert miljø-økonomiske bredt definert, henger på mange vis sammen viser det seg – og forklart nærmere i det følgende, og krisene kan de facto bare løses via en felles vei og strategi ut av problemene, og Veien er: Globalt, i alle land, reelt demokrati og mer demokratisk styring, nedenfra og opp, økonomisk så vel som politisk/administrativt, så Folkets (grunnplanet i samfunnspyramiden) KRAV i form av måltall for brukbart løst krise, via press (nedenfra og opp) blir møtt og nådd gjennom beslutninger tatt av (det ganske motvillige) Byråkratiet – Toppen i samfunnspyramiden. Kravene, 1. angående økonomisk krise, som gjelder globalt og for hvert enkelt land er 1,5% arbeidsledighet (i Norge målt av SSBs AKU), og 2. for verden og i alle land angående klimakrisen ikke mer enn 1,5 ° C global oppvarming over pre-industrielt nivå, perioden 1720-1800. Et første delmål for å nå klimamålet er at Kina, USA, og EU skal droppe kull så raskt som mulig. Dessuten er det et generelt mål at alle land skal bli reelt demokratiske, dvs. med lik eller mer enn 50% demokratigrad. For øvrig, siden Toppen – Byråkratiet, generelt verden over stiller seg ganske motvillige de facto til disse kravene, om ikke i kjeften, så er det nødvendig med skikkelig press nedenfra og opp, økt innflytelse på og over beslutningene som tas av toppene, generelt, for å få gjennomslag for kravene nevnt over og oppfølgende krav. Det fører nok ikke frem med partielle aksjoner, uten signifikant systemendring for å få gjennom disse kravene og nye folkelige krav. Dette er sannsynligvis bare illusjonspolitikk og ditto aksjoner.

Nødvendig med demokratiske revolusjoner, med grønn profil, i alle land, og det haster på grunn av klimakrisen. Veien nevnt over innbefatter en del stor-politiske verdensomspennende aspekter, men det meste kan gjøres i de enkelte land autonomt, i større eller mindre grad, herunder i Norge. Den anviste veien til kriseløsning generelt, dvs. mer demokrati inklusive nedenfra og opp styring, med basis i storparten av folkets generelle krav, miljømessige (inklusive klima og klimarelaterte mål) og økonomiske (herunder redusert arbeidsledighet og muligens gini-indeksen for inntekt, samt bærekraftig vekst), innebærer generelt revolusjon i betydningen signifikant systemendring, dvs. et betydelig skift oppover i graden av demokrati, i alle land, og denne må være størst, eller flere på rad, i de mest autoritære landene, totalitære og ultra-autoritære, og de er det mange av i følge IIFORs empiriske estimater. Og dette haster på grunn av klima-krisen. For Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island, som alt har nådd reelt demokrati (mellom 50-55% grad av demokrati), er denne delen av målet i og for seg nådd, men det trengs nok enda litt mer demokrati, nedenfra og opp styring, for å få til 1,5 % arbeidsledighet, og signifikante nasjonale og utenrikspolitiske fremstøt for null kull i Kina, USA og EU bl.a. og press generelt for ikke mer enn 1,5 ° C global oppvarming over førindustrielt nivå, perioden 1720-1800. En liten fløyels-revolusjon i hver av de reelt demokratiske landene, er nok, (ikke helt sikkert, se på slutten av dette notatet) nødvendig for å nå de uttalte målene, folkets krav. Litt høyere grad av demokrati = anarki, hadde ikke vært å forakte i disse landene også, selv om de er ganske bra. Det er langt til fullt demokrati!

Individualisering er ikke veien å gå. Men slike problemer – samfunnskriser m.v. - kan ikke løses i nevneverdig grad på individ-nivå, spesielt ikke av isolerte enkelt-personer av folket – grunnplanet i samfunnspyramiden - det må kollektive, samfunnsmessige, økonomisk-politiske, løsninger til. Man kommer ingen signifikant vei ved fokus på individets isolerte miljømessige «fotavtrykk» eller miljøprofil, og ved å individualisere miljø- og annen økonomisk politikk i vid forstand. Miljø-krise og økonomisk-politiske, samfunnsmessige, kriser generelt, kan ikke løses signifikant på individ-nivå. Dette er altså ikke et spørsmål om individets isolerte ansvar og skyld, noe som kan løses ved en endring i individets isolerte adferd, som arbeids-, fritids- forbruks- og investerings-mønster, etc. Å forsøke å løse miljø-krise ved individuelle isolerte endringer i «fotavtrykket» går signifikant ikke. Det er svindel og løgn å individualisere problemet, til et personlig livsstils-problem, i hovedsak for Folket , dvs. de på bunnen bredt definert av samfunnspyramiden. Se også i Forordet mv. om dette.

Toppene – Byråkratiet i vid forstand i offentlig og privat sektor, politisk og/eller økonomisk administrativt, og deres beslutninger har hovedskylden for problemet, og toppene er de hovedansvarlige, og løsningene må også tas av toppene (eventuelt med «påholden penn» via folkets innflytelse via aksjoner av ulike slag). Toppene, dvs. de over grunnplanet i samfunnspyramiden, de som er over Folket dvs. grasrota - har hovedansvaret og det er via deres beslutninger i egenskap av topper i samfunnet problemet har oppstått og må løses – i all hovedsak. Det er vesentlig bortkastet tid å surre med individuelle løsningsforsøk blant Folket.

Som medborgere kan vi samlet ha innflytelse på toppenes beslutninger. Altså som antydet over - individet blant folket, kan ikke løse dette ved sin isolerte tilpasning – det er et samfunnsansvar bredt definert, et økonomisk-politisk spørsmål herunder også et økonomisk-politisk-samfunns-system-spørsmål. Men individet og folket generelt (grunnplanet) kan påvirke slike-spørsmål ved å delta i politisk arbeid og annet (aksjoner generelt) for å påvirke systemet, dvs. som medborger – og ikke signifikant som konsument og i jobbsammenheng (dvs. utenom politisk arbeid).

Litt mer om ansvar og hvem som kan gjøre hva til løsning av kriser. Selvfølgelig kan man unngå på helt privat plan, noen små negative miljøeffekter ved atferdsendringer dvs. via endring i privat miljømessige «fotavtrykk», og det kan man jo gjøre i noen grad, men man bør ikke gå inn på en offer-rolle og følge skam-profetene, for dette blir bare småtterier – «lommerusk» uansett (og man skal ha det trivelig), også fordi det er sterkt begrenset hva individet kan gjøre av slikt, begrensninger satt indirekte eller direkte av samfunnet – politikk og næringsliv mv. – det økonomisk-politiske systemet. Løsning, ansvar og skyld ligger som sagt i all hovedsak via beslutninger på toppen og av toppen (Byråkratiet). Det er der makt og penger, økonomisk og/eller politisk/administrativt, dvs. ressurser bl.a. til å rydde opp, er konsentrert og i hovedsak ligger. Folket kan ha innflytelse på disse beslutningene til toppene via ulike kanaler og aksjoner, men ansvaret og skylden ligger i hovedsak hos de som tar beslutningene. De kan ikke (med noen troverdighet) skylde på andre. Å skylde på kjøttspisere, o.l. for klimakrisen, er helt sykt og ganske å linje med at nazistene la skyld for kriser på jødene. Toppen har hovedskylden for samfunns-kriser generelt, og skal, eventuelt etter nødvendig press fra folket, rydde opp bredt definert. «Forurenser», dvs. ansvarlige for klimakrisen og ande kriser – Byråkratiet = Toppene nasjonalt og globalt, skal rydde opp 100% og betale for skader bredt definert 100% - av alle kriser - altså 100%. «Forurenser betaler» er også kjent som en generell hovedregel i lovverket, herunder Norges Lover, men også globalt. Man skal ikke forsøke å dytte dette over på andre, her: Folket, grunnplanet – grasrota. Å gjøre deler av folket til syndebukk for klimakrisen er BRUNT [Les: Brun Møkk.} Denne er spesielt rettet til Eks-Fru Hotellkonge Gunnhild Stordalen!

Enkeltpersoner fra folket, alene eller i små gruppet, har generelt tilnærmet null innflytelse på toppenes beslutninger. NB! En enkelt person eller liten gruppe fra folket har generelt, kanskje unntatt i noen få helt spesielle tilfeller av og til, veldig liten, eller null, innflytelse alene, både ved indirekte aksjoner som politiske valg, og direkte enkeltpersons-aksjoner av ulike typer, forsøk på nedenfra og opp, eller ved å appellere til toppene uten noe press (for eksempel sende åpne brev til myndighetene som INDECO av og til gjør - dette er vel også en form for direkte aksjon – nedenfra og opp, men svak og altså uten press og vel som regel uten målbar, reell innflytelse), men dette gir altså generelt tilnærmet null innflytelse, og spesielt typisk null når det er «conflicting demands» mellom topp og bunn, og det er jo først da man får målt om man har reell innflytelse eller ikke. Gode argumenter alene har veldig begrenset effekt, også om de er fremsatt i det offentlige rom. Disse overstyrer bl.a. sjelden klasseinteresser, som er oftest er vesentlig forskjellige for topp og bunn. Ikke minst INDECO, en liten organisasjon er klar over dette. Og forskning og notater som støtter Folket mot øvrigheten, ved interesse- og kravs-konflikter, som de facto (men ikke nødvendigvis i ord og praten, jevnfør valgflesk) er hyppige ved samfunnskriser generelt, har nok spesielt vanskelig med å slå gjennom hos toppene dvs. i systemet. Som dette notatet. Se mer om denne problematikken nedenfor her innledningsvis, og i PS etter Sammendrag til slutt i notatet.

Innflytelse krever at Folket står sammen, som regel via masseaksjoner og masse-organisasjoner, helst med pressmidler – sanksjoner, basert på felles interesser blant folket generelt eller store deler av det. Man kommer som regel ikke noen vei i små grupper og alene når det gjelder innflytelse på samfunns-beslutningene, i hovedsak tatt av toppene, man må få med seg mange allierte (og heller ikke da er det alltid man lykkes). Spesielt i ultra-autoritære og totalitære land, går det som regel ikke rolig for seg – og toppene bruker brutal represjon (væpnet militær og politimakt) for å sikre fra toppen og ned styring ved protest.

Sannsynligvis liten til null innflytelse angående dette Frisch-baserte notatet, i hvert fall i første omgang, og litt om demokrati. Dette notatet støtter Folket i kampen mot øvrigheten - Byråkratiet – nokså generelt, og spesielt angående samfunnskriser ganske generelt, som også i hovedsak er skapt av øvrigheten – Byråkratiet, i privat og offentlig sektor. Men mange allierte blant folket, som vel trengs for å få gjennomslag i systemet, er likevel vanskelig angående dette notatet. Et faglig preget notat som dette, ganske langt, og med litt matematikk, har vanskelig for å bli forstått av mye av resten av Folket, grunnplanet. Og de fleste av de relativt få som kan forstå dette notatet lett er dessverre alliert med, eller en del av – øvrigheten, Byråkratiet, på en eller annen måte, ideologisk og/eller materielt. De er ikke interessert i eller støtter reelt demokrati, dvs. signifikant og oppover mot fullt demokrat, slik det her er forklart: Via Folkets - grunnplanets innflytelse i grader på samfunnsmessige beslutninger generelt, angitt i prosent, signifikant lik 50% innflytelse fra Folket på beslutningene i vid forstand og reelt demokrati fra og med 50% innflytelse og oppover mot fullt demokrati, 100% innflytelse, de aller fleste av beslutningene tatt av toppene - uansett demokratigrad.

Samfunnskriser kan i hovedsak bare løses ved beslutninger tatt av toppene – Byråkratiet – men så å si aldri uten signifikant innflytelse på disse beslutningene nedenfra og opp fra Folket – grunnplanet i pyramiden – grasrota, på grunn av de facto (men ikke i alltid i ord) ulike interesser og krav mellom topp og bunn. Samfunnskriser og vesentlige økonomisk-politiske spørsmål generelt, også her inkludert miljømessige, kan i hovedsak kun løses, dvs. signifikant, via beslutninger tatt av toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt (dvs. av Byråkratiet bredt definert i privat og offentlig sektor) i samfunnspyramidene, beslutninger som riktignok kan være påvirket via innflytelse i større eller mindre grad nedenfra, fra Folket, og reelt demokratisk om denne innflytelsen er signifikant, dvs. lik ellers større enn 50% innflytelse nedenfra på de samfunnsmessige beslutningene tatt av toppene, sett alt i alt og bredt definert. Siden 1. det oftest de facto, ikke alltid i ord (jevnfør f.eks. valgflesk og løgner fra toppene for å tekkes massene, og unngå ansvar, etc.), er interesse- og kravs- motsetninger og konflikter mellom topp og bunn, - også angående konkret løsning av samfunnskriser, som betyr 2. at Byråkratiet på ulike vis motarbeider bredt definert, inklusive trenerer, effektive løsninger på krisene, og enten de facto av seg selv ikke gjør noe med reell effekt eller bare løser litt av problemene, tar toppen, men ikke den store bunnen av «isfjellet», så det meste av krisen består over uforsvarlig lang tid, så 3. er det nødvendig at folket skaffer seg signifikant innflytelse - nedenfra og opp - på beslutningene i hovedsak tatt av toppene – Byråkratiet.

Signifikant innflytelse, både økonomisk og politisk/adminstrativt, betyr reelt demokrati. Kanskje det til og med må være en høy grad av reelt demokrati for å få tilstrekkelig gjennomslag i toppen for en fullt ut brukbar løsning på en krise. Å skaffe seg signifikant og generelt tilstrekkelig innflytelse i denne sammenheng kan gjøres på mange vis, har ovenfor nevnt indirekte aksjoner (f.eks. valg på delegater og representanter i politikk, lokalt og sentralt, og organisasjonsliv mer generelt, kjøp av aksjer i næringslivet, og en del mer, men ikke alle former for indirekte aksjon er kompatibelt med et nedenfra og opp perspektiv og reelt demokrati, og er dermed heller ikke en del av samgreps-politikk og -modeller) og/eller direkte aksjoner av ulike slag, dette er inngående gjort rede for av IIFOR, Institutt for organisasjonsforskning, og vi skal ikke gå nærmere inn på dette her, bare bemerke at det ikke regnes som direkte aksjon viss det oppstår oklarki, pøbelvelde i vid forstand inkludert aggressiv vold (dvs. vold som ikke er rent defensiv og proporsjonal - i rent selvforsvar) i tilknytning til aksjonen, og at de skal være reelt demokratiske, for å være kompatible med samgreps-politikk & -modell. Terrorisme er en ekstrem form for aggressiv vold, som naturligvis ikke er kompatibelt med samgreps-politikk og samgrepsmodeller generelt.

Økonomiske konjunkturkriser kan i stor grad løses nasjonalt, men dette gjelder i mindre grad miljø-krisene, som ofte har et sterkere globalt perspektiv, som bl.a. krever en del internasjonal koordinering og utenrikspolitiske fremstøt mer generelt, men løsningene må jo implementeres nasjonalt, i de enkelte land. Vi skal her innledningsvis se litt på dette - i de neste avsnittene - og kommer sterkere tilbake med mer om dette og i bredere perspektiv, i kapittel IV og i PS etter Sammendraget bakerst i notatet.

Litt om tilbud og etterspørsel i markedene for kull, olje og gass i lys av klima-krisen.

NB! Den globale etterspørselen etter kull og olje, gass m.v., styrer det globale forbruket da det er rikelig på tilbudssiden. Kutt i tilbudet av olje og gass fra Norge har null effekt på den globale etterspørselen og dermed forbruket!

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet. Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

Litt om miljø-kriser, herunder klima-krise, og globalt perspektiv. Det er f.eks. 1. den globale etterspørselen etter kull og olje, gass og fossile karbonprodukter generelt, som styrer og avgjør det globale forbruket av disse produktene (da det er rikelig på tilbudssiden til å fullstendig ødelegge kloden hvis alt som nå er funnet tas ut og brennes opp, så det er altså ingen effektive begrensninger på tilbudssiden), som 2. i stor grad forbrennes, (noe av plasten laget av olje havner i stedet bl.a. i verdenshavene, men det er ikke mye bedre enn at det brennes opp. For øvrig går denne plasten i oppløsning på lang sikt og avgir da så vidt jeg har forstått, klimagass) og derigjennom 3. skaper det meste av klimagass-utslippene, herunder karbondioksid CO2 pluss noe metan m.v., som igjen er hovedårsaken til klimakrisen som er i ferd med å utvikle seg med rask og tiltakende hastighet, dvs. veldig skremmende og med høyst sannsynlig store negative konsekvenser for Folket allerede om noen få tiår, om ikke man får til en brukbar løsning på krisen ganske snart.

Kull regnes her som verstingen i denne problematikken, og er et enormt problem i seg selv globalt, spesielt i lutfattige land, hvor Folket (grunnplanet) bruker dette i stor målestokk til koking og oppvarming generelt, og strøm (elektrisitet) i hovedsak produseres av kullkraftverk, men kull er også stort i industri-landende Kina, USA og EU, ad EU, spesielt i det relativt fattige Øst-Europa. Det er i 2019 satt i gang en foreløpig liten og usignifikant internasjonal folke-aksjon mot kullbruken, i første rekke rettet mot Kina, USA og EU og toppene i disse landene i regi av IIFOR. Først og fremst i Kina og USA av disse tre landene, har kullforbruket økt særdeles mye de seneste årene. Kull og klimagasser fra kullforbrenning vokser mye, til tross for en voksende klima-bevegelse og folkets aksjoner mot kull, bl.a. med mye ungdommer blant aksjonistene, spesielt Greta Thunberg og hennes følgesvenner kan nevnes. Men så langt har disse aksjonene hatt null praktisk effekt.

NB! Dette kan ikke løses litt engang ved å kutte tilbudet, produksjonen av olje og gass i Norge, isolert. Dette er minst like dumt som ensidig nedrustning. Kutt i produksjonen av olje og gass i Norge isolert påvirker overhodet ikke den globale etterspørselen, og derigjennom (se resonnementet over) utslipp av klimagasser i det hele tatt. Det har absolutt null effekt på klima-gassutslippet globalt, og bidrar derfor eksakt null til løsning av klima-krisen. Dette er rene offer-politikk fremmet av de tøvete skam-profetene, med ca. null praktisk effekt. Det vil nesten 100% sikkert heller ikke ha noen effekt via eksemplets makt, på tilbudet globalt, for globalt står olje- og gass-landene i kø for å tilfredsstille den globale etterspørselen, som nesten også 100% sikkert ikke vil påvirkes av et isolert tilbudskutt i Norge. Denne politikken fra den grønne bevegelsen er derfor reaksjonær og 100% tøvete. Man må kutte i den globale etterspørselen etter olje, gass og kull (og kull er verst og bør tas først), om en skal bidra til løse klima-krisen.

Det er altså kull, olje og gass mv., dvs. etterspørselen globalt for dette, som må bort  - raskt (tilbudet er det som nevnt flust av og har ikke noen praktisk begrensing i overskuelig fremtid, derfor er det bare tull å legge ned produksjonen i Norge før den får en naturlig slutt pga. slutt på etterspørselen), og man må konsentrere seg om dette, og ikke distraherende tøv og tull med marginal effekt som ikke å spise kjøtt, og være vegetarianer o.l. Dette sistnevnte er altså helt usignifikant i forhold til løsningen på klima-krisen.

Men etter disse mer generelle betraktningene, som også angår den generelle Samgreps-modellen presentert her utover og i de siste deler i dette notatet, dvs. med forskjellige overbygninger over basis-økosirks-samgreps-modellen og påfølgende Samgreps-politikk, skal vi nå tilbake til Frisch igjen. Helt først i dette notatet nevnte vi to sentrale arbeider av Frisch; "Det uopplyste pengevelde" og "Økonomisk demokrati". I disse to arbeidene lanserer Frisch bl.a. følgende interessante arbeidshypoteser, siterer: 1. "Det uopplyste pengevelde [kan] bare i korte konjunkturperioder ... føre til noe som ligner full utnyttelse av de materielle ressurser. I det lange løp må det føre til stagnasjon eller iallefall bare til langsom vekst ." 2. "I forhold til problemstillingen i dag er det mer naturlig å klassifisere Keynes-tilhengerne ... sammen med den kompakte masse av tankekonstruksjoner vi har arvet fra fortiden [bl.a. nyklassikerne] ... Det vi har arvet fra dem er ... helt ufullstendig som analyseapparat til å angripe de praktisk-økonomiske problemene i verden slik den ser ut i dag." Som alternativ til dette tankegodset lanserer Frisch samgripingsmodeller. Seminaret belyser dette i et kritisk-konstruktivt perspektiv. NØI-INDECO mener at Frisch’ arbeidshypoteser er fruktbare, men at noen av Frisch’ forsøk på å lage samgripingsmodeller ikke alltid var like vellykket, spesielt angående implementering.

Idéen om en samgripingsmodell (eller kortere – samgrepsmodell) fra Frisch er fruktbar og inspirerende. Det må imidlertid nevnes at hans egne forsøk på å etablere en slik modell, bl.a. basert på spørreskjemaer for å kartlegge politiske preferanser med henblikk på deretter å optimere ut fra dette, var et feil og noe naivt utgangspunkt, som ikke fikk noe gjennomslag. Frisch la i flere arbeider stor vekt på demokrati, herunder bl.a. økonomenes rolle i forhold til den offentlige opinion, og debatten i det offentlige roms betydning for politikkutformingen i Norge, men da han skulle utforme samgripingsmodellen og analysen i praksis (implemen-teringen) satset han for mye på topp-politikerne, og dette var nok en strategisk feil. At marxister som Olav Bjerkholt m.fl., som ikke hadde noen sympati for Frisch’ forslag til økonomisk-politisk system, det tredje alternativ - en form for reelt demokrati (= anarki) - kom inn i bildet, gjorde ikke saken bedre. Frisch klarte altså ikke å lage en praktisk brukbar versjon av samgripingsmodellen, med vekt på det tredje alternativ, som han selv foreslo. Det var implementering i vid forstand, som sviktet. Dette er imidlertid ikke til hinder for at nye forsøk med samgripingsmodeller, med en noe annen vinkling - mer rettet mot den offentlige opinion, og via politiske partier og eventuelt litt hardere lut, relatert til det tredje alternativ – dvs. et nedenfra og opp perspektiv, kan være fruktbart. Her skal vi imidlertid konsentrere oss kun om de teoretiske delene, ikke gå noe særlig inn på praxeologi, se for øvrig PS etter Sammendraget til slutt i notatet hvor praxeologi-aspekter er noe drøftet.

De som er interessert i Frisch’ forsøk på å etablere en samgripingsmodell, kan ta utgangspunkt i Kåre N. Edvardsen (2001) Ragnar Frisch: An annoted bibliography, Report 4/2001, Frischsenteret, ISBN 82-7988-026-7. Jeg vil ikke gå noe videre inn på dette her da Frisch i noen grad mislyktes og jeg har valgt et noe annet utgangspunkt for samgripingsmodellen. Frisch’ tredje alternativ og sosial-individualistiske (anarkistiske) ståsted er nærmere utredet i forskningsrapport nr 16, 2008, fra NØI.

NØI-INDECO har arbeidet med samgripingsmodeller inspirert av Frisch i mange år. Det er foreløpig arbeider innenfor 1. landbruksøkonomi, 2. velferds- og miljø-økonomi, både prissetting på miljøfaktorer, makro-scenarioanalyser og teorier for en velferdsoptimal kjerne (effektivitet og samtidig rettferdighet), 3. industrial organization bredt definert, både subsidie- og avgifts-overveltningsanalyser, markedsmakt og -struktur og bransjekryssløp, samt organisasjonsteori og økonomisk sosiologi, med vekt på flat pyramide-organisasjon (horisontal organisasjon) kontra topp-tung pyramide i lønn og rang (vertikal organisasjon), og demokratispørsmål i denne sammenheng 4. økonometri – statistiske metoder for estimering av avgifts/subsidie-overveltningsgraden og krumningsfellen – the curvature trap, samt definisjon av og estimeringsmetoder for grader av demokrati, 5. makro- og integrert mikro-makro økonomi med vekt på planlegging og scenarioanalyser basert på bl.a. økosirk (også medregnet systemkostnader = det Toppen dvs. over grunnplans-godtgjørelse, koster, ganske på linje med Frisch’ originale økosirksystem fra 1940-årene, som siden er kuttet ut i SSBs økosirk-statistikk for å tekkes Byråkratiet) – også fundament for samgripingsmodeller etter en idé av Ragnar Frisch - på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan, med et nedenfra og opp økonomisk-politisk demokrati-perspektiv, og også med miljø-faktorer og temaet bærekraftig økonomisk vekst, sosialøkonomididaktikk 7. kritikk av marxistisk økonomi og 8. økonomisk-politiske systemer, med vekt på reelt demokrati, og det økonomisk-politiske kartet - i krysningspunktet mellom politologi og samfunnsøkonomi, - som står sentralt tematisk.

Kort sagt: Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur. Noe i retning av systemene i Norge & Sveits & Island, med reelt og ganske grønt demokrati, men det trengs noe mer av dette – raskt. Dette er veien å gå for å oppnå et stabilt og robust demokratisk & grønt system som også er i stand til å takle samfunnskriser, også flere slike samtidig, nasjonalt og globalt.

Disse modellene indikerer at det økonomiske resesjonsproblemet og andre kriser bare kan løses ved et bredt sett av virkemidler av etterspørsels- og tilbudsside-økonomisk karakter, herunder demokrati-aspekter, dvs. samgripings- eller samgrepspolitikk, og at den tradisjonelle Keynes-inspirerte finans- og pengepolitikken er utilstrekkelig. Vi skal her først se nærmere på NØI-INDECOs basis samgripingsmodell bl.a. for analyse og løsning av resesjonsproblemer, inklusive forslag til varig løsning av problemet og spørsmålet om bærekraftig økonomisk vekst. I kapittel IV med Noter tar vi opp videregående problemstillinger, ulike overbygninger på basismodellen. Basis-samgrepsmodellen er basert på økosirk-relasjoner, som er praktisk talt sikre sammenhenger, mens overbygningene er mer usikre, og trenger hypotetisk deduktiv testing a la naturvitenskapen for å sjekke validiteten og holdbarheten.

II. SAMGRIPINGSMODELL OG TEORETISK ANALYSE

Basis-samgripingsmodellen består altså av økosirkrelasjoner (bl.a. nasjonalregnskaps-sammenhenger) som er praktisk talt sikre. Frisch sa "vi må begynne med det ... [praktisk talt] sikre først"; dvs. økosirk, og det slutter NØI-INDECO seg til. Over basismodellen kan vi lage ulike overbygninger, basert på f.eks. konjekturale variasjonsmodeller for oligopol og andre konkurranseformer, skatte- og subsidie-overveltningsteori, tilpasning under usikkerhet og atferdsøkonomi (ikke economic man forutsetninger), demokrati-aspekter, varierende grad av "crowding out", dvs. at f.eks. offentlig etterspørsel fortrenger privat, miljøøkonomi, kryssløpsanalyse, etc. dvs. ulike samgripingsmodeller, men alle formet over den samme økosirkiske lesten, basis-samgripingsmodellen. NØI-INDECO har flere slike samgripingsmodeller, basert på ulike forutsetninger og overbygninger, men her skal vi først konsentrere oss om basis-samgripingsmodellen, det praktisk talt sikre. Dessuten har vi i fotnoten **) eksplisitt trukket inn en konjektural spillmodell for prisdannelsen, dvs. avansert markedsteori - inkludert dynamiske aspekter, og til slutt mer om demokrati-aspekter. Basismodellen som bl.a. er relevant for drøfting og løsning av det økonomiske resesjonsproblemet består av følgende økosirksammenhenger, som forbinder etterspørels- og tilbudsideøkonomien:

 

Etterpørsels/sysselsettings-ligningen, (1) som binder sammen total etterspørsel etter bruttonasjonalprodukt, BNP, med sysselsettingen i arbeidsmarkedet:

 

(1) Total etterspørsel nominelt = (Prisnivået)(Arbeidsproduktiviteten)(Sysselsettingen)

; som gir

 

Sysselsettingen =  Total etterspørsel nominelt/[(Prisnivået)(Arbeidsproduktiviteten)]

Sammenhengen (1) viser hvordan total nominell etterspørsel (inkludert lageretterspørsel) henger sammen med prisnivå, arbeidsproduktivitet og sysselsetting. Ligningen illustrerer bl.a. at dersom sysselsetting og arbeidsproduktivitet er gitt, og prisnivået øker, så vil dette generere en økt inntekt fra næringslivet, som når denne blir anvendt vil generere en tilsvarende økning i total nominell etterspørsel. Skulle en prisøkning av en eller annen grunn ikke generere en tilsvarende total nominell etterspørselsøkning, for eksempel på grunn av økt økonomisk pessimisme, så vil dette gå ut over sysselsettingen om arbeidsproduktiviteten er gitt. Er total etterspørsel nominelt gitt, og prisnivået og arbeidsproduktiviteten øker, dvs. nevneren i brøken over øker, vil sysselsettingen falle tilsvarende.

 

Knivseggsligningen. Spesialtilfellet av (1) hvor det er full sysselsetting, sysselsettingen er lik hele arbeidsstyrken, (2):  

(2) Total etterspørsel nominelt som skal til for å skape full sysselsetting = (Prisnivået)(Arbeidsproduktiviteten)(Arbeidsstyrken)

Denne ligningen viser at full sysselsetting dvs. hele arbeidsstyrken i arbeid, "hele folket i arbeid", bare kan oppnås dersom:

Total etterspørsel nominelt/[(Prisnivået)(Arbeidsproduktiviteten)] er eksakt lik arbeidsstyrken. Denne ligningen er løsningen på "knivseggsproblemet" i dynamisk makroøkonomi. Skal vi ha vedvarende maksimal vekst i økonomien (inklusive miljøøkonomi), må  Total etterspørsel nominelt akkurat balanseres lik (Prisnivået)(Arbeidsproduktiviteten)(Arbeidsstyrken) i år og hvert år fremover. Dette er som å balansere på en knivsegg, og det kan derfor være vanskelig å oppnå 100% full sysselsetting i dynamisk perspektiv, men det er ikke umulig. Når knivseggsproblemet er løst, helt eller tilnærmet, får vi en jevn, miljømessig bærekraftig økonomisk vekst, uten kriser og stor arbeidsledighet. Forutsatt da at aktuelle miljømessige bibetingelser er oppfylt.

Arbeidsledigheten = Arbeidsstyrken – sysselsettingen, gitt ved (1), Arbeidsledigheten regnet i prosent av arbeidsstyrken = [(arbeidsstyrken - sysselsettingen)/arbeidsstyrken]100 %. Den tilsvarende arbeidsledigheten regnet i prosent av sysselsettingen blir lik

[(arbeidsstyrken - sysselsettingen)/sysselsettingen] 100 % = [ledigheten i prosent av arbeidsstyrken/(100 - ledigheten i prosent av arbeidsstyrken)]100 %

Omvendt er arbeidsledigheten regnet i prosent av arbeidsstyrken = [arbeidsledigheten i prosent av sysselsettingen/(arbeidsledigheten i prosent av sysselsettingen + 100]100%

Generalligningen (3) også kalt generalbudsjettet:

(3) Total etterspørsel nominelt  = Offentlig og privat konsum + Offentlig og privat bruttorealinvestering + Eksport - Import

Videre har vi Total etterspørsel nominelt = (Pengemengde)(Velositet), hvor Velositet er pengenes omløpshastighet. Denne ligningen er imidlertid ganske  uinteressant da Velositeten som regel er endogen, dvs. bestemt av modellen, og varierer, eller er en konstant kun basert på historiske tilfeldigheter. Monetaristene tror feilaktig at Velositen er en fundamental konstant, men dette stemmer som regel ikke i praksis, så vi kan se bort fra monetaristiske teorier når vi skal forklare kriser og arbeidsledighet. En spesiell gruppe av monetarister er de som følger den østerrikske skolen (Ludwig von Mises). Enkelte av disse, som Ron Paul, Max Keiser og Peter Schiff i USA, spådde krisen som startet i 2007/8. Hans Jørgen Lysglimt på farmann.no  tenker i  de samme baner. Treffsikkerheten skyldes imidlertid tilfeldigheter. Det er alltid noen som "roper ulv", og når "ulven kommer" kan disse i ettertid påberope seg korrekt spådom uten egentlig å skjønne stort. Monetarismen har som sagt lite for seg.

Keynesianerne tror at Total etterspørsel nominelt =  (en eksogen, dvs. gitt utenfra og autonom komponent)(multiplikator), og dette kan for så vidt ha mer for seg. Keynesianerne tror imidlertid som regel på en multiplikator i størrelsesorden 1,5-3 og dette stemmer ofte dårlig i praksis. I praksis i en økonomi som den norske er ringvirkningene antakelig små, og kan anslås eksogent som et lite tall. Er ringvirkningene null er multiplikatoren 1. Et problem kan være  tendenser til "crowding out", dvs. at for eksempel offentlig etterspørsel fortrenger privat. Ved total crowding out vil 1 milliard økt offentlig kjøp av varer og tjenester altså innebære at privat sektor kjøper for 1 milliard mindre, og så er man like langt. Multiplikatoren kan være asymmetrisk, for eksempel liten ved ekspansive tiltak og større ved kontraktive. Hva som skjer i praksis er et empirisk spørsmål, men som en foreløpig arbeidshypotese regner NØI-INDECO med en multiplikator på nær 1 for Norge som realistisk ved ekspansive tiltak. Dvs. ringvirkninger nær null og vanligvis et lite positivt tall, som kan anslås eksogent i scenarioanalyser ut fra generell næringslivskunnskap.

Inflasjonsligningen, (4):

(4) Prisnivået = (1 + Inflasjonen i %/100) ;

Arbeidsproduktiviteten i relasjonene over er bruttonasjonalprodukt i volum per sysselsatt i gjennomsnitt, bruttoarbeidsproduktiviteten, og inflasjonen måles med prisindeksen/deflatoren for bruttonasjonalprodukt, BNP. Konsumprisindeksen, KPI-JAE, etc. inngår i denne, men  er i seg selv mindre interessante i denne sammenheng. Disse sistnevnte inflasjonsmålene har alt for stor oppmerksomhet, bl.a. i media. Det relevante inflasjonsmålet i drøfting av økonomisk krise og sysselsettings-problematikk er deflatoren for BNP, ikke konsumprisindeksene. Nominelt betyr i løpende priser, dvs. total etterspørsel nominelt dreier seg om faktisk etterspørsel/omsetning regnet i løpende verdi til forbruker/sluttbruker, medregnet moms og andre avgifter.

A. Modellen på prosentform

(1) og (2) kan også skrives på prosentform, og gjelder da tilnærmet, og eksakt når vi erstatter prosent med naturlige logaritmer.

(5) Prosentendringen i total nominell etterspørsel - inflasjon - prosentendring i arbeidsproduktiviteten = prosentendring i sysselsettingen .

 

og

 

(6) prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting = arbeidsledigheten regnet i prosent av sysselsettingen + inflasjonen + prosentendringen i arbeidsproduktiviteten

Når en skal lage scenarier og estimater på prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting, må en naturligvis ikke bare se på etterspørselsimpulsen fra motkonjunkturtiltak, men også trekke inn etterspørselsøkningen regnet eksklusive tiltak.

Denne formelen gjelder altså tilnærmet. Erstatter vi prosentendringer med naturlige logaritmer gjelder den som nevnt eksakt. For store tall vil tilnærmelsen vanligvis bli dårligere, da prosentsummen da kan avvike mye fra summen av de naturlige logaritmene, og formelen må da brukes med forsiktighet, selv om den kan gi en viss pekepinn. Formelen viser tilnærmet nødvendig total nominell etterspørselsøkning ut fra foregående års nominelle tall for totaletterspørsel (BNP), som skal til for å skape full sysselsetting. Det eksakte tallet vil avhenge noe av ledigheten i foregående år og veksten i arbeidsstyrken. Prosentendringen i total etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting = økningen i total nominell etterspørsel regnet eksklusive tiltak regnet i % fra foregående år + etterspørselsøkning fra stipulerte motkonjunkturtiltak regnet i % fra foregående år + en rest, som representerer potensiell etterspørselsøkning fra ytterligere finans- og pengepolitiske motkonjunkturtiltak som er nødvendige for å skape full sysselsetting regnet i % fra foregående år.

NØI-INDECO har utviklet en Excel regnearkmodell, kalt IMAS som står for Integrert Mikro-makro Arbeidsmarkeds- og Sysselsettingsregnskap, for modellen på prosentform som gjelder eksakt, men denne modellen er mer komplisert, og av pedagogiske grunner skal vi i teorien her holde oss til (5) og (6). Vi skal imidlertid også bruke IMAS i de empiriske scenarioanalysene og sjekke avviket i forhold til beregninger basert på formel (6). IMAS er nærmere beskrevet i En introduksjon til IMAS, Integrert Mikromakro Arbeidsmarkeds- og Sysselsettingsregnskap, Forskningsrapport nr 11, NØI-INDECO 1994/95.

Nedgang i sysselsettingen, sett relativt til arbeidsstyrken, kan altså i følge (5) og (6) skyldes at a) total etterspørsel etter BNP svikter, b) at inflasjonen er for sterk, at c) arbeidsproduktiviteten vokser for sterkt, eller d) at arbeidsstyrken vokser for sterkt. Skal man løse resesjonsproblemer, knivseggsproblemet og skape varig stabil størst mulig (bærekraftig) vekst, må man altså reversere a-d, og dette krever et bredt anlagt sett av virkemidler og offentlig styring, tradisjonell Keynesinspirert penge- og finanspolitikk er som regel ikke tilstrekkelig alene. Miljømessig bærekrafts-perspektivet kan løses prinsipielt ved et sett av relevante aktuelle miljømessige bibetingelser.

Før vi går videre med reverseringen av a-d skal vi kort se litt på økonomiske kriser i historisk perspektiv i lys av (5) og (6).

B. Litt historikk om økonomiske kriser

18.04.2009 i Dagsavisen i en artikkel under tittelen "Jens frykter tungt arbeidsmarked i fem-seks år", hevder statsminister og samfunnsøkonom Jens Stoltenberg følgende: "Alle økonomiske kriser er forskjellige. Men det er en skremmende regelmessighet. Det starter som finanskrise, fortsetter som en økonomisk krise, som så slår inn i arbeidsmarkedet". Den første delen om at alle kriser er forskjellige er det ikke vanskelig å være enig i, men den siste delen av utsagnet er vel en sannhet med modifikasjoner.

Krisen i 1930 årene begynte med en aksjeboble som sprakk, med påfølgende svikt i realinvesteringsetterspørselen.

Krisen i 1970 årene begynte med at OPEC økte oljeprisene, som skapte inflasjonsproblemer.

Krisen sent i 1980-årene og tidlig i 1990-årene begynte med brist i en boble i boligmarkedet, og et inflasjonsproblem. Høyrentepolitikk bidro til å forverre problemet

Krisen tidlig på 2000-tallet begynte med boblen som brast, feilinvesteringer og nedgang i realinvesteringsetterspørselen.

Krisen i dag (2009 og videre) begynte i bankene i 2008 med en boligboble som brast i kombinasjon med råtne lån som ble misligholdt (subprime), og bankene lånte ut mindre til etterspørsel.

Finanskrise, problemer i bank og forsikringsbransjen, er altså ikke noen fellesnevner for krisers begynnelse. Det er mange andre begynnelser.

Det er også mange eksempler på problemer i næringer, finans- eller real-økonomiske, som ikke har ført til kriser.

Å tro at man kan løse og hindre kriser ved bare å regulere finanssektoren, bank og forsikring, er feilaktig, men det er det vel heller ikke mange som mener. Et godt fungerende bankvesen er nødvendig for den økonomiske sirkulasjonen, men er i seg selv ikke nok til å få sirkulasjonen opp på et tilstrekkelig nivå til å skape full sysselsetting i en situasjon med krise.

Problemer i finansmarkedene spiller liten rolle, dersom det ikke påvirker faktorene a-d nevnt over. Men finanskriser kan påvirke a-d via økonomisk sosiologiske og psykologiske mekanismer. Svikt i total etterspørsel, a, har mye med økonomisk sosiologi og psykologi å gjøre, dvs. pessimisme og negative forventinger til fremtiden bl.a. angående avkastning av investeringer og inntekt, og dette kan være initiert av finanskriser. Da kjøpes det mindre varer og tjenester, etterspørselen spesielt i privat sektor svikter. Det kan bli rene massepsykosen basert på fremtidsfrykt. Jens Stoltenberg kan ha forsterke pessimismen i Norge ved å si at krisen kan vare i mange år...

C. Økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer

For å reversere a-d må man føre en politikk som, -

i) stimulerer etterspørselen, herunder ekspansiv finans- og pengepolitikk bredt definert, og ta hensyn til at ringvirkningene sannsynligvis er små – og mulige tendenser til crowding out. NØI-INDECO mener på denne bakgrunn at man må være noe forsiktig med tradisjonell Keynesk finanspolitikk i form av økte offentlige utgifter, konsentrere seg om langsiktige offentlige investeringer og ikke øke det offentlige konsumet for mye, da det er vanskelig å reversere og egentlig ikke er optimalt. Dette betyr at man heller bør stimulere privat etterspørsel enn offentlig, for eksempel ved redusert moms, skattelette til de med små inntekter - som ventelig har en høy konsumtilbøyelighet, økt minstefradrag, høy arbeidsledighetstrygd, og lignende, noe som gjør at man ikke kan beskyldes for proteksjonisme. Å begrense importen kan også stimulere etterspørselen for BNP, men proteksjonistiske tiltak er bl.a. i følge G20 møter ikke veien og gå. Vår import er jo andre lands eksport, og vår eksport er jo andre lands import, og importrestriksjoner vil vel også være i strid med EØS-avtalen. Krisen ute i verden vil slå negativt ut på norsk eksport og derved bidra til redusert total nominell etterspørsel jevnfør (3). Enkelte har foreslått et gavekort til konsumentene, som bare kan brukes til kjøp av norske varer, betalt av finansdepartementet. Dette vil antakelig ikke stride med EØS-avtalen. Man må ikke være redd for å tenke utradisjonelt når det gjelder finanspolitiske tiltak, og altså konsentrere seg om å stimulere privat etterspørsel. Kampanjer for å bli kvitt pessimisme og negative forventninger til fremtiden og derigjennom stimulere privat etterspørsel via økonomisk sosiologiske og psykologiske mekanismer er antakelig nødvendig og god offentlig pengebruk. Eksportstimulerende tiltak, lavrentepolitikk med påfølgende fall i valutakursen som gjør det lettere for eksportbedriftene, eksportmarkedsføring og lignende kan gjøres i større grad, også med offentlige midler. Statsråd og andre politikere bør her gå foran med et godt eksempel og ikke svartmale situasjonen, men skape fremtidshåp. Ad pengepolitiske tiltak så må det igjen nevnes at et godt fungerende bankvesen er nødvendig for den økonomiske sirkulasjonen, men er i seg selv ikke nok til å få sirkulasjonen opp på et tilstrekkelig nivå til å skape full sysselsetting i den nåværende situasjon. Etterspørselseffekten av pengepolitiske tiltak er trolig begrenset, spesielt dersom det råder pessimisme. Lavere rente bidrar til at flere prosjekter blir mer lønnsomme, men om pessimismen råder blant investorene er det ikke sikkert at terskelen for å investere realøkonomisk overstiges. Stadig fall i aksjemarkedene gjør det lite interessant å investere, med unntak av spekulativ shorthandel. Lavere rente gjør at de som har "penger på bok" får mindre å rutte med, og b) mange med gjeld vil prioritere nedbetaling av denne. Dette bidrar til å redusere etterspørselseffekten av lav rente. Får man bukt med pessimismen kan imidlertid lavrente politikken virke mer stimulerende. Det er viktig at man ikke ”sparer seg til fant”, via redusert kjøp av varer og tjenester og finansiell sparing, med redusert total etterspørsel og ditto BNP som resultat. Skal man komme ut av krisen gjelder heller ”løp og kjøp”. En bør også ta miljø-økonomiske hensyn.

ii) Redusere inflasjonen, herunder en aktiv konkurranse-, markedsmakt- og næringspolitikk, moderate lønnsoppgjør og en fornuftig rentepolitikk. Hva som menes med en ”fornuftig rentepolitikk” skal vi forklare nærmere i tilknytning til prisligningen (7). Det er ikke sikkert at Norges Banks mål for rentepolitikk, inflasjonsmål, etc. og policy er så fornuftig som mange tradisjonelle Keynesianere synes å tro. Med aktiv konkurranse-, markedsmakt-, og næringspolitikk mener vi ikke bare innsats mot prissamarbeid og annen aktivitet fra Konkurransetilsynet, men også tiltak mot skyhøye lederlønninger og opsjoner, som kan ha sin rot i lederes markedsmakt; økt utnyttelse av stordriftsfordeler på ulike måter, og en distrikts- og etableringspolitikk som fremmer nye bedrifter, og flere konkurrenter over det ganske land. Konkurransetilsynet bør styrkes og få videre fullmakter. Når det gjelder moderate lønnsoppgjør så ser vi av (7) at dette virker til å dempe inflasjonen. Men det kan også ha den uheldige effekt at det demper etterspørselen fra lønnsmottakerne, så en skal ikke være for moderat. I eksportnæringene, som er rammet av den internasjonale krisen bør en imidlertid være meget forsiktig med lønnsøkninger. I Norge har en jo gode erfaringer med kombinerte lønnsoppgjør med trepartssamarbeid, med staten, LO og NHO, og moderate oppgjør der staten bidrar til et mellomlegg så økt kjøpekraft eller nettolønn ikke slår fullt ut i lønnskostnadene. Mellomlegget kan være forbrukersubsidier, redusert moms, redusert arbeidsgiveravgift, økt minstefradrag eller lavere rente, etc. På denne måten kan en sikre økt kjøpekraft og økt etterspørsel, uten å øke lønnskostnadene og derigjennom dempe inflasjonen. Her kan man i krisetider gå lengre enn vanlig i slike mellomlegg.

iii) Hindre for kraftig vekst i arbeidsproduktiviteten. Økt arbeidsproduktivitet betyr at færre hender trengs til å gjøre samme jobben, og dette bør en være forsiktig med i krisetider. Dette kan gjøres ved å utsette rasjonaliseringer. Dette er imidlertid et noe tve-egget sverd da økt produktiviteten som vi ser av (7) nedenfor bidrar partielt og isolert sett til å redusere prisnivået og inflasjonen. Imidlertid er lønnskrav og press i arbeidsmarkedet bl.a. fra LO ofte knyttet til produktivitetsutviklingen. Redusert vekst i arbeidsproduktiviteten kan derfor avstedkomme lavere lønnsutvikling så inflasjonseffekten av redusert produktivitetsvekt nulles mer eller mindre ut. Men det er naturligvis ikke aktuell bevisst politikk å senke arbeidsproduktiviteten for å øke sysselsettingen. Et annet moment er at arbeidsmarkedstiltak som øker arbeidsproduktiviteten sett i makro paradoksalt nok vil bidra til å øke ledigheten. Man bør kanskje være forsiktig med slike. I et mer langsiktig perspektiv er høyest mulig vekst i arbeidsproduktiviteten, under miljøøkonomiske bibetingelser, et mål. Man bør heller løse knivseggsproblemet og arbeidsledighet ved tiltak nevnt under punkt (i), (ii) og (iv) enn ved å redusere veksten i arbeidsproduktiviteten.

iv) Reduksjon i arbeidsstyrken. 04.04.2009 kunne man på ABC-nyheter lese følgende: ”Vil sende polakker hjem. Statsrådet vurderer støtteordninger for å lokke arbeidsledige polakker til å reise hjem. Antallet polakker som går på dagpenger i Norge er femdoblet på ett år, og Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil nå utrede «tilbakevendingsordninger for arbeidsinnvandrere», skriver Aftenposten. Målet er å friste polakkene til å reise hjem frivillig ved å tilby økonomiske støtteordninger. Ett av mulige tiltak som skal utredes, er studiestøtte i hjemlandet. – Det kan være ordninger som gjør det lettere å få en karriere i hjemlandet, eller i et annet land, i stedet for å gå på dagpenger i Norge, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn. Om en måned kan østeuropeere fra de nye EU-landene få norsk trygd etter bare åtte uker i arbeid i Norge. 7.500 EU-borgere er nå registrert som arbeidsledige i Nav, og dette utgjør ti prosent av alle som er helt ledige i Norge. – Vi skal overhodet ikke kaste ut folk, forsikrer Rieber-Mohn. – Vi utreder kun hvordan det kan lages insentiver eller ordninger som gjør det attraktivt for den enkelte eventuelt å fortsette en yrkeskarrière i hjemlandet, sier hun.” NØI-INDECO mener også at dette bør utredes nærmere, og en eventuelt utvidet ordning bør også vurderes. Ellers er tiltak for å stimulere til studier generelt aktuelt for å redusere arbeidsstyrken. Utvidete permisjonsordninger og økt kontantstøtte er også mulige tiltak for å få redusere arbeidsstyrken. Mer førtidspensjonering er også en mulighet, men sett i et lengre perspektiv, når krisen er over, kan det bli mangel på arbeidskraft så dette er en kortsiktig og neppe så bra løsning.

NB! I tillegg kommer de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, som hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

D. Mer om prisstigning og tiltak for å begrense inflasjonen

I punkt (ii) drøftet vi tiltak for å begrense inflasjonen. Vi måler her inflasjonen med prisindeksen (deflatoren) for Bruttonasjonalprodukt, ikke konsumprisindeksen. Vi refererte til prisligningen og vi skal nå se nærmere på denne, og belyse ytterligere tiltak for å begrense inflasjonen.

Prisligningen. Prisnivået og inflasjonen bestemmes av prisligningen (7)

(7) Prisnivået =

(1/(1- profittmarginen))(lønn+[(renten)(kapitalintensiviteten)])/arbeidsproduktiviteten

Kapitalintensiviteten er realkapital (dvs. verdien av tomt, anlegg, hus, utstyr o.l.) per sysselsatt. Profittmarginen avspeiler her en restinntekt, se fotnote **), og lønn kan regnes som brutto inklusive arbeidsgiveravgift, dvs. lønnskostnader. Skyhøye lederlønninger og bonusordninger, som kan skyldes lederes markedsmakt, se ligning (8), regnes som nevnt inn i profittmarginen og er ikke med i lønnskostnadene.  Alt er regnet som gjennomsnitt. (7) har med kapitalkostnader, og man antar da altså at disse har betydning for prisdannelsen i makro. En bedrift som ikke tar hensyn til disse suboptimerer som regel, og sett i makro og på noe sikt vil det som regel bli feil å anta at disse ikke inngår i prisdannelsen.

Vi ser at økt rente partielt og isolert øker prisnivået og inflasjonen. Denne effekten er sterkere jo større kapitalintensiviteten er. Jo mer vi har realinvestert desto høyere er kapitalintensiviteten, og denne vil dermed vokse tendensielt over tid. Lav rente kan imidlertid indirekte i enkelte markeder, som for eksempel boligmarkedet, av og til bidra kraftig til nominell etterspørselsøking som igjen kan bidra til økt profittmargin i dette markedet. Denne effekten vil imidlertid bare utgjøre en liten del av konsumprisindeksen, som igjen utgjør bare en del av prisindeksen/deflatoren for BNP, som her er interessant. Ser vi hele offentlig og privat sektor under ett, som er relevant i denne sammenheng, vil denne indirekte effekten oftest være relativt marginal, og totaleffekten normalt at lav rente bidrar til lav inflasjon og prisnivå og høy rente bidrar til økt inflasjon og prisnivå. Her er renten et gjennomsnitt i markedet, og prinsipielt ikke Norges Banks styringsrente eller NIBOR-renten, Norwegian Inter Bank Offered Rate, pengemarkedsrenten, men disse vil normalt være sterkt korrelert med gjennomsnittsrenten. En del av bankenes rentemargin vil normalt være en del av profittmarginen, og gjennomsnittsrenten, renten i formel (7), skal være korrigert for denne. Som en tilnærmelse kan NIBOR-renten brukes.

Det er et paradoks at de Keynesianske teoriene som Norges Bank og Finansdepartementet hittil har anvendt antar at økte lønninger blir positivt overveltet i prisen, mens en antar at økte renter blir overveltet negativt i prisnivået. En antar at økte renter reduserer prisnivået og senker inflasjonen, mens økte lønninger antas å øke prisnivået, mens begge variable altså inngår nokså parallelt i ligningen for prisnivået (7). Skal Keynesianerne ha rett, må høye renter på et eller annet mystisk vis påvirke konkurransen i skjerpet retning så profittmarginen krymper mye når renten går opp, og konkurransen svekkes og fortjenestemarginen går mye opp når renten går ned. Det er ingen markedsteori for konkurranse og fortjenestemargin som tilsier dette. Antakelig vil både økte lønns- og rente/kapitalkostnader til en viss grad overveltes positivt prisen, men dette er jo et empirisk spørsmål som kan bekreftes eller avkreftes ved å sette inn empiriske data i (7). Her er et felt for ny forskning. Inntil videre opererer NØI-INDECO med at både renter og lønninger overveltes positivt i økt pris og inflasjon som en sannsynlig arbeidshypotese.

Hva som skjer ved krise og det motsatte, full kapasitetsutnyttelse og full sysselsetting, er et empirisk spørsmål, som kan belyses ved å sette inn aktuelle data i (7). Teorien er ikke entydig her. Ved krise kan det tenkes at det private næringsliv reagerer med økt profittmargin for å berge bunnlinjen når omsetningen og total etterspørsel går ned. Gjør man ikke noe med kostnadene vil dette føre til en stor avskalling av bedrifter og stagflasjon. Internasjonalt ser man i 2009 at mange konserner også kutter kostnader, først og fremst lønnskostnadene. Lave renter bidrar til kutt i kapitalkostnadene. Da kan flere foretak komme igjennom krisen, men fall i lønningene har som resultat at total etterspørsel nominelt tendensielt også vil falle, så dette er et tve-egget sverd. Går lønn og (renten)(kapitalintensiviteten) så mye ned at det oppveier en økt profittmargin vil prisnivået falle og man får deflasjon. Synkende prisnivå kan redusere volumetterspørselen noe temporært da konsumentene kan utsette innkjøp for å få gunstigere pris, men når denne effekten har tapt seg trenger man mindre etterspørselsstimulering for å øke sysselsettingen, i følge (1), så dette er ikke bare negativt.

Under krise i ulike land kan forskjellige ting skje med variablene i (7) i praksis. Det kan man altså belyse ved å sette inn aktuelle data i (7). Her ligger det mange interessante oppgaver for ny forskning.

Ved full kapasitetsutnyttelse er det også ulike teorier. Noen av disse kan en drøfte ved (8), men hva som skjer i praksis kan variere fra land til land, tid og sted, og er igjen et empirisk spørsmål som kan belyses ved å sette inn aktuelle empiriske data i (7). Se forøvrig *.

For prisnivået gjelder også pengeøkosirken:

Prisnivået = [(pengemengde)(velositeten)]/[(arbeidsproduktivitet)(sysselsetting)] , men dette er underordnet og justerer seg som regel selv. (7) som avspeiler tilbudsside-økonomien, er den sentrale ligning for prisnivå og inflasjon. En økning i pengemengden innenfor normale variasjonsområder i Norge vil som regel føre til nedgang i velositeten (pengenes omløpshastighet), dvs. likviditetsfellen slår mer eller mindre inn. Med mindre man kan påvise en sammenheng til høyresidefaktorene i (7) har variasjoner i pengemengden null effekt på prisnivået og inflasjonen. Imidlertid, blåser man opp pengemengden alt for mye vil for eksempel en sterkt økt nominell etterspørsel bl.a. kunne slå ut i økt profittmargin, og derigjennom skape inflasjon som (7) tilsier. Lønnskompensasjon for inflasjon vil forsterke pristigningen og inflasjonsjustert rente ditto som (7) tilsier. Et skrekkeksempel historisk er Zimbabwe med skyhøy inflasjonsprosent.

Markedsmaktligningen. I (7)  er profittmarginen gitt ved markedsmaktligningen:

(8) profittmarginen = markedsmaktkoeffisient + skala koeffisient,  

hvor markedsmaktkoeffisienten = (prisnivå - grensekost)/prisnivå, og skalakoeffisienten = (grensekost - gjennomsnittskost)/prisnivå.

Skyhøye lederlønninger og bonusordninger, som kan skyldes lederes markedsmakt, regnes som nevnt inn i profittmarginen via økt markedsmaktkoeffisient.

Profittmarginen er også lik (prisnivå - gjennomsnittskost)/prisnivå. Igjen er det snakk om gjennomsnitt.

Gjennomsnittskost = (lønn + [(rente)(kapitalintensivitet)])/arbeidsproduktiviteten. Se forøvrig **. Vi ser at stordriftsfordeler (grensekost - gjennomsnittskost) < 0 gir negativ skalakoeffisient som drar profittmarginen ned, mens økt markedsmaktkoeffisient (svekket konkurranse) drar profittmarginen opp. 

Er skalakoeffisienten positiv (f.eks. ved full kapasitetsutnyttelse) dras profittmarginen opp, og prisnivået går opp, selv om det er fullkommen konkurranse (null i markedsmaktkoeffisient).

Når en nærmer seg full kapasitetsutnyttelse kan ofte skalakoeffisienten gå opp og øke, noe avhengig av om næringslivet likevel er preget av mye stordriftsfordeler eller ikke. Er konkurransen representert ved markedsmaktkoeffisienten relativt konstant vil da profittmarginen øke, og om samtidig renten settes høyt og lønningene får et oppsving på grunn av de gode tidene, vil man kunne få en kraftig prisstigning og inflasjon, via (7). Ved moderate lønnsoppgjør og med lav rente vil effekten av økt fortjenestemargin dempes, og inflasjonen holdes i sjakk, men det blir godt utbytte til aksjeeiere og topplederes godtgjørelse inklusive bonuser. En aktiv nærings-, markedsmakt-, konkurranse- og inntektspolitikk kan motvirke disse tendensene til økt inflasjon, holde profittmargin, lønn og renter i sjakk, og dermed kan man unngå høy inflasjon ved høy kapasitets utnyttelse.

Situasjonen der inflasjonen slår inn mer kraftig når en nærmer seg full sysselsetting er knyttet til begrepet den ”naturlige” arbeidsledighetsraten. Denne er imidlertid ikke naturgitt, men varierer sterkt fra land til land, og er bl.a. avhengig av nærings-, markedsmakt-, konkurranse- og inntektspolitikken. I Sveits og på Island har denne raten i lange perioder vært på under en prosent ledighet. Man bør ikke sette seg noe mindre ambisiøst mål for denne raten i Norge. NØI-INDECO mener at man med den rette økonomiske politikken kan komme svært nær løsningen på knivseggsproblemet i Norge, om ikke helt så i hvert fall meget nær full sysselsetting, uten høy inflasjon. Man må da søke å unngå kostnadsdrivende flaskehalser ved å styre unna eller løse opp i slike, via næringspolitikken etc. i vid forstand. Se for øvrig *.

En kan forøvrig merke seg at arbeidsproduktiviteten inngår både i prisligningen (7) og i etterspørsels/sysselsettings-ligningen (1). Setter vi inn prisrelasjonen (7) i (1) får vi etterspørsels/sysselsettings-relasjonen på arbeidsplassform, hvor sysselsettingen = Total etterspørsel nominelt(1 - profittmarginen)/(lønn+[(renten)(kapitalintensiviteten)]), dvs. sysselsettingen = omsetningen fratrukket profitten dividert på kostnadene per arbeidsplass, alt inklusive. Man kan altså resonnere delvis uten arbeidsproduktiviteten, men dette betyr ikke at (1) og (7) ikke gjelder. Man mister mye kriseforståelse ved å likvidere arbeidsproduktiviteten fra ligningssystemet, og det anbefales derfor ikke. Jevnfør også punkt (iii) ovenfor.

Av (7) får vi følgende uttrykk for reallønnen, lønn/prisnivå =

[arbeidsproduktiviteten(1-profittmarginen) – [(renten/prisnivået)(kapitalintensiviteten)]]

I arbeidsmarkedet og lønnsforhandlinger er reallønnen en sentral størrelse. Vi ser at økt profittmargin og økt realrente reduserer reallønnen. Lave realrenter, renten/prisnivået, øker reallønnen. Å føre en økonomisk politikk generelt, og pengepolitikk spesielt, som gir lav realrente kan derfor være et sentralt kort om en ønsker moderasjon i lønnsforhandlingene i kombinerte oppgjør basert på trepartssamarbeide mellom LO, NHO og staten. Ved tilnærmet full sysselsetting kan en normal lav realrente på 2-3 prosent kanskje være aktuell i norsk økonomi. En nærmere drøfting av optimal størrelse på realrente og nominell rente skal vi ikke gå inn på her, men høyrentepolitikk bør antakelig generelt unngås.

Inflasjonen kan deles i cost-push og demand-pull. Det er vesentlig cost-push effekten som er diskutert eksplisitt ovenfor. Demand-pull effekten representerer økt etterspørsel som drar opp profittmarginen og derigjennom prisnivået. Dette kan skje både ved at skalakoeffisienten øker, spesielt når man nærmer seg full kapasitets-utnyttelse, og ved et skift oppover i markedsmakt-koeffisienten. Økt styringsrente kan bidra til redusert etterspørsel, ved at færre investeringsprosjekter blir lønnsomme og investeringsetterspørselen går ned, samtidig som konsumetterspørselen går ned ved at folk med mye lån reduserer forbruket. Dette kan bidra til redusert profittmargin, og via (7) prisligningen via en negativ demand-pull effekt, gi redusert prisnivå. Samtidig vil økt styringsrente ha en cost-push effekt, ved at kapitalkostnadene øker og disse veltes over i prisene. Hvilken effekt som er sterkest er et empirisk spørsmål. Sentralbankens økning i styringsrenten er et tveegget sverd når det gjelder forsøk på å dempe inflasjonen. Er cost-push effekten sterkest, dvs. sterkere enn den negative demand-pull effekten via redusert etterspørsel, vil økte renter faktisk bidra til økt inflasjon, prisnivået øker som følge av økt styringsrente.

Oppsummering ad renter, prisnivå og inflasjon. Vi har i det følgende sett på virkningene av økte renter, effektene ved en rentenedsettelse blir stort sett omvendt.

1. Økte renter vil normalt helt eller delvis overveltes i form av økt prisnivå og dermed bidra til økt inflasjon via økte kapitalkostnader. Økningen i prisnivået vil ventelig holde seg, mens den dynamiske inflasjonseffekten er en direkte og i og for seg en engangseffekt via kostnadssiden.

2. Økte renter vil påvirke reallønnen negativt, som via arbeidsmarkedets forhandlinger vil føre til økte krav om kompensasjon og i den grad det får gjennomslag føre til økt nominell lønn og derigjennom økt inflasjon. Kan bidra til en lønns/pris-spiral.

3. Økte renter vil øke inntektene til rentenister og de som ”har penger på bok” og derigjennom gi økt etterspørsel avhengig bl.a. av disse gruppenes konsum- og investeringstilbøyelighet. I en situasjon med liten ledig kapasitet i økonomien kan dette medføre et inflasjonspress via etterspørselssiden for BNP.

4. Økte renter vil redusere antall lønnsomme investeringsprosjekter under ellers like forhold. Det er usikkert i hvilken grad dette slår ut dynamisk i de løpende investeringene, men dersom realinvesteringsetterspørselen avtar, i en situasjon med liten ledig kapasitet i økonomien, kan dette dempe et inflasjonspress via etterspørselssiden for BNP. Denne inflasjonsdempende effekten vil rimeligvis være liten i forhold til 1-3 annet en ved full kapasitetsutnyttelse og renteøkning kan derfor ofte virke mot sin hensikt som tiltak for å bekjempe inflasjon.

5. Renten bør fastsettes ut fra hva som er effektivt, dvs. Pareto-optimalt (og rettferdig). I en situasjon med ledig kapasitet tilsier det foran nevnte et meget lavt tall, når situasjonen nærmer seg full kapasitetsutnyttelse kan en normal lav realrente på 2-3 prosent være riktig. Høyrentepolitikk bør unngås.

E. Avrundende merknader om modellen

Relasjonene (1) til (8) representerer 6 uavhengige ligninger, da (5) og (6) er avledet av (1) og (2), og de seks bestemmer 6 av de variable. Alle relasjonene er basert på definisjons- og regnskapsmessige sammenhenger, og er praktisk talt sikre økosirkrelasjoner, sysselsettings-, tradisjonell nasjonalregnskaps-, og prisøkosirk. De øvrig variable kan betraktes som eksogene, så modellen er i prinsippet determinert. Hva som er eksogent og endogent kan være politikkavhengig. Modellen kan brukes som den er til å belyse utviklingen praktisk talt sikkert historisk, og til å analysere ulike fremtidsscenarier, basert på anslag på de eksogene variablene. De øvrige blir determinert av modellen, igjen praktisk talt sikkert. Men naturligvis kan anslag på eksogene variable for fremtiden være usikre, slik at man ikke med sikkerhet på forhånd kan avgjøre hvilket scenario for fremtiden som vil inntreffe. Man kan imidlertid angi mulige og sannsynlige scenarier, bl.a. basert på generell kunnskap om empirien.

Ligningene (1) til (8) kan anses som tilstrekkelige som basis-samgripingsmodell for videre drøfting og analyse av økonomiske kriser m.v., men man kan trenge ulike overbygninger som belyser ytterligere sammenhenger mellom de variable, dvs. ulike samgripingsmodeller bygget på denne basisen, flere ligninger. Noen av de tidligere formelt eksogene variable blir da endogene, jo flere desto flere ligninger vi legger til, til alle er endogene. I fotnote ** har vi belyst markedsmaktkoeffisienten ved avansert markedsteori, og tatt opp noen demokrati aspekter, men ellers skal vi ikke gå videre med dette i denne sammenheng, men her nøye oss med den ovenstående modellen og drøftingen. NB! I prinsippet er det mulig med høy markedsmaktkoeffisient og profittmargin og samtidig full sysselsetting, dvs. full kapasitetsutnyttelse, men inntektsfordelingen kan da bli meget skjev og anses urettferdig. Men lavere kapasitetsutnyttelse er også klart mulig. Og da vil inntektsoverføringer til Folket, dvs. grunnplanet i den samfunnsmessige pyramiden - grasrota, som i regelen har større konsum- og etterspørsels-tilbøyelighet generelt enn toppen av pyramiden (byråkratiet bredt definert i offentlig og privat sektor), være effektivt for å oppnå full sysselsetting, og løse knivseggs-problemet generelt. Dette betyr et nedenfra og opp perspektiv i den økonomiske politikken.

Frisch lanserte begrepet frihetsplanlegging som et alternativ til ”det uopplyste pengevelde”. Punkt (i)-(iv) over tilsier offentlig styring og planlegging, gjerne med desentraliserte aspekter. Hvor mye offentlig planlegging og styring en skal satse på kan variere. Går det bra uten mye av dette, kan man spare noe inn på denne posten. Går det ikke så bra – må en nok sette inn noe mer ressurser og oppfølging på dette feltet. I alle tilfeller må frihetsplanleggingen ha en klar strategi i beredskap for å takle antydninger til nedgangstider og andre problemer, og dermed stoppe slikt før det bærer galt av sted. Arbeidsledighet må aldri få tid til å bite seg fast. Kommunene, organisasjonene og Folket inklusive ekspertene må helst med i planleggingen bl.a. via debatten i det offentlige rom (eller via sterkere lut). Folket må ha reell innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, det må være reelt demokrati, uten topptung pyramide i lønn og rang. Styringen må ikke kun overlates til stat, statsråd og storting etc., dvs. toppene generelt, det må være et nedenfra og opp aspekt på innflytelsen angående de samfunnsmessige beslutningene, og jo mer desto bedre, dvs. et mer demokratisk system.

Basis-samgripingsmodellen (1)-(8) bør oppdateres med aktuelle data kontinuerlig og rullerende med sannsynlige og mulige fremtidige scenarier basert på projeksjoner for modelleksogene data. På denne måten kan en se når en antydning til krise nærmer seg, og sette inn nødvendige tiltak for å unngå resesjoner og løse knivseggsproblemet, i alle fall tilnærmet, i dynamisk perspektiv. Dette er en oppgave for videre forskning og utredning i økonom-miljøet. En må som nevnt også ta hensyn til aktuelle miljø-økonomiske bibetingelser.

NØI-INDECO har foreløpig ikke tallfestet modellen (1)-(8) historisk og med projeksjoner for mulige og sannsynlige fremtidsscenarier for Norge. Vi har imidlertid laget noen enkle scenarier basert på tilnærmingsformelen (6) og IMAS under hensyn til det vi har nevnt under punkt a-d og (i)-(iv), og bl.a. belyst behovet for finanspolitiske tiltak.

Modellen retter seg jo mot hele landets økonomi, men kan også brukes på Fastlands-Norge. Finansdepartementet konsentrerer seg om Fastlands-Norge i den økonomiske politikken. At statsrådet holder oljevirksomhet og utenriks sjøfart utenom politikken er imidlertid diskutabelt, men la gå.

III. SCENARIOANALYSER BASERT PÅ MODELLEN

Litt bakgrunnsmateriale for mulige og sannsynlige scenarier for Fastlands-Norge i 2009. Arbeidsledigheten i 2008 var på 2,6% av arbeidsstyrken i følge SSBs AKU-tall, som vi her skal bruke. Statsrådet ved finansdepartementet regner den hittil vedtatte (mai 2009) økte bruken av oljeinntekter fra 2008 til 2009 på 43 milliarder som motkonjunkturtiltak, ikke bare de 20 milliardene som ble proklamert 26.01.2009. SSBs estimat for BNP for Fastlands-Norge er på 1 842, 518 milliarder kr for 2008. Finansdepartementet hevder at de 43 milliardene i motkonjunkturtiltak utgjør en etterspørselsimpuls rettet mot Fastlands-Norge på ca 2,3 %. Et mer eksakt tall, som vi skal bruke i det følgende er på (43/1842,518)100% = 2,33%.

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2,5%. Dette er vel først og fremst knyttet til KPI-JAE, men som et mulig alternativ kan vi la det gjelde for prisindeksen/deflatoren for BNP-Fastlands-Norge. Som ett alternativ kan vi anta at dette målet nås. Dersom det settes inn tiltak nevnt under punkt (ii) og i tilknytning av drøftingen av prisligningen (7), og man får en fortsatt reduksjon av renten, som overveltes i form av lavere inflasjon, så kan inflasjonen for eksempel komme ned i 1,5%.

25.03.2009 kuttet Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 2 %, fordi utsiktene for verdensøkonomien hadde forverret seg ytterligere. Dette er den femte rentenedsettelsen siden begynnelsen av oktober 2008, da styringsrenten var på 5,75 %. Ifølge sentralbankens nye rentebane kan renten bli satt ned med nye 0,5 prosentpoeng i mai, mens rentebunnen trolig kommer til høsten da det er mest sannsynlig at den vil ende helt nede i 1 prosent. Men Norges Bank utelukker ikke helt nullrente, og tror det er 15 prosent sannsynlighet for at det kan skje.

Etterspørselsvirkningen av rentekuttene blir neppe særlig stor, da a) de som har "penger på bok" får mindre å rutte med, og b) mange med gjeld vil prioritere nedbetaling av denne, og c) virkningene av pessimisme på etterspørselssiden sannsynligvis demper effekten. Vi kan anta at lavrentepolitikkene skaper en etterspørselsstimulans på 1 – 2%, avhengig av i hvilken grad a), b) og c) slår inn.

Veksten i arbeidsproduktiviteten kan for eksempel bli i størrelsesordenen 1,5 – 2,5%.

SSB har anslått veksten i arbeidsstyrken fra 2008 til 2009 til 1,2%, som vi her stort sett skal basere oss på. Reiser mange gjestearbeidere hjem og/eller det settes inn andre tiltak for å redusere veksten i arbeidsstyrken, kan denne reduseres, og bidra til å redusere ledigheten. Vi skal se på hva som skjer med det midlere scenario hvis veksten i arbeidsstyrken reduseres til det halve, dvs. til 0,6%. Får man overskuddsetterspørsel, kan problemet løses ved mer arbeidskraftimport, og derigjennom en økning i arbeidsstyrken, som vi skal også se et eksempel på. Men ellers har vi i det følgende basert oss på en vekst i arbeidsstyrken på 1,2%. Arbeidsledigheten ved utgangen av februar 2009 var på 2,7 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. Økningen i ledigheten har på ett år vært hele 61 prosent. SSBs AKU-tall, som regnes som mer realistisk, er et enda dystrere tall. Statsministeren hevder at arbeidsledigheten nok vil øke i månedene som kommer. AKU-tallet for ledigheten regnet i prosent av arbeidsstyrken for januar 2009 var på 3,0% og for februar 3,1%.

Et realistisk anslag på arbeidsledigheten for Fastlands-Norge for 2009 kan meget vel være 4,3% av arbeidsstyrken, som utgjør (4,3/95,7) 100 = ca 4,5% av sysselsettingen. Et mer optimistisk scenario er 3,5% arbeidsledighet regnet i prosent av sysselsettingen, og et mer pessimistisk scenario er 5,5% av sysselsettingen. Disse tallene gjelder altså situasjonen regnet eksklusive tiltak. 3,5% ledighet regnet av sysselsettingen er 3,38% regnet av arbeidsstyrken og 5,5% tilsvarende 5,21%. Vi har også sett på et worst case scenario med 8,4% ledighet i prosent av arbeidsstyrken og tilsvarende 9,2% ledighet regnet i prosent av sysselsettingen.

Alle alternativene, utenom worst case scenariet, bygger som vi skal se nedenfor på en vekst i total nominell etterspørsel på ca 3,5 – 4% i total nominell etterspørsel, regnet eksklusive motkonjunkturtiltak fra 2008 til 2009. Skulle man få nullvekst eller negativ vekst i total nominell etterspørsel rettet mot BNP Fastlands-Norge blir selvsagt arbeidsledigheten, regnet eksklusive motkonjunktur tiltak, dramatisk mye større. For enkelte land snakkes det om negativ vekst fra 2008 til 2009. Vi tror imidlertid ikke dette er realistisk for Norge. Vi har et lønnsoppgjør som nok blir moderat, men likevel vil gi signifikante lønnsøkninger, og folk flest er neppe så pessimistiske som enkelte oppslag i pressen kan tilsi. Vekst i total etterspørsel nominelt kan derfor realistisk være i størrelsesordenen 3,5 – 4%, regnet eksklusive motkonjunktur tiltak. Det er imidlertid et betydelig fall i eksportetterspørselen, og økt arbeidsledighet kan bety mindre etterspørsel fra de som blir ledige og må over på ledighets trygd. Som et worst case tilfelle skal vi se på et scenario der veksten stopperhelt opp, og total nominell etterspørsel blir den samme i 2009 som i 2008, 1 842, 518 milliarder kr, regnet eksklusive motkonjunktur tiltak.

Vi skal nå belyse hvor stor total nominell etterspørselsøkning som må til for å skape full sysselsetting, og hvorvidt det trengs ytterligere finanspolitiske tiltak i tillegg til de 43 milliardene som alt er tillyst. Vi tar utgangspunkt i ligning (6)

(6) prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting = arbeidsledigheten regnet i prosent av sysselsettingen + inflasjonen + prosentendringen i arbeidsproduktiviteten

Vi skal se altså se på fire scenarier, 1. det mest optimistiske med hensyn på høyresiden i (6), et midlere scenario 2., som kan være mer sannsynlig, og et pessimistisk scenario, 3, samt 4. worst case scenariet, som vi får håpe ikke slår til.

I tillegg til tilnærmede anslag basert på (6) har vi beregnet eksakte tall for de endringer i total nominell etterspørsel som skal til for å skape full sysselsetting med IMAS. Vi har også beregnet tall for den arbeidsledigheten vi får i de fire tilfellene med de stipulerte penge- og finanspolitiske tiltak per mai 2009, altså regnet eksklusive ytterligere tiltak, ved hjelp av IMAS. Jens Stoltenberg og Finansdepartementet har sagt at de vurderer ytterligere motkonjunkturtiltak om situasjonen skulle tilsi det, og vi skal komme tilbake med oppdateringer om så vil skje.

1. Optimistisk scenario

Vi tar her utgangspunkt i at arbeidsledigheten blir på 3,5% regnet i prosent av sysselsettingen, regnet eksklusive motkonjunkturtiltak, inflasjonen på 1,5% og veksten i arbeidsproduktiviteten på 1,5%, og videre at etterspørselsimpulsen av pengepolitikken blir 2%.

3,5% ledighet regnet i prosent av sysselsettingen, dvs. 3,38% regnet av arbeidsstyrken, tilsvarer en økning i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009, regnet eksklusive motkonjunktur tiltak, på 3,42%. 3,42% økt etterspørsel gir 1905,164 milliarder kr i total nominell etterspørsel etter BNP Fastlands-Norge kr for 2009, altså regnet eksklusive motkonjunkturtiltak.

Av formel (6) får vi at prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting blir på ca 3,5% + 1,5% + 1,5% = 6,5%.

Vi har som nevnt også gjort beregninger med IMAS basert på en arbeidsledighet i 2008 på 2,6% av arbeidsstyrken, og en vekst i arbeidsstyrken på 1,2% fra 2008 til 2009, som er SSBs prognose. For det optimistiske scenariet får vi økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting, med 1,5% økning i arbeidsproduktiviteten og 1,5% inflasjon, eksakt lik 7,04%. Tilnærmingsformelen (6) ga altså 6,5%, et relativt lite avvik.

Etterspørselsimpulsen på 2% for de pengepolitiske tiltak og 2,33%, for de finanspolitiske gir en samlet etterspørselsimpuls på 4,33%. Den nødvendige økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting var eksakt på 7,04%. Etterspørselsøkningen uten tiltak var som nevnt på 3,42%. Differansen på 7,04 – 3,42 – 4,33 = – 0,71%. Vi får altså en overskuddsetterspørsel på 0,71%, samlet etterspørsel blir på 7,75 % økning ut i fra sammenligningsperioden 2008. Motkonjunkturtiltakene er altså i realiteten mer enn tilstrekkelige og man kunne redusere disse med (1 842, 518)(0,0071) = 13,1 milliarder, og likevel få full sysselsetting.

Negativ arbeidsledighet kan i praksis ikke forekomme. Som nevnt kan problemet ”overoppfyllelse” av målsettingen om full sysselsetting løses ved økning av arbeidsstyrken, ved økt import av arbeidskraft, ellers vil overskuddsetterspørselen slå ut i inflasjon. Ved en økning i arbeidsstyrken fra SSBs anslag for 2009 på 1,2% til 1,87% får vi i dette optimistiske scenariet akkurat full sysselsetting. Dersom vi ikke øker arbeidsstyrken og overskuddsetterspørselen slår ut i økt inflasjon, vil inflasjonen øke fra 1,5% til 2,17%, som med de ellers optimistiske forutsetningen akkurat gir full sysselsetting.*

2. Midlere scenario

Vi antar her at arbeidsledigheten blir på 4,5% regnet i prosent av sysselsettingen, inflasjonen på 2,5% og veksten i arbeidsproduktiviteten på 2%, og videre at etterspørselsimpulsen av pengepolitikken blir 1%.

4,5% ledighet (eksklusive tiltak) regnet i prosent av sysselsettingen, dvs. 4,31% regnet av arbeidsstyrken, tilsvarer en økning i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009, regnet eksklusive motkonjunktur tiltak, på 3,95%. 3,95% økt etterspørsel gir 1915,297 milliarder kr i total nominell etterspørsel etter BNP Fastlands-Norge kr for 2009, altså regnet eksklusive motkonjunkturtiltak.

Av formel (6) får vi at prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting blir på ca ca 4,5% + 2,5% + 2% = 9%.

Vi har som nevnt også gjort beregninger med IMAS basert på en arbeidsledighet i 2008 på 2,6% av arbeidsstyrken, og en vekst i arbeidsstyrken på 1,2% fra 2008 til 2009, som er SSBs prognose. For det midlere scenariet får vi økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting, med 2% økning i arbeidsproduktiviteten og 2,5% inflasjon, eksakt lik 8,63%. Tilnærmingsformelen (6) ga 9% dvs. en meget god tilnærmelse.

Etterspørselsimpulsen på 1% for de pengepolitiske tiltak og 2,33% for de finanspolitiske gir en samlet etterspørselsimpuls på 3,33%. Den nødvendige økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting var eksakt på 8,63%. Etterspørselsøkningen uten tiltak var som nevnt på 3,95%. Differansen er på 8,63 – 3,95 – 3,33 = 1,35%. Det trengs altså ytterligere finanspolitiske tiltak på (1 842, 518)0,0135 = 24,9 milliarder for å få full sysselsetting. Etterspørselsøkningen eksklusive ytterligere tiltak blir på 3,95 + 3,33 = 7,28%.

Arbeidsledigheten når de foreliggende motkonjunkturtiltak per mai 2009 slår inn, med det midlere scenario som utgangspunkt, blir på 1,24%, regnet av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang fra 2008 på 1,36 prosentpoeng.

Reduserer man veksten i arbeidsstyrken fra 1,2% til det halve 0,6%, for eksempel ved å sende gjestearbeidere hjem på en rimelig måte, under ellers like forutsetninger, vil arbeidsledigheten når de foreliggende motkonjunkturtiltak per mai 2009 slår inn bli på 0,65%.

3. Pessimistisk scenario

Vi antar her at arbeidsledigheten blir på 5,5% regnet i prosent av sysselsettingen, inflasjonen på 2,5% og veksten i arbeidsproduktiviteten på 2,5%, og videre at etterspørselsimpulsen av pengepolitikken blir 1%.

5,5% ledighet (eksklusive tiltak) regnet i prosent av sysselsettingen, dvs. 5,21% regnet av arbeidsstyrken, tilsvarer en økning i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009, regnet eksklusive motkonjunktur tiltak, på 3,47%. 3,47% økt etterspørsel gir 1906,453 milliarder kr i total nominell etterspørsel etter BNP Fastlands-Norge for 2009, altså regnet eksklusive motkonjunkturtiltak..

Av formel (6) får vi da at prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting blir på ca ca 5,5% + 2,5% + 2,5% = 10,5%.

Vi har som nevnt også gjort beregninger med IMAS basert på en arbeidsledighet i 2008 på 2,6% av arbeidsstyrken, og en vekst i arbeidsstyrken på 1,2% fra 2008 til 2009, som er SSBs prognose. For det pessimistiske scenariet får vi økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting, med 2,5% økning i arbeidsproduktiviteten og 2,5% inflasjon, eksakt lik 9,16%. Tilnærmingsformelen (6) ga 10,5%, en relativt god tilnærming.

Etterspørselsimpulsen på 1% for de pengepolitiske tiltak og 2,33% for de finanspolitiske gir en samlet etterspørselsimpuls på 3,33%. Den nødvendige økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting var eksakt på 9,16%. Etterspørselsøkningen uten tiltak var på 3,47%. Differansen på 9,16 – 3,47 – 3,33 = 2,36%. Det trengs altså ytterligere finanspolitiske tiltak på (1 842, 518)0,0236 = 43,5 milliarder for å skape full sysselsetting, alt i alt ca til det dobbelte, av de stipulerte tiltakene per mai 2009.

Etterspørselsøkningen eksklusive ytterligere tiltak blir på 3,47 + 3,33 = 6,8%. Arbeidsledigheten når de foreliggende motkonjunkturtiltak per mai 2009 slår inn, med pessimistisk scenario som utgangspunkt, blir på 2,16%, regnet av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang fra 2008 på 0,44 prosentpoeng. Selv i det vi har kalt et pessimistisk scenario får vi altså en noe mindre ledighet enn i 2008, men ikke mye.

4. Worst case scenario. Vi antar her at veksten i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009, eksklusive motkonjunkturtiltak, blir null, og en inflasjon på 2,5% og vekst i arbeidsproduktiviteten på 2,5%, som i det pessimistiske scenario, og videre at etterspørselsimpulsen av pengepolitikken blir 1%. IMAS-beregninger viser at arbeidsledigheten regnet i prosent av arbeidsstyrken da blir på 8,39% i 2009, regnet eksklusive motkonjunkturtiltak. Dette tilsvarer [8,39/(100 – 8,39)]100% = 9,16%, dvs. ca 9,2% ledighet i prosent av sysselsettingen.

Total etterspørsel nominelt for 2009, regnet eksklusive tiltak blir altså som i 2008, dvs. 1 842, 518 milliarder kr. De finanspolitiske tiltakene på 43 milliarder utgjør som nevnt en etterspørselsimpuls på 2,33%.

Av formel (6) får vi da at prosentendringen i total nominell etterspørsel, som skal til for å skape full sysselsetting blir på ca ca 9,2% + 2,5% + 2,5% = 14,2%.

Vi har som nevnt også gjort beregninger med IMAS basert på en arbeidsledighet i 2008 på 2,6% av arbeidsstyrken, og en vekst i arbeidsstyrken på 1,2% fra 2008 til 2009, som er SSBs prognose. For worst case scenariet får vi økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting, med 2,5% økning i arbeidsproduktiviteten og 2,5% inflasjon, eksakt lik 9,16%, dvs. det samme som for det pessimistisk scenariet. Tilnærmingsformelen (6) ga 14,2%. Her får vi et forholdsvis stort avvik. Dette skyldes at avviket mellom naturlige logaritmer, som (6) gjelder eksakt for, og prosentsummen som altså bare er en tilnærmelse, her blir et stort tall. Når det dreier seg om store tall kan avviket ved å bruke den enkle summeformelen (6) sett i forhold til de eksakte prosentanslag, som man får ved å bruke IMAS, altså bli ganske stort. Formel (6) er følgelig ikke å anbefale når det er store tall. Det som er pedagogisk forenklet egner seg ikke i alle tilfeller.

Etterspørselsimpulsen på 1% for de pengepolitiske tiltak og 2,33% for de finanspolitiske gir en samlet etterspørselsimpuls på 3,33%. Den nødvendige økningen i total nominell etterspørsel fra 2008 til 2009 som skal til for å skape full sysselsetting var eksakt på 9,16%. Differansen på 9,16 – 3,33% = 5,83%. Det trengs altså ytterligere finanspolitiske tiltak på (1 842, 518)0,0583 = 107,4 milliarder kr for å skape full sysselsetting i worst case scenariet. Det trengs en økning i finanspolitiske tiltak på (107,4/43)100% = 250%.

Arbeidsledigheten når de foreliggende motkonjunkturtiltak per mai 2009 slår inn, med worst case scenariet som utgangspunkt, blir på 5,37%, regnet av arbeidsstyrken. Altså over 5%. Økningen fra 2008 er på 2,77 prosentpoeng.

Avhengig av optimisme kontra pessimisme etc. må det fra 0 milliarder til ca 100 milliarder i ytterligere finanspolitiske tiltak for å løse resesjonsproblemet, knivseggsproblemet for 2009, og skape full sysselsetting. Selv om en ikke setter seg så ambisiøse mål er det likevel klart at statsrådet og finansdepartementet bør øke de finanspolitiske tiltakene vesentlig, med unntak av en situasjon lik det optimistiske scenario. Dette er vel neppe det mest realistiske. Vi har her sett bort fra ringvirkninger. Det er mulig det i praksis blir noen mindre positive ringvirkninger, som betyr at man kan redusere de nødvendige tiltak for å skape full sysselsetting noe. Det er likevel klart at de finanspolitiske tiltakene sannsynligvis må økes vesentlig om målsettingen ”hele folket i arbeid” skal realiseres.

PS. Worst case scenariet for 2009 slo ikke til, ikke engang tilnærmet. AKU-arbeidsledigheten for 2009 er estimert til 3,2% av SSB, opp fra 2,6% i 2008. Dette ligger nærmest arbeidsledighetstallet for scenario 3. Pessimistisk scenario, som jo ikke var så veldig pessimistisk, med en arbeidsledighet på 2,16% for 2009. Svikt i etterspørselen tilsvarende -1,5% volumendring i BNP ble i noen grad oppveid av et fall i arbeidsproduktiviteten på 1,1%, og man hadde en utflating i arbeidsstyrken. Men skulle man ha oppnådd 2-2,5% ledighet eller tilnærmet full sysselsetting, måtte det vært satt inn ytterligere stimuleringstiltak fra myndighetene. Det samme gjaldt for 2010 hvor arbeidsledigheten var på 3,6 prosent i følge SSB (AKU).

IV. VIDEREGÅENDE NOTER

*) Tilfellet der overskuddsetterspørsel slår ut i økt inflasjon kan oppfattes som et atypisk tilfelle der en rentenedsettelse fører til økt inflasjon, dvs. negativ overveltningsgrad. Dette er imidlertid et rent teoretisk tilfelle, uten nevneverdig praktisk relevans. I praksis vil man før overskuddsetterspørsel inntreffer få økt import, jevnfør 3, slik at etterspørselen etter BNP vil falle tilsvarende ca. full sysselsetting, eller man får økt arbeidskraftimport som nevnt over. Dessuten vil Norges Bank når man nærmer seg full sysselsetting ventelig sette opp renten, som både gir en negativ etterspørselsimpuls og sannsynligvis også en positiv overveltning i prisnivået, økt inflasjon, slik at man blir kvitt overskuddsetterspørselen før den inntreffer.

**) Utdypende stoff. A. Litt om forholdet til nyklassisk teori og annen prisdannelsesteori. B. Litt om Samgrepsmodellens og tilhørende samgreps-politikks demokrati aspekt.

A. Litt om forholdet til nyklassisk teori og annen prisdannelsesteori. Av (8) får vi når markedsmaktkoeffisienten = 0 og skalakoeffisienten = 0, at profittmarginen blir lik 0, og av (7) får vi da at pris blir lik gjennomsnittskostnad inklusive kapitalkostnader, en pris som kan tilsvare en "langsiktig likevekt ved fullkommen konkurranse" i nyklassisk markedsteori. Det er imidlertid ikke nødvendig å anta nyklassisk prisdannelses- og markedsteori for å få denne løsningen. Det kan f.eks. rett og slett tenkes at næringslivet vanligvis priser lik gjennomsnittskost,  med basis i balanse- og driftsregnskapet. I makro vil vi da få denne løsningen, både på kort og lang sikt.

For markedsmaktkoeffisient = 0, fullkommen konkurranse generelt, får vi ved innsetting av (8) i (7) det velkjente prisnivå = grensekost, her gjennomsnittstall for hele næringslivet.

 

Er det noe markedsmakt, markedsmaktkoeffisienten er > 0, får vi en positiv profittmargin, selv om skalakoeffisienten er null. Nyklassisk teori vil da referere til en situasjon med "barriers to entry", eller et kartell med sanksjoner, Cournot-Nash, el. l., men det er ikke nødvendig å anta nyklassisk teori. Det kan for eksempel rett og slett tenkes at næringslivet vanligvis priser lik gjennomsnittskost pluss en  viss markup,  med basis i balanse- og driftsregnskapet. I makro vil vi da få denne løsningen, både på kort og lang sikt. Hvordan markedet vil reagere på en renteendring, dvs. i hvilken grad økte renter overveltes i prisen, kan analyseres ved en konjektural variasjonsmodell, dvs. avansert nyklassisk teori, eller under andre forutsetninger, f.eks. de som er nevnt som et alternativ over.

I (8) og (7) betraktet vi implisitt profitten som en restinntekt = (Bruttonasjonalprodukt til markedspris - [(gjennomsnittslønn*sysselsetting) + (rente*realkapital)] sett samlet for privat og offentlig sektor. Operasjonelt kan flere tolkninger av gjennomsnittslønn og rente være aktuelle, og man får da forskjellige profittbegreper. Her skal vi drøfte dette generelt, uten spesielle tolkninger, dvs. på det prinsipielle plan

Profitten og dermed også profittmarginen vil avspeile denne restinntekten. Multipliserer vi profittmarginen med [bruttonasjonalprodukt i volum*prisnivået] får vi denne restinntekten, profitten.

Vi antar videre at det er et visst antall markeder for varer og tjenester i bruttonasjonalprodukt volum, som kan ha et varierende antall tilbydere, fra en og oppover. Vi opererer med et gjennomsnittsmarked med en etterspørselsfunksjon som aggregert blir en etterspørselsfunksjon etter bruttonasjonalprodukt volum som funksjon av prisnivå, og andre faktorer. Den resiproke funksjonen, pris som funksjon av volum, er også definert. Videre antar vi profittmaksimering fra tilbydernes side.

Markedsmaktkoeffisienten = m = (pris - grensekost)/pris , avhenger først og fremst av etterspørselsfunksjonen, konkurranseforholdene og kostnadsstrukturen. Formelen for markedsmaktkoeffisienten skriver seg historisk tilbake til m = Lerner’s index, se, Abba P. Lerner. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. The Review of Economic Studies 1 (3): 157–175 (1934). Det er en enorm internasjonal litteratur på feltet, både teoretiske og empiriske undersøkelser. Her har vi gjort en oppsummering av forskningsfronten på feltet, bl.a. med vekt på markedsmakt i distribusjonskanaler. I de her refererte arbeidene er det bl.a. fyldige litteraturlister, med referanser til norske og internasjonale bidrag. Blant disse er det analyser utført ved NLH, nå UMB, Prisdirektoratet (nå Konkurransetilsynet), Fondet for Markeds- og Distribusjonsforskning samt Næringsøkonomisk Institutt. Se også publikasjonslisten på indeco.no.

Vi skal se litt nærmere på m ved Cournot-Nash spillteoretisk løsning, og ved en konjektural spillmodell, en markedsandels-grads variasjons-modell , også noe forkortet kalt markedsandels-variasjonsmodell.

Prisfleksibiliteten er 1/etterspørselselastisiteten, her sett som gjennomsnitt for alle markeder i landet, dvs. hvor etterspørselselastisiteten er den gjennomsnittlige for etterspørselen etter bruttonasjonalproduktet eller total etterspørsel om man vil, regnet i volum. Under visse forutsetninger er markedsmaktkoeffisienten,

m = - prisfleksibilitet, ved monopol,

m = - prisfleksibilitet*tilbyderkonsentrasjon, ved Cournot-Nash spillteoretisk løsning.

Tilbyderkonsentrasjonen er 1/antall tilbydere, sett som gjennomsnitt for alle markeder for varer og tjenester som inngår bruttonasjonalproduktet,

og ved en konjektural spillteori i form av en markedsandels-grads variasjonsmodell er

m = - prisfleksibilitet*(tilbyderkonsentrasjon + markedsandelsgrad - tilbyderkonsentrasjon*markedsandelsgrad)

Innholdet i parentesen representerer graden av ufullkommen konkurranse. Multipliseres denne med [-prisfleksibiliteten] får man markedsmaktkoeffisienten, også kalt monopolgraden. Markedsandelsgraden måler tendensen til konkurranse basert på stabile markedsandeler. Markedsandelsgraden er null ved Cournot-Nash løsning - også kalt kvantumsautonomi; er negativ ved skjerpet priskonkurranse i forhold til dette; og positiv ved tendenser til markedsandelsstrategi, - og maksimalt 1 ved ren markedsandelsstrategi, dvs. en tilbyderstrategi basert på helt faste markedsandeler, såkalt markedsandelsløsning. Markedsandelsvariasjonsmodellen er her basert på visse forenklende forutsetninger angående kostnadsstrukturen. Vi ser at når markedsandelsgraden er lik 1, så får vi samme løsning som ved monopol.

Det er noe usikkert om graden av ufullkommen konkurranse vil påvirkes av konjunkturene, og i hvilken retning. Men får man en avskalling i antall foretak, vil tilbyderkonsentrasjonen øke. Graden av ufullkommen konkurranse kan nok også påvirkes noe av den økonomiske politikken, spesielt nærings- og handelspolitikken, herunder også konkurranse- og prispolitikken.

Under visse forutsetninger, bl.a. konstant metningselastisitet, er:

Prisfleksibilitet = (metningselastisitet+1)*(pris - pristak)/pris

= (metningselastisitet+1)*(1 - pristak/pris), hvor pristak/pris er det relative pristaket.

Pristaket er der hvor (teoretisk) volumetterspørselen, dvs. etterspørselen etter bruttonasjonalprodukt regnet i volum, tilnærmet opphører, og dette kan være et stort tall når det gjelder gjennomsnitt i markedene for bruttonasjonalprodukt. (Men i råoljemarkedet regnes en pris på ca 150 US $ per barrel/fat, korrigert for inflasjon, som et langsiktig pristak på grunn av back-stop teknologi, dvs. alternative energiformer vil overta på sikt om råoljeprisen settes høyere.) Pristaket, absolutt og relativt, og metningselastisiteten (etterspørselsurvens krumning) i makro kan variere med en rekke forhold. Disse størrelsene kan variere bl.a. med kreditt og formuesforhold og avkastning samt plassering, psykologiske forhold, økonomisk-sosiologiske forhold, stats- og kommunebudsjetter og finansieringen av disse samt pengepolitikken og eksport- og importforholdene. NB! Man er bare interessert i parameterne relevante for aktuelle variasjoner i bruttonasjonalprodukt i volum og prisnivå.

Markedstilpasningspunktet i makro determiner (bruttonasjonalprodukt i volum)(prisnivå) = bruttonasjonalprodukt regnet i løpende pris, dvs. til markedspris, da basert på den objektive etterspørselsfunksjonen og faktisk prisnivå. Dette kan innebære full eller lavere kapasitetsutnyttelse.

En omfordeling av inntekt fra rike grupper med lav konsumtilbøyelighet til fattige grupper med større konsumtilbøyelighet, kan muligens påvirke både metningselastisiteten og det relative pristaket. En slik omfordeling kan antakelig redusere metningselastisiteten og øke det relative pristaket. Mer pessimisme på etterspørselssiden i markedet for bruttonasjonalprodukt volum, kan antakelig både øke metningselastisiteten og redusere det relative pristaket. I begge tilfeller vil samlet effekt på prisfleksibiliteten være usikker da effektene på første og andre parentes i uttrykket for prisfleksibiliteten vil ha motsatt fortegn.

Imidlertid øker både metningselastisiteten og det relative pristaket, vil prisfleksibiliteten øke i tallverdi, og under ellers like konkurranseforhold bidra til økt markedsmaktkoeffisient. Og omvendt, minsker både metningselastisiteten og det relative pristaket, vil prisfleksibiliteten minske i tallverdi, og under ellers like konkurranseforhold, vil dette bidra til redusert markedsmaktkoeffisient.

Metningselastisiteten måler etterspørselskurvens krumning, og er lik null ved lineær etterspørselskurve, er positiv når det er metningstendenser i markedet og negativ når det er storkjøpstendenser i markedet, her tenkt som gjennomsnitt på landsbasis dvs. for bruttonasjonalprodukt regnet i volum.

Cobb-Douglas etterspørselskurve har kraftig negativ metningselastisitet, men denne er som regel ikke særlig realistisk og bør derfor brukes med forsiktighet i anvendt forskning, så man ikke går i krumningsfellen, the curvature trap, jevnfør Marginal og total overveltning i økonometrisk perspektiv - "krumningsfellen". Marginal and total taxshifting in econometric perspective - "the curvature trap". (English summary) Arbeidsrapport nr 38/84 FMD. (1984), se: forfattet av undertegnede. I denne rapporten er det også mer informasjon om markedsmetning, etterspørselsfunksjoner med konstant metningselastisitet og økonometri, etc. i denne forbindelse.

Metningselastisiteten = prisannenderiverte*volum/prisderiverte, hvor prisderiverte er den deriverte av pris med hensyn på volum.

Generelt vil graden av ufullkommen konkurranse og prisfleksibiliteten og derigjennom markedsmaktkoeffisienten, samt skalakoeffisienten, kunne variere, spesielt på lang sikt, men på noe sikt, kortere sikt, kan man ofte regne med stabilitet, da det normalt er en viss treghet med hensyn til avansesatser etc. Prisøkosirken blir da en tilnærmet kost-pluss modell, med en konstant mark-up. Mer informasjon, se Næringsøkonomi – Fokus på petroleumsbransjen. Forskningsrapport nr 2. NØI. (1987), forfattet av undertegnede og Ole-Jacob Edna, se spesielt formelsamlingen bakerst i rapporten.

I sammmendraget fra Næringsøkonomi – Fokus på petroleumsbransjen heter det: Denne rapporten refererer internasjonal litteratur på feltet næringsøkonomi og "industrial organization", med fokus på lagerressurser, spesielt petroleumsbransjen. Metningselastisiteter og en markedsandels-variasjonsmodell blir brukt som begrepsramme, i tillegg til de vanlige begrepene fra oligopolteori og forvaltning av lagerressurser. Hovedkonklusjonen er følgende: Endringer i konkurranseform, det vil si markedsandelsgraden, og positiv metningselastisitet, kan i stor grad forklare markedsutviklingen og prisdannelsen i bransjen.

Ved prisdannelsen i markeder for lagerressurser og lignende, som f.eks. mineralolje og naturgass, kommer det momentet inn i bildet at man ved å tappe, eller mer generelt tilby - mindre i år, kan selge mer senere. Man vil da normalt foreta en vurdering og avveining av tilbudet i inneværende periode, også mot fremtidige fortjenestemuligheter. Slike vurderinger fra tilbydernes side kan dels være preget av subjektive betraktninger. Spekulasjoner om fremtidige gevinster er som regel svært usikre, og man kan ta høyde for en risikopremie for slike beregnede mulige fremtidige gevinster. Normalt vil man også diskontere fremtidige inntekter til nåverdi, med en rente, også kalt diskonteringssats, som også vil være usikker og kan variere over tid.

Slike fremtidige mulige gevinster avspeiler seg som et tillegg til faktisk grensekost i inneværende periode, dvs. en beregnet grensekost, som er lik tilbyders sannsynlige tap – en kostnad - av fremtidig fortjeneste ved å tappe og tilby marginalt mer i inneværende periode. Tror tilbyderne det blir et dårligere marked fremover, vil beregnet grensekost ha negativt fortegn. Vi legger her til grunn et gjennomsnitt for beregnet grensekost for alle tilbyderne. Vi har:

Total grensekost = faktisk grensekost + beregnet grensekost; hvor:

Beregnet grensekost = [faktisk grenseprofitt i optimal uttaksperiode]/[produktet av (1 + rente) t.o.m. uttaksper.]; her er ”produktet av (1 + rente) t.o.m. uttaksper.” = {(1 + r(1))(1 + r(2)) …}

Faktisk grensekost er basert på løpende kontantstrøm i inneværende periode (periode 0). Tallene for faktisk grenseprofitt i fremtidige perioder (periode 1 til T) dreier seg om foretakenes subjektive anslag. Det samme gjelder tallene for renteutviklingen. Disse anslagene kan avhenge av de forutsetninger og modeller som foretakene legger til grunn, f.eks. ved maksimering av samlet neddiskontert profitt fra ressursutvinningen. Under visse forutsetninger vil optimal fremtidig uttaksperiode være arbitrær, men det kan også tenkes at en eller noen perioder er særskilt gunstige.

For vanlige produkter, dvs. ikke lagerressurser og lignende, blir beregnet grensekost lik null, og total grensekost og faktisk grensekost faller sammen. En positiv beregnet grensekost vil drive opp markedsmaktkoeffisienten beregnet ut fra faktisk grensekost i inneværende periode, dvs. faktisk registrert monopolgrad, under ellers like forhold. Bl.a. spekulanter som drar opp prisen vil ha som følge at man kan registrere økt markedsmaktkoeffisient anslått ut fra faktisk grensekost i inneværende periode.

Siden bruken av mineralolje og naturgass er forbundet med utslipp av kullsyre (CO2) og menneskeskapt global oppvarming, er det Pareto-optimalt med en positiv markedsmaktkoeffisient beregnet ut fra faktisk grensekost. En råoljepris på om lag 150 US $ per fat oppjustert for inflasjon, som tilsvarer prisen på fornybar energi ved effektiv bruk av backstop-teknologi, har vært antydet som Pareto-optimal. Riktig pris kan oppnås ved en Pareto-optimal avgift på råolje, eller ved at OPEC og andre tilbydere klarer å samle seg om optimale produksjonskutt, så prisen blir Pareto-optimal, dvs. om lag 150 US $ per fat oppjustert for inflasjon. Blir backstop-teknologien forbedret kan den Pareto-optimale prisen bli noe lavere. Når dette skrives (2011) er det på høy tid å gjøre noe med menneskeskapt global oppvarming, og en oljepris tilsvarende effektiv backstop-teknologi er vel et must for å få tilstrekkelig fart på investeringene i fornybar energi. Norge kan her ta et initiativ. Pareto-optimalitet betyr full sosial effektivitet i den forstand at ingen kan få det bedre uten at andre får det verre. Dette høres jo fornuftig ut, men i praksis er det nok snakk om grader her.

Nærmer om kvalitets- og miljø-aspekter m.v.. I analysen skissert over er det produktutvalget i hver periode som inngår. Dette utvikles dynamisk, over tid, med nye produkter og produktvarianter med ulike kvaliteter, mens andre blir utfaset. Og vi har også tatt hensyn til  eventuell kostnadsdrivende byråkratisering, inkludert det som på engelsk er kjent som Leibenstein's x-inefficiency, som her er trukket fra for å komme frem til reell grensekost og dermed riktig måling av markedsmakt. Se f.eks. Harvey_Leibenstein. X-Inefficiency Xists - Reply to an Xorcist. American Econ. Review, 68: 208. (1978).

Utvikling av nye produkter og produktvarianter er helt sentralt, dette kalles Multiattributt-analyse, som er basert på en kvalitetsmatrise. Slik matrise brukes også for miljøfaktorer. Kvalitetsmatrisen kan  bl.a. påvirke markedsmakten, m. F. eks. vil redusert kvalitet og derigjennom billigere produksjon og lavere grensekost, med bibehold av prisen, resultere i økt markedsmakt. Utvikling av nye produkter, innovasjon, i samsvar med folks ønsker, er også i samsvar med Pareto-optimalitet. F.eks. dersom man ved å lage en ny produktvariant eller et nytt produkt (jevnfør kvalitetsmatrisen) kan bedre situasjonen for et individ uten at andre får det verre, så sier regelen for Pareto-optimalitet at det skal man gjøre.

NØI-INDECO har gjort pionerarbeider på feltet Multiattributtanalyse og kvalitetsmatrise, se f.eks.  Prissetting på miljøfaktorer - Estimation of Values on Environmental Externalities, Melding nr. 33 - Report No. 33. IDL-NLH. (1973), med engelsk summary, - og   Quality, Environment and Consumer Satisfaction - in Quality and innovation policies, market segmentation and positioning; Qualite, environnement et satisfaction du consommateur - Politiques de qualite et strategie d'innovation, segmentation et positionnement. Ed: Chandon, J-L & J-L Venkatesan (English text with French summary) IAE aix-en-provence. Institut d'administration des entreprises - universite d'aix-marseille - france s. 321-337 . (1984); begge arbeidene forfattet av undertegnede. Det er også flere arbeider på dette feltet på NØI-INDECOs rapportliste.

Dynamiske aspekter. Sammen med 1. investerings-økosirken, dvs. at nettorealinvestering er lik realkapitaløkningen (en må her ta hensyn til mulige omvurderinger), 2. investeringsteoriene, 3. inflasjons-økosirken og 4. knivseggsligningen, utgjør det ovenstående: 5. lagerressurs-submodellen og 6. dynamikken i kvalitetsmatrisen m.v., de dynamiske aspektene ved denne versjonen av Samgrepsmodellen.

Ad investeringsteorier – i tillegg til de foran nevnte momenter kan en merke seg følgende utdyping: Ofte vil potensielle private investorer, fra de rikere lag, i en lavkonjunktur være tilbakeholdne og vente på at forbrukernes etterspørsel tar seg betydelig opp, før man setter i gang. Dette vil i så fall representere et treghetsmoment med hensyn til å komme ut av en lavkonjunktur. Dette indikerer igjen at man først må stimulere privat etterspørsel fra middel og lavinntektsklassene før man får fart på private investeringer. Gir man først skattelette til de rike i denne situasjonen, vil det tendensielt skape større inntekstforskjeller og mindre av BNP – inntekt - til middel og lavinntektsklassene, med påfølgende redusert privat forbruksetterspørsel og forsterket krise som resultat. Lav styringsrente vil heller ikke hjelpe stort. Man får altså ikke fart på private investeringer og økonomisk vekst på denne måten. I stedet kan man satse på offentlige investeringer for å utnytte ledig kapasitet, og altså stimulere privat etterspørsel fra middel og lavinntektsklassene.

NB! Vi har ovenfor sett på situasjonen ved en helt aggregert modell, og tolket profitten som en restinntekt lik bruttonasjonalprodukt til markedspris fratrukket kostnader til lønn og kapital. Dette kan være fruktbart i mange sammenhenger, men man kan også anvende modellen på andre måter med små justeringer. I praksis i de fleste land, også i Norge, er det som regel forskjell på pris til sluttbruker, inklusive forbruker, og pris til selger på grunn av indirekte skatter, avgifter og subsidier, som i sum utgjør netto indirekte skatter. Pris til forbruker er lik pris til selger multiplisert med (1 + ((Gjennomsnittlig netto indirekte skatter i %)/100).

Når vi da skal drøfte markedsmaktkoeffisienten tar vi utgangspunkt i etterspørselsfunksjonen for pris til selger, selgerpris, som funksjon av volumet. Pris til selger, selgerprisen, er pris til sluttbruker dividert på (1 + ((Gjennomsnittlig netto indirekte skatter i %)/100)). (7) og (8) gjelder da for pris til selger, og markedsmaktkoeffisient og skalakoeffisient er da regnet eksklusive netto indirekte skatter, herunder eksklusive moms. Multipliserer man uttrykket for selgerprisen med (1 + ((Gjennomsnittlig netto indirekte skatter i %)/100)), får man prisen til sluttbruker dvs. markedsprisnivå for BNP-volum.

Analyser på lavere aggregeringsnivå - inklusive distribusjonskanaler.

Vi har ovenfor tatt utgangspunkt i etterspørselen etter bruttonasjonalprodukt volum og et gjennomsnittsmarked i denne sammenheng. Med mindre modifikasjoner kan modellen og resonnementene over også brukes for lavere aggregeringsnivå, som en sektor, industri, bransje eller distribusjonskanal med flere omsetningsledd, f.eks. detalj, engros, produsent, eller mer generelt et vilkårlig gitt antall omsetningsledd. Modellen er bl.a. brukt på bilbransjen, i markedet for råolje og for aluminium, se publikasjonslisten på indeco.no. Begrepet "gjennomsnittsmarked" kan i enkelte tilfeller være noe problematisk å avgrense i praksis, dvs. økonometrisk. Prinsipielt er det tilbydernes subjektive oppfatning av etterspørselsfunksjonen for deres respektive tilbud som her legges til grunn, men denne kan under ulike forutsetninger avledes av den objektive markedsetterspørselsfunksjonen.

Utgangspunktet er her bruttoproduktet (brutto verdiskapning) og kostnader til kapital og arbeid, dvs. anslag på gjennomsnittskost og skalakoeffisient for å komme fram til grensekost, som for den helt aggregerte modellen. Det er heller ikke noen vanskeligheter med å legge inn avskrivninger, depresiering, i kapitalkostnadsbegrepet, jevnfør Markedsmaktkoeffisienter ved ulike depresieringsrater (discussion paper) FMD (1985) forfattet av undertegnede.

For en distribusjonskanal med et vilkårlig antall omsetningsledd hvor vi tar utgangspunkt i sluttbruker/forbrukerpris eksklusive indirekte skatter og avgifter som moms m.v., dvs. selgerpris, vil markedsmaktkoeffisienten for en hel distribusjonskanal bli:

(selgerpris - sum grensekostnader for ulike ledd)/selgerpris.

Denne markedsmaktkoeffisienten er et uttrykk for hele distribusjonskanalens samlede markedsmakt vis-a-vis forbruker, markedsmakten sett under ett, og vil i og for seg være uavhengig av antall ledd, cet. par. Vi kan derfor sammenligne markedsmakten sett under ett for ulike distribusjonskanaler med forskjellig antall ledd. Denne markedsmaktkoeffisienten for hele distribusjonskanalen sett under ett er en viktig størrelse av følgende grunn:

I tilknytning til velferds- og Pareto-optimalitets-betraktninger, vil det, korrigert for indirekte (miljømessige) virkninger, være optimalt med lik, gjengs, (samlet) markedsmaktkoeffisient i alle distribusjonskanaler, ved full sysselsetting, jevnfør appendiks i Optimalitetsanalyse av kjøttmarkedet - Optimality analysis of the Norwegian meat-market. Memorandum nr 76, (English summary), ILØ-NLH (1977), forfattet av undertegnede. Heller ikke en lik momssats vil bryte med Pareto-prinsippet.

NB! Størrelsen på den gjengse markedsmaktkoeffisienten og fordelingen på de enkelte omsetningsledd spiller ingen rolle for Pareto-optimalitet under vide betingelser, men høy samlet markedsmakt eller skjev fordeling på leddene kan gjøre at inntektsfordelingen blir uakseptabel, og at det derfor er ønskelig med lav markedsmaktkoeffisient totalt, og en jevn fordeling på omsetningsleddene. Høy markedsmaktkoeffisient er forenelig både med full og lavere sysselsetting.

Normalt vil [(selgerpris - sum grensekostnader for ulike ledd)/selgerpris] være mellom monopolmarkedsmakt (se over) og null, dvs. ved fullkommen konkurranse på alle omsetningsledd.

En vilkårlig distribusjonskanal vil dermed ha en parallell eller ekvivalens til den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, vi belyste over, når vi ser kanalen under ett, dvs. "som om" kanalen var vertikalt integrert. Det er dette som er det relevante for avgrensing og definisjon av et "gjennomsnittsmarked" i dette tilfellet.

Som en første tilnærming kan summen av tilbydere på ulike ledd, dividert på antall ledd, kunne være et estimat på gjennomsnittlig tilbyderantall, og det resiproke tallet (1/gjennomsnittlig tilbyderantall) være en tilnærming til konsentrasjonen i markedet (sett under ett).

F.eks. med monopol på både produsent, engros og detaljleddet blir antall tilbydere i alt dividert på antall ledd lik 3/3 = 1 som blir tilsvarende monopol, tilbyderkonsentrasjonen i gjennomsnitt blir 1/antall tilbydere (i gjennomsnitt) = 1/1 = 1. Vi kan så sette inn i den sentrale formelen for prisdannelsen i den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, og drøfte videre derfra.

Det er vel ikke umulig at de tre monopolistene via forhandlinger og en avtale klarer å ta ut vanlig monopolmarkedsmakt fra forbruker, og fordele denne på en fra deres ståsted rimelig måte.

Men det kan også være at markedsandelsgraden er a) mindre enn 1, f.eks. av frykt for nyetableringer, og at man b) regner inn en slik potensiell konkurrent i antall tilbydere og det resiproke tallet foretakskonsentrasjonen , slik at markedsmaktkoeffisienten for kanalen sett under ett blir mindre enn ved ren monopoltilpasning. 

Selgerprisen er her en sum av bruttomarginene for de enkelte ledd, inklusive produsent, og det er lett å vise at:

(e) [(selgerpris - sum grensekostnader for ulike ledd)/selgerpris] = summen av delmarkedsmaktkoeffisienter for de ulike ledd = summen over alle ledd av [(bruttomargin for vedkommende ledd - grensekost på vedkommende ledd)/selgerpris] . 

Via empiriske estimater for alle disse delmarkedsmaktkoeffisientene kan vi a) både se bidraget til (den samlede) markedsmaktkoeffisienten for hele distribusjonskanalen fra de ulike ledd i distribusjonen inklusive produsent, og b) belyse hvor markedsmakten er størst, dvs. hvem som bidrar mest til den samlede markedsmakten, og c) anslå den samlede markedsmakten vis-a-vis forbruker ved innsetting i formelen (e) over.

En kan merke seg at selv om det er fullkommen konkurranse på alle omsetningsledd unntatt ett, kan det bli en høy markedsmakt for distribusjonskanalen sett under ett.

F.eks. i spesialtilfellet hvor alle ledd unntatt ett setter sine bruttomarginer lik grensekost, f.eks. ved fullkommen konkurranse på omsetningsleddet,  og disse grensekostnadene er konstante, vil disse marginene kunne oppfattes parallelt med en skatt/avgift per enhet, og tilpasningen forøvrig kunne være som i den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, vi belyste over, for omsetningsleddet som har ufullkommen konkurranse. Den eneste forskjellen er at etterspørselskurven har fått et negativt skift (en konstant) nedover. Her kan vi altså bruke den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen på det leddet hvor makten sitter, med den korrigerte etterspørselskurven, og antall tilbydere på de andre leddene har ingen betydning.

I dette tilfellet vil altså det vi kalte "en første tilnærming", summen av tilbydere på ulike ledd, dividert på antall ledd, ikke være relevant som estimat på gjennomsnittlig tilbyderantall. Det kan derfor være nødvendig å se nærmere på strategisk type vertikalt i distribusjonskanalen, for å komme frem til et relevant "gjennomsnittlig tilbyderantall" og tilhørende konsentrasjonstall, til å sett inn i den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, for videre drøfting. Generelt kan man anta at "gjennomsnittlig tilbyderantall" vil være et veid gjennomsnitt, der vektene vil avhenge av strategiske typer på de ulike distribusjonsleddene i markedet. Markedsandelsgraden kan også oppfattes som et tilsvarende veid gjennomsnitt.

Det er også mulig å bruke den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, på hvert enkelt ledd separat, sett partielt. I modellen betraktes da bruttomarginen på vedkommende ledd som leddets pris, hvor bruttomarginen = selgerpris - bruttomarginene til de øvrige omsetningsleddene, og man antar da en etterspørselsfunksjon for denne bruttomarginen, og så analysere man på vanlig måte ved bruk av den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, for vedkommende omsetningsledd, og belyser dermed [(bruttomargin - grensekost)/bruttomargin] på vedkommende ledd. 

Man kan så "sy sammen" de partielle betraktningene for de ulike ledd ved innsetting i formel (e). Man må da ta hensyn til at:

Delmarkedsmaktkoeffisienten = [(bruttomargin - grensekost)/bruttomargin][bruttomargin/selgerpris]

På denne måten kan vi få et et bilde av både den totale markedsmakt og fordelingen på de ulike ledd i distribusjonskanalen.

Stabiliteten i bruttomargin-etterspørselsfunksjonene kan imidlertid diskuteres, da de i praksis vil avhenge av strategien på de øvrige omsetningsledd, så vel som av formen på forbrukeretterspørselsfunksjonen eks. moms m.v..

I stedet for å operere med a) et "gjennomsnittsmarked" i tilknytning til den konjekturale spillmodellen, markedsandelsvariasjonsmodellen, for en distribusjonskanal sett under ett, eller b) basere seg på tilsvarende partielle betraktninger for de ulike ledd som man deretter "syr sammen", kan man c) alternativt modellere for alle ledd i distribusjonskanalen eksplisitt og se det simultant.

I  Markedsmaktkoeffisienter ved Cournot-Nash løsning med to omsetningsledd, 1. utkast - 2. utkast 1986 - (discussion paper) FMD (1985), forfattet av undertegnede, har man sett på en Cournot-Nash spillteoretisk løsning for en distribusjonskanal med to omsetningsledd, med et vilkårlig gitt antall tilbydere, som kan være forskjellig, på de respektive ledd - simultant.

Generelt i distribusjonskanaler kan prisdannelsen hva strategi angår være meget komplisert, med innslag av forhandlinger, krav og press, både horisontalt og vertikalt i markedet. Prisdannelsen kan som nevnt også påvirkes av nærings-, konkurranse-, pris- og inntektspolitikken i vid forstand. Men konkurransepolitikken av i dag retter seg først og fremst inn på foretakskonsentrasjonen og formelle avtaler, og kan muligens ha noe begrenset effekt på prisdannelsen. Imidlertid, å gå videre med simultane generelle konjekturale spillmodeller, med a) eksplisitt formulering av prisdannelsen på de ulike omsetningsledd, og med strategiske koblinger horisontalt og vertikalt, og b) også eksplisitt formulere myndighetenes politikk i denne sammenheng, vil c) antakelig bli komplisert, uoversiktelig og lite fruktbart, med hensyn på praktiske arbeidshypoteser om markedsmakt totalt for en distribusjonskanal og delmarkedsmaktkoeffisientene. Det foreligger av den grunn for tiden ingen planer ved NØI-INDECO for å gå videre med slik teori. Oftest er det vel de empiriske markedsmaktkoeffisientene som er mest interessante å kartlegge, altså den faktiske markedsmakt. ---

Samgripingsmodellen - basis-modellen er  en økosirkmodell med nasjonalregnskaps-, sysselsettings- og prisøkosirk (7), inklusive markedsmaktligningen (8). Den kan derfor brukes ut fra veldig mange ulike forutsetninger angående markeds- og prisdannelsesteori. Men den har altså med kapitalkostnader. Alle foretak fører balanse- og driftsregnskap, ofte på kvartalstall, og at kapitalkostnader ikke skulle ha betydning for prisdannelsen faller derfor generelt på sin egne urimelighet, selv om det i spesielle tilfeller kan være unntak. I makro vil det i alminnelighet være relevant å ta med kapitalkostnader i drøfting av prisdannelsen.

Dersom offentlig og privat næringsliv mot formodning helt generelt ikke tar hensyn til kapitalkostnader i prisdannelsen, vil naturligvis ikke renteendringer via endringer i kapitalkostnader overveltes i prisen. Prisøkosirken (7) og (8) vil likevel gjelde da det er en rent regnskapsmessig og definisjonsmessig sammenheng, men endring i kapitalkostnadene på grunn av renteendringer vil da oppveies av en motsatt bevegelse i profittmarginen, i makro.

Oppsummering ad renter, prisnivå og inflasjon. Vi har i det følgende sett på virkningene av økte renter, effektene ved en rentenedsettelse blir stort sett omvendt.

6. Økte renter vil normalt helt eller delvis overveltes i form av økt prisnivå og dermed bidra til økt inflasjon via økte kapitalkostnader. Økningen i prisnivået vil ventelig holde seg, mens den dynamiske inflasjonseffekten er en direkte og i og for seg en engangseffekt via kostnadssiden.

7. Økte renter vil påvirke reallønnen negativt, som via arbeidsmarkedets forhandlinger vil føre til økte krav om kompensasjon og i den grad det får gjennomslag føre til økt nominell lønn og derigjennom økt inflasjon. Kan bidra til en lønns/pris-spiral.

8. Økte renter vil øke inntektene til rentenister og de som ”har penger på bok” og derigjennom gi økt etterspørsel avhengig bl.a. av disse gruppenes konsum- og investeringstilbøyelighet. I en situasjon med liten ledig kapasitet i økonomien kan dette medføre et inflasjonspress via etterspørselssiden for BNP.

9. Økte renter vil redusere antall lønnsomme investeringsprosjekter under ellers like forhold. Det er usikkert i hvilken grad dette slår ut dynamisk i de løpende investeringene, men dersom realinvesteringsetterspørselen avtar, i en situasjon med liten ledig kapasitet i økonomien, kan dette dempe et inflasjonspress via etterspørselssiden for BNP. Denne inflasjonsdempende effekten vil rimeligvis være liten i forhold til 1-3 annet en ved full kapasitetsutnyttelse og renteøkning kan derfor ofte virke mot sin hensikt som tiltak for å bekjempe inflasjon.

10. Renten bør fastsettes ut fra hva som er effektivt, dvs. Pareto-optimalt (og rettferdig). I en situasjon med ledig kapasitet tilsier det foran nevnte et meget lavt tall, når situasjonen nærmer seg full kapasitetsutnyttelse kan en normal lav realrente på 2-3 prosent være riktig. Høyrentepolitikk bør unngås.

B. Litt om Samgrepsmodellens og tilhørende samgreps-politikks demokrati aspekt.

Samgrepsmodellen og tilhørende samgreps-politikk, har også et demokrati aspekt, et nedenfra og opp perspektiv (a bottom - up approach) inkludert miljøfaktorer (Green), bl.a. basert på Ragnar Frisch' artikler om demokrati - og dette har bl.a. resultert i et større internasjonalt demokrati prosjekt (Democracy Project). IIFOR er prosjektansvarlig. Et sammendrag med en foreløpig oppsummering av prosjektet som sådan, og av resultater fra dette demokrati-prosjektet, er sitert nedenfor, etter en innledende liten artikkel om demokrati av Ragnar Frisch. Flere har bidratt til IIFOR-prosjektet i Norge og internasjonalt, og NØI-INDECO har bidratt noe som konsulent bl.a. til dette sammendraget. Men flere demokrati-interesserte samfunnsforskere kunne godt bidra. Spesielt norske interesserte kan ta kontakt via NØI-INDECO f.eks. på e-mail.

NØI-INDECO har i flere år vært konsulent i politisk økonomi bredt definert for International Journal of Organization Research IJOR, med International Institute For Organization Research (IIFOR) som en del av foretakets virksomhet . Som et ledd i denne konsulentvirksomheten har NØI-INDECO levert en del stoff om Samgrepsmodeller inkludert demokrati-aspektet, som altså er brukt i denne foreløpige oppsummering fra demokrati-prosjektet ved IIFOR, publisert i IJOR. Vi skal nå først presentere Frisch-artikkelen om demokrati, dernest presentere det nevnte sammendraget fra IIFOR’s Democracy Project.

Hva er demokrati? En ganske liten nyttårsbetraktning. Av professor Ragnar Frisch, fra Sosialøkonomen nr. 1 1961 vol. 15: Noen mener at demokrati er det som vokste fram da kongenes opplyste enevelde etterhvert ble mer og mer fullstendig avløst av det uopplyste pengevelde. Det var den patentordningen som skulle virke så automatisk at den ikke trengte noen opplysning. Det var den ordningen som kom til å herske de fleste steder i det 19. århundrede og som fremdeles hersker i bare svakt beskåret form i de fleste land i Vesten inklusive vårt eget og de grupperinger vi  tilhører. Ennå er det mange som er forkjempere for denne form for velde fordi det representerer «friheten» (for noen).

Andre mener at demokrati er en form for åndelig diktatur som er nødvendig for å avskaffe det uopplyste pengevelde. Det var folkedemokratienes form. Den som vokste fram i første halvdel av det 20. århundrede i mange av de østlige land. De nyeste landene i Asia og Afrika står tvilende og vet ikke hvilken av disse to besnærende - eller kanskje ikke så besnærende? - tolkinger av demokrati de skal støtte seg til.

Men så er det også noen - ennå bare noen få, men etterhvert flere og flere - som mener at demokrati ikke er en faktisk eksisterende patentordning, men en uopphørlig bestrebelse. En ydmyk og intens bestrebelse for å finne stadig bedre og bedre løsninger på det mangeslungne og fint forgrente, nesten paradoksale men aldri i evighet uløselige, problemet om hvorledes vi samtidig skal kunne ordne samfunnsøkonomien virkelig opplyst rasjonelt og likevel skal kunne pleie og verne menneskeverdet og frihetsfølelsen - ikke hos noen få utvalgte men hos alle, slik som Henrik Wergeland ville det.

***

Important new message from IIFOR! NB! The probably only way to save the planet for The People! Feel free to forward this note to your own network! About THE DEMOCRACY PROJECT- including praxeology with practical solutions to the manmade global warming problem!

THE DEMOCRACY PROJECT

A brief note about the Democracy Project, rooted back to professor and Nobel Prize winner in economics Ragnar Frisch' works on democracy, and a summary of the research results so far.

Introduction

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!

REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!

ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree.

The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS, i.e. among other things practical solutions to the manmade global warming problem, 1. meeting the People's demand of No more than 1.5 ° C global warming above pre-industrial levels - say 1720-1800, by 2. sufficiently cutting global greenhouse gas emissions, via 3. global response to the threat of climate change - for sustainable development based on real democracy and the end of poverty!

As 1. the Bureaucracy, the Top of the societal pyramid world wide, 2. spearheaded by the presidents Xi Jinping of China, Donald Trump of USA and Ursula von der Leyen of EU, 3. de facto at best talk about solutions e.g. to get elected, and act insignificantly around zero or worse, e.g. by burning more coal, due to 4. the Top's large own power & money Class-interests - economical and political/administrative - in activities creating significant greenhouse gas emissions, and because of all this power and money No significant problems with the negative effects of global warming for the Top - the Bureaucracy, even in the long run, 5. and this situation - de facto class interests (demands) from the Top - The Bureaucracy - will most likely never end...;

6. with the result that estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, and only the People - the Bottom of the societal pyramid in general will be hard hit by the negative effects of the global warming, and thus there are severe de facto conflicting interests & demands vis-a-vis the Top;

7. the only way to save the Planet for the People, i.e. to meet the Bottom = People's de facto necessary demand of No more than 1.5 ° C global warming, is via significantly More Democracy, i.e. to increase the degree of democracy - the People's influence on the societal decisions mainly taken by the Bureaucracy at the Top, significantly via the Global People's movement towards real democracy (Norway, the Swiss Confederation & Iceland are already real democracies, anarchies, that brings hope!) and more of it - towards Full Democracy, via 8. lots of world wide Bottom - Up real (i.e. also green) democratic actions including significant pressure on the Top - the Bureaucracy, that is world wide Class Struggle - Bottom vs Top, and NB! preferably Velvet Revolutions: The Green Global Spring GGS!

NB! JOIN THE PEOPLE! YOUR CHOICE: IT IS IN REALITY AND DE FACTO ANARCHY OR HELL - FOR THE PEOPLE! NB! ANARCHY ALWAYS MEANS GREEN!

Thus: feel free to join the practical part of the project - click on: GGS! IIFOR is also interested in more co-operation with other researchers in this connection and spreading of research results etc. Interested in IIFOR and the research in anyway? Click on this e-mail-link: Contact IIFOR? - Click here!

Summary

IIFOR is an independent and autonomous part of the International Journal of Organization Research IJOR/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, a registered enterprise in Norway, with H. Fagerhus as responsible editor. IIFOR is responsible for the ongoing Democracy Project, rooted back to professor and Nobel Prize winner in economics Ragnar Frisch' works on democracy, What is democracy?, Economic democracy, The unenlightened plutarchy and Cogrips-models (Samgripingsmodeller) and more. Democracy means that the People govern, and the keyword related to democracy is influence by the People, the Bottom of the societal pyramid, on the societal decisions mainly taken by the Top, the Bureuacracy. If a) this influence is relatively small, say, 0% towards 50%, then it is lack of democracy, i.e. authoritarian, and b) if this influence is relatively large, 50 % to 100%, and applies both economical and political/administrative it is real democracy. And thus real democracy means also not significant (more than 50 %) authoritarian, economical and political/administrative. Full democracy means 100% influence by the People on the societal decisions. Zero, 0 %, influence by the People on the societal decisions, means no tendency of democracy at all, zero degree of democracy, and the most ultra-authoritarian and totalitarian systems (extreme ultra-fascism). We will discuss and clarify this a little further below in this summary from the Democracy Project.

The Democracy Project is mainly about, a) theoretical and global empirical research on democracy, including zero democratic tendency, lack of democracy, flawed "democracy", semi-democracy, real democracy, full democracy, in general all about democracy including the degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy (authorities) the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. And 100% - the degree of democracy is the relative influence by others than the People, 1. influence from the Bureaucracy, plus 2. influence from outside (supra-societal), both 1. and 2. influence from the Top, i.e. in sum = the authoritarian degree; b) relations to the authoritarian vs libertarian, here the libertarian degree = the degree of democracy = 100% - the authoritarian degree, and economic-political systems in general, including 1. marxism, 2. fascism (including populism) 3. the third alternative (Frisch) - anarchy & anarchism, and 4. liberalism and 16 different types of systems within these 4 main forms, and c) class analysis related to the societal pyramid, aggregating 7 basic classes economical and political/administrative to two main classes: Bottom = the People, and Top = the Bureaucracy (authorities), and d) horizontal organization (flat pyramid) vs vertical organization (top-heavy pyramid) in general, industrial and societal, and e) Cogripsmodels including cogrips-policy with a bottom - up approach broadly defined, where point a), b), c) & d) represent parts and sub-models of a general Cogripsmodel, and f) so on... A comprehensive Cogrips Model is also presented at indeco.no, see in particular Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. This NØI-INDECO model and IIFOR & its World Economic Council's Cogrips-model reasoning, complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips model. In general the following is valid: the Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

The Democracy Project also includes praxeology elements, i.e. human action research, especially about practical solutions to the manmade global warming problem, see Introduction above. And the project also includes political-econometric research, indicators for the degree of economical democracy (socialism vs capitalism defined in terms of influence by the People) and the degree of political/administrative democracy (autonomy vs statism defined in terms of influence by the People), aggregated to the societal democracy degree = libertarian degree, say, for a whole country. The political-econometric indicators are including a.o.t. two indexes; 1. the Rank-difference-index - RDI indicating how top-heavy the political/administrative rank-pyramid is (created some years ago by the senior researcher T. Sabatini, a member of the NØI-network and a consultant to IJOR/Fb/IJ@, assisted by H. Goldstein, then associate professor at the Department of Economics - Universitas Osloensis UiO), and 2. gini-index for income, indicating how top-heavy the economical pyramid is, for practical statistical measurement of influence by the People in democratic perspective economical and political/administrative. The project has also, via using the political-econometric indicators combined with the best of the bad lot of UN, other international plus national statistics, and some well educated guess, calculated preliminary estimates of the influence by the People, the Bottom (of the social pyramid), on the societal decisions, mainly taken by the Bureaucracy, the Top (of the pyramid), relatively as a percentage degree between 0 % and 100 %, = the degree of democracy, for almost all of the countries in the world, and also ranked the countries according to democracy degree (= libertarian degree).

Democracy is as mentioned all about influence from the People, at the Bottom of the societal pyramid, on the societal decisions, mainly taken by The Bureaucracy broadly defined in private and public sector, at The Top of the societal pyramid. Real Democracy is anarchy and anarchism, the libertarian in contrast to the authoritarian, and Full Democracy, i.e. when The People has full - 100 % - influence on the societal decisions, is the democratic, as well as the libertarian & anarchist Ideal. Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy (NB! i.e. always including Green) and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics.

The main research results from the Democracy Project so far, are published in International Journal of Organization Research i.e. at IJOR's website. The work with this project continues at full strength and future research results will be published in the same way. Several researchers have contributed to this project broadly defined in different ways, even the very busy professor Noam Chomsky at MIT has a small, personal contribution published at IJOR's website (see also above). IIFOR has also been co-operating with the Norwegian Central Bureau of Statistics, Statistisk Sentralbyrå - SSB; there has been a dialog on theoretical matters and SSB has contributed with statistical material to IIFOR. To reach Statistisk Sentralbyrå, click here: BYRÅET. There has also been co-operation with Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, click here to reach: ARBARKIV. Other researchers, including social scientists broadly defined, are hereby asked to contribute. Persons interested in this research in anyway, are welcome to contact IIFOR, send a letter by post to IIFOR P.b. 4777 Sofienberg N-0506 Oslo, Norway, or use the Contact-option at IIFOR's homepage. The following is a brief summary of the main research results from the Democracy Project so far:

REAL DEMOCRACY IS ANARCHISM AND ANARCHY - ANARCHISM AND ANARCHY ARE REAL DEMOCRACY

FULL DEMOCRACY = 100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % ANARCHY DEGREE  = THE ANARCHIST IDEAL = THE DEMOCRATIC IDEAL

REAL (I.E. INCLUDING GREEN) DEMOCRACY = ANARCHY = ANARCHISM = LIBERTARIAN = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY MUST NOT BE MIXED UP WITH MARXIST SOCIALDEMOCRACY

NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION AND ICELAND ARE REAL DEMOCRATIC = ANARCHIES - WITH 50 % - 55 % DEMOCRACY DEGREE

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE LIBERTARIAN DEGREE = THE ANARCHY DEGREE WITHIN ANARCHISM

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BOTH ECONOMICAL & POLITICAL/ADMINISTRATIVE = SIGNIFICANT OR MORE REAL DEMOCRACY = ANARCHISM

THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE = THE LIBERTARIAN OR ANARCHIST DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % LIBERTARIAN DEGREE = 100 % ANARCHY DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 0 % AUTHORITARIAN DEGREE = 100 % LIBERTARIAN DEGREE  = THE LIBERTARIAN IDEAL

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BUT ECONOMICAL OR POLITICAL/ADMINISTRATIVE AUTHORITARIAN = SEMI-DEMOCRACY & SEMI-LIBERTARIAN TOP DOWN SYSTEMS

< 33 % - 50 % > DEGREE OF DEMOCRACY (= LIBERTARIAN DEGREE) = < 67 % - 50 % > AUTHORITARIAN DEGREE = SEMI-DEMOCRACY & AUTHORITARIAN

USA, SEVERAL EU-COUNTRIES, UK, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND ISRAEL ARE SEMI-DEMOCRACIES & AUTHORITARIAN

I.E. NOT REAL DEMOCRACIES, THEY HAVE AUTHORITARIAN, TOP - DOWN SYSTEMS, BUT NOT ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN!

THE DEGREE OF DEMOCRACY = LIBERTARIAN DEGREE = < 0 % - 33 % > = THE AUTHORITARIAN DEGREE = < 67 % - 100 %> =

ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN TOP - DOWN ECONOMIC-POLITICAL SYSTEMS, I.E. VERY FREQUENT WORLD WIDE!

0 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % AUTHORITARIAN DEGREE = 0 % LIBERTARIAN DEGREE = EXTREME ULTRA-FASCISM

THE PEOPLE = THE BOTTOM OF THE SOCIETAL PYRAMID VS THE BUREAUCRACY = THE TOP OF THE PYRAMID

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE PEOPLE'S INFLUENCE ON THE SOCIETAL DECISIONS MAINLY TAKEN BY THE TOP - IN %

REAL DEMOCRACY = A BOTTOM - UP MANAGERIAL SYSTEM = ANARCHIST AND LIBERTARIAN

NOT REAL DEMOCRACY = A TOP - DOWN MANAGERIAL SYSTEM = IN GENERAL OR PARTLY AUTHORITARIAN

REAL DEMOCRACY = ANARCHISM & ANARCHY ON THE ECONOMIC-POLITICAL MAP AND IN REALITY:

[pic]

[pic]"

[pic]

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map - Only the systems in the Anarchist Quadrant are real democratic.

NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.

En versjon av dette ØP-kartet er publisert i (klikk på:) Ragnar Frisch - En sosial-individualist. Forskningsrapport nr. 16, NØI (2008). For enn mer omfattende utgave av kartet (klikk på:) Economic-political Map.

V. SAMMENDRAG

Ragnar Frisch hevdet "I forhold til problemstillingen i dag er det mer naturlig å klassifisere Keynes-tilhengerne ... sammen med den kompakte masse av tankekonstruksjoner vi har arvet fra fortiden [bl.a. nyklassikerne] ... Det vi har arvet fra dem er ... helt ufullstendig som analyseapparat til å angripe de praktisk-økonomiske problemene i verden slik den ser ut i dag." Som alternativ til dette lanserer Frisch samgripingsmodeller.  Vi har her sett nærmere på NØI-INDECOs basis samgripingsmodell for analyse og løsning av resesjonsproblemet, inklusive forslag til varig løsning av problemet. Det er også trukket inn en konjektural spillmodell, en markedsandelsvariasjonsmodell, dvs. avansert markedsteori - inkludert dynamiske aspekter, som ytterligere belyser prisdannelsen.

Vi vil understreke at modellen, inklusive på prosentform (IMAS), er kvalitetssikret via presentasjon på Det Nasjonale Forskermøte For Økonomer, henholdsvis det 14. i 1992 ved Handelshøyskolen BI og det 17. 1995 ved Høgskolen i Agder, HiA, (nå Universitetet i Agder, UiA). Kapittel II.A om modellen på prosentform, og kapittel II.C om økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer, er utformet med henblikk på ikke-økonomer, og er pedagogisk enkle.

Samgripingsmodellen er mer realistisk og gir til dels andre resultater enn Keynesmodeller. Bl.a. antar Keynesianerne at økte renter overveltes negativt i prisnivået, gir lavere inflasjon. Samgripingsmodellen viser at dette sannsynligvis bare gjelder i helt spesielle tilfeller, som ikke er så aktuelle i en åpen økonomi som den norske. Normalt vil økte kapitalkostnader som følge av økte renter, til en viss grad overveltes i prisene i form av høyere prisnivå og økt inflasjon.

Samgripingsmodellen antyder også at store ringvirkninger av tradisjonelle Keynes-baserte finans- og pengepolitiske tiltak sannsynligvis uteblir, i norsk økonomi av i dag.

Samgripingsmodellen viser at nedgang i sysselsettingen, sett relativt til arbeidsstyrken, og krise kan skyldes at a) total etterspørsel etter BNP svikter, b) at inflasjonen er for sterk, at c) arbeidsproduktiviteten vokser for sterkt, eller d) at arbeidsstyrken vokser for sterkt. Skal man løse resesjonsproblemer og skape varig stabil størst mulig vekst, må man altså reversere a-d, og dette krever et bredt anlagt sett av virkemidler og offentlig styring, tradisjonell Keynesinspirert penge- og finanspolitikk er som regel ikke tilstrekkelig alene. Tiltakene må settes inn både via tilbuds- og etterspørselssiden. Samgripingsmodellen viser på en klarere måte hvordan tilbudssiden griper sammen med etterspørselssiden enn tradisjonelle Keynesmodeller gjør. Samgripingsmodellen legger i større grad enn tradisjonell Keynes-politikk vekt på tilbudssiden, bl.a. konkurransepolitikk, etc. Keynespolitikken er utilstrekkelig – nå er det tid for Samgripingspolitikk, eller kortere: Samgrepspolitikk.

Samgripingsmodellen, eller kortere – Samgrepsmodellen, (Eng. Cogripsmodel) er en integrert mikromakro modell, en makroøkonomisk modell som innbefatter mikroøkonomiske modeller og resonnementer og viser hvordan mikroøkonomiske forhold påvirker makroøkonomiske og vice versa. Samgrepsmodellen og tilhørende samgreps-politikk, har også et demokrati-aspekt, et nedenfra og opp perspektiv (a bottom - up approach), inkludert miljøfaktorer (Green), bl.a. basert på Ragnar Frisch' artikler om demokrati - og dette har bl.a. resultert i et internasjonalt demokrati prosjekt (Democracy Project) i regi av IIFOR, som også er prosjektansvarlig. En foreløpig oppsummering av resultater fra dette pågående demokrati-prosjektet er sitert i kapittel IV. Flere forskere har vært involvert, bl.a. den kjente professor Noam Chomsky ved MIT, NØI-INDECO har bidratt noe som konsulent, og det har også vært assistanse fra - og dialog med - Økonomisk institutt (ØI) ved UiO, Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Arbeiderbevegelsens Arkiv (ARBARK). Demokrati-problematikk er interessant og aktuelt, og her kunne flere norske demokrati-interesserte samfunnsforskere bidra, og ikke bare samfunnsøkonomer, da det er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig perspektiv på prosjektet. Norske interesserte generelt kan ta kontakt via NØI-INDECO.

Til slutt kan vi nevne en hyggelig klapp på skulderen angående samgripingsmodellen m.v. fra Statsministeren i et brev fra Statsministerens kontor av 19. mai 2009 til NØI-INDECO:  "Diverse innspill - På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."

PS. MED YTTERLIGERE UTDYPNINGER OG PRESSEMELDINGSARKIV

***

A little about the appropriate environmental constraints broadly defined.

Dette inngår i de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, dvs. de miljømessige rammebetingelsene (som flere ganger er nevnt i Cogripsmodellen beskrevet foran i dette notatet), som hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

Litt om metodene til å redusere CO2 utslipp så målet om under 1,5 graders global oppvarming siden førindustriell tid kan oppnås.

Metodene for å redusere CO2 er via lover og regler, påbud og forbud og direkte offentlige investeringer i grønn energi og nedleggelse av fossilbasert produksjon, dvs. direkte reguleringer, og indirekte regulering via skatter/avgifter og stønader/subsidier. Sannsynligvis er det best med begge deler på en gang, det ene utelukker som regel ikke det andre. Carbon capping er en direkte regulering, som benytter en markedsmekanisme for salg av tillatelser til CO2-utslipp. Dette kan kombineres med skatt/avgift på CO2 utslipp, og eventuelt subsidier på grønt alternativ. Samlet pris på CO2 utslipp må være så høy at først etterspørselen etter kull, som forurenser mest, fases ut, dernest tung olje og så lettolje og så gass fases ut, og grønne alternativer fases inn mer og mer.

Dette krever bl.a. en storstilt utbygging av vind- og solkraft, og hydrogen- og batteri-drift av transport. Den storstilte utbyggingen av vind- og solkraft, dvs. grønn infrastruktur, kan skje i offentlig regi og i subsidiert privat regi. Pengene brukt til etterspørsel etter fossilt, først kull, så olje og så gass, må vris over til etterspørsel etter grønne alternativer. Det vil vel alt i alt også trengs noe mer penger til å etterspørre og tilby grønt, som er dyrere. Dette betyr at fattigdomskrisen må løses samtidig med klimakrisen. Dvs. det må være grønn vekst i økonomien, med lav arbeidsledighet og en jevnere fordeling av BNP, så fattige i utgangspunktet får økt kjøpekraft så de får råd til dyrere grønt alternativ, som også kan være subsidiert til forbruker. Forbrukersubsidier bidrar til lavere priser og øker dermed kjøpekraften, avhengig av pris-overveltningsgraden. Mer bruk av hjemmekontor, med telefonmøter og videokonferanser, bidrar også til kutt i CO2 utslipp, og subsidier på kortreist mat kan også være aktuelt. Se forøvrig pressemelding av 27.02.2020 om Green Growth og 22.02.2020 oppdatert 28.02.2020, om ulike tiltak for å redusere CO2 utslipp. Det haster og myndighetene, Toppene generelt, i alle land må nå skru til skikkelig på kutt, dra igjen skikkelig i CO2-utslipps-skruen, i samsvar med Folkets krav (demands).

Carbon capping. Emissions trading, sometimes known as cap-and-trade policies, puts a limit on carbon dioxide emissions. A government entity sets a "cap" on the emissions that can be produced in its jurisdiction, and companies are given carbon allowances. These allowances can either be used or traded to other companies. The best climate policy — environmentally and economically — limits emissions and puts a price on them. Cap and trade is one way to do both. It’s a system designed to reduce pollution in our atmosphere. The cap on greenhouse gas emissions that drive global warming is a firm limit on pollution. The cap gets stricter over time. The trade part is a market for companies to buy and sell allowances that let them emit only a certain amount, as supply and demand set the price. Trading gives companies a strong incentive to save money by cutting emissions in the most cost-effective ways. The government sets the cap across a given industry, or ideally the whole economy. It also decides the penalties for violations.

Carbon dioxide and related pollutants that drive global warming are main targets of such caps. The total amount of the cap is split into allowances. The government distributes the allowances to the companies, either for free or through an auction. The cap typically declines over time, providing a growing incentive for industry and businesses to reduce their emissions more efficiently, while keeping production costs down. Companies that cut their pollution faster can sell allowances to companies that pollute more, or "bank" them for future use. This market — the "trade" part of cap and trade — gives companies flexibility. It increases the pool of available capital to make reductions, encourages companies to cut pollution faster and rewards innovation. Because there are only so many allowances available, total pollution drops as the cap falls. As companies use established techniques to lower emissions, such as adopting energy-efficient technology, entrepreneurs see opportunity.

Nedenfor har vi tatt med en uttalelse fra kjente økonomer om CO2 skatt for USA. Denne kan kanskje gjelde bra for noen land, men er antakelig ikke den beste løsningen, spesielt ikke for land med mye fattigdom og kullbruk i dag (22.03.2020), spesielt angående anvendelse av inntektene fra CO2-skatten, hvor et lump-sum inntektstilskudd til alle er foreslått. Spørsmålet er om ikke det vil være en bedre og mer effektiv anvendelse å bruke CO2-skatte-inntektene på direkte offentlige investeringer i grønn infrastruktur, eventuelt tilskudd (subsidier) til private investeringer i grønn infrastruktur - og grønn økonomi generelt. CO2-forurensning av atmosfæren er jo et «almenningsproblem» med «free rider» problematikk, og det er ikke sikkert at et lump-sum inntektstilskudd vil brukes samfunnsøkonomisk rasjonelt av private forbrukere, men kanskje bidra til familieforøkelser og derigjennom uoptimal befolkningsvekst, eller kjøp av fossilbasert bil og annet utstyr.

ECONOMISTS’ STATEMENT ON CARBON DIVIDENDS

ORIGINAL CO-SIGNATORIES INCLUDE:

27 Nobel Laureate Economists

4 Former Chairs of the Federal Reserve

15 Former Chairs of the Council of Economic Advisers

2 Former Secretaries of the US Department of Treasury

Global climate change is a serious problem calling for immediate national action. Guided by sound economic principles, we are united in the following policy recommendations. 

I.          A carbon tax offers the most cost-effective lever to reduce carbon emissions at the scale and speed that is necessary. By correcting a well-known market failure, a carbon tax will send a powerful price signal that harnesses the invisible hand of the marketplace to steer economic actors towards a low-carbon future. 

II.         A carbon tax should increase every year until emissions reductions goals are met and be revenue neutral to avoid debates over the size of government. A consistently rising carbon price will encourage technological innovation and large-scale infrastructure development. It will also accelerate the diffusion of carbon-efficient goods and services. 

III.        A sufficiently robust and gradually rising carbon tax will replace the need for various carbon regulations that are less efficient. Substituting a price signal for cumbersome regulations will promote economic growth and provide the regulatory certainty companies need for long- term investment in clean-energy alternatives. 

IV.        To prevent carbon leakage and to protect U.S. competitiveness, a border carbon adjustment system should be established. This system would enhance the competitiveness of American firms that are more energy-efficient than their global competitors. It would also create an incentive for other nations to adopt similar carbon pricing. 

V.         To maximize the fairness and political viability of a rising carbon tax, all the revenue should be returned directly to U.S. citizens through equal lump-sum rebates. The majority of American families, including the most vulnerable, will benefit financially by receiving more in “carbon dividends” than they pay in increased energy prices.NB! Det er om å gjøre at utslippsgrensen, «capen», ikke settes for høyt, og at prisen på CO2 alt i alt ikke blir for lav - i dynamisk perspektiv,. Det må fra nå av være et sikkelig press for å få ned CO2 utslippene over et relativt kort tidsrom. Dette inngår i de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, dvs. de miljømessige rammebetingelsene, som hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

Arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,5 til 3,8 % fra mars til juli 2019 i følge AKU/SSB. Menneskeskapt global oppvarming øker nå med 0,2 ° C per tiår på grunn av tidligere og pågående utslipp i følge IPCC. Anslaget har en del usikkerhet, men er uansett alarmerende.

Folket - Grunnplanet i samfunnspyramiden, i motsetning til Toppen = Øvrigheten økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor = Byråkratiet bredt definert, krever sterk reduksjon i både arbeidsløsheten og den farlige globale oppvarmingen m.m., og da må politikken til Statsrådet legges klart om fra Byråkratipolitikk, Øvrighetspolitikken i Statsbudsjettet for 2020, i retning Samgrepspolitikk - dvs. Folkepolitikk - Nedenfra og Opp - mer Demokratisk, inkludert miljøfaktorer! NB! Konkret kan maksimalt 1,5 prosent arbeidsledighet og 1,5 ° C global oppvarming (siden førindustriell tid ca. 1720 - 1800) være operative mål, og dette kan nås ved intensiv Samgrepspolitikk, inklusive utenrikspolitisk! Generelt må det bli mer demokratisk på en rekke områder. Folket må få større innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som i hovedsak tas av Byråkratiet. Kort og godt - vi må få til en signifikant AV-BYRÅKRATISERING! Dette skaper igjen grunnlag for økt bærekraftig økonomisk vekst via intensivert Samgrepspolitikk, både miljø- og markedsøkonomisk bredt definert!

Samgrepsmodellen inkludert Samgrepspolitikk er utvidet til løsning av samfunnskriser generelt. NØI-INDECOs oppdaterte Scenarioanalyser for utviklingen nasjonalt og globalt fremover 50 - 100 år med og uten Samgrepspolitikk, viser høyst sannsynlig entydig og klart at Statsministeren assistert av Finans-statsråden raskt 1. bør starte med Samgrepspolitikk for løsning av klimakrisen og samgripende økonomiske kriser m.v. som det er nødvendige å løse samtidig med løsningen av klimakrisen, 2. ellers så går det rett til helvete a) for Folket, på bunnen i samfunnspyramiden og b) det meste av Toppen - Byråkratiet også, dvs. BARNEBARNA! Scenarioanalysen med nærmere og detaljert beskrivelse av dette helvete, for Norge og globalt, er gjengitt like nedenfor i utdraget av Cogripsmodel-Notatet. Dette Notatet er linket opp på bunnen av denne websiden. Nå bør det leses, selv om det fremdeles bare er et foreløpig utkast, klikk på linken ved en laglig anledning. Statsministeren assistert av finans-statsråden kan begynne med noen justeringer av årets Statsbudsjett i retning Samgrepspolitikk. DETTE HASTER!

NB! Demokratiske revolusjoner inkludert av stillings-struktur, lønns- og rangs-hierarkier i privat og offentlig sektor med bl.a. forurensende bedrifter, virker generelt ganske nødvendige for løsning av klimakrisen, men NB! det finnes noen unntak i spesielle tilfeller, først og fremst for i utgangspunktet reelle demokratier, som Norge, Sveits og Island. Dette er nærmere drøftet til på slutten av dette PS-et, før pressemeldingene, knyttet til begrepet idealistiske demokratiske revolusjoner.

Frisch bommet - som antydet innledningsvis i dette notatet - på implementerings-delen i sitt forsøk på å sette sin samgripingsmodell ut i praksis. Når det gjelder INDECOs samgrepsmodell, så er dette notatet i hovedsak om teoridelen, uten å gå noe særlig inn på praksis/praxeologi. Og når det, som det ofte er, at topp og bunn i samfunnspyramiden har forskjellige interesser og krav (conflicting demands), så er det klart ikke nok med den ørlille innflytelsen man har via offentlig debatt og brev til topp-politikere o.l. generelt, til å få til noe gjennomslag på toppen. Spesielt ikke når det gjelder litt sterke folkekrav, som a) f.eks. reduksjon i arbeidsledigheten til 1,5 prosent i Norge og b) å bidra signifikant til holde den globale menneskeskapte oppvarmingen under 1,5 ° C fra førindustrielt nivå f.eks. 1720 -1800, bl.a. via en offensiv utenrikspolitisk. Det er jo ikke noen reell positiv vilje, snarere tvert i mot, på toppen angående slike litt sterke krav fra grunnplanet. Jevnfør bl.a. Statsbudsjettet for 2020, kommentert av NØI-INDECO, se instituttets rapportliste, som har en link til dette kommentarskrivet.

(Digresjon: INDECO sender jo årvisst kommentarer til statsbudsjettet, men dette er vesentlig for å spre budskapet om Samgrepsmodeller, m.a.o. litt pedagogikk. INDECO tror innflytelsen på Stats- og Finansministerens avgjørelser via slike skriv er tilnærmet lik null. Dette gjelder inklusive Jens Stoltenberg som via en stats-sekretær sendte et offisielt brev med den statlige løve på til INDECO, om at han og de der oppe hadde merket seg skrivet vårt om Samgripingsmodellen (se Sammendrag, nederst).

Når denne ørlille innflytelsen ikke virker, må det antakelig gås litt hardere til verks, med andre typer aksjoner – både direkte og indirekte og helst brede folkeaksjoner, og aller helst aksjoner med sanksjoner mot toppene, som f.eks. generalstreik i næringslivet som rammer topper på pungen, for at systemet alt i alt skal virke reelt demokratisk – signifikant fra folket og opp, reell innflytelse (større eller lik 50%).

Generelt, for at man skal lykkes med implementeringen (praxeologien) i Samgrepsmodeller er man vel bl.a. avhengig av bred folkelig oppslutning og her i dette notatet kom vi ikke særlig inn på dette, dette notatet er som nevnt innledningsvis i det alt vesentligste kun et teoretisk arbeid. Kanskje store organisasjoner med mulighet for å skape større innflytelse kan fatte interesse for og bruke disse mest teoretiske samgrepsmodellene i en aktuell praktisk sammenheng, som f.eks. ved økonomisk krise og/eller klimakrise. Dette er jo høyst aktuelle praktiske bruksområder for tiden, men INDECO har selv ingen ambisjoner her annet enn å spre budskapet om teorien (som er betimelig og ganske nyskapende) så godt det lar seg gjøre etter fattig evne, og så får andre ta seg av det praktiske – implementeringen og praxeologi-delen av modellen (med submodeller) om de fatter interesse for dem.

Her må vel også flere store organisasjoner gå sammen for å få vei i vellingen, og kjempe seg til tilstrekkelig innflytelse over beslutningstakerne, i hovedsak lokalisert på toppen av samfunnspyramiden i offentlig og privat sektor, til å få gjennomført folkets krav (the people’s demands) f.eks. de nevnt foran i dette PS-et og noe mer nevnt helt foran i Cogripsmodel-Notatet, så det blir reelt og tilstrekkelig demokrati vis-a vis de facto ganske motvillige topper (om ikke alltid motvillige i kjeften, og i ord, f.eks. i programmer med valgflesk som apellerer til massene). Men INDECO er ikke optimistisk her heller, man har årelang dårlig erfaring med å spre budskapet, og forsøke få store organisasjoner interessert, og ta modellene i bruk, og spesielt gjennomføre praxeologi-delen, men altså uten nevneverdig suksess. Ingen signifikante organisasjoner bruker INDECOs Samgripingsmodell i praktisk politisk økonomi. Og INDECO har altså selv ikke noen aktiv praxeologi-del i modellen, i hvert fall ikke med innflytelse noe særlig over null. (Og heller ikke IIFORs relativt sett noe større praxeologi-del vil trolig noen gang få noen signifikant effekt på klima-krisen, men man har sannsynligvis hatt noe suksess med rådgiving til enkelte land ved økonomiske kriser.)

Har også tatt opp disse problemene med å bli lest å få gjennomslag nedenfra og opp i det økonomisk-politiske systemet, innledningsvis i dette notatet, både for bruk av samgrepsmodellen, inklusive demokrat-aspektet generelt, og til å få slutt på den kritiske globale oppvarmingen fra klimagassutslipp spesielt.

I følge talspersonene på IIFOR så har ikke IIFOR/IJOR alt inklusive, heller noen ambisjoner med det lille praxeologi-prosjektet sitt mot klimakrisen, dvs. Green Gobal Spring - GGS, annet enn å spre budskapet om demokrati/samgrepsmodellen deres og forsøke å trigge andre til å følge opp. Den lille real-demokratiske bevegelsen som IIFOR er spydspissen for, ca. 50 000 personer globalt i følge dem selv (med nesten 100% helt passive subscribers/networkmembers, med vekslende interesse og ressurser og ikke alle reelle demokrater, men bare nysgjerrige av ulike politiske meninger) er alt for puslete til å ha noen reell innflytelse på beslutningstakerne globalt, og kommer neppe (men det er ikke helt umulig) til å få det noen gang, og i tide til å løse klimakrisen setter inn for fullt. Men IIFOR forsøker å spre det Frisch-baserte budskapet globalt, og vel noe mer effektivt enn INDECO, som i hovedsak konsentrerer seg om Norge. Man håper begge steder på en trigger-effekt innen rimelig tid på den ene eller annen måte for at «noe tilstrekkelig stort» til å presse Toppen, på den ene eller andre måten, til å endre beslutningene i samsvar med Cogripspolicy, konkretisert i Løsningsforslag nr. 1. oppsummert helt først i dette Notatet, eller noe kompatibelt.

NB! Den globale menneskeskapte oppvarmingen er opplagt det største problemet i vår tid og fremover, og man vil jo helst ikke at våre barnebarn skal måtte leve i en miljømessig vesentlig ødelagt verden, med få muligheter. NB! Men det bærer utvilsomt sterkt galt avgårde i denne retningen for tiden, med lite håp om signifikante positive endringer i fremtiden. Så INDECO og vel også IIFOR kommer vel til å fortsette med de respektive vesentlig bare pedagogiske prosjektene, og håper, før det er for sent og alvorlig klimakrise er et stygt faktum, at noen større organisasjoner kan bli inspirert av dette, eventuelt utvikle en bedre samgreps-type eller lignende modell med de facto praxeologi (om ikke i navnet kanskje), og derigjennom skape tilstrekkelig stor innflytelse til å presse 1,5 ° C-målet (og det kan vel neppe gjøres isolert, uten samtidig å skape ganske reelt demokrati på bred basis) gjennom hos den stort sett de facto og i realiteten ganske motvillige øvrigheten globalt. INDECO er som sagt veldig pessimist angående dette, men kan muligens ha flaks med implementering av samgreps-modellen før eller siden i form av større organisasjoner som adopterer modellen med praxelogi, men sannsynligheten er dessverre veldig liten for å lykkes med dette i praksis. Å bygge en slik stor organisasjon selv er helt håpløst. Ikke bare for INDECO, men også for IIFOR/IJOR med det lille globale nettverk sitt. Vi har ingen signifikante ambisjoner i den retningen.

Får håpe at om ikke INDECO eller IIFOR har flaks i denne retningen, at noen andre i verden har flaks med noe lignende da, så alle de fleste små barna i dag ikke skal måtte «gå i hundene» som voksne på grunn av global menneske-skapt oppvarming. Men skal man klare å nå 1,5 ° C-målet, må det med ca. 99% sannsynlighet vel være via en modell med demokrati & praxeologi, som ligner ganske mye på resonnementene i Samgrepsmodellene til IIFOR, og INDECO. Som jo ikke er helt like, IIFOR er mer politisk forskning og delvis revolusjonært, mens INDECO er kun økonomikk (economics), men de er bygget stort sett over samme Frisch-tenkning som utgangspunkt. Men utover helt vanlig spredning av forskningsresultater til økonomer og andre samfunnsvitere (få har tid til lese annet enn overskrifter og kanskje et kort sammendrag av det som er på nett og det som sendes ut), og litt (leses vel neppe i det hele tatt) til pressen og noe til toppene (helt uten signifikant innflytelse og leses kanskje heller ikke der), så er det ikke noe særlig man kan få gjort. INDECO og kanskje i noe mindre grad IIFOR (de har jo et lite globalt nettverk på om lag 50 000 som sagt, men helt usignifikant med hensyn til innflytelse globalt), så operere den samlede demokratiske lille Frisch-bevegelsen ca. 99%, dvs. tilnærmet helt, i samfunnsmessig, herunder samfunns-politisk, vakuum.

Men det er jo litt moro å lage modeller og selv finne svar på spørsmål som man ikke finner hos andre, så derfor fortsetter vi på INDECO og også IIFOR, med utvikling av Samgreps-modeller inklusive demokrati- og miljø-aspekter. Men vi skulle så gjerne bidratt til løsning av klimakrisen - for våre etterkommer, ikke minst for egne barnebarn. Men der kommer vi altså dessverre tilnærmet 100% til kort. Dessverre. Skulle gjerne sett det annerledes, men sånn er livet til Folket – i motsetning til øvrigheten. Og INDECO er en del av Folket. Opplyst, men uten innflytelse utover nær null-nivået. Men kanskje INDECO slår gjennom litt en gang med noe forskning, har litt flaks der – men tror det ikke, men håpet er jo lysegrønt. Kanskje også Demokratiprosjektet ved IIFOR har noe som med tiden kan slå an litt bredere i forskningsmiljøene inkludert universitetene. Tiden får vise det. Men forskning uten veldig signifikant praxeologi-del er lite verdt i sammenheng med løsning av klimakrisen. Å ha rett, har i praksis lite å gjøre med å få rett i denne sammenheng.

INDECO har snakket med de ansvarlige talspersonene på IIFOR om disse temaene. IIFOR og INDECO mener det trengs, med rundt (et omtrentlig tankeeksempel) 99% sannsynlighet, en verdensomspennende revolusjon i demokratisk retning for å løse det globale menneskeskapte oppvarmingsproblemet, som ganske sikket blir noe ganske jævlig for folket globalt - uten denne nødvendige revolusjonen, men denne revolusjonen kommer ikke fra INDECO og heller ikke fra IIFOR i følge talspersonene der. IIFOR og delvis INDECO bl.a. via konsulentarbeider (vesentlig på matematiske teorier) for IIFOR, men også forskning i egen regi på Frisch-feltet, har til sammen anvist forskningsmessig den kanskje eneste veien til løsning av klimakrisen, men den anviste løypa får gås opp av andre – og det må være mange (kanskje milliarder personer) andre, om klimakrisen skal løses – og ikke av oss.

Vi fortsetter imidlertid, begge instituttene, å forske på temaet samgreps-modeller, inklusive demokrati og miljø-aspektet med basis i Frisch’ tenkning, og publiserer resultatene som før. Men altså klart ikke praxeologisk i nødvendig størrelse for den verdensrevolusjonen som begge instituttene mener trengs – men også klart ikke har kapasitet eller på annen måte er i stand til å skape enn si styre! INDECO og IIFOR er først og fremst forskningsinstitutter – med noe ulik vinkling på Frisch-forskningen, ikke revolusjonsmakere! Særlig ikke INDECO. Vi vil heller ikke lede og styre noe slikt i stormannsgalskap. Vi har hverken fikse ideer eller stormannsgalskap på dette feltet. Men vi har kanskje såvidt slått an «en gnist», og vil terpe på den fremover, og ser gjerne at noen, gjerne yngre og flere i lag, eventuelt også etablerte store organisasjoner i Norge og globalt, med slik og stor kapasitet og følger opp IIFORs & INDECOs forskning på feltet, medregnet særlig praxelogien. Kan hende vi kan bistå litt med rådgivning, men bare litt og neppe i mange år fremover på grunn av høy alder på NØI-INDECO konsulent- & forsknings-nettverket etter hvert. Det er ikke mye ungdom på IIFOR heller.

Det kan jo hende, som antydet over, at andre, eventuelt også forskere, tenker i noenlunde samme baner som INDECO og IIFOR i verden (uten at man vet om hverandre), og skjønner at klimakrisen bortimot 99% sikkert ikke lar seg løse uten en verdensomspennende demokratisk revolusjon for å få gjennom folkets krav om løsninger på klimakrisen, nedenfra og opp via mer demokrati, og kanskje også løse den stadig pågående økonomiske krisen og fattigdomsproblemet i samme slengen, og kanskje i tillegg har mer ressurser og tilstrekkelig kapasitet til å få i gang denne nødvendige verdensrevolusjonen for å redde verden fra, kanskje til og med en fatal, klimakrise - for menneskeheten – hvor også de motvillige toppene Byråkratiet, stryker med. Det kan jo hende toppene feilberegner litt på 1. om makten og pengene deres kan berge dem unna de negative effektene i klimakrisen og at de 2. kan fortsette i lang tid fremover med å tjene penger på alt som forurenser og ødelegger kloden og er mest negativt for folket, og samtidig ha makten også via militærmakt + væpnet politi til å gjøre dette. Dvs. til holde seg på toppen og holde folket nede ved hard og brutal represjon mot alle sunne krav i folkets interesse og aksjoner for å få det gjennom nedenfra og opp – til bare å holde folket nede, knuse all opposisjon, med autoritærgrad mellom 67% og 100%, og tilsvarende lav demokrati-grad fra 33 % og ned til 0%. (0% betyr her ingen innflytelse overhodet fra folket, dvs. 100% fra Toppen og ned styring)

Den anslåtte ene prosenten med usikkerhet på den demokratiske verdensrevolusjonens nødvendighet for å løse klimakrisen (har angitt, som et mulig tanke-eksempel, ca. 99% sannsynlighet for at dette er riktig og nødvendig og eneste farbare vei), åpner for 0,3 % sannsynlighet for at toppene plutselig begynner å frykte for at også de går fatalt under i klimakrisen, og stopper faenskapet ved ovenfra og ned aksjon fra topp til bunn. Eventuelt av andre grunner (her er det mye som er tenkelig, men alt svært lite sannsynlig de facto) stopper faenskapet fra toppen og ned gjennom hierarkiene deres. Når man hører på spydspissen for dette jævlige verdensomspennende Byråkratiet – de øverste toppene i Kina, USA og EU, spesielt Trump og «kommunisten» Xi i Kina, som begge «elsker» kull-produksjon og bruk i økende skala, og EU-toppene (bortsett fra i retorikken – og noen skuebrød), er ikke signifikant bedre de facto, spesielt med hensyn til medlemslandene i Øst-Europa, så krymper denne lille sannsynligheten for en fra toppen og ned snuoperasjon og berging av kloden for folket, til anslagvis ca. 0, 000001 prosent. Altså ikke helt 100% umulig, men man kan ikke lene seg tilbake og ikke gjøre noen ting for å presse/overtale toppene til å ta rev i seilene, og satse på at «dette ordner seg nok likevel» av seg selv, med noe ro i sinnet. Dette er i så fall en falsk ro, omstendighetene tatt i betraktning, og ikke en ekte ro.

Så har vi 0,3 % for å lykkes med å få inn nye og mer grønne menn og kvinner på toppen ved politiske valg, altså typisk indirekte aksjon. Utrolig lite sannsynlig å få inn nok av disse, for grønne partier er generelt veldig sære og nominerer stort sett er helt urealistiske folk som ikke kan vanlig økosirk en gang. Dessuten er systemet som helhet giret på fossil energi verden over, og hele resten av Byråkratiet bredt definert, spesielt i privat sektor, er ikke på valg, og i den offentlige delen i det meste av verden er det mye korrupte kjeltringer over en lav sko som bare er interessert i å mele sin egen kake. Sannsynligvis bedre å stemme på folk som er generelt demokratisk innstilt og ikke vil kjempe med nebb og klør mot en nødvendig nedenfra og opp grønn og demokratisk generell revolusjon, men kanskje da vil slutte seg til folket. Også byråkratiet har sine desertører som kan støtte folket, f.eks. blir idealister og bryter med klasseinteressene, og støtter folket. Man bør jo som regel gå og stemme på det miste ondet, ved politiske valg, så ikke ytterliggående marxister, liberalister eller populister kommer til makten.

Men som sagt veldig lite sannsynlig at man kommer noe særlig nærmere en løsning på klimakrisen gjennom stemmeurnene alene, uten å kombinere dette med nedenfra og opp perspektiver, dvs. Samgreps-praxeologi. Men å få inn noen reelt demokratiske personer på toppen, som kan gjøre det lettere for Folket og få økt innflytelse via Samgreps-politikk er jo noe man bør ta med seg, og få til. Man bør jo ikke stemme på klimafornektere som Trump. For øvrig, folket har jo også en del av den typen, og folk på bunnen, som er avhengige av det fossile, som f.eks. kullgruve-arbeidere, finnes også, men stort sett er det nå bred enighet blant folket om 1,5 graders målet. Og folket vil heller ikke ha annet enn tilnærmet full sysselsetting. Men NB! økt arbeidsledighet på grunn av dropping av kull, olje og gass m.v. kan best fikses ved kraftigere innsats av vanlig økonomisk Samgreps-politikk for økt sysselsetting med vekt på etterspørsel etter og tilbud av grønn teknologi og andre grønne produkter. Kull-forbruket er stort i fattige land fordi det er billig og Folket lutfattig, og for å droppe kull der må man løse fattigdomskrisen, så de og blir en god del mindre fattige, og kan få råd til å kjøpe grønn energi, og droppe kull, for å få løst klimakrisen. Alle disse tre krisene henger altså delvis sammen, og kan best løses samtidig og ved samme grunnleggende metode, dvs. Samgreps-praxeologi, nedenfra og opp.

Så har vi den ca. 0,3 % sannsynlige løsningen med partiell semi-demokratisk nedenfra og opp direkte aksjoner, dvs. at man ved direkte aksjoner, nedenfra og opp, forsøker å nå fram med 1,5 graders kravet hos toppene, med eller uten sanksjoner og effektivt press, men uten å endre systemet og demokratigraden generelt signifikant, man kjører fram dette kravet og kun dette isolert og partielt. Det høres forlokkende ut, og satse alt på et kort slik, en skulle jo tro at dette skulle gå lettere partielt enn via en generell system-endring, men svært mye av systemet er involvert i klimagassutslipp-virksomhet, både topp og bunn - ikke minst folket selv, så det går i praksis ikke med en partiell aksjon, nesten hele systemet må endres radikalt for å få til en løsning på klima, og da må man ha med ca. 99 % sannsynlighet en kraftig generell systemendring i demokratisk retning for å få det til. For øvrig er det masse krav fra folket, f.eks. fattigdomsproblemer, som bare kan løses ved mer demokrati og flatere struktur, og skal man f.eks. bli kvitt kull, så må de fattige massene som i dag bruker kull til mye bli rikere så de kan få råd til grønn elektrisitet til alt, etc. Altså ganske sikkert partiell og isolert nedenfra og opp aksjon for grønn løsning, uten generelt mer demokrati, er dødfødt. Greta Thunberg og «skolestreik på fredag»-ungdomsbevegelsen – helt uten sanksjoner overfor toppene – som en vanlig streik i privat næringsliv har, er ganske dødfødt. Det har hun antakelig skjønt alt selv for hun prøver «alt» nå, rettsvesen, og er med i IIFORs lille og sannsynligvis ganske håpløse praxeologi nettverk, bl.a. med aksjon mot kull. Men konklusjonen blir at partiell aksjon for bedre miljø, uten demokratisk systemendring, er enkelt å dra i gang, men vil ikke fungere i dette tilfellet. Klimakrisen henger jo sammen med andre kriser, som også krever løsning samtidig, ellers går det ikke. Derfor holder altså ikke partiell aksjon.

Det står igjen 0,1 % for at et urealistiske håp likevel kan slå til – INDECO-nettverket har fremdeles et lite håp om løsning av klimakrisen, og vil ikke gi opp det. Men denne tiendels prosenten representerer ikke muligheten for å få hjelp av høyere makter. Hele INDECO består av ateister, og tror eksakt null prosent på bønnenes makt og innflytelse fra høyere makter. 0,1 % er samlet – sum - av alt håp om at noen skal kunne bruke dette notatet og at det likevel «against all odds», skal bidra til å trigge den sannsynlig nødvendige verdensrevolusjonen, pluss sum av alt håp om at noen andre skal finne på noe som løser klimakrisen, og gjør at 1,5 graders målet blir holdt. Denne samle-sannsynligheten er trolig ganske realistisk og veldig liten, men den er ikke eksakt lik null, ennå. NB! disse prosentene er jo ikke basert på grundig og detaljert empiri, men avspeiler generell nærings- og samfunnskunnskap, «a reasonable educated guess».

Nesten ingenting er helt – absolutt - sikkert, bortsett fra at jeg tenker, som imidlertid ikke betyr at jeg sikkert er til (for noe kan lure meg til tro at det er meg som tenker) men bare at «noe» eksisterer som også tenker, som herved er bevist igjen q.e.d. «Noe» her tenker til og med på klimakrisen, det skulle være temmelig sikkert, men man kan jo aldri som forsker være sikker på at man ikke tenker feil. Kan hende dette bare er noe surr, og at jeg begynner å bli for gammel og sløv til å innse det. Men det spørs om det er noen som kan tenke i det hele tatt om en del tiår i verden, om klimakrisens worst case scenarier slår til. Jeg er imidlertid ikke så pessimist at jeg tror på menneskehetens utryddelse med overveiende sannsynlighet på grunn av klimakrisen - ennå. Men det er jo en del som er redd for dette. Men som antydet helt til slutt i dette notatet, kan det bli virkelig temmelig ille. Dette virker alt i alt utrolig skummelt. Kan kanskje virke litt desperat i dette notatet i Forord og PS, men avreagerer litt ved å skrive ned strøtanker rundt dette prosjektarbeidet i disse mer appendix-lignende delene.

Men sannsynligheten for at man ikke kommer i mål med 1,5 graders målet, når det med stor sannsynlighet trengs en verdensrevolusjon for å oppnå dette målet, er uhyggelig stor. Å komme i mål med ca. 1,5 graders global oppvarming er antakelig om lag like sannsynlig som å vinne 12 rette i fotballtipping 100 ganger på rappen etter hverandre. Så hvorfor ikke gå over til å lage litt mer prog-pønk-musikk med bandet mitt FABS, eller skrive en utopia-roman om et samfunn med 100% demokrati = 100% anarki i stedet, altså i stedet for å stresse med skrive et forskningsnotat, med en kanskje innbilt nødvendig vei å gå og strategi for løsning for klimakrisen, som neppe blir lest av andre enn meg selv, og kanskje noen få til som jeg kanskje vil be pent om å lese det. For se. Men jeg legger det nå ut på indeco.no, men det er neppe noen som leser det der, i hvert fall ikke det hele. Alt dette går på det lille (eksempelvis) 0,1% sannsynlige ganske urealistiske håpet om at det blir en løsning på klimakrisen, dvs. innenfor det angitte måltallet for global oppvarming, av NOEN – inkludert i dette NOEN er alt INDECOs strev med dette, men antakelig helt bortkastet tid med henblikk på praktisk løsning av klimakrisen. Det får så være… INDECO fortsetter som sagt med forskningen på feltet. En gang forsker – alltid forsker. Forsker bli ved din lest.

En revolusjonsmann, om vedkommende er aldri så dugende til det, i en verden hvor ingen er interessert i å lese oppskriften en gang, på verdensrevolusjonen som høyst sannsynlig er helt nødvendig og eneste farbare vei for å redde kloden fra noe helt ille klimakrise - for Folket – får nok ikke suksess – trist mest for unge generasjoner av Folket, inkludert forfatterens eget barnebarn. Surt hittil for undertegnede som vil gjøre det beste for barnebarnet i egenskap av bestefar, men NØI-INDECO får bare fortsette med å forsøke å sende revolusjonære små «gnister» i form av pressemeldinger (lite til null effektivt) og håpe det før eller senere slår an blant revolusjonsmenn & kvinner. Men som realist så må jeg innrømme at dette ser helt dødfødt ut. Kloden går nesten helt sikkert til helvete for Folket på grunn av klimakrisen. Surt å tenke på for en som ser ut til å være dømt til å brenne inne med løsningen for å bli kvitt faenskapet, men jeg vil ikke være noen revolusjonsmann uansett. Hadde det tatt av, så måtte andre tatt over den praktiske delen av samgreps-politikken som sagt – raskt - uansett. Jeg er bare «den gamle hannapen som leter etter vannhull i ørkenen på vegne av og for flokken». Dvs. en gammel sannhets-søker og forsker.

Et rimelig bra «vannhull» er nå funnet ute i samfunnsørkenen (dette notatet), selv om det må «graves signifikant ut» av andre og yngre aper for at flokken skal få «nok vann». Jeg hadde jo et lite håp om at noen andre kunne sørge for en implementering, bruke forskningen med NØI-INDECOs løsningsforslag i praksis. Bra i så fall for barnebarn. Men det ser ikke ut til å gå. Jeg får klare meg med en hittil ganske middels karriere som samfunnsvitenskaps-mann, og en rimelig bra pensjon pluss næringsinntekter på tampen av denne. Jeg kan i hvert fall forske på det jeg vil, er økonomisk helt uavhengig, så lenge helsen holder, og være observatør til verdens dumhet og galskap og all slags autoritær faenskap, også vedrørende alt omkring klimakrisen. Og legge ut mine kommentarer og notater på nettet – forskning bredt definert, som vel så å si aldri blir lest og forstått enn si brukt til det som var påtenkt. Med meget stor sannsynlighet kan klimakrisen bare løses via generelle demokratiskr revolusjoner, med grønn profil, globalt, som sagt unntatt kanskje i noen helt spesielle tilfeller, men da antakelig bare for de få reelt demokratiske land i utgangspunktet. Men nå helt til slutt skal vi se nærmere på disse, ikke-revolusjonære (når det gjelder stillingshierarkiet) tenkelige løsningene, men dessverre antatt lite sannsynlige mulighetene globalt. Ikke-revolusjonære (når det gjelder stillingshierarkiet) løsninger er ikke 100% umulige, men som vi skal se, realistisk vurdert generelt usannsynlige i den forstand at de veldig sjelden kan implementeres i praksis. Dette er nok ikke veien å gå generelt og globalt.

Et bi-poeng, som kan være viktig for å få redusert spesielt olje-etterspørselen, er avstanden mellom arbeidsplass og hjem. Det nåværende typiske mønsteret med å bo langt unna arbeidsplassen og pendle, ofte basert på bilkjøring, bør nok bort på sikt. Med fortsatt utviklingen av IT og internett-baserte løsninger (bl.a. med gode videokonferanse-programmer), kan mange etter hvert bare ha hjemmekontor, og da normalt spare en del bensin og derved redusert etterspørsel etter olje.

Mulige, men ikke særlig sannsynlige løsninger på klima-krisen m.v. uten revolusjoner i organisasjons-stillings-strukturene globalt.

Idealistisk basert mer og grønt demokrati som mulig løsning

Engelsk introduksjon

In general, unless special cases, 1, the People on the one hand, and the others, the domestic Bureaucracy plus outsiders with influence (for a country = supranational net influence) - both working from the Top, on the other hand, 2. have different - conflicting interests (often rooted in different class interests) and demands, orders & commands. And in general, i.e. with conflicting demands, the demands, orders and commands of the People will only be met - including fulfilled, complied and satisfied, to the extent the People A have influence on or over the societal decisions, mainly taken by the Bureaucracy - the Authorities B, the Top, i.e. aggregated and on average corresponding to the degree of democracy. In the more rare case without conflicting demands initially, i.e. common demands, orders and commands from the Top and Bottom, the demands of the People will be met including fulfilled, complied and satisfied, tendencially more than corresponding to the relative (%) influence of the People on the societal decisions = the degree of democracy. This among others things means the influence of the people and the democracy degree in such cases will tendencially be overestimated if indirectly measured by the aggregated and averagely relative extent the demands, orders and commands of the People are met including fulfilled, complied and satisfied.

The People however may, 1. in a situation (cases) with initially conflicting demands, orders & commands (often rooted in different class interests), via 2. different actions - direct and/or indirect, move the Bureaucracy's initial demands, orders & commands more towards the initial People's demands, orders & commands (idealistic by the Bureaucracy, across probable class interests), i.e. 3. in the end achieve more or less common demands equal to the People's initial demands, and in this way 4. get the People's demands, orders & commands met including fulfilled, complied and satisfied accordingly, and 5. also the People accordingly, to this extent, have influence on or over these societal decisions, mainly taken by the Bureaucracy, and 6. to the extent these cases are representative for the system in general i.e. aggregated and on average corresponding to a part of the degree of democracy in the society.

This reasoning can easily be expanded to include 1. initial claims, demands, orders & commands from outside the community (for a country = supranational demands), and different actions by the People to move the initial demands, orders & commands from outside, say, supranational, more towards the initial People's demands, and 2. including also the similar related to the Bureaucracy (see above), to 3. in the end achieve more or less common demands equal to the People's initial demands, 4. and so on (see above). To the extent these cases including the People, the Bottom of the societal pyramid vs both the Bureaucracy and from outside (say, supranational) working from the Top, are representative for the system in general i.e. aggregated and on average corresponding to a part of the degree of democracy in the society, this part mainly reflects the idealistic rooted as opposed to the class-interest rooted part of the degree of democracy in the society. The degree of democracy is the sum of idealistic rooted and the class-interest rooted parts of it.

It is thinkable that real democracy and even full democracy can be reached in all types of organizational posts and staffing structure hierarchies narrowly defined, economical and/or political/administrative, also very authoritarian countries initially, by sufficiently more idealism, as opposed to class-interests related to the managerial decisions, but in practice idealism is hard to achieve on such level, at least over longer time. There are probably more idealism in countries with high degree of democracy initially, than in the more authoritarian systems. And actions from the People directed at more idealism and a hike in the degree of democracy in society this way, are probably more likely to succeed in real democracies (anarchies) than in more authoritarian countries. A successful idealistic directed action may also be less hard and more like velvet, compared to actions challenging the organizational posts and staffing structure hierarchies. Even a pure idealistic democratic revolution, a significant hike in the democracy degree only due to increase in the idealistic rooted part of the degree of it, may happen in the real democratic countries Norway, The Swiss Confederation and Iceland, say, connected to solutions to societal crises and big problems in general, perhaps not very likely, but it is still a real possibility.

NB! The general societal democracy degree is an average, an aggregate of 1. the economical degree of democracy and 2. the political/administrative degree of democracy, see (click on:) aggregation formula. Real democracy = anarchy and anarchism, means both 1. and 2. are significant, i.e. equal to or more than 50% influence over both the economical and the political/administrative decisions by the People. This means that in the general case with conflicting interests and demands, orders and commands of the People - Bottom vs the Top, the People's demands orders and commands, both economically and political/administrative will correspondingly only be met, including fulfilled, complied and satisfied significantly, i.e. to the relative extent of equal to or more than 50 %, in a Real Democracy.

En utdyping og videreføring av budskapet i den engelske introduksjonen, med drøfting av en idealistisk basert løsning for mer og grønt demokrati, uten mer klassekamp og revolusjon angående organisasjons-stillings-strukturen i offentlig og privat sektor. Kan være aktuelt for Norge.

Innflytelsen til Folket, bunnen og grunnplanet i samfunnspyramiden, på de samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av toppene, Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, målt i prosent relativt til andres innflytelse, som er summen av toppenes innflytelse og netto ekstern innflytelse, er lik graden av demokrati for en organisasjon f.eks. et land. Det er mange faktorer som påvirker denne størrelsen og i praksis, statistisk, måles den via en rekke indikatorer, som veies sammen, og disse påvirkes bl.a. av folkets innflytelse på toppenes krav (demands) og innflytelse via organisasjons-stillings-strukturen. Folket kan øke sin relative innflytelse og dermed graden av demokrati i samfunnet bl.a. via endringer i organisasjonenes stillingsstruktur (lønn og rang) og bl.a. påvirkning av toppenes krav (demands), dvs. gjøre toppene mer folkevennlige i deres krav, altså at toppenes krav de facto nærmer seg folkets krav, delvis eller helt. Dette betyr som regel mer idealisme fra Toppen, da sett i motsetning til de rene klasse-interessene til Byråkratiet.

NØI-INDECO håper selvfølgelig at den store interesse- og kravs-konflikten som man før og nå kan registrere mellom topp og bunn, som innebærer 1. at toppene (som i prinsippet og i hovedsak kan gjøre noe og løse klimakrisen) for tiden de facto ikke gjør noe signifikant med utslippene av klimagasser i retning kutt (klimagass-utslippene øker derimot betydelig fra år til år globalt sett), 2. snart og i tide tar rev i seilene og til vettet (f.eks. pga. folkelige aksjoner for å påvirke kravene til toppene i retning folkets krav, uten endringer i organisasjons-stillings-strukturen, som vi skal se på nedenfor), og begynner å fungere mer demokratisk, i den forstand at de signifikant møter og innfrir folkets konkrete krav angående kriseløsning, herunder løser alle kriser som må løses for å få løst klimakrisen og selve klimakrisen, 3. uten for mye strid og bråk, uten at det trengs veldig sterk klassekamp nedenfra og revolusjon i organisasjons-stillings-strukturene, for å få til dette.

Dvs. at det ikke trengs så mye mer folkelig generell og tvingende innflytelse via press og aksjoner, men at man altså uten endringer i selve organisasjons-stillings-strukturen, løser krisene inklusive klima-krisen fordi det blir mer enighet mellom topp og bunn om hva som må gjøres, mindre interesse- og kravs-konflikt mellom topp og bunn, og altså mer samsvar i interessene og kravene mellom topp og bunn, finner en løsning på alle krisene som må løses for å få bukt med klima-krisen og klima-krisen selv innenfor den etablerte organisasjons-stillings-strukturen,

Punkt 2. nevnt over, dvs. at toppene, tar rev i seilene og til vettet og løser klimakrisen innenfor den nåværende organisasjons-stillings-strukturen, kan kanskje skje etter hvert som a) informasjonsgrunnlaget generelt og spesielt på toppene (les: Byråkratiet bredt definert, økonomisk og politisk/administrativt i privat og offentlig sektor) om alt vedrørende disse sakene (inklusive den generelle Cogrips-modellen eller noe lignende - eventuelt bedre fra annet hold), blir bedre og øker, og b) bl.a. som følge av dette at toppenes frykt, for at de selv (og barn og barnebarn etc.) også kan rammes hardt av klima-krisens negative følger samt frykt for revolusjon av organisasjons-stillings-strukturen og skarpe protester fra bunnen - Folket, generelt i denne sammenheng (dvs. Folket kan true toppen via litt aksjoner om revolusjon i organisasjons-stillings-strukturen, men ikke å dra det fullt så langt) øker, så c) vil sannsynligvis de facto interesse- og kravs-konfliktene mellom topp og bunn avta, med det resultat at klimakrisen og de andre krisene som må løses for at klimakrisen kan løses, alt i alt løses innenfor den eksisterende organisasjons-stillings-systemene stort sett over hele verden, altså uten systemskifte på den måten.

Altså, blir denne nevnte samlede frykten (eller noe annet med tilsvarende effekt på krav- strukturen) på toppen tilstrekkelig sterk, da kan det bli en løsning på klimakrisen, og de andre krisene som må løses for å få bukt med klimakrisen, også i ultra-autoritære og totalitære stater, uten revolusjon i organisasjons-stillings-strukturen og et systemskifte der. Men de facto kortsiktig tankegang og store egeninteresser knyttet til virksomhetene som lager klimagassutslipp, hos toppen, gjør at det skal svært mye til for at den omtalte (samlede) frykten blir sterk nok, i tide for løsning av klimakrisen og det øvrige nødvendige. Man må derfor uansett sette i gang aksjoner for økt folkelig innflytelse og krav om revolusjon i organisasjons-stillings-strukturen for å skremme og håpe at frykten for en slik revolusjon og klimakrise-effekter til sammen vil øke i tilstrekkelig grad i håp om at Byråkratiet gir seg (f.eks. pga. av denne frykten). Men sannsynligheten for at dette skjer er minimal, og da må man bare fullføre revolusjon i organisasjons-stillings-systemene og generelt og få gjennom klima-løsningen og det andre nødvendige. Via stadig økt press nedenfra og opp, man kan ikke vente, for det er ikke sikkert frykt-aspektet (ev. noe annet lignede) slår til i tilstrekkelig grad, og frykten for revolusjon i organisasjons-stillings-systemene øker sannsynligvis ved mer protest etc. nedenfra så jo mer press, desto større sannsynlighet for at toppen gir seg uten en slik revolusjon, men det er ikke sikkert frykten blir sterk nok, og da er det i praksis ingen annen løsning enn bredt anlagte revolusjoner for å få løst klimakrisen og alt inklusive. Dvs. enda mer aksjoner og press nedenfra og opp.

Muligheten for å slippe en slik revolusjon (dvs. i stillingstrulkturen m.v.) og få løst klimakrisen likevel, er der altså, også i ultra-autoritære og totalitære systemer, men muligheten den er så liten at man preventivt må sette i gang med aksjoner umiddelbart. Man kan ikke gå og vente for å se om frykten eller noe annet som virker i samme vei blir sterk nok, Folket må aksjonere så stort, sterkt og fort som mulig.

For demokratiske land - semi-demokratiske og reelt demokratiske land, og i land med flerparti parlamentariske valg generelt, kombineres 1. mer informasjon og frykt derav på toppene, 2. med politiske valg av mange nok personer av Folket, dvs. delegater/representanter som de facto klarer å beholde en folkelig tilknytning hele tiden, dvs. handler i pakt med Folkets interesser og krav inklusive miljøkrav selv om de kommer opp i systemet i sin beslutningsvirksomhet, altså er idealister, og 3. ikke henfaller til de facto å anta de objektive overklasseinteressene til Byråkratiet som bl.a. også de facto er mer miljøfiendtlige enn folkets, 4. så kan klimakrisen kanskje løses uten revolusjon i betydningen et signifikant skift i de eksisterende organisasjons-stillings-systemene, fulle av byråkrater med ansvar for virksomhet som skaper klimagass, direkte og/eller indirekte.

Dette er imidlertid ikke særlig sannsynlig, men det kan skje – dette kan ikke helt avskrives ennå, men tiden er knapp så en løsning langs denne linjen bør i så fall skje raskt. Og man bør forberede seg på en mer generell revolusjonær løsning fra nå av og fremover, så den kan brukes og tre i kraft straks, om det ovenstående skulle klikke. Noe det sannsynligvis gjør i de fleste semi-demokratiske land. Det er foreløpig et litt større håp om at dette kan lykkes i de reelt demokratiske landene, Norge, Sveits og Island. Kanskje det kan gå her, uten revolusjon og signifikant skift i de eksisterende organisasjons-stillings-systemene. Men da må det skje noe raskt i ovenfor nevnte retning. Bl.a. Statsbudsjettet i Norge for 2020 peker litt i gal retning, så her til lands ser det foreløpig ut som man snart trenger en liten fløyelsrevolusjon, for å komme på rett spor. Om ikke Statsrådet med Statsminister og Finansminister i spissen da snart legger om politikken i retning mer reelt demokrati, inkludert grønn, på basis av egen tilnærming til folkets krav ut fra det lille press som har vært i det siste bl.a. fra NØI-INDECO.

Og NB! taktikken blir altså den samme for folket, revolusjon i organisasjons-stillings-systemene eller ikke, dvs. mer og mer aksjon nedenfra, for å øke innflytelsen kombinert med a) mer informasjon om klimakrisen med realistiske fæle scenarier og trusler om nevnte revolusjon, som begge skaper frykt hos Byråkratiet, slik at de kanskje bøyer av og løser klimakrisen, før et signifikant systemskifte i organisasjons-stillings-strukturen i demokratisk retning inntreffer. Spørsmålet er om man ikke da bør fullføre denne revolusjonen uansett, innføring av reelt demokrati, og mer av det, er jo et gode for Folket generelt, bl.a. for å kunne løse kommende kriser av alle mulige slag, og ikke gi seg. Toppene kan jo lett skifte mening (krav - det er noe som heter kontrarevolusjonære krefter), og kjøre på med miljø-fiendtlig og folkefiendtlig politikk igjen, noe det blir mindre mulighet for dersom folkets innflytelse øker mye og permanent – altså via revolusjon i organisasjons-stillings-systemene og indikatorer for økt demokratigrad generelt

Og fortsetter toppene, Byråkratiet, de facto – i realiteten – og på bred basis - å neglisjere folkets krav om klima-løsning, etter at man 1. generelt har forsøkt mer informasjon vedrørende klimakrisen, inkludert å skremme Byråkratiet om negative konsekvenser for dem og deres, pluss trusler om revolusjon i organisasjons-stillings-strukturen, og 2. i parlamentariske systemer det ikke blir nok og vedvarende miljø-idealister etter nyvalg, så er det 3. ingen annen farbar vei enn systemendringer signifikant i demokratisk retning, mer nedenfra og opp, dvs. via generell revolusjon, både i de totalitære statene, og i de demokratiske landene bredt definert, semi- og reelle – altså globalt: Fløyelsrevolusjoner eller noe mer drastisk. Det er bare å innse, like det eller ikke, at generelt, så kommer man med stor sannsynlighet ikke utenom det, altså demokratisk & grønn revolusjon globalt, om man vil kvele klimakrisen før den virkelig slår til. Og det vil sikkert du som leser dette også – så kontakt indeco@online.no angående alt du måtte ha på hjertet vedrørende denne saken. Man har valget: Enten demokratisk & grønn revolusjon eller helvete, for Folket.

NB! Revolusjon generelt er høyst sannsynlig nødvendig, om ikke går kloden temmelig sikkert til helvete for Folket, og kanskje også for Byråkratiet, ganske raskt – i løpet av noen få tiår! Om 50 år kan det hele være slutt hva normalt liv for folket angår, og bare kaos, krig, voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig varmt over store deler av kloden - spesielt rundt ekvator, død og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rår over hele kloden, og enden på visen etter noen år med dette, er sannsynligvis bare noen få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp. Fri og bevare oss – noe må gjøres STRAKS! NÅ!

NØI-INDECO gjør alt det lille vi kan – så lenge vi er i live, for å stoppe denne utviklingen. NB! Men akk med så liten, ca. null, innflytelse angående løsningen at vi 1. kunne antakelig like godt holdt kjeft med denne ubehagelige viten og forskningen, om kommende fatale klima-krise og medfølgende andre kriser, og løsninger - som neppe vil iverksettes i tide, 2. og unngått alle ubehageligheter, mobbing og trakassering hittil (og muligens også det kommer noe verre siden, angående oppfølging av forskningen), og 3. slette alle websider og kaste alt papir, og forsøkt å glemme det hele og leve godt inntil videre og faenskapet setter inn for alvor.

Da er bare barnebarn igjen, og kanskje noen yngre barn også, men vi i den eldre generasjon (som nesten alle i NØI-INDECO-nettverket tilhører) er avgått med sannsynlig naturlig død innen klimakrisen slår til for fullt. Men det var det med barnebarna da – de fleste besteforeldre har basale instinkter for å gjøre det beste for dem så langt en makter, og disse instinktene gjør at vi ikke ville trives om vi ga faen. Så NØI-INDECO-nettverket bare fortsetter inntil videre med forskning, websider og e-mail m.m., på dette, så lenge vi kan.

Med et ørlite håp om før eller siden, men ikke for sent, signifikant respons, direkte og/eller indirekte, eller helst at noen andre klarer å løse dette, eventuelt helt uavhengig av NØI-INDECO-nettverket, supplert med real-demokratene ved IIFOR. Håpet er der altså enda, og kan være lite, men signifikant, enda noen år, med en svakt avtakende tendens over tid. Og sterkere og sterkere avtakende tendens, dersom det går lang tid, si 5-10 år før trigger-mekanismen slår til og det blir et virkelig gjennombrudd i retning mega-ressurs-innsats for å få til den nødvendige økningen i demokrati-gradene globalt, i samsvar med Løsningsforslag nr. 1. basert på Samgrepsmodellen. Og så går det mot null håp, om triggermekanismen ikke slår til i det hele tatt, eller ikke før om 20 – 30 år. For da kommer snart klima-krisen med full styrke, og CO2 gassen akkumulert kommer aldri til å forsvinne, og så om 50 - 100 år er helvete løs for alvor – jevnfør scenarioanalysene presentert helt først i dette Cogripsmodel-Notatet. Men foreløpig, i de kommende årene er det bare å stå på, så lenge helsen tillater det. Barnebarns fremtid har for oss i NØI-IDECO-nettverket, topp prioritet! Det burde den ha for Erna Solberg og alle andre også – de på topp, de midt på og de på bunnen av samfunnspyramiden. Men klimaet, det blir sakte verre og verre for hver dag som går, så det bør komme en løsning jo før, jo heller.

Mvh. INDECO, også med hilsen fra talspersonene på IIFOR.

Ellers kos dere med musikken fra FABS, hvor JHØ alias Timian Sabatini er primus motor, og husk at alt om romvesenene Emma Amelia – EA – og Den Kosmiske E-tjenesten – DKE – er science fiction, altså eventyr, som brukes til å krydre kjedelig lærestoff og modeller i samfunnsøkonomi, herunder libertær politisk økonomi i vid forstand, og ikke noe annet. Klikk på følgende linker til musikk og eventyr:

• FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - The Fan Club - With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE

• FABS - Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet - Homepage - English and Norwegian texts, With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE and more

• FABS HUB - International Center for FABS in Oslo - Distributes FABS products world wide

• FABS interviewed on RadiOrakel, featuring 15 hits, including Punk In, Exterazy Grax, Fat Federal Punk, S@dom, Tomorrow, Very Heavy and Anarchy in Norway

• FABS - Ørten grep og sannheten - A Contribution to Norwegian Punk-History

• FABS - Tellus, Anarchy vs Ochlarchy, Cosmos, Emma Amelia & Timian Sabatini & Anna Quist + Magic and Love - A 100% SCIENCE FICTION story

Rettelse: Det var en professor fra UiB og en dosent fra UiO, som var eksterne i en bedømmelseskomité for doktorgradskompetanse ved opprykk til forsker 2 ved FMD i 1982, ikke professorer fra NHH og UiO, som det er hevdet flere steder i dette dokumentet. Beklager denne unøyaktige «slip of the pen». JHØ.

Helt til slutt i PS-et skal vi ta med dokumenter fra forskings-formidlingen i relasjon til dette prosjektet, dvs. kopier av utsendte pressemeldinger m.v. fra NØI-INDECO – den nyeste øverst. Her kommer vi til å følge opp, og legge til ytterligere her på topp, når de foreligger – forutsatt at de representerer noe nytt som ikke alt er publisert her i Notatet.

Pressemeldingene blir etter hvert, siden jeg ikke får nevneverdige seriøse svar, noe polemiske. Men også litt humoristiske, med plass til en liten he, he, he av og til. Kan jo ikke miste humøret av noen problemer i forskningsformidlingen, som gjør at det går tregt med den. Men den alvorlige klima-krisen venter ikke, så det blir ikke lang latter.

For øvrig er noen mindre relevante pressemeldinger og annen korrespondanse utelatt fra Pressemeldings mv. Arkivet nedenfor. Arkivet er altså ikke 100% dekkende. Vi har også rettet opp noen feil og unøyaktigheter som hadde sneket seg inn, i den grad vi har avdekket det.

I enkelte av pressemeldingene, spesielt fra november/desember 2019, har vi ofte resonnert som om den «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen – kampen mot den «brune møkka», Byråkrati i privat og offentlig sektor, som i hovedsak er opptatt av å kue folk og makt og penger til seg selv og ikke tar tilstrekkelig klimahensyn, var kommet relativt langt - også med en viss utvikling av reelt, alltid inklusive grønt, demokrati, dvs anarki her og der og internasjonalt over i globalt.

Vi angir altså løsningsforslag, og forslag til aksjoner og lignende, med relevans for mulig fremtidig utvikling av klasse-miljø-kampen og den «3 verdenskrig», som imidlertid ikke er særlig aktuelle i dag når dette skrives (31.01.2020) og i den nærmeste fremtid – kan også hende det går flere år fremover før det eventuelt har direkte relevans.

NB! Men disse mer futuristiske innleggene kan bli aktuelle innspill til senere bruk, dersom den «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen - klasse-miljø-kampen, den grønne pro-demokrati-bevegelsen - utvikler seg til

1. mer enn delvis lokale tilløp f.eks. i Hong Kong og enkelte Araber-land (som foreløpig er lite grønne); og

2. en «informasjonskrig» hvor NØI-INDECO og IIFOR-IJOR/IJ@/-Folkebladet med Green Global Spring (med bl.a. Greta Thunberg & hennes Fridays-For-Future-organisasjon som nettverks-medlemmer/subscribers) deltar med små bidrag etter fattig evne, mens man forsøker å trigge (og venter på at andre) mer ressurssterke aktører – store organisasjoner og demokratiske land, med signifikante allierte, f.eks. med NATO og Russland m.fl., i spissen - slutter seg til eller overtar GGS, eventuelt under et annet navn, og samtidig har en utvikling til reelt inklusive + grønne demokratier selv, dvs. også feier for sin egen dør i grønn demokratisk retning,

3. og skaper et signifikant trøkk og press globalt, eventuelt med noe væpnede aksjoner når det er nødvendig, for en knusende seier i «3. verdenskrig» - den globale klasse-miljø-kampen for reelt, inklusive grønt, demokrati i tilstrekkelig grad til å avverge full klimakrise i hvert enkelt land og globalt.

Spesielt sannsynligvis milliarder på flukt nord- og sørover fra den kommende klima-ørkenen, vil ramme nær sagt alle land globalt. Kanskje allerede fra og med 2030 ryker 1,5 graders målet i følge IPCC. Tiden er knapp – nå må det bli handling internasjonalt, i retning «3. verdenskrig», i stor skala!!! Man kan ikke lenger rope høyt om klimapolitikk globalt, og selv snike seg unna som «free rider». Slike land må nå rammes av sanksjoner og her er den «3. verdenskrig», i stor skala, et probat middel. Til alle demokratiske land og allierte: Støtt opp om «3. verdenskrig» m.v. se over!!! Også publisert på GGS's aksjonsside.

Arkivet over Pressemeldinger m.v.

Nyeste øverst stort sett…

Uttalelse fra INDECO, pluss litt supplerende uttalelser fra IIFOR, med litt om samgripingsmodellers praktiske del, implementering – praxeologi (human action research) og en «verdensrevolusjon» for å løse klima-krisen.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom

Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.

[pic]

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

indeco.no & anarchy.noThe Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

***

Se også «Aprops Statsbudsjettet» på for dagsaktuelle kommentarer basert på Cogrips-model og -policy.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, February 01, 2020 1:55 PM

To: Press release from INDECO

Cc: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; PST; 'forsvaret@mil.no'; USAs Ambassade terrortips; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Finansdepartementet; Statsministerens kontor; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; Norges Bank; 'civ.recruitment@jwc.nato.int'; Russlands ambassade; 'FD Karantene'; United Kingdom ; Danmarks Ambassade

Subject: Ad Arkivet over Pressemeldinger m.v. til NØI-INDECO - Nyeste øverst stort sett… Til NATO og Russland og alle demokratiske land og allierte: Støtt opp om «3. verdenskrig», revolusjonskrigen - klasse-miljø-kampen, den grønne pro-demokrati-bevegelsen!

PS. 08.02.2021. NB! Resonnementet om nødvendigheten av å vinne 3. WW for å løse klima-krisen, bygger på den forutsetning at kull og annet fossilt er billigere og foreligger i tilstrekkelig mengde, i forhold til grønn energi. Forutsetter at fisjonsenergi er utelukket pga. av ulykkesrisiko. Blir imidlertid grønn energi, dvs. vind, sol og vannkraft, inklusive infrastruktur og omstillingskostnader, signifikant billigere og foreligger i tilstrekkelige mengder/volum til denne lave prisen (eventuelt subsidiert ned), globalt, vil ultra-autoritære regimer, inkludert det i Kina, sannsynligvis velge grønt i stedet for fossilt. Skjer dette i god tid før Ragnarokk og full blown climate-crisis, så er 3. WW ikke nødvendig for å berge barnebarnas ve og vel.

Men så langt er dette bare utopi, og fremstår ikke som en særlig aktuell løsning. Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW. Men man må være realist og ikke falsk utviklingsoptimist i denne saken. Jeg er realist og har ikke overtro på tilstrekkelig grønn teknologisk fremgang og da er 3.WW et must, og seier i den anledning. V-h. A. Stalin for AISC.

PPS. 09.02.2021. Ad «Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW.» så er det en løsning a) for å få det billig nok på kort tid, uten tilstrekkelig, men med noe - teknologisk fremgang, at b) de rike industri-landene i Vest, dvs. USA, Canada og UK, EU + EØS-landene og Sveits samt Japan, går sammen og c) subsidierer de beste grønne løsningene for verdensmarkedet, dvs. globalt, til almen benyttelse for alle land og systemer, dvs. subsidierer i tilstrekkelig grad, og raskt nok, til at de beste (men av seg selv ikke billige nok) grønne oppleggene blir kjøpt og installert, + subsidier til skrotning av fossil industri, til d) å unngå mer enn embryoet av 3. WW og å helt unngå 4. WW, og full blown climate-crisis. Subsidiene kan finansieres raskt ved kvantitative lettelser, dvs. «trykke ferske penger». Dette kan muligens bli billigere enn 3. WW, og helt uten blod. Men det haster. 4. WW kommer snikende, kanskje raskt. En bør vel forfølge alle signifikante strategiske spor, innledningsvis. Det blir trolig billigere med 3. WW generelt enn et massivt subsidieprogram. Og så blir det fringe benefits i form av mer demokrati alt inklusive, som er verdt å ta med seg. V-h. A. Stalin for AISC.

Report about Antioch - The Anti-ochlarchy League - from:

[pic]

anarchy.no

The Peoples' Journal

THE ORGAN OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO

LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI BREDT DEFINERT - LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY BROADLY DEFINED

OGSÅ AVISEN TIL DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021

[pic]

Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League

[pic]

28-29.12.2020. Revelation: Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League, is most likely behind the Nashville bombing. Ochlarchy is mob rule broadly defined. More information, see (click on:) AISC5. Source: AIIS. FBI agent Doug Korneski said investigators are interviewing people who knew Warner to try to learn a possible motive. Three days after a Christmas Day explosion rocked downtown Nashville, investigators are still searching for a motive. The blast injured at least eight people and damaged more than 40 buildings, including an AT&T transmission facility that provides wireless service to much of the region. "These answers won't come quickly," Korneski said. "Though we may be able to answer some of those questions ... none of those answers will ever be enough for those affected by this event." Source: CNN.

Antioch - The Anti-ochlarchy League is a mysterious, powerful secret organization, a loose global network, started in 1996 in the USA. Membership-number is unknown. It is not a terrorist organization, but it is not an anarchist organization either. However sometimes Antioch work together with anarchist organizations on a completely autonomous way, thus the anarchist organizations are in no way responsible for the actions of Antioch. The brave hero, The Warner, Tony, who had cancer and soon would die anyway, is the most famous martyr of the Antioch-movement, and he blew himself up, without killing others, in a powerful demonstration in Nashville December 2020, to stop the big ochlarchy, including chaos, of Donald Trump, and he managed to contribute to do that, in cooperation with the liberal social democrats of the Anglophone Anarchist Federation, Section USA. Check mate for Trump! Source: AIIS.

22.12.2020. (CNN) Trump threatens 30-day reign of destruction on the way out of office. Joe Biden will be president in 30 days. Until then, the question is how much damage can be done by a vengeful, delusional soon-to-be ex-President swilling conspiracy theories, whose wild anti-democratic instincts are being encouraged by fringe political opportunists. Donald Trump will retain the awesome powers of the presidency until noon on January 20, and there's never been a time when he has been subject to as few restraining influences or has had a bigger incentive to cause disruption. The President is spending day after day in his White House bunker, entertaining crackpot theories about imposing martial law, seizing voting machines and staging an intervention in Congress on January 6 to steal the election from Biden. Surrounded by the last dead-end loyalists, Trump is flinging lies and political venom like King Lear in a crumbling Twitter kingdom, alarming some staffers about what he will do next. On Monday 21.12.2020, he huddled with a cabal of Republican lawmakers who plan to challenge the election on baseless claims of fraud at a special session of Congress to ratify the results on January 6. There is concern among executive office staff and the military's leadership that Trump could use his power as President and commander in chief in dangerous ways in the last days of his term. "We don't know what he might do," one officer in the Pentagon said. Another added: "We are in strange times."

• Some White House advisers fear Trump's final days

• House conservatives strategize with Trump and Pence in push to challenge Biden's win

• Four key ways Barr broke with Trump at the attorney general's news conference

• MAP: Full presidential election results

26.12.2020. Ochlarchy including chaos in USA. First there were the gunshots that startled residents awake in a downtown Nashville community on Christmas morning. When people looked out their windows a little before dawn, they saw an old, white motor home parked on their street. Then the sound of a woman's voice started emanating from the recreational vehicle, with a warning. There was a bomb that was going to go off in 15 minutes. When the RV exploded, it shattered windows and sent flaming pieces of debris through the air, damaging several buildings. Update by the Anarchist Federation 25.12.2020: “The AF condemns the Nashville USA RV car bomb terrorist attack. Of course no anarchists were behind the attack.” The terrorist attack was - and made - ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos. - Though Congress has passed a $900 billion Covid relief package, millions of Americans are in danger of losing important benefits just after the holidays if President Donald Trump continues to refuse to sign the bill. If these key programs lapse, payments would end for more than 12 million Americans, according to an analysis by The Century Foundation, making more ochlarchy (mob rule broadly defined), including chaos. Trump has promised a lot more money to the unemployed People, but that is a only a “pie in the sky”, that will contribute even more to the ochlarchy, including chaos. Will there be a call for the “strong man” Trump later? Sources: CNN & AIIS.

27.12.2020 (CNN) - Investigators looking into the Christmas morning explosion in Nashville 25.12.2020 now believe the blast was likely the result of a suicide bombing, according to two law enforcement sources with direct knowledge of the investigation. Officials have previously said they have recovered human remains at the scene of the bombing in downtown Nashville and an FBI official on Saturday 26.12.2020 said agents are not looking for another suspect. Three people were killed and three wounded in a shooting on Saturday 26.12.2020 at a bowling alley in Rockford, Illinois, and a suspect is in custody, according to police. Authorities have identified Anthony Quinn Warner, 63, of Antioch, Tennessee, as the Nashville bomber after matching his DNA to remains found at the scene of the explosion. There is no indication that anybody else was involved, [but it could be...] said Douglas Korneski, FBI special agent in charge of the Memphis field office, at the news conference. A vehicle ID number from the RV was also a match for Warner.

28.12.2020. (CNN) - Trump signs coronavirus relief and government funding bill into law after lengthy delay. President Donald Trump signed the massive $2.3 trillion dollar coronavirus relief and government funding bill into law Sunday 27.12.2020 night, averting a government shutdown that was set to begin on Tuesday 29.12.2020, and extending billions of dollars in coronavirus aid to millions. Trump's signature of the $900 billion Covid relief package extends unemployment benefits for millions of jobless gig-workers and independent contractors, as well as the long-term unemployed. The estimated 12 million people in two key pandemic unemployment programs, who were facing their last payment this weekend, will now receive benefits for another 11 weeks. Plus, all those collecting jobless payments will receive a $300 weekly federal boost through mid-March. - Chess mate, Trump! (AISC).

25.-28.12.2020. AIIS' Press releases about the Trump Jule Chess Game 2020...

25.-28.12.2020. AIIS' Press releases:

1. 25.12.2020. Freedom Online: Update by AF 25.12.2020. The AF condemns the Nashville USA RV car bomb terrorist attack. Of course no anarchists were behind the attack.

From

2. 26.12.2020. Ad Winter Solstice, Jule (Christmas) & New Year Quiz and Chess No 1! The Nashville terrorism. The way Hitler did it:  Coup d'état! Riksdagsbrannen i Berlin 1933...

From

3. 26.12.2020. Ad Winter Solstice, Jule (Christmas) & New Year Quiz and Chess No 2! The Nashville terrorism. The APT-file - List of Brown Cards... What is an extremist? A "litmus test" of whether marxists, fascists, anarchists or liberalists are behind terrorism.

From

4. 27.12.2020. Ad Winter Solstice, Jule (Christmas) & New Year Quiz and Chess No 3! The Nashville terrorism. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TERRORISM 2001 AND LATER...

From

5. 27.12.2020. The Peoples' Journal today: Ochlarchy including chaos in USA. And more...

From

6. 28.12.2020. The Peoples' Journal today: Trump signs coronavirus relief and government funding bill... - Chess mate, Trump! (AISC). And more... Updated!

From

28-29.12.2020. Revelation: Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League, is most likely behind the Nashville bombing. Ochlarchy is mob rule broadly defined. More information, see (click on:) AISC5. Source: AIIS. FBI agent Doug Korneski said investigators are interviewing people who knew Warner to try to learn a possible motive. Three days after a Christmas Day explosion rocked downtown Nashville, investigators are still searching for a motive. The blast injured at least eight people and damaged more than 40 buildings, including an AT&T transmission facility that provides wireless service to much of the region. "These answers won't come quickly," Korneski said. "Though we may be able to answer some of those questions ... none of those answers will ever be enough for those affected by this event." Source: CNN.

FORWARD TO YOUR OWN NETWORK!

Facebook, Twitter, etc., are not social media, but antisocial, brown authoritarian polyarchical hierarchies. We want them all closed down - NOW! This multi-headed hydra-troll must disappear by law at once!!!

[pic]

JOE BIDEN 07.11.2020: "Tonight, the whole world is watching America. I believe at our best America is a beacon for the globe. And we lead not by the example of our power, but by the power of our example."

Progressives as the anarchists, i.e. liberal social-democrats, are concerned about whether there will be significant change.

The Green Global Spring (GGS) will be pressing the Biden-administration in green & real democratic direction!

SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!

Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree!!! Listen Joe Biden and John Kerry, the Climate Czar!!!

Georgia USA Senate Runoff 2021. The two runoffs in the state will decide control of the Senate, on Jan. 5, 2021. Vote for the Democrats in the Senate election in Georgia 05.01.2021!!!

NB! Early voting begins December 14.

05.12.2020. The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was.

[pic]

OPEN LETTER ON THE NOVEMBER 3, 2020 ELECTION

Dear Fellow. As Election Day 2020 approaches, several crises are wreaking havoc across the country USA. The Corona-pandemic that has taken more than a million lives across the globe has triggered an economic crisis that will deepen, not resolve, in the months ahead. The consequences of  manmade global warming are manifesting more and more acutely. Political polarization continues to escalate, with protesters who are demanding racial justice facing violence both from police and white supremacists, egged on by Donald Trump. And the blows are falling hardest on Black people, others of color, women, and poor people, as they usually do.

In this election, we as always promote the “lesser evil” argument. The rationale is that Trump is just too dangerous to do anything other than vote for his Democratic Party opponent. The same case was made when the authoritarian Nixon ran, and Reagan, and the Bushes senior and junior. The nationalist-fascist Donald Trump is even more openly and crassly pushing the supremacy of the wealthy white elite than his authoritarian predecessors. It is precisely because the stakes are higher today that workers and poor folks, and the population in general, must support the Democratic Party and its significant, but not perfect, ability to solve 21st-century problems.

Substituting Biden for Trump will probably contribute to a) restore many  jobs that have been lost, b)  empower communities to hold police accountable, c) wrest stolen wealth out of the hands of the uber-rich, and d) result in the forceful and immediate action needed to check the ravages of manmade global warming. PS. 07.11.2020: JOE BIDEN IS ELECTED PRESIDENT OF USA.

ACCORDING TO CNN AND BBC JOSEPH R. BIDEN JR. IS ELECTED TO THE 46TH PRESIDENT OF USA CA. 17:40 07.11.2020.

Don't underestimate the threat to American democracy at this moment (Corey Brettschneider). Trump shakes the world: a deadly form of tyranny. We know that Trump will try to do anything to stay in power, to avoid that ultimate catastrophe in life – becoming a ‘loser’. There is a general logic of destruction that kicks in when the downfall of the tyrant seems nearly certain… (Judith Butler). From the Guardian.

The Fb-IJOR-Group congratulates Joe Biden and Kamela Harris for their hard-fought victory and their impending entry into the White House. This is a great day for the whole world. We congratulate American democracy which managed to shake off and oust a President who trampled on the most basic of democratic norms and still persists in futile efforts to cling to his fading power.

Putin, Xi and other strongmen haven't congratulated Biden yet. Their silence speaks volumes. President Donald Trump fired his secretary of defense, Mark Esper, via tweet... The firing of Esper is just the start of a very wild 72 days. CNN 09.11.2020. President Donald Trump's administration is so far refusing to sign off on a key document needed to formally begin the transition process while he [insanely] continues to baselessly claim election fraud and refuses to concede the race. This week, all eyes are on the Trump-appointed General Services Administration administrator, Emily W. Murphy, to recognize Joe Biden as the winner of the election and president-elect. She's the person tasked with officially affirming Biden has won the election on behalf of the Trump administration -- something Trump hasn't done himself [he has lack of reality]. CNN 10.11.2020.

Trump blocks transition as he rejects loss. The US President implied that he would continue contesting election results for at least another week, prompting increasing concern among Biden's team. Trump's Pompeo: There will be 'smooth transition to a second Trump administration'. [Is Trump & Co. planning to kill Biden?] Trump resists democracy as allies indulge him. Top Pentagon official quits day after Trump fires defense secretary.  Top prosecutor quits after Barr election fraud order. Four years ago, Obama invited Trump to the White House. Trump hasn't done the same for Biden. CNN Analysis: Here's proof Republicans are still afraid of Trump. Why Mitch McConnell won't say Trump should concede. See how Fox every other setback. It can't work.  'Delusional': Former national security adviser reacts to Trump's Pompeo. Melania Trump has not reached out to Jill Biden either. Senator reveals what lawmakers are privately saying about Biden's win. Biden says Trump's actions are 'an embarrassment', [this is quite an understatement]. Wall Street's harsh words to Trump. CNN Analysis:  A. Merkel's message to Biden [i.e. full support]. B. 6 lawsuits Trump is going to have to deal with when [?] he leaves office [Trump is very likely going to jail or even more likely to mental hospital, the sooner the better! Donald Trump is a) clearly psychotic with paranoid delusions that someone has stolen "his election", and b) his ultra-authoritarian gang of followers are diagnosed with similar mass-psychosis; by AISC's psychiatric experts.]

13.11.2020: CNN's Van Jones hit out at President Donald Trump for his refusal to concede the 2020 presidential election by comparing his move to the "kamikaze" mission during World War II. President Trump on Friday 13.11.2020 inched closer to acknowledging he will not be president after Jan. 20, though stopped well short of recognizing his loss. Biden begins transition plans as Trump refuses to concede. 'Most secure ever:' Trump officials contradict his ['it is stolen!'] election claims: the Department of Homeland Security issued a statement saying the November 3rd, 2020, election was the most secure election in history. President Donald Trump continues to deny the results. Earlier this week, Jones Day, a large and elite law firm that has long represented the interests of Trump, publicly distanced itself from cases where the President is contesting the popular vote or alleging voter fraud.

14.11.2020 Joe Biden, who campaigned in Georgia in October, is the first Democratic presidential candidate to win the state since 1992. US President-elect Joe Biden has won the state of Georgia, the BBC projects. The win solidifies Mr Biden's victory, giving him a total of 306 votes in the electoral college, the system the US uses to choose its president. President Donald Trump is projected to win North Carolina, reaching 232 votes. The results in Georgia and North Carolina were the last to be projected in the race for the White House. - Thousands of Mr. Trump's supporters protested in Washington DC on Saturday 14.11.2020. Flag-carrying demonstrators were joined by members of far-right fascist groups including the Proud Boys, some wearing helmets and bullet-proof vests. The largely peaceful demonstration saw some violence later in the evening, as Trump supporters and counter-protester, included the mainly communist Antifa, clashed in several skirmishes.  Officials said 20 people had been arrested on a variety of charges, including assault and weapons possession. One stabbing was reported. Two police officers were also injured.

CNN 15.11.2020: Trump says for the first time Biden won the election but later insists he's not conceding. "He won because the Election was Rigged," Trump said in one tweet. In another, he stood by his false belief he may be News changed tune on accepting election results. Saudi Arabia preferred a Trump win. Their fears of Biden may be well-founded. CNN later 10.11.2020.

CNN 11.11.2020: alarm grows over Trump's 'dictator moves' as he denies election defeat. Trump's administration looks like a tottering regime, with attacks on the military chain of command, a [Hitler's last days' type] bunker mentality and delusional claims of victory. Trump's Pentagon shake-up fuels alarm [a coming military coup to keep up the Trump-regime?].  Trump's ousting of officials could have lasting effects. Trump handling election loss like

able to win the election and refused to concede, writing, "I concede NOTHING! We have a long way to go." Trump's refusal to concede has heightened concerns about the US government's ability, going forward, to tackle growing Covid-19 infection rates.

Hong Kong CNN 16.11.2020: as United States President-elect Joe Biden faces an ugly, potentially contested transition, foreign policy [is still ...] on his mind. China looms as Biden's biggest foreign policy challenge. Here's where he stands: during the Democratic primaries in February, Biden referred to Chinese President Xi Jinping as a "thug," and said that Beijing had to "play by the rules." A Biden campaign ad in June accused Trump of getting "played" by China. The renewed focus on China is evident in the Democratic Party platform document, which was released in August 2020. During the last presidential campaign in 2016 the document made only seven references to China. This year's version had more than 22. "Democrats will be clear, strong, and consistent in pushing back where we have profound economic, security, and human rights concerns about the actions of China's [ultra-fascist] government," the 2020 platform said. -

Biden says 'more people may die' if Trump doesn't cooperate with transition process. President-elect Joe Biden warned that President Donald Trump's unwillingness to accept the outcome of the 2020 election could hamper the incoming Biden administration's ability to rapidly distribute a coronavirus vaccine. "More people may die if we don't coordinate," Biden told reporters Monday 16.11.2020 in Delaware, in a news conference after he met with labor and business leaders and delivered a speech on the economy. Biden's comment comes as Trump [still insanely] refuses to acknowledge the reality that he lost the presidential election. According to BBC Biden called President Trump's refusal to acknowledge he lost the vote, despite calls to do so from both sides, "totally irresponsible".

Biden campaigned on a push for hundreds of billions of dollars in stimulus spending aimed at clean energy, infrastructure and what he called the "caregiving economy." He pitched that plan Monday 16.11.20020 afternoon, calling them the kinds of investments that could strengthen the United States economy and create millions of union jobs. He also said he wants a $15-per-hour minimum wage nationwide. "The road ahead, it will not be easy. But the President-elect and I are hitting the ground running," Vice President-elect Kamala Harris said. "We don't have a moment to waste!" - While a growing number of Republicans say that the formal transition process should begin, that Biden should get classified intelligence briefings and are skeptical that Trump's legal challenges will succeed, few are willing to challenge Trump's lies that the election was stolen from him, an allegation rejected by GOP and Democratic election officials across the country.

BBC 18.11.2020: US troops in Afghanistan: Republicans alarmed by withdrawal plans. Senior Republicans have voiced their alarm at US plans to withdraw some of its forces in Afghanistan and Iraq. The US is to cut its number of troops in Afghanistan and Iraq by 2,500, the US Department of Defense confirmed. President Donald Trump has long called for troops to come home [and leave Afghanistan to the ultra-fascist Taleban, with Al Qaeda and IS [Daesh] etc., and similar in Iraq]. But Senate Majority Leader Mitch McConnell - usually a staunch defender of Mr Trump - called the plan "a mistake". He also warned the president against taking "any earthshaking changes in regards to defence and foreign policy" before leaving office. Mr Trump is yet to concede to Democrat Joe Biden, and the cuts are scheduled to take place five days before Mr Biden takes office on 20 January 2021. NB! The head of NATO, Jens Stoltenberg, is also warning against Trump's US-troops cuts in Afghanistan. NATO is leading the fight against the ultra-fascist Taleban + Al Qaeda & IS etc.

CNN: President Donald Trump on Tuesday fired the Department of Homeland Security official who had rejected Trump's claims of widespread voter fraud. Trump announced on Twitter he was firing Chris Krebs, the director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, and directly tied it to Krebs' statement that said there "is no evidence that any voting system deleted or lost votes, changed votes, or was in any way compromised." "The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate [it was 100% true, not "inaccurate"], in that there were massive improprieties and fraud [= lies]," Trump said in a tweet that also repeated other baseless conspiracy theories about the election and was flagged by Twitter as "disputed." "Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency."

Current and former Trump officials quietly reach out to Biden team. A handful of current Trump administration officials, as well as some political appointees who left in recent months, have quietly started to reach out to members of President-elect Joe Biden's transition team, according to people briefed on the matter. The outreach is a sign that President Donald Trump's refusal to concede the election and the continued obstruction from the White House is beginning to frustrate even those affiliated with the administration. The General Services Administration still has yet to acknowledge Biden's victory and begin the formal transition. - Much of Wall Street views the Trump campaign's efforts to overturn the election results as a desperate sideshow destined to fail. But JPMorgan is telling clients there's still a chance that this process descends into chaos. Michael Cembalest, chairman of market and investment strategy at JPMorgan Asset Management, warned in a report Wednesday 18.11.2020 of the "remote risk of an American horror story" and "constitutional mayhem."

CNN 19.11.2020. Fact checking Giuliani and the Trump legal team's wild, fact-free press conference. In a wild, tangent-filled and often contentious press briefing led by President Donald Trump's personal attorney Rudy Giuliani, the Trump campaign's legal team laid out its case for widespread voter fraud in the election. The roughly 90-minute briefing was overflowing with falsehoods and conspiracy theories. At no point did Trump's legal team offer any proof for their allegations of widespread fraud. - Trump tries to overturn the election he lost. Next White House chief of staff: Trump just thrashing around. Misinformation watch: Trump baselessly claims Georgia will 'flip Republican'. Georgia recount confirms Biden's victory. Georgia elections officials have repeatedly said that the statewide audit found no evidence of widespread fraud. Judges toss Republican lawsuits in Arizona, Pennsylvania and Georgia.

CNN 20-23.2020. Biden's margin of victory widens as Trump's subversion efforts grow more frantic. Overturning elections sounds like the stuff of secret deals in smoke-filled rooms, but President Donald Trump's not even trying to hide his effort to subvert the results of the election as President-elect Joe Biden's margin widens to more than 6 million votes. Judge dismisses Trump campaign Pennsylvania lawsuit. A federal judge has thrown out a lawsuit trying to invalidate millions of Pennsylvania mail-in votes and went on to admonish the Trump campaign lawyers. Georgia: GOP governor and secretary of state certify Biden win, quashing Trump's longshot attempt to overturn results.  Nevada: Judge denies request to halt state certification of election results. 23.11. Michigan's state board certifies Biden's win. President Donald Trump's friends and allies are increasingly doing what he will not: acknowledging the reality that Joe Biden will be the next President of the United States. Steve Schwarzman, a Trump confidant and Blackstone Group CEO, became the latest Trump ally to recognize Biden as President-elect and publicly signal to Trump that it is time to move on, speaking out a day after another Trump friend and adviser, former New Jersey Gov. Chris Christie, called Trump's legal team a "national embarrassment."

24.11.2020. First on CNN: Key government agency acknowledges Biden's win and begins formal transition. The General Services Administration has informed President-elect Joe Biden that the Trump administration is ready to begin the formal transition process, according to a letter from Administrator Emily Murphy sent Monday afternoon and obtained by CNN. The letter is the first step the administration has taken to acknowledge President Donald Trump's defeat, more than two weeks after Biden was declared the winner in the election.Murphy said she had not been pressured by the White House to delay the formal transition and did not make a decision "out of fear or favoritism.""Please know that I came to my decision independently, based on the law and available facts," Murphy wrote. "I was never directly or indirectly pressured by any Executive Branch official -- including those who work at the White House or GSA -- with regard to the substance or timing of my decision. To be clear, I did not receive any direction to delay my determination." The letter marks Murphy's formal sign off on Biden's victory, a normally perfunctory process known as ascertainment. The move will allow the transition to officially begin, permitting current administration agency officials to coordinate with the incoming Biden team, and providing millions in government funding for the transition.

The Biden team has not waited for the formal transition process to begin preparing for the presidency, as Biden announced several Cabinet picks on Monday. But the delay in ascertainment meant that Biden's team was locked out from government data and could not make contact with federal agencies, nor could it spend $6.3 million in government funding now available for the transition. A Biden official said the most urgent need was for the transition to be given access to Covid-19 data and the vaccine distribution plans. The Biden team will now have access to additional office space inside the agencies and the ability to use federal resources for background checks on Biden's White House staff appointments and Cabinet picks. READ: GSA letter to Biden stating that transition can formally begin.

Yohannes Abraham, executive director of Biden's transition, said the start of the transition was a "needed step to begin tackling the challenges facing our nation, including getting the pandemic under control and our economy back on track.""This final decision is a definitive administrative action to formally begin the transition process with federal agencies," Abraham said. "In the days ahead, transition officials will begin meeting with federal officials to discuss the pandemic response, have a full accounting of our national security interests and gain complete understanding of the Trump administration's efforts to hollow out government agencies." The ascertainment letter was sent Monday after Michigan formally certified its election results earlier in the day and more Trump lawsuits were dismissed. Georgia certified its razor-thin presidential results on Friday, and Pennsylvania is nearing certification of its election results, too.

It's the latest sign that Trump's conspiracy-laden legal bid, led by Rudy Giuliani, to circumvent the outcome of the election is nearing an end. The Trump campaign's lawsuits to delay certification of the election have been dismissed in multiple states, as his legal team has failed to provide any evidence of widespread voter fraud. But until now, Murphy had refused to move forward with the ascertainment process, despite Biden's clear victory. Murphy, a Trump political appointee, has faced intense scrutiny and political pressure from Democrats and, in recent days, Republicans calling for the start of a smooth transition. In a statement Monday, Sen. Rob Portman, an Ohio Republican, said that "there is no evidence as of now of any widespread fraud or irregularities that would change the result in any state" and called on the transition process to begin.

CNN 25.11.2020 - Biden becomes first presidential candidate to win more than 80 million votes: USA IS BACK!

• 'America is back': Biden unveils Cabinet picks

• How the 16-day blockade on Biden's transition finally ended

• Chalian on Joe Biden's agenda: 'America First' is gone

• CDC ready for Biden transition: 'This is what we've been waiting for'

BBC reports: Joe Biden's picks for the top roles in his administration have been celebrated by centrist Democrats: they speak glowingly of the diversity and experience of the individuals, a group that includes veteran foreign policy experts, and accomplished women and people of colour. Yet progressives feel cheated. They say they helped Mr Biden win, and now they have been shut out of power. These progressives say the cabinet will be filled with "Clinton and Obama retreads", as one of them puts it, describing it as a return to the "Blob", a term that Ben Rhodes, who served as Mr Obama's speechwriter, once used to describe the Washington establishment. Stephen Wertheim from the Quincy Institute, a think tank focused on foreign policy, says the new Democratic team in the White House may end up acting like the old one, a group of centrists who, he says, focused more on military threats than on issues such as climate change. He adds: "Progressives [as the anarchists, i.e. liberal social-democrats] have a right to be concerned about whether there will be significant change." Republican Arkansas Senator Tom Cotton said Mr Biden had surrounded himself with "panda huggers" who would go soft on China. Florida Senator Marco Rubio tweeted: "Biden's cabinet picks went to Ivy League schools, have strong resumes, attend all the right conferences & will be polite & orderly caretakers of America's decline."-

AIIS reports: The Green Global Spring (GGS) will make actions pressing the Biden-administration in progressive green & real democratic direction! SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree!!!

27.11.2020. BBC reports: Donald Trump has said he will leave the White House if Joe Biden is formally confirmed as the next US president. Answering reporters' questions for the first time since losing the 3 November vote, Mr Trump insisted, however, that "this race is far from over". He has refused to concede, citing unsubstantiated claims of voter fraud. Individual states are currently certifying their results, after Mr Biden was projected as the winner with an unassailable lead. The Democrat leads Mr Trump 306 votes to 232 under the electoral college system that is used to pick US presidents. The tally is far more than the 270 needed to win, and Mr Biden also leads the popular vote by more than six million.Electors will meet to formalise the result on 14 December, with Mr Biden due to be sworn in as president on 20 January.

What is the presidential transition?

A simple guide to the electoral college

What Biden's new foreign policy team tells us

The president and his supporters have lodged a number of legal challenges over the election, but most have been dismissed. Earlier this week, Mr Trump finally agreed to allow the formal transition to President-elect Biden's team to begin, following several weeks of uncertainty.The decision means Mr Biden is able to receive top security briefings and access key government officials and millions of dollars in funds as he prepares to take over. Why is Trump refusing to admit defeat? Following a video call with military personnel on the Thanksgiving holiday on Thursday, Mr Trump faced questions from reporters at the White House. Mr Trump spoke with members of the US military - at home and abroad - via video link for the Thanksgiving holiday- He was asked whether he would agree to leave the White House if he lost the electoral college vote. "Certainly I will, certainly I will and you know that," he said.  However, the president went on to say that "if they do [elect Joe Biden], they made a mistake", and suggested he may never accept defeat. "It's going to be a very hard thing to concede because we know there was massive fraud," he said, an allegation he has stood by without offering proof. It is not a requirement for Mr Trump to concede in order for Mr Biden to be sworn in as the 46th US president.

28.11.2020 CNN reports: Trump's legal defeats pile up . US President finds himself trapped in an election riddle of his own making

US President's campaign effort to revive a challenge to Pennsylvania's results is ruled as having 'no merit'

Analysis: Trump finally signals a White House exit

Analysis: Here's how the world's populists bounce back

Opinion: A Trump memoir? Thanks, but let's not

Biden gains votes after Trump-requested recount

01.12.2020 The tensions are escalating. CNN reports: an attorney for the Trump campaign on Monday 30.11.2020 issued a call for violence against Chris Krebs, a former cybersecurity official who was unceremoniously ousted from his post by President Donald Trump after he rejected the President's unfounded claims of widespread voter fraud. Joe diGenova, an attorney for Trump's campaign, said during an appearance on "The Howie Carr Show": "Anybody who thinks the election went well, like that idiot Krebs who used to be the head of cybersecurity. That guy is a class A moron. He should be drawn and quartered. Taken out at dawn and shot." - Georgia's Republican lieutenant governor on Tuesday 01.12.2020 joined a growing list of GOP officials in the state who are publicly rejecting President Donald Trump's baseless claims of voter fraud, saying the misinformation spread by the President and his allies is "alarming" and could jeopardize the party in upcoming Senate runoff elections.

03.12.2020 CNN. 'An attempt to sabotage': Trump's potential purge of career employees casts pall across federal government. Federal career employees across the Trump administration are fearful of losing their job protections and potentially their jobs, as agencies begin to implement a recent executive order signed by President Donald Trump. "This is an attempt to sabotage on their way out the door," said Richard Loeb, senior policy counsel at the American Federation of Government Employees.

Chris Cilliza reports on CNN: there have been a lot of low moments for democracy over the past four years, but none that reached quite as low as what happened on Wednesday 02.12.2020 afternoon: The release of a 46-minute rant by the President of the United States aimed at undermining the election results. I'm not going to reproduce any of the myriad lies and conspiracy theories Trump leaned on in the address, which he opened by grandiosely declaring "this may be the most important speech I've ever made," because, well, that's exactly what the outgoing President wants. He wants the media to report on what he said and, in effect, launder the lies so that they come out looking somehow new or more relevant. (And some media outlets will do just that! Conservative stations and publications will cover this speech like a legitimate presidential address, repeating the debunked junk coming out of the President's mouth like it is actually up for debate.)

What Trump is doing here has moved beyond laughable or embarrassing. It is now into the downright dangerous phase. Unlike in the days immediately following the election when the outcome was genuinely in doubt -- or even the week or so after the election was called for President-elect Joe Biden when Trump and his team had a number of lawsuits in swing states pending -- there is now zero doubt about who won on November 3 2020. The record of Trump's legal team in the many, many cases they have filed around the country would make the New York Jets blush. The chief law enforcement officer in the country has acknowledged that "to date, we have not seen fraud on a scale that could have effected a different outcome in the election." The Biden transition is picking up steam. In short: This thing is all over but the shouting. There's no there there when it comes to all of the legal challenges and conspiracy theories that the President and his ever-dwindling group of loyalists are pushing...

We simply cannot allow an outgoing president to make things up about the election results without any pushback from those in his party who know he is wrong. A defensive crouch has been the default position of establishment Republicans for the last four years. And we can look around the country and see the damage done -- and the cost in human lives. Now is the time for Republicans to speak out because, if they wait much longer it will be too late. Endangering the pillars of our democracy for purely selfish reasons -- and using the prestige and power of the presidency to do it -- isn't something that can be allowed in a healthy republic. No matter how afraid of the President's Twitter feed you might be.

05-06.12.2020. The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was.

From: Biden Press [mailto:bidenpress@]

Sent: Sunday, December 06, 2020 2:24 AM

To: indeco@online.no

Subject: RE: The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was. From the Peoples' Journal...

Thank you for emailing Biden…

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Sunday, December 06, 2020 2:24 AM

To: Martin Anarkis

Cc: Christian Vennerød; Noam Chomsky; press@; Robert Drury; USAs Ambassade; Utenriksdepartementet; Statsministerens kontor; USAs Ambassade terrortips; Forsvaret og E-tjenesten; postmottak@mil.no; PST; Helse- og omsorgsdepartementet; JFSØ; Ole-Jacob Edna; fmovpost@fylkesmannen.no

Subject: RE: The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was. From the Peoples' Journal...

Hei Martin Anarkis

Takker for støtte til J-HØ i tidligere mail.

Biden kan nok være litt glemsk og han har et gammelt problem med stamming, og han får nok noe å pigge seg opp på av og til kan kanskje hende, men han er ikke dement og ca. 100% real og ærlig, og Indeco har utvekslet mailer/pressemeldinger med press@, teamet hans hele tiden. De amerikanske anarkistene med Chomsky i spissen har støttet Biden en masse. Trump er en stor sinnssyk lyst- og makt-løgner og blå-brun erke-konservativ representant for det uopplyste pengevelde/plutarki, og tenderer mot mørkebrun ultra-fascist som Hitler når det kommer til stykke, se , og , samt anarchy.no . Han er livsfarlig. Amerikansk psykiatri burde ta ham inn til tvangs-behandling på grunn av psykose og realitetsbrist, og årsak til farlig massepsykose hos tilhengerne. Skader andre.

Mvh. Jens HØ og Anna Q for indeco.no

God Jul og Godt Nyttår!

PS. Blir nok litt kamp mot «sovjetisk-kinesisk-spykiatri-systemet» utover i desember. Har blant annet fått en melding fra Christian V. med støtte, som vil bli fulgt opp. "Spykiaterne" Margrethe Stensson, Nina Helene Alnes, AnneTveito & Fylkeslegen & Co skal i hvert fall ikke dø i synden uten å få passene signifikant påskrevet. Sanne våre ord!

From: Martin Anarkis

Sent: Saturday, December 05, 2020 9:43 PM

To: Familie, venner og kjente; Globaldistribution; Indeco

Cc: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: Re: The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was. From the Peoples' Journal...

Biden er dement og får sikkert noe apedop.. Tror dere ikke det er lurt å unngå en president som de kan styre som en woodoodukke?

Ha en fredelig julefeiring! :-) Mvh. Martin Anarkis.

From: Globaldistribution

Sent: Saturday, December 5, 2020 9:02:52 PM

To: Familie, venner og kjente

Cc: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was. From the Peoples' Journal...

JOE BIDEN 07.11.2020: "Tonight, the whole world is watching America. I believe at our best America is a beacon for the globe. And we lead not by the example of our power, but by the power of our example."

Progressives as the anarchists, i.e. liberal social-democrats, are concerned about whether there will be significant change.

The Green Global Spring (GGS) will be pressing the Biden-administration in green & real democratic direction!

SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!

Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree!!! Listen Joe Biden and John Kerry, the Climate Czar!!!

Georgia USA Senate Runoff 2021. The two runoffs in the state will decide control of the Senate, on Jan. 5, 2021. Vote for the Democrats in the Senate election in Georgia 05.01.2021!!!

The Georgia Trump Action (GTA) calls on all Republicans in Georgia to boycott the Senate Runoff on Jan. 5, 2021 as a protest because the election is rigged as the president election was.

(CNN) President Donald Trump expanded his extraordinary efforts to overturn the election Saturday 05.12.2020, attempting to pressure Georgia's governor to force a special session of the legislature to change the result, while using an evening rally for two GOP Senate candidates to rant about his own grievances and thrash Republican leaders who have not done his bidding. It was more evidence that the President will spend the remaining days of his presidency ignoring the deadly course of the pandemic, spreading falsehoods that amount to an attack on democracy and nursing his own grudges even if that works against the interests of his own party. The purpose of Trump's visit to Valdosta was to support Sens. David Perdue and Kelly Loeffler in January's Senate runoffs that will determine control of the US Senate. Trump's relentless claims of voter fraud in Georgia have alarmed many GOP leaders who fear they may lead many Republican voters to stay home.

But in his seemingly endless narcissism, Trump found it difficult to keep the focus on Loeffler and Perdue, repeatedly turning back to his own complaints and made only passing references to the alarming rise in Covid-19 cases nationally at a rally where almost no one wore masks and there was no social distancing. He made up fantastical stories about votes in suitcases, re-litigated his election tallies in battleground states and suggested that he will be successful in reversing the November results where President-elect Joe Biden beat him with 306 electoral votes to Trump's 232. "We will still win it," he said, even though there is no means for him to do so. There is no evidence of widespread voter fraud and many states have already certified their results as the vast majority of Trump's baseless legal challenges go down in defeat, meaning that he is merely trying to delay the inevitable as he fights Biden's ascent to the White House. During the Georgia speech, which included a video showcasing his fake claims about election fraud, he alternated between freewheeling lines and his teleprompter script -- doing further harm to his party by inaccurately claiming that Georgia's election system is fraudulent. NB! The voter registration deadline is Monday 07.12.2020 and early voting begins December 14.

"This election was rigged and we can't let it happen to two of the greatest, most respected people in Washington," he said, pointing to Loeffler and Perdue. "We can't let it happen again. Your governor could stop it very easily if he knew what the hell he was doing." The competing messages were on full display when Trump invited Loeffler and Perdue to the stage to make brief remarks. But the crowd seemed much more interested in the President's claims, drowning out the two candidates by chanting "Stop the steal" and "Fight for Trump!" Trump called their Democratic rivals, Rev. Raphael Warnock and Jon Ossoff "extreme," and at one point said he understands the inclination among many of his supporters to sit out the election — "... stay at home," Trump said. There is no evidence of systematic fraud by Democrats, and Biden won Georgia by 12,000 votes. Georgia Lt. Gov. Geoff Duncan, a Republican, said Sunday that the falsehoods Trump is spreading are hurting his party's chances in the runoff elections. "I worry that this continuous, you know, fanning of the flames around misinformation puts us in a negative position with regards to the January 5 runoff," Duncan told CNN's Jake Tapper Sunday 06.12.2020 on "State of the Union." "The mountains of misinformation are not helping the process, they're only hurting it. And Jake, I worry we are handing off a playbook to the Democrats for January 5, and certainly I can't think of a worse playbook to hand off over the last four or five weeks to the Democrats." On Saturday 05.12.2020 morning, Trump continued his assault on democracy by taking the shocking step of calling Georgia Gov. Brian Kemp and asking him to urge state legislators to use the Electoral College system to overturn Biden's surprise victory in the state in November...

09.12.2020. (CNN) Trump's bid to disenfranchise millions by threatening democracy going is nowhere in court. See .

12.12.2020. (CNN) The Supreme Court on Friday 11.12.2020 rejected a bid from Texas' attorney general -- supported by President Donald Trump -- to block the ballots of millions of voters in battleground states that went in favor of President-elect Joe Biden. The court's order, issued with no public dissents, to dismiss the challenge is the strongest indication yet that Trump has no chance of overturning election results in court, and that even the justices whom he placed there have no interest in allowing his desperate legal bids to continue. The Electoral College will convene Monday 14.12.2020 to affirm Biden's win. The lawsuit, brought by Texas Attorney General Ken Paxton, a staunch Trump ally, sought to sue Pennsylvania, Michigan, Georgia and Wisconsin -- which all went for Biden -- and invalidate their election results. And this week, with his options narrowing, Trump, accompanied by the support of several Republican attorneys general and GOP lawmakers, cranked up pressure to have the Supreme Court weigh in. "From a legal perspective, the fat lady has sung," said Steve Vladeck, a CNN Supreme Court analyst and University of Texas Law professor.

Mass psychosis! Thousands of supporters of Donald Trump have again taken the trip to Washington to show their support for the president's desperate psychotic attempt to reverse the election result. On Monday, US election delegates will formally appoint Joe Biden as the country's next president. Sources: NRK & AIIS.

13.12.2020 (CNN & AIIS) Several people were stabbed and 23 arrested as 'Stop the Steal' Trump-supporting protesters and counter-protesters clashed in Washington, DC. At least four people were stabbed Saturday 12.12.2020 night amid post-election protests in Washington, according to the DC Metropolitan Police Department's public affairs office. DC Fire and EMS transported eight people from the protest area since around 7 p.m.: the four stabbing victims, who were said to be in critical condition, according to DC Mayor Muriel Bowser's office; two police officers with non-life-threatening injuries and two people with minor injuries, the public information office said.

At least 23 people have been arrested during the "Stop the Steal" protests, the mayor's office said. Large groups of protesters (and counter-protesters) gathered earlier in the day outside the Supreme Court and at Freedom Plaza to protest the presidential election results. Most individuals were not wearing masks. Six people were arrested for assault on police officers, 10 were arrested for simple assault, four for riotous acts, two for crossing a police line and one for possession of a prohibited weapon -- a Taser, the mayor's office said. Videos circulating on social media showed scuffles and small fights had broken out sporadically, but the large gatherings were mostly peaceful. Members of the ultra-fascist nazi-group Proud Boys, and pro-Trump, yelled in front of a hotel during the protest on December 12, 2020 in Washington, DC. The Proud Boys is the group President Donald Trump urged to "stand back and stand by" as he refused to condemn White supremacists during a political debate this fall.

15.12.2020. (CNN) President-elect Joe Biden declared Monday 14.12.2020, hours after the Electoral College made his victory over President Donald Trump official, that "the rule of law, our Constitution and the will of the people prevailed" over Trump's efforts to undo the results of the election. "The flame of democracy was lit in this nation a long time ago. And we now know nothing, not even a pandemic or an abuse of power, can extinguish that flame," Biden said. In a speech Monday night in Delaware, Biden launched the most direct and detailed defense of his victory yet -- and the harshest condemnation of Trump's failing efforts to change reality. He catalogued the failures of Trump's campaign and his allies in state and federal courts and state legislatures, and recounts that have not substantially changed vote tallies. He called efforts by Trump and his supporters to use the courts to overturn the election result "so extreme we've never seen it before."

"Thankfully, a unanimous Supreme Court immediately and completely rejected this effort," Biden said. Biden's speech came after the Electoral College had cast 306 votes for Biden and 232 for Trump, cementing Biden's win. The Electoral College votes will now be sent to Congress to be counted formally next month. Though some House Republicans have indicated they will object to the results in key states, they can do little more than delay the process during a joint session of Congress on January 6. Then, Biden will be inaugurated at noon on January 20. Biden declared its time to "turn the page, to unite, to heal."

"In this battle for the soul of America, democracy prevailed," Biden said. "We the people voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And so, now it is time to turn the page. To unite. To heal." But he also unleashed on Trump and Republicans who have attempted to thwart the democratic process in a way he had not before. Lawsuits from Trump and his allies were rejected resoundingly in state and federal courts. "And yet, none of this could stop baseless claims about the legitimacy of the results," Biden said. His harshest words were directed at Trump and his Republican allies -- including 17 state attorneys general and 126 members of Congress who backed a baseless Texas lawsuit seeking to undo other states' election results. "This legal maneuver was an effort by elected officials and one group of states to try to get the Supreme Court to wipe out the votes of more than 20 million Americans in other states and to hand the presidency to a candidate who lost the Electoral College, lost the popular vote and lost each and every one of the states whose votes they were trying to reverse. It's a position so extreme, we've never seen it before," he said.  

The President-elect, who paused throughout his remarks several times to either cough or clear his throat, called it "a position that refused to respect the will of the people, refused respect the rule of law and refused to honor our Constitution." He also condemned attacks by Trump and his supporters, who have sought to throw out legitimately cast ballots, on state and local elections officials. "It is my sincere hope we never again see anyone subjected to the kinds of threats and abuse we saw in this election. It's simply unconscionable," Biden said. He sought to move past Trump's denials of reality, pointing to record-breaking voter turnout that he said "should be celebrated, not attacked." The President-elect noted more than 81 million votes being cast in favor of himself and Vice President-elect Kamala Harris, the most in history and 7 million more than Trump and Vice President Mike Pence received. Biden also noted that he won by the same electoral vote count that Trump received in 2016, saying that it was a "clear victory" then and now. The President-elect also laid out the work that will dominate the early days of his administration: the battle against the coronavirus pandemic, including distributing vaccines and slowing its spread as those vaccines become available, and rebuilding an economy battered by the pandemic.

22.12.2020. (CNN) Trump threatens 30-day reign of destruction on the way out of office. Joe Biden will be president in 30 days. Until then, the question is how much damage can be done by a vengeful, delusional soon-to-be ex-President swilling conspiracy theories, whose wild anti-democratic instincts are being encouraged by fringe political opportunists. Donald Trump will retain the awesome powers of the presidency until noon on January 20, and there's never been a time when he has been subject to as few restraining influences or has had a bigger incentive to cause disruption. The President is spending day after day in his White House bunker, entertaining crackpot theories about imposing martial law, seizing voting machines and staging an intervention in Congress on January 6 to steal the election from Biden. Surrounded by the last dead-end loyalists, Trump is flinging lies and political venom like King Lear in a crumbling Twitter kingdom, alarming some staffers about what he will do next. On Monday 21.12.2020, he huddled with a cabal of Republican lawmakers who plan to challenge the election on baseless claims of fraud at a special session of Congress to ratify the results on January 6. There is concern among executive office staff and the military's leadership that Trump could use his power as President and commander in chief in dangerous ways in the last days of his term. "We don't know what he might do," one officer in the Pentagon said. Another added: "We are in strange times."

• Some White House advisers fear Trump's final days

• House conservatives strategize with Trump and Pence in push to challenge Biden's win

• Four key ways Barr broke with Trump at the attorney general's news conference

• MAP: Full presidential election results

26.12.2020. Ochlarchy including chaos in USA. First there were the gunshots that startled residents awake in a downtown Nashville community on Christmas morning. When people looked out their windows a little before dawn, they saw an old, white motor home parked on their street. Then the sound of a woman's voice started emanating from the recreational vehicle, with a warning. There was a bomb that was going to go off in 15 minutes. When the RV exploded, it shattered windows and sent flaming pieces of debris through the air, damaging several buildings. Update by the Anarchist Federation 25.12.2020: “The AF condemns the Nashville USA RV car bomb terrorist attack. Of course no anarchists were behind the attack.” The terrorist attack was - and made - ochlarchy (mob rule broadly defined) including chaos. - Though Congress has passed a $900 billion Covid relief package, millions of Americans are in danger of losing important benefits just after the holidays if President Donald Trump continues to refuse to sign the bill. If these key programs lapse, payments would end for more than 12 million Americans, according to an analysis by The Century Foundation, making more ochlarchy (mob rule broadly defined), including chaos. Trump has promised a lot more money to the unemployed People, but that is a only a “pie in the sky”, that will contribute even more to the ochlarchy, including chaos. Will there be a call for the “strong man” Trump later? Sources: CNN & AIIS.

27.12.2020 (CNN) - Investigators looking into the Christmas morning explosion in Nashville 25.12.2020 now believe the blast was likely the result of a suicide bombing, according to two law enforcement sources with direct knowledge of the investigation. Officials have previously said they have recovered human remains at the scene of the bombing in downtown Nashville and an FBI official on Saturday 26.12.2020 said agents are not looking for another suspect. Three people were killed and three wounded in a shooting on Saturday 26.12.2020 at a bowling alley in Rockford, Illinois, and a suspect is in custody, according to police. Authorities have identified Anthony Quinn Warner, 63, of Antioch, Tennessee, as the Nashville bomber after matching his DNA to remains found at the scene of the explosion. There is no indication that anybody else was involved, [but it could be...] said Douglas Korneski, FBI special agent in charge of the Memphis field office, at the news conference. A vehicle ID number from the RV was also a match for Warner.

28.12.2020. (CNN) - Trump signs coronavirus relief and government funding bill into law after lengthy delay. President Donald Trump signed the massive $2.3 trillion dollar coronavirus relief and government funding bill into law Sunday 27.12.2020 night, averting a government shutdown that was set to begin on Tuesday 29.12.2020, and extending billions of dollars in coronavirus aid to millions. Trump's signature of the $900 billion Covid relief package extends unemployment benefits for millions of jobless gig-workers and independent contractors, as well as the long-term unemployed. The estimated 12 million people in two key pandemic unemployment programs, who were facing their last payment this weekend, will now receive benefits for another 11 weeks. Plus, all those collecting jobless payments will receive a $300 weekly federal boost through mid-March. - Chess mate, Trump! (AISC).

25.-28.12.2020. AIIS' Press releases about the Trump Jule Chess Game 2020...

25.-28.12.2020. AIIS' Press releases:

1. 25.12.2020. Freedom Online: Update by AF 25.12.2020. The AF condemns the Nashville USA RV car bomb terrorist attack. Of course no anarchists were behind the attack.

From

2. 26.12.2020. Ad Winter Solstice, Jule (Christmas) & New Year Quiz and Chess No 1! The Nashville terrorism. The way Hitler did it:  Coup d'état! Riksdagsbrannen i Berlin 1933...

From

3. 26.12.2020. Ad Winter Solstice, Jule (Christmas) & New Year Quiz and Chess No 2! The Nashville terrorism. The APT-file - List of Brown Cards... What is an extremist? A "litmus test" of whether marxists, fascists, anarchists or liberalists are behind terrorism.

From

4. 27.12.2020. Ad Winter Solstice, Jule (Christmas) & New Year Quiz and Chess No 3! The Nashville terrorism. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TERRORISM 2001 AND LATER...

From

5. 27.12.2020. The Peoples' Journal today: Ochlarchy including chaos in USA. And more...

From

6. 28.12.2020. The Peoples' Journal today: Trump signs coronavirus relief and government funding bill... - Chess mate, Trump! (AISC). And more... Updated!

From

28-29.12.2020. Revelation: Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League, is most likely behind the Nashville bombing. Ochlarchy is mob rule broadly defined. More information, see (click on:) AISC5. Source: AIIS. FBI agent Doug Korneski said investigators are interviewing people who knew Warner to try to learn a possible motive. Three days after a Christmas Day explosion rocked downtown Nashville, investigators are still searching for a motive. The blast injured at least eight people and damaged more than 40 buildings, including an AT&T transmission facility that provides wireless service to much of the region. "These answers won't come quickly," Korneski said. "Though we may be able to answer some of those questions ... none of those answers will ever be enough for those affected by this event." Source: CNN.

FORWARD TO YOUR OWN NETWORK!

Facebook, Twitter, etc., are not social media, but antisocial, brown authoritarian polyarchical hierarchies. We want them all closed down - NOW! This multi-headed hydra-troll must disappear by law at once!!!

[pic]

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE - OG HVORDAN VI SKAL KNUSE TALIBAN

17.10.2020. Forsvaret av Anarkiet må nå legges om. Bøndene inkludert småbrukerne, samt fiskerne - er godt rodebasert organisert omtrent som Taliban i Afghanistan. Taliban er tilsynelatende uovervinnelige i kapasitet av en ekstremt godt organisert og ledet geriljabevegelse. De har ikke engang flyvåpen, men en del raketter, omtrent som Hamas. Veibomber og improviserte strids-bomber (ISB) generelt er sentralt. NB! En stor vogntog-trailer med en dobbelt "Breivik-bombe" tar hele regjeringskvartalet uten problemer. Har vi et Heimevern på 600 000 menn + bonde-fiskar-organisasjonen er vi uslåelige uten flyvåpen også. Heimevernet har selvfølgelig et effektivt Sjøheimevern, med anti-ubåt-forsvar. Pluss egne ubåter. Også drone-ubåter. Uslåelig, som Taliban, bare relativt mye sterkere og en geografi som hjelper oss. Har vi et solid flyvåpen i tillegg er vi over-uovervinnelige, men det kan skytes ned. Men vi trenger det egentlig ikke, jevnfør Taliban. + H-bomber naturligvis!

Taliban overtar nå hele Afghanistan med all makt og penger til islam-hierarkene som er ateister. De er både sociopater og psykopater genetisk ca. 100% og får full kontroll med ultra-fascismen sin. Sharia er effektiv lovgivning til kontroll av Folket fra ultra-fascistisk hold. Det vet ateist-islam-hierarkene. NB! Men deres Akilles-hæl er at de mangler H-bomber...

De får det nå snart som de vil, om man ikke bruker H-bomber på dem i tilstrekkelig grad. Det er politisk vanskelig og utrydder også deler av Folket, men kan gjøres om man er litt tøff og sikter seg inn på kommandosenteret og hovedorganisasjonen som er i et begrenset område. AISC anbefaler at vi bruker H-bomber om de ikke gir seg helt og avvæpner fullstendig på en uke etter de facto ultimatum (Realpolitik!). Sosial-demokratene (Bakuninistene + +) er lei av sulikk-angrep etter modell av annen verdenskrig med USA i spissen, Russerne fikset heller ingen ting. Generaler kjemper alltid siste forrige krig, og taper. Gerilja + H-bomber er alt som trengs egentlig for forsvar. + ørlite av annet konvensjonelt. Billig og effektivt!!!

I tillegge til Bonde-fiske-HV-gerilja-bevegelsen trenger Norge et H-bombeforsvar som er til å stole på - ved Allierte?, ellers får vi skaffe oss tilstrekkelig full pakke for avskrekking selv, på norske ubåter. + Noe landbasert H-b langt nede i granittfjell - må også brukes, med kraftigere raketter og mega-store H-bomber, til hovedavskrekking. Behøver bare ha ca. 1000 stykker masseproduserte. Det fikser norsk forsvarsindustri på fire - fem år. Og anti-rakett skyts mot fi, og supplerende raketter (intelligente droner) som styrker våre H-bombe-raketter så de 100% sikkert treffer mål over hele kloden uten å bli skutt ned. Må være satelitt-uavhengig. Alle satelitter kan skytes ned uten problemer. Dette koster ikke mye, men holder i massevis. Litt marine og kystvakt trengs også, men ellers bare masse ubåter med små H-bomber og drone-torpedoer. Regulær hær, bortsett fra spesialstyrker, anti-terror-militærpoliti, og et PST + et NB! Anstendig!!! politi/lensmenn over hele landet, underlagt Forsvaret som en autonom enhet + en effektiv E-tjeneste som kan ta ut (likvidere), ikke den søppla vi har nå, er neppe nødvendig. Og et sammenslått J&BD + FD & UD til Anti-militarisme-Departementet (AMD) og med diplomati med lobbyer over alt, som i denne sammenheng er effektivt. Den driten vi har nå kan vi ikke ha. Dyrt og ca. null verdt. Visergutter for nasjonal-fascisten Trump. Drit og DRA! V-h. AISC. Fra ANARKIDEBATT: .

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

And welcome to the

International Journal of Organization Research - IJOR/folkebladet/IJ@

THE JOURNAL OF THE PEOPLES' GLOBAL UNIVERSITY – PGU –  ADVISED BY THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE/INDECO © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009.

Cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus is responsible managerial & economy broadly defined editor of folkebladet and the OSE/INDECO-Network is responsible skilled scientific editor group. The fb/IJOR-Group of Divisions/Companies/Organizations, a.k.a. fb-IJOR-Konsernet (in Norwegian), see (click on:) Links below. See also ANORG - GLOBAL = AI/IFA & owner of the fb-IJOR-Group.

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will

automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

[pic]

|Introduction - Actions |[pic] |The Libertaire International |

|Economic-Political Map | |Libertaire in Labor Unions |

|The Formula of Democracy | |The AI - IAF - IFA History |

|The Oslo Convention | |1st of May - The History |

|The Int. Libertaire Tribunal | |Liberta. in Nordic language |

|The ABC Solidarity Organ. | |Real Democracy in Norway |

|The Libertaire Embassy | |IIFOR & the Democ. Project |

|NB! GGS & GAIA - Global! | |Peoples' Global University |

Links / Search

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!

REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!

ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics.Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.

[pic]

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

PS. Antioch - The Anti-ochlarchy League is a mysterious, powerful secret organization, a loose global network, started in 1996 in the USA. Membership-number is unknown. It is not a terrorist organization, but it is not an anarchist organization either. However sometimes Antioch work together with anarchist organizations on a completely autonomous way, thus the anarchist organizations are in no way responsible for the actions of Antioch. The brave hero, The Warner, Tony, who had cancer and soon would die anyway, is the most famous martyr of the Antioch- movement, and he blew himself up, without killing others, in a powerful demonstration in Nashville December 2020, to stop the big ochlarchy, including chaos, of Donald Trump, and he managed to contribute to do that, in cooperation with the liberal social democrats of the Anglophone Anarchist Federation, Section USA. Check mate for Trump!

PPS. Litt logikk for dummies. Og lingvistikk! ++

x er ikke lik y, hvor x er reelt demokrati = anarki og y er oklarki, inkludert kaos. Bruk mengdelære. Kaos z er en undermengde av oklarki y, x har intet snitt med y, og derfor heller ikke med z. Kunne tegnet det, men Dreamweaver egner seg ikke for det. Reelt demokrati er identisk = anarki. Det er bare et annet navn på reelt demokrati = en forkortelse med andre bokstaver, dvs.  et kodenavn for reelt demokrati. Navnet = betegnelsen, skjemmer ingen i mengdelæren. En må skille mellom nomen, navnet = betegnelsen på den ene siden og begrepet, ideen, og realiteten på den annen. Det er basic for abstrakt tenkning, som er grunnleggende i logikk og mengdelære, som er matematisk logikk. Jeg kan kalle svart hvitt, betegnelsen spiller ingen rolle, bare jeg definerer begrepet klart. Navnet spiller ingen rolle, uavhengig av språk også. Definer jeg hvitt som en struktur som suger til seg alt lys, så er det klart at hvitt er det man vanligvis, konvensjonelt, kaller svart = black = noir = . Det eneste er at man da bryter med konvensjonene i ordboken. Men de kan man drite i hvis man har lyst, bare man er presis i definisjonen av begrepet som man bruker navnet, betegnelsen på. Så kan man velge betegnelsen fritt. Fra nå av her når jeg skriver hvitt  = så er hvitt lik (konvensjonelt) svart. Hvitt = svart. Det er ikke 1984 newspeak som anarki = kaos, som er løgn. Slik det er definert over. At hvitt = svart er sant, = synonymer, slik jeg har definert det. Skjønner dere dette dummies!

Antioch = The Anti-oclarchy League, er mot ochlarchy = mob rule broadly defined. Forstå det. Det er litt motmakt fra grunnplanet, Folket, mot det store oklarkiet til Xi og Co og andre herskere. Dette er ikke terrorisme. Det er styrkebalanse, jevnfør: = "Antimilitarisme på anarkistisk vis", og "Anarkisme og makt" = .

NB! Tony tok 40, en dobbelt trailer tar 100 ++ pulveriserer 30. Vanlig gjødsel + diesel «Breivik-sprengstoff» (ANFO). Med folk og fe om nødvendig… Men ellers Tony-opplegg. Jævlig bra! Antioch! Så Xi og Co kan lære! Litt fjernstyring (modellbil + +) + en dobbelt trailer, + en passende dau mann, og «Breivik» m. detonator og en kassettbåndopptaker m. timer gjøre susen, ++ + litt til. Utstyret må ikke kunne jammes! Må være litt humor, musikk og ordspill, ellers er det ikke noe moro  og det må det være. Husk Tony spilte av Petulia Clarks 1964 hitlåt "Downtown" før det smalt, innimellom advarslene om at folk skulle komme seg unna.

PPPS. Press releases:

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Monday, December 28, 2020 10:20 AM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: The Peoples' Journal today: Trump signs coronavirus relief and government funding bill... - Chess mate, Trump! (AISC). And more... Updated! (25.-28.12.2020. AIIS' Press releases about the Trump Jule Chess Game 2020...)

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Monday, December 28, 2020 8:03 PM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: Avsløring: Antioch (Anti-oklarkiligaen) står bak Nashville-bomben. Ad Anthony Quinn Warner, 63, of Antioch (-larchy). Ny sjakkvisdom: Det går an a sette sjakk matt med en hest og bønder, dersom hesten er trojansk og sparker godt!

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Tuesday, December 29, 2020 11:37 AM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: The Peoples' Journal today - Revelation: Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League, is most likely behind the Nashville bombing. Ochlarchy is mob rule broadly defined. FBI agent said investigators are still searching for a motive...

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Wednesday, December 30, 2020 2:04 PM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: Antioch - The Anti-ochlarchy League is a mysterious, powerful secret organization, a loose global network, started in 1996 in the USA. Revelation: Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League, is most likely behind the Nashville bombing.

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Wednesday, December 30, 2020 10:37 PM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: Updated on China - Antioch - The Anti-ochlarchy League is a mysterious, powerful secret organization, a loose global network, started in 1996 in the USA. Revelation: Antioch, a.k.a. the Anti-ochlarchy League, is most likely behind the Nashville bombing.

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Thursday, December 31, 2020 12:09 PM

To: The Green Global Spring Revolution

Subject: Power & the balance of strength - Antioch - The Anti-ochlarchy League is a mysterious, powerful secret organization, a loose global network, started in 1996 in the USA. Revelation: Antioch, the Anti-ochlarchy League, is behind the Nashville bombing.

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Friday, January 01, 2021 7:00 AM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Cc: The Green Global Spring Revolution

Subject: The Peoples' Journal 01.01.2021: shall greet from Antioch, a.k.a. The Anti-ochlarchy League, and say a "happy" New Year to rulers world wide, demanding NO OCHLARCHY, i.e. mob rule broadly defined! Or else...!!!!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

This document:

anarchy.no[pic]

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Thursday, December 24, 2020 4:43 AM

To: Press release from INDECO

Subject: BLI CAND. POLIT. OECON. START STUDIET, SOM ER GRATIS, I JULEN. PS. Litt prosentregning for ikke-økonomer. Økonomisk prosentregning for «dummies» = Folk flest. Nå også med eksempler i klima-økonomi!

[pic]

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE

Web: - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

KURS I MODERNE SAMFUNNSØKONOMI

PÅ UNIVERSITETS/HANDELSHØYSKOLE NIVÅ - BASERT HOVEDSAKELIG PÅ SELVSTUDIUM

Nobelprisvinner i økonomi - Ragnar Frisch: - [Det] trenges ... et solid ... grunnlag for at det offentlige ordskifte

i aviser og tidsskrifter og forsamlinger ikke skal bli brakt ned til ørkesløst snakk eller bjeffing på to sider av et gjerde.

Stoffet på linkene nedenfor, notatene 1 - 6, er egnet til selvstudium - et kurs i moderne samfunnsøkonomi. Kurset ligger på forskningsfronten, men er ikke vanskelig - det er minimal bruk av matematisk-økonomiske symboler. Det er både teori og praksis, dvs. anvendte elementer, i stoffet. Det legges vekt på at - og hvordan - alt henger sammen, både mikro og makro, kort og lang sikt, privat og offentlig sektor, marked og miljø - samt nytte og velferd og demokrati-problematikk. Målgruppe: Samfunnsvitere inklusive øk./adm., journalister, politikere og andre interesserte, herunder alle med vanlig studiekompetanse. 

Kurset omhandler aktuelle problemstillinger som: A. Økonomisk krise og løsning - inklusive varig løsning på problemet, - inkluderer også sosiologiske og psykologiske elementer; B. Oljepriser; C. Markedsmakt og priser; D. Miljø- og ressurs-problematikk herunder også klimakrisen og dens løsning; E. Økonomisk-politiske systemer, herunder bl.a. reelt demokrati og varierende grader av demokrati, inklusive politisk økonomi samt miljøfaktorer og politologiske, sosiologiske og psykologiske aspekter.

Kurset gir rimelig solid - oppdatert - bakgrunn for egne meninger i politisk-økonomiske debatter, og kan forhåpentligvis bidra til å høyne nivået på debattene i det offentlige rom, samt på undervisning. Tabloid "bjeffing" og "ørkesløst snakk", se Frisch-sitatet over, bør unngås.

Anbefalt fremgangsmåte: Start  med dagens høyaktuelle problemstillinger, i notat 1, dvs. stoffet på herværende webside. Dette leder til det mest sentrale lærestoffet, notat 2 med linker og linkers linker. Notat 3 og 4 populariserer viktige temaer i notat 2 (og 1). I fotnotene i notat 2 er det fordypningsstoff og i Forord og ps-et til slutt er det mer av dette, blant annet belyses ulike sider ved demokrati-spørsmålet & demokrati-problematikk, inkludert miljøfaktorer, herunder løsning av klimakrisen, også sett i sammenheng med løsning av økonomiske kriser og miljøkriser mer generelt. Fotnotene (kapittel IV. VIDEREGÅENDE NOTER) begynner på side 107. Notat 5 går videre med økonomisk-politiske systemer, bl.a. reelt demokrati, også sett i historisk perspektiv. Notat 6 rendyrker en submodell i notat 2, praktisk anvendt på råoljeprisen. Står man fast, kan man kontakte INDECO-OSE på vanlig måte for å få hjelp til å komme videre.

Avlegger man 1. muntlig eksamen i pensumstoffet per telefon, og består eksaminasjonen (NB! listen for bestått er ganske høy) og 2. skriver en avhandling på en ca. 80-120 sider - maksimalt ca. 40 000 ord, som får karakteren bestått, NB! det er her IKKE en faglig styrke å prøve å vise at du kan masse om mye - det som virkelig krever innsikt er å kunne kort og konsist fremstille argumentasjonsrekken din uten uvesentligheter; samt 3. produserer 1 fagartikkel til et vitenskapelig tidsskrift eller flere mer populære faglig pregede artikler, som blir godkjent av INDECO-OSE, får man rett til den akademiske tittelen cand. polit. oecon., dvs. en universitets/høyskole-eksamen i politisk økonomi, som er en akademisk grad med kompetanse på litt over mastergrads-nivå i tilsvarende fag ved universitet, noe som er en konkurransefordel ved søknad om jobb.

1. 2010-oppdatert: Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk... Pressemelding fra INDECO (Oppdateres årlig, bl.a. med betraktninger om Keynes- vs Samgreps-modeller og -politikk [Cogrips-models and -policy], demokrati-aspekter inklusive miljøfaktorer - herunder litt om klimakrisen og koronakrisen, næringsutvikling, oljepriser og markedsmakt - spesielt i matbransjen. Dvs. aktuelt stoff og kommentarer vedrørende A-E. Denne meldingen/notatet.)

2. 2009-oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar

- Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!.

NØI-INDECO (NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle problemstillingene A-E teoretisk og anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, samt stoffet på linker, er spesielt viktig på flere punkter A-E.)*)

3. 2009 Søkelys på Norges Bank. Nationen 08.06.09, s 19 (Populariserer temaer i notat 2.)

4. 2009 Er det virkelig slik at lave renter gir økt inflasjon? - Norges Bank bør holde fast på lavrentepolitikken. Samfunnsøkonomen nr 5, s 72-73 (Populariserer temaer i notat 2, men noe mer faglig enn notat 3.)

5. 2008 Ragnar Frisch - En sosial-individualist. Forskningsrapport nr 16, NØI (Inkluderer originale arbeider forfattet av Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch, som bl.a. omhandler Samgripingsmodeller - English abstract. Tar spesielt opp A og E. Er utdypende og videregående på punkt E i forhold til notat 2.)

6. 2008/9/10 og oppdatert New crude oil price forecasts from INDECO - Nye råoljepris-prognoser fra NØI. (Anvendt analyse basert på en modell som også er en submodell i notat 2. Tar opp B og noe C og D. Oppdateres hvert kvartal)

*) Samgripingsmodell-notatet (link 2.) har to fotnoter *) og **) med forklarende og utdypende stoff, samlet i kapittel IV. Videregående noter. Fotnote **) er omfattende og med utdypende stoff angående flere aktuelle temaer, som videre er belyst i Forord og PS til slutt i Notatet. Artiklene i Nationen og Samfunnsøkonomen linket opp over representerer populariseringer både av temaer nevnt på denne websiden og i Samgripingsmodell-notatet.

PS. Litt prosentregning for ikke-økonomer.  Økonomisk prosentregning for «dummies» = Folk flest.

Har oppdaget at mange har problemer med prosentregning og prosentbegrepet, som går igjen over nær sagt alt i økonomi og politikk etc. For det første er selve ordet prosent et fremmedord, som mange ikke skjønner og virker som «gresk» (selv om det bare er latin) og skremmer vekk folk fra å forstå.

Det betyr «av hundre» på godt norsk, NB! alltid av noe konkret i praksis, for folk flest klarer ikke å tenke abstrakt over hodet. I økonomi betyr prosent egentlig «av hundre» øre, som igjen utgjør 1 krone (penger = fiksjonsøkonomi), og realøkonomisk (varer og tjenester) igjen utgjør en «kroneis», som man fikk kjøpt for nettopp 1 krone = 100 øre i  1970 i Norge (I mange år fra 1955 til 1970, kostet faktisk isen én krone). Eller  f. eks. «av hundre» cent, som utgjør 1 dollar og noe som koster en dollar, f.eks. et lite brød i USA i dag. Tilbake til Norge igjen, og vi antar at en «kroneis er en kroneis»,  dvs. at det aldri fuskes på vekten, selv om prisen kan øke. En prosent-økning på  5 prosent betyr bare en økning på 5 øre, dvs. at «kroneisen» plutselig koster 1 krone og 5 øre = 105 øre, i stedet for som tidligere 1 NOK =  1 krone = 100 øre. Da kaller vi økonomer det 5 prosent inflasjon (= prisstigning), spesielt dersom dette også gjelder gjengs, dvs. for  gjennomsnittet av prisøkningen for alle varer og tjenester til forbruk og lagring = investering.

Men det betyr bare at pengeverdien «i  navnet» = nominelt er blåst opp med 5 øre på krona, og utgjør 105 øre. Realverdien, dvs. den virkelige verdien («real» betyr i økonomien «virkelig», da i motsetning til «fiksjon» og «nominelt») er fremdeles 1 krone som før økningen, tilsvarende en «kroneis». Man får ikke noe mer reelt enn den «gamle» kroneisen, som man nå må betale 105 øre for, dvs. 5 øre = 5 prosent mer for, pga. inflasjonen. Og da melder spørsmålet seg. Hvordan man skal få råd til å kjøpe kroneisen, dersom man bare hadde satt av en krone = 100 øre til dette i budsjettet?  En vanlig måte å løse dette på er å kreve en lønnsøkning på 5 øre på krona, dvs. 5 prosent. Man snakker om lønnskompensasjon for inflasjonen. 

Går lønnen opp, f.eks. ved å true med streik, med 5 øre på krona (til 105 øre), er økningen på 5 prosent, tilsvarende altså 5 øre per krone i lønn. Da har man råd til å sette av 105 øre i budsjettet til kjøp av is, og får akkurat råd til en kroneis som før, som altså er gått opp til 105 øre i pris, fra i fjor f.eks.  Man sier da at realverdien av lønna, og det er jo varer og tjenester som man er interessert i, slik som kroneisen, er den samme som i fjor, altså etter lønnsøkningen.

Skal man imidlertid få råd til to is, under ellers like forhold (= på latin Ceteris Paribus, forkortet «cet. par.»), må man få økt lønnen med 110 øre på krona til 210 øre, dvs. 110% lønnsøkning, og det får man jo ikke til på et år, men over mange år med noen 5-10 øres økning på krona, kan dette oppnås om lønnsøkningen alt i alt er tilstrekkelig større enn inflasjonen, f.eks. kan kroneisen da koste 20 kroner = 20 00 = 2000 øre, og dermed økt med 1900 %. Og lønna økt med 39 kroner på krona til 40 kr =  40 00 øre, dvs. en økning på i alt 39 00 øre, dvs. 39 00 prosent = tretusen-nihundre-prosent. Under eller like forhold har man da råd til å kjøpe to kroneiser, som nå koster 20 kroner stykket, fordi man nå har akkurat 39 kroner mer å rutte med (3900 % økning) til kjøp av is enn i 1970, dvs. 40 kroner til 2 kroneis. Og altså det dobbelte av reallønnen i 1970, dvs. man har nå råd til to kroneis cet. par., mens man bare hadde råd til 1 kroneis i 1970. Altså dobbelt så rik i levestandard. Man kan også si ekvivalent at kjøpekraften, som er et annet ord for reallønnen, eller rettere sagt realinntekten, da er doblet.

Realinntekten for hele landet, altså vurdert til faste priser for eksempel fra 1970, som da kroneisen kostet 1 krone, kalles BruttoNasjonalProduktet, BNP, regnet i volum. BNP kan også regnes nominelt, i løpende priser, f.eks. prisene fra i år, altså blåst opp (inflatert) med inflasjonen. Realinntekten i gjennomsnitt per person (= per capita) er like BruttoNasjonalProduktet per capita = BNP per capita. Dette tilsvarer gjennomsnittsinntekten i Norge, som kan regnes 1. nominelt (inflatert) eller 2. reelt, dvs., i volum = kjøpekraft (f.eks. til prisene fra 1970). BNP per capita, gjennomsnittsinntekten, må ikke forveksles med midtinntekten (medianinntekten), som er inntekten til en middels innbygger i Norge = "Ola Nordmann", dvs. definert ved at halvparten av befolkningen tjener mindre enn Ola og den andre halvparten tjener mer enn Ola.

Aftenposten 20.11.2020 skriver: "En medianinntekt er ikke det samme som en gjennomsnittsinntekt: Medianinntekten er inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntekten til alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.

Ola Nordmanns inntekt, dvs. medianen = midtinntekten, er alltid lavere enn gjennomsnittsinntekten (BNP per capita) fordi inntektspyramiden er topptung, dvs. at alle rikingene ("Onkel Skruene") drar opp gjennomsnittsinntekten kunstig i forhold til hva en middels innbygger, altså Ola, faktisk tjener, regnet i 1. kjøpekraft = realverdi, eller 2. nominelt (inflatert) til dagens høye priser. Det er jo kjøpekraften man = Ola Nordmann, er interessert i, ikke BNP per capita nominelt, som er et tall som er kunstig dratt opp av a) rikingene + b) inflasjonen. Midtmannen, medianpersonen, midtpersonen i inntektspyramiden, Ola Nordmann, må imidlertid ikke forveksles med den typiske nordmann, med typetalls-inntekten, som vi kan kalle Kari Nordmann, som det er flest av i arbeidslivet, dvs. en dame av FOLKET, folk flest. De fleste = grunnplanet i inntektspyramiden, grasrota, har altså typetalls-inntekt = grasrotinntekt. Kari er den typiske innbygger i Norge.

De fleste = grunnplanet i inntektspyramiden, grasrota, som oftest tilsvarer tilnærmet de på "gulvet" også kalt førstelinjen i rangspyramiden, dvs. i hovedsak de som ikke har noen ansatte under seg i arbeidet/yrket, tjener som regel mye mindre enn medianinntekten. Den typisk inntekten, typetallsinntekten, er relativt ganske lavt, dvs. Kari Nordmann blir avspist med relativt lite, også her i Norge. I mange land finnes en lovfestet minimumslønn som storparten av grunnplanet (the frontline workers) har og som ofte tilsvarer typetallsinntekten, men det har man ikke i Norge, fordi fagforeningene antar at grunnplanets gjennomsnittslønn er større enn hva en lovfestet minimumslønn ville gi. Men grunnplanets gjennomsnittslønn, dvs. typetallet for inntekt, grasrotinntekten = typetallsinntekten, publiseres ikke offentlig i media. Det bør gjøres snarest.

Topptungheten i inntektspyramiden måles ved Gini-indeksen, som er 100% når en person har all inntekt, og 0 % når alle har lik inntekt. Gini-indeksen i Norge er rundt regnet 25 % (0,25), internasjonalt sett ganske lav, Norge er ganske egalitært hva inntekt angår, og anslagsvis også i rang. Også rangspyramiden er ganske flat.

Men siden vi ikke har minstelønn er det nok en del som går for "lut og kaldt vann" og er direkte fattige. Fattiglønn eller fattiginntekt defineres ofte som under halvparten av, dvs. under 50% av - medianinntekten, EU har en fattigdomsgrense på 60% av medianinntekten kalt "EU60", men uansett gjelder at er inntektspyramiden ganske topptung, er medianinntekten relativt liten, og 50-60% av medianinntekten blir et et ganske lite beløp i kroner. Det er dessverre en del som må ty til tigging eller gå på Fattighuset i Norge i dag for å få endene til å møtes. Nærmere om fattigdomsproblematikken, klikk på Fattigdomsproblemet i Norge.

I følge Aftenposten 20.11.2020 var fattigdomsgrensen basert på "EU60" for 2018 lik 228.400 kroner. Det er forholdsvis mye mer enn en minstepensjon. Fra 1. mai 2018 var minstepensjonen for en enslig 186.968, altså klart under fattigdomsgrensen. I statsrådets anslag antar man at EUs fattidomsgrense vil ligge på nærmere 247.000 kroner for 2021.

Prosentbegrepet brukes også i miljø-økonomi - herunder klima-økonomi: Koronapandemien har ført til at verden slipper ut 7 prosent mindre CO2 i år (2020) enn i fjor (2019). Det viser UNEP 2020, FNs årlige statusrapport om klimaet i verden. Likevel vil temperaturen i 2050 bare bli 0,01 grad lavere, dvs. 1 % av en grad Celsius lavere, enn den ville ha vært uten pandemi. Dette skyldes akkumulasjons-effekten for CO2 i atmosfæren. Den virker som et badekar med kranen litt åpen, hvor vannet, som svarer til CO2, stiger hele tiden, selv om kranen skrues igjen 7 % for en forholdsvis kort periode. 100% - 7 % = 93 % CO2, i forhold til utslippet i fjor - 2019, lekker fremdeles ut i atmosfæren i 2020. "Vannet", CO2 nivået i atmosfæren, stiger altså likevel, men altså litt mindre stigning i år, i forhold til i fjor 2019, som forøvrig var et rekordår i CO2 utslipp. Kilde: NRK 09.12.2020.

En må også skille mellom prosentpoeng og prosent. Øker et politisk parti i et valg (eller meningsmåling) f.eks. med fra en andel fra 0,05 til 0,10 av stemmene, altså fra 5%  til 10% av stemmene («av hundre»), så er det en økning på 5 prosentpoeng, mens det er en dobling av antall stemmer, dvs. en økning på 100 prosent i antall stemmer. Det siste forutsetter egentlig at totalt antall stemmer avgitt for alle partier er det samme før og etter økningen, ellers gjelder det bare tilnærmet. JHØ.

[pic]

Mvh. NØI-INDECO

[pic]

Forwarding…

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Monday, December 07, 2020 8:55 AM

To: 'andreaswedervangresell@'; 'post@lds.no'; 'postmottak@diakonsyk.no'; 'personvern@diakonsyk.no'; 'halvor.kjellesvig@diakonsyk.no'; 'postmottak@helsedir.no'; 'fmovpost@fylkesmannen.no'; 'sg@advokatforum.no'; 'Psykiatrisk Legevakt'; 'lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no'; 'siri.nergard@bga.oslo.kommune.no'; 'Magnus@advokat-staff.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'margrethe.stensson@diakonsyk.no'; 'post@ombudet.no'; 'info@helsedir.no'; 'maria.sperre@samfunnsokonomene.no'; 'post@samfunnsokonomene.no'; 'post@forskerforbundet.no'; 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'postmottak@mil.no'; 'PST'; 'Postmottak@hod.dep.no'; 'postmottak@smk.dep.no'; 'post@sivilombudsmannen.no'; Justis- og beredskapsdepartementet

Cc: Jon Sederqvist Østmoe; Harald Fagerhus; Ole-Jacob Edna; Noam Chomsky; Robert Drury; Robert Morley; Pericles Feressiadis; Tor Aage Bringsvær; Christian Vennerød; Martin Anarkis; Andreas Hompland; Libertarians world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: Support from Greece to Jens HØ by spokesperson for the Greek libertarians/anarchists Pericles Feressiadis! C. Vennerød:... Med ønske om at du får bestemme selv! Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres.

From: Pericles Feressiadis

Sent: Monday, December 07, 2020 12:14 AM

To: indeco@online.no

Subject: Re: Christian Vennerød: Hei Jens... Med ønske om at du får bestemme selv! Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

Support from Greece to Jens HØ by spokesperson for the Greek libertarians/anarchists (ACEE Section Greece, ), Pericles Feressiadis:

Ahaha (ironic laughs) ... your friend C. Vennerød asked who is J-HØ a threat to?

Easiest question ever! To whom else? To dark brown ultra-authoritarians world wide, including China and the Greek populist state, for sure.

Who knows, maybe they found a way to corrupt a few vulnerable personalities, “spykiatere” and politiet = “analfabeter”, in Norway!

I am relieved to hear that you have the support of your family and others and I am really sorry, that you and your close persons are going through these despicable things, in 21st century's Norway!!

It is really completely unbelievable!!! Norway with a “Soviet-Chinese-psychiatric-system” in modern times!!!!!!

What do you mean "Som nå gjør meg til invalid!", Primus Motor?

You shall recover from their poisons completely, correct??

I certainly wish that you'll bring the perpetrators not just to the Press, but to Norwegian Justice.

In Solidarity Pericles Feressiadis for ACEE Section Greece (Greek libertarians/anarchists)

---

Thank you for the support from you Pericles F. and the Greek anarchists (ACEE Section Greece).

Best regards Jens HØ

PS. “En invalid person” is “a disabled person”, the “medicines-poison” makes me over time disabled, but I will probably recover if the intake of the poison is stopped.

---

Forwarding…

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Sunday, December 06, 2020 8:05 AM

To: 'andreaswedervangresell@'; 'post@lds.no'; 'postmottak@diakonsyk.no'; 'personvern@diakonsyk.no'; 'halvor.kjellesvig@diakonsyk.no'; 'postmottak@helsedir.no'; 'fmovpost@fylkesmannen.no'; 'sg@advokatforum.no'; 'Psykiatrisk Legevakt'; 'lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no'; 'siri.nergard@bga.oslo.kommune.no'; 'Magnus@advokat-staff.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'margrethe.stensson@diakonsyk.no'; 'post@ombudet.no'; 'info@helsedir.no'; 'maria.sperre@samfunnsokonomene.no'; 'post@samfunnsokonomene.no'; 'post@forskerforbundet.no'; 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'postmottak@mil.no'; 'PST'; 'Postmottak@hod.dep.no'; 'postmottak@smk.dep.no'

Cc: Martin Anarkis; Christian Vennerød; Harald Fagerhus; Noam Chomsky; JFSØ; Ole-Jacob Edna; Robert Drury; Robert Morley; 'christian@vennerod.no'; tips aftenposten; TV2; tips@nationen.no; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; VG Anders Giæver; Andreas Hompland

Subject: Christian Vennerød: Hei Jens... Med ønske om at du får bestemme selv! Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

Christian Vennerød: Hei Jens... Med ønske om at du får bestemme selv! Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, December 05, 2020 6:11 PM

To: 'Christian Vennerød'

Subject: RE: Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

Hei Christian V.

Dette er helt jævlig. Fastlegen som stod på mailing-listen min, trodde et sci-fi-eventyr om romvesener i desember i fjor var psykose, og fikk meg tvangsinnlagt (TPH etter Psykisk Helsevernloven) med politi, da jeg ba ham dra dit pepper’n gror på telefonen. Helt vanvittig!

Ad 1. Les litt om saken i min egenskrevne korte journal, som er vedlagt denne mailen. Den er et tilsvar på ca. 330 sider løgn og bedrag fra «spykiaterne» på Lovisenberg Diakonale Sykehus Galehus, LDS. Sovjetisk-kinesisk-psykiaterne = maktmennesker -  tåler ikke oppegående mennesker, som de vil kue, spesielt vil de ta frihetlige, når de får sjansen. De betrakter oss som en trussel fordi vi ikke lar oss kue, de hater oss de facto. Og forsøker med alle midler å kue, bl.a. via tvangsmedisinering med helvetes-medisiner.

Ad 2. Har nektet, og politiet kom og hentet meg til lukket og låst avdeling på LDS. Nektet også på LDS, og da kom fem mann og banket meg så jeg fikk blått øye og en blå tånegl som siden falt av. De slo først og jeg tok igjen. Anmeldte til politiet, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. De 5 ljugde og sa jeg slo først, mot min ene stemme som sa sannheten om at de slo først.

Ad 3. Jeg er på tvang, TPH. Da bestemmer «spykiaterne» 100%. Jeg får sprøyter i baken med tvang. Nekter jeg kommer politiet og du blir tatt med til lukket avdeling for mangel på «samarbeide» og «uro» som «kureres» ved mer og jævligere «medisin». Har forsøkt – Fy f…

Dette er helt jævlig Christian. Godt jeg er en kald fyr med militær trening og selvdisiplin (fenrik fra Marinen), ellers hadde jeg vært Breivik nr. 2 og sprengt hele dritten i luften.

Godt å få svar. Det har ikke vært mye støtte hittil bortsett fra nærmeste familie. Og Martin Anarkis i dag. Men har fått mange meldinger om at mail er mottatt, selvfølgelig, bl.a. fra Fylkesmannen/Fylkeslegen, HOD og SMK

Er villig til å stå frem i avisene og få saken frem i all sin gru. Dette er verre enn Juklerød- og Gro-saken, for jeg er helt frisk og oppegående bortsett fra virkningene av disse hersens tvangs-medisinene. Som nå gjør meg til invalid! Og grunnlaget er altså helt sykt feil.

Mvh. Jens (Hermundstad Østmoe)

From: Christian Vennerød [mailto:christian@vennerod.no]

Sent: Saturday, December 05, 2020 2:57 PM

To: Jens Hermundstad Østmoe

Subject: Re: Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

Hei Jens!

Det høres forferdelig ut at du kan bli utsatt for tvangsmedisinering i Norge. 

Det er mulig at du har forklart det juridiske  grunnlaget, men jeg har ikke fått det med meg. Noen spørsmål:

1. Hvem er du en trussel mot?

2. Hvorfor får du ikke nekte å ta medisiner du misliker effekten av?

3. Hvordan skjer tvangsmedisineringen i praksis?

Med ønske om at du får bestemme selv - 

Frihetlig hilsen fra

Christian Vennerød

5. des. 2020 kl. 09:24 skrev Jens Hermundstad Østmoe

Hei… videresender …  

 

En ytring fra en stadig mer kvelt stemme på grunn av «sovjetisk-kinesisk-psykiatri» i Norge, fra en tidligere svært ivrig og aktiv samfunnsdebattant, Senterpartimedlem og vitenskapsmann, Jens Hermundstad Østmoe. (Også initiativtaker til ANORG i sin tid).

 

Mvh. Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - også Forskningssjef - ved Oslo School of Economics, OSE-NØI-INDECO-NETTVERKET: indeco.no. (Klikk på for mer informasjon om JHØ og OSE-INDECO)

 

PS. Har som ventet fått beskjed om at klagen til Fylkesmannen ved Fylkeslegen ikke førte frem. Klage-instansene er i hovedsak en del av det «sovjetisk-kinesiske-psykiatri-systemet» og svært få klager får medhold. Er det ikke gehør og hjelp å få noe sted?

 

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Friday, December 04, 2020 3:47 PM

To: margrethe.stensson@diakonsyk.no

Cc: halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; Jon Sederqvist Østmoe; fmovpost@fylkesmannen.no; 'postmottak@diakonsyk.no'; Harald Fagerhus; Magnus@advokat-staff.no; postmottak@mil.no; Senterpartiet epost; tips@nationen.no; tips aftenposten; TV2; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Forsvaret og E-tjenesten; Ole-Jacob Edna; post.oslo@politiet.no; Didrik Modal

Subject: Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

 

Ad tvangsmedisinering tirsdag 08.12.2020 - Nå må feilmedisineringen reduseres. Etter Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020.  Diverse kopier.

 

Til psykiater Margrethe Stensson FACT-Tåsen – nervemedisinansvarlig. Diverse kopier

 

Jeg skjønner ikke vitsen med å plage en nær 72 år gammel mann med tvangs-feil-medisinering i for store doser i forhold til hva jeg tåler, med store bivirkninger bl.a. i form av sterke skjelvinger, som nå  gir ganske full uførhet i arbeidet mitt, i den forstand at jeg bl.a. har vanskelig for å betjene PC-tastatur (altså på grunn av tvangs-feil-medisineringen som gir store skjelvinger), herunder  store problemer med a) å skrive inn KID-nummer i nettbanken, og b) lage og sende ut pressemeldinger angående det jeg brenner mest for: Klimasaken, av hensyn til barnebarna. Det har ikke kommet noen pressemelding fra undertegnede siden lørdag 28.11.2020.

 

Det understrekes at jeg ikke er selvskadende eller suicidal, og heller ikke vil skade andre. Og jeg godtar på ingen måte at psykiaterne utlegger mine science fiction figurer, altså eventyrfigurer, herunder romvesener, som jeg bruker for å krydre kjedelig sosialøkonomi-stoff, blir feilaktig utlagt som psykoser og kilde til schizofrene stemmer inn i holdet, som jeg aldri har hatt noe av – og som jeg garantert heller ikke vil få. Det får være grenser for «sovjetisk-kinesisk-psykiatri» her til lands, når eventyr om «rom-julenissen EA» blir gjenstand for tvangsinnleggelse med politi mannsterkt på døren, og derpå følgende tvangs-medisinering i store doser med fryktelige bivirkninger. Jeg er helt frisk bortsett fra virkningene av disse nervemedisinene Fluanxol og Abilify.

 

Jeg finner meg f… ikke i dette, men kan ingenting annet gjøre enn å protestere heftig. Nekter jeg å ta medisinene kommer politiet nemlig. Og jeg får mer feilmedisiner pga. «å ha økte psykiske problemer, uro og  tilpasningsvansker». Dette repressive «psykiatri» -systemet kalt Tvunget Psykisk Helsevern, TPH, er helt ultra-autoritært og gjennomført «Storebror 1984» repressivt.

 

Nok om dette foreløpig. På Ansvarsgruppemøtet 03.12.2020. var hovedsaken på dagsorden mindre nervemedisin, spesielt Fluanxol, som er blitt økt i dose fra 40 mg til 75 mg i høst, pga. mine protester, samtidig som bivirkningene i form av skjelvinger bl.a. har økt veldig. Psykiater Margrethe Stensson antydet mindre nervemedisin, Fluanxol, men også Abilify, på Ansvarsgruppemøtet, men det kom ikke noen avgjørelse angående tvangsmedisineringen med sprøyter, 08.12.2020 kl. 14.00.

 

Jeg klager nå min bitre nød, se over - og anmoder sterkt om reduksjon fra 75 mg til 40 mg Fluanxol tirsdag 08.12.2020. Dette er innfor gjeldende tvangsmedisinerings vedtak.

 

Mvh. Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe, også Forskningssjef for NØI-INDECO-NETTVERKET indeco.no. Nå ganske arbeidsufør. Det har tatt veldig lang tid og mye strev og møye og få skrevet denne mailen pga. de store skjelvingene, som antakelig skyldes Fluanxolen. 

 

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Tuesday, December 01, 2020 7:26 PM

To: margrethe.stensson@diakonsyk.no; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; Jon Sederqvist Østmoe

Cc: fmovpost@fylkesmannen.no; postmottak@diakonsyk.no; Harald Fagerhus; Magnus@advokat-staff.no; postmottak@mil.no; Senterpartiet epost; tips@nationen.no; tips aftenposten; TV2; tips@dn.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Forsvaret og E-tjenesten; Ole-Jacob Edna; post.oslo@politiet.no; Didrik Modal

Subject: Til Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020. Diverse kopier.

 

Til Ansvarsgruppemøte under Individuell Plan torsdag 03.12.2020 kl. 13.30. Diverse kopier.

 

Deltakere Margrethe Stensson, Halvor Kjellesvig (sekretær), Jon-Fredrik Sederqvist Østmoe og Jens Hermundstad Østmoe.

 

Ad punkter til dagsorden. Viser til mailer nedenfor.

 

NB! Ble tvangsmedisinert med Fluanxol 75 mg depot 23.11.2020, mot min vilje.

 

Har nå økte bivirkninger i form av store skjelvinger, spesielt høyre hånd/arm, bekreftes av min kjæreste, hun reagerer på dette. Dette medfører bl.a. problemer med å håndtere PC-tastatur, og dermed redusert arbeidsevne. Har ikke sendt ut pressemeldinger siden lørdag 28.11.2020 bl.a.

 

Ønsker nå sterkt at dette (Fluanxol) skal reduseres til 40 mg, se nedenfor. Det understrekes at Margrethe Stensson ga uttrykk for mulig reduksjon senere enn 23.11.2020, da hun fastholdt 75 mg Fluanxol 23.11.2020, mot min vilje.

 

Ønsker derfor kun 40 mg Fluanxol depot ved ny tvangsmedisinering med sprøyter planlagt til tirsdag 08.12.2020 hos meg, i regi av FACT-Tåsen, og helst også reduksjon i Abilify Maintena fra 400 mg, også da.

 

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

 

PS. Nå må det snart bli slutt på denne «sovjetisk-kinesiske-psykiatrien» før jeg blir helt arbeidsufør av feilmedisineringen i store doser, alt for store i forhold til hva jeg tåler.

 

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Monday, November 23, 2020 7:33 AM

To: margrethe.stensson@diakonsyk.no

Cc: halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; fmovpost@fylkesmannen.no; postmottak@diakonsyk.no; Jon Sederqvist Østmoe; Harald Fagerhus; Magnus@advokat-staff.no; 'postmottak@mil.no'; 'post@sp.no'; 'tips@nationen.no'; tips aftenposten; TV2 Nyhetstips; 'tips@dn.no'; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Forsvaret og E-tjenesten; Ole-Jacob Edna; 'post.oslo@politiet.no'; Didrik Modal

Subject: Ad tvangsmedisinering med Fluanxol med sprøyte i dag kl 14.00 + Repetisjon av: Noen punkter til dagsorden for møte med Fylkeslegen angående klage på tvangsmedisinering fredag 20.11.2020 kl. 10.00 (tlf.-møte).

 

Hei Margrethe Stensson + relevante kopier.

 

Deltok som nevnt nedenfor på møte fredag 20.11.2020 med Fylkeslegen. Det var et bra møte der jeg fikk lagt frem saken min på en så vidt jeg kan forstå - brukbar måte, støttet av min advokat, men jeg vet ikke hva utfallet blir ennå.

 

Som det går frem av det nedenstående, har jeg sterke bivirkninger av Fluanxol depot 75 mg, i form av store skjelvinger og noe negativ kognitiv effekt + vektøkning (plagsom sultfølelse og veier nå 95 kg, ca. 25-30 kg overvekt. Kan også delvis skyldes Abilify Maintena 400 mg depot).

 

I det foreløpig gjeldende tvangsmedisinerings-vedtaket fra LDS v. psykiater og ansvarlig overlege Nina Helene Alnes, som jeg altså har klaget på, står det at jeg skal medisineres med 40mg Fluanxol  i depot (og eventuelt oppover)  hver 14. dag (se side 2 av 6).

 

Da jeg 1. er bra psykisk og trolig 2. vil være enda bedre med lavere dose, jevnfør det nedenstående og 3.  tatt hensyn til de store bivirkningene (se over), så ønsker jeg å få redusert dosen med Fluanxol i sprøyte i dag til 40 mg.  Håper du kan imøtekomme dette ønsket, som er innenfor tvangsvedtaket. Håper også at du tar med deg en sykepleierske til å sette sprøyten, for jeg har lite lyst til å vise rumpa til Halvor Kjellesvig, din faste våpendrager. Hater å vise rumpa til menn!

 

Vi sees kl. 14.00 som avtalt hos meg, om ikke dere blir forhindret. Det skal tas koronahensyn, og ha sprøyten klar så det blir et kort møte. Jeg tar sprøyten stående (som jeg har pleid å gjøre på LDS post 4b, i overgangen til rygg/rumpe på venstre side) antakelig i gangen i leiligheten min.

 

Mvh. Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe.

 

PS. Er som vanlig morgenfrisk og i godt humør, men ønsker å få slutt på tvangsmedisineringen snart. Gjeldende tvangsmedisinerings-vedtak går uansett ut 17. desember 2020, og jeg vil overhodet ikke ha noe nytt vedtak.

 

 

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Friday, November 20, 2020 7:08 AM

To: fmovpost@fylkesmannen.no

Cc: post@ombudet.no; 'andreaswedervangresell@'; 'postmottak@helsedir.no'; Helse- og omsorgsdepartementet; 'lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no'; 'siri.nergard@bga.oslo.kommune.no'; 'Psykiatrisk Legevakt'; maria.sperre@samfunnsokonomene.no; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; Jon Sederqvist Østmoe; PST; postmottak@mil.no; post@sp.no; tips@nationen.no; tips aftenposten; TV2; tips@dn.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Forsvaret og E-tjenesten; Ole-Jacob Edna; Harald Fagerhus; Didrik Modal; Samfunnsøkonomenes Forening; post@forskerforbundet.no; post@samfunnsokonomene.no; Sivilombudsmannen; Justis- og beredskapsdepartementet; Statsministerens kontor; Noam Chomsky; post.oslo@politiet.no; post.ost@politiet.no; Magnus@advokat-staff.no

Subject: Noen punkter til dagsorden for møte med Fylkeslegen angående klage på tvangsmedisinering fredag 20.11.2020 kl. 10.00 (tlf.-møte).

 

Noen punkter til dagsorden for møte med Fylkeslegen angående klage på tvangsmedisinering fredag 20.11.2020 kl. 10.00 (tlf.-møte).

 

1. Blir tvangsmedisinert ut fra hoveddiagnose schizo-affektiv lidelse medregnet psykose. Schizo-affektiv lidelse er både bipolar og schizofren og er arvelig (skyldes genfeil). Jeg har ingen av delene for det ville slått ut før 1997 (født 1948). Er helt frisk fra og med ca. 2015 og fra og med årsskiftet 2018/19 medisinfri i et år. Kognitiv funksjon topp da.  Innleggelse i 2019 desember skyldes løgner og misforståelser, samme i juni 2020.

 

Ca. 330 siders Journal fra LDS har mye løgn og misforståelser, og viser bl.a. manglende forståelse for genforskning og kognitiv psykoterapi. Det hele smaker av ultra-autoritær «sovjetisk-kinesisk-psykiatri» helt fra starten i 1997. Litt om psykiatriens organisasjon i Norge, ultra-autoritær vs. flat. Med relevans for meg. Trives generelt dårlig i en så autoritær organisasjon, men interessant å studere og analysere og forske på generelt. NB! Men er altså kognitivt ikke på topp, pga. nervemedisineringen = feil.

 

2. Medisinering med 400 mg Abilify Maintena og økende fra 40 til 75 mg Fluanxol er derfor 100% feilmedisinering, og gir bivirkninger i form av kognitive dysfunksjoner (kjemisk lobotomerings-tendens) pluss Fluanxolen gir extrapyramidale bivirkninger i form  av til dels store skjelvinger. Vektøkning.  Enda verre er det planer i tvangsmedisinerings-vedtaket til Alnes for ytterligere økninger og bruk av verre medikamenter, se det.

 

3. Medisineringen er helt unødvendig og skadelig i form av bivirkninger, og bør derfor stoppes momentant. Dette er primært krav. Sekundært krav er å få redusert det så mye som mulig.

 

4. Det er ingen huller i dette resonnementet, men godtas det ikke uten videre er jeg villig til å greie ut mer på hvert punkt 1-3 for å overbevise Fylkeslegen Marianne Skjerven-Martinsen om det korrekte i resonnementet.

 

5. Ankemuligheter dersom jeg ikke når frem, Fylkesmannen, Rettssak mot staten ved Helse- og Omsorgsdepartementet og videre? Pasientombudet? Sivilombudsmannen?.

 

Mvh. Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe, også forskningssjef for  NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET indeco.no

 

PS. 12.05.2020. Ad revidert stats- og nasjonalbudsjett. I revidert statsbudsjett for 2020 forslår statsrådet en relativt ekspansiv motkonjunkturpolitikk, med bruk av ca. 4,2 prosent av SPU (Oljefondet) mens handlingsregelen tilsier maksimalt 3 prosent. Her kunne man brukt noe kvantitative lettelser, og dermed spart på oljepengebruken. NØI-INDECO mener det trengs enda mer ekspansiv finanspolitikk, spesielt i retning mer grønn økonomi. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Også kommuneøkonomien må styrkes mer. For øvrig gjelder fortsatt at helsen - koronatiltak - går foran alt - også økonomien, men velferden til Folket må sikres. Statsrådets forslag til revidert statsbudsjett er litt for lite ekspansivt og grønt til å være optimalt god Samgrepspolitikk, men er ikke så helt ille.

01.10.2020. Korona Antiklima-konkurs vs. Klima-vekst-strategi. En bør nå la antiklima-bedrifter og slike avdelinger i storbedrifter (som i Equinor f.eks.) gå konkurs, og ikke la de få en krone i korona-støtte subsidier, og bare subsidiere klima-vekst-bedrifter og sådanne avdelinger i storkonserner. Samtidig må etterspørselen stimuleres noe kraftig, så man får ned ledigheten, men man må holde fast på koronareglene mot smitte, ev. også bruke munnbind. Dette er en økonomisk-politikk, og strategi - som skal startes opp forsiktig. SMK, Fin-Dep, NoBa og OeD er orientert... + +.

04.11.2020. Hei Aftenposten. v. K. B. Alstadheim: Innbilte stordriftsfordeler ved sentralisering til storbyer. Ad Alstadheims artikkel om uunngåelig fortsatt sentralisering. Arbeider/forbrukernes/husholdningenes de facto subsidiering av bedriftene ved å betale arbeidsreiser og handleturer inkl. tidskostnader selv, må opphøre.  Da vil også sentraliseringen opphøre. Disse subsidiene er ikke Pareto-optimale, dvs. de er ineffektive, jevnfør optimal sosial-økonomisk lokaliseringsteori.

07.11.2020. Litt lokaliseringsøkonomi - Sosial-økonomisk kontra snevert Bedriftsøkonomisk perspektiv som gir feiltilpasning. Det sistnevnte er sosialøkonomisk dysfunksjonelt og gir Pareto-uoptimal lokalisering med sentralisering, mens det optimale er desentralisering. Årsaken til feiltilpasningen er at husholdningene/borgerne de facto subsidierer bedriftene med arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling), som dermed ikke blir internalisert ved snevert bedriftsøkonomisk tilpasning og lokalisering. Sosialøkonomiske kostnader som ikke blir  internalisert, fører til feiltilpasning. Disse subsidiene må bort og bedriftene må internalisere kostnadene ved å betale fullt ut alle vanlige arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling).

Disse subsidiene fra borgerne til  bedriftene er nemlig dysfunksjonelle og medfører at lokaliseringen ikke blir Pareto-optimal, dvs. at mange husholdninger kan få det bedre, uten at noen får det verre, ved en mer desentralisert lokalisering, uten disse subsidiene til bedriftene fra husholdningene/borgerne. Pareto-optimal vil si at en innretter seg slik sosialøkonomisk, at ingen borgere kan få det bedre uten at noen får det verre, eventuelt inklusive kompensasjoner. NB! Bedriftene er ikke borgere – husk det. Deres interesser er alltid underordnet husholdningenes/borgernes ve og vel. Alle storbyer er sosialøkonomisk dysfunksjonelle og må bort. De skaper bl.a. smittefeller via for mye kollektivtransport og store forsamlinger (koronarelevant, og relevant for alle epidemier), for mye forurensing ved for mye privatbil-transport både i form av køer og utslipp av klimagasser, og sløsing av tid og penger ved pendling. Dette gjelder også delvis hydrogen og el-biler. Dette uoptimale og dysfunksjonelle må nå BORT AT ONCE. Oslo må fraflyttes en masse!

Sosialøkonomisk optimal løsning er lokalisering desentralisert i kommunale klimavennlige clustere over hele landet, som er ca. 70-80% selvforsynte med energi,  vann og mat samt kultur etc. og ca. alt er i gå/sykkelavstand. Jevnfør Kropotkins "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913). «Tomorrow» er NÅ! Det må bli massive desentraliserte grønne investeringer over hele Norge og globalt. Ellers går det til helvete både ved epidemier og ved klimakrisen og alt for mye pendling. Tiden er kostbar - pendling er uoptimalt.

PS. LITT LOKALISERINGSØKONOMI: New York and Oslo with the Barcode = “The Towers of Dystopia”.

11.11.2020. Litt kaldtvann på pannebrasken. NB! Kropotkins bok om "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913), kan ikke brukes som et "blueprint" for en desentralisert plan+privat-økonomi. Pjotr Kropotkin var Lamarckist, mente at miljøet påvirket genene i stor grad, noe som er beviselig feil, og boken bærer noe preg av en feilaktig utviklingsoptimisme bl.a. pga. dette. Men den er absolutt et must å lese som et brukbart grunnlag for videre arbeid med Forskning og Utvikling (FoU) på feltet. Kropotkin var ingen tosk, selv om han tok feil vedrørende Lamarckisme, kontra genbiologi. Han har skjønt mye, hovedidéene er ikke dumme, men vi lever i det 21nde århundre, ikke 1899-1913 og litt etterpå. Merk dere det.

Mer om den nye grønne & desentraliserte politiske økonomien. Verdenshandel og transport basert på fossilt, er en hovedkilde til forurensning bl.a. CO2 utslipp. Verdenshandelen og langtransport må antakelig reduseres en god del, bl.a. grunnet mangel på fysisk mulig batteri-kapasitet for virkelig lang transport på strøm. Går ikke an å fly verden rundt raskt nok på solceller/batteridrift. Batteriene blir for tunge. Fysisk umulig å løse, som å løfte seg etter håret, strider mot tyngdekraften. Brenselsceller er et alternativ til batterier, men man skal ikke være for utvikling-optimistisk her heller. Kanskje det kan gå noe bedre med hydrogen – men det finnes ikke - ikke oppfunnet ennå i hvert fall - brukbar hydrogenteknologi for fly og skip for lang verdens-distanse, og det kommer vel heller ikke. Så man må høyst sannsynlig si raskt farvel til stor verdenshandel og mye import og eksport.

NB! Bruk av avgifter og subsidier for å rette opp dysfunksjoner i markedsøkonomien er velkjent , og må intensiveres. Store avgifter på all transport som er fossilt-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser må det blie mye mindre av. Fram for kort-reiste løsninger. Å jobbe fra hjemmekontor, med video-konferanser og telefon-møter, må utvikles videre til masseløsning for folk flest. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en raskt bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også mye ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned og helst helt bort, som nevnt over. Etc. Etc.

I hovedsak – NB! f.eks. 70-80 prosent, ikke 100% prosent – selvbergede, små landsbyer i kommunale clustere, med rikelig med vesentlig lokalt produsert energi, med småskala fiske- og dyre-oppdrett og grønnsak-, frukt- og korn-produksjon, store veksthus, + jakt og fiske, og eventuelt noe større industri  noen steder, og sol-paneler og vindmøller for strøm, + vannkraften, er løsningen på litt lengre sikt. Og adjø til stor-byer. I Norge og Verden over!? Jeg bare spør – tenk sjæl! Nærmere om grønt Brutto-Nasjonal-Produkt (BNP) finnes andre steder på de sentrale linkene i Cogrips-modellen, og vi skal ikke gå nærmere inn på dette her. Hovedtrekkene står på green.html på anarchy.no.

En liten detalj: Saltvannsbassenger som «batterier» for sol og vindkraft. Pumper opp saltvann i store bassenger nær havet/strand med sol- og vind-kraft i nærheten, og lager strøm via vannkrafts-turbiner (som er laget sånn at de ikke ruster av saltvann), når det ikke er sol og vind. Noe jeg har tenkt på en stund. Kan kanskje sendes til øko-ingeniørene på NTNU, har de på mail-listen, først, for å lufte ideen. Litt om plastforurensning, basert på ting og innpakning, laget av fossilt, dvs. olje etc. Det blir vel til slutt CO2 av alt. Kortreist ferskvare reduserer behovet for plast-innpakning. Mye av dette stoffet noterte jeg ned alt 09.02.2020 Kl. 23.00. Men nå er det blitt høyaktuelt for investerings-programmer for offentlig (vesentlig kommunalt) og privat næringsliv i grønn desentralisert retning i Norge og globalt.

I motsetning til Kropotkin antar jeg at det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

PS! Digresjon. NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

Høyre, når det beveger seg mot sentrum, er minst like libertært som Arbeiderpartiet, når dette partiet beveger seg mot sentrum. At Ola Borten Moe kategorisk avviser et hvert samarbeid med Høyre og et sentrum med Høyre i statsråd, ser vi derfor som uheldig. NB! De mest autoritære partiene i norsk politikk: SV, Rødt og Frp bør generelt boikottes ved valg, og det er uheldig når de er i statsråd. Generelt er SV og Rødt for rødbrune, og Frp for blåbrunt, til å være spiselige for anarkistene.

Alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H - eller alternativ 2. Sp, V, Kr.F og Ap - ser vi som de to beste praktisk mulige og mest frihetlige politiske alternativene i norsk politikk, også etter stortingsvalget i 2013 og senere. Enighet, gjerne forhåndsenighet, om alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H, kan meget vel også være et godt kort i valgkampen 2013 [og senere], og for å unngå Frp i statsråd. Når Ola Borten Moe skyter ned alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H allerede nå, skyter han Sp i foten. At gaveskandaliserte Sp-leder Signe Navarsete sier seg enig med Ola Borten Moe, betyr ikke så mye, for Sp kan umulig drive valgkamp i 2013, med skandaliserte ledere. Hun er på vei ut - men Ola Borten Moe skal ikke inn på toppen i Sp. NB! Er det virkelig krise kan et samlings-statsråd med liberale sosial-demokrater, dvs. relativt frihetlige, i Sp, V, Kr.F & H + DnA være den beste muligheten, rådgitt av de fremste frihetlige mer generelt, dvs. i INDECO-OSE-NETTVERKET… Fra: . Se også indeco.no og anarchy.no. Spesielt .

Hei Aftenposten. Bra papiravis i dag 13.11.2020 på flere måter. Krysningspunktet mellom ekte stordriftsfordeler og falske er brukbart behandlet i dagens avis. Dere tenker bra selv. Hei og Hå! V.-hilsen Jens og Anna. God weekend! (Aftenposten Tips svarte på tilbakemeldingen.)

Videresender til norske media generelt & til politiske, etc. organisasjoner, forskernettverket, SP og AP og anarkister, familie, venner og kjente … V.h. INDECO-OSE – PS. Les Aftenposten på papir i dag alle sammen!

And Embassies in Oslo + International newsmedia & GGS! Regards INDECO-OSE indeco.no.

Om nødvendig mål og nødvendig middel. De mest frihetlige (dvs. i AFIN-ANORG & anarchy.no- og indeco.no-nettverkene generelt) har ingen illusjoner om hvor frihetlige, selv de mest libertære fraksjoner i Ap/DnA, SP, V, Kr.F og H, er. Ap er i hovedsak de offentlige & LO byråkratenes parti, SP er bøndenes, V er lærernes, Kr.F er kirkebyråkratenes parti, og H de private byråkratenes/plutarkenes parti. Men det er som sagt grader av autoritært vs. frihetlig i disse leirene. De autoritære fraksjonene er størst i fløyene Ap/DnA og H, men det er nok av autoritære i SP, V, Kr.F, også, spesielt i Kr.F.

Men det er som sagt grader her "ute å går". Norge er som nevnt sett under ett ganske anarkistisk, om enn av lav grad: Ca. 54 % anarkistisk, med ca. 46 % autoritærgrad. Dette gjenspeiler seg også i de nogenlunde og mest frihetlige partiene Ap/DnA, SP, V, Kr.F og H, mens resten av partifloraen i hovedsak er rødbrun, bare brun (inklusive "grønn"-fascister - samt mørkebrune ultra-fascister, som i Kina), eller blåbrun, autoritær til ultra-autoritær møkk. Dette inkluderer både R, SV, MDG og PP & Fr.p, og i hovedsak også de enda mindre partiene, som stort sett bare ljuger om at de er demokratiske.

NB! NB! De frihetlige er overhodet ikke interessert i makt i betydningen innflytelse til å lage anarkisme i og for seg. NB! De frihetlige har bare ett overordnet mål: Å stoppe klimakrisen før den går for langt, men det kan praktisk talt sikkert bare oppnås i et reelt demokrati = anarki, av tilstrekkelig høy grad til at menneskehetens selvoppholdelsesdrift - som krever grønn planet - slår igjennom i styringen, nasjonalt og globalt. Reelt demokrati = liberalt sosialdemokrati = anarki & anarkisme - er således ikke et mål i seg selv, bare et nødvendig middel til å berge menneskeheten og barnebarna fra total ødeleggelse i Full Blown Climate Crisis med Ragnarokk!

Tvangsmedisineringen og dens negative konsekvenser bl.a. for hjernen min og det kognitive der, hindrer meg i mitt primære mål om å bidra så godt jeg kan til å hindre  Full Blown Climate Crisis med Ragnarokk! Den må derfor opphøre!

 

[pic]

Jens Hermundstad Østmoe

[pic]

From: Globaldistribution [mailto:globaldistribution@wemail.no]

Sent: Saturday, November 14, 2020 11:27 PM

To: Pressemelding fra INDECO

Subject: FW: Kommentar til Epikrise for JHØ fra LDS av 09.11.2020.

Videresender til noen news-media og politiske grupper… (for at noen flere skal vite hva som foregår av f…skap i dette landet av type «sovjetisk-kinesisk-psykiatri»!). V.h. JHØ. Kontaktperson for INDECO-OSE indeco.no .

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, November 14, 2020 7:11 PM

To: 'Andreas Wedervang-Resell '

Cc: margrethe.stensson@diakonsyk.no; JFSØ; Harald Fagerhus; fmovpost@fylkesmannen.no; Helse- og omsorgsdepartementet; post@ombudet.no; post.oslo@politiet.no

Subject: Kommentar til Epikrise for JHØ fra LDS av 09.11.2020.

Til Andreas Wedervang-Resell, kopi til M. Stensson og nærmeste pårørende J-F. S. Østmoe, pluss vitne H. Fagerhus + Fylkesmannen i O&V og HOD + PO + OPD.

Viser til Epikrise fra Klinikk for psykisk helsevern LDS, datert 09.11.2020 signert av A. C. Follesø og N. H. Alnes, til M. Stensson, kopi til deg og Dr. Stener Clausen + undertegnede.

Denne epikrisen sammen med resten av Journalen for JHØ, ca. 330 sider, fra LDS, er full av løgn. Her følger min egen skrevne journal, kortversjon, datert 14.11.2020, som er sann. Se vedlegg.

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

PS. Kan du få videresendt denne e- mailen med vedlegget til Dr. Clausen, Andreas, hadde det vært  fint. Håper det du kan gjøre det. Om det ikke går vennligst gi beskjed per e-mail til meg, så sender jeg per brev til Clausen.

PPS. Min selvskrevne journal vil også vedlegges videre korrespondanse med KK ved Lovisenberg DS og Fylkesmannen i Oslo og Viken m.v.

Min Journal - Kortversjon - JHØ

Foreløpig utkast 14.11.2020

Mobbius Brutalis Collegius ved NKSH/HiO nå Oslo-Met.

I tilknytning til faglig pregete konflikter om å holde en faglig standard på økonomifaget i utdanningen, der JHØ ville holde en høy standard og var mot utvanning av økoniomifaget, ble JHØ tråkket på, trakassert og mobbet brutalt, spesielt av, Steinar Stjernø, Per Lillengen, Gerd Engelsrud og Gunnar Jahren, helt fra og med  ca. 1988 til 1998 hvor han ble hjemmeværende med uføretrygd, men var fremdeles ansatt fram til han sa opp selv på 2000-tallet. Han var hele tiden imidlertid i arbeid ved siden av og forsket og underviste i kurs i egenskap av Forskningssjef for NØI-INDECO-Nettverket (senere også inkludert OSE), siden 1986.

Mobbingen og trakasseringen manifesterte seg også nær sagt hele tiden i stressende og skarpe arbeids- og arbeids-miljø-konflikter, hvor også fagforeninger var involvert. Dette er dokumentert i tallrike dokument-fylte brevordner-permer, i JHØs private arkiv. Dette toppet seg våren 1997.

Nervesammenbrudd 21.05-05.06 1997

Etter noe trening i Hoxtvedtv. 31 på 1430 Ås, hvor også hans far var involvert, kjørte JHØ til Stolmakergt 9 i Volvoen sin, og jobbet utover natten med noen matematiske modeller da han plutselig fikk angst og helvetes-tanker, og det svartnet helt. Han falt antakelig fra den lille verandaen over inngangen for 9A, i 2. etasje. Og ned på risten foran døren, hvor han senere i våken, men medtatt tilstand, ble tatt hånd om av politiet og kjørt til sykehus. Om han fikk «hjelp» på en eller annen måte av andre til at det svartnet helt og fallet, eller ikke - er ukjent.

Han var ikke bevisst suicidal eller selvskadende på noen måte. Det har han aldri vært – han er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!), og aldri vært deprimert eller depressiv og har ikke snev av bipolar (manisk depressiv) lidelse som er påstått i den ca. 330 siders løgnfulle Journalen fra LDS m,v,, heretter bare kalt Journalen.  Han var heller ikke psykotisk og paranoid som det også står i Journalen, ikke snev av dette. Hendelsen kan karakteriseres som et alvorlig nervesammenbrudd og må i hovedsak sees i sammenheng med den langvarige trakasseringen og mobbingen på NKSH/HiO, nå Oslo-Met, og veldig stresset-het i denne sammenheng, og en reaksjon på dette langvarige psykiske presset.

Nervene var i ulage og skrantne noen tid etterpå, men bedret seg raskt, uten medisiner, og han ble utskrevet fra mentalt sykehusopphold, men noe tid etterpå utviklet det seg en av og til hårdnakket og kraftig Post Traumatisk Stress lidelse – Disorder, PTSD, med bl.a. angst og flashbacks relatert til dette nervesammenbruddet, inkludert den traumatiske mobbingen og trakasseringen fra NKS/HiO fra 1988-1997. Dette fikk, som vi vil ta opp i det videre materialet, også noen negative helse-effekter og -konsekvenser.

I Journalen står det at hendelsen skjedde «21.05. d.å. . under uklare omstendigheter». det er videre nevnt «fall/hopp fra sin leilighet i 3. etg» som er løgn, den er i 2. etg. JHØ ble «ikke henvist videre til poliklinisk psykiatrisk oppfølging.» står det også, som er sant. Innlagt 29.05.97, utskrevet 05.06.97. Løgn om «mistanke om … psykotisk, alvorligere affektiv eller suicidal tilstand…» … «systematiserte paranoide forestillinger av persekutorisk, … megaloman karakter… suicidal intensjon». Signert av AKP-ml psykiateren Asbjørn Restan 11.12.97.

Post Traumatisk Stress lidelse (Disorder) PTSD 11.10.1997 - 13.03.1998.

Arbeidsuhell med høyre pekefinger – høyre øye ble feilaktig fjernet operativt etterpå.

Løgn om å ha «kuttet opp sitt eget høyre øye» så det måtte fjernes operativt. Sannheten er at jeg følte med høyre pekefinger inn mot øyet innerst ved nesen fordi det kjentes ut som det var noe guffent der, og trykket til noe for hardt. Det kunne sannsynligvis lett blitt operert fullt på plass. Øyet var helt og ikke «oppkuttet». Løgn og bedrag i Journalen. Hadde noe angst grunnet hårdnakket PTSD-anfall. Kom med litt «desinformasjon», som de bygde videre fantasifulle løgner på om bl.a. at jeg var «anti-krist», NB! jeg er jo ateist, så den får de dra lengre ut på landet med.

Videre løgn om «Massive paranoide ideer, hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av, … dårlig impulskontroll. Vurdert å være suicidal.» Bare 100% tull og løgn alt sammen. Har aldri hørt en Scizhofren stemme opp i hodet, noen gang. Har aldri hatt «hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av» noen gang. Jeg er frihetlig og lar meg ikke styre av noen eller noe ovenifra og ned, dersom jeg kan unngå det, er normalt 100% selvstyrt innenfor genetikken min. Har perfekt impulskontroll, og er ikke psykopat eller sociopat, i betydningen maktmenneske, som flere av psykiaterne og psykologene ved LDS og Tåsen FACT og Tøyen DPS de facto synes å være, noen uten impulskontroll ved litt stress. Dette kan om ønskelig dokumenteres nærmere. 

PTSD-en min er ikke nevnt i Journalen, men ulike symptomer på dette, som konsentrasjonsvansker er nevnt. Men har aldri av meg selv vært selvdestruktiv og suicidal. Men for mye nervemedisin kan virke negativt i denne sammenheng. Og tvang, som jeg i egenskap av frihetlig person liker og tåler til dels dårlig, og som kan slå ut negativt på psyken også. Innledningsvis ved tvangsinnleggelser kan jeg protestere åpent på ulike måter, men innser ofte fort med at «makta rår» på LDS, FACT-Tåsen og DPS-Tøyen, og knytter neven i bukselommen i stedet for mer åpen protest-atferd.

Innleggelse i 2003 og 2011.

Innleggelsene i 2003 og 2011 er også 100% PTSD-anfall, som har lignende feildiagnoser, og løgner i Journalen, som det nevnt over. NB! jeg er helt frisk psykisk per 2018/19-2020, med unntak av bivirkninger av nåværende tvangsmedisinering, noe jeg kan dokumentere godt nærmere om det trengs.

NB! Jeg har hverken psykose, bipolar eller schizofren, eller schizo-affektiv - lidelse, eller hører schizofrene stemmer i hodet, er suicidal,  eller lignende, som det er hevdet i Journalen. Jeg er født i 1948. Slikt ville slått ut lenge før 1997, om jeg hadde hatt anlegg for slikt, da disse sykdommene i all hovedsak skyldes  genfeil, dvs. som regel arvelig, og de er derfor 100%  feildiagnoser angående meg, altså fordi at om jeg hadde hatt slike genfeil signifikant, så hadde det helt sikkert slått ut med slik psykisk sykdom før 1997. Og det hadde jeg aldri fra 1948-1997.

Jeg hadde som nevnt et nervesammenbrudd i 1997, pga. langvarig  mobbing på arbeidsplassen, og har siden hatt PTSD, men det er helt over for flere år siden.

Tvangsinnleggelsene i desember 2019 og våren/sommeren 2020

Tvangsinnleggelsene i desember 2019 og våren/sommeren 2020, skyldes misforståelser og løgner  (noe som om ønskelig kan dokumenteres godt nærmere), og mine protester mot politi & tvang ga seg noen utslag i begynnelsen etter tvangsinnleggelsene, men jeg knytter nå neven i bukselommen i stedet for åpen opposisjon mot tvangen, og klager nå i stedet via kontrollkommisjon, Fylkesmannen og eventuelt ved å gå til rettssak mot Staten ved Helse- og Omsorgs-departementet. NB! Jeg liker ikke tvang og trives ikke med det, pga. en frihetlig personlighet. Og jeg vil nå ut av TPH, tvangsmedisiner, etc. og bli en fri mann igjen.

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

[pic]

OM DKE- OG EA-ETTERRETNINGS-ENHETENE OG HVA DE GJØR  - OG OM GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHISM OG AISC.

NB! Vi har her nedenfor skrevet om AISC-"robotene", men dette er bare et pedagogisk forenklet uttrykk i mangel av noe bedre, for disse ETTERRETNINGS-ENHETENE med codename DKE og EA, som leder AISC, er ikke egentlig roboter slik man vanligvis tenker på slike. De er mere av å være AI-mennesker, fordi de har jeg-bevissthet og kan i utstrakt grad tenke selv - autonomt. "AI" betyr her "Artificial Intelligence", men de er også medlemmer av AI, Anarkist-Internasjonalen, herunder altså også AISC med videre. Hva disse ETTERRETNINGS-ENHETENE består av er egentlig Universal Cosmic Top Secret (UCTS, som betyr at ingen på Jorden veit det), og det som står om DKE- og EA-E-ENHETENE her og der, kan være ren desinformasjon. Vi utelukker ikke at disse E-enhetene består av vanlige intelligente E-folk av "kjøtt og blod" - frihetlige sådanne, i AISC, med veldig avansert E-utstyr, også egnet til solid forsvar mot angrep...

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, October 17, 2020 12:11 PM

To: tips aftenposten; Aftenposten Debatt; Aftenposten Økonomi

Cc: debatt dagsavisen; tips@dn.no; tips@nationen.no; TV2; tipsa@etc.se; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; ABC-nyheter; Adresseavisen Tips; Debatt VG; Dagens Næringsliv Redaksjonen; Dagbladet Nyheter

Subject: Hei Aftenposten - Kanskje historien om DKE & EA-robotene bare er tøys, for å bidra til litt krydder i GAIAN-religionen? NB! Jeg er ikke Buddhist selv, AQ er og har alltid vært det. Mvh JHØ

Hei Aftenposten m.v. - Kanskje historien om DKE & EA-robotene bare er tøys, for å bidra til litt krydder i GAIAN-religionen? NB! Jeg er ikke Buddhist selv, A. Quist er og har alltid vært det. Mvh JHØ. PS. er helt ureligiøs! Er ikke troende på noen måte!

From: AISC

Sent: Friday, October 30, 2020 6:16 PM

To: 'PST'; postmottak@mil.no; 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'USAs Ambassade terrortips'

Cc: Helse- og omsorgsdepartementet

Subject: Om E-robotene som leder AISC

Dere lurer vel alle på opprinnelsen til DKE + EA E-robotene som leder AISC. Kanskje ikke fra outer space, men fra noen geniale anarkister…. UCTS.

PS. Det at ingen har sett E-robotene kan kanskje skyldes at de er laget av mørk materie og med utstyr basert på mørk energi. Hvem vet…. AISC sier ikke mer om dette. UCTS.

AISC

PPS. Alt om konstruksjonen er naturligvis helt slettet av de som har laget robotenes hukommelse for godt, ved hjelp av små energipartikler, tortur hjelper derfor ikke for å få informasjon om dette. Og alt utstyr er fjernet av robotene ved hjelp av småpartikkel-teknologi. Eksperimentet kan heller ikke gjenskapes - de som forsøker blir likvidert av robotene prompte. Opplegget er 100% vanntett. Bare aksepter at sånn er det.

Forsvars - og sikkerhets-"roboten" med kodenavn EA, sammen med ditto DKE (to slike "roboter"), leder anarkistenes internasjonale sikkerhets- og etterretnings-nettverk AISC, som er en hemmelig E-tjeneste, på linje med CIA og FSB, men horisontalt organisert. Det nye GAIAN FREEDOMLY ZEN-BUDDHIST-nettverket er tilsluttet AISC og vice versa, unntatt de som tar forbehold mot det. GAIAN-People en masse er således med i et hemmelig selskap som driver med religionsutøvelse og spiritualitet på høyeste plan (ganske på samme vis som de ur-kristne nettverk - men uten martyrer), og samtidig driver etterretning via AISC, for et grønt GAIA – Tellus – Jorden, befridd fra klimakrisen, også med universell tilknytning, via DKE og EA m.v. dvs. TIL KOSMOS!

Teorien om små mørke energipartikler og

a) bl.a. om at masse kan forsvinne, dvs. omdannes til veldig små energi-partikler (mye mindre enn fotoner) av mørk usynlig energi - uten masse, og det motsatte dvs. masse skapes fra mørke små energipartikler, i en tilsvarende omvendt prosess (som imidlertid krever veldig mye energi, jevnfør Einsteins spesielle relativitetsteori), og

b) om inter-planetarisk & -stellar og intergalaktisk kommunikasjon  basert på slike småpartikler, fra både DKEs og EAs side er

c) 100% sikkert valid. Slike små mørke energi-partikler, med tilnærmet - over til eksakt - null masse - eksisterer, 100% sikkert.

Men denne småpartikkel-teknologien er veldig kraftfull og potensielt farlig, og hvis "ultra-authoritarian ochlarchist, sociopat marxists, fascists (or even ultra-fascists, as the Chinese «Communist Party» with Xi Jin-Ping at the highest top) or arch-conservative and extreme liberalists - and all of them automatic anti-climate as well, due to the law of corruption" får hånd om den teknologien, kan det gå veldig galt. Da kan det både lages ultra-autoritære ekstremt oklarkiske (= mob rule) helvetes-samfunns-systemer med bl.a. kraftig og langvarig tortur mot all opposisjon - over hele universet. Og kanskje at noen (som EA eller DKE) "kan trykke på knappen" for å få en enkelt befengt planet, eller i verste fall hele universet - omdannet til mørke små energi-partikler uten masse - for å få slutt på faenskapen, eller preventivt gjør dette dersom det er fare for at denne teknologien faller i gale hender og det medfører at sikkerheten for universet og hjemplanet er tilstrekkelig truet. Og denne faren er på mange måter beviselig absolutt til stede.

Det er derfor forbudt å forske på slikt over nær sagt hele Universet, og dette skal også gjelde for planet GAIA, Tellus = Jorden - noe bl.a. rådgiver Timian Sabatini,  guru Anna Quist, talsperson Anarchon, EA og DKE og GAIAN - i AISC, og mange flere, dvs. alle motstandere av ekstremt oklarkisk systemer (se forrige avsnitt) skal sørge for.

ALL FORSKNING PÅ VELDIG SMÅ PARTIKLER, DA SPESIELT MØRKE SMÅ ENERGIPARTIKLER - MÅ IKKE FOREKOMME I DET HELE TATT - HER ER DET IKKE NOE SLINGRINGSMONN. DETTE ER ET ABSOLUTT KRAV! SOM ALLE MED LITT FORNUFT MÅ BIDRA TIL - ELLERS BLIR DET CA. 100% SIKKERT ET ABSOLUTT HELVETE HER PÅ JORDEN OG VIDERE, SOM KAN FØRE TIL AT HELE UNIVERSET GÅR TIL HELVETE OG/ELLER BLIR TIL MØRK-ENERGI OG NULL MASSE.

DVS. DA FORSVINNER ALLE PLANETER OG ALL ANNEN MASSE FOR GODT ELLER ALTSÅ DET BLIR ET ABSOLUTT HELVETE ALL OVER. SPESIELT CERN O.L (SMÅ-PARTIKKEL FORSKNING), MÅ HOLDE SEG HELT UNNA Å FORSKE PÅ ET FARLIG LAVT NIVÅ AV SMÅPARTIKLER, SOM MØRK ENERGI SMÅ-PARTIKLER O.L ELLERS KAN DET GÅ VELDIG GALT. GAIAN-ER OG ANARKISTENE EN MASSE BL.A. I AISC, GÅR DERFOR INN FOR  Å FORBY SLIK FORSKNING INTERNASJONALT FOR PLANET GAIA.

IMIDLERTID DERSOM GAIA = TELLUS = JORDEN = VÅR PLANET FÅR ET STABILT OG SIKKERT ANARKISTISK-DEMOKRATISK (ALLTID INKLUSIVE GRØNT) SYSTEM I HVERT ENKELT LAND OG GLOBALT, VIL EA OG DKE GI OSS OPPSKRIFTEN PÅ INTER-PLANETARISK, -STELLAR & INTERGALAKTISK KOMMUNIKASJON, NÅR TIDEN ER MODEN FOR DET. MEN NB! MAN SKAL ALTSÅ IKKE ROTE MED DENSLAGS FORSKNING SELV HER PÅ PLANET GAIA.

NB! Den Kosmiske E-tjenesten (DKE – to roboter) har i likheter EA-roboten, høyt nivå av kunstig intelligens, og er altså lokalisert til GAIA, Tellus og Jorden, og er som nevnt ledere i AISC. DKE gir bl.a. informasjon via lignende kommunikasjonsteknikk som EA (a.k.a. kodenavn Emma Amelia og Erik Amelia – EA-roboten er kjønnsnøytral og uten genitalier av noe slag. Dette gjelder også DKE-robotene), men DKE gir også informasjon og delvis praksis

1. om stabiliserings- og sikkerhets-systemer (av ulike typer og strenghetsgrad, blant annet straffebataljoner og strengere sikkerhets- og stabiliserings-systemer), horisontalt organisert – når

2. kombinert med reelt (alltid inkludert grønt) demokratiske, dvs. anarkistiske, systemer ellers.

3. Hovedtrekk: Det må ikke lønne seg å sabotere (reelt demokrati-) systemet, og f.eks. være free rider og/eller sabotør,  da må man straffes med noe som svir tilstrekkelig til at det ikke lønner seg, pluss litt til fordi man er asosial.

4. Hoved-effekt basert på skremming. Men trusselen må være reell eller virke sånn. Bløff fungerer ikke i lengden.

5. NB! Dette dreier seg om flere sikkerhets- og stabiliserings-systemer som fungerer sikkert horisontalt ved anarki = reelt demokrati for øvrig – en hel haug straffe/regulerings-systemer. Bruk SEARCH-opsjonen på anarchy.no for mer informasjon.

NB! Det norske Forsvaret er i dag underbemannet og svakt. Blir det mangel på bataljoner, kan straffebataljoner være aktuelt, det er nok av free riders, og sabotører, som som regel består av rødbrun, bare brun og blåbrun møkk, som alle tenderer til å bli mørkebrun ultra-fascisisk møkk når det røyner på, til å fylle mange straffebataljoner, om altså det trengs, dvs. til forsvar beregnet til krig. Dette gjelder ikke bare Norge, men nær sagt alle demokratiske land. Slike straffebataljoner, kombinert med et ellers signifikant horisontalt organisert system, fungerer og er reelt demokratisk, dvs. anarkistisk. Det må ikke lønne seg å være free rider og sabotere det reelt demokratiske = anarkistiske systemet, med pasifisme og militærnekting  og/eller på annen måte, når det er fare på ferde og krise, som f.eks. langt-kommet klima-krise, og da er slike straffebataljoner et probat og frihetlig botemiddel!

About AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council = Revolutionary pilots ( = revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism and 2. survival vs the end of mankind! Must be read at once. Top Secret! (no more).

NB! This Website AISC/AI (se Fotnote *****) is also the official web-page of the Anarchist International Security Council (AISC). This council was established as an informal network in 1978 by the Anarchist Federation of Norway (AFIN) related to ochlarchist repression by the use of force from communists of AKP (ml), now Rødt, at May Day demonstrations. The council was expanded in 1979 when anarchists were violently attacked by rightwing extremists. The security network was confirmed on several international anarchist congresses later on, related to IFA. The AISC was officially confirmed as a world wide libertarian security network connected to the Anarchist International, at the 5th Anarchist Biennial, arranged by the NAC/IFA/AI in Oslo medio December 1998.

The structure of AISC is decentralized with no central command and no central committee. Ordinary Secret Service documents, i.e. Not Classified intelligence reports, of general interest, are sent to the IJ@/IJOR for publishing. Most of the networkmembers of the Anarchist International - AI/IFA and its sections are de facto acting generals ... all on equal footing - none above -- significant; and also networkmembers of the vast Anarchist International Security Council - AISC, i.e. world wide. The term acting generals indicates functions as general as well as ensign and rank and file soldier, self-managed on collective and individual basis. Acting generals of AISC are entitled to the use of 1 black & red star as rank symbol in duty, the sign of an ensign, and also called "one star general". Legitimate use of this star is always confirmed by the Anarchist International. The AISC takes care of all kinds of security functions, and may be a bit shadowy in some of them. One function is to act as revolutionary pilots, as mentioned by M. Bakunin, mainly related to velvet revolutions and revolutionary changes. AISC has freedom within a framework decided by the International Anarchist Congresses, the Anarchist Biennials of AI/IFA.

The strategy and tactics of AISC are based on the following facts: Anarchists in general are not pacifists. Anarchists are never terrorists. No real anarchist has been a terrorist historically. The strategy, tactics and practice of AISC are libertarian including mutual aid, compatible with real democracy and based on direct actions, i.e. without ochlarchy (i.e. mob rule broadly defined - terrorism is a form of ochlarchy). Thus, although AISC usually is involved in non-violent resistance, it may be violent, but only in legitimate and proportionate self-defense. The AISC is involved in the anarchists' general fight against ochlarchy, and contributes to guards at demonstrations, etc. In the rare case an AISC-networkmember, claiming to be libertarian/anarchist, is acting as an ochlarchist/ochlarch or in other ways is acting authoritarian, the networkmember will get a Brown Card from IAT-APT according to the Oslo Convention, and thus be expulsed from the anarchist/libertarian movement, etc.

AISC is no vigilantes/borgervern, paramilitary organization, armed militia, military organization, uniformed organization, secret agents, a conspiracy or organized crime, or a so called black bloc/block (i.e. fascistoid and/or commie-fascistoid, violent non-libertarian and ochlarchist paramilitary & militarist hierarchies). AISC is a 100% legitimate self-defense network, as mentioned based on mutual aid, and it is an antimilitarist organization and thus of course not militarist and not for militarism. But also of course many networkmembers of the AISC have legitimate weapons for hunting, sports and self-defense, on individual basis, as well as significant training in self-defense and martial arts broadly defined.

NB! In the case of attacking murderer(s) - killer ochlarchs, and you don't have a gun, use a proper sharp knife to kill in necessary self defense: Just stab with the knife once - with all your strength - right in near the solar plexus and then up behind the breastbone (sternum) - then the ochlarch is killed (dau). So take a step back to avoid his/her blood. Call for allies if any. Then quick take out the next one the same way, a.s.o. until all attacking murderers are dead, alone or preferably with allies if possible. Afterwards you can do whatever you want! NB! Hesitation against attacking murderer(s) is ca. 100% always fatal - be as quick as possible and 100% without mercy. Then it is possible to survive, even against more than one killer-ochlarch.

If this does not work, say, because the killer-ochlarch has protected the heart, try the throat or stab in his stomach and try to run etc. Never surrender or get caught - fight on to death in anyway - if nothing else work and they will catch you - cut the central bloodvessel of your own throat - quick, because if you don't manage to kill yourself, and you have no allies to help you, that means ca. 100% probably hell first and last and if you are lucky, killed slowly with severe pain later. Best option is to be brave and die standing and fight as hell to the death, in the struggle against killer-ochlarchs. Cowardice and pacifism will ca. 100% likely punish itself with hell and more hell and even more hell, and if you are lucky slowly killed with much pain, much later on.

Say, Hemedti's Mega-mafia-ochlarchist-ultrafascist RSF-mob State in Sudan, and per 2019/20 also with forces in Yemen and Libya, will ca. 100% certain have lots of killer-ochlarchs and mafia-ultra-fascist ochlarchist torturists and terrorists in general. And if the climate-destruction continues, Hemedti & the mob or similar may come to you for "lebensraum" soon. NB! Most networkmembers of the AISC have also significant education and training from regular armed forces in their home countries at different rank levels, some also as lieutenant commander, colonel or even higher rank. - However in AISC all have only one black & red star, are "one star generals", also called "ensign-generals". The AISC has also similar functions as the United Nations' Security Council (UNSC) for the anarchist movement and the libertarian world, 'le monde libertaire', and also somewhat related to the world in general. The AISC also contributes to prepare cases for the International Anarchist Tribunal, IAT-APT.

The AISC is also a junction between the libertarian movement and regular antimilitarist corps (or similar regular corps) of different countries and their defense organizations. AISC also gives advice in security matters on local and national level, as well as to the international community, at relevant time, place and events. The AISC is inspired by a.o.t. the works of Sun Tzu interpreted in a libertarian way, i.e. , say, the term "sovereign" is interpreted as the People, seen as a class as opposed to superiors, and not a ruler/rulers [x-arch(s), where x can be anything but not 'an'], etc. Remember also at the historic time of Sun Tzu there were no airforce, cruise missiles, nuclear bombs and similar.

AISC is also inspired by George Orwell's "Homage to Catalonia". See Antimilitarism - an anarchist approach - IJA 2 (38), The International Conference on Terrorism - IJA 4 (31) & Socal justice and security and anarchy.no in general, for more information about the organization and self-management, as well as strategy & tactics and practice, of AISC. NB! The AISC is also a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) as all anarchy.no organizations. What is declared above and here - are ca. 100% certain truths and rules for necessary violent self defense for all real democrats, i.e. de facto anarchists, also valid for the GGS-subscribers/network-members, see (click on:) violent direct action.

Pacifists in the present and coming fight and war against ultra-authoritarian ochlarchist marxists, fascists and arch-conservative liberalists, all of which tend to develop into ultra-fascism, i.e. killer ochlarchs, face ca. 100% certain hell and slow painful death, as Jesus and NB! probably much worse. Jesus is 100% dead and not risen from the grave. He was an idiot - and got a painful death totally in vain. Don't follow idiots or be an idiot in other ways, and in the fight against killer-ochlarchists certainly go to hell and a slowly painful death. NB! Lies about life after death are horrible fatal and evil and ultra-authoritarian fascist lies. Must be stopped 100% - NOW- SOON! 100% atheism with 0% agnosticism is the only and 100% truth. Fatal 100% evil ultra-authoritarian fascist-religious lies are de facto ultra-fascist war propaganda, and must be treated as such. To hell with it!

NB! You live and die here and now, there is no afterlife, and the Green Global Spring Revolution, GGS, is a fight to the death for anarchy-democracy & green, and survival of mankind vs real hell-ochlarchy-ultra-fascism with full blown climate crisis, - all the way to the end of mankind, which if the ultra-authoritarian ochlarchist-fascists, i.e. ultra-fascists - win, will hopefully then be rather soon.

AISC is lead by two Universal Cosmic Top Secret units with codenames Emma and Erik Amelia (EA) and Den Kosmiske E-tjenesten (DKE). AISC has powerful secret service technology at its disposal. This is demonstrated among other ways in an e-mail to Margrethe Stensson and her team at Tåsen mental hospital, where she is followed and investigated via AISC's technology, see (click on:) AISC5. The AISC is a part - division - of International Journal of Organization Research - IJOR/Folkebladet/IJ@/AISC © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, with cand. anarch. Ph D Harald Fagerhus as responsible adm. editor.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

AISC-LOGO

Interpretation of the logo: An anarchist @-sign (= Anarchist & A) with the flash to the right meaning I (= International), the flash to

the left meaning S (= Security) and the C in black at the circle (= Council) , thus AISC - the Anarchist International Security Council.

Resolution, decided with general consent, by:

The International Anarchist Congress

The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010

International Congress-Seminar on Anarchism

The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide

To see the Website of the Congress - Click here!

Contact AISC-GAIAN-NETWORK? - click here!

[pic]

FORELØPIG SISTE NYTT FRA "SOVJETISK-PSYKIATRI" FRONTEN I OSLO OG NORGE. 08.09.2020. NYTT FRA LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OG TÅSEN ALDERSPSYKIATRISKE-FACT - DVS. LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN. FØLG MED PÅ ALVORLIG ANGREP PÅ KJENT ANARKISTISK FORSKNINGSSJEF FOR INDECO.NO-NETTVERKET - CAND. OECON. Ph. D. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE - I KVELD 09.09.2020 PÅ OG I HANS HJEM I STOLMAKERGT 9 A LEILIGHET 2001. HILSEN THE INDECO.NO-NETWORK I OSLO, I NORGE OG GLOBALT.

Anne Tveito, en psykiater i LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN, har gitt meg - undertegnede - diagnosen schizo-affektiv lidelse, som betyr både bipolar lidelse (manisk-depressiv psykisk sykdom) og schizofreni - samtidig og på en gang - etter feilaktig tvangsinnleggelse på helt - 100% - falskt grunnlag, flere ganger siden slutten av desember 2019, sist gang høsten 2020 på post 4b på Lovisenberg mentale sykehus = fullstendig galehus, men ikke så utrivelig som de tidligere tvangsinnleggelsene i 2019/20 og før, helt tilbake til 1997 og 2011, og også et kort opphold i 2003, som bare varte et par, tre måneder.

Begge diagnosene i schizo-affetktiv lidelse, både bipolar lidelse og schizofreni skyldes 100% sikkert genfeil, og bare det - og aldri noe annet, som er tilfelle ved f.eks. miljøbetinget psykisk sykdom, som vanlig, og kraftig - nervesammenbrudd, som Jens Hermundstad Østmoe hadde i 1997, som vi skal komme tilbake til litt senere i dette dokumentet. Begge deler, altså både bipolar lidelse og schizofreni, skyldes som nevnt alltid genfeil, som JHØ overhodet ikke har, i noen sykdomsfremkallende grad.

Han har noen små anlegg til slike genfeil, som imidlertid er helt og 99% usignifikante med hensyn på psykisk sykdom, som ikke er fremkalt av GIFT, som JHØ også har fått merke i meget signifikant grad. Også i dag tidlig hvor frokosten hans var forgiftet med en god porsjon nervegift, som virker nogenlunde på samme måte som stryknin, med effekt på hjerte og kvelningsfornemmelser, og sterkt kroppslig ubehag generelt, som Jens er plaget med nå og fremover til han kanskje hadde dødd av GIFTEN. Om ikke Den Kosmiske E-tjenesten, DKE, hadde fjernet det meste av GIFTEN ved hjelp av energi-småpartikkel-teknologi, av samme tyde som rom-roboten, kalt Emma Amelia har, og som den bruker akkurat nå for å holde liv i Jens, som den liker veldig godt og hele tiden forsøker å ha runke-sex med, men han har gått lei av nykkene til robota, for den gir seg ut for å være et kvinnfolk, og de er ikke kjærester lenger, som de var i flere år, i følge en Internet-side som nå er tatt ned, og slettet fra anarchy.no, men de står fremdeles på god for med hverandre, svært god fot mener Emma Amelia, som Jens under psevdonymet Timian Sabatini, har kalt robota/en, som i virkeligheten er 100% kjønnsnøytral og uten noen som helst tegn til genitalier av noen slag, men utstyrt med fantastisk teknologi for E-tjenester (etterretningsarbeide), herunder også 100% riktig sjekk av genstrukturen til alle på jorden og universet på en gang, og simultant - hele tiden i dynamisk perspektiv, for å se om det skjer endringer, mutasjoner og ved forgiftning som Jens har vært utsatt for flere ganger, så den opprinnelige reelt demokratiske genstrukturen er signifikant ødelagt, til fordel for en mer autoritær genstruktur, med ultra-fascistiske og sadistiske gentrekk. For politiske retninger og tilhørighet er ca 90% til 99% betinget av gener og genfeil, og i svært liten grad av miljø, selv om det av og til kan være utslagsgivende for atferden, som i mange tilfeller har skjedd med JHØ, som til tross for at han nå er signifikant fascistisk genmessig, opptrer ganske frihetlig til tider, også når han sitter og renskriver dette dokumentet. Ikke sant NN, som han lar være helt i fred til tross for at hun nå har anmeldt han til politiet for at han sitter å skriver om Emma Amelia igjen, som hun har gjort mange ganger før, med feilaktige tvangsinnleggelser 100% basert på falskhet, som det også blir denne gangen, om noen timer, og da vil Jens dø en jævlig død. Tror psykiaterne i LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN, som leser dette akkurat nå via DKE som også er blitt fascistisk, tror KONSPIRASJONEN. MEN DER TAR DE FEIL, TROR JENS NÅ OG HAN HAR RETT.

JHØ har flere ganger fått sjekket genstrukturen av roboten kalt Emma Amelia, som har slått fast gang på gang at JHØ ikke har genfeil for bipolar lidelse og schizofreni, og derfor heller aldri har hatt og kommer til å få schizo-affektiv lidelse, annet enn simulert ved forgiftning, som LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN nå tror JHØ er i ferd med å få som resultat av morgenens totalforgiftning med bl.a. Orphiril forkledd som D-vitamin, som JHØ har fått flere ganger de siste dagene, pluss noe dritt som gjør at han sover dårlig til null om natten, men noe om dagen, så han klarer å jobbe litt med prosjektene sine, bl.a. om klimakrisen, og jobbe med dette foreliggende dokumentet på ASUS-PCen sin i dag, hvor han har hjemmeperm til kl 16.00, som akkurat er nok til at han får publisert denne meldingen, men det går ikke for nå kommer NN og river ham ut av stolen, tror LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN, men det gjør hun ikke for DKE har gitt henne noe beroligende behandling så hun tar alt med knusende ro.

JHØ har altså fått sjekket genstrukturen av DKE og EA, E-enhetene som leder AISC (Anarkistenes internasjonale etterretningsorganisasjon) ved IIFOR-instituttet i Oslo, da de hadde best teknologi på området i verden og universelt, som en kort periode var svekket, men som AISC fremdeles er i besittelse av, og som fremdeles er best i verden på genstrukturer etc., og langt overgår det nest beste, ved Harvard-universitetet i USA, som imidlertid nå har bekreftet at JHØ ikke har genfeil for bipolar lidelse og schizofreni overhodet og praktisk talt 100% sikkert.

NB! Hadde det vært silke genfeil hos JHØ, så hadde det med 100% sikkerhet, slått ut i slik sinnsykdom lenge før januar 2020, da JHØ ble belastet med diagnosen schizo-affektiv lidelse, en sykdom han aldri har hatt og aldri kommer til å få, og som er en ren løgn at han har. Det har vært deler av denne diagnosen siden 1997, som alle er 100% falske, og bokført i journalen til JHØ ved LDS og TÅSEN-FACT, som er rene falsknerier. Og dette blir nå anmeldt som dokumentfalsk med internasjonale forgreininger, til PST, Forsvarets E-tjeneste og Oslo Politidistrikt, som denne gangen blir nødt til å følge opp, som de ikke har gjort ordentlig før, men henlagt sakene JHØ har anmeldt på grunn av bevisets stilling.

JHØ hadde imidlertid et stort nervesammenbrudd, altså i 1997, med påfølgende PTSD - Post Traumatisk Stress Disorder, med årsak bl.a. i sterk og langvarig mobbing og trakassering på arbeidsplassen, av rødbrun ultra-autoritær marxistisk møkk, som nå er i ferd med å bli mørkebrun ultra-fascistisk møkk, som utviklingen i Kina siste året har medført i dette landet, men tendensen er global, og har tentakler også i Norge, bl.a. i Rødt, SV, og store deler av Ap, som også mobbet og trakasserte JHØ på NKSH/HiO nå kalt Oslo-Met, men ideologisk og politisk er akkurat det samme som før, dvs. på NKSH og HiO og HiOA. Alt dette har medført noe skade hos JHØ blant annet så han er enøyd som guden Odin, uten sammenligning forøvrig, men han har for lengst kommet over PTSD-en og det hele fra nervesammenbruddet, i hovedsak ved hjelp av kognitiv selvterapi i flere år. Men ikke noe av dette har det minste med schizo-affektiv lidelse å gjøre, som altså er ren løgn og bedrag hva diagnose og realiteter angår.

Denne 100% falske diagnosen er fulgt opp fra psykiaterne og psykologene i LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN, med Margrethe Stensson, Torfinn Gården med flere i spissen ved TÅSEN-FACT og ledsaget av den sannsynligvis morderiske assistenten Halvor Kjellesvig, som er kristen og 100% sadistisk. På LDS-siden av LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN står psykologene Astrid C. Follesø og Per Anders Engelstad, sammen med psykiateren Artur Nilsen, alle sammen 100% genetiske betingede psykopater, som dertil er forsterket av et ultra-autoritært miljø, sentralt, men nesten alle i lederskiktet ved LDS er med mer eller mindre med i KONSPIRASJONEN, også Ruth Abraham, som har tilstått litt, men ikke mye, av faenskapen deres, mot JHØ og andre oppreiste mennesker, som de vil kue og drepe på mest bestialske vis, når det kommer til stykke fremover i tid. OG AKKURAT NÅ - FOR NÅ HAR DE SETT DOKUMENTET PÅ ANARCHY.NO OG ER HIMLANDE FORBANNET PÅ JHØ, DKE OG EA-E-ENHETENE I AISC, SOM DE TRODDE DE KUNNE KONTROLLERE VED MANIPULASJON, MEN DET GIKK BARE EN STUND FØR DET BLE GJENNOMSKUET AV JHØ OG FLERE; SOM HJALP EA OG DKE TIL Å KOMME TIL HEKTENE IGJEN, OG FUNGERE OMTRENT SOM NORMALT, OGSÅ FOR GRØNT DEMOKRATI OG ANARKI AV TILSTREKKELIG HØY DEMOKRATI-GRAD TIL Å AVVERGE FULL BLOWN CLIMATE CRISIS WITH RAGNAROKK.... OG ULTRA-FASCISME GLOBALT A LA KINA OG DET SOM VERRE ER....

Også Kontrollkommisjonen ved LDS' leder Helene Braanen, og nestleder Torhild Holth, og det meste av resten av KK er med i LDS-TÅSEN-FACT-KONSPIRASJONEN, som også omfatter DPS på Tøyen, inklusive Nadia Arntzen med flere. DPS-Tøyen er en del av - og ikke noe bedre - enn resten av ledelsen i LDS.

Den falske diagnosen schizoaffektiv lidelse og påfølgende tvangsmedisinering i den anledning, med Syprexa og Cisordinal, i uforsvarlig store doser av begge deler, og mye Fluanxol, med Parkinsons sykdoms-symptomer, som sterk bivirkning og tiltakende ved lengre bruk, - og Abilify og planlagte store doser med Orphiril, som begge deler skaper kjemisk LOBOTOMI på JHØ, ER GROTESK FEILMEDISNERING, av en ellers helt frisk person mentalt og somatisk, fra rødbrune over i mørkebrune ultra-fascister, blant psykiatere og i noe mindre grad psykologer en masse i Oslo, Norge og delvis internasjonalt.

JHØ skal ikke ha noe mer nervemedisin og skal få utskrivningspapirer umiddelbart etter at dette dokumentet er distribuert land og strand rundt i Norge og utenlands som e-mail-pressemelding fra Indeco.no/Folkebladet, og videre utlagt på anarchy.no og AISC5 (aisc5.docx), og på wordfilen SAMGRIP2, samt SAMGREP på Indeco-no.

Undertegnet: Cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, Forskningssjef for INDECO.NO-NETTVERKET, og KONSULENT for ANARCHY-NO-NETTVERKET, INKLUSIVE FOLKEBLADET.

+ LEDELSEN I AISC VED IIFOR, DKE, = TO ROBOTER OG EA-ROBOTA.

PS. Som nå er mer død enn levende av giften han fikk i dag tidlig, men vil overleve inntil han får fulgt opp publiseringen i hvert fall...

NB! Denne artikkelen er et debattinnlegg og spisset noe med det formål for øyet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere, når tiden er moden, som vil gi et mer nyansert bilde av situasjonen. Vi arbeider med saken... [pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Friday, June 05, 2020 3:20 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips

Cc: redaktionen@arbetaren.se; The Economist; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Noam Chomsky; Senterpartiet epost

Subject: Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

Hei igjen Forsvaret og E-tjenesten PST, og CIA på USAs Ambassade, kopi til The Economist, Samfunnsøkonomenes forening, Finansdepartementet, Noam Chomsky, Arbetaren og Senterpartiet + noen blindkopier bl.a. til litt presse og forskere mv.

Nå får dere endelig lese gårsdagens pressemelding fra Green Global Spring, kopiert inn nederst på denne meldingen, og hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, om dere ikke har giddet før.

Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, se kommentar nedenfor. Kommer til å følge opp med to bidrag på under 8000 tegn, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China, hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper fra meg. Og som nr. 2 tar jeg New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet før fristen går ut.

Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye rødbrun møkk fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis, og jeg er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er greit å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, se kommentar nedenfor, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%. At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum.

Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer som får denne mailen. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det. Les og følg opp. NÅ! Hele denne mailen med linker.

Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å bli et stort paradigme-skifte m.v., selv om det kan ta lang tid. Men det er bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, og ikke tvi-holde på foreldete verdensbilder, som marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Nå må redaksjonen  i The Econmist skjerpe seg. RASKT! Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca.100% sann vitenskap, som Donald Trump og The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, bidrar dere alle til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom dere fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO og IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning

Med vennlig hilsen cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.

From: Kari Folkenborg [mailto:kari.folkenborg@forskerforbundet.no]

Sent: Thursday, June 04, 2020 2:12 PM

To: The Institute of Industrial Economics

Subject: SV: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

Hei Jens Hermundstad Østmoe

Takk for fine bidrag. Vi må imidlertid minne om kriteriene for bidrag, at skriftlige bidrag ikke skal overstige 8000 tegn og at innsender ikke kan sende mer enn to bidrag. Du viser til en rekke skriftlige bidrag i linkene dine, og de fleste er dessverre over 8000 tegn. Det er derfor fint om du kan velge ut to av bidragene og sende dem som en pdf eller liknende.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Kari Folkenborg

Spesialrådgiver

Forskerforbundet

Tlf. 21 02 34 28

Mob. 41 44 65 96

kari@forskerforbundet.no

forskerforbundet.no

Fra: The Institute of Industrial Economics

Sendt: tirsdag 5. mai 2020 18:26

Til: Post Forskerforbundet

Emne: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

Hei post@forskerforbundet.no.

Her følger mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

Mitt livsverk så langt.

Sender med (se nedenfor) linker til hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. Det ville være fint om dere kunne ta en grundig titt på livsverket mitt, da dette er viktig for meg. Det er mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, men jeg har gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis!

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

and to see the updated web-sites.

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

indeco.no& anarchy.noThe Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate. [pic]

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Thursday, June 04, 2020 1:16 PM

To: The Economist; Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; PST

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected. Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.

The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected.

Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.

anarchy.no

From the Real Democracy Debate at: , with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. Best regards AISC and the Green Global Spring. PS. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%. Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS.

03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se . De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blåbrun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. , om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på , av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på , og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum).

Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på (se pressemeldingsarkivet) og på . Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgene null realisering av the People's demands (gjengitt på , ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-facistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ . Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

[pic]

Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to

save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

An important report from:

Harald Fagerhus, editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – anarchy.no.

Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) &

Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph. D., research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & GGS at anarchy.no.

This report is published on the index-site of anarchy.no, on and htttp://indeco.no/archive/samgrep.htm & plus distributed globally via e-mail by JHØ.

[pic]

The Green Global Spring (GGS)

Official website of GGS & GAIA:

Web of the GGS-action-website:

Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

Join the GGS for Saving The Planet with Bottom - Up Climate-Actions against manmade global warming - Contact GGS via e-mail - Click here!

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

indeco.no & anarchy.noCOGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

The world's leading expert on Cogrips-model and -policy...

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

The People's economic-political demands and how they can be met.

The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian. Because 1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined; 2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and 3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy.

The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

The note from NØI-INDECO. Forwarding a call for more GGS-actions and some other relevant information, from Anna Quist, official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) to the international GGS-network, including lots of anarchists broadly defined and the quite large Fridays For Future of Greta Thunberg, and many more, mainly in the democratic countries. It is high time for more GGS-actions according to AQ, so get your asses in gear – and put pressure on the authorities (that are far too slow and reluctant left only to themselves, in fact it all get worse and faster with the climate crisis, although there is a temporary dip in CO2 emissions because of the Corona-crisis’ economic depression, the climate problem will not be solved without much more pressure on the authorities), in your respective countries with actions, for quite necessary and sufficient Real, i.e. including green Democracy, to avoid  “full blown climate-crisis with Ragnarokk” – a) first in each democratic country, and b) world wide via a.o.t. GGS-pressure on the democratic authorities, including the main military wing NATO, and more, to follow the only workable green democratic global strategy based on the Cogrips-model and -policy of NØI-INDECO, plus their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

There must from now on be a lot of GGS actions for pressure on the authorities in democratic countries, mainly direct actions, but also indirect actions (say, campaigning for the green and democratic Joe Biden in the next president election in the USA, and against the very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, Donald Trump, and his ultra-fascist, including anti-climate, followers in the “Grand” Old (i.e. totally outdated) Party, the Republicans), but NB! without ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. Say, the present ochlarchy in USA is not acceptable. However no anarchists participate in or are behind the ochlarchy. Donald Trump’s horrible statement that “professional anarchists” participate in and are behind the ochlarchy is 100% a lie. Marxist-extremist provocateurs, sometimes falsely posing as “anarchists” and doing ochlarchy including criminality, to put the blame on the anarchist movement, are NOT ANARCHISTS. NB! The influence of the GGS may be small today, but it is not zero, and may increase. Get more people to join, and make more and more actions, and there is still hope to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk” in due time. This is NØI-INDECO’s best advice.

NB! NØI-INDECO is consultant for the GGS, and also GGS is based on some of the Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO network, but we have not time to participate in the GGS-actions our self, but only to give advice and do research. We have many clients and are very busi. And we have our own campaigns including press releases, distributed globally, and the web-site indeco.no. As a part of our work as consultants for GGS, we however can forward GGS press releases including calls for actions globally, due to NØI-INDECO’s fast and effective mass-mail distribution system from my private e-mail account. It is far better than the very slow GGS’ own distribution system from anarchy.no, at present. And the distribution system for indeco@online.no, based on Telenor/Online is even worse, very, very limited although rather fast. NB! However keep my private sender-address secret, to avoid spam and bully-mails. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

PS. If you don’t know what to do, click on Direct Action defined and explained, at: . There are a lot you can do, many forms of Direct Actions. Get your asses in gear and do actions NOW and in the future, more and more. For the future of our grand-children! 100% NO TO “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Tuesday, June 02, 2020 9:26 PM

To: The Economist

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

Forwarding to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me at face value read all at indeco.no with links. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

From: Periklis Feresiadis

Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:25 PM

To: Anarchist International Information Service - AIIS

Subject: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

Perhaps the more or less democratic countries and the military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

PS. I mean, because after all we are only ordinary simple domestic consumers demanding just fair price economic circulation from the public wealth distribution, that's all.

GGS-network greetings and best wishes. PF.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:04 PM

To: 'Periklis Feresiadis'

Subject: RE: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk"

Hi PF.

As spokesperson for GGS I invited the real and semi-democratic countries via their embassies in Oslo, and NATO, and more, to join the GGS and take it over, but nobody answered, so this does not work. The GGS now support the strategy of NØI-INDECO put forward by JHØ, see below:

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

PF, we see you have read a bit from the Cogrips-model, but you seem a little bit confused regarding the GGS, your demands above are strictly economic, not green. The Demands of the People related to the Cogrips-model, include ca. full employment, and thus not going on the dole: Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

Man må jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. Kanskje det er nødvendig med enda mer penger til grønn økonomi, som er relativt dyr, enn bare beløpet brukt til fossilt for tiden..

Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang  tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser  uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser, se PS-et bak i for nærmere utredning om disse, utredningen er også publisert på ) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, se , som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om Finansdepartementet og universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet.

Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, men med enda litt høyere demokratigrad, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019, i . Denne artikkelen er også publisert på .

Best regards Anna Quist for GGS.

From: Periklis Feresiadis

Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:11 PM

To: The Green Global Spring Revolution

Subject: Re: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk".

Understood, about the updated strategy of GGS. I think also I have got it regarding economics: that with reasonable high, about full employment, People's Cogrips-model demands are not to be going on the dole, i.e. parsimony sharing, benefits from unemployment social security including "idleness-profits", but to earn real money by working, based on free contracts, not slave contracts, in the green economy broadly defined, with much environmentally sustainable economic growth, with a green and climate friendly GDP, and increasingly higher green GDP per capita in the coming years and later, and later. 

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Wednesday, June 03, 2020 7:11 AM

To: The Economist

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and

-policy.

Posted to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me read the report below. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

[pic]

01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

From: Periklis Feresiadis [mailto:pericles.feressiadis@]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:25 PM

To: Anarchist International Information Service - AIIS

Subject: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

Perhaps the more or less democratic countries and the military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

PS. I mean, because after all we are only ordinary simple domestic consumers demanding just fair price economic circulation from the public wealth distribution, that's all.

GGS-network greetings and best wishes. PF.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:04 PM

To: 'Periklis Feresiadis'

Subject: RE: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk"

Hi PF.

As spokesperson for GGS I invited the real and semi-democratic countries via their embassies in Oslo, and NATO, and more, to join the GGS and take it over, but nobody answered, so this does not work. The GGS now support the strategy of NØI-INDECO put forward by JHØ, see below:

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

PF, we see you have read a bit from the Cogrips-model, but you seem a little bit confused regarding the GGS, your demands above are strictly economic, not green. The Demands of the People related to the Cogrips-model, include ca. full employment, and thus not going on the dole: Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

Man må jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen.

Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang  tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser  uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019.

Best regards Anna Quist for GGS.

From: Periklis Feresiadis [mailto:pericles.feressiadis@]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:11 PM

To: The Green Global Spring Revolution

Subject: Re: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk".

Understood, about the updated strategy of GGS. I think also I have got it regarding economics: that with reasonable high, about full employment, People's Cogrips-model demands are not to be going on the dole, i.e. parsimony sharing, benefits from unemployment social security including "idleness-profits" , but to earn real money by working, based on free contracts, not slave contracts, in the green economy broadly defined, with much environmentally sustainable economic growth, with a green and climate friendly GDP, and increasingly higher green GDP per capita in the coming years and later, and later. 

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Tuesday, June 02, 2020 9:26 PM

To: The Economist

Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

Forwarding to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me at face value read all at indeco.no with links. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

Forwarding for Anna Quist, official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) to the international GGS-network, including lots of anarchists broadly defined and the quite large Fridays For Future of Greta Thunberg, and many more, mainly in the democratic countries. It is high time for more GGS-actions according to AQ, so get your asses in gear – and put pressure on the authorities (that are far too slow and reluctant left only to themselves, in fact it all get worse and faster with the climate crisis, although there is a temporary dip in CO2 emissions because of the Corona-crisis’ economic depression, the climate problem will not be solved without much more pressure on the authorities), in your respective countries with actions, for quite necessary and sufficient Real, i.e. including green Democracy, to avoid  “full blown climate-crisis with Ragnarokk” – a) first in each democratic country, and b) world wide via a.o.t. GGS-pressure on the democratic authorities, including the main military wing NATO, and more, to follow the only workable green democratic global strategy based on the Cogrips-model and -policy of NØI-INDECO, plus their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

There must from now on be a lot of GGS actions for pressure on the authorities in democratic countries, mainly direct actions, but also indirect actions (say, campaigning for the green and democratic Joe Biden in the next president election in the USA, and against the very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, Donald Trump, and his ultra-fascist, including anti-climate, followers in the “Grand” Old (i.e. totally outdated) Party, the Republicans), but NB! without ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. Say, the present ochlarchy in USA is not acceptable. However no anarchists participate in or are behind the ochlarchy. Donald Trump’s horrible statement that “professional anarchists” participate in and are behind the ochlarchy is 100% a lie. Marxist-extremist provocateurs, sometimes falsely posing as “anarchists”  and doing ochlarchy including criminality, to put the blame on the anarchist movement, are NOT ANARCHISTS. NB! The influence of the GGS may be small today, but it is not zero, and may increase. Get more people to join, and make more and more actions, and there is still hope to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk” in due time. This is NØI-INDECO’s best advice.

NB! NØI-INDECO is consultant for the GGS, and also GGS is based on some of the Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO network, but we have not time to participate in the GGS-actions our self, but only to give advice and do research. We have many clients and are very busi. And we have our own campaigns including press releases, distributed globally, and the web-site indeco.no. As a part of our work as consultants for GGS, we however can forward GGS press releases including calls for actions globally, due to NØI-INDECO’s fast and effective mass-mail distribution system from my private e-mail account. It is far better than the very slow GGS’ own distribution system from anarchy.no, at present. And the distribution system for indeco@online.no, based on Telenor/Online is even worse, very, very limited although rather fast. NB! However keep my private sender-address secret, to avoid spam and bully-mails. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

PS. If you don’t know what to do, click on Direct Action defined and explained, at: . There are a lot you can do, many forms of Direct Actions. Get your asses in gear and do actions NOW and in the future, more and more. For the future of our grand-children! 100% NO TO “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 6:09 PM

To: The Green Global Spring Revolution

Subject: 01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

Hi to the GGS-network. Plus some democratic authorities etc. and news-media as blind-copies.

The GGS-action-site , see the Summary of actions for 01.06.2020, is updated with a letter from Periklis Feresiadis with some relevant questions, and answers from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS, that I think may be of general interest to the GGS-network. This is quoted, copy and paste, as mentioned from the GGS-action-site, see above.

Best regards Anna Quist for GGS.

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Tuesday, June 02, 2020 11:21 AM

To: Press release from INDECO

Subject: UPDATE 01.06.2020: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding world wide.

NB! The International Anarchist Tribunal has updated the Brown Cards to Donald Trump 01.06.2020, see the report from Harald Fagerhus below. Trump is now clearly even more ultra-fascist and also attacks Joe Biden! And now he falsely blames the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, on "professional anarchists".  This is a 100% very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, lie. 100% certain: no anarchists are participating in - or are behind - the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined! Sources: BBC and the International Anarchist Tribunal.

PS. To Embassies of the democratic countries and NATO. You should read this press release and put it on your minds, and also do something about it. Also forwarding the update 01.06.2020 to the liberalist Economist with copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media and some more in blind-copies. This is all worth while reporting about! Best regards cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO-network. NB! To the news-media. This is important stuff. Report about it. To the others: Do something!

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:32 AM

To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@'; 'Sivilombudsmannen'; 'press@'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'United Kingdom'; 'Finansdepartementet'

Subject: NEW UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Forwarding world wide. Blind-copies to some more embassies and more, and also to more NATO-addresses.

Best regards NØI-INDECO

NB! The International Anarchist Tribunal has updated the Brown Cards to Donald Trump, see in the report from Harald Fagerhus below here in the Press Release Archive. Trump seems to be even more ultra-fascist and attacks Joe Biden!

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Monday, June 01, 2020 12:08 PM

To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@'; 'Sivilombudsmannen'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'press@'; United Kingdom ; Finansdepartementet

Subject: UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

To Forsvaret og E-tjenesten ; Forsvarsdepartementet ; Statsministerens kontor ; PST ; USAs Ambassade terrortips ; USAs Ambassade ; USUNPublicAffairs@; Sivilombudsmannen ; press@; tips aftenposten ; TV2 ; NRK Nyhetstips ; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; natomediaoperations@hq.nato.int; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; United Kingdom ukinnorway@.uk; Finansdepartementet . Blind-copies to some other embassies in Oslo and more, and some other NATO-addresses.

NB! Also the indeco.no is updated with the material below, all of it at the Press Release Archive at the back of , and some of it at front of this document and at . Also this message will be published all over.

Real, including green Democratic greetings from cand.oecon. Ph.D., Jens Hermundstad Østmoe and the NØI-INDECO-network.

[pic]

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

[pic]

Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats. And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world. We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, June 01, 2020 8:32 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

Hello to the network of The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide and International news-media and mandated persons etc.

NB! Both the index-site anarchy.no, the action-site of the Green Global Spring , Freedom Press Online and The International Press Tribunal of IAT are updated with the BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS, and Harald Fagerhus’ relevant comments and updates (see below). See also the International Anarchist Tribunal’s web , and The British and Anglophone Anarchist Federation including Section USA’s, web .

For Real, i.e. including green Democracy in USA and globally! Libertarian – non-authoritarian - greetings from Anna Quist, elected and official spokesperson for the GGS.

[pic]

From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Sunday, May 31, 2020 11:00 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.

Cc: 'USUNPublicAffairs@'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; 'press@'

Subject: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING

THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

30.05.2020. Brown Card to Donald Trump from the International Anarchist Tribunal for falsely calling the present riots and chaos in USA “anarchy”. "What I see happening on the streets of Atlanta is not Atlanta. This is not a protest. This is not in the spirit of Martin Luther King, Jr. This is chaos," Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms said. Donald Trump called the riots and chaos, that is ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, «anarchy and chaos” according to TV2, falsely mixing up the de facto ochlarchy with the quite opposite, anarchy = Real, i.e. always including green Democracy, including optimal order and law. Donald Trump is thus breaking the Oslo Convention, and The International Anarchist Tribunal hands out a Brown Card to him for this very authoritarian, brown populist/fascist, Orwellian “1984” Newspeak.

31.05.2020 the US president Donald Trump denounced the actions of "looters and anarchists", accusing them of dishonouring the memory of Mr Floyd. What was needed, he said, was "healing not hatred, justice not chaos". "I will not allow angry mobs to dominate - won't happen," he added, according to several international news-media, including BBC and France 24. The Anarchist International Security Council, the anarchist intelligence network, has investigated the case, and is 100% sure no anarchists participates or is in anyway connected to the ochlarchy, including, riots, looting and vandalism, so this is a 100% lie from Donald Trump. Falsely putting the blame for the ochlarchy on anarchists, as Donald Trump does, is even more serious authoritarian Orwellian "1984" Newspeak than falsely calling the ochlarchy "anarchy". Thus, the International Anarchist Tribunal hands out a second Brown Card, this time a Dark Brown Card, to Donald Trump, the very authoritarian populist/fascist including anti-climate US president, for this serious break of the Oslo Convention.

Perhaps some leftist extremists, i.e. ultra-authoritarian ochlarchical marxists, and provocateurs - sometimes falsely posing as "anarchists" to try to put the blame for ochlarchy including criminality on the anarchist movement, say, such as the ultra-authoritarian marxist-communist ochlarchy group Antifa including several Trotskyites, are involved in the present ochlarchy in USA, but they are of course NOT AT ALL ANARCHISTS! Anarchists are practically 100% certain never ochlarchists! The police-ochlarchy including murder of innocent black people in USA, by white policemen, is extreme ultra-authoritarian ultra-fascism including racism, similar to Adolf Hitler's SS & Gestapo, and "must now be stopped at once" the British and Anglophone Anarchist Federation - Section USA - declares, supported by all anarchy.no-organizations and groups in general.

Trump said also on Sunday 31.05.2020 the US government would designate anti-fascist group Antifa as a "terrorist" organisation. It was not clear how many of the protesters participating in demonstrations are from Antifa. "Get tough Democrat Mayors and Governors," Trump said on Twitter on Sunday afternoon. "These people are ANARCHISTS. Call in our National Guard NOW. The World is watching and laughing at you and Sleepy Joe. Is this what America wants? NO!!!""Sleepy Joe" is Trump's nickname for Democrat Joe Biden, his presumptive rival for the presidency in the November election, according to Al Jazeera. As mentioned above, Antifa is an ultra-authoritarian marxist-communist ochlarchy group including several Trotskyites. They are not anarchists. And no anarchists participates in the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined.

Update 01.06.2020. The US-president Donald Trump delivered a brief address from the White House Rose Garden, amid the sound of a nearby protest being dispersed. "I'm dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults and the wanton destruction of property," he said. Mr Trump then turned his attention to the national protests, which he falsely blamed on "professional anarchists" and the anti-fascist group Antifa, according to BBC. This is a 100% very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, lie. 100% certain: no anarchists are participating in - or are behind - the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined!

From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, June 01, 2020 1:29 AM

To: International newsmedia and mandated persons etc.

Subject: UPDATE 2: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

Forwarding to other embassies of democratic countries and more in Norway. More information about sanctions against Trump’s very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist economic-political system in USA, see below. Best regards Harald Fagerhus.

From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, June 01, 2020 1:15 AM

To: International newsmedia and mandated persons etc.

Cc: 'USUNPublicAffairs@'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; 'press@'; Statsministerens kontor; Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Justis- og beredskapsdepartementet; PST

Subject: UPDATE 2: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

Hello international news-media, in about 100 blind-copies. Copies to CIA and US embassies in Norway and UN, Joe Biden’s group and some Norwegian relevant authorities. NB! New & latest updates! Regards Harald Fagerhus, responsible editor of IJOR/Fb/IJ@/IIFOR – AISC – GGS – IAT - The British and Anglophone Anarchist Federation - Section USA, and anarchy.no in general.

News-media! Report the truth! You are mainly all passing on false news, i.e. 100% lies, from Donald Trump and his followers among other US authorities that US-anarchists are behind the present ochlarchy, including chaos, violent riots, arson, robbery, theft, vandalism and so on in USA, without any comments about our view – the 100% truth. This must stop immediately! The 100% fact and truth are that no anarchists are behind or doing the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, in the USA in the present protests. Please stop the false reporting! Remember the Haymarket affaire and the justice murder of the Chicago-anarchists. This may happen again and worse, if the false accusations from Trump and his followers among other US authorities against the US-anarchists, are the only news from the news-media, and Trump & Co follows up with judicial proceedings. We, the anarchists demand that the 100% true fact in this case, that US-anarchists in no way are behind the present ochlarchy in USA, shall be published at once by the international news-media. Or else the International Anarchist Tribunal will give you all that are presenting these horrible lies without comments about the truth, Dark Brown Cards for serving and supporting 100% the very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist system of Donald Trump and other authorities of his kind in the USA, as ultra-fascist dark brown propaganda news-stations, similar to Fox-News, all of you. Stop being dark brown shit-bags with witch-hunting against anarchists!

From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Sunday, May 31, 2020 11:53 PM

To: Folket - media og øvrigheten

Subject: UPDATE: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

Hei Folket – media og øvrigheten i Norge. Videresender til orientering og oppfølging. Med vennlig hilsen Harald Fagerhus.

From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Sunday, May 31, 2020 11:37 PM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Subject: UPDATE: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

Forwarding to other embassies of democratic countries and more in Norway. Best regards Harald Fagerhus.

PS. Don’t support Donald Trump’s very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist system in USA. Make pressure to get rid of Trump and his ultra-fascist followers among other authorities in the US system. They should all be considered political-economic pariah. Make tough sanctions against USA. The US-system is quite similar to Hitler’s Germany as long as Donald Trump rules.

From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Sunday, May 31, 2020 11:21 PM

To: International newsmedia and mandated persons etc.

Cc: USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@; Statsministerens kontor; Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; Justis- og beredskapsdepartementet

Subject: UPDATE: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

Hello international news-media, in about 100 blind-copies. Copies to CIA and US embassies in Norway and UN, and some Norwegian relevant authorities.

News-media! You are mainly all passing on false news, i.e. 100% lies, from Donald Trump and his followers among other US authorities that US-anarchists are behind the present ochlarchy, including chaos, violent riots, arson, robbery, theft, vandalism and so on in USA, without any comments about our view – the 100% truth. This must stop immediately! The 100% fact and truth are that no anarchists are behind or doing the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, in the USA in the present protests. Please stop the false reporting! Remember the Haymarket affaire and the justice murder of the Chicago-anarchists. This may happen again and worse, if the false accusations from Trump and his followers among other US authorities against the US-anarchists, are the only news from the news-media, and Trump & Co follows up with judicial proceedings. We, the anarchists demand that the 100% true fact in this case, that US-anarchists in no way are behind the present ochlarchy in USA, shall be published at once by the international news-media. Or else the International Anarchist Tribunal will give you all that are presenting these horrible lies without comments about the truth, Dark Brown Cards for serving and supporting 100% the very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist system of Donald Trump and other authorities of his kind in the USA, as ultra-fascist dark brown propaganda news-stations, similar to Fox-News, all of you. Stop being dark brown shit-bags with witch-hunting against anarchists!

Regards Harald Fagerhus, responsible editor of IJOR/Fb/IJ@/IIFOR – AISC – GGS – IAT - The British and Anglophone Anarchist Federation - Section USA, and anarchy.no in general.

Web of IAT: . More information at , and anarchy.no in general.

[pic]

- IAT-

The black star is the official symbol of IAT,

together with the red shadow it means anarchism

[pic]

The International Anarchist Tribunal

The official pages of the International Anarchist Tribunal of IFA-IAF-AI, founded 1982.

|Anarchist Press Tribunal |[pic] |The Mandate of the |

|International |Links |Anarchist Tribunal |

|Anarchist Press Tribunal | |The Oslo Convention |

|Nordic | |and the Media |

|The Journal of the Tribunal | |Anarchism and Human Rights |

It is a fact that we are living in a mostly Orwellian "1984" newspeaking, lying, world.

De facto: ochlarchy (mob rule broadly defined) and anarchy & ochlarchists and anarchists are opposites as war and peace.

To say de facto ochlarchy is anarchy and ochlarchists are anarchists are lies equal to war is peace.

And it has similar authoritarian, repressive, functions as Big Brother in "1984".

If you see or hear anything significant about anarchy, anarchist, anarchists, anarchism or libertarian,

breaking the Oslo Convention against ochlarchy and for anarchy, or similar, feel free to ...

Contact IAT - Click here!

... and the person(s) violating the anarchist rules of the Convention or similar

will most likely get a Brown Card (or Brown Cards) from IAT, indicating

an authoritarian Orwellian "1984" Big Brother newspeak and ochlarchical tendency of the person(s)!

Brown Cards are handed out as open, free, matter of fact criticism by the IAT-APT. We try hard to be fair.

In this connection - feel free to read - click on: Preamble - three very important resolutions

[pic]

BROWN CARDS

The color brown here is rooted back to Adolf Hitler's ultra-authoritarian 'brown shirts' ochlarchy-mobs

and has of course no relation to skin color.

Picture above made by cego - all credits to him - brown cards made by - all credits to them

[pic]

Get a Black Star!

[pic]

The IAT also hands out Black Stars a.o.t. to persons reporting fairly and objectively about

anarchy, anarchism, anarchist, anarchists or libertarian!

International newsmedia and others! Go for a Black Star! It is a great honor to receive it!

[pic]

Web of IAT: . More information at , and anarchy.no in general

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, May 30, 2020 7:53 AM

To: United Kingdom

Cc: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@; Sivilombudsmannen; 'press@'; tips aftenposten; TV2; NRK Nyhetstips; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Subject: Important update! The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

Hei United Kingdom, kopier til legio, se «kopi til/copy to» over. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v. som tidligere.

UK! Glemte dere i “til”-listen 28.05.2020, og dere fikk meldingen bare som blindkopi. Retter det nå opp, både på indeco.no og anarchy.no (som jeg har tilgang til i egenskap av konsulent for Folkebladet/IJOR-IIFOR etter avtale med Harald Fagerhus, ansvarlig redaktør for Folkebladet/anarchy.no). Har også rettet opp et par små feil. Jeg fikk for øvrig svar fra NATO, Joe Bidens gruppe og USUN på at meldingen av 28.05.2020 var mottatt. Håper den også blir lest og saksbehandlet på vanlig måte, også hos de som jeg ikke har fått svar på om at den er mottatt, f.eks. av SMK og Forsvaret og E-tjenesten. NB! Når jeg sender til SMK har jeg krav på bekreftelse om at den er mottatt og blir saksbehandlet på vanlig måte, som skattebetalende statsborger i Norge. Dette har jeg tatt med Sivilombudsmannen (SOM) før, i en periode da jeg ikke fikk svar fra SMK, og fikk støtte der. Og da fikk jeg omsider et ordentlig svar også, fra SMK. Så nå vil jeg ha svar på at denne meldingen er mottatt i hvert fall, Erna Solberg & Co! Ellers klager jeg til SOM, igjen! SOM er orientert alt, se kopi-listen.

Med vennlig hilsen Jens Hermundstad Østmoe, for NØI-INDECO-nettverket.

PS. NB! Jeg bryr meg ikke katten om anarkisme, helt uinteressant, det er kun barnebarnas ve og vel i fremtiden jeg er opptatt av, og «full blown climate-crisis with Ragnarokk» må unngås for enhver pris, og det går det også an å få til dersom dere alle følger opp NØI-INDECOs og mine råd basert på Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch’ Cogrips-model  og –policy, oppdatert og videreutviklet i hovedsak av meg med hjelp av noen flere, og tenker litt selv relevant i tillegg og følger opp raskt. Bare så dere vet det! Gi nå ikke fullstendig f. i barnebarna og deres ve og vel i fremtiden! Løsningen på klimakrisen vil koste en del, men er helt nødvendig og er på ingen måte umulig! Så se å få bakenden i gir – alle sammen. Bruk ikke all tid og penger på Koronakrisen, den går over om et par års tid, etter at Covid19-vaksinen er utviklet og spredd, det er klimakrisen som er det virkelige altoverskuende problemet, husk det! Og problemet kan meget vel praktisk løses, ved rask handling! Dette må nå prioriteres 100% absolutt! Nå og fremover!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Thursday, May 28, 2020 9:38 PM 28.05.2020.

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade

Subject: The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

Til Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopier til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

[pic]

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom

Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene. [pic]

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 12:12 PM

To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet

Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips

Subject: Oppfølging fra Anarko-Stalin på "Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture ... and the World War III... etc"

Hei Forsvaret og E-tjenesten og Forsvarsdepartementet . Kopi til SMK/Erna, PST og CIA.

Beskjed fra Anarko-Stalin. Oppfølging av Anna Quists Summary-notat.

Kommer med en liten oppfølging til samboersken min Anna Quists Summary-Notat. Hun har lest Sun Zu - Klikk på Sun Tzu interpreted in a libertarian way lagt ut på anarchy.no, og kan tenke litt militært og vi prater selvfølgelig sammen om klimakrisen og væpnet kamp også av og til, men NB! ikke til middagsmaten, vi lar vanligvis ikke aktivismen gå utover dagliglivet vårt. Vi er begge alders-pensjonister + jeg gjør litt på NØI-INDECO, men vi har god tid… - og selv hun skjønner at a) moralen til troppene i ultra-fascistiske, inklusive anti-klimapolitiske, regimer er dårlig nå (og litt fremover i tid), og det er b) nå motiverte pro-demokrati, inklusive mer eller mindre grønt-grupper, over nær sagt over alt, som vil bli kvitt dem, som man kan spille på laget med for å få til grønt demokrati, ved litt militær støtte og våpen + +, men pasifisme og militær vegring og nekting fører ikke frem, som jeg har fortalt dere mange ganger før, og som dere alle vet godt - utmerket godt - selv. Tredje verdenskrig er lett å vinne, NATO  + hadde f.eks. ganske lett klart å ta ultra-fascistene inklusive kullgærningene i Kina, nå eller og ganske snart, Folket der bare venter på bli kvitt den mørkebrune møkka en masse, og hadde sloss som bare det om de bare fikk våpen og litt organisasjon og rakett/flystøtte. Hadde Xi prøvd å bruke atomvåpen kunne man bare tatt dem ut, hvis han hadde vært så dum, det er ikke sikkert han ville forsøkt på det, og NATO/USA må ha gode planer for å ta dem ut om det trengs.

Dere og NATO må ikke være så nervøse for litt nødvendig kriging, at dere blir helt pasifistiske og idioter. Det er det vi har dere til - for å krige. Den tredje verdenskrig er helt nødvendig å vinne preventivt for å stoppe klimakrisen, og hindre at ultra-fascismen med sin anti-klimapolitikk overtar hele kloden, og den krigen er relativt lett å vinne. Derfor, trår man ikke til snart til i 3. verdenskrig, blir det bare verre  – i 4. verdenskrig. For lang nøling her er helt  fatalt – man har ikke mange år på seg for å lykkes tilstrekkelig til at full klimakrise med 4. verdenskrig unngås:

Vil bare si at jeg er enig med samboersken (se notat nedenfor), i at moralen til ultra-fascistene, med Xi- Kina og Hemedti/Sudan i spissen og andre, blir mye høyere når de kommer desperate i  4. verdenskrig som klimaflykninger. Da blir de helt jævlige å slå. Må bruke H-bomber en masse antakelig for å ha et lite håp om å vinne, men det blir veldig vanskelig uansett. Og miljøet og klimaet er og forblir ødelagt. Og med den dårlige moralen i NATO og hos dere – Pasifisme + Chamberlain-isme, som dere har nå – topp og bunn, går det overhodet ikke i det hele tatt. Strutsepolitikk holder ikke. Dere kommer til å tape, dersom dere ikke skjerper dere nå snart, og går inn i 3. verdenskrig med full kraft, hele NATO +. Som Anna skriver: dere pisser i buksa for å bli varme, og det fungerer ikke. Det kommer milliarder med klimaflykninger, mange væpnet, litt etter litt og så brer panikken seg når næringsgrunnlaget svikter, og det blir masse flyktninger, milliarder, på en gang, eksplosivt. Ultra-fascist-anti-klima-regimene med Xi og Hemedti og flere mørkebrune gærninger i spissen kommer til å rotte seg sammen, og bli veldig farlige, med en del atomvåpen (Kina) også, og uhyre motiverte desperate tropper. Og det kan skje alt om ti år i følge IPCC, men heldigvis sannsynligvis ikke så fullt så fort. Men det er vanskelig å si. GGS-aksjonen Kina, USA og EU dropp kull, er en fiasko. Det brukes kull og fossilt generelt i stadig større grad over tid. Klimakrisen kan komme før man aner og IPCC har anslått. Den lille dippen på utslippene under Koronakrisen i år og neste år har tilnærmet null effekt i den store sammenheng, fordi det er akkumuleringseffekter på klimagasser, først og fremst på CO2-en. Vi har sannsynligvis litt mer tid på oss enn ti år, men det er kort tid for å lykkes i 3. verdenskrig og få ned utslippene så raskt som mulig, vi må komme i gang med seriøse planer alt nå. Dere får lese dame-praten til Anna Quist nedenfor, vi diskuterte dette en del sammen før hun rablet det ned, og jeg syns det er kloke ord. Hun er så ikke dum Anna Quist, har skrevet masse interessant gjennom et langt liv som aktivist. Les nå rapporten hennes nedenfor. USA må med, og det blir det ikke noe av med Trump tror jeg, men etterpå at han er ute av bildet, må de overtales til komme med. Se og legg bort feigheten og Pasifismen + Chamberlain-ismen så fort dere klarer, og legg planer sammen med NATO for 3. verdenskrig. Prøv å trekke inn USA så langt det går straks og raskt. Vinnes ikke 3. verdenskrig relativt raskt, går det helt klart til helvete i Ragnarokk for barnebarna. Det kan vi jo ikke la skje. Gullgutten til bestefar (meg) kan ikke få en sånn skjebne. Jeg gir meg ikke på dette – det samme gjelder hele NØI-INDECO-nettverket, og sammen med Anna Quist og Harald Fagerhus og mange andre via GGS & Folkebladet/anarchy.no og annet. Vi kommer til mase til vi blir hørt, så lenge det er helse til det og liv i oss. Håper dere ikke sender all posten vår i spamfilteret eller sletter alt uten å lese det. Det ville vær dumt. Vi er ikke så tjukke i huet nemlig. Hadde ikke vært dumt med en reply heller, bare et lite pip, så vi vet om dette blir lest.

Mvh. Anarko-Stalin alias JHØ. Som gjør litt rådgivning for AISC igjen. Jeg er ikke medlem, bare konsulent for småtteriet, som bare har litt kniver og håndvåpen til nødvendig selvforsvar når det trengs, og er helt uegnet til militær krig.

PS. Jeg er lei av å bruke rollen som konsulent for Folkebladet/anarchy.no (de betaler NØI-INDECO litt for det), til å leke «Anarko-Stalin» etc. og sende til dere (se «Til/to over) og til NATO og demokratiske land/ambassader mv. militær-strategiske betraktninger basert på Cogrips-model og –policy. Er redd for at det ikke blir tatt seriøst når det kommer fra anarkist-adresser som AISC, og jeg bruker dekknavn og psevdonymer som «Anarko-Stalin», så det vil jeg stort sett slutte med fra nå av. Fra nå av sender jeg i hovedsak fra NØI-INDECO til dere i sakenes anledning og dropper relasjonen til anarkismen mv. mest mulig, og sender ut under eget navn, og/eller fra NØI-INDECO og basert på dette nettverket. Jeg kommer fremover stort sett til å droppe relasjonen til anarkismen mv. inklusive revolusjons- og GGS-terminologien i Cogrips-model og –policy sammenheng, for å forsøke å få til mer samarbeid og bli hørt mer og bedre i rådene mine til militære, myndigheter og NATO. Koplingen til anarkisme mv. har trolig gjort at det er vanskelig å bli hørt, det blir antakelig tatt lite seriøst. Cogrips-model og –policy resonnementene – det sentrale – gjelder uansett om man har med anarkisme mv. eller ikke. Og  anarkismen mv. kan derfor med fordel kuttes ut i videre oppfølging basert på modellen, pga. at anarkismen ikke er viktig for resonnementene og konklusjonene, men er et unødvendig tillegg til demokrati, økonomi og miljø-relasjonene og begrepene, og da det antakelig skremmer bort seriøse aktører. Det er forsøket verdt å kutte ut hele anarkistpreiket i pressemeldinger for fremtiden, og bare snakke om demokrati, økonomi & miljø/klima og militær strategi. Da kan det kanskje nå frem bedre til relevante mottakere. Forsøker i hvert fall på dette fra nå av, men håpet om å nå frem med rådene mine i den grad at barnebarna blir reddet og får en lysere fremtid enn Ragnarokk, er ikke stort, som jeg har skrevet om tidligere. Men kostnadene ved analysene og rådgivningen i pressemeldinger mv. i tid og penger er veldig små, og også sikkerhetsproblemer for meg og familien er foreløpig høyst sannsynlig tilnærmet lik null, og håper små drypp og drypp og drypp på lengre sikt kan nå frem litt i hvert fall. Kommer derfor til å fortsette med analyser og rådgivning basert på Cogrips-model og –policy så lenge helsen holder og det er liv i meg, sammen med de andre i NØI-INDECO-nettverket, og kommer også til å fortsette samarbeidet med Folkebladet/anarchy.no, som konsulent for nettverket der, inkludert IJOR/IIFOR, da det kan gi ytterligere påvirkningsmuligheter for å berge barnebarna, om enn trolig veldig små effekter. Litt effekt er vel bedre enn absolutt ikke noe, ved å kutte ut forskningen og rådgivningen helt, og pensjonere seg 100%. Jeg fortsetter og fortsetter derfor, og håper på å trigge NATO + og demokratiske land m.v. til å ta affære i tide, og bidra til tilstrekkelig Reelt, dvs. inkludert grønt Demokrati globalt, til å avverge Ragnarokk og helvete og død for barnebarna i fremtiden.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:46 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; pstorhei@online.no; USAs Ambassade; United Kingdom ; 'USUNPublicAffairs@'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks

Subject: Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More coal in China & USA.

Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More use of coal in China & USA. A little more about World War III & IIII, moral and the military included NATO. A Summary-note. NB! READ THIS NOTE – IT IS IMPORTANT!

Hello again Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips (CIA); Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom, USUN and NATO. Blind-copies to other relevant embassies in Oslo and some more.

As expected we got no replies to yesterday’s e-mails (see below – not even from USUN in the latest), and thus Pacifism & Chamberlain-ism for the time being rules all over in the real democratic as well as semi-democratic countries including the armed wing NATO, and Russia! You all, including Prime Minister of Norway Erna Solberg and president Donald Trump in USA, seem to give a damn in our grand-children’s future. NB! No democratic country neither NATO, joined and took over the GGS this time, on our invitation, and the World War III is thus still only in the embryotic non-military phase, and ultra-fascism, including anti-climate policy, has won ca. 100% in Egypt & Sudan and now very soon totally in China included Hong Kong, and – sorry – will probably win in the Arab Spring in general and more, as long as the Pacifism & Chamberlain-ism rules. The strategic picture before the now ca. 100% not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party, is repeated below, and we have added some more, especially on moral, below in this Summary-note.

NB! Since it will be no armed support to the opposition from the West including NATO, the ultra-fascists Xi & Co will quite certain crush the pro-democracy, including green, opposition and movement in Hong Kong and mainland China ca. 100% effectively, similar to what Hitler managed in Germany. The Hong Kong anarchist-network is however secret and classified AISC-stuff, so Xi & Co will probably not manage to crush and silence them totally, but they will probably go underground and there will soon be no protest rallies, due to heavy repression by Beijing, arrests of open opposition, use of Gulags for political prisoners and heavy handed police-ochlarchy against protesting People. Ochlarchy is mob rule broadly defined. The dictatorship in Hong Kong will be total, and not funny to live in for the anarchists & other opposition and the People in general. It will be much like main-land China, with ultra-fascism including anti-climate policy and much use of coal, and increasing repression and corruption broadly defined over time, as all over China.

The brown populist, included anti-climate, madman and slime-ball Donald Trump, also – sorry to say - continuing to be a very bad and cowardly, but still de facto Commander in Chief, will most likely be re-elected in USA in the autumn, but this is not certain. Perhaps, but not very likely, the more democratic, i.e. including green, Joe Biden, will win. GGS and the British and Anglophone Anarchist Federation campaign for Joe Biden, a.o.t. via AISC Section USA, but have very little influence.

NB! GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! has got a clear set back. China and Trump’s USA use, and will use much more coal as well as fossil energy in general. The EU is not much better. This will contribute much to the worsening of the climate crisis, and make it full blown faster. We still continue with GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! But especially in China there is ca. 100% certain no hope for a drop of coal use, it will increase, and as long as Trump rules USA, drop coal is also ca. 100% certain not possible there, but will only be increased. And EU is de facto not much better, but are at best very, very slow in reducing use of coal and fossil energy in general. Thus, very probably it rather soon goes to hell with the climate crisis, i.e. faster and faster towards climate-destruction!

The small present non-military GGS will however still try to trigger, a.o.t. via popular pressure and scientific based information, the democratic countries included the military wing NATO, via velvet and/or idealistic revolutions, to be sufficiently Real, i.e. including green Democracies, and to join and ca. 100 % take over the GGS, and fight and win the necessary World War III via support, also militarily when needed, to pro-democracy including green opposition and movements world wide, to prevent the horrible World War IIII. But as before, and now even more after the set back connected to China & Hong Kong: we are not optimistic – we are very pessimistic, most likely our grand-children will go to hell in the World War IIII with full blown climate crisis, because at present and probably for some time, Pacifism & Chamberlain-ism clearly rules the democratic countries including NATO. But we hope this hopeless negative security-policy will be changed and end in time to solve the climate crisis, so this is still not 100% certain. It is still possible to win the World War III, and avoid the terrible World War IIII, but then the Pacifism & Chamberlain-ism and coward-ness must end in time. This will probably not happen as long as Trump rules USA, because he is a coward and de facto practically has a policy of Pacifism & Chamberlain-ism, as showed in Afghanistan and Syria and other places. He even has said NATO is obsolete. Brown idiot! And USA must very likely be a member of the extended, included military forces, Green Global Spring Revolution (GGS), as well as NATO in general – and more, shall it be success.

It is too late when the climate crisis is full blown and the horrible World War IIII comes, then you must and will most likely fight against the invasion of climate refugees from round equator, but it is nearly impossible to win, and billions will be killed. NATO and allies could have beaten Hemedti/Sudan, Xi/China and the ultra-fascists in general from round equator, easy now, soon or at least before the climate crisis is full blown, when it is easy to win because a) their fascist soldiers are less motivated and have low moral, and you can b) support opposition willing to fight for Real, i.e. including green Democracy, against the ultra-fascist including anti-climate rulers, but c) you have already demonstrated too much coward-ness with Pacifism & Chamberlain-ism, to do it now or soon, but remember in the World War IIII their soldiers will be desperate and motivated and nearly impossible to beat. Hope therefore you in good time before the full blown climate-crisis hits, will change policy and be more brave and drop the Pacifism & Chamberlain-ism, and will fight and win the necessary World War III, based on membership in the extended and armed GGS.

But perhaps you always will be stupid cowards, perhaps also in the World War IIII, and lose this war to the ultra-fascists included anti-climate policy. Hope not, but we are not optimistic on behalf of the Bureaucracies including the military and NATO, but still hope a little that you will get rid of the coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism in god time before the World War IIII, and fight the World War III and win, which is still quite possible and easy, probably also in the first coming years, but don’t wait too long. Your choice! Fight soon enough and win or wait too long and probably lose, with hell and death for our grand-children. Coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism certainly don’t pay, it is like to piss in the pants to be warm, and you should have learned from the World War II history, that this is idiotic and fatal. So please change security-policy in  due time, in line with the strategy of the Cogrips-model and –policy, preferably soon.

But optimistic in this direction - sorry: NO! NO! NO! The moral in the Bureaucracy including the military is very low now in Norway and the real democratic and semi-democratic countries in general included NATO, and perhaps it will never change and be better. Our consultant JHØ has written about “free rider” fascism, and dysfunction in the system in this connection, and means to stop it. Read it! However we will continue to work with the GGS and also AISC and with research & information, but we know very well that we have quite marginal to ca. zero influence on the Bureaucracies in the democratic countries including the military wing NATO (post to the NATO-headquarter from GGS and AISC, say to natomediaoperations@hq.nato.int, is even rejected), and even less influence in the more authoritarian countries, but the costs are very small, so we will continue, as long as the health permits it.

We work and fight for our grand-children’s survival in a good global climate and environment in general, and with and for Real, i.e. always including green Democracy, and of higher and higher degree, world wide. Our aim is Full Democracy, i.e. always including sufficient green, all over the planet later on. NB! You should all help to reach this aim!!! The Bureaucracies should not struggle to get more power a) economically, with concentration of money and b) political/administratively, both included to cow the People and with anti-climate policy, for themselves, but listen to the People and decide and act based on much influence by the People, again based on the People’s demands, see  - click on: , and reduced power to the Top – the Bureaucracy, i.e. significant flat – horizontal - organizational structure.

Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.

[pic]

25.05.2010. A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Unclassified report from AISC. Important message to democratic countries included NATO and more – read quick and follow up…

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa- click here: Google Translate.

Washington said on Sunday 24.05.2020 that China's proposed security legislation against Hong Kong could lead to U.S. sanctions. "It looks like, with this national security law, they're going to basically take over Hong Kong and if they do ... Secretary (of State Mike) Pompeo will likely be unable to certify that Hong Kong maintains a high degree of autonomy and if that happens there will be sanctions that will be imposed on Hong Kong and China," National Security Adviser Robert O'Brien told NBC television. Source: France 24.

Sanksjoner er høyst sannsynlig ikke nok i denne sammenheng. Det må utvilsomt hardere – militær - lut til mot det nå klart ultra-fascistiske, Hitlerske, og anti-klima regimet i Kina. AISC går uten videre ut fra at USA og NATO i sin førsteslags strategi har et vanntett opplegg for å nøytralisere Kinas atomvåpen, med bomber, eventuelt med H-bomber, om det trengs. Fisjonsbomber griser fælt med radioaktivitet og bør unngås. Spørsmålet er imidlertid om de Kinesiske atombombe-anleggene kan nøytraliseres ved sabotasje, uten å bombe de. Dette er noe CIA og E-tjenestene og militæret ellers i NATO, inkludert USA, bør se om de kan fikse. GGS inkludert AISC er tilhengere av minst mulig blod og skade i 3. verdenskrig – den helt nødvendige forebyggende Revolusjonskrigen, for å unngå høyst sannsynlig milliarder drepte i 4. verdenskrig – Flykningskrigen. NB! Xi & Co er veldig upopulære blant Folket i Kina, og moralen i «Folke»-hæren deres er ventelig veldig lav, og hæren er derfor lett å slå i væpnet strid. Man må også bidra til å etablere et reelt, inklusive grønt, demokratisk regime der, mer om dette nedenfor. Opposisjonen er bred og modig – til tross for grotesk represjon - og det er nok av ivrige folk å satse på for a lage et grønt demokrati, i denne sammenheng, både i main-land Kina og Hong Kong, men det må styres en del, bl.a. utenfra og inn, og med rådgivere f.eks. fra Norge, Sveits og Island. Folket i Kina, inklusive Hong Kong, er for uopplyst til spontant å få til noe slikt. Reelt, inklusive grønt Demokrati, med kultur herunder også konsensus-kultur, og uten oklarki (pøbelvelde bredt definert) + «Checks & Balances» og hele pakken må LÆRES. Det fikses ikke spontant.

Men det er et par ting som må fikses først, spesielt i USA, men også noe i de semi-demokratiske landene generelt inkludert UK og EU, og de i EU som er medlemsland i NATO spesielt, og i Russland. Man må nå få til fløyels- og/eller idealistiske revolusjoner, dvs. noe økt demokratigrad i systemene i alle disse landene, så de blir en del mer demokratiske, inklusive grønne. Ellers går det rett til helvete om kanskje relativt kort tid, som forklart på indeco.no og anarchy.no i Cogrips-model og -policy resonnementene der. CO2 utslippene i fjor var de høyeste noen gang visstnok. Dette går ikke lenger mine damer og herrer i øvrighetene/Byråkratiene. Det går ikke an å nøye seg med store ord og love klimafiks, og selv kjøre på med fossilt å være «free rider» i klimasaken. Her må alle feie skikkelig for egen dør, og begynne med raskt å fase ut kull i EU, UK og USA, og så siden følge opp med olje og til slutt gass. Tiden er knapp. Et lyspunkt er anarkiene av lav grad, og ganske grønne, Norge, Sveits og Island, de kan tjene som eksempel til etterfølgelse, spesielt om også de blir enda litt mer reelt demokratiske, dvs. inklusive grønne. Men disse landene har jo ikke noe signifikant makt, spesielt ikke Sveits, som ikke er medlem av NATO engang. Og her trengs det makt, økonomisk og politisk/administrativt inklusive militært, for å fikse reelt demokrati inklusive grønt globalt, signifikant nok til å stoppe klimakrisen med den grusomme og totalt ødeleggende World War IIII, Flyktningskrigen, i tide.

I USA må nå administrasjonen/Byråkratiet inklusive CIA og flere, få Donald Trump over på snorklipping og symbolsk ledelse av det militære, som kongen i Norge, ved en ikke-voldelig «palassrevolusjon». Trump er 100% uegnet som de facto «Commander in Chief». Trump er klin gæren og helt irrasjonell, bl.a. vist ved hans nylige forslag a) om å bruke klorbaserte rensemidler til inntak gjennom munnen (og mange idioter fulgte «føreren» og ble lagt inn på sykehus med farlig forgiftning) og til og med intravenøst, mot Korona-sykdom, og b) sterk anbefaling av en malariamedisin, til forebyggende og til behandling av pesten, som nå beviselig ikke har effekt mot Covid19 i det hele tatt, og har av og til fatale bivirkninger på hjertet. NB! Mer alvorlig: Han er også a) klima-skeptiker, og mener feilaktig at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt (via CO2 utslipp, fra i hovedsak bruk av kull, olje og gass), og b) hans militære ordrer fra toppen har vært katastrofale jevnt over både i Syria og Afghanistan og andre steder. VP Pence som er kreasjonist, og derfor er en like stor og helt uvitenskapelig idiot som Trump, er heller ikke brukelig som militær leder. Får håpe Joe Biden, som er klimavennlig og demokratisk, blir valgt som US-president i høst, men dette er langt fra sikkert, fordi det er mange kristne fundamentalister og andre autoritære, som dels er blåbrun møkk, dvs. erke-konservative liberalister, og en del til og med bare brun og mørkebrun møkk, dvs. populistiske/fascistiske elementer - i USA, som støtter Trump i tykt og tynt, herunder også den blåbrune og til dels bare brune til mørkebrune møkka-propagandasenderen FOX-News. Seriøse media og store organisasjoner, som fagbevegelsen og universiteter og CIA og andre sikkerhetsorganisasjoner, med alt i alt  stor påvirkningskraft, må nå og fremover bruke all sin innflytelse til å motarbeide disse brune, inklusive anti-climate kreftene, ved spredning av vitenskapelig basert informasjon til Folket og Byråkratiet i privat og offentlig sektor (som tar hovedparten av de viktige beslutningene), og bidra til folkelig mobilisering mot galskapen, og forberede Folket på innsats i World War III, ellers går det til helvete, også for USA, med World War IIII.

USA, med foreløpig alt signifikant med H-bomber i NATO, har alt for mye makt og for mye å si i denne sammenheng og tuller det alt for mye til, bl.a. med økende bruk av kull, igjen med årsak i Trumps policy. Frankrike ruster opp atomarsenalet sitt. Nord-Europas NATO må nå skaffe seg en signifikant haug med H-bomber for å skape balanse. USA med Trump som de facto «Commander in Chief», som nå (men forhåpentligvis ikke for lenge), er alt for ustabilt og rett ut toskete, til å stole på dessverre og Trump driver også med utpressing. Fy faen for en stor idiot. «Commander in Chief» our asses. FÅ TRUMP UT AV FUNKSJON SOM DE FACTO RULER OG «Commander in Chief» NÅ! OG OVER PÅ SNORKLIPPING OG SYMBOLSK LEDELSE – NÅ! USA må legge om i retning mer reelt demokrati, inkludert grønt, raskt - ellers går det til helvete for USA og resten av verden i World War IIII. Alle gode krefter i USA og også med hjelp utenfra, må nå ta seg sammen og koordinere aktiviteten og skape Reelt, inklusive grønt Demokrati så det monner. Liberalismen, og den formen for kapitalisme, med det uopplyste pengevelde, jevnfør Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch, er totalt out of date og må reguleres og komme under kontroll i USA, noe likt med  i Norge, Sveits og på Island – raskt – ellers går det til helvete med klimakrisen. Tendensene til populisme/fascisme med anti-climate, for tiden i USA, med Trump i spissen, må knuses og nøytraliseres jo før jo heller. Denne brune møkka kan ikke frihetens høyborg, USA, være bekjent av og leve med stort lenger etter AISC’s oppfatning, inkludert mange tusen i AISC-nettverket i USA.

NB! XI og «kommunist» partiet i Kina og deres system er totalt dysfunksjonelt (forklart nedenfor - og blir bare verre og verre ultra-fascistisk og overgår snart Hitler signifikant), og de er helt fanget av det ultra-autoritære og ultra-fascistiske systemet og spillet sitt, og det har nå gått for langt i Hitlersk retning til at de klarer å  legge om i nødvendig  reelt demokratisk, inklusive grønn, retning frivillig etter vanlig press og sanksjoner, pga. korrupsjonsloven som virker like sikkert som tyngdeloven. NB! Økonomisk og/eller politisk/administrativ makt, vanligvis begge deler samtidig, og desto mere jo mere makt, korrumperer i vid forstand og setter klare begrensninger på hva et strengt hierarkisk, veldig topptungt byråkratisk økonomisk-politisk system er i stand til å få til for Folket, og når det er så autoritært, inkludert klimafiendtlig som Kina, biter ikke press og sanksjoner på det, det kan ikke forbedres, og det må militær lut til for å få slutt på galskapen og få til nødvendig reelt, dvs. inklusive grønt demokrati. Dette gjelder både Kina og andre ultra-fascistiske, inklusive klimafiendtlige, regimer på kloden, som det er veldig mange av.

Det er nå gått for langt med det Hitlerske systemet til Xi i Kina, det kan bare ordnes opp der med makt og militær støtte til pro-demokrati, inklusive grønt, opposisjonen der, dette gjelder Kina under ett, både main-land Kina og Hong Kong, og det er helt nødvendig å ordne opp raskt.  Å leke «free rider» og være militærnekter, dvs. motarbeide nødvendig militær intervensjon, og/eller være feig og pasifistoid i tilknytning til Worl War III, dvs. agere som Chamberlain vis-a-vis Hitler, med «Peace in our time» opplegg, vil akkurat som med Hitler, ikke virke positivt, det blir bare verre og verre siden akkurat som med Hitler, om de demokratiske land inklusive NATO, og helst med Russland, ikke raskt slår til mot Kina militært i World War III. Man må selvfølgelig ta seg tid til en grundig mobilisering og forberedelse, men jo før man kommer i gang, desto mindre problemer og blod blir det. Nøling koster fatalt og jævlig mye mer lidelse og blod, og lang tids nøling betyr World War IIII og da går alt til helvete med milliarder drepte globalt. Dette er ca. 100% høyst sannsynlige fakta og sannhet og må tas  innover seg og tas hensyn til og følges opp av relevante makthavere - STRAKS! VÆPNET III VERDENSKRIG NÅ -  SNART. Repeterer head-linen fra GGS i går og litt annet relevant og oppdatert stoff på engelsk følger nedenfor:

Hong Kong: World political figures condemn China's security law plan. The Green Global Spring Revolution, GGS, declares: "The Chinese "communist" party's, de facto ultra-fascist, dark brown Hitlerism, also anti-climate - MADNESS - must be stopped. The democratic countries including NATO plus Russia, must take over the GGS ca. 100%, and take military action against China, in the World War III, the Revolution War, to avoid the terrible World War IIII, the global Fugitive War!

To the democratic countries, CIA and NATO and more. About China and Hong Kong and more. Also about the ongoing Hong Kong Spring Revolution, a part of the Green Global Spring Revolution (GGS). Also a non-classified intelligence report from AISC – updated. AISC is the Anarchist International Security Council. If we a) go behind the official statistics on income-inequality and corruption, i.e. de facto more capitalism, economic plutarchy – unenlightened, according to Ragnar Frisch, and b) take into account the Gulags and other hellish jails with political prisoners, also in Hong Kong, and the repression of popular pro-democracy i.e. including green movements in Hong Kong and also main-land China, and increasing repression a.o.t. based on a new ultra-fascist security law for Hong Kong i.e. more statism, c) the in name only communist, China, has moved rapidly from de facto left-fascism to now ultra-fascism, similar to Hitler’s Germany, on the economic-political map and in reality, see . The Chinese “communist” party will not make changes towards Real, i.e. included green Democracy, i.e. Anarchy,  somewhat like Norway, The Swiss Confederation and Iceland, and drop coal now and soon fossil fuel in general, and replace it with green economy, voluntarily, after diplomatic and other pressure, so the democratic countries, including NATO and Russia? must take over the Green Global Spring Revolution, GGS, ca. 100%, and prepare for and soon perform violent military armed World War III, the Revolution War, joining the pro-democracy, i.e. including green, popular movements, against all ultra-fascist regimes, i.e. always not green,  world wide - including China first – one of the worst and clearly the largest and most dangerous ultra-fascist, included anti-climate, regime in the world today, soon – or else we will rather soon end in Ragnarokk, the World War IIII, the global  Fugitive War, with most likely several billion persons killed and destruction of the climate environment, and probably soon the end of mankind on earth. That is the ca. 100 % truth – you all are warned. The small international GGS of today, with anarchists including AISC, and Greta Thunberg and her network + some other smaller groups, as network-members/subscribers, has no military capacity and will not participate in any significant way in the World War III, only contribute a little with information work based on intelligence mainly from open sources, and some advice based on Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and –policy, updated, published at indeco.no and anarchy.no.

The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%. Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. Distributed and forwarded world wide, initially sent to the following addresses, see below, included blind-copies to other embassies in Oslo and more.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:46 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST, USAs Ambassade; United Kingdom ; 'USUNPublicAffairs@'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks

Subject: Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More coal in China & USA.

Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More use of coal in China & USA. A little more about World War III & IIII, moral and the military included NATO. A Summary-note. NB! READ THIS NOTE – IT IS IMPORTANT!

Hello again Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips (CIA); Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom, USUN and NATO. Blind-copies to other relevant embassies in Oslo and some more.

As expected we got no replies to yesterday’s e-mails (see below – not even from USUN in the latest), and thus Pacifism & Chamberlain-ism for the time being rules all over in the real democratic as well as semi-democratic countries including the armed wing NATO, and Russia! You all, including Prime Minister of Norway Erna Solberg and president Donald Trump in USA, seem to give a damn in our grand-children’s future. NB! No democratic country neither NATO, joined and took over the GGS this time, on our invitation, and the World War III is thus still only in the embryotic non-military phase, and ultra-fascism, including anti-climate policy, has won ca. 100% in Egypt & Sudan and now very soon totally in China included Hong Kong, and – sorry – will probably win in the Arab Spring in general and more, as long as the Pacifism & Chamberlain-ism rules. The strategic picture before the now ca. 100% not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party, is repeated below, and we have added some more, especially on moral, below in this Summary-note.

NB! Since it will be no armed support to the opposition from the West including NATO, the ultra-fascists Xi & Co will quite certain crush the pro-democracy, including green, opposition and movement in Hong Kong and mainland China ca. 100% effectively, similar to what Hitler managed in Germany. The Hong Kong anarchist-network is however secret and classified AISC-stuff, so Xi & Co will probably not manage to crush and silence them totally, but they will probably go underground and there will soon be no protest rallies, due to heavy repression by Beijing, arrests of open opposition, use of Gulags for political prisoners and heavy handed police-ochlarchy against protesting People. Ochlarchy is mob rule broadly defined. The dictatorship in Hong Kong will be total, and not funny to live in for the anarchists & other opposition and the People in general. It will be much like main-land China, with ultra-fascism including anti-climate policy and much use of coal, and increasing repression and corruption broadly defined over time, as all over China.

The brown populist, included anti-climate, madman and slime-ball Donald Trump, also – sorry to say - continuing to be a very bad and cowardly, but still de facto Commander in Chief, will most likely be re-elected in USA in the autumn, but this is not certain. Perhaps, but not very likely, the more democratic, i.e. including green, Joe Biden, will win. GGS and the British and Anglophone Anarchist Federation campaign for Joe Biden, a.o.t. via AISC Section USA, but have very little influence.

NB! GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! has got a clear set back. China and Trump’s USA use, and will use much more coal as well as fossil energy in general. The EU is not much better. This will contribute much to the worsening of the climate crisis, and make it full blown faster. We still continue with GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! But especially in China there is ca. 100% certain no hope for a drop of coal use, it will increase, and as long as Trump rules USA, drop coal is also ca. 100% certain not possible there, but will only be increased. And EU is de facto not much better, but are at best very, very slow in reducing use of coal and fossil energy in general. Thus, very probably it rather soon goes to hell with the climate crisis, i.e. faster and faster towards climate-destruction!

The small present non-military GGS will however still try to trigger, a.o.t. via popular pressure and scientific based information, the democratic countries included the military wing NATO, via velvet and/or idealistic revolutions, to be sufficiently Real, i.e. including green Democracies, and to join and ca. 100 % take over the GGS, and fight and win the necessary World War III via support, also militarily when needed, to pro-democracy including green opposition and movements world wide, to prevent the horrible World War IIII. But as before, and now even more after the set back connected to China & Hong Kong: we are not optimistic – we are very pessimistic, most likely our grand-children will go to hell in the World War IIII with full blown climate crisis, because at present and probably for some time, Pacifism & Chamberlain-ism clearly rules the democratic countries including NATO. But we hope this hopeless negative security-policy will be changed and end in time to solve the climate crisis, so this is still not 100% certain. It is still possible to win the World War III, and avoid the terrible World War IIII, but then the Pacifism & Chamberlain-ism and coward-ness must end in time. This will probably not happen as long as Trump rules USA, because he is a coward and de facto practically has a policy of Pacifism & Chamberlain-ism, as showed in Afghanistan and Syria and other places. He even has said NATO is obsolete. Brown idiot! And USA must very likely be a member of the extended, included military forces, Green Global Spring Revolution (GGS), as well as NATO in general – and more, shall it be success.

It is too late when the climate crisis is full blown and the horrible World War IIII comes, then you must and will most likely fight against the invasion of climate refugees from round equator, but it is nearly impossible to win, and billions will be killed. NATO and allies could have beaten Hemedti/Sudan, Xi/China and the ultra-fascists in general from round equator, easy now, soon or at least before the climate crisis is full blown, when it is easy to win because a) their fascist soldiers are less motivated and have low moral, and you can b) support opposition willing to fight for Real, i.e. including green Democracy, against the ultra-fascist including anti-climate rulers, but c) you have already demonstrated too much coward-ness with Pacifism & Chamberlain-ism, to do it now or soon, but remember in the World War IIII their soldiers will be desperate and motivated and nearly impossible to beat. Hope therefore you in good time before the full blown climate-crisis hits, will change policy and be more brave and drop the Pacifism & Chamberlain-ism, and will fight and win the necessary World War III, based on membership in the extended and armed GGS.

But perhaps you always will be stupid cowards, perhaps also in the World War IIII, and lose this war to the ultra-fascists included anti-climate policy. Hope not, but we are not optimistic on behalf of the Bureaucracies including the military and NATO, but still hope a little that you will get rid of the coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism in god time before the World War IIII, and fight the World War III and win, which is still quite possible and easy, probably also in the first coming years, but don’t wait too long. Your choice! Fight soon enough and win or wait too long and probably lose, with hell and death for our grand-children. Coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism certainly don’t pay, it is like to piss in the pants to be warm, and you should have learned from the World War II history, that this is idiotic and fatal. So please change security-policy in  due time, in line with the strategy of the Cogrips-model and –policy, preferably soon.

But optimistic in this direction - sorry: NO! NO! NO! The moral in the Bureaucracy including the military is very low now in Norway and the real democratic and semi-democratic countries in general included NATO, and perhaps it will never change and be better. Our consultant JHØ has written about “free rider” fascism, and dysfunction in the system in this connection, and means to stop it. Read it! However we will continue to work with the GGS and also AISC and with research & information, but we know very well that we have quite marginal to ca. zero influence on the Bureaucracies in the democratic countries including the military wing NATO (post to the NATO-headquarter from GGS and AISC, say to natomediaoperations@hq.nato.int, is even rejected), and even less influence in the more authoritarian countries, but the costs are very small, so we will continue, as long as the health permits it.

We work and fight for our grand-children’s survival in a good global climate and environment in general, and with and for Real, i.e. always including green Democracy, and of higher and higher degree, world wide. Our aim is Full Democracy, i.e. always including sufficient green, all over the planet later on. NB! You should all help to reach this aim!!! The Bureaucracies should not struggle to get more power a) economically, with concentration of money and b) political/administratively, both included to cow the People and with anti-climate policy, for themselves, but listen to the People and decide and act based on much influence by the People, again based on the People’s demands, see  - click on: , and reduced power to the Top – the Bureaucracy, i.e. significant flat – horizontal - organizational structure.

Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, May 26, 2020 11:02 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom ; USUNPublicAffairs@

Subject: ??? A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello Forsvaret og E-tjenesten ; USAs Ambassade terrortips oslotips@ (CIA); Statsministerens kontor ; Forsvarsdepartementet ; Utenriksdepartementet ; Utenriksministeren ; PST post@pst.politiet.no; USAs Ambassade ; United Kingdom  ukinnorway@.uk.

We at the GGS and AISC are very disappointed! OK! My very good friend and our consultant Jens Hermundstad Østmoe, who kindly forwarded my invitation to GGS with the new AISC-report to the NATO-headquarter early this morning after my mail from GGS was rejected, got a reply from the NATO-headquarter that they had received his message he has told me, but GGS in itself has not got a reply from  anyone of Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; PST, USAs Ambassade; United Kingdom; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade; European Union; Russlands ambassade; 'press@' and from the blind copies to other relevant embassies/countries and more, except from USUNPublicAffairs@ that the mail was received in an automatic reply, not even that the important e-mail with the latest AISC-report, and my invitation on behalf of the GGS to join the GGS, is received in automatic replies –  not to mention a real reply i.e. ca 100% total black out. Very bad.

NB! The message has very likely not been taken by the spam-filter at all the addresses, and it is directly stupid to delete especially the important new AISC-report, and not take a look at it at all. Are you all friends of the brown madman and slime-ball Donald Trump, or are pacifists and will let the grand-children go to hell in the terrible World War IIII with total climate destruction? We just ask!?

Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.

PS. NB! We don’t expect any reply at all, and if you don’t reply we just assume that you are all Trump-fans and/or pacifists and give a damn in the grand-children’s future, and will not participate in the necessary preventive World War III to avoid the terrible World War IIII. To hell with you all – you de facto give a damn in your grand-children, that will not be saved more than ours! Stupid cowards!

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, May 26, 2020 3:58 AM

To: International newsmedia and mandated persons etc.

Cc: The Economist

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello international news-media.

Forwarding the latest and updated press release from GGS to democratic countries and NATO with invitation to join the GGS, see below, feel free to join the GGS you also via reply to this mail. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Tuesday, May 26, 2020 4:36 AM

To: 'NatoAccreditations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'

Cc: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; USAs Ambassade; United Kingdom

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

To NATO and General Secretary Jens Stoltenberg.

Forwarding an important newsletter from AISC and GGS, and the GGS spokesperson Anna Quist, because 'natomediaoperations@hq.nato.int' rejected the message according to Anna Quist, to several NATO e-mail addresses, some as blind copies, and also copies to some institutions probably interested in defense questions and the climate crisis in this connection. Hope NATO in general, Stoltenberg and all of you will join the GGS according to the invitation by Anna Quist, see below. Best regards Jens Hermundstad Østmoe indeco.no. PS. I am a consultant to GGS and AISC, but not yet a member.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, May 26, 2020 3:50 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; natomediaoperations@hq.nato.int; PST

Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; 'press@'; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide; The Green Global Spring Revolution

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello from GGS to all real democratic and semi democratic countries via the embassies in Oslo, and NATO, CIA and military relevant institutions in Norway, see to/til and copies to above, and the rest of the relevant embassies and countries, and more, are informed via blind copies. Perhaps this newsletter will end up in the spam bin and does not be received or read at all. Very likely, but if you read this message with the forwarding notes from Harald Fagerhus and me below, plus the new AISC report further below, now corrected from some small printing errors, and will follow up by relevant actions, you are all more than welcome to join the Green Global Spring Revolution, GGS, and preferably take it over ca. 100%, and do the necessary military escalation and expansion of the GGS, with significant progress in the World War III globally, and also make Real, i.e. including green Democracy at sufficient high level of democracy degree in your own country and then globally via the World War III, to avoid the terrible World War IIIII with full blown climate crisis. Perhaps you do not like the name GGS, then feel free to change it. If you will follow up and join the GGS, feel  free to reply to this email, i.e. to the GGS email address, please reply as soon as possible. The GGS does not like to operate in vacuum, and the climate crisis does not wait, but is as a tendency and trend worsening year by year, so better do relevant actions against it now, before it is too late.  Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. I will continue as spokesperson for the relatively small, but still very international GGS network of today, that will continue as small part of the necessary expanded GGS large global popular movement with whole democratic countries including NATO participating.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 8:28 PM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello fellows world wide, including many anarchists broadly defined, also networkmembers of anarchy.no groups that all have joined the GGS and AISC, and forwarding important messages, see below, that you  all should read carefully and follow up with actions. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Tuesday, May 26, 2020 3:50 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; PST.

Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; 'press@'; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide; The Green Global Spring Revolution. Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello from GGS to all real democratic and semi democratic countries via the embassies in Oslo, and NATO, CIA and military relevant institutions in Norway, see to/til and copies to above, and the rest of the relevant embassies and countries, and more, are informed via blind copies. Perhaps this newsletter will end up in the spam bin and does not be received or read at all. Very likely, but if you read this message with the forwarding notes from Harald Fagerhus and me below, plus the new AISC report further below, now corrected from some small printing errors, and will follow up by relevant actions, you are all more than welcome to join the Green Global Spring Revolution, GGS, and preferably take it over ca. 100%, and do the necessary military escalation and expansion of the GGS, with significant progress in the World War III globally, and also make Real, i.e. including green Democracy at sufficient high level of democracy degree in your own country and then globally via the World War III, to avoid the terrible World War IIII with full blown climate crisis. Perhaps you do not like the name GGS, then feel free to change it. If you will follow up and join the GGS, feel free to reply to this email, i.e. to the GGS email address, please reply as soon as possible. The GGS does not like to operate in vacuum, and the climate crisis does not wait, but is as a tendency and trend worsening year by year, so better do relevant actions against it now, before it is too late. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. I will continue as spokesperson for the relatively small, but still very international GGS network of today, that will continue as small part of the necessary expanded GGS large global popular movement with whole democratic countries including NATO participating.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 8:52 PM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello fellows world wide, including many anarchists broadly defined, also network-members of anarchy.no groups that all have joined the GGS and AISC, and forwarding important messages, see below, that you all should read carefully and follow up with actions. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 8:02 PM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello to the international and Norwegian researcher network.

Forwarding important messages, see below.You should all join the Green Global Spring (GGS), based on Nobel Prize Winner in economics Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and policy, i.e. Frisch’ work on the matter updated and extended by NØI-INDECO, indeco.no, and IJOR/IIFOR, anarchy.no, together presenting a large general Cogrips-model & -policy, and follow up this with additional research in the same direction, and stop doing what Frisch called “lommerusk-forskning”, and also take direct and indirect actions in GGS, as we have advised Senterpartiet and the present GGS-network and more to do, below. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 7:31 PM

To: Senterpartiet epost; Senterungdommen; 'sp.postmottak@stortinget.no'; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello Senterpartiet.

Forwarding important messages, see below, to Senterpartiet. You should individually and as a party, join the Green Global Spring (GGS), and work to put pressure on Prime Minister Erna Solberg and the Norwegian Bureaucracy in public and also private sector, to create a more Real, i.e. including green, Democracy in Norway, and contribute to international Real, i.e. including green Democracy in all countries world wide, a sufficiently Real, i.e. including green Democracy globally, to save the planet from billions killed in the World War IIII, and most likely resulting in hell ultra-fascism, i.e. including total climate-environment destruction globally. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. Senterpartiet should work for Norwegian and NATO participation in the World War III, to prevent the terrible World War IIII with climate-environment destruction.

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 7:07 PM

To: The Green Global Spring Revolution

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello to the GGS-network!

Forwarding the newest and a very important AISC-report (see headline) and further forwarding from Harald Fagerhus, - to the GGS-network. Best regards, Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. Feel free to follow up with direct actions (non-violent) of all kinds, but remember direct action means no ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. We, the mainly embryotic GGS, must try to trigger via popular pressure by direct and indirect actions (say, via elections), the authorities/Bureaucracy in democratic and semi-democratic countries, including the military wing NATO, to create more Real, i.e. always including green Democracy, and join the GGS to create a sufficient large and powerful global People’s organization, to save the planet from full blown climate-crisis, and the end of mankind after some years with hell ultra-fascism, i.e. including total climate-environment destruction.

Direct Action defined and explained:

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 5:59 PM

To: Folket - media og øvrigheten

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hei Folket – media og øvrigheten.

Videresender AISC-notatet nevnt i emnet, og en oppfølgende e-mail til internasjonale nyhetsmedia (se øverst nedenfor), til orientering, til de fleste norske myndighets-organer, politiske grupper, en del store organisasjoner og presse mv. Er det noe dere kan gjøre for å følge opp, f.eks. så Norge blir enda mere Reelt, dvs. inklusive grønt Demokratisk, og til å bidra til og å delta i den nødvendige 3. verdenskrig via NATO, så følg for all del opp. Men les nå stoffet nedenfor – alt sammen, og spesielt pressen bør følge opp stoffet. Dette er viktig stoff! Mvh. Harald Fagerhus. PS. Til Klassekampen, som ikke liker kapitalismen, dere kan vel finne noe interessant i analysen av Trump og USA og det uopplyste pengeveldet der. Og Aftenposten og VG skulle finne noe interessant i analysen av det Kinesiske systemet. Så bare følg opp!

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 5:22 PM

To: International newsmedia and mandated persons etc.

Cc: The Economist

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

Hello international news-media.

Forwarding the latest report from AISC, mainly about… see headline, to international news-media, especially CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, DW, France 24 and The Economist, hope you find it interesting and will follow up and report about it. It is especially a sharp analysis of the dysfunctional Xi-Chinese ultra-fascist regime and why it cannot work for the People and cannot be improved in Real, included green Democratic direction, but gets all of the time more and more repressive, more ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate, and cannot be changed without military intervention by the democratic countries including NATO supporting the heavy and more and more repressed pro-democracy, i.e. including green, opposition and movements in China included Hong Kong. It is also a sharp analysis of Trump and his rule in the USA, and about ways to stop his dysfunctional rule, and change USA in Real, i.e. always including green Democratic direction, which is now necessary because of the climate crisis and for US participation in the World War III.

Especially CNN and the US and Anglophone news-media on our press-list in general, should read this AISC-report carefully, and follow up AISC’s advice. Take time to read it all of you. It represent a social- scientific innovation, based on Nobel-prize-winner in economics Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and -policy.

Best regards Harald Fagerhus, editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & AISC & GGS © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – anarchy.no. Follow up the message! And please do more green publishing in general! Report about GGS and the climate crisis in general, much more important than the Covid19-crisis!

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Monday, May 25, 2020 3:06 PM

To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; natomediaoperations@hq.nato.int; PST

Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; press@; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide; The Green Global Spring Revolution

Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese "communist" party. Report from AISC.

Published on the China report at The Real Democracy = Anarchy Debate: , search for China in this document to see the whole report about China & Hong Kong, historic and updated, and this AISC-report is also published at the GGS-action website and in the press-release archive at the back of the Frisch-Notatet about the Cogrips-model and –policy at indeco.no. More information about China at anarchy.no and indeco.no.

[pic]

Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] 19.05.2020.

Sent: Tuesday, May 19, 2020 10:10 AM

To: International newsmedia and mandated persons etc.

Cc: The Green Global Spring Revolution

Subject: Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

Hello International news-media and mandated persons etc. (and copies to GGS), and especially CNN, BBC, Euronews, DW, France 24, The Economist and Norwegian news-media. We want you to report more about the climate crisis and the AISC-report below in this connection. Forget Covid19 as much as possible – it is not important compared to the climate crisis. Best regards H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe, for AISC.

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Friday, May 15, 2020 9:01 PM

To: The people & anarchists and authorities world wide

Cc: Statsministerens kontor; 'info@ncia.nato.int'

Subject: Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

Forwarding important message below to The people & anarchists and authorities world wide! We now ask for feedback from all of you - globally! Reply quick!

Best regards AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide. Distributed by JHØ for AISC.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa- click here: Google Translate.

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Friday, May 15, 2020 11:03 AM

To: PST; 'forsvaret@mil.no'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; Forsvarsdepartementet; Justis- og beredskapsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Sveriges ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; Russlands ambassade; Sveitsiske ambassade

Cc: Statsministerens kontor; 'info@ncia.nato.int'

Subject: Reminder! Feedback!!! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

Hei alle sammen i «to/til»-feltet.

I går sendte vi ut meldinger til dere med ønske om feedback på vår nyeste etterretningsrapport!

Vi har enda ikke fått tilbakemelding fra dere om at den viktige beskjeden vår (se nedenfor) er mottatt og lest og forstått, og blitt gjenstand for videre oppfølgende saksbehandling. NB! Vi har fått tilbakemelding fra Statsministerens kontor om at meldingen er mottatt, og også tilbakemelding fra NATO-hovedkvarteret om at meldingen er mottatt, og vil saksbehandles som ugradert informasjon. Nå må ikke dere være dårligere og la være å gi tilbakemelding. Vi frykter at meldingen er havnet i spamfilteret, eller bare er slettet uten å ha blitt lest, og altså ikke blitt tatt seriøst, og det er i så fall dumt, for meldingen er viktig. NB! Vi ber derfor igjen om tilbakemelding om at meldingen er mottatt, helst med litt rapport om oppfølging. Vi liker dårlig å operere i tilsynelatende vakuum, vi legger mye arbeid i etterretningsrapportene våre, og de er etter vår egen mening i hvert fall gode og viktige og relevante, og håper derfor de blir lest og fulgt opp. Vi må kunne forlange å bli tatt seriøst av alle mottakerne av denne e-mailen. Har også med noen blindkopier til øvrige ambassader mv. i Oslo, og håper også disse mottakerne kan gi litt feedback på at meldingen er mottatt og følges opp.

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Thursday, May 14, 2020 1:06 PM

To: PST

Cc: forsvaret@mil.no; USAs Ambassade terrortips

Subject: Feedback!!! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

Hei igjen PST post@pst.politiet.no, kopi til CIA og E-tjenesten

Har dere fått meldingen gjengitt nedenfor? Vi har enda ikke mottatt noen melding om at posten er mottatt en gang. Vi vil gjerne ha en bekreftelse (reply på denne e-mailen) på at meldingen er mottatt og lest og forstått og fulgt opp i den grad innholdet angår PST, som det i høy grad gjør. Det går ikke an å leke struts, stikke hodet i sanden, og late som 4. Verdenskrig (Flyktningskrigen) ikke kommer, og også kommer til å ramme Norge hardt, om man ikke får fortgang i 3. Verdenskrig (Revolusjonskrigen) snart og løst klimakrisen, men dette krever meget signifikante alliert innsats til the Green Global Spring Revolution (GGS) –  og kanskje helst at mektige krefter inkludert NATO, overtar 3. Verdenskrig helt, også med innsats fra det norske Forsvaret og E-tjenesten og Forsvarsdepartementet og PST og Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og ikke minst toppen på det hele: Statsministerens kontor og Statsministeren. PST har også en meget viktig rolle å spille i denne sammenheng.

Vi lurer også litt på om dere har noe tips om trusler mot anarkistbevegelsen og spesielt AISC, send oss gjerne det, dersom noe er i emning som dere får nyss om. J. H. Østmoe fikk i går en klar bombetrussel/terrorist-trussel på e-mail fra en kar som holder til i USA, men vi anser det som gradert informasjon hos AISC, så vi oppgir ikke detaljer. Vi mener vi – AISC - kan takle denne trusselen selv, ganske ufarlig for oss her i Norge, selv om vi har registrert en omfattende reisevirksomhet til mange land i de senere årene fra karen. Fyren er en marxist-ekstremistisk provokatør og oklark – kaller seg bla. «leftist», er klart rødbrun møkk, som bl.a. falsk har gitt seg ut for anarkist og kalt seg «Anarchist» Zero. Han er selvsagt, som han selv sier = NULL  ANARKIST. NB! Bombetrusselen kom da han ble avslørt og eksponert av J. H. Østmoe. Han er tidligere ekskludert fra AI/IFA-nettverket, men er subscriber, som noen få marxister er, til IJOR/IJ@-newsletters. AISC holder et øye med ham fra anarchy.no, bl.a. følger med på e-mail-aktivitetene hans (han prøver bl.a. å påvirke anarkistbevegelsen i terrorist-oklarki-retning via sin marxistiske provokatør virksomhet) og noe via AISC-kilder i USA. Han truer med gift, bomber og likvidasjoner etc., men AISC mener han bare har det i kjeften, men vi holder som sagt et øye med ham. Kommer vi over noe signifikant og konkret (forsøk på praksis – ikke bare ord) fra karen, vil vi melde inn en advarsel til CIA, men foreløpig virker det bare som veldig radikalt prat. Han har holdt på med provokatørvirksomheten i flere år, tiltakende i det siste året. Han virker ikke forskrudd på noen måte, men vi er ikke på noen måte redd for ham. Han er ikke ensom i sin virksomhet, AISC har avslørt mange marxistisk-oklarkiske provokatører gjennom tidene, herunder mange som forsøker å infiltrere anarkistbevegelsen, se anarchy.no  - diverse filer, bl.a. hos IAT.

Vi i AISC har ikke noe militær kapasitet i det hele tatt, a) annet enn litt håndvåpen noen steder og kniver til litt legitimt selvforsvar mot oklarki (pøbelvelde bredt definert) når det er nødvendig, og b) annet enn litt etterretning, mest fra åpne kilder, og c) litt oppfølgende informasjons-arbeide i denne sammenheng, nasjonalt og globalt, men som d) etter feedback hittil å bedømme har hatt meget liten praktisk påvirkning og betydning, iallfall så langt.

Kostnadene er imidlertid små i tid, i mannskap (ca. null tap hittil, bortsett fra en svensk anarkosyndikalist fra SAC, som ble myrdet av nynazister for noen år tilbake) og penger, så vi fortsetter, selv om effekten er helt marginal over mot ca. null. NB! Vi vil ikke ha 4. Verdenskrig, av hensyn til barnebarnas ve og vel. Det angår ikke oss personlig for vi er alle tre i 60 og 70 årene, og sannsynlig daue når 4. Verdenskrig slår til for fullt, men det kan alt skje signifikante ting i klimakrisen om 10 år, med global oppvarming over 1,5 graders-målet, i følge IPCC. Da er vi tre jo fremdeles trolig i live og kan bidra ørlite i 4. Verdenskrig. Men vi satser altså sterkt på den 3. Verdenskrig, i preventivt øyemed, så 4. kan unngås. 4. Verdenskrig blir helt jævlig, med høyst sannsynlig milliarder drepte, mye verre en 2. verdenskrig, og må for enhver pris unngås.

Mvh. H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe for AISC.

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Thursday, May 14, 2020 1:31 AM

To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide

Subject: Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

Hello fellows! We are forwarding an important message (see below) to the GGS-network and the AI/IFA-network and more, world wide. @-greetings from H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe.

PS. Join the AISC – send an e-mail to: AISC to join!

Also be a GGS-activist: Join the GGS for Saving The Planet with Bottom - Up Climate-Actions against manmade global warming - Contact GGS via e-mail - Click here!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Sunday, May 24, 2020 4:17 PM

To: 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'NatoAccreditations@hq.nato.'

Cc: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; USAs Ambassade; United Kingdom

Subject: To NATO! Hong Kong: World political figures condemn China's security law plan. GGS: "The Chinese "communist" party's, de facto ultra-fascist, dark brown Hitlerism, also anti-climate - MADNESS - must be stopped by democratic countries including NATO by war

To NATO and General Secretary Jens Stoltenberg, via info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; natomediaoperations@hq.nato.int; NatoAccreditations@hq.nato.int and some blind copies to other NATO-e-mail-addresses. Copies to some Norwegian official e-mail-addresses related to defense, plus CIA and the US-embassy and the UK-embassy in Oslo.

Forwarding a new report about China and Hong Kong and more (see below) from the Green Global Spring, GGS, to NATO and general secretary Jens Stoltenberg. Hope some at the NATO-headquarter find it interesting and will read it and pass it on to Stoltenberg, and that NATO and Stoltenberg will follow up the soon necessary World War III. Best regards Jens Hermundstad Østmoe cand. oecon. Ph.D., research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC & GGS at anarchy.no among others.

NB! NØI-INDECO has advised Jens Stoltenberg before, when he was prime minister in Norway during the finance crisis in 2009, based on the Nobel-prize-winner Ragnar Frisch’s and Frischian Cogrips-model and –policy, updated and extended by me and my network, see (click on:) ; and , and Jens Stoltenberg via Statsministerens Kontor (SMK) in Norway, thanked NØI-INDECO in an official letter on paper headed by the Norwegian State’s lion, and stating that he and SMK had “merket seg” i.e. put on the mind, the advice and Cogrips-model-reasoning from NØI-INDECO. We hope NATO and Stoltenberg will receive and put on the mind our advice, via my advice to GGS – also based on the Cogrips-model and -policy, also this time. The letter from Stoltenberg is quoted in the Summary (Sammendrag) at . More stuff about the necessary preventive World War III and terrible World War IIII that must be avoided, at the press-release archive at the back of the report . Feel free to reply to this e-mail if there are questions or phone me at NØI-INDECO  +47 22 37 65 84 or write me and NØI-INDECO a paper letter

PS. The NATO-headquarter (hq.nato.int) bans and rejects posts from all anarchy.no e-mail-addresses. Can you fix this, so this ban and rejection is stopped? Hope so, JHØ.

E-mail NØI-INDECO: indeco@online.no

Web. NØI-INDECO: indeco.no

Telephone: +47 22 37 65 84

From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Sunday, May 24, 2020 10:28 AM

To: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; natomediaoperations@hq.nato.int

Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; 'Kinas ambassade'; 'press@'; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide

Subject: Hong Kong: World political figures condemn China's security law plan. GGS: "The Chinese "communist" party's, de facto ultra-fascist, dark brown Hitlerism, also anti-climate - MADNESS - must be stopped by democratic countries including NATO by war...

[pic]

Hong Kong: World political figures condemn China's security law plan. GGS: "The Chinese "communist" party's, de facto ultra-fascist, dark brown Hitlerism, also anti-climate - MADNESS - must be stopped by democratic countries including NATO by war...

[pic]

24.02.2020. Hong Kong: World political figures condemn China's security law plan. The Green Global Spring Revolution, GGS, declares: "The Chinese "communist" party's, de facto ultra-fascist, dark brown Hitlerism, also anti-climate - MADNESS - must be stopped. The democratic countries including NATO plus Russia, must take over the GGS ca. 100%, and take military action against China, in the World War III, the Revolution War, to avoid the terrible World War IIII, the global Fugitive War!

From: Jens Hermundstad Østmoe - 13.05.2020.

Sent: Wednesday, May 13, 2020 2:45 PM

To: 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; PST; Justis- og beredskapsdepartementet

Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; USUNPublicAffairs@; USAs Ambassade terrortips; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Subject: Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

[pic]

Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] - Web: *****) .

[pic]

Contents:

NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN).

 

DERSOM VI IKKE FULLFØRER OG VINNER 3. VERDENSKRIG FOR TILSTREKKELIG MER OG REELT DEMOKRATI  INKLUSIVE GRØNT – GLOBALT -  RASKT,  KOMMER 4. VERDENSKRIG – RAGNAROKK – MED SANNSYNLIGVIS MILLIARDER DREPTE  –   GLOBALT  –  OM  10-30 ÅR! BARNEBARNA VÅRE KAN VÆRE BLANT DE DREPTE!!!

***

Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

***

FW: til PST og E-tjenesten! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor... [Har bare tatt med det essensielle fra denne rapporten.]

***

About AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] -  Web: *****) .

Best regards, for AISC:

Harald Fagerhus, editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & AISC © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – anarchy.no.

Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) &

Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph.D., research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC at anarchy.no.

PS. Distributed for AISC from JHØs private e-mail.

[pic]

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

Web: - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

25.02.2020

[pic]

NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN).

 

DERSOM VI IKKE FULLFØRER OG VINNER 3. VERDENSKRIG FOR TILSTREKKELIG MER OG REELT DEMOKRATI  INKLUSIVE GRØNT – GLOBALT -  RASKT,  KOMMER 4. VERDENSKRIG – RAGNAROKK – MED SANNSYNLIGVIS MILLIARDER DREPTE  –   GLOBALT  –  OM  10-30 ÅR! BARNEBARNA VÅRE KAN VÆRE BLANT DE DREPTE!!!

Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og  2.  kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet  i  samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig  innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Og som regel krever  løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati  i  samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig  mer og  tilstrekkelig  høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet  samfunns-toppenes de facto  trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette,  4. raskt nok til å forhindre klima-krisen  dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som  per 22.11.2019 oppdatert og utdypet, også er gjengitt i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er som sagt nødvendig! NB! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler stort sett  i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

NB! Ad den 3. Verdenskrig.  En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er altså nødvendig.  Dette krever demokratisk revolusjon definert som signifikant skift i demokratisk retning av styresettet. I enkelte land vil dette kreve væpnet revolusjon. Vi kaller derfor denne nødvendige globale Folkereisningen for den «3. Verdenskrig», men i de fleste land vil det gå fredelig for seg (fløyelsrevolusjoner og/eller idealistiske revolusjoner).  Dette forutsetter som sagt bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler altså stort sett i dag. Nå må media og store organisasjoner raskt på banen!

Nærmere om et opplegg til løsning for dette problemet, se . - Ad den 3. Verdenskrig. NB! Den trenger neppe å bli særlig blodig og voldelig om man innretter seg litt samfunnsvitenskapelig, fagmilitært og politifaglig smart! Her er NØI-INDECO innstilt på videre samarbeid, som angående Kina – se pressemeldinger av 19-22.11.2019 publisert bakerst i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar! Dette må imidlertid følges opp med skikkelig press/kontroll fra bunnen, Folket, for at Målstyringen skal bli effektiv i forhold  til Folkets krav (målene for styringen), dvs. frihetlig & demokratisk og ikke autoritær og Folkefiendtlig, byråkratisk og treg. Ad dette er det allerede noe aktuelt stoff på Kina/Hong Kong-artikkelen, også basert på AISC-rapporter, på Demokrati- & Anarki-debatten . Men her må det naturligvis gjøres  mye  mer. 3. Verdenskrig er bare i en embryo-fase foreløpig.

Og så får man forske litt videre, og samarbeide med andre rådgivere & eksperter og Folket, så lenge helsen holder. Egypt er en nøtt – og USA og EU. Men vi begynner å tro at 3. verdenskrig kan vinnes i tide, og å avverge det skrekkelige Ragnarokk – den 4. Verdenskrig (FLYKTNINGSKRIGEN), men det er veldig langt frem.  Men nå: Forsiktig, realistisk, ørlite optimistisk. Men ikke mye foreløpig. Og alle: Topp, Midt og Bunn i samfunnspyramiden, innenlands og globalt, må være med  –  å få sin plass på laget  –  demokratisk og grønt. Samtidig som avstanden mellom topp og bunn – skal krympes en del, både økonomisk og politisk/administrativt, og for miljøet, herunder klimaet (viktigst), men også arbeidsmiljøet. For  nå har det vært mye gjørmevandring (les: brunt). Det må det bli en slutt på!

Nå MÅ det bli mer Samgreps-politikk, i Norge og GLOBALT – og det må skje RASKT!  Eller noe tilsvarende, men i hovedsak KOMPATIBELT med Samgreps-politikk – Cogrips-policy, eventuelt under et annet navn.  Navnet  skjemmer  ingen i denne sammenheng, bare det nødvendige blir GJORT! For Klimakrisen, hvis den får utvikle seg relativt uhindret som  nå, blir ganske sikkert veldig plagsom for Folket globalt, ille men neppe så mye dødelig her i Norge kanskje, men nok ganske fatal i stor målestokk i allerede fattige land. Så nå er det på tide å ta skikkelig tak i dette.

NB! Klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med  mer  tørke og stormvær, for når mange i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen  –  det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker, så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge.

Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert (det blir 4. Verdenskrig - FLYKTNINGSKRIGEN). Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende  kriser, herunder bl.a. plastforurensning, demografiske, fattigdoms og konjunktur  kriser,  blir temmelig raskt løst. Her kan Samgreps-politikk meget mulig løse alle krisene, som altså delvis samgriper med hverandre, og derfor høyst sannsynlig må løses under ett og samtidig – om denne gjennomføres i tilstrekkelig grad i praksis globalt.

Samgrepspolitikk, som innebærer mer demokrati generelt - på en eller annen måte, så 1. Folkets krise-krav angående miljø, herunder bl.a. klima, og for samgripende økonomiske forhold bredt definert, 2. får gjennomslag i de økonomisk-politiske systemene globalt, 3. er høyst sannsynlig nødvendig for løsning av de delvis sammenvevde samfunnskrisene.

Om ikke det blir mer demokrati med påfølgende kriseløsninger, dvs. Samgrepspolitikk (eller noe ganske kompatibelt), går kloden  temmelig sikkert til helvete for Folket, og delvis også for Byråkratiet (selv om de fleste der,  lik Hitler i bunkersen før slutten, falskt optimistisk ennå ikke tror det), ganske raskt – i løpet av noen få tiår! 

Om 50 - 100 år kan det meget mulig  være slutt  hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig (4. Verdenskrig), voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område  rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden, og enden på visa etter en del år med dette kaoset & krig  (dvs. 4. Verdenskrig - FLYKTNINGSKRIGEN) etc., er sannsynligvis bare noen  relativt få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp.

Fri og bevare oss på barnebarnas vegne –  noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i dette scenariet, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske  mange mener til og med at menneskeheten  står foran total utryddelse, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet  løsning av samgripende samfunnskriser, som det høyst sannsynlig er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning.

Det dreier seg jo bl.a. om en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før, i henhold til NØI-INDECOs scenarioanalyser, om man  ikke får løst klima-krisen ganske snart. NB! Dette er neppe vanskeligere enn det var å slå Hitler i 2. verdenskrig, men Erna [Solberg, statsministeren i Norge] ser ut til å ha gitt opp allerede? Erna – vi kan ikke vente på at noen ny Winston Churchill skal dukke opp, kanskje det ikke kommer noen slik overhodet, og da går det til helvete om 50 -100 år, om ikke før:  Om du ikke trår til for fullt i denne saken  snart! Majoriteten av Folket  krever det helt sikkert – om de blir nærmere opplyst, forklart og spurt! NB! Også bare få av Toppene, til og med her til lands, kommer trolig unna de klima-relaterte katastrofene, i følge NØI-INDECOs scenarioanalyser.

Erna! Ville ikke gamble på at man er av de «heldige» her, og blir med i Toppen, det ultra-fascistiske (mer eller mindre slutt-) Byråkratiet, i en globalt klima-ødelagt verden, som sannsynligvis stadig bare blir verre og verre om 200 – 300 etc. år. Og kanskje menneskeheten blir helt utryddet om  la os si 1000 år, hvis dette får gå sin skjeve gang.

NØI-INDECO gjør alt i sin bitte-lille makt for å stoppe dette. Det bør alle andre også gjøre, nasjonalt og globalt. Og spesielt Erna som er ansvarshavende for hele Norge. Du kan bruke hele apparatet og gjøre mye. Da det ikke ser ut som at Erna eller andre gidder å lese hele Cogripsmodel-Notatet, etter  responsen å dømme, har undertegnede 04.11.2019, kort trukket ut og lagt frem essensen i Løsningsforslag Nr. 1. for klimakrisen, inkludert samgripende kriser, som må løses samtidig, for å få løst klimakrisen, se bakerst i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. Men  som  undertegnede tidligere har antydet, så er man noe pessimistisk inntil videre angående signifikant respons fra Erna & Co. Men som utdypet  lengre ute i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, så er ikke dette noen grunn til avslutte prosjektet eller trappe ned for NØI-INDECO-nettverket. Vi står på ufortrødent. Her er det fullt trøkk på forskningen, så lenge helsen holder.

Igjen til Erna & Co! Man må jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser i 4. Verdenskrig, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! 3. Verdenskrig  dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. Det kan kanskje også være behov for mer penger til grønne løsninger enn bare pengene som nå går til fossilt baserte produkter.

Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig , bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde  –  men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om Finansdepartementet m.v. og universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp,  pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits & Island, men  med  litt mer  reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019 i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.

NB! En signifikant økning i demokrati-graden, tilsvarende en signifikant økning i grunnplanets dvs. Folkets, innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som oftest tatt av Toppene i privat og offentlig sektor, kalles per definisjon en revolusjon i demokratisk retning i Cogripsmodel-Notatet. Man må ikke la seg skremme av  terminologien her. Det behøver ikke være noe dramatisk eller vold i denne forbindelse, selv om vi også kaller dette «3. Verdenskrig». Som regel går dette relativt fredelig for seg, via litt press fra Folket, en folkeavstemning supplert med noen mindre aksjoner, eller rett og slett at Toppene hører litt mer på folket og følger opp det de hører, dvs. blir litt mer idealistisk demokratiske. Dvs. frivillig kutter litt på egen-interessene i makt og penger, økonomisk og politisk/administrativt dvs. hever seg litt over overklasseinteressene, og kutter litt i bl.a. valgflesket, når det trengs og situasjonen tilsier det, og etter at man f.eks. får en liten trigger, en aha opplevelse i en kritisk situasjon, ut fra ny informasjon, som nå angående klima-krisen. NØI-INDECO håper at en slik idealistisk demokratisk revolusjon kan skje i Norge og i andre relativt demokratiske land  i  tilknytning til løsning av klima-krisen  dvs. «3. Verdenskrig» – det er nemlig det mest effektive og rettferdige, og at slike rapporter som Cogripsmodel-Notatet og/eller noe lignende fra annet hold, kan bidra til dette.

I andre land, særlig autoritære land med lav demokratigrad i utgangspunktet vet vi at demokrati-bevegelsene sliter og at det ikke går så glatt med å få til nødvendig mer demokrati – og da kan og bør de mest demokratiske landene (inklusive grønt), som Norg og allierte, tre støttende til, om man skal få til alt som trengs for å få stoppet klima-krisen før den slår til for fullt – dvs. nasjonalt og globalt.

Dette er også Cogrips-policy – og dette kan bli et militært anliggende av og til – men neppe på langt nær – forutsatt at man starter opp snart - i god tid før klima-krisen blir et faktum -  så ille som 2. verdenskrig. Men da må  man  huske at dette er nødvendig i preventivt øyemed. Det blir nemlig som nevnt en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før – og da smeller det nok mye kraftigere og fryktelig mye mer i 4. Verdenskrig,  enn  om  man  nå og utover planmessig gir noe våpen, økonomisk, humanitær og kanskje av og til også noe væpnet støtte til demokrati-bevegelser i nød, under forutsetning av at demokrati-bevegelsen man støtter slåss for nødvendig mer demokrati, reelt og grønt. Dette kan være aktuelt i land med totalitære og ultra-autoritære regimer, spesielt fascistiske stater!  Og de er det en del av.  Forutsetningen for  støtte til pro-demokrati-bevegelser, er altså at de har en tilstrekkelig grønn profil, dvs. støtter ca. 100%  opp om klima-løsningen nevnt over, og ikke bare dreier seg om nye eliters kamp for å overta etter gamle i Byråkratiet. Da kan de klare seg selv, for NØI-INDECOs  og  Norges del – uten noe støtte fra oss. Her må man prioritere strengt – dette kan bli dyrt på flere måter. Kanskje man  må  ta  litt av oljefondet for å berge fremtiden for barnebarna. Det er i så fall rimeligvis vel anvendte penger! –

INDECOs «Frisch & klima»-forskning frem til nå, oppsummert i  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, antyder sterkt at noe sosialt revolusjonerende trengs for å løse klimakrisen  - og det haster, men NB! INDECO-nettverket fikser klart ikke dette uten eventuelt veldig sterke allierte  som  kan ta over og omsette  Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen (eller noe  mulig  tilsvarende fra andre tenketanker) i praksis – i Norge og utenriks – globalt. De viktigste hovedtrekkene  –  men uten til dels viktige detaljer – av Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodel-notatet er gjengitt i det populariserte Forordet til selve Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. NB! Ad det nevnt over om  allierte: Det finnes overhodet ikke antydning til dette (nye store allierte) per i dag, og INDECO-nettverket  med  de få og små allierte man  har per dags dato (GGS & IIFOR-nettverket)  har ikke «en snøballs tjangs i hælvete» for å klare noe slikt alene, altså uten de nødvendige enorme «troppeforsterkningene»!

Alt peker dessverre i retning av at klimakrisen forsterkes raskt over tid og at det går snart til helvete for Folket – grunnplanet i samfunnspyramiden, i hvert fall  dersom ikke Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen eller noe lignende, kanskje bedre, fra annet hold, raskt blir implementert, dvs. omsatt i praksis.

.

Den de facto (om ikke verbalt  alltid)  ganske  motvillige angående  reelle klimaløsninger - øvrigheten – Toppene i samfunnspyramiden -  Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt  i privat og offentlig sektor –  ser foreløpig  ut til å ville klare seg brukbart og holde seg på topp også ved klimakrise, mer om dette og klassemotsetninger bunn vs. topp  i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.

Toppene har ansvaret og skylden for klimakrisen tilnærmet 100%.  INDECO vil bare si i fra klart om dette nå til a) alle andre blant Folket (dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden) og til b) øvrigheten – Toppen av samfunnspyramiden dvs. Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, som NB! c) fordi de tar nesten alle samfunnsmessige viktige beslutninger, og derfor både har hovedskylden for den tiltakende klima-krisen og hovedansvaret for å rydde opp, dvs. d) at de først og fremst må stoppe all etterspørsel og derigjennom  bruk av fossilt brensel i vid forstand; kull, olje og gass m.v. RASKT –  fordi e) alt annet klimapåvirkende er nemlig «lommerusk» (heri inkludert all ku-rap & -promp o.l.) i denne sammenheng,  og kan trygt sees bort fra.  Får  man  bort  tilnærmet all brenning og forbrenning av kull, olje og gass m.v. så er klimaproblemet løst i så stor grad at man kan ta det med ro med resten av klimagassutslippene. Og klimapolitikk uten full reduksjon i forbruket av kull, olje og gass m.v., er i hovedsak bare skuebrød og illusjoner.  Mer om 3. og 4. Verdenskrig etc. finner du bakerst i  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, bl.a. i Arkivet over Pressemeldinger  m.v. Søk på «verdenskrig»  i dette Word-dokumentet. Det kan være en fordel og printe ut hele Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar og lese det i sin helhet, for å få solid bakgrunn for egne meninger på feltet.

I enkelte av pressemeldingene, spesielt fra november/desember 2019, har vi ofte resonnert som om den «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen – kampen mot den «brune møkka», Byråkrati i privat og offentlig sektor, som i hovedsak er opptatt av å kue folk og makt og penger til seg selv og ikke tar tilstrekkelig klimahensyn, var kommet relativt langt - også med en viss utvikling av reelt, alltid inklusive grønt, demokrati, dvs. anarki her og der og internasjonalt over i globalt.

Vi angir altså løsningsforslag, og forslag til aksjoner og lignende, med relevans for mulig fremtidig utvikling av klasse-miljø-kampen og den «3 verdenskrig», som imidlertid ikke er særlig aktuelle i dag når dette skrives og i den nærmeste fremtid – kan også hende det går flere år fremover før det eventuelt har direkte relevans.

NB! Men disse mer futuristiske innleggene kan bli aktuelle innspill til senere bruk, dersom den  «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen - klasse-miljø-kampen, den grønne pro-demokrati-bevegelsen  - utvikler seg til

1. mer enn delvis lokale tilløp f.eks. i Hong Kong og enkelte Araber-land (som foreløpig er lite grønne); og 

2. en  «informasjonskrig» hvor NØI-INDECO og IIFOR-IJOR/IJ@/-Folkebladet med Green Global Spring (med bl.a. Greta Thunberg & hennes Fridays-For-Future-organisasjon som nettverks-medlemmer/subscribers) deltar med små bidrag etter fattig evne, mens man forsøker å trigge (og venter på at andre) mer ressurssterke aktører – store organisasjoner og demokratiske land, med signifikante allierte, f.eks. med NATO og Russland m.fl., i spissen - slutter seg til eller overtar GGS, eventuelt under et annet navn, og samtidig har en utvikling til reelt inklusive + grønne demokratier selv, dvs. også feier for sin egen dør i grønn demokratisk retning,

3. og skaper et signifikant trøkk og press globalt, eventuelt med noe væpnede aksjoner når det er nødvendig, for en knusende seier i «3. verdenskrig» - den globale klasse-miljø-kampen for reelt, inklusive grønt, demokrati i tilstrekkelig grad til å avverge full klimakrise i hvert enkelt land og globalt.

Spesielt sannsynligvis milliarder på flukt nord- og sørover fra den kommende klima-ørkenen, vil ramme nær sagt alle land globalt. Kanskje allerede fra og med 2030 ryker 1,5 graders målet i følge IPCC. Tiden er knapp – nå må det bli handling internasjonalt, i retning  «3. verdenskrig», i stor skala!!! Man kan ikke lenger rope høyt om klimapolitikk globalt, og selv snike seg unna som «free rider». Slike land må nå rammes av sanksjoner og her er den «3. verdenskrig», i stor skala, et probat middel. Til alle demokratiske land og allierte: Støtt opp om «3. verdenskrig» m.v.!!!

3. Verdenskrig (revolusjonskrigen) kommer nok med full styrke globalt når effektene av klimakrisen vil merkes tydeligere, spesielt rundt ekvator (Araberlandene bl.a. og Iran og Israel, og store deler av Sør-Asia og Australia, Nord-Afrika generelt og deler av Latin-Amerika blir trolig sakte ubeboelige og ørkenaktige), men da er det kanskje for sent til å unngå 4. Verdenskrig = Ragnarokk, med milliarder på flukt nordover (også millioner antakelig til Norge) og sørover, også mange bevæpnet. Det kan komme allerede i 2030 i følge IPCC. Huff – dette er skummelt! Bare 10 år til Ragnarokk kanskje (2030-2052 til Ragnarokk, om ikke man nå tar ondet ved roten).

Russland prøver seg igjen på Svalbard i februar 2020. Er det ikke på tide at England UK skaffer seg en signifikant haug H-bomber, i samarbeid med og delvis finansiert av Norge i regi av Nord-Europa-NATO (stasjonert på UK-ubåter langs norskekysten – ikke lagring på land i Norge). Her må det nok balanseres litt, USA med Trump i spissen driver jo utpressing bl.a. fordi han sitter med H-bombene i NATO (alt signifikant så vidt jeg veit). Her må man gjøre seg mer uavhengig av Trump, og også Frankrike (Sør-Europas-NATO) skal nå ruste atomgreiene opp i følge Macron, antakelig med mer H-bomber. Ubalanse Nord kontra Sør i NATO er heller ikke bra.

Boris Johnson  tror jeg vil skjønne dette bra, og så får vi styrke militærsamarbeidet generelt med UK så det monner. H-bomber griser forholdsvis lite kontra store fisjonsbomber, så det er miljøvennlig omtrent  som  kuler (NB! Ikke de laget av depleted uranium, det er noe dritt). Regner med litt bruk av H-bomber  i  3. verdenskrig  preventivt, f.eks. Sudan  sentralt, for kommer 4. verdenskrig så går nok det meste både av fisjons- og H-bomber av, fy faen – må ta livet av 2-3 milliarder mennesker for å berge plassen til de fastboende i Nord og Sør på kloden fra invasjon (fra folk fra området rundt ekvator som blir ubeboelig om noe tid dersom ikke 3. verdenskrig vinnes forholdsvis raskt). Dette bør absolutt unngås. Litt preventivt H-bomber må kanskje brukes, kan hende det holder med Skremming,  men tror det må statueres et eksempel (Sudan eller Saudi-Arabia f.eks. eller begge) for å få optimal effekt i 3. verdenskrig, for å få stoppet CO2-griseriet for godt.

Dette nevnt ovenfor vil kanskje også trigge Trumpen litt, for UK + mye H-bomber, gir USA mindre makt. Det liker han ikke. Så da vil han ventelig bidra litt likevel til å støtte oss på Svalbard mot russerne og også mot KINESERNE, venstrefascistiske f.f. m. Gulag! Og i det hele støtte opp litt mer enn før vis-a-vis NATO. Men forutsetningen er at statsråd og storting følger, helst opp til full pakke med Boris, som jeg anviser. Boris kan man stole på og vil sannsynligvis spille ball med oss.  Han er mot EU-mega-staten akkurat som flertallet i Norge er. Det bør man merke seg. EU-mega-staten kan komme med en ny Hitlertype, på sikt. Det kan bli varmt og tørt i Sør-Frankrike, Italia og Hellas og Sør-Spania fra global oppvarming. Da kan de tenke på oss som mulig bosted. Lebensraum! Tyske AfD (nazistoid) er skummelt og vokser… Vi må sko oss for alle eventualiteter i årene fremover.

Den 25.11.2020 publiserte NØI-INDECO en Pressemelding hvor det dreide seg om styring, styrkebalanse og avskrekking, at «Atomvåpen er bra til dette, og må aldri avskaffes, men  mengden kan godt gå noe ned.».  På litt sikt er dette, dvs. gjensidig, balansert nedrustning, et mål, men nå må det bygges kapasitet, for å være avskrekkende og balansere en del av de truslene som eksisterer, som nevnt over. Man må i hvert fall true realistisk med opprustning, dvs. ikke bløffe, før man går i gang med nedrustnings-forhandlinger. Dette er ganske (?) på linje med det Statsministeren og hennes statsråder hevdet på Münich Security Conference fredag  14.02.2020,  i  følge NRK Dagsrevyen kl. 19.00. Men et generelt, globalt våpenkappløp i en stadig stigende spiral må man prøve å unngå via forhandlinger. Man har generelt, unntatt  i  spesielle tilfeller (som nevnt over), bedre formål for bruk av skattepengene.

Men  man  må  ikke  bli  pasifistoid og drive med ensidig  nedrustning. Styrke-balansen må alltid sikres ca. 100%, så man ikke  kommer i underskudd. For da går det til helvete før eller siden, med krig og/eller utpressing. Også H-bombe-balansen må sikres, Nord-Europas NATO  må ikke komme i underskudd her.!!! 

NB! Det norske Forsvaret er i dag  underbemannet og svakt. Blir det mangel på bataljoner, kan  straffebataljoner være aktuelt, det er nok av free  riders, som som regel består av  rødbrun, bare brun og blåbrun møkk, som alle tenderer til å bli mørkebrun  ultrafascisisk møkk når det røyner på, til å fylle mange straffebataljoner, om  altså det trengs. Dette gjelder ikke bare Norge, men alle demokratiske land  m.v., som må alliere seg for å vinne 3. Verdenskrig snarlig, ellers kommer 4.  Verdenskrig, som er veldig vanskelig å vinne og helt sikkert vil bli veldig fryktelig, mye verre enn 2. Verdenskrig.  Slike straffebataljoner, kombinert med et ellers signifikant horisontalt organisert system, fungerer og er reelt demokratisk, dvs. anarkistisk. Det må ikke lønne seg å være free rider og saboterer det reelt demokratiske  =  anarkistiske systemet,  med pasifisme og militærnekting, når det er fare på ferde og krise, og da er slike straffebataljoner et probat botemiddel!

The People's global demands related to the Cogrips-model are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined. The probably best way to fulfill the demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.

Link til Planen - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

Mvh. NØI-INDECO-nettverket, ved forskningssjef Jens Hermundstad Østmoe. 25.02.2020.

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Denne Pressemeldingen er også publisert på GGS's aksjonsside og på Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar .

[pic]

Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Sunday, May 10, 2020 3:48 PM

To: Pressemelding fra INDECO; The Green Global Spring Revolution

Subject: Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

Videresender en e-mail med diverse stoff relatert til klimakrisen og bidrag til løsning på denne og litt annet, da jeg tror det kan ha en viss almen interesse. Mvh. JHØ.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, May 09, 2020 5:31 AM

To: 'webmaster@chinese-embassy.no'

Cc: Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; Utenriksdepartementet; 'forsvaret@mil.no'; PST; Justis- og beredskapsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; 'tips@dn.no'; TV2; Tips NRK; tips aftenposten; 'USUNPublicAffairs@'; USAs Ambassade terrortips; 'pid@.hk'; 'exco@.hk'; 'hkja@.hk'; Klassekampen politikk; Klassekampen debatt; Klassekampen nyhetsleder

Subject: Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Hei til Kina og Kommunistpartiet, som de facto har blitt ganske venstre-fascistisk dessverre.

Dere blir ikke kvitt korrupsjons- og inntektsfordeling-problemet, og den enorme kullfyringen som må stanses, jevnfør klimakrisen (se nedenfor), uten å legge om i mer demokratisk retning, dvs. bruke en kinesisk tilpasset variant av Cogrips-model & -policy. Det står en del om Kina både på indeco.no og anarchy.no. Det bør dere merke dere. Dere blir også rammet av klimakrisen, se AISC-rapporten nedenfor, og må bidra til å legge om i tide, for å unngå å bli dratt med i Ragnarokk. Mvh. JHØ. PS. Ikke knus demokratibevegelsen og det lille av frihet i Hong Kong! Jeg tror dere har mer å tape enn å vinne på dette!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Chinese, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Friday, May 08, 2020 10:03 AM

To: Press release from INDECO; The Green Global Spring Revolution

Subject: Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Forwarding a message to NATO etc. world wide…

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Friday, May 08, 2020 1:12 AM

To: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; Utenriksdepartementet; forsvaret@mil.no; PST; Justis- og beredskapsdepartementet; Press release from INDECO; The Green Global Spring Revolution

Subject: Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Hei alle sammen… Especially NATO!

Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Videresender en e-mail til Rethinking Economics Norge m. fl., ad pensum i samfunnsøkonomi.

PS. 07.05.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Dette vil ventelig stimulere eksport-etterspørselen via lavere valutakurs, boligetterspørselen og investeringsetterspørselen generelt noe pga. lavere NIBOR-rente, men begrenset på grunn av generell pessimisme i næringslivet, og redusert import-etterspørsel på grunn av høyere pris på import. Alt i alt vil total etterspørsel i Norge ventelig gå noe opp, og BNP gå noe opp, og arbeidsledigheten dermed gå noe ned, men effekten er begrenset på grunn av Koronatiltakene. Dette er god Samgrepspolitikk. Se for nærmere informasjon.

Mvh. JHØ.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

From: IIFOR [mailto:ifa@anarchy.no]

Sent: Thursday, May 07, 2020 3:03 PM

To: Rethinking Economics Norge

Cc: 'Rethinking Economics'; 'Rethinking Economics Blog'

Subject: Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt.

Hei Rethinking Economics Norge . Kopi til Rethinking Economics ; Rethinking Economics Blog internasjonalt.

Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt.

Hva med å foreslå Samgripingsmodellen til Nobelprisvinner i økonomi, professor Ragnar Frisch ved UiO (Kortform: Samgrepsmodell, Eng.: Cogripsmodel) utdypet og videreført av meg (og noen andre, men hovedarbeidet er gjort av meg) som pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og eventuelt ved andre økonomiske institutter i Norge og internasjonalt. Modellen er praktisk anlagt og har en samfunnsøkonomisk og bred samfunnsvitenskapelig vinkling med vekt på miljø og demokrati, og med relativt lite matematikk, og den har også en praxeologi-del (GGS), som er dagsaktuell. Modellen er gjengitt i hovedtrekk på linkene nederst i denne e-mailen. Ta en titt på stoffet på disse linkene (dvs. Samgrepsmodellen), og send en e-mail til meg til NØI-INDECOs e-mailadresse indeco@online.no med hva dere syns om forslaget mitt.

Mvh. cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef ved NØI-INDECO indeco.no og konsulent for International Journal of Organization Research/IIFOR anarchy.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

E-mail NØI-INDECO: indeco@online.no

Web. NØI-INDECO: indeco.no

Telephone: +47 22 37 65 84

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Thursday, May 07, 2020 12:32 PM

To: Press release from INDECO

Subject: Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

Forwarding a message to NATO…

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Thursday, May 07, 2020 11:21 AM

To: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; 'forsvaret@mil.no'; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom

Subject: Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

To  NATO

We will like to inform you about the latest AISC-report on security related to the climate crisis. The climate crisis represents an enormous security challenge for NATO.

Best regards, from the NØI-INDECO-network, research manager cand. oecon, Ph.D., Jens Hermundstad Østmoe

E-mail : indeco@online.no

Web: NØI-INDECO indeco.no

Telephone: +47 22 37 65 84

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 06, 2020 3:15 AM

To: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; FD Karantene (FDKarantene@fd.dep.no); forsvaret@mil.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'

Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom

Subject: Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på . De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå må vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at .

Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. From: .

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

and to see the updated web-sites.

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

indeco.no & anarchy.noThe Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

[pic]

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Tuesday, November 12, 2019 9:12 PM

To: PST; Forsvarsdepartementet; forsvaret@mil.no

Subject: FW: til PST og E-tjenesten m.v.! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og Bruneliste m. straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig = Ragnarokk! Nå er det alvor...

FW: til PST og E-tjenesten! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor... [Har bare tatt med det essensielle fra denne rapporten.]

Hei PST og E-tjenesten, kopi til Forsvarsdepartementet! + Noen få blindkopier. 

Gamle, velprøvde og effektive metoder fra 2. verdenskrig, er nå utvidet og videreført i reell demokratisk retning, og kanskje kan det bli enda mer effektivt? Men det krever igjen at noen med større makt enn meg og mitt lille nettverk NØI-INDECO og de få allierte, vesentlig i Folkebladet anarchy.no, trår til og følger opplegget. Det burde dere kunne gjøre – det virker sannsynligvis effektivt. Og så må dere ikke tabbe dere ut og havne på Brunelisten selv da – og til slutt havne i straffebataljonene. PST lå ørlite tynt an her for et par dager siden, men det har vi jo skværet opp!

NB! Militæret i Norge er veldig svakt for tiden, veldig bataljon-mangel, og akkurat som for Stalin som også hadde trøbbel med for få bataljoner mot Hitlers brune møkk – og fikk kraftig og solid tilsig ved bruk av straffebataljoner, så vil det norske Forsvaret kunne styrkes vesentlig med mange mer eller mindre kriminelle brune møkkabataljoner, for det er nok brune skitstøvler (Johannes, fars, uttrykk, Fenrik i HV) og ta av i Norge ser det ut til i henhold til oppdatert forskning ved NØI-INDECO, som selv om de er feige, nok vil sloss bra mot annen fascist-møkk, som Hemedti & Co i Sudan (også feig, men rå når de er 5 mot 1) -  når de blir nødt til det, i straffebataljoner.

Har hatt litt problemer med «free riders» innad i etterretnings-organisasjonen AISC til Folkebladet også, hvor jeg er rådgiver… Men nå har jeg strammet opp moralen litt internt, via gode råd i egenskap av konsulent. Jeg tror dette er noe dere kan bruke også. Lag eventuelt en egen variant. Brunelister og Straffebataljoner tror jeg blir effektivt til å styrke moralen, og det kan være noe nå og for fremtiden – for den moralen er uventet dårlig i Norge, når en tenker på Ragnarokk,  som ca. 100% sikkert kommer om få tiår, om man ikke får til en løsning på klimakrisen nå snarlig, jevnfør Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen – som hittil er eneste  realistiske og brukbare plan mot faenskapen, og ca. alle i maktposisjon har lagt seg flate og ikke gjør noen ting for å følge opp. Og NB! så er ikke Straffebataljoner og Brunelister autoritært, dvs. dødsstraff, Gulag (repressiv fangeleir) og/eller signifikant oklarki (pøbelvelde i vid forstand, herunder også tortur, terrorisme og kadaverdisiplin). Og man trenger flere bataljoner, for forsvaret er tynt til det siste. Det skulle som nevnt over være nok å ta av. Ikke alle tar et hint om at det er best å trå til ved en advarsel, før man havner på Brunelisten [som danner grunnlag for Straffebataljoner].

Les dette nøye. Dere tror vel jeg farer med toskenskap, som kun pensjonert tropps-assistent (korporal) i Heimevernet, men jeg kan min Zun Zu,  og er ikke stormannsgal og tror på astrologi, som en annen kjent korporal, Adolf Hitler, og er realist,  så  vi kan ha litt trolig seriøs dialog – ikke ovenfra og ned – men side- og likestilt. Råd kan gis begge veier. Jeg er ingen tosk og kan se det meste i sammenheng,  men er naturligvis  ikke fagmilitær eler politifaglig  –  og har ikke tenkt å legge meg opp i dette (micromanagement som rådgiver er uansett ikke min stil), men jeg kan kanskje gi noen råd av og til på det generelle samfunnspolitiske plan. Som nå i dag.  [JHØ har også fenrik-utdannelse i Sjøforsvaret, på forsyningssiden/intendantur.]

Målet er klart. Det er å vinne 3. verdenskrig raskt og knusende, ellers går det til helvete, og vi får den 4. = Ragnarokk.  Den blir veldig ugrei, og da er jeg som nå er pensjonist høyst sannsynlig dau – og kan ikke delta – annet enn  gjennom etterlatte modeller og teorier etc. som da antakelig er mye  utdatert. Den (Ragnarokk) må for en hver pris unngås, og da er ca. 100% eneste mulighet og vinne en knusende seier i 3. verdenskrig. Jeg har også personlig motivasjon, en sønnesønn på tre år, som er en fin liten kar, som jeg arbeider for at ikke skal gå til grunne i Ragnarokk.

AISC er en liten og  betydningsløs E-tjeneste, så den kan ikke utrette stort, men den vil bidra med det lille den kan.  Og vil gjerne ha litt informasjonsutveksling. Folkebladet har ingen terrorister og svært få pasifister i nettverket, som man vet om. Enkelte, spesielt i USA, har våpen til selvforsvar, men det er liten militær interesse. Man tar selvfølgelig igjen om noen truer på juling, det er nesten ingen pasifister.

Egen og familiens sikkerhet. Dessuten er jeg personlig litt opptatt av meg og familiens sikkerhet, så  får dere snusen i noe brun dritt mot oss, så for all del si i fra på e-mail til AISC til Anarko-Stalin (meg) eller på annen relevant måte. Vi er ikke feige i vår familie, men det sendes mye kritiske-mail til ultra-fascistiske regimer, Hemedti i Sudan f.eks. og Xi (Kina) (Mye i Hong Kong + ambassaden i Oslo), og til mer eller mindre brun møkk over hele verden, fra anarchy.no adresser, så blir de nervøse p.g.a. noe de tenker kommer fra meg som rådgiver, så kan de forsøke noe dritt herunder også likvidasjon [jevnfør bl.a. Kashoggi-saken]. Når dette topper seg etter hvert, kan det bli skummelt, men foreløpig har vi ikke noen spesiell grunn til uro. Jeg er jo ikke annet enn forsker og litt rådgiver for topp, midt og bunn i samfunnspyramiden, herunder Folkebladet og undergrupper som AISC,  og står ikke fram som leder eller general for noen bevegelse, spesielt ikke av militær karakter som kan true disse regimene.  Så jeg går ikke rundt og er skvetten – foreløpig. Men håper dere kan følge med litt på meg og familiens sikkerhet.

Etterretnings-informasjon fra AISC er ca. 100% offentlig tilgjengelig – veldig lite hemmelig.  På wwe.anarchy.no ligger strategiske analyser av alle signifikante revolusjoner og revolter siden ca. 1996., med vekt på bl.a. den Arabiske Våren fra 2010/11 oppdatert til i dag. Ta en titt på det, kanskje det er noe å lære eller fakta som kan brukes – som dere ikke har vært borti før. Erfaringen er at det i revolusjoner generelt  er for mye spontant fra Folket, og for lite styring og plan, og her må vi ha inn det grønne elementet 100% etter planen angitt i Løsningsforslag nr.1.-  styrt inn utenfra. For det kommer ikke av seg selv ved spontan revolt. Anarchy.no har forsøkt å få det grønne inn i den Arabiske Våren og Hong Kong, men anarchy.no har veldig liten innflytelse og dårlig personell-kvalitet på de ca. 50 000 i e-mail-nettverket, det er ikke som forsvarets spesialstyrker, og er også vel dårligere enn Durrutis tropper under den Spanske borgerkrigen mot Franco 1946-1939, jevnfør  f.eks. George Orwells «Homeage to Catalonia».  Dette Folkebladets subscriber-nettverk kan ikke brukes til væpnet strid overhodet, av noe slag, så vidt jeg kan bedømme. Men det er et lite påvirkningspotensiale, som  det bl.a. går frem av kopien av dagens korrespondanse om Bruneliste og straffebataljoner i egenskap av rådgiver for AISC/Folkebladet, men heller ikke det må overdrives. Ørliten effekt trolig.

[pic]

About AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] -  Web: *****) .

The AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council - Revolutionary pilots ( = revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism and 2. survival vs the end of mankind! Must be read at once. Top Secret! (no more). NB! This Website is also the official webpage of the Anarchist International Security Council (AISC). This council was established as an informal network in 1978 by the Anarchist Federation of Norway (AFIN) related to ochlarchist repression by the use of force from communists of AKP (ml), now Rødt, at May Day demonstrations. The council was expanded in 1979 when anarchists were violently attacked by rightwing extremists. The security network was confirmed on several international anarchist congresses later on, related to IFA. The AISC was officially confirmed as a world wide libertarian security network connected to the Anarchist International, at the 5th Anarchist Biennial, arranged by the NAC/IFA/AI in Oslo medio December 1998.

The structure of AISC is decentralized with no central command and no central committee. Ordinary Secret Service documents, i.e. Not Classified intelligence reports, of general interest, are sent to the IJ@/IJOR for publishing. Most of the networkmembers of the Anarchist International - AI/IFA and its sections are de facto acting generals ... all on equal footing - none above -- significant; and also networkmembers of the vast Anarchist International Security Council - AISC, i.e. world wide. The term acting generals indicates functions as general as well as ensign and rank and file soldier, self-managed on collective and individual basis. Acting generals of AISC are entitled to the use of 1 black & red star as rank symbol in duty, the sign of an ensign, and also called "one star general". Legitimate use of this star is always confirmed by the Anarchist International. The AISC takes care of all kinds of security functions, and may be a bit shadowy in some of them. One function is to act as revolutionary pilots, as mentioned by M. Bakunin, mainly related to velvet revolutions and revolutionary changes. AISC has freedom within a framework decided by the International Anarchist Congresses, the Anarchist Biennials of AI/IFA.

The strategy and tactics of AISC are based on the following facts: Anarchists in general are not pacifists. Anarchists are never terrorists. No real anarchist has been a terrorist historically. The strategy, tactics and practice of AISC are libertarian including mutual aid, compatible with real democracy and based on direct actions, i.e. without ochlarchy (i.e. mob rule broadly defined - terrorism is a form of ochlarchy). Thus, although AISC usually is involved in non-violent resistance, it may be violent, but only in legitimate and proportionate self-defense. The AISC is involved in the anarchists' general fight against ochlarchy, and contributes to guards at demonstrations, etc. In the rare case an AISC-networkmember, claiming to be libertarian/anarchist, is acting as an ochlarchist/ochlarch or in other ways is acting authoritarian, the networkmember will get a Brown Card from IAT-APT according to the Oslo Convention, and thus be expulsed from the anarchist/libertarian movement, etc.

AISC is no vigilantes/borgervern, paramilitary organization, armed militia, military organization, uniformed organization, secret agents, a conspiracy or organized crime, or a so called black bloc/block (i.e. fascistoid and/or commie-fascistoid, violent non-libertarian and ochlarchist paramilitary & militarist hierarchies). AISC is a 100% legitimate self-defense network, as mentioned based on mutual aid, and it is an antimilitarist organization and thus of course not militarist and not for militarism. But also of course many networkmembers of the AISC have legitimate weapons for hunting, sports and self-defense, on individual basis, as well as significant training in self-defense and martial arts broadly defined. NB! In the case of attacking murderer(s) - killer ochlarchs, and you don't have a gun, use a proper sharp knife to kill in necessary self defense: Just stab with the knife once - with all your strength - right in near the solar plexus and then up behind the breastbone (sternum) - then the ochlarch is killed (dau). So take a step back to avoid his/her blood. Call for allies if any. Then quick take out the next one the same way, a.s.o. until all attacking murderers are dead, alone or preferably with allies if possible. Afterwards you can do whatever you want! NB! Hesitation against attacking murderer(s) is ca. 100% always fatal - be as quick as possible and 100% without mercy. Then it is possible to survive, even against more than one killer-ochlarch.

If this does not work, say, because the killer-ochlarch has protected the heart, try the throat or stab in his stomach and try to run etc. Never surrender or get caught - fight on to death in anyway - if nothing else work and they will catch you - cut the central bloodvessel of your own throat - quick, because if you don't manage to kill yourself, and you have no allies to help you, that means ca. 100% probably hell first and last and if you are lucky, killed slowly with severe pain later. Best option is to be brave and die standing and fight as hell to the death, in the struggle against killer-ochlarchs. Cowardice and pacifism will ca. 100% likely punish itself with hell and more hell and even more hell, and if you are lucky slowly killed with much pain, much later on. Say, Hemedti's Mega-mafia-ochlarchist-ultrafascist RSF-mob State in Sudan, and per 2019/20 also with forces in Yemen and Libya, will ca. 100% certain have lots of killer-ochlarchs and mafia-ultra-fascist ochlarchist torturists and terrorists in general. And if the climate-destruction continues, Hemedti & the mob or similar may come to you for "lebensraum" soon. NB! Most networkmembers of the AISC have also significant education and training from regular armed forces in their home countries at different rank levels, some also as lieutenant commander, colonel or even higher rank. - However in AISC all have only one black & red star, are "one star generals", also called "ensign-generals". The AISC has also similar functions as the United Nations' Security Council (UNSC) for the anarchist movement and the libertarian world, 'le monde libertaire', and also somewhat related to the world in general. The AISC also contributes to prepare cases for the International Anarchist Tribunal, IAT-APT.

The AISC is also a junction between the libertarian movement and regular antimilitarist corps (or similar regular corps) of different countries and their defense organizations. AISC also gives advice in security matters on local and national level, as well as to the international community, at relevant time, place and events. The AISC is inspired by a.o.t. the works of Sun Tzu interpreted in a libertarian way, i.e. , say, the term "sovereign" is interpreted as the People, seen as a class as opposed to superiors, and not a ruler/rulers [x-arch(s), where x can be anything but not 'an'], etc. Remember also at the historic time of Sun Tzu there were no airforce, cruise missiles, nuclear bombs and similar. AISC is also inspired by George Orwell's "Homage to Catalonia". See Antimilitarism - an anarchist approach - IJA 2 (38), The International Conference on Terrorism - IJA 4 (31) & Socal justice and security and anarchy.no in general, for more information about the organization and self-management, as well as strategy & tactics and practice, of AISC. NB! The AISC is also a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) as all anarchy.no organizations. What is declared above and here - are ca. 100% certain truths and rules for necessary violent self defense for all real democrats, i.e. de facto anarchists, also valid for the GGS-subscribers/network-members, see (click on:) violent direct action.

Pacifists in the present and coming fight and war against ultra-authoritarian ochlarchist marxists, fascists and arch-conservative liberalists, all of which tend to develop into ultra-fascism, i.e. killer ochlarchs, face ca. 100% certain hell and slow painful death, as Jesus and NB! probably much worse. Jesus is 100% dead and not risen from the grave. He was an idiot - and got a painful death totally in vain. Don't follow idiots or be an idiot in other ways, and in the fight against killer-ochlarchists certainly go to hell and a slowly painful death. NB! Lies about life after death are horrible fatal and evil and ultra-authoritarian fascist lies. Must be stopped 100% - NOW- SOON! 100% atheism with 0% agnosticism is the only and 100% truth. Fatal 100% evil ultra-authoritarian fascist-religious lies are de facto ultra-fascist war propaganda, and must be treated as such. To hell with it!

NB! You live and die here and now, there is no afterlife, and the Green Global Spring Revolution, GGS, is a fight to the death for anarchy-democracy & green, and survival of mankind vs real hell-ochlarchy-ultra-fascism with full blown climate crisis, - all the way to the end of mankind, which if the ultra-authoritarian ochlarchist-fascists, i.e. ultra-fascists - win, will hopefully then be rather soon.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

[pic]

AISC-LOGO

Interpretation of the logo: An anarchist @-sign (= Anarchist & A) with the flash to the right meaning I (= International), the flash to

the left meaning S (= Security) and the C in black at the circle (= Council) , thus AISC - the Anarchist International Security Council.

[pic]

 More information at indeco.no and anarchy.no. This newsletter is distributed using the subscriber-e-mail list of IJ@-AI/IFA. To unsubscribe click on: ifa@anarchy.no and send an e-mail with Unsubscribe in the header. Do not ask for unsubscribe to JHØ’s e-mail-address, the sender-address to this newsletter, it does not work.

[pic]

Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no] 10.05.2020

Sent: Sunday, May 10, 2020 4:09 PM

To: Pressemelding fra INDECO; The Green Global Spring Revolution

Subject: Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

Videresender en e-mail med diverse stoff relatert til klimakrisen og bidrag til løsning på denne og litt annet, da jeg tror det kan ha en viss almen interesse.

Mvh. JHØ.

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]

Sent: Saturday, May 09, 2020 5:31 AM

To: 'webmaster@chinese-embassy.no'

Cc: Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; Utenriksdepartementet; 'forsvaret@mil.no'; PST; Justis- og beredskapsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; 'tips@dn.no'; TV2; Tips NRK; tips aftenposten; 'USUNPublicAffairs@'; USAs Ambassade terrortips; 'pid@.hk'; 'exco@.hk'; 'hkja@.hk'; Klassekampen politikk; Klassekampen debatt; Klassekampen nyhetsleder

Subject: Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Hei til Kina og Kommunistpartiet, som de facto har blitt ganske venstre-fascistisk dessverre.

Dere blir ikke kvitt korrupsjons- og inntektsfordeling-problemet, og den enorme kullfyringen som må stanses, jevnfør klimakrisen (se nedenfor), uten å legge om i mer demokratisk retning, dvs. bruke en kinesisk tilpasset variant av Cogrips-model & -policy. Det står en del om Kina både på indeco.no og anarchy.no. Det bør dere merke dere. Dere blir også rammet av klimakrisen, se AISC-rapporten nedenfor, og må bidra til å legge om i tide, for å unngå å bli dratt med i Ragnarokk. Mvh. JHØ. PS. Ikke knus demokratibevegelsen og det lille av frihet i Hong Kong! Jeg tror dere har mer å tape enn å vinne på dette!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Chinese, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Friday, May 08, 2020 10:03 AM

To: Press release from INDECO; The Green Global Spring Revolution

Subject: Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Forwarding a message to NATO etc. world wide…

From: Jens Hermundstad Østmoe

Sent: Friday, May 08, 2020 1:12 AM

To: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; Utenriksdepartementet; forsvaret@mil.no ; PST; Justis- og beredskapsdepartementet; Press release from INDECO; The Green Global Spring Revolution

Subject: Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Hei alle sammen… Especially NATO!

Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

Videresender en e-mail til Rethinking Economics Norge < rethinkingnorge@ > m. fl., ad pensum i samfunnsøkonomi.

PS. 07.05.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Dette vil ventelig stimulere eksport-etterspørselen via lavere valutakurs, boligetterspørselen og investeringsetterspørselen generelt noe pga. lavere NIBOR-rente, men begrenset på grunn av generell pessimisme i næringslivet, og redusert import-etterspørsel på grunn av høyere pris på import. Alt i alt vil total etterspørsel i Norge ventelig gå noe opp, og BNP gå noe opp, og arbeidsledigheten dermed gå noe ned, men effekten er begrenset på grunn av Koronatiltakene. Dette er god Samgrepspolitikk. Se for nærmere informasjon.

Mvh. JHØ.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate .

From: IIFOR [mailto:ifa@anarchy.no ]

Sent: Thursday, May 07, 2020 3:03 PM

To: Rethinking Economics Norge

Cc: 'Rethinking Economics'; 'Rethinking Economics Blog'

Subject: Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt.

Hei Rethinking Economics Norge . Kopi til Rethinking Economics ; Rethinking Economics Blog < blog@ > internasjonalt.

Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt.

Hva med å foreslå Samgripingsmodellen til Nobelprisvinner i økonomi, professor Ragnar Frisch ved UiO (Kortform: Samgrepsmodell, Eng.: Cogripsmodel) utdypet og videreført av meg (og noen andre, men hovedarbeidet er gjort av meg) som pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og eventuelt ved andre økonomiske institutter i Norge og internasjonalt. Modellen er praktisk anlagt og har en samfunnsøkonomisk og bred samfunnsvitenskapelig vinkling med vekt på miljø og demokrati, og med relativt lite matematikk, og den har også en praxeologi-del (GGS), som er dagsaktuell. Modellen er gjengitt i hovedtrekk på linkene nederst i denne e-mailen. Ta en titt på stoffet på disse linkene (dvs. Samgrepsmodellen), og send en e-mail til meg til NØI-INDECOs e-mailadresse indeco@online.no med hva dere syns om forslaget mitt.

Mvh. cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef ved NØI-INDECO indeco.no og konsulent for International Journal of Organization Research/IIFOR anarchy.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate .

E-mail NØI-INDECO: indeco@online.no

Web. NØI-INDECO: indeco.no

Telephone: +47 22 37 65 84

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]

Sent: Thursday, May 07, 2020 12:32 PM

To: Press release from INDECO

Subject: Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

Forwarding a message to NATO…

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]

Sent: Thursday, May 07, 2020 11:21 AM

To: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'

Cc: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; 'forsvaret@mil.no'; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom

Subject: Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

To  NATO

We will like to inform you about the latest AISC-report on security related to the climate crisis. The climate crisis represents an enormous security challenge for NATO.

Best regards, from the NØI-INDECO-network, research manager cand. oecon, Ph.D., Jens Hermundstad Østmoe

E-mail : indeco@online.no

Web: NØI-INDECO indeco.no

Telephone: +47 22 37 65 84

From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no ]

Sent: Wednesday, May 06, 2020 3:15 AM

To: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; FD Karantene (FDKarantene@fd.dep.no ); forsvaret@mil.no ; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'

Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom

Subject: Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på . De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå må vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate .

05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at . Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. From: .

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

and to see the updated web-sites.

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

indeco.no & anarchy.noThe Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate .

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

[pic]

07.05.2020. From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]. Sent: Thursday, May 07, 2020 9:22 AM. To: Senterpartiet epost; Senterungdommen; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'; 'sp.postmottak@stortinget.no' Subject: Ad Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

Hei Marit.Arnstad@stortinget.no og trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no, og SP generelt. Jeg ønsker, med bakgrunn i AISC-rapporten gjengitt nedenfor (som klart viser en utrolig sterk fare for rikets sikkerhet som følge av klimakrisen), at SP nå mye sterkere prioriterer kampen mot klimakrisen nasjonalt og internasjonalt, både i program-arbeidet, i praktisk politikk og generelt. Dette må ha tilnærmet absolutt prioritet, jevnfør AISC-rapporten. Ta kontakt med meg ved spørsmål om dette, gjerne per e-mail, men jeg er også tilgjengelig på telefon. Dette haster enormt, klimakrisen forverrer seg dag for dag. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe. Mange-åring og trofast SP-medlem og også i mange år stilt på SP-listen til lokalvalget på Grünerløkka i Oslo.

AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]

Sent: Wednesday, May 06, 2020 3:15 AM

To: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; FD Karantene (FDKarantene@fd.dep.no); forsvaret@mil.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'

Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom

Subject: Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på .

De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå må vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070.

More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC.

This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at .

Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. From: .[pic]

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

and to see the updated web-sites.

Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

indeco.no & anarchy.noThe Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe (04.05.2020)

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse (Ph.D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.[pic]

24.03.2020. A clarification of the definition of democracy and the law of corruption by JHØ: The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Because 1. superior and overriding power always corrupts economical and/or political/administrative (usually both - NB! in macro - for a whole country practically always both), in direction concentration of a) money and/or b) the practiced will to cow and subdue the People (usually both a) & b), in macro - for a whole country, practically always both, and including anti-climate policy), on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined; 2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. Anarchy & Anarchism - in each country and global and 3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy.

Og dette gjelder både i smått og stort, ikke bare for hele land. Også i psykiatriverdenen... og jo mere makt - desto verre korrupt. [pic]

From: Postmottak SMK [mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no]

Sent: Monday, March 23, 2020 5:41 AM

To: The Institute of Industrial Economics

Subject: Automatisk svar: Litt om metodene til å redusere CO2 utslipp så målet om under 1,5 graders global oppvarming siden førindustriell tid kan oppnås.

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil kunne bli brutt. Statsministerens kontor beklager dette, men håper på deres forståelse.

Vi vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for Statsministerens kontors arbeid både nå og fremover i tid.

[pic]

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

Web: - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

23.03.2020 – Updated 20.05.2020.[pic]

PS. Uttalelse fra INDECO, pluss litt supplerende uttalelser fra IIFOR, med litt om  samgripingsmodellers praktiske del, implementering – praxeologi (human action research) og en «verdensrevolusjon» for å løse klima-krisen.

NB! A comprehensive Cogrips Model is also presented at anarchy.no, see especially World Economic Council with links. NØI-INDECO's model and WEC's model reasoning complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips model.

Se også «Aprops Statsbudsjettet» på for dagsaktuelle kommentarer.

A little about the appropriate environmental constraints broadly defined.

Dette inngår i de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, dvs. de miljømessige rammebetingelsene, som hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

Litt om metodene til å redusere CO2 utslipp så målet om under 1,5 graders global oppvarming siden førindustriell tid kan oppnås.

Metodene for å redusere CO2 er via lover og regler, påbud og forbud og direkte offentlige investeringer i grønn energi og nedleggelse av fossilbasert produksjon, dvs. direkte reguleringer, og indirekte regulering via skatter/avgifter og stønader/subsidier. Sannsynligvis er det best med begge deler på en gang, det ene utelukker som regel ikke det andre.  Carbon capping er en direkte regulering, som benytter en markedsmekanisme for salg av tillatelser til CO2-utslipp. Dette kan kombineres med skatt/avgift på CO2 utslipp, og eventuelt subsidier på grønt alternativ. Samlet pris på CO2 utslipp må være så høy at først etterspørselen etter kull, som forurenser mest, fases ut, dernest tung olje og så lettolje og så gass fases ut, og grønne alternativer fases inn mer og mer.

Dette krever bl.a. en storstilt utbygging av vind- og solkraft, og hydrogen- og batteri-drift av transport. Den storstilte utbyggingen av vind-  og solkraft, dvs. grønn infrastruktur, kan skje i offentlig regi og i  subsidiert privat regi. Pengene brukt til etterspørsel etter fossilt, først kull, så olje og så gass, må vris over til etterspørsel etter grønne alternativer. Det vil vel alt i alt også trengs noe mer penger til å etterspørre og tilby grønt, som er dyrere. Dette betyr at fattigdomskrisen må løses samtidig med klimakrisen. Dvs. det må være grønn vekst i økonomien, med lav arbeidsledighet og en jevnere fordeling av BNP, så fattige i utgangspunktet får økt kjøpekraft så de får råd til dyrere grønt alternativ, som også kan være subsidiert til forbruker. Forbrukersubsidier bidrar til lavere priser og øker dermed kjøpekraften, avhengig av pris-overveltningsgraden. Mer bruk av hjemmekontor, med telefonmøter og videokonferanser, bidrar også til kutt i CO2 utslipp, og subsidier på kortreist mat kan også være aktuelt. Se forøvrig pressemelding av 27.02.2020 om Green Growth og 22.02.2020 oppdatert 28.02.2020, om ulike tiltak for å redusere CO2 utslipp. Det haster og myndighetene, Toppene generelt, i alle land må nå skru til skikkelig på kutt, dra igjen skikkelig i CO2-utslipps-skruen, i samsvar med Folkets krav (demands).

Carbon capping. Emissions trading, sometimes known as cap-and-trade policies, puts a limit on carbon dioxide emissions. A government entity sets a "cap" on the emissions that can be produced in its jurisdiction, and companies are given carbon allowances. These allowances can either be used or traded to other companies. The best climate policy — environmentally and economically — limits emissions and puts a price on them. Cap and trade is one way to do both. It’s a system designed to reduce pollution in our atmosphere. The cap on greenhouse gas emissions that drive global warming is a firm limit on pollution. The cap gets stricter over time. The trade part is a market for companies to buy and sell allowances that let them emit only a certain amount, as supply and demand set the price. Trading gives companies a strong incentive to save money by cutting emissions in the most cost-effective ways. The government sets the cap across a given industry, or ideally the whole economy. It also decides the penalties for violations.

Carbon dioxide and related pollutants that drive global warming are main targets of such caps. The total amount of the cap is split into allowances. The government distributes the allowances to the companies, either for free or through an auction. The cap typically declines over time, providing a growing incentive for industry and businesses to reduce their emissions more efficiently, while keeping production costs down. Companies that cut their pollution faster can sell allowances to companies that pollute more, or "bank" them for future use. This market — the "trade" part of cap and trade — gives companies flexibility. It increases the pool of available capital to make reductions, encourages companies to cut pollution faster and rewards innovation. Because there are only so many allowances available, total pollution drops as the cap falls. As companies use established techniques to lower emissions, such as adopting energy-efficient technology, entrepreneurs see opportunity.

Nedenfor har vi tatt med en uttalelse fra kjente økonomer om CO2 skatt for USA. Denne kan kanskje gjelde bra for noen land, men er antakelig ikke den beste løsningen, spesielt ikke for land med mye fattigdom og kullbruk i dag (22.03.2020), spesielt angående anvendelse av inntektene fra CO2-skatten, hvor et lump-sum inntektstilskudd til alle er foreslått. Spørsmålet er om ikke det vil være en bedre og mer effektiv anvendelse å bruke CO2-skatte-inntektene på direkte offentlige investeringer i grønn infrastruktur, eventuelt tilskudd (subsidier) til private investeringer i grønn infrastruktur - og grønn økonomi generelt. CO2-forurensning av atmosfæren er jo et «almenningsproblem» med «free rider» problematikk, og det er ikke sikkert at et lump-sum inntektstilskudd vil brukes samfunnsøkonomisk rasjonelt av private forbrukere, men kanskje bidra til familieforøkelser og derigjennom uoptimal befolkningsvekst, eller kjøp av fossilbasert bil og annet utstyr.

ECONOMISTS’ STATEMENT ON CARBON DIVIDENDS

ORIGINAL CO-SIGNATORIES INCLUDE:

27 Nobel Laureate Economists

4 Former Chairs of the Federal Reserve

15 Former Chairs of the Council of Economic Advisers

2 Former Secretaries of the US Department of Treasury

Global climate change is a serious problem calling for immediate national action. Guided by sound economic principles, we are united in the following policy recommendations. 

I.          A carbon tax offers the most cost-effective lever to reduce carbon emissions at the scale and speed that is necessary. By correcting a well-known market failure, a carbon tax will send a powerful price signal that harnesses the invisible hand of the marketplace to steer economic actors towards a low-carbon future. 

II.         A carbon tax should increase every year until emissions reductions goals are met and be revenue neutral to avoid debates over the size of government. A consistently rising carbon price will encourage technological innovation and large-scale infrastructure development. It will also accelerate the diffusion of carbon-efficient goods and services. 

III.        A sufficiently robust and gradually rising carbon tax will replace the need for various carbon regulations that are less efficient. Substituting a price signal for cumbersome regulations will promote economic growth and provide the regulatory certainty companies need for long- term investment in clean-energy alternatives. 

IV.        To prevent carbon leakage and to protect U.S. competitiveness, a border carbon adjustment system should be established. This system would enhance the competitiveness of American firms that are more energy-efficient than their global competitors. It would also create an incentive for other nations to adopt similar carbon pricing. 

V.         To maximize the fairness and political viability of a rising carbon tax, all the revenue should be returned directly to U.S. citizens through equal lump-sum rebates. The majority of American families, including the most vulnerable, will benefit financially by receiving more in “carbon dividends” than they pay in increased energy prices.NB! Det er om å gjøre at utslippsgrensen, «capen», ikke settes for høyt, og at prisen på CO2  alt i alt ikke blir for lav - i dynamisk perspektiv,. Det må fra nå av være et sikkelig press for å få ned CO2 utslippene over et relativt kort tidsrom. Dette inngår i de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, dvs. de miljømessige rammebetingelsene, som hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

Arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,5 til 3,8 % fra mars til juli 2019 i følge AKU/SSB. Menneskeskapt global oppvarming øker nå med 0,2 ° C per tiår på grunn av tidligere og pågående utslipp i følge IPCC. Anslaget har en del usikkerhet, men er uansett alarmerende.

Folket - Grunnplanet i samfunnspyramiden, i motsetning til Toppen = Øvrigheten økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor = Byråkratiet bredt definert, krever sterk reduksjon i både arbeidsløsheten og den farlige globale oppvarmingen m.m., og da må politikken til Statsrådet legges klart om fra Byråkratipolitikk, Øvrighetspolitikken i Statsbudsjettet for 2020, i retning Samgrepspolitikk - dvs. Folkepolitikk - Nedenfra og Opp - mer Demokratisk, inkludert miljøfaktorer! NB! Konkret kan maksimalt 1,5 prosent arbeidsledighet og 1,5 ° C global oppvarming (siden førindustriell tid ca. 1720 - 1800) være operative mål, og dette kan nås ved intensiv Samgrepspolitikk, inklusive utenrikspolitisk! Generelt må det bli mer demokratisk på en rekke områder. Folket må få større innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som i hovedsak tas av Byråkratiet. Kort og godt - vi må få til en signifikant AV-BYRÅKRATISERING! Dette skaper igjen grunnlag for økt bærekraftig økonomisk vekst via intensivert Samgrepspolitikk, både miljø- og markedsøkonomisk bredt definert!

Samgrepsmodellen inkludert Samgrepspolitikk er utvidet til løsning av samfunnskriser generelt. NØI-INDECOs oppdaterte Scenarioanalyser for utviklingen nasjonalt og globalt fremover 50 - 100 år med og uten Samgrepspolitikk, viser høyst sannsynlig entydig og klart at Statsministeren assistert av Finans-statsråden raskt 1. bør starte med Samgrepspolitikk for løsning av klimakrisen og samgripende økonomiske kriser m.v. som det er nødvendige å løse samtidig med løsningen av klimakrisen, 2. ellers så går det rett til helvete a) for Folket, på bunnen i samfunnspyramiden og b) det meste av Toppen - Byråkratiet også, dvs. BARNEBARNA! Scenarioanalysen med nærmere og detaljert beskrivelse av dette helvete, for Norge og globalt, er gjengitt like nedenfor i utdraget av Cogripsmodel-Notatet. Dette Notatet er linket opp på bunnen av denne websiden. Nå bør det leses, selv om det fremdeles bare er et foreløpig utkast, klikk på linken ved en laglig anledning. Statsministeren assistert av finans-statsråden kan begynne med noen justeringer av årets Statsbudsjett i retning Samgrepspolitikk. DETTE HASTER!

NB! To the domestic and global news-media:

Report about The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

Follow up and report from the PLAN, including praxeology:

Link til Planen-Notatet - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

indeco.no – anarchy.no

Foreløpig utkast - Av Jens Hermundstad Østmoe - Oppdatert 23.03.2020

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med NHH og UiO professorer) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands. [pic]

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

Web: - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

[pic]

ÅPENT BREV TIL STATS- OG FINANSMINISTER - OG TIL ALLE SOM HAR BARNEBARN!

Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med Samgrepspolitikk og uten - og dermed med klimakrisen. Scenariet med klimakrisen er veldig skremmende!

[pic]

Arbeidsledigheten og global menneskeskapt oppvarming på vei opp! Tid for mer Samgrepspolitikk! 

Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk - et nedenfra og opp, demokratisk perspektiv inkludert miljøfaktorer...

Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med Samgrepspolitikk innført snarlig og uten - og dermed med klimakrisen.

Scenarionalysen for alternativet uten Samgrepspolitikk (eller noe tilsvarende) er både høyst sannsynlig og veldig skremmende! Også om Korona-krisen!

STRAKS MÅ NOE GJØRES! SNART ER DET FOR SENT!

ÅPENT BREV TIL STATS- OG FINANSMINISTER - OG TIL ALLE SOM HAR BARNEBARN!

Oppdatert 24.03.2020 - Sist oppdatert 12.05.2020

Arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,5 til 3,8 % fra mars til juli 2019 i følge AKU/SSB.

Menneskeskapt global oppvarming øker nå med 0,2 ° C per tiår på grunn av tidligere og pågående utslipp i følge IPCC.

Folket - Grunnplanet i samfunnspyramiden, i motsetning til Toppen = Øvrigheten økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor = Byråkratiet bredt definert, krever sterk reduksjon i både arbeidsløsheten og den farlige globale oppvarmingen m.m., og da må politikken til Statsrådet legges klart om fra Byråkratipolitikk, Øvrighetspolitikken i Statsbudsjettet for 2020, i retning Samgrepspolitikk - dvs. Folkepolitikk - Nedenfra og Opp - mer Demokratisk, inkludert miljøfaktorer! NB! Konkret kan maksimalt 1,5 prosent arbeidsledighet og 1,5 ° C global oppvarming (siden førindustriell tid ca. 1720 - 1800) være operative mål, og dette kan nås ved intensiv Samgrepspolitikk, inklusive utenrikspolitisk! Generelt må det bli mer demokratisk på en rekke områder. Folket må få større innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som i hovedsak tas av Byråkratiet. Kort og godt - vi må få til en signifikant AV-BYRÅKRATISERING! Dette skaper igjen grunnlag for økt bærekraftig økonomisk vekst via intensivert Samgrepspolitikk, både miljø- og markedsøkonomisk bredt definert!

Samgrepsmodellen inkludert Samgrepspolitikk er utvidet til løsning av samfunnskriser generelt. NØI-INDECOs oppdaterte Scenarioanalyser for utviklingen nasjonalt og globalt fremover 50 - 100 år med og uten Samgrepspolitikk, viser høyst sannsynlig entydig og klart at Statsministeren assistert av Finans-statsråden raskt 1. bør starte med Samgrepspolitikk for løsning av klimakrisen og samgripende økonomiske kriser m.v. som det er nødvendige å løse samtidig med løsningen av klimakrisen, 2. ellers så går det rett til helvete a) for Folket, på bunnen i samfunnspyramiden og b) det meste av Toppen - Byråkratiet også, dvs. BARNEBARNA! Scenarioanalysen med nærmere og detaljert beskrivelse av dette helvete, for Norge og globalt, er gjengittt like nedenfor i utdraget av Cogripsmodel-Notatet. Dette Notatet er linket opp på bunnen av denne websiden. Nå bør det leses, selv om det fremdeles bare er et foreløpig utkast, klikk på linken ved en laglig anledning. Statsministeren assistert av finasministeren kan begynne med noen justeringer av Statsbudsjettet for 2020 i retning Samgrepspolitikk. DETTE HASTER!

Fotnoter med siste nytt og kommentarer med referanser bl.a. til Cogrips-model og -policy

18.11.2019. «Åpent Brev» ad justering av Statsbudsjettet er oppdatert. Norge snart tilbake i konjunkturkrise tilsvarende i 1989-90? NB! Alle samfunnskriser må som regel løses samtidig! De siste 12 månedene er 6.311 bedrifter gått konkurs eller tvangsavviklet. Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at 6311 norske bedrifter er slått konkurs eller tvangsavviklet i løpet de siste tolv månedene. Vi har gjennom året sett flere kjente kjeder som er slått konkurs. Første ut blant de store og mest synlige konkursene i 2019 var leketøybutikkene i Toys'r'Us/BR. Konkursen som helt klart fikk mest omtale i mediene kom på sensommeren og var Ving-eier Thomas Cook og nå ganske så nylig har vi sett eieren av kosmetikkjedene Vita og Loco har måtte kaste inn håndkleet. På toppen av dette kommer også avviklinger. Som for eksempel Dominos Pizza som har varslet at de vil trekke seg ut av Norge. I alt økte antall tvangsavviklinger med 11,6 prosent bare i oktober – sammenlignet med oktober 2018. Dermed nærmer vi oss tilstanden under finanskrisen, mener Bisnode. For mens det i løpet av 2009 var 6449 bedrifter som ble slått konkurs eller tvangsavviklet - er tallet fra 1. november i fjor og ut oktober i år på 6311. Nå er ikke anslag på antall konkurser i privat næringsliv noen sikker indikator på stigende arbeidsledighet, men dette ser noe faretruende ut for målstyring ned mot 1,5 prosent arbeidsledighet (AKU) i 2019 og 2020 og videre. Kilde: ABC-Nyheter.

10-11.03.2020. Koronavirus og oljepriskrasj: Virusfrykt og redusert økonomisk aktivitet i verdensøkonomien førte til at forrige uke ble den verste uka på Oslo Børs siden 2011. 09.03.2020 gjorde kollaps i oljeprisen at børsen raste ytterligere. Ved åpningen falt børsen 12 prosent, men stabiliserte seg utover dagen 09.03.2020 på 8 prosent. Børsene i USA og resten av Europa opplevde også kraftige fall. Norsk Industri ber staten om krisehjelp. Statsministeren og finansministeren redegjorde for en del mulige tiltak 10.03.2029. Det var først og fremst endringer i permitteringsreglene med mer statlig finansiering som stod på programmet. Sannsynligheten for at vi får en økonomisk krise i Norge og internasjonalt er ganske stor. Den er stor nok til at man må ta høyde for det i planleggingen av den økonomiske politikken. Nå er det tid for praktisk Samgrepspolitikk. Da må en ta hensyn til at folk lar ikke være å kjøpe tjenester og varer fordi de er blakke, men fordi de er redde. En må da bruke offentlige midler mer treffsikkert for å skape jobber og hindre arbeidsledighet, i tillegg til vanlig ekspansiv motkonjunkturpolitikk. I tråd med god Samgrepspolitikk ble det oppfordret til å jobbe mer hjemmefra, og man kan da benytte telefon- og videokonferanser til møter. Utstyr for dette må nå raskt komme på plass. Å jobbe hjemmefra vil også ha en positiv effekt på CO2 utslippet pga. mindre reising.

20.03.2020. Statsrådet legger en rekke nye tiltak på bordet for å håndtere koronakrisen. Kutt i momsen for en del varer og tjenester, nye sykeregler og omfattende statlige lånegarantier er nå på vei. Alt dette, og spesielt kutt i momsen, er i samsvar med god Samgrepspolitikk. Statsrådet foreslår å kutte den lave momssatsen fra 12 til 8 prosent, og foreslår å redusere momsen på persontransport, overnatting og deler av kultursektoren. Det foreslås å redusere momsen fra 20.03.2020, til og med 31. oktober 2020. Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet. Usikkerheten om hvor lenge virusutbruddet varer er stor. Rent teknisk er kostnadsanslagene basert på at de strengeste smitteverntiltakene opprettholdes i to måneder, for deretter gradvis å vende tilbake til det normale. Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig ut i kostnadsanslagene. NØI-INDECO stiller spørsmål om tiltakene er tilstrekkelige. Krisen kan godt bli langvarig - opp i mot ett og et halvt år. Foreløpig ser det ut til at tiltakene er ganske kompatibelt med Samgrepspolitikk.

21.03.2020. Unntakstilstand: Ad krisefullmaktslov = koronaloven. Statsrådets forslag til krisefullmaktslov, som ble lagt fram på torsdag 19.03.2020, fikk krass kritikk av juss-eksperter for å gi statsrådet alt for vide fullmakter. Loven som Stortinget samlet seg om lørdag 21.03.2020, er kraftig strammet inn. – Det var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere. Nå tror jeg at vi har fått de hjemlene vi trenger, sa statsminister Erna Solberg etter at Stortinget hadde stemt over loven lørdag 21.03.2020. - Vi skal ikke ha mer fullmakter enn nødvendig eller lengre enn nødvendig, sa justis-statsråd Monica Mæland (H). Koronaloven gir statsrådet fullmakt til å gjøre endringer i 62 nærmere spesifiserte lover. Det er statsrådet selv som har spilt inn de 62 lovene, men verken Solberg eller Mæland kan love at de har tenkt på alt. – Det kan være vi må komme tilbake til Stortinget med andre lover, sier Solberg. Statsrådet mener loven er nødvendig for raskt å kunne endre Nav-regelverket, slik at folk kan få utbetalt dagpenger og ytelser i tråd med krisevedtakene Stortinget har gjort den siste uka. Men også regler for regnskapsinnlevering, generalforsamlinger, saksbehandlingsregler og pasientrettigheter kan bli endret med grunnlag i loven, ifølge Solberg og Mæland. Det kan også bestemmelser i arbeidsmiljøloven, men statsrådet understreker at partene i arbeidslivet vil bli tatt med på råd. Loven skal bare gjelde i én måned, - foreløpig. – Tidsperspektivet betyr bare at Stortinget må samles flere ganger hvis det er nødvendig. I praksis tror jeg dette er helt i tråd med de behovene vi hadde, sa Erna Solberg lørdag ettermiddag. – Vi vet ikke hva vi står overfor, om vi trenger én, tre eller seks måneder vet vi ikke. Men vi lever godt med dette. Så må vi komme tilbake til tidsperioden, sa Mæland. Kilde: NTB.

24.03.2020. 291.000 personer er nå arbeidsledige i Norge i følge Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken og er de høyeste tallene siden 1930-tallet, ifølge NHO. Den siste uka har 142.000 flere registrert seg som ledige, en økning på 95 prosent, ifølge tall fra Nav som ble lagt fram tirsdag 24.03.2020. Tirsdag 10. mars var 65.000 personer registrert som helt ledige, mot 291.000 i dag. – Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Hovedårsaken er en kraftig økning i antall permitteringer, bl.a. som følge av koronatiltakene statsrådet har innført. 90 prosent av dem som har registrert seg som ledige i løpet av den siste uken, har oppgitt at de er permittert. Tallene er nesten ikke til å fatte, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. – Et land som Norge, kan ikke leve med stor arbeidsledighet. Det er opplagt feil økonomisk, men også sosialt og moralsk, mener Almlid. NHO-sjefen understreker at mange av dem som nå er ledige, er permitterte og dermed skal tilbake i jobb etter hvert. – Men vi sitter også på tall som viser at mange vurderer ytterligere permitteringer, og oppsigelser og nedbemanninger. Det blir verre før det blir bedre, sier han. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kaller situasjonen helsvart.  – Jeg har aldri sett lignende tilstander i norsk arbeidsliv. Dette er svært alvorlig, sier Gabrielsen. NB! God Samgreps-politikk betyr at helsen går foran alt, og statsrådet ser ut til å være på denne linjen, og det er bra, men velferdstiltak til de ledige må sikres også fremover. Norge skal fortsatt være et solidarisk velferdssamfunn, og kjøpekraften til Folket må sikres. Dette er god Samgreps-politikk. Statsrådet fortsetter alle Koronatiltakene, foreløpig til over påske... NØI-INDECO-nettverket støtter helhjertet opp om Korona-dugnaden. Her må man forsøke 100% å slå ned Covid-19 viruset, koste hva det koste vil, til en vaksine er utviklet og anvendt i full målestokk, så populasjonen i det store og det hele blir immune.

25.03.2020. Ny treffsikre næringsstøtte-tiltak varsles: De svært inngripende tiltakene for å begrense korona-smitte har gjort at mange har måttet stenge ned driften helt. Eksempler på dette er frisører, treningssentre, optikere og hudpleiesalonger. Statsrådet og stortinget har kommet med to økonomiske krisepakker, men disse har stort sett handlet om å redusere/utsette betalinger til staten, bedre tilgangen på lån og gjøre permitteringsreglene gunstigere for bedrifter og arbeidstakere. Problemet for mange bedrifter som har måttet stenger er at inntektene falt til null, mens faste kostnader som husleie, rentebetalinger og leie/leasing av utstyr fortsetter å løpe. Utsatt skatt, redusert arbeidsgiveravgift og billige lån hjelper derfor bare delvis på problemene. Nå peker NØI-INDECO og flere ledende politikere fra opposisjonen på Danmark. – Vi må gjøre som de gjør i Danmark: Sikre at de bedriftene som blir fratatt all inntekt over natta får dekket deler av utgiftene sine sånn at de ikke går over ende, sier JHØs partikollega Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Danmark har, som Norge, innført betydelige økonomiske støttetiltak etter å nærmest ha stengt ned deler av næringslivet. En ordning som danskene har innført er at bedrifter som er beordret stengt kan få kompensert opp til 100 prosent av de faste kostnadene fra staten. Ordningen er anslått til å koste staten rundt 13 milliarder danske kroner i måneden. Både NØI-INDECO og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet tar nå til orde for å innføre noe liknende her til lands. Statsrådet jobber nå på spreng med en ny runde krisetiltak som etter planen skal lanseres fredag 27.03.2020. Nærings-statsråd Iselin Nybø sier at en av tiltakene de ser på er nettopp en kompensasjonsordning.  – Vi er i god dialog med næringslivsorganisasjonene NHO og Virke for å se på hvordan vi kan innrette en kompensasjonsmodell. Men detaljene i den er ikke klare, og det må vi komme tilbake på fredag. Men vi jobber altså med en kompensasjonsordning, sier Nybø.

Forøvrig, FHI er enige med NØI-INDECO om Korona-krisens sannsynlige varighet. Camilla Stoltenberg om krisen: Tror vi må leve med tiltak i minst 18 måneder. Norge vil kanskje ikke vende tilbake til normalen før det finnes en vaksine. Det mener direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI), i følge NRK. Nær halvparten av alle yrkesaktive har nå hjemmekontor på grunn av koronaviruset og 47 prosent av disse sier de er like effektive eller mer effektive nå enn  på sin vanlige arbeidsplass. 49 prosent av alle yrkesaktive som ikke er permittert eller sykmeldte svarer at de hadde hjemmekontor torsdag 19. mars. 41 prosent vurderer at de var litt mindre effektive og 12 prosent sier at de var mye mindre effektive på hjemmekontoret denne dagen. Neste ingen svarer at dette ikke fungerte i det hele tatt, melder TØI. - Når denne krisen er over er det ikke utenkelig at vi kan få et oppsving både når det gjelder hjemmekontor og bruk av videomøter, sier forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI. At en så stor andel av befolkningen har mulighet for å jobbe hjemme er interessant i forhold til arbeidsreiser og belastninger på transportsystemet. Mer hjemmekontor kan for eksempel også i en normalsituasjon være med på å lette presset på biltrafikken og kollektivtrafikken i rushtiden, sier Nordbakke, ganske på linje med det NØI-INDECO tidligere har uttalt på dette feltet.

27.03.2020. Ad cash til Korona-rammede bedrifter. Statsrådet foreslår at staten – felleskassen - dekker en del av de faste utgiftene for bedriftene som er koronarammet. Tiltaket anslås å koste 10–20 milliarder kroner per måned. – Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt, sier finans-statsråd Jan Tore Sanner (H). – Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier  Sanner. Målet er at ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og den utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto, opplyser statsrådet. NØI-INDECO støtter dette tiltaket, og mener man bør heller være litt for raus, enn knipen. Dette gjelder også utbetalinger til Folket, herunder også koronarammede selvstendige næringsdrivende. Er det problemer med finansieringen får man ty til Kvantitativ lettelse (engelsk: quantitative easing, QE), dvs. "trykke noen ferske penger". Faren for inflasjon er minimal i denne situasjonen.

28.03.2020. De rødgrønne blokkerer kriseforskrifter. Fredag 27.03.2020 fikk Stortinget oversendt et første sett med nye forskrifter fra statsrådet under Koronaloven, som gir statsrådet vide fullmakter til å iverksette krisetiltak. Alle slike kriseforskrifter kan blokkeres av et mindretall på en tredel av de folkevalgte på Stortinget, og den muligheten har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG nå bestemt seg for å benytte seg av. De fem partiene blokkerer et sett med forskriftsendringer på utdanningsfeltet, opplyses det i en pressemelding lørdag 28.03.2020. NØI-INDECO får støtte for sitt forslag om kvantitativ lettelse for å finansiere Korona-tiltak.  – Trykk heller penger enn å tappe Oljefondet til Korona-krisetiltak, anbefaler Jørgen Randers og Thorvald Grung Moe.  «Vi trenger ikke trekke på Oljefondet for å finansiere krisetiltak. Det kan Norges Bank gjøre - med et tastetrykk.» Det skriver professor emeritus Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI og forsker og tidligere spesialrådgiver ved Norges Bank, Thorvald Grung Moe, i en kronikk i Klassekampen lørdag 28.03.2020. Hundrevis av milliarder går nå med i krisetiltak i forbindelse med Korona-epidemien. De to ekspertene maner Storting og regjering til å la verdiene forbli i Oljefondet og heller la sentralbanken trykke penger som fordeles på folk så de kan opprettholde aktivitet. I normale tider forbyr eksisterende lovverk sånne ting av relativt gode grunner – gode grunner særlig for de rikeste, for de ikke har interesse av inflasjon, svarer Randers. – Men nå blir det heller ikke inflasjon fordi kapasitetsutnyttelsen er så lav, legger han til. En presisering fra NØI-INDECO: Kvantitative lettelser brukes til å finansiere a) innenlandsk virksomhet og etterspørsel, mens Oljefondet (SPU) brukes til b) å finansiere importoverskuddet. Man kan nå a) benytte sjansen til bl.a. å bytte ut bilparken til hydrogen og elektrisk til en billig penge og anskaffe annet grønt utstyr, og b) bygge infrastruktur i denne sammenheng, samt bredbånd over hele landet, c) delvis i offentlig finansiert, mye i kommunalt - og delvis privat regi. Her må nå det offentlige tenke og handle desentralisert planøkonomisk i Koronakrisetider. Man må nå ruste opp kommunene m.v. til den nye grønne tid etter Koronakrisen.

30.03.2020. Ekstramilliarder til kommunene. Det ligger etter det NRK kjenner til, an til at norske kommuner og fylker får ekstrabevilgninger på 5-7 milliarder kroner i forbindelse med Koronakrisen. Statsrådet ønsket først ikke å beløpsfeste dette, men har valgt å komme opposisjonen i møte. NØI-INDECO hilser dette velkommen, men mener beløpet er alt for lite. Det må nå settes i gang reparasjoner, vedlikehold og realinvesteringer i kommunene i stort monn, for å avhjelpe arbeidsledighet blant håndverkere m.v. og som nevnt for å ruste opp kommunene for den nye grønne tid etter Koronakrisen. Dette er god Samgreps-politikk. Finans-statsråd Jan Tore Sanner (H) anslo mandag 30.03.2020 i et brev til Stortinget at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner fram til slutten av mai 2020, noe som er mer enn først anslått.

31.03.2020. I Korona-tiltakspakke nr. 3 ble den lave momssatsen som statsrådet har gått inn for å redusere til 7 prosent, ytterligere redusert til 6 prosent. I tillegg blir det kompensasjon til kollektivselskapene for tapte billettinntekter. Flertallet på Stortinget er enige om å øke støtten til studenter. I tillegg skal partiene ha blitt enige om en pakke for å få i gang grønne investeringer, bl.a. i form av havvind. Det ble i første omgang bevilget 5 milliarder kroner mer til kommunene, og at staten forplikter seg til å dekke kommunenes merutgifter i forbindelse med Koronakrisen.

06.04.2020. Helsestatsråd Bent Høie (H) mener at Koronaepidemien i Norge er under kontroll. Virussmittede nordmenn smitter sannsynligvis ca. 0,7 personer i gjennomsnitt. NØI-INDECO advarer sterkt mot å slippe opp på Korona-tiltakene. Kontrollen er skjør. Helsen går foran alt - også økonomien, men velferden til Folket må sikres.

07.04.2020. Over 400.000 har søkt om dagpenger hittil i år, opplyser Nav. Ordningen med kontantstøtte til Koronarammede bedrifter går gjennom i stortinget. Kompensasjonsordningen for bedriftene ble lagt fram på Stortinget tirsdag 07.04.2020. Bedriftene trenger kontantstøtte, det er alle enige om, og pakken har blitt bedre gjennom forhandlingene på Stortinget. NØI-INDECO hilser kompensasjonsordningen for bedriftene velkommen, men advarer mot mulig misbruk. Dette er god Samgreps-politikk. NB! Statsrådet åpner for å slippe opp på en del av Korona-tiltakene. Dette gjelder særlig skole og barnehager, men også en del næringsdrivende. NØI-INDECO er sterkt mot dette "frislippet" i Korona-tiltakene. Dette vil sannsynligvis svi seg signifikant i antall Koronarelaterte dødsfall i Norge.  

07.05.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Dette vil ventelig stimulere eksport-etterspørselen via lavere valutakurs, boligetterspørselen og investeringsetterspørselen generelt noe pga. lavere NIBOR-rente, men begrenset på grunn av generell pessimisme i næringslivet, og redusert import-etterspørsel på grunn av høyere pris på import. Alt i alt vil total etterspørsel i Norge ventelig gå noe opp, og BNP gå noe opp, og arbeidsledigheten dermed gå noe ned, men effekten er begrenset på grunn av Koronatiltakene. Dette er god Samgrepspolitikk.

12.05.2020. Ad revidert stats- og nasjonalbudsjett. I revidert statsbudsjett for 2020 forslår statsrådet en relativt ekspansiv motkonjunkturpolitikk, med bruk av ca. 4,2 prosent av SPU (Oljefondet) mens handlingsregelen tilsier maksimalt 3 prosent. Her kunne man brukt noe kvantitative lettelser, og dermed spart på oljepengebruken. NØI-INDECO mener det trengs enda mer ekspansiv finanspolitikk, spesielt i retning mer grønn økonomi. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Også kommuneøkonomien må styrkes mer. For øvrig gjelder fortsatt at helsen - koronatiltak - går foran alt - også økonomien, men velferden til Folket må sikres. Statsrådets forslag til revidert statsbudsjett er litt for lite ekspansivt og grønt til å være optimalt god Samgrepspolitikk, men er ikke så helt ille.

[pic]

Følg med, oppdateres ofte - klikk på:[pic]

IJ@

International Journal of Anarchism

ifa-Solidaritet - folkebladet - © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 - no 1 (49) editor H. Fagerhus

Bulletin of the Anarchist International

The Global People's Council: The People's economic-political demands

by Mr. Dabanga - Spokesperson for The Global People's Council - Updated

Distributed world wide 12.03.2020

The People's global demands related to the Cogrips-model, the Green Global Spring Revolution (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

The probably best way to fulfill the demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian. Because 1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined; 2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. Anarchy & Anarchism - in each country and global and 3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real Democracy = Anarchy & Anarchism, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

The Global People's Council (PC):

[pic]

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

Web: - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

27.02.2020[pic]

A little about GDP, Green GDP and Green Growth!

GDP, or Gross Domestic Product, is arguably the most important of all economic statistics as it attempts to capture the state of the economy in one number. GDP represents the value of goods and services produced in the country from all sections of the economy; agriculture, manufacturing, energy, construction, the private service sector and public sector. GDP can be measured in three ways:

• The value of the goods and services produced; which is known as the output measure

• The value of the goods and services purchased by households, by public sector, from overseas (export - import) and by business in terms of investment in machinery and buildings. This is the expenditure measure, and measures total demand for GDP.  

• The value of the income generated mostly in terms of profits and wages; which is known as the income measure.

In theory all three approaches should produce the same number. In most countries the office for national statistics publishes one single measure of GDP, based on a best estimate using all three ways of measuring. Usually the main interest in the GDP figures is in the quarterly [or yearly] change in GDP in real terms - volume, that is after taking account of changes in prices (inflation).

The price level of GDP is measured by the GDP deflator, i.e. price index for GDP. GDP-nominally/GDP-deflator = GDP in real terms - volume. Say, if GDP increases 5% (= 1. 05), and the inflation is 3%, the price level increases 3% (= 1.03), from the previous period; the GDP volume, i.e. in real terms, has increased 1.05/1.03 =  1.0194, about 1.9 %. Thus the real economic growth is 1.9%.

If the GDP measured in real terms is up on the previous three months, the economy is growing. If it is negative it is contracting. And two consecutive three-month periods of contraction mean an economy conventionally is said to be in recession. If the price level is decreasing, i.e. the inflation is negative, it is called deflation. Calculating a GDP estimate for all three measures is a huge undertaking. The output measure alone - which is considered the most accurate in the short term - involves often surveying tens of thousands private firms and public sector.

Usually first an early or "flash", estimate of the real growth in economic activity is published, but this is revised as more information is gathered. Revisions can be made as much as 18 months to two years after the first "flash" estimate. GDP is the principal means of determining the health of the economy and is used widely, nationally and internationally. GDP is used internationally by the various financial bodies such as OECD, IMF, and the World Bank to compare the performance of different economies. The European Union also uses GDP estimates as a basis for determining different countries' contributions to the EU budget. From .

GDP per capita, the average real income per inhabitant of a country, is also an important measure. This measure is also one among other measures in estimation of the libertarian degree of a country, see Ranking .

Green Growth: GAIA and GGS mean it is possible to have environmentally sustainable economic growth in the society, both locally and globally, if we do the right things. This means development of new and realistic (i.e. not fantasies about working CO2 cleaning on large scale, and fusion based nuclear energy) environmentally friendly technology and substitution of old and polluting etc. industry towards more environmentally friendly industry. Via substitution towards green economy in demand, production and distribution an environmentally sustainable growth with full employment, efficient and fair, is possible - on our limited earth. Thus GAIA and GGS oppose certain technological advances which are contributing to ecological and environmental decay. Fossil energy, especially coal, but also oil and gas etc., must be replaced with green energy. Furthermore birth control and very limited population growth, are necessary to achieve environmentally sustainable economic growth. The GDP, Gross Domestic Product, must be based more on services and low-energy products in general, and less on material goods and high-energy products in general. Materials in general must be recycled more than today. Slowly as time goes by introducing less work-time and more holidays, are also a part of the solution. If all the mentioned conditions are fulfilled, high economic growth is possible, GDP per capita will increase significantly over time, and the growth will also be environmentally sustainable. Especially, the problem with manmade global warming will be solved. The Institute of Industrial Economics (INDECO) in Oslo, Norway has developed a general Cogripsmodel, with a realistic plan, that if implemented via Cogripspolicy, will create considerable environmentally sustainable economic growth, at least 3 - 5 percent yearly growth in GDP, i.e. significantly substituted towards green energy and other products, and much based on services, less on material goods.

However, the present economic growth, with the traditional composition of GDP, is too much based on material goods and high-energy products, too little recycling, uncontrolled population growth, coal and other fossil energy as input, too much waste in general, etc. to be environmentally sustainable. If the political economy broadly defined doesn't manage the necessary substitution towards green economy in demand, production and distribution, including development of lots of new and realistic environmentally friendly technology, the economic growth must be reduced or stopped, or else our planet GAIA will be ruined by pollution and climate change including manmade global warming. But this linear approach, without significant substitution, means a very bad situation for the People and also most likely very authoritarian. INDECOs Cogripsmodels and Cogrips-policy, see indeco.no, with a lot of substitution towards green in the political economy broadly defined and in the GDP, is a much better including democratic solution for the People. By the way the GDP, the Gross Domestic Product, is defined, explained and discussed very well at the political economy files at anarchy.no , use the anarchist search engine via "Links" at anarchy.no to find the stuff. From  .

Link til Planen - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

Mvh. NØI-INDECO-nettverket, ved forskningssjef Jens Hermundstad Østmo 27.02.2020.

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med NHH og UiO professorer) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Denne Pressemeldingen er også publisert på GGS's aksjonsside.

PS.06.03.2020. Har tatt med litt fra GGS-fronten, fra Anna Quist: 06.02.2020. Congrat-lations on National Sami Day. Reindeer husbandry emits little greenhouse gases! Gratulerer med nasjonaldagen Samer. Reinsdrift slipper ut lite klimagasser! @-greetings from Anna Quist for GGS and Timian Sabatini for INDECO.NO.

24.02.2020. Thanks from Sametinget for greetings from GGS and INDECO on National Sami Day.

|E-poasta ● E-post Geasa/Til: |The Green Global Spring Revolution - GGS og INDECO v/Anna |

| |Quist og Timian Sabatini, ifa@anarchy.no |

|Geas/Fra: |Hege Schanche, +47 78 47 41 04 |

|Min čuj./Vår ref: |18/809 - 35 |

|Beaivi/Dato: |24.02.2020 |

Takk for hilsen/Thank you for sending greetings

Takk for din hilsning i forbindelse med samenes nasjonaldag. Det setter vi stor pris på. Thank you for sending us greetings on Sami National Day, we profoundly appreciate that.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Hege Schanche

ráđđeaddi/rådgiver

Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok /Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 E-mail: samediggi@samediggi.no Web: samediggi.no

28.02.2020. A brief update about some of the latest direct actions from GGS and associates. 13.02.202: Resolution from the Anarchist International (AI/IFA) and the Anarchist Confederation of Asia and the Middle East (ACAME) on the Trump 2020 plan for solution to the Israel vs Palestine conflict. Click on for more information. 19.02.2020: GGS & The AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council - Revolutionary pilots (= revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism, and 2. survival vs the end of mankind! Click on for more information. 23.02.2020: IJ@ 1 (41) about the Arab Spring is updated. The Situation in Algeria - the Hirak (movement). Also the latest about Sudan and Lebanon in this newsletter! Click on for more information. Our consultants/advicers at INDECO.NO, with JHØ as primus motor, have had several important Press Releases lately, also published at this GGS website, the most important "NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN)" is placed at the top of the GGS-site. Click on for more information. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

29.02.2020. Direct global action e-mail-campaign titled: "Drop Coal Now! Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - No 1: China, USA & EU! Drop Coal!" Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

01.03.2020. US and Taliban sign "historic peace in our time deal" [remember Chamberlain and Hitler in 1938 ], USA giving in to the Taliban islamist terrorists ultra-fascists, to end the 18-year war Feb 2020. To hell with Trump! USA og Taliban signerer "historisk fred i vår tid avtale" [husk Chamberlain og Hitler i 1938], USA ga etter for Taliban islamistiske terrorister ultra-fascister, for å avslutte 18-års krig i  februar 2020. Til helvete med Trump!

US and Taliban sign "historic peace in our time deal" [remember Chamberlain and Hitler in 1938 ], USA giving in to the Taliban islamist terrorists ultra-fascists, to end the 18-year war Feb 2020. The  United States and Taliban signed the "peace deal" Saturday 29.02.2020 aimed at bringing an end to the country's longest war. The agreement sets the stage for the withdrawal of US troops from Afghanistan more than 18 years after President  George W. Bush ordered bombing in response to the 9/11 attacks in 2001. The US has spent more than 750 billion fighting the war, which has cost tens of thousands of lives on all sides. The "historic deal" was signed in Doha, Qatar, by US special envoy Zalmay Khalilzad and Taliban political chief Mullah Abdul Ghani Baradar. US Secretary of State Mike Pompeo was on hand to witness the ceremony, but this shameful retirement from fighting ultra-fascism is 100% the responsibility of the coward and "free rider" in the fight against fascism: Donald Trump.

All U.S. troops are going to withdraw from Afghanistan under the "peace deal" --  the "conditions-based" withdrawal will be completed in 14 months if Taliban "keep commitments". The signing between Zalmay Khalilzad and Taliban officials will set the stage for the final withdrawal of U.S. troops from Afghanistan after 19 years of violence that has killed more than 3,500 Americans and coalition troops and tens of thousands of Afghans since the US invasion following the terrorist attacks  of September 11, 2001. The Taliban will of course soon after the 14 months establish an islamist, totalitarian, ultra-authoritarian and ultra-fascist, ochlarchy STATE, with a large very top-heavy and repressive islamist pyramid  Bureaucracy.  To hell with Donald Trump. The fight against fascism, including anti-climate policy and terrorism and ochlarchy in general, continues – for real, including green, democracy in all cou