CÔNG TY TNHH MTV TM-DV TIN HỌC LÊ HUYC?NG TY TNHH MTV TM-DV TIN H?C L? HUY??a ch?: 200-204 B?c H?i?- F6 - Q.TB.TP HCM?????????? Mst: 0305907716C?ng viên Lê Th? Riêng qu?o vào B?c H?i Website linh ki?n:Website Camera:tinhoclehuy.vn ------------------0000000------------------Ch? nh?t: B?N H?NG T?I: 204 B?C H?I , PH??NG 6, QU?N T?N B?NH.T?(Sáng 9h ??n 16h30)QU? KH?CH LI?N L?C THEO S? : 028.3970.3325-39703271(line 107) - 0942.996.446KD Showroom:? ?T (028)3970.3271(Line:101-102-103-104-105-106)KD S?: 0932.774.558(c.Lan) ///SKY3: kinhdoanh03_lhc 0902.676.050(c.D??ng)///SKY4: kinhdoanh04_lhc0122.699.3226( c.Ng?n ) ///SKY2:kinhdoanh02_lhcTr? l?i Facebook/Web: vi tinh lê huy///SKY6:kinhdoanh06_lhc (c.Phúc)H? tr? K? thu?t:028.3970.3271-028.3970.3325(line :111)-a.C?ng, a.Ph??ng Sky online :kythuat_lhc0906.839.783(c.Hoa)///SKY5:kinhdoanh05_lhcHotline:0902 569783(a.Huy)///SKY1:kinhdoanh01_lhcQu? khách ph?n h?i thái ?? ph?c v? c?a nh?n viên theo s? Hotline trên. Mail ??t hàng t?ng h?p:Sales@.vn Mail báo giá nhà Ph?n ph?i và ph?n h?i ? ki?n: Sale@Th?i gian làm vi?c: T? th? 2 ??n th? 7 hàng tu?n Sáng 8h ??n 12h chi?u 13h30 ??n 18h00(Xin Qu? khách g?i trong gi? làm vi?c)-------------------------------------------------------------------------------------------------------* Quy ??nh ??i ,tr? hàng:- Hàng ?? mua quá 1 ngày chúng t?i kh?ng nh?p l?i.- Qu? khách ??i, tr? hàng b? l?i sau 10h30 sáng(ch? nh?t kh?ng gi?i quy?t ??i tr? hàng)TT B?o hành 204 B?c H?i: 0942.996.446 –- (028)3970.3325-3970.3325(line 107)Zalo chat: 0942.996.446(ch? Vy - a.Nguyên)(N?u Qu? khách g?i mà b?n máy thì vui lòng ?? l?i tin nh?n, b?o hành s? g?i l?i)T.gian nh?n và tr? b?o hành: -B?t ??u t? 13h30 ??n 17h30 hàng ngày th? 2 ??n th? 7(ch? nh?t ngh?)Qu? khách ph?n h?i v?n ?? b?o hành theo s? Hotline: 0906.839.783 ho?c nh?n tin.L? HUY lu?n lu?n l?ng nghe m?i ? ki?n góp ? qu? báu c?a Qúy Khách.V? cách ph?c v? c?a nh?n viên b?o hành, c?ng nh? h?u m?i sau bán hàng.----------------------------------------------------------------------------------------- ?? thu?n ti?n cho Qu? khách nh?n ?c hàng nhanh nh?t sau khi ??t hàng và sai sót hàng . - Chúng t?i cung c?p s? ?i?n tho?i nh?n viên ?i?u hàng A. Sang: 0907.549.001B?NG B?O GI? LINH KI?N 06/11/2017 NH?N CUNG C?P T? V?N V? THI C?NG M?Y ??O BITCOINlink xem hàng m?u: (QU? KH?CH ??T VGA BITCOIN AMD -NVIDIA THEO HOTLINE)ANH HUY: 0902.569.783-0906.839.783(CH? NH?T B?N H?NG B?NH TH??NG T?I: 204 B?C H?I-F6-Q.T?N B?NH) (S?NG T? 9H ??N 16H CHI?U)QU? KH?CH MUA LINH KI?N HO?C SERVER L?M GAMES-NET S? ???C L? HUY H? TR? H?NG THAY TH? TRONG SU?T TH?I GIAN B?O H?NH.CUNG C?P LAPTOP-M?Y B? L?P R?P V? M?Y B? TH??NG HI?U CHO C?C D? ?N, C? QUAN NH? N??C, TR??NG H?C V?I S? L??NG L?N GI? CAMERA XEM T? WEBSITE: CHI?T KH?U 65% ??N 70%KBVISION USA: CHI?T KH?U 60% ??N 65%VANTECH: CHI?T KH?U 60% HIKVISION-PARAGON-DAHUA-JTECH+ KH?O S?T THI C?NG L?P ??T PH?NG NET: XEM TH?M + C? THI C?NG L?P ??T CAMERA T?N N?I . + NH?N S?A CH?A LAPTOP C?C LO?I.+ THAY TH? M?N H?NH,B?N PH?M,PIN,HDD LAPTOP.B?T ??U T? NG?Y 8/8/2017 L? HUY ?P D?NG Cà th? t?i n?i bán. Các lo?i th? ch?p nh?n : các lo?i th? tín d?ng , ATM ???c ng?n hàng nhà n??c c?ng nh?n h?p pháp. ( m?c thu phí nh? sau )1. ??i v?i th? n?i ??a do agribank phát hành: t?i thi?u 0.2% s? ti?n giao d?ch??? ??i v?i th? n?i ??a do các ng?n hàng khác phát hành: t?i thi?u 0.3% s? ti?n giao d?ch??? ??i v?i th? visa, master card: t?i thi?u 1.3% s? ti?n giao d?ch.QUY? KHA?CH HA?NG THANH TOA?N CHUYE?N KHOA?N QUA TA?I KHOA?N NGA?N HA?NG:TK CO?NG TY :CO?NG TY TNHH MO?T THA?NH VIE?N TM - DV TIN H?C LE? HUY??????????? STK ACB: 47770399 Nga?n ha?ng: ACB – Chi Nhaùnh B?c H?i –Q10-TP.HCMSTK VIETCOMBANK: 0071001174629 Nga?n ha?ng: TMCP NGO?I TH??NG VN– CN TP.HCM-PGD LE TH? RI?NGTK CA? NHA?N :Le? Nh? Huy???Soá ta?i kho?n : 1606?2053?78738????? Nga?n Ha?ng?? : Argibank – AN PHU? - HCMLe? Nh? Huy???Soá ta?i kho?n :?110 115 339????????????? Nga?n Ha?ng?? : ACB – CN B?c H?i –Q10Le? Nh? Huy???Soá ta?i kho?n :?1402 3852 241015 ?? Nga?n Ha?ng?? : Techcombank – CN Ta?n BìnhVo? Thò Khaùnh?Linh??Soá ta?i kho?n?? :? 0071 0010 12796???? Nga?n Ha?ng:?Vietcombank – HCMVo? Thò Khaùnh?Linh??Soá ta?i kho?n?? :? 060107436424 Nga?n Ha?ng:??SACOMBANK, PGD Q1 – HCMVo? Thò Khaùnh?Linh??Soá ta?i kho?n?? :? 102 0069 06641 Nga?n Ha?ng:??VIETTINBANK – HCMVo? Thò Khaùnh?Linh??Soá ta?i kho?n?? :? 0104 615 423???? Nga?n Ha?ng:???o?ng A? – HCM1.Bán Hàng ?úng Theo B?ng Giá(L?p ??t mi?n phí cho Qu? khách mua tr?n b? máy tính)2.Chuy?n hàng ?i t?t c? các t?nh thành trong c? n??c.3. N?i cung c?p linh ki?n vi tính s? và l?, laptop, linh ki?n laptop, Camera quan sát uy tín nh?t.4.Ch? ?? b?o hành chu ?áo g?i và nh?n hàng t?i chành xe trong su?t th?i gian b?o hành.LIST H?NG GI? T?T & LINH KI?N PH?C V? BITCOINB?NG ??N TI?T KI?N ?I?N: xem link hình ?nhóng ?èn Led Buld 40W62.000Bóng ?èn UFO 24W68.000Bóng ?èn UFO 36W95.000Bóng ?èn UFO 50W115.000Bóng ?èn c?m ?ng 12W35.000Bóng ?èn Compad 4U-55W42.000Bóng ?èn 3w-5w có ngu?n USB13.000Bóng ?èn LED 15W B?t mu?i50.000Bóng ?èn PHA 50W120.000Bóng ?èn PHA 20W C?M ?NG235.000Bóng ?èn LED BULDS 10W32.000Bóng ?èn LED BULDS 12W35.000Bóng ?èn LED BULDS 15W38.000Bóng ?èn LED BULDS 20W45.000Bóng ?èn LED BULDS 30W50.000?U?I ??N C?M ?NG95.000Acesspoint???repeater?Asus? RT-N12+ 2antens 5dbi 300Mbps(Bào hành 3n)380.000COMBO BOSSTON VIP 3 M?N GI? HOT CHO GAMES TH? B?O H?NH 12TH:+ B?N PH?M C? BOSSTON MK 917 LED RGB + MOUSE BOSSTON GM200 NHI?U M?U T? CHUY?N +TAI NGHE CAO C?P BOSSTON HS300 LED 820.000COMBO BOSSTON VIP 3 M?N GI? HOT CHO GAMES TH? B?O H?NH 12TH:+ B?N PH?M C? BOSSTON MK 915 LED RGB + MOUSE BOSSTON GM500 NHI?U M?U T? CHUY?N+TAI NGHE CAO C?P EXAVP EX560 LED RUNG 7.11.040.000LAPTOP ASUS E402SA-WX251D N3060/2GB/500GB/DVDRW/14”5.050.000PRIME B250M-K KABYLAKE: 1.600.000 VN?--- T?NG K?M ?O M?AK?M CPU G4600 BOX CH?NH H?NG:1690K GI?M TH?M: 10KVGA ZOTAC GT710/2GB/D3/64BITS—CH?NH H?NG FPT 36TH?NG700.000VGA GALAXY GT730/2GB/D5/64BITS—CH?NH H?NG 36TH?NG1.380.000LCD AOC I2269VW FULL VI?N –IPS (DVI/VGA)—CH?NH H?NG 36TH2.150.000COMBO PH?M CHU?T NEO KM101-BKL(?EN)—BH 12TH TEM AMC100.000B?N PH?M DARE-U LK145 LED 7 M?U GI? C?- B?O H?NH 24 TH?NG340.000NGU?N RAIDMAX RX-700AC 700W (CHUY?N BITCOIN)b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS1.450.000NGU?N RAIDMAX 1200AE-B 1200W GOLD 80PLUS CHUY?N ??O BITCOIN BH 3 N?M CH?NH H?NGT?NG PH?M GI? C? I-ROCK IR6-W3.350.000CHU?T KH?NG D?Y NEO CH?NNH H?NG B?O H?NH 1 N?M75.000CHU?T KH?NG D?Y MOTOSPEED G12 B?O H?NH 1 N?M50.000CHU?T ASUS CERBERUS USB LED CHUY?N GAMES BH 1 N?M250.000FAN CASE FROST 12CM/LED(XANH/??/TR?NG) CH?NH H?NG55.000FAN CASE VSP 12CM/LED 15 B?NG48.000FAN CASE VSP 12CM/LED 33 B?NG(XANH/??/TR?NG)58.000CASE BITCOIN G?N ???C 8 VGA1.300.000Mi?ng nh?a v? sinh máy tính(Super Clear)5.000BALO CH?NH H?NG ASUS100.000CAMERA V? ??U GHI TH?NG MINH TH??NG HI?U M? KBVISION- H?NG NGUY?N CHI?C - GI? T?T(bao hành 24 tháng)QU? KH?CH CALL GI? T?TCAMERA USA KBVISION KX-2011C4 -HDCVI 2.0M T?NG K?M ?O M?A580.000CAMERA TH?N KX-1301C(1.3)- KBVISION T?NG K?M ?O M?A560.000CAMERA DOM KX-1012C4(2.0)- KBVISION T?NG K?M ?O M?A460.000CAMERA TH?N KH-4C2001(2.0)- KBVISION T?NG K?M ?O M?A655.000CAMERA TH?N KX-2001S4(2.0)- KBVISION: 575.000 VN? CAMERA USA KH-4C2001(2.0)- KBVISION: 655.000 VN?CAMERA USA KR-4C20B( 2.0)- KBVISION: 970.000 VN? CAMERA USA KX2003C4( 2.0)- KBVISION : 850.000 VN? T?M XA H?NG NGO?I 60-80MCAMERA USA KB-1004C-HDCVI: 290.000 VN?CAMERA USA KX-1003C4-HDCVI: 340.000 VN?CAMERA USA KX 1002C4-HDCVI: 380.000 VN?CAMERA USA KX-1001S4(4 IN 1- 1.0) V? S?T: 380.000 VN?CAMERA USA KB-1301C/KB/KX 1302C-HDCVI 1.3M: 560.000 VN?CAMERA USA KX-2011C4 -HDCVI 2.0M: 580.000 VN?CAMERA USA KB-2001C/KX2001S4/KX2002C4-HDCVI: 690.000 VN?CAMERA USA KX1003C-HDCVI 1.3M: 740.000 VN?CAMERA USA KX-2K11C -HDCVI 4.1: 990.000 VN? (Nh?p Kh?u Chính Ng?ch) CAMERA USA KX-1001N- IP 1.0: 950.000 VN?CAMERA USA KB-1301N/1302N- IP 1.3: 1.390.000 VN?CAMERA USA KB-1301WN/1302WN- IP 1.3(CAMERA IP WIFI): 1.790.000 VN?T?T C? C?C LO?I CAMERA KBVISION ??U T?NG ?O M?A??U GHI KB-NVR8104WND(??U GHI H?NH IP KO D?Y)?: 3.280.000 VN???U GHI 4 K?NH KX-7104TD5 HD CVI(V? NH?A)?: 1.140.000 VN???U GHI 4 K?NH KX-7204D5 HD CVI(V? S?T)?: 1.390.000 VN???U GHI 8 K?NH KX-7108-TD5 HD CVI(V? NH?A): 1.700.000 VN???U GHI 8 K?NH KX-7108-D5 : 2.130.000 VN???U GHI 4 K?NH KX-2K8104-D4 : 2.390.000 VN?(??U GHI 2K CH?Y ?C CAM 4.1)??U GHI 4 K?NH KX-2K8108-D4 : 3.100.000 VN?(??U GHI 2K CH?Y ?C CAM 4.1)??U GHI 16 K?NH KX-7116-D5: 3.300.000 VN???U GHI 24 K?NH KX-8224D-D5: 6.460.000 VN???U GHI 32 K?NH KX-8332-D4: 8.900.000 VN? ??U GHI 4K?NH 2.0 KX 8104D5 FULL HD ??U GHI 5 IN 1 ?: 1.690.000 VN? H? tr? k?t n?i cùng lúc Camera CVI / analog / IP (t?i ?a 2 camera IP 2Mp )??U GHI 8K?NH 2.0 KX 8108D-F4 FULL HD ??U GHI 5 IN 1 ??: 2.700.000 VN? H? tr? k?t n?i cùng lúc Camera CVI / analog / IP (t?i ?a 2 camera IP 2Mp )??U GHI 16 K?NH 2.0 KX 8216D5 FULL HD ??U GHI 5 IN 1 ?: 5.250.000 VN? H? tr? k?t n?i cùng lúc Camera CVI / analog / IP (t?i ?a 2 camera IP 2Mp )T?T C? C?C LO?I ??U GHI KBVISION ??U T?NG N?N B?O HI?MCAMERA NGU? TRANG QTX 510 AHD 1.3: 595.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 2122 AHD 1.3: 585.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 2123 AHD 2.0: 820.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 4163 AHD 2.0(DOM): 655.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 4191 AHD 1.0(DOM): 565.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 3701 AHD 1.0: 595.000 VN? CAMERA QUESTEK QTX 3700(600TVL) analog?: 650.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 3710(1000TVL) analog?:655.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX 3708 analog?800TVL?: 615.000 VN?CAMERA QUESTEK QTXB 2120 analog 600TVL?: 470.000 VN?CAMERA QUESTEK QTXB 2128 analog 800TVL?: 530.000 VN?CAMERA QUESTEK QTXB 2130 analog 1000TVL?:570.000 VN?CAMERA QUESTEK IP QTX 9411 AIP 1.0 MP: 585.000 VN?CAMERA QUESTEK IP QTX 908 IP 1.0MP: 1.395.000 VN?T?NG K?M ADAPTER CAMERA 2ACamera AHD J-Tech AHD3206 ( 1MP, 3 IR array 20mm ) bh 24t220.000Camera AHD J-Tech AHD5610B (2MP, 12 IR led 10mm ) bh 24t380.000CAMERA AHD VDTECH 3060AHD 2.0 bh 24t580.000RAM DDR3 2G/1600 DATO CH?NH H?NG ANH NG?C-36TH?NG300.000RAM DDR3 2G/1600 GEIL CH?NH H?NG VI?N S?N-36TH?NG365.000RAM DDR4 4G/2133 GALAXY CH?NH H?NG SAO BI?N-36TH?NG850.000RAM DDR4 GEIL 8GB/2400 ?EVO X(T?N NHI?T LED)--(36th)2.200.000RAM DDR3 PATRIOT 8G/1600 -36 TH?NG AMC1.300.000RAM DDR4 CRUCIAL 8G/2400(T?N NHI?T) -36 TH?NG VITA2.100.000Ph?n M?m Di?t Virus?ANTI BITDEFENDER 1PC 2017 - GI? H?P 150K T?NG kèm N?N B?O HI?M SL C? H?N80.000Ph?n M?m Di?t Virus?INTERNET BITFENDER 1PC 2017-- GI? H?P 250K T?NG kèm N?N B?O HI?M SL C? H?N125.000Mercury MW300RE(K?CH S?NG 2 R?U MERCURY K?T N?I C?NG USB) 200.000DLINK DAP-1320 (lo?i di ??ng 300Mbp , g?n tr?c ti?p ? c?m ?i?n 220VAC) 2 ?ng ten ng?mT?NG K?M ?O M?A450.000TP-link M7350 WiFi Di ??ng? G?N ???C SIM 4G - Màn hình 1.4 inch- Pin s?c 2550Mah T?NG B?T BI 1.280.000PH?T WIFI ?A B?NG T?N TPLINK Archer C20-AC900- K?t n?i ??ng th?i?t?c ?? 450Mbps ? b?ng t?n 2.4GHz và 433Mbps ? b?ng t?n 5GHz cho t?ng b?ng th?ng kh? d?ng lên ??n 900Mbps T?NG K?M ?O M?A498.000PH?T WIFI TOTOLINK N200RE Chu?n N 300Mbps- 2 ANTENS- B?O H?NH 24 TH?NG190.000PH?T WIFI ?A B?NG T?N TOTOLINK N600R Chu?n N 600Mbps- 4 ANTENS- B?O H?NH 24 TH?NG T?NG K?M ?O M?A405.000PH?T WIFI ?A B?NG T?N TENDA F9 Chu?n N 600Mbps- 4 ANTENS- B?O H?NH 36 TH?NG T?NG K?M ?O M?A405.000SSD GLOWAY 60GB -B?O H?NH 3 N?M –C.H?NG750.000SSD GLOWAY 120GB -B?O H?NH 3 N?M –C.H?NG1.080.000SSD SILICONPOWER S55 120GB-B?O H?NH 3 N?M1.170.000SSD SILICONPOWER S55 240GB-B?O H?NH 3 N?M1.950.000SSD J&A(JS500) 120GB-B?O H?NH 3 N?M—ANH NG?C1.120.000SSD SANDISK 480GB-B?O H?NH 3 N?M3.450.000B?N PH?M GI? C? I-ROCK IR6-W(USB)—BH 12TH200.000BIOSTAR TB250 SK 1151 C?Y BITCOIN(6 khe vga + 1khe M2)---BH 36TH1.990.000ASROCK H81 PRO BTC- 6 KHE VGA-BITCOINB?O H?NH CH?Y N? 3 N?M1.490.000ASROCK H110 PRO BTC- 13 KHE VGAB?O H?NH CH?Y N? 3 N?M2.650.000LOA JERRY D5 5.1 C?C HAY B?O H?NH 12THBLUETOOTH + REMOTE 1.500.000CASE 4U + 3 FAN 12CM(G?N 8 VGA ??O COIN) BITMAN APW3 1600W (M?Y ??O BITCOIN)b?o hành 12 Tháng 3.700.000NGU?N SEGOTEP 1st PLAYER 1300W GOLD(CHUY?N BITCOIN)b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS3.500.000NGU?N SEGOTEP 1st PLAYER 1600W GOLD(CHUY?N BITCOIN)b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS3.700.000NGU?N JETEK Q9800 800W (CHUY?N BITCOIN)b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS1.600.000NGU?N RAIDMAX RX-700AC (CHUY?N BITCOIN)b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS1.500.000NGU?N FSP HYDRO 600W 80PLUS BRONZE b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS(CHUY?N BITCOIN)1.430.000NGU?N FSP HYDRO 700W 80PLUS BRONZE b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS(CHUY?N BITCOIN)1.580.000NGU?N Master ?CM B700-700W 80PLUS BRONZE b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS(CHUY?N BITCOIN)1.700.000NGU?N Master ?CM G750M 80PLUS BRONZE b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS(CHUY?N BITCOIN)2.280.000NGU?N SEASONIC ?750W 80PLUS BRONZE b?o hành 36 Tháng GOLD 80PLUS(CHUY?N BITCOIN)2.280.000NGU?N HZTS-GOLD PRO 1600W (CHUY?N BITCOIN)b?o hành 12 Tháng GOLD 90PLUS- 1 ??I 12.400.000NGU?N SD MINE 1200W (CHUY?N BITCOIN) – CH?Y R?T M?Tb?o hành 12 Tháng+ 24 Tháng.Sau 1 n?m h? tr? s?t áp- cháy d?y- Ch?y ?c 8 Vga- TI?T KI?M ?I?N-L?I 1 ??I 1 TRONG TH?NG ??U TI?N2.700.000NGU?N VSP-GOLD PRO 1600W (CHUY?N BITCOIN)b?o hành 12 Tháng GOLD 90PLUS R?T ?N ??NH2.700.000NGU?N CPL-GOLD PRO 1600W (CHUY?N BITCOIN) b?o hành 12 Tháng+ 24 Tháng.Sau 1 n?m h? tr? s?t áp- cháy d?y- Ch?y ?c 8 Vga3.700.00012TNGU?N GREATWALL 1250W (CHUY?N BITCOIN)TOP 4 V? NGU?N CS TH?C b?o hành 36 Tháng.3.900.000NGU?N COOLERMASTER 1000W CM-V(CHUY?N BITCOIN)TOP 4 V? NGU?N CS TH?C b?o hành 24 Tháng.4.650.000NGU?N ROSEWILL 1200W PHOTON GOLD(CHUY?N BITCOIN)TOP 4 V? NGU?N CS TH?C b?o hành 36 Tháng.3.450.000NGU?N CORSAIR 1000W (CHUY?N BITCOIN)TOP 4 V? NGU?N CS TH?C b?o hành 12Tháng(B?O H?NH 3N + 200K )4.550.000NGU?N RAIDMAX 1200AE-B 1200W GOLD 80PLUS CHUY?N ??O BITCOIN BH 3 N?M CH?NH H?NGT?NG PH?M GI? C? I-ROCK IR6-W3.350.000LINH KI?N BITCOIN : CPU/POWER/RAM/SSD/??/N?T NGU?N…. C? ?? VUI L?NG XEM LINH KI?N B?N D??I HO?C LI?N H? KINH DOANH CH?NG T?I0902.569.783KHUNG S?T BITCOIN 6 CH?N130.000KHUNG S?T BITCOIN 8 CH?N160.000CARD MD2 2.0- S? D?NG M? R?NG CARD BITCOIN140.000B? N?I 2 NGU?N CHO TR?U150.000C?P RAIZER 007C BITCOIN(BH 30NG?Y) H?NG ZIN FULL T?115.000BOX CHUY?N QUANG(OPTICAL) RA AUDIO(AV)—T?NG K?M D?Y QUANG 1métXEM TH?M110.0003TQU?T B?N 3 CH?C N?NG PIN S?C XEM TH?M46.000??ng h? th?ng minh DZ-09 có khe c?m th? sim200.0003TLOA BLUETOOTH S10 MINI TR?N NH? G?N NGHE HAY70.0003TBLUETOOTH H163/MZ301 -chuy?n loa th? nh? thành loa blutooth- LO?I 1- C? JACK AUDIO35.0003T??U CHUY?N VGA TO LAN XEM TH?M15.0003T??U ?? NHI?T RG-WHS101(B?O KH?I KO D?Y)275.0001TC?P HDMI Fukin 1.5M 4K65.00006TTAI NGHE BLUETOOTH REMAX(RB-200HB)-BH 3 TH?NG XEM TH?M560.000PIN D?NG CHO THI?T B? WIFI 3G: M5250 và M5350 và M7300 và M7350200.00006TNgu?n VENR 400W(12cm)(c?ng su?t th?c) T?NG kèm + ?O M?A400.00024TWIFI APTEK W312 (?p tr?n) -WiFi chu?n N -2 Anten ng?m-- Ch?u t?i 40 user T?NG K?M ?O THUN1.400.00012TLCD 18.5” HAIER H1865V b?o hành 24 tháng1.290.000LCD 21.5” HAIER H2165V b?o hành 24 tháng1.700.000LCD 22” AOC I2276 IPS2.150.00036TLCD 24” AOC 2470SWD2.430.000LCD 24” BENQ GL24602.450.000LCD 27” BENQ GL2760H3.450.000LCD 28” 2816VA VENR VGA/HDMI---- BH 36 TH?NG 3.500.000MAIN BIOSTAR? H110MH PRO D4 – 1 ??I 1 TRONG V?NG 6 TH?NG1.090.00036TKeyboard Ensoho E-G121KR Gaming phím ??+ phím Gi? c? ?+ T?ng kèm Chu?t quang ENSOHO E-212 (B/S - ?en/B?c) USB245.00036TB? bàn phím chu?t ENSOHO E-103CB125.00012TB? bàn phím chu?t ko d?y RAPOO X1800 USB 1 ??i 1345.000Monitor All In One Viewpaker E241EMG MG SERIES Series 23.6”3.200.00036TUSB THU S?NG WIFI MINI CHU?N 802.11N XEM TH?M45.00006TUSB THU S?NG WIFI MINI CHU?N 802.11N ANTENS60.000USB THU WIFI XIAOMI W1N-150M XEM TH?M90.00024TK?CH S?NG XIAOMI REPEATER USB WIFI + R02(F) 300M XEM TH?M165.00024TXIAOMI WIFI MIR3-AC 1200(T?CH H?P 2B?NG T?N 2.4G V? 5G) XEM TH?M485.00024TM?Y B? ??M FEIDAXIN - IRADIOM?Y B? ??M IRDIO 668: 450.000 VN? XEM TH?M M?Y B? ??M IRDIO 669D: 800.000 VN? XEM TH?MM?Y B? ??M IRDIO 669FM T?I ?A 3KM: 720.000 VN?M?Y B? ??M IRDIO 669(7W) T?I ?A 4KM : 890.000 VN?MA?Y B?? ?A?M FEIDAXIN FD-850Plus ( C?ng su?t 10W, c?? ly liên la?c 2 ~ 5Km.): 1.650.000 VN?XEM TH?MTai nghe dùng cho b? ?àm Tai nghe SMP110: 85.000 VN?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ PIN GP SUPER ALKALINE 2A V? 4 VI?N(GP15A-2U4):30.000 VN?_ PIN GP SUPER ALKALINE 2A V? 8 VI?N(GP15A-2U8):54.000 VN?_ PIN GP SUPER ALKALINE 3A V? 4 VI?N(GP24A-2U4):30.000 VN?_ PIN GP SUPER ALKALINE 3A V? 8 VI?N(GP24A-2U8):54.000 VN?_ PIN GP SUPER ALKALINE 9V V? 1 VI?N(GP1604A-2U1):30.000 VN?_ PIN GP SUPER ALKALINE D V? 2 VI?N(GP13A-2U2): 70.000 VN?_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL 9V V? 1 VI?N(GP1604S-G55): 10.000 VN?_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL 2A V? 4 VI?N(GP15PL-2S4): 12.000 VN?_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL 3AV? 4 VI?N(GP24PL-2S4): 12.000 VN?_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL C V? 2 VI?N(GP14S-2S2): 15.000 VN?_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL D V? 2 VI?N(GP13S0-2S2): 20.000 VN?XEM H?NH ?NH THEO WEB: PIN D? PH?NG 10.000mah-CH C? TH? PISEN-VI?T NAM- C? LCD: 385.000 VN? PIN D? PH?NG 20.000mah-CH RAMOSS Sense 6P Polymer -C? LCD: 410.000 VN? PIN D? PH?NG 12.500mah-CH ADATA PT12500D: 320.000 VN?_Cáp S?c Micro(For Android) Ramoss: 30.000 VN?(bh 06T)_Cáp S?c Iphone(For IOS) Ramoss: 37.000 VN?(bh 06T) _Cáp S?c Iphone d?y dù(For IOS) Ramoss: 47.000 VN?(bh 06T) _Cáp S?c 2 IN 1(For Android và IOS) Ramoss: 97.000 VN?(bh 06T) Giá ?? ?T + Khung treo mícro : 119.000 vn?Bàn phím kiêm chu?t Wireless (?en): 165.000 3T XEM TH?M B? báo ??ng t? ??c l?p MC06-1: 45.000 VN? CHU?NG KH?CH:65.000 VN? CHU?NG C?A KH?NG D?Y : 165.000 VN? B?O KH?CH T? ??NG HT2A: 200.000 VN?B?O ??NG C?M ?NG KAWA-I328 295.000 VN?B?O KH?CH KO D?Y KAWA 618: 350.000 VN?? KHO? B?O ??NG/KINBAR 110/KONO: 165.000 VN?? C?M ?I?N HUNTKEY SZM401(2m) 4 l? ?a n?ng -CH?NG S?T: 60.000 VN?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B? Thu truy?n hình k? thu?t s? ??U THU DVB T2 TC211: 280.000 VN? BH 06 TH?NG??nh v? xe Elitek EG-2016: 695.000 VN? ??nh v? c?m tay Elitek EG-1034: 1.050.000 VN? ??nh v? xe GT06: 780.000 VN? CAMERA H?NH TR?NH NCAMERA H198/ELITEK 4052 -- 2.7” FULL HD 1920X1028P – H?NG NGO?I: 320.000 VN? 12TCAMERA H?NH ??NG ELITEK -- 2.7” FULL HD 1920X1028P – H?NG NGO?I BAN ??M : 440.000 VN? 12TCAMERA H?NH TR?NH DTECH TCM037- 2.7” FULL HD 1920X1028P – H?NG NGO?I BAN ??M: 685.000 VN? 12TCAMERA H?NH TR?NH DTECH TCM008- 2.7” FULL HD 1920X1028P – H?NG NGO?I BAN ??M: 1.585.000 VN? 12TMOUSE TORA 5M1 GAMES LED XEM TH?M T?NG kèm CA U?NG N??C 500ml120.00012TMOUSE SHINICE S26 USB C? LED50.00012TPH?M GI? C? MOFFI L100G LED RGB (7 màu) XEM TH?M 230.000PH?M GI? C? AJazz AK10 LED RGB (7 màu) XEM TH?M310.000PH?M C? BOSSTON MK917 USB - ?èn led RGB BH 12TH XEM TH?M450.000PH?M C? BOSSTON MK915 USB - ?èn led RGB BH 12TH XEM TH?M650.00012TPH?M C? FUHLEN ERASER LED RGB XEM TH?M799.000PH?M C? FUHLEN DESTROYER LED RGB XEM TH?M899.000PH?M C? FUHLEN GEEZER GS4 GRB USB XEM TH?M 749.00012TPH?M C? LIGHTNIGHTTHUNDER LED RGB b?c nh?m cao c?p750.000-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HDD TOSHIBA 500GB FPT : 925.000 VN? BH 2 N?M 1 ??I 1HDD WD 1TB SATA BLUE/7200 V?NG CH?NH H?NG(VITA/MINH TH?NG): 1.045.000 VN? B?N PH?M A4 TECH USB KR83 GI?: 100.000 VN?COMBO PH?M CHU?T VISION G8 GI?: 100.000 VN?USB 3G 3 M?NG DLINK DWM-156 3.75G-K?T N?I 3G TR?N XE H?I: 455.000 VN? WIFI DLINK 4G DWR 932C(PH?T WIFI= SIM DI ??NG): 1300.000 VN?THI?T B? PH?T WIFI 3G + PIN DP 7500Mah: 525.000 vn? (PH?T WIFI = SIM 3G DI ??NG)THI?T B? PH?T WIFI 3G HUAWEI B660: 785.000 vn? (PH?T WIFI = SIM 3G DI ??NG)PH?T MOBI WIFI DI ??NG 3G C? LCD E5: 560.000 vn? (PH?T WIFI = SIM 3G DI ??NG)PH?T WIFI 3G + PIN S?C 5200Mah HAME A19: 895.000 vn? (PH?T WIFI = SIM 3G DI ??NG)CAMERA VANTECH(bao hành 24 tháng) ??I LOAN TI?U CHU?N CH?U ?U* CAMERA VANTECH VT-6300B ROBOT IP Wifi 1.3 Megapixel --- giá Hot: 810.000 VN? KHUY?N M?I T?NG TH? NH? 32GB(TH? NH? B?O H?NH 1 TH?NG )- Tích h?p micro và loa giúp b?n ?àm tho?i 2 chi?u. * CAMERA VANTECH VT-6300C ROBOT IP Wifi 2.0 Megapixel --- giá Hot: 1.250.000 VN? KHUY?N M?I T?NG TH? NH? 32GB(TH? NH? B?O H?NH 1 TH?NG )- Tích h?p micro và loa giúp b?n ?àm tho?i 2 chi?u. * CAMERA TENDA ROBOT VT013-C50+ 1.3 Megapixel --- giá Hot: 580.000 VN? BH 24TTích h?p micro và loa giúp b?n ?àm tho?i 2 chi?u. CH?T L??NG C?C R?QU? KH?CH S? ???C CHI?T KH?U NGAY 10% SO V?I GI? NI?M Y?T B?N CAMERA VANTECH VP 183C: 1.080.000 VN? CAMERA VANTECH VP-3118A ANALOG : 380.000VN? CAMERA VANTECH VP-3224A ANALOG : 450.000VN? CAMERA VANTECH VP-3324A ANALOG : 620.000VN? CAMERA VANTECH VP-124AHDH:820.000VN? CAMERA VANTECH VP 152AHDM:550.000VN? CAMERA VANTECH VP-154AHD/H:790.000VN? CAMERA VANTECH VP-282AHDM:700.000VN???U GHI VANTECH AHD 4 K?NH VP 4160AHD:890.000VN???U GHI VANTECH AHD 8 K?NH VP 860AHD:1.530.000VN?CAMERA J-TECH JAPAN(bao hành 24 tháng): ??U GHI J-TECH AHD8004C 4 K?NH: 730.000 VN? 24 TH?NG ??U GHI J-TECH AHD8008C 8 K?NH: 1.020.000 VN? 24 TH?NG ??U GHI J-TECH AHD8016C 16 K?NH: 1.900.000 VN? 24 TH?NG ??U GHI J-TECH IP 32 K?NH: 1.850.000 VN? 24 TH?NG CAMERA J-TECH ANALOG JT-5119(1000TVL): 560.000 VN? CAMERA J-TECH ANALOG JT-5600(1000TVL): 390.000 VN? CAMERA J-TECH ANALOG JT-5603(1000TVL): 440.000 VN? CAMERA J-TECH IP JT-HD3300: 480.000 VN? CAMERA J-TECH IP JT-5603: 595.000 VN? CAMERA J-TECH IP JT-5600B(2.0):725.000 VN? CAMERA J-TECH 3200AHD:300.000 VN? CAMERA J-TECH 3300AHD:330.000 VN? CAMERA J-TECH 5600AHD(1.0):375.000 VN?CAMERA & DAU GHI J-TECH TVI?(?b?o?hành?24 tháng ) CAMERA J-TECH TVI3206?(1.0MP, 3 IR Array,?vo?nhua?ABS) >>230.000 VN? CAMERA J-TECH TVI5604?(1.0MP, 1 IR Array,?vo?nhua?ABS) >>?240.000 VN? CAMERA J-TECH TVI5722?(1.0MP, 3 IR Array,?vo?kim?loai) >> 285.000 VN? CAMERA J-TECH TVI5250?(1.0MP, 3 IR Array,?vo?kim?loai): 315.000 VN???U GHI J-TECH 4 K?NH HYD4104?(4CH AHD/TVI/CVI/CBVS; 8CH IPC): 710.000 VN???U GHI J-TECH 8 K?NH HYD4108?(8CH AHD/TVI/CVI/CBVS; 16CH IPC): 1.030.000 VN???U GHI J-TECH 16 K?NH HYD4116?(16CH AHD/TVI/CVI/CBVS; 16CH IPC): 1.800.000 VN?------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMERA QUESTEK ??I LOAN TI?U CHU?N CH?U ?UQU? KH?CH S? ???C CHI?T KH?U NGAY 10% SO V?I GI? NI?M Y?T B?NCAMERA ROBOT QUESTEK QTX-905HW(1.0MP): 700.000 VN?(KO CHI?T KH?U)B?O H?NH 12 TH?NG??U GHI 5 in 1 – 4 K?NH Eco-5004D5: 710.000 VN???U GHI 5 in 1 – 8 K?NH Eco-5008D5: 1.170.000 VN? ??U GHI 5 in 1 – 16 K?NH Eco-5016D5: 2.190.000 VN?Ghi chú: ??U GHI 5 in 1 là ??u ghi ● Tích h?p k?t n?i cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)CAMERA QUESTEK QTX-4161AHD: 290.000 VN?CAMERA QUESTEK QTX-4162AHD: 520.000 VN? ===> ?S?n ph?m m?i Camera Starlight- Quan sát trong m?i tr??ng ánh sáng y?u CAMERA QUESTEK QN-4183SL: 790.000 VN? CAMERA QUESTEK QN-3703SL: 820.000 VN? CAMERA QUESTEK QN-3803SL: 880.000 VN? CAMERA HIK VISON(bao hành 24 tháng)Camera Hik Vision DS-2CE56C0T-IRP new (1.0 M.p): 320.000 VN?Camera Hik Vision DS-2CE16C0T-IRP new (1.0 M.p): 320.000 VN?Camera Hik Vision DS-2CE56D0T-IR new (2.0 M.p): 620.000 VN? Camera Hik Vision DS-2CE16D0T-IRP new (2.0 M.p): 620.000 VN? Camera Hik Vision DS-2CE56F1T-IT3 new (3.0 M.p): 800.000 VN???U GHI HIK DS-7104HGHI-F1(4 K?NH): 970.000 VN???U GHI HIK DS-7108HGHI-F1(8 K?NH): 1.490.000 VN???U GHI HIK DS-7116HGHI-F1(16 K?NH): 2.450.000 VN?-------------------------------------------------------------------------------------------------- CAMERA V? ??U GHI DAHUA - H?NG CH?NH H?NG - GI? T?T Camera DAHUA CAMERA DAHUA HDW1200MP (2.0 M.p): 520.000 VN? Camera DAHUA HDW1000MP (1.0 M.p): 420.000 VN? Camera DAHUA HFW1200SP (2.0 M.p): 555.000 VN? Camera DAHUA HDW1000SP (1.0 M.p): 425.000 VN? Camera DAHUA HFW1000S-S3 (1.0 M.p): 495.000 VN? Camera DAHUA HFW1200DP-S3 (2.0 M.p)/TH?N: 750.000 VN? Camera DAHUA HFW1120SP (1.3 M.p): 1.380.000 VN? ??U THU camera DAHUA VR4104C 4 K?NH: 955.000 VN? ??U THU camera DAHUA HCVR4104C-S3 4 K?NH: 1.050.000 VN? ??U THU camera DAHUA VR4108C 8 K?NH: 1.460.000 VN? ??U THU camera DAHUA HCVR4108C-S3 8 K?NH: 1.530.000 VN?CAMERA IP ROBOTCAMERA M?T C? G?C R?NG 3D -IP 360 ELITEK FISHESE EIPFE13: 550.000 VN? XEMCAMERA IP ROBO WIFI 2 ANTEN FULL HD- GOLDTECH 360 1.0mp: 485.000 VN? BH 06TCAMERA IP ROBO WIFI 1 ANTEN FULL HD- SEIPEM(P2P)6023 360 1.0mp: 485.000 BH 06T CAMERA IP YYZ100/8810 WIFI 2 ANTEN FULL HD- YOOSEE: 395.000 VN? BH 12T XEM CAMERA IP TH?N YOOSEE 2 ANTEN 4 LED H?NG NGO?I: 600.000 VN? BH 12T XEM CAMERA IP TH?N YOOSEE (NGO?I TR?I 2/ANTEN) : 695.000 VN? BH 12T XEMAIR MOUSE +KEYBOARD MEASY GP 811(KD):255.000 VN? XEM TH?MKB MINI CHO TIVI/LAPTOP/TIVIBOX/PC:155.000 VN? XEM TH?MKB KO D?Y APPLE MINI(BK006) : 115.000 VN?Bao DA + PH?M BLUETOOTH D?NG CHO MTB/IPAD BK-302 7”: 200.000 VN?Bao DA + PH?M BLUETOOTH D?NG CHO MTB/IPAD BK-305 9/10”: 200.000 VN?Micro Karaoke Bluetooth + Loa KTV K088 -HOT 2016: 200.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa K1 -HOT 2016: 235.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa Q9 -HOT 2016: 400.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa X66 -HOT 2016: 670.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa YS11(BT+TF) -HOT 2016: 410.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa YNSJ-007 -HOT 2016: 390.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa M1 -HOT 2016: 580.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa D7 -HOT 2016: 250.000 VN?(BH:1T) Micro Karaoke Bluetooth + Loa K068 -HOT 2016: 180.000 VN?(BH:1T)Micro Karaoke Bluetooth + Loa Q7 -HOT 2016: 300.000 VN?(BH:1T) XEM TH?MG?Y CH?P H?NH T? S??NG SUPPER MINI: 17.000 VN?G?Y CH?P H?NH T? S??NG 5S: 21.000 VN?G?Y CH?P H?NH T? S??NG(SI S?T ?EN): 22.000 VN?G?Y CH?P H?NH T? S??NG K9: 27.000 VN?G?Y CH?P H?NH T? S??NG NH?M: 32.000 VN?COMBO G?Y CH?P H?NH + LENS 4IN1: 45.000 VN?G?Y CH?P H?NH T? S??NG D12S D?I 80CM: 43.000 VN?G?Y CH?P H?NH T? S??NG K?T N?I BLUTOOTH PRO: 85.000 VN? ?U?I KH? K?P ?I?N THO?I ?A N?NG ---XOAY 360 ?? : 25.000 VN?FULL M?U –TH?N S?T , K?P NH?A ?U?I KH? K?P IPAD/?I?N THO?I ?A N?NG ---XOAY 360 ??: 45.000 VN? FULL M?U –TH?N S?T , K?P S?T LINK XEM B?NG GI? M?Y INTEL NUC-BH 3NLINK XEM B?NG GI? M?Y ASUS NUC-BH 3NM?Y B? LHC-G2030 PH?C V? V?N PH?NGB?O H?NH THEO TEM- MAIN GIGA H61MDS2 CTY - DDR3 2G/1600 DATO- CPU G2030(2.9Ghz)- HDD HITACHI/WD/SEAGATE 250GB SATA (24 TH?NG)- CASE PATRIOT PT+NGU?N GIPCO 500W (12 TH?NG)- T?NG:DVD ROM SATA CTY PH?M CHU?T VISION G8 USB TAI NGHE, L?T CHU?T LOGITECH, W.CAM HUNDAIGI?: 3.450.000 VN?(CH?A G?M LCD)MUA K?M LCD HAIER 18.5” WIDE H1865V: 1.270.000 VN?(B?o hành: 24T)MUA K?M LCD HAIER 21.5”WIDE H2165V: 1.680.000 VN?(B?o hành: 24T)3.450.00036TM?Y B? LHC-G3260 PH?C V? GAMES- MAIN BIOSTAR H81MHV3/ASROCK H81M-DGS - DDR3 4GB/1600 DATO - CPU G3260(3.3 GHZ)- HDD HITACHI/WD/SEAGATE 250GB SATA (24 TH?NG)- DVDROM SATA SAMSUNG CTY- CASE EMASTER 2 + Ngu?n GIPCO 500W+ D?Y- T?NG: PH?M CHU?T VISION G8 USB TAI NGHE, L?T CHU?T LOGITECH, W.CAM OVAN/SOMIC GI?: 4.100.000 VN?(CH?A G?M LCD)4.100.00036TM?Y B? LHC-I3 6100 PH?C V? GAMES- ASROCK H110M-HDV/D4 ///BIOSTAR H110MH PRO D4- DDR4 CRUCIAL (4G/2400) - HDD WD/SEAGATE 1TB SATA (24 TH?NG)- CPU I3 6100(3.7GHZ/3M/SK1151)- CASE VISION+ Ngu?n Jetek G400 LED chuyên Games- T?NG: DVD SS/LG SATA CTY PH?M CHU?T VISION G8 USB TAI NGHE, L?T CHU?T LOGITECH, W.CAM OVAN/SOMICGI?: 6.350.000 VN?(CH?A G?M LCD)6.650.00036TM?Y B? LHC-X4 840 AMD PH?C V? GAMES- MAIN ASUS AMD A68H-MK HO?C ECS A75F-M2- DDR3 4GB/1600 DATO - ATHLON X4 840? Socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.1GHz (3.8GHz turbo)- VGA R?I 2GB ASUS R7 250/2GB/DDR5 - HDD HITACHI/WD/SEAGATE 500GB SATA (24 TH?NG)- CASE PATRIOT PT+ Ngu?n VERN 400W chuyên Games- T?NG: DVD ROM SATA CTY PH?M CHU?T VISION G8 USB TAI NGHE, L?T CHU?T LOGITECH, W.CAM OVAN/SOMIC GI?: 6.550.000 VN?(CH?A G?M LCD)6.550.00036TM?Y B? LHC-A8 7600 AMD PH?C V? GAMES- MAIN ASUS AMD A68H-MK HO?C ECS A75F-M2- DDR3 4GB/1600 DATO- CPU A8 7600 Quad-Core 4x3.1/3.8GHz ( S? CPU g?p 2 l?n i3 4160)- HDD HITACHI/WD/SEAGATE 500GB SATA (24 TH?NG)- CASE PATRIOT PT+ Ngu?n VENR 400W chuyên Games- T?NG: DVD ROM SATA CTY PH?M CHU?T VISION G8 USB TAI NGHE, L?T CHU?T LOGITECH, W.CAM OVAN/SOMIC GI?: 5.650.000 VN?(CH?A G?M LCD)5.650.00036TM?Y B? LHC-RYZEN5-1600 AMD - MAIN ASUS PRIME A320M-K - DDR4 CRUCIAL 8G/2400- CPU AMD RYZEN5-1600 WITH FAN- SSD 120GB KINGSTON- CASE SAMA M1/M2- NGU?N ACBEL 510W- T?NG: DVD ROM SATA LITEON CH?NH H?NG PH?M CHU?T VISION G8 USB TAI NGHE GAMES, L?T CHU?T GAMES.GI?: 10.750.000 VN?(CH?A G?M LCD)11.250.000M?Y B? LHC-RYZEN7-1700 AMD (?? HO?)- MAIN GIGA AB350 GAMING3 SK AM4 - DDR4 8G/2400 T?N NHI?T X 2 =16GB/2400 - CPU AMD RYZEN7-1700(3.0GHZ) WITH FAN- SSD 120GB WD GREEN- HDD WD DIGITAL CAVIAR BLUE 1TB SATA3 CH?NH H?NG- CASE SEGOTEP WIDER X3/3FAN LED- NGU?N SEGOTEP H9-PLUS 520W- VGA QUADRO P600/2GB/128BITS/DDR5 PH?M CHU?T GENIUS USB USB GI?: 25.750.000 VN?(CH?A G?M LCD)26.750.000SERVER…SERVER…BOOTROM…BOOTROMSERVER L?P NGUY?N CON CHUY?N BOOTROM??P ?NG NHU C?U T? 20 ??N 30 M?Y CON(?? L?P R?P S?N NGUY?N CON)-Main:?Intel? Server Board S5520(S5500)/?Dual CPU/?Sotket 1366/ 64 GB Ram.- Cpu:?1 x?Intel? Xeon? Processor Quad Core S5520(5530) (8M Cache, 2.4 GHz, 5.86 GT/s Intel? QPI) N?NG L?N ?C 2CPU, H? TR? 3 C?NG LAN 1G- Ram :?2 x 8GB = 16GB PC3-10600R DDR3 ECC (H? TR? 16KHE RAM)- SSD :? ?+ 1 x SSD 1 SSD TEAM 120GB ?????????????? +?1 x 1TB Western BLACK - Case :?Server - Ngu?n:?500W Chuyên dòng Server?.12.000.00036T??P ?NG NHU C?U BOOTROM T? 20 M?Y 30 TR? L?N(?? L?P R?P S?N NGUY?N CON): 100% H?NG CH?NH H?NG-MAIN SERVER INTEL S1200V3RPS H? TR? DDR3-RAM DDR3 KT 8GB/1600 ECC X 2=16GB-HDD WD 1GB BLACK + SSD 1 SSD TEAM 120GB -CPU G3260-CASE SERVER SAMA + NGU?N ACBEL 510W13.250.00036T??P ?NG NHU C?U BOOTROM T? 20 M?Y 40 TR? L?N(?? L?P R?P S?N NGUY?N CON): 100% H?NG CH?NH H?NG-MAIN SERVER INTEL DBS1200SPSR H? TR? DDR4-RAM DDR4 KT 8GB/2133/2400 ECC X 2=16GB/2133-HDD WD 1GB BLACK + 2 SSD TEAM 120GB -CPU G4400-CASE SERVER SAMA + NGU?N ACBEL 510W14.950.00036T??P ?NG NHU C?U BOOTROM T? 40 M?Y 70 TR? L?N(?? L?P R?P S?N NGUY?N CON): 100% H?NG CH?NH H?NG-MAIN SERVER INTEL DBS1200SPSR H? TR? DDR4-RAM DDR4 KT 8GB/2133/2400 ECC X 2=16GB/2133-HDD WD 1GB BLACK + 2 SSD SILICONPOWER 240GB -CPU I3 6100-CASE SERVER SAMA G5 + NGU?N ACBEL TORA 57016.950.00036TV?T T? BOOTROM K?M THEO:MUA NGUY?N: B? N?T + 2 D?Y D?I 80CM C? ??N LED(XANH/??) 12.000KHUNG ?? NH?A B?T MAIN-NGU?N BOOTROM LO?I L?N14.000N?T NGU?N AONE TR?N: C? ??N LED--2AUDIO-2USB— D?N57.000N?T NGU?N AONE TR?N: C? ??N LED--2AUDIO-2USB—?? V?N64.000N?T NGU?N NEWMEN TAM GI?C: C? ??N LED--2AUDIO-2USB75.000CHIP ROM C? D? LI?U D?NG L?M BOOT ROM? 18.00006TCard m?ng BROADCOM 5571 1P 1GB ?CLIENT BOOTROM PCI 1X D?NG MB H61250.00012TCard m?ng INTEL GIGABIT 1P 1GB ?SERVER BOOTROM300.00012TCard m?ng HP PCIe (2 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM700.00012TCard m?ng INTEL PCIe (2 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM850.00012TCard m?ng INTEL PCIe (4 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM1.450.00036TCard m?ng INTEL I350-T2 (2 Dual Port) 1GB ?NEW BOX CHU?N M?I-BH 12TH1.200.000Card m?ng INTEL I350-T2 (4 Dual Port) 1GB ?NEW BOX CHU?N M?I-BH 12TH1.600.000BAREBONE ALL IN ONE VIEW PAKER LCD T?CH H?P- LCD G?N LI?N TH?NG M?YMonitor All In One Viewpaker E221EMI M SERIES Series 22”2.850.00036TMonitor All In One Viewpaker E241EMG-D SERIES Series 23.6”3.200.00036TMonitor All In One Viewpaker E270 HMG Series 27” IPS 4.350.00036TMonitor All In One Viewpaker E320DMG Series 32” IPS6.250.00036TM?Y B? C?C H?NG VUI L?NG THAM KH?O WEBSITE: WWW.PH? KI?N LINH TINHC?c s?c ?i?n tho?i Nokia d?u nh?15.000Lens ?a n?ng hello kitty dùng cho t?t c? ?t55.000K?p ?i?n tho?i xe h?i k2230.000B? S?C SMART kèm cáp IP455.000B? S?C SMART kèm cáp micro usb55.000Cáp S?c d?y rút 2 ??u IP 5/6/8600S HANG HS80236.000Cáp s?c ?t Samsung 8600s HANG HS80245.000Headphone? BEAT??nhét tai th?i trang8.000Headphone? ONEX??nhét tai th?i trang -ch?n xi ??ng có mic11.000Tai nghe ?i?n tho?i? ONEX ?a n?ng S28 có mic box49.000C?P OTG - ??U V3/V8 - (??U 8600 – ??U THANG)10.000C?P S?C D?T NHI?U M?U COOLCOOL IP 6S/6S PLUS-Z3342.00006TC?P S?C D?T NHI?U M?U COOLCOOL ??U 8600S-Z3240.00006TC?P 4 ??U D?I 1mét IP4/5/6/ss note 3/860022.00003TS?c xe h?i 2 ??u usb dài21.00003TS?C SUPER GREEN 7100 - ??U 8600 – lo?i 119.00003TCóc s?c Samsung Note 4/S6 usb xi ??ng zin60.00012TB? C?P C?C S?C Hanghs- ??u 8600(HA-902)50.0003TC?C REMAX – 2 C?NG S?C120.0001TANDROID TIVIBOX- BI?N TIVI TH??NG TH?NH SMART TIVIB?O H?NH 03 TH?NGTIVI BOX Q9 RAM 1G ANROID / 2 ANTENSChip L?i t? Quad core Rk322GPU octa-core Mali 400 MPB? nh? Flash 8GB B? nh? RAM DDR3 1GBH? tr? file ?nh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, …C?ng k?t n?i: 1 c?ng Ethernet, 1 c?ng HDMI, AV, 2 x USB 2.0,K?t n?i Wifi: 802.11nH? ?i?u hành: Android 5.1 v?i ng?n ng? Ti?ng Vi?t (m?c ??nh)525.000TIVI BOX SANNY X9 RAM 1G ANROID Chip L?i t? Quad core Rk322GPU octa-core Mali 400 MPB? nh? Flash 8GB B? nh? RAM DDR3 1GBH? tr? file ?nh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, …C?ng k?t n?i: 1 c?ng Ethernet, 1 c?ng HDMI, AV, 2 x USB 2.0,K?t n?i Wifi: 802.11nH? ?i?u hành: Android 5.1 v?i ng?n ng? Ti?ng Vi?t (m?c ??nh)550.0003TTIVI BOX SANNY X9 RAM 2G ANROID Chip L?i t? Quad core Rk322GPU octa-core Mali 400 MPB? nh? Flash 8GB B? nh? RAM DDR3 2GBH? tr? file ?nh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, …C?ng k?t n?i: 1 c?ng Ethernet, 1 c?ng HDMI, AV, 2 x USB 2.0,K?t n?i Wifi: 802.11nH? ?i?u hành: Android 5.1 v?i ng?n ng? Ti?ng Vi?t (m?c ??nh)795.00006TTIVI BOX TX2 RAM 2G/16G ANROID Chip L?i t? ROCKCHIP Quad core Rk3229GPU CORTEX-A7MPB? nh? Flash 16GB B? nh? RAM DDR3 2GBH? tr? file ?nh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, …C?ng k?t n?i: 1 c?ng Ethernet, 1 c?ng HDMI, AV, 2 x USB 2.0,K?t n?i Wifi: 802.11nH? ?i?u hành: Android 5.1 v?i ng?n ng? Ti?ng Vi?t (m?c ??nh)820.000TIVI BOX T95N-M8S RAM 2G/16G ANROID Chip L?i t? Quad core Rk322GPU octa-core Mali 400 MPB? nh? Flash 16GB B? nh? RAM DDR3 2GBH? tr? file ?nh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, …C?ng k?t n?i: 1 c?ng Ethernet, 1 c?ng HDMI, AV, 2 x USB 2.0,K?t n?i Wifi: 802.11nH? ?i?u hành: Android 5.1 v?i ng?n ng? Ti?ng Vi?t (m?c ??nh)850.00006TTIVIBOX SANNY X10 ANDROID 4 ANTENS(2GB ROM/8GB RAM) - CPU: Amlogic S905 Quad core Cortex A53 2.0GHz 64-bit - GPU: Penta-Core ARM Mali-450 - RAM: 2GB DDR3/ B? nh? trong: 8GB - H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop - K?t n?i: WiFi 802.11 b/g/n, 1000M Ethernet, Bluetooth 4.0/ - C?ng AV: Có900.00006TTIVIBOX ANDROID V5 PRO/1 ANTENS(2GB ROM/16GB RAM) - CPU: Amlogic S905 Quad core Cortex A53 2.0GHz 64-bit - GPU: Penta-Core ARM Mali-450 - RAM: 2GB DDR3/ B? nh? trong: 16GB - H? ?i?u hành: Android 5.1 Lollipop - K?t n?i: WiFi 802.11 b/g/n, 1000M Ethernet, Bluetooth 4.0/ - C?ng AV: Có990.000LOA K?O DI ??NG BOCK BLUTOOTH: B?O H?NH MICRO 6 TH?NG, PIN 3 TH?NG-R?t phù h?p cho vi?c ?i du l?ch ngoài tr?i, meeting, bu?n bán di ??ng....LOA K?O VSP A/D/S HC T15F(5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 120W 3.400.000LOA K?O BOCK 9915D(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 150W 1.980.000LOA K?O BOCK 2312D(2.5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 200W 1.380.000LOA K?O BOCK 9915A(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 160W 2.850.000LOA K?O BOCK BNS 3012A(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 280W 2.276.000LOA K?O BOCK BNS 3015A(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 280W 2.666.000LOA K?O BOCK BNS 9915D(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 260W 1.996.000LOA K?O BOCK BNS 38D(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 400W 4.317.000LOA K?O BOCK BNS K213DX(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2 c?ng Micro– 120WX2 c?ng Aux in: Phát ?m thanh t? các thi?t b? c?ng HDMI5.150.000LOA K?O DI ??NG BD BLUTOOTH: B?O H?NH MICRO 6 TH?NG, PIN 3 TH?NG-R?t phù h?p cho vi?c ?i du l?ch ngoài tr?i, meeting, bu?n bán di ??ng....LOA K?O BD BDH065Y + 1Micro +(USB+TF+BT+C?NG AUX) – 100W 996.00012TLOA K?O BD BDH085Y (USB+TF+BT+FM) + 1Micro ?i kèm – 180W 1.650.00012TLOA K?O BD BDH105Y(2.5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 1Micro ?i kèm – 180W 1.750.00012TLOA K?O BD BDH127H(3 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 180W 1.660.00012TLOA K?O BDH1265Y(3 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 200W 2.170.00012TLOA K?O BDH1267Y(3.5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 200W 2.975.00012TLOA K?O BDH1567Y(3.5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 200W3.160.00012TLOA K?O BDH1812Y(3 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 250W4.455.00012TLOA K?O BDH1815Y(5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 350W5.376.000LOA K?O BD Z1210 LCD(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 120W- T?CH H?P WIFI14.876.00012TLOA K?O DI ??NG A/D/S BLUTOOTH: B?O H?NH MICRO 6 TH?NG, PIN 3 TH?NG-R?t phù h?p cho vi?c ?i du l?ch ngoài tr?i, meeting, bu?n bán di ??ng....LOA K?O TX 15F(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 180W 2.910.000LOA K?O DE-T212F(3.5 t?c X 2) + (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 180W 3.920.000LOA K?O BL-T 12B(2.5 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 180W 2.650.000LOA K?O TBB 15H(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 280W 4.350.000LOA K?O TC 215F(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 200W 3.750.000LOA K?O TV 15D(4 t?c) (USB+TF+BT+FM) + 2Micro ?i kèm – 180W 2.980.000XEM TH?M H?NH ?NH V? C?C M?U LOA K?O DB KH?CXEM TH?M H?NH ?NH V? C?C M?U LOA K?O BOCK KH?CPH? KI?N CAMERAMicro Camera AU1575.000Micro Camera AU2009115.000Micro Camera ELITEK EM-600125.000JACK BNC camera 1 b? ??c+cái SL>=100: 5K6.000Balun CAMERA ??ng r? EB14/202/206L20.000Balun CAMERA(NEW)/??ng(m?c)30.000NGU?N T?NG JETEK 2A-12V70.00012TNGU?N T?NG JETEK 2.5A-12V-30W120.00012TNGU?N T?NG JETEK 5A-12V-60W140.00012TNGU?N T?NG JETEK 10A-12V-120W205.00012TNGU?N T?NG JETEK 15A-12V-180W255.00012TNGU?N T?NG JETEK 20A-12V-240W295.00012TNGU?N T?NG JETEK 29A-12V-350W365.00012TCáp 5M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i65.000Cáp 10M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i72.000Cáp 10M Camera??GOLDENLINK có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i99.000Cáp 15M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i85.000Cáp 20M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i96.000Cáp 20M Camera??GOLDENLINK có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i135.000Cáp 30M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i130.000Cáp 30M Camera??GOLDENLINK có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i185.000Cáp 40M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i150.000Cáp 50M Camera??có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i205.000Cáp 50M Camera??GOLDENLINK có ngu?n và ??u BNC s?i nh? ti?n l?i300.000ADAPTER CAMERA 1A-TREO ?i?n t?28.0003TADAPTER CAMERA 2A- TREO ?i?n t? 40.0003TADAPTER CAMERA 1A SACOM T?T--t?n ph? SL>=5: 40K45.0006TADAPTER CAMERA 2A SACOM T?T--t?n ph? SL>=5: 55K60.0006TADAPTER CAMERA 12V/4A(DUNG CHO CAMERA IP XOAY)45.0006TADAPTER CAMERA VDTECH 12V/2A C? LED CH?NH H?NG 65.00012TADAPTER CAMERA VANTECH 12V/2A C? LED CH?NH H?NG 60.00012TADAPTER CAMERA QUESTEK 12V/2A C? LED CH?NH H?NG SL>=10: 55K60.00012TNGU?N ??U GHI VANTECH/VDTECH/… 12V/5A150.00012T? C?M ?I?N? C?m ?i?n 5 T?NG 20 L? + 6 S?C USB?– 8 C?NG T?C490.00012T? C?M ?I?N HUNTKEY PZC401(2m) 4 l? ?a n?ng -CH?NG S?T99.00012T? C?M ?I?N HUNTKEY PZC501(5m) 5 l? ?a n?ng -CH?NG S?T255.00012T? C?M ?I?N HUNTKEY PZC504(2m) 5 ?-5 c?ng t?c -CH?NG S?T270.00012T? C?M ?I?N HUNTKEY SZM604(3m) 6? ?a n?ng -CH?NG S?T195.00012T? C?M ?I?N HUNTKEY SZM804(3m) 8? ?a n?ng -CH?NG S?T220.00012T? C?M ?I?N HUNTKEY SZM507(2m) 4? ?a n?ng + 2 USB -CH?NG S?T270.00012TLAPTOP C? FULL BOXB?O H?NH 12 TH?NG1 ??I 1HP PROBOOK 4525S AMD P920 -RAM 2G/HDD 250G/ 15'3.500.00012THP E8460--CORE I 5-2520 --RAM 4G--HDD 320G-LCD 14' 4.900.00012THP 6560P--CORE I 5-2520 --RAM 4G--HDD 250G-LCD 15.4' 5.200.00012THP E8470--CORE I 5-3320 --RAM 4G--HDD 320G-LCD 14' C? W.C5.200.00012THP PROBOOK 4740S--CORE I5-3320 --RAM 4G--HDD 320G-LCD 17.3'/ VGA 2GB V?I INTEL 4000 /C? W.C6.500.00012THP Folio 9470 --CORE I5-3437 -RAM 4G--HDD 320G-LCD 14' 6.700.00012THP E840 G1--CORE I5-4200 --RAM 8G--HDD 320G-LCD 14' C? W.C7.400.00012TDELL E6910 CORE 2 P7300/2GB/80GB/LCD 14” 2.300.00012TDELL E5500 CORE 2 P8600/2GB/160GB/LCD 15.4” 2.600.00012TDELL E6400 CORE 2 P9400/2GB/250GB/LCD 14” 2.900.00012TDELL E6500 CORE 2 P8600/2GB/160GB/LCD 15” 2.900.00012TDELL E4310 CORE I5 M540 4GB/250GB/LCD 13.3”4.000.00012TDELL E6410 CORE I5 M520 4GB/250GB/LCD 14”4.200.00012TDELL E6420 CORE I5 2520 4GB/250GB/LCD 14”4.900.00012TDELL E6430/E5430 CORE I5 3320 4GB/250GB/LCD 14”5.100.00012TDELL E6520 CORE I5 2520 4GB/250GB/LCD 14”5.200.00012T?TD?/IPAD/IPHONE GI? CH?A BAO G?M PH? KI?N-99%PIN NOKIA LO?I T?T ( 4C, 5C,5B)? ?2 IC ZIN35.0001TPIN NOKIA 4C,5C H?P THI?T L?N K?M B?T C?M ?NG43.0001T?I?N THO?I B?N PANASONIC C?C LO?I + T?NG ??I ?T VUI L?NG CALLPANASONIC KX-TS 500225.000PANASONIC KX-TS 520300.000PANASONIC KX-TSC 11440.000PANASONIC KX-TS 560(C? LCD)520.000PANASONIC KX-TS 580(C? LCD)670.000B?O TR?M – CAMERA NG?Y TRANG –??NG H?? khóa báo ??ng KINBAR 110(qu?ng cáo trên tivi)195.000Báo ??ng c?a ??c l?p G-AL01A 75.000Báo Tr?m Quét B?ng H?ng Ngo?i HT1A 185.00006TB?O KH?I KO D?Y ??C L?P: D?NG PIN HO?C ADAPTER 5V285.0001TBút ghi ?m Camera chuyên nghi?p Elitek 1380580.00012TBút ghi ?m Camera ECP-1180HD –8GB- bh 12th520.000Bút ghi ?m Camera ECP-1180HD –32GB-bh 12th910.00012TM?Y GHI ?M- CAMERA NGU? TRANGCAMERA NGU? TRANG N?T ?O 8GB680.00012TB?T GHI ?M + CAMERA ELITEK 1380 -8GB650.00012TGHI ?M SONY ICD-PX470 (4GB) ?EN1.860.00012TGHI ?M SONY ICD-X560F (4GB) ?EN ,B?C, ??NG2.260.00012TGHI ?M SONY ICD-TX650 (16GB) ?EN3.490.00012TMáy ghi ?m chuyên nghi?p Elitek ER-08(8GB)650.00012TM?Y ?NH/M?Y QUAY SONY CYBER-SHOT- T?NG BAO DA + TH? 8GBM?Y QUAY HDR-CX405E6.250.00012TM?Y QUAY HDR-PJ440E8.800.00012TDSC-W800 1.950.00012TDSC-W830 2.550.00012TDSC-WX2203.990.00012TDSC-WX3306.690.00012TDSC-WX350 5.490.00012TDSC-WX500 7.490.00012TDSC–H3003.990.00012TDSC–H4005.990.00012TDSC–HX60V8.990.00012TDSC–HX90V9.990.00012TMI?NG D?N ?I?N THO?I – LAPTOPMi?ng dán c?m ?ng C??ng L?c IP 4/5? ? 10.000Mi?ng dán c?m ?ng C??ng L?c NOTE 3/4 35.000D?Y S?C ?I?N THO?I ?A N?NGCABLE d? li?u ONEX-Iphone 6/5S/5G- Lo?i AA x?n25.000CABLE S?C REMEX 2 ??U IP620.000CABLE S?C REMAX 2 ??U(IPHONE5/5S/6S-8600) C? LED55.000CABLE S?C IP4 + C?C S?C + C?C XE H?I45.000CABLE S?C PISEN 2 ??U 8600S (SAMSUNG S3,S4)18.000CABLE S?C PISEN IP5- 1 M?T28.000C?P S?C ??U NOKIA6.000C?P S?C LOA TH? ??U H?NH THANG6.000C?C S?C ?EN C? LED ch?n tròn 1000mAh10.000C?C S?C ?EN C? LED –??I ??N - 1000mAh12.000C?C S?C TR?NG 2 ??N CH?N X?P G?N 1000mAh GOOD15.000C?C S?C CH?N X?P G?N 1000mAh GOOD15.000Cable s?c d?t nhi?u màu Coolcool IP6S/6S PLUS-Z3345.000Cable s?c ?a n?ng 5 ??U ?L? XO(IP5/IP4/8600/NOKIA NH?)26.000Cable s?c ??U ?8600S(IP5/IP6/8600/NOKIA)38.000Cable s?c d?t NHI?U M?U? ??P ?coolcool ??u 8600S-Z3248.000PH? KI?N ?T-IPHONE/SAMSUNG/IPAD…GI? ?? ?T H?NH CON HEO3.000GI? ?? ?T H?NH NG??I3.000GI? ?? ?T H?NH C?NH TAY NH?7.000GI? ?? ?T/IPAD H?NH C?NH TAY L?N10.000GI? ?? + H?T ?T/IPAD PRO28.000K?P ?T H?NH B?N TAY/??A/TH?/ho?t hình27.000B? V?T ?A N?NG chuyên m? iphone35.000B? V?T ?A N?NG 7in1chuyên m? iphone i82 pro100.000B? V?T ?A N?NG 37in1 JK 6039 PRO42.000B? V?T ?A N?NG PRO X?N 606643.000B? V?T ?A N?NG 4 ng?n 8913112.000Ki?m b?m SIM ?a n?ng MICRO SIM- IPHONE 4 ---INOK28.000Ki?m b?m SIM ?a n?ng NANO SIM –IPHONE 5,--- INOK28.000Ki?m b?m SIM ?a n?ng IP3,4 và IP540.000Ki?m b?m SIM ?a n?ng IP3,4 và IP5 CAO C?P –INOK50.000?ng LENS camera ?i?n tho?i –có ?? 3 ch?n—ZOOM 8X170.000B? LENS --LQ-001 --3 in 1 --H? TR? ch?p hình ?I?N THO?I/ IPad – ch?ng m?t ?? - ch?p c?n c?nh - ch?p góc r?ng Sl 5 > 78.00080.000BAO DA??- ?P L?NG IPAD/TAB/IPHONETúi ch?ng n??c dành cho ?i?n tho?i Iphone/samsung 10.000Túi ch?ng n??c dành cho IPAD(9”/10) 28.000Bao da ?a n?ng dùng cho ipad, samsung tab 7''-8''65.000C?P/C?C S?C/VI?N B?O V?Vi?n Nh?m b?o v? IPHONE 4-4S tr?n ?en /b?c35.000Vi?n Nh?m b?o v? IPHONE 5-5S tr?n ?en /b?c25.000Vi?n Nh?m b?o v? IPHONE 6 tr?n vàng/?en/b?c50.000Vi?n Nh?m b?o v? IPHONE 6+ tr?n vàng/?en/b?c55.000Vi?n Nh?m b?o v? IPHONE 5 ??NH ?? V?NG/?EN/B?C55.000C?P iphone 4 KINGLEEN BOX ??u s?c có led30.000C?P iphone 5 KINGLEEN BOX ??u s?c có led56.000Cáp S?c IPHONE3-4 PISEN25.000Cáp S?c IPHONE5 PISEN41.000Cáp S?c IPHONE IP3,IP4 lo?i th??ng6.000Cáp S?c IPHONE IP3,IP4,IP4S ZIN có bao10.000Cáp S?c IPHONE IP3,IP4,IP4S C? ??N17.000Cáp s?c? d?y rút 4 ??u IPHONE ?IP4,5-note3/8600? 33.000Cáp s?c? IPHONE IP5,5S-6? 15.000Cáp s?c? IPHONE ?IP5,5S-6? C? LED M?T C??I22.000S?C C?C ipad-PISEN-C? ??N-BOX115.0001TS?C C?C ipad-KINGLEEN-C? ??N-BOX (C828)47.0001TCóc S?c? IPHONE IP3.IP4.IP5 15.000Cóc S?c? IPHONE IP3,IP4,IP5?– LOGO APPLE ZIN25.000Cóc S?c?? IPHONE IP5/ IP5S? ZIN – D?ng ??ng ???c30.000Cáp d? li?u Coolcold - d?y kéo 2 ??u ng?n (IP 5/6- V8)37.0001TCáp d? li?u Coolcold - d?y kéo 2 ??u dài 1m (IP 5/6- V8)42.0001TB? C?C C?P COOLCOLD-IPHONE 4S/4G45.0001TB? C?C C?P COOLCOLD-IPHONE 6PLUS/6/5S/5G50.0001TCOMBO C?C + C?P S?C IPHONE 3,4S –BYZ25.000COMBO C?C+C?P S?C IPHONE 3,4S—USAMS- BOX MEKA50.000COMBO C?C+C?P S?C IPHONE 5,5S—USAMS- BOX MEKA56.000COMBO C?C+C?P S?C SAMSUNG —USAMS- BOX MEKA50.000C?C S?C SAMSUNG T?T30.000Cóc s?c(Adapter)? Ipad ZIN 12W/5,2A/2.1Mah50.000Cóc? s?c? IPAD 12W zin55.000D?y s?c Samsung Note 328.000Tai nghe IPHONE? IP5 T?T–BOX24.000?? s?c ??i?n tho?i IPHONE 5-5S29.00001T?? s?c ??i?n tho?i IPAD MINI –BOX70.0001TACER E1-432-C53D CDC N3355/4G/500G/ 14”5.550.00012TACER ES1-432-P6UE PQC N4200/4G/500G/ 14”6.350.00012TACER F5-573-36LH I3-7100/4G/500G/DVDRW/15.6”/Silver/BluePIN 12T9.450.00012TACER Z1402-35NV I3 5005U/2GB/500GB/ DVDRW/14”7.050.00012TACER SF314-51-38EE I3 6100U/4GB/SSD 128GB/ 14”HD IPS13.850.00012TACER SA5-271P-39TD I3 6100U/4GB/SSD 128GB/WIN 10/ 12”TOUCH16.550.00012TACER F5-573G-50L3 I5-7200U/4G/500G/DVDRW/15.6”/VGA 2GBPIN 12T12.550.00012TACER Z1402-58KT I5 5200U/4GB/500GB/ DVDRW/14”9.200.00012TACER SF314-51-518V I5 6200U/8GB/SSD 256GB/ 14”HD IPS16.600.00012TASUS(T?NG T?I) ASUS F200MA-CT663 N3540/4GB/500GB/11.6”/TOUCH/DOS5.100.00024TASUS TP201SA-FV0007T N3710U/4G/500G/11.6/ Touch/WIN109.300.00024TASUS? TP301UA-DW277T I3-6100U/ 4G/ 1TB/ 13/Touch/WIN1011.200.00024TASUS? E402SA-WX051D N3060U/2G/500G/14”5.050.00024TASUS E502SA-XX188D (?en) N3060U/2G/500G/ 15.6”? 5.100.00024TASUS X454LA-WX292D I3 5005U/4G/500G/DVDRW/14”?7.750.00024TASUS X455LA-WX443D I3 5005U/4G/1TB/DVDRW/14”?8.250.00024TASUS X441UV-WX017D I3 6100U/4G/500GB/DVDRW/VGA 2GB/14”?8.750.00024TASUS X540LA-XX265D I3 5005U/4G/500G/DVDRW/15.6”?8.350.00024TASUS X540LJ-XX315D I3 5005U/4G/500G/2G_GT920M//DVDRW/15.6”?9.350.00024TASUS A540LA-DM290T Black I3 6100U/4G/500G/DVDRW/15.6”?WIN 109.750.00024TASUS A456UA-WX034D(Va?ng) I5 6200U/4G/500G/DVDRW/14”?11.650.00024TASUS A456UR-WX044D(Va?ng) I5 6200U/4G/500G/2G-GT930/DVDRW/14”?12.200.00024TASUS A556UA-XX138D I5 6200U/4G/500G/DVDRW/15.6”?11.150.00024TASUS A556UR-DM096D I5-6200U/ 4G/ DDR4 500GB/ ?15.6/?Full HD 2G-GT930 DVDRW/ Dos12.000.00024TASUS GL552VX-DM143D I5-6300H 8G/ DDR4 1TB/ ?15.6/? VGA R?I 4G-GT950 DVDRW/ Dos/ + SSD 128GB17.250.00024TASUS GL552VX-DM070D I7 6700H/8G/1TB/VGA R?I 4G-GT950/DVDRW/15.6”?20.150.00024TLENOVO 100-11IBY Z3735F /2G/32G SSD/10.1"3.950.00012TLeNoVo IDEAPAD 110-14IBR N3060/ 4G/ 500GB/ 14”4.850.00012TLeNoVo G4030 C2840/2G/500G/14”/Win8.1 4.950.00012TLeNoVo 100-14IBY I3-5005/2G/500G/14"7.450.00012TLeNoVo G5070 I3-4005/2G/500G/15"7.450.00012THP – COMPAQ(T?NG C?P) 11-D002TU K5C42PA – Blue N2840/2G/32G/11.6”/WIN 8.14.650.00012THp X360 11– Silver M5Y10C/4G/500G/11.6”/Touch/WIN 8.110.500.00012THp X360 11-u046TU I3-6100U/4G/500G/11.6/Touch12.000.00012THp X360 13-u039TU I5-6200U/4G/500GB/13/Touch/WIN 1014.450.00012THp 14-am060TU N3710U/4G/500GB/?14”/?DVD-RW/6.300.00012THp 15-ac665TU N3700U/2G/500GB/?15.6/?DVD-RW/6.200.00012THp 14-am049TU I3-5005U/4G/500GB/?14/?DVD-RW/8.750.00012THp Hp 15-ac146TU I3-5005U/4G/500GB/?15.6/?DVD-RW/8.500.00012THp 14-ac026TU I5-5200U/4G/500GB/?14/?DVD-RW/10.550.00012THp 15-AY079TU? X3B61PA - Silver I5-6200U/ 4G/R4 500GB/ ?15.6/? DVD-RW/10.800.00012THp 15-ac149TU?I5-6200U/4G/500GB/?15.6/?DVD-RW/11.300.00012THp 15-AY169TX? Z6X61PA - Silver I7-7500U/ 8G/R4 1TB/ ?15.6/? 2G_R5 M340 DVD-RW/ Dos/15.400.00012TDELL(T?NG C?P) Ins N3169(??) M3-6Y30 4G/500GB/11/TOUCH/WIN 10/11.850.00012TDELL Ins N3452 N3700 4G/500GB/14”/WIN 10/7.150.00012TDELL Ins N3452A N3050/2G/500GB/?14”/?WIN 10/6.250.00012TDELL Ins N3552 N3050/2G/500GB/?15.6/?WIN 10/6.250.00012TDELL Ins N3467 I3-6006U/4G/1TB/?14”?9.250.00012TDELL Ins N3467 70119162 I3-6006U/ 4G/ 500GB/ ?14”/? 2G-AMD/ DVD-RW/ LNX/9.700.000DELL Ins N3467 I3-7100U/4G/1TB/?14”9.700.00012TDELL Vostro V3468 ? I3-7100U/ 4G/ 1TB/14”/FingerPrint/DVD-RW9.550.00012TDELL Ins N3568 I3-7100UU/ 6G/ 1TB/ ?15.6”/? DVD-RW/9.700.00012TDELL Vostro V5459 I3-6100U/ 4G/ 500GB/ ?14”/FINGER11.350.00012TDELL Ins N3467 I5-7200U/ 4G/ 1TB/ ?14”/DVDRW?11.500.00012TDELL Vostro V3459 BLACK I5-6200U/ 4G/ 500GB/ ?14/? DVD-RW/11.600.00012TDELL Ins N3459 I5-6200U/ 4G/ 500GB/ 2G-AMD/?14/?12.350.00012TDELL Ins N3559 I5-6200U/4G/500GB/?15.6/?VGA R?I 2G12.450.00012TDELL Ins N5559 I5-6200U/4G/500GB/?15.6/?DVD-RW/13.000.00012TDELL Ins N3443 I7-5500U/4G/500GB/14/?2G_GT820M/13.450.00012TDELL Ins N5458 I7-5500U/4G/500GB/?14/?2G_GF920M/WIN 8.1/15.150.00012TDELL INS N5559D Silver (KB Led) I7-6500U/ 8G/ 1TB/ ?15.6”/? 2G-AMD R5/DVD-RW/16.750.00012TFAN LAPTOP/??N LAPTOP??N D?U C?M ?NG , H?NG S? D?NG PIN 155.000??N LAPTOP 7 B?NG QU? ?T30.000??N LAPTOP 10 B?NG15.000??N LAPTOP 13 B?NG17.000??N LAPTOP 28 B?NG21.000QU?T PHUN H?I S??NG 2 C?NH QU?T79.000Fan Laptop COOLCOLD? K16(1FAN) - LED14”/15.6”75.00012TFan Laptop COOLCOLD? K15(1FAN) - LED14”/15.6”89.00012TFan Laptop COOLCOLD? K17(1FAN)- LED14”/15.6”105.00012TFan Laptop COOLCOLD? K17 PRO(2FAN)15.6”/17”135.00012TFan Laptop COOLCOLD? F3(2FAN) 15.6”/17”106.00012TFan Laptop COOLCOLD? K19(2FAN)15.6”/17”130.00012TFan Laptop COOLCOLD? K22POP(2FAN)15.6”/17”165.00012TFan Laptop COOLCOLD? K24(2FAN) C? N?NG15.6”/17”190.00012TFan Laptop COOLCOLD? K6(6FAN) 225.00012TFan Laptop COOLCOLD? N100 PRO(4FAN) 178.00012TFan Laptop COOLCOLD? N100 PRIMIUM(6FAN) 200.00012TFan Laptop F2/N99(2FAN) 14.1”118.0001TFan Laptop N18(1FAN) 14.1”87.0001TFan Laptop H139(1FAN) 14.1”78.0001TFan Laptop N130(2FAN) 14.1”93.0001TFan Laptop K22(2FAN) 14.1”105.0001TFan Laptop F1(1FAN) 14.1”110.0001TFan Laptop K19(2FAN) 14.1”115.0001TFan Laptop COOLER MASTER TMC3100.0001TFan Laptop H19 (1FAN) SHINICE?60.0001TFan Laptop N191/N16- 1 FAN?43.0001TFan Laptop K52/Q129- 2FAN?78.0001TFan Laptop NC10(SF70) 1FAN L?N D?Y?50.0001TFan Laptop NC58(NC10A) 1FAN L?N D?Y?41.0001TFan Laptop 5218- 1FAN?60.0001TFan Laptop LX-948A 1 fan?60.0001T?? NOTEBOOK COOLER MASTER CH?NH H?NG B?O H?NH 12 TH?NG FAN, USBNOTEPAL COOLER MASTER - C3(1 FAN)14”/15”195.000NOTEPAL COOLER MASTER L1(1 FAN)14”/17”275.000NOTEPAL COOLER MASTER X-SLIM / XSLIM II14”/17”340.000NOTEPAL COOLER MASTER I 100 - BLACK14”/17”310.000NOTEPAL COOLER MASTER U2 PLUS(2 FAN)14”/17”520.000ERGOSTAND LITE(1 FAN) fan 16cm - h? tr? 3 v? trí ?i?u ch?nh cho t?n nhi?t t?t h?n , 5 n?c ?i?u ch?nh chi?u cao , nút ?i?u khi?n t?c ?? qu?t15.6”670.000PIN LAPTOP c?c t?t VUI L?NG CALL?B?o Hành 9 ThángDELL??Inspiron?(1525, 1526, 1545, 1750).?Inspiron 1440. (6 Cell)?Vostro 1310, 1320, 1510, 1520.Inspiron 1400, 1420. Vostro 1400, 1420Vostro?A840, A860, 1014, 1015, 1088, 1040. Inspiron 1410.(6 Cell)?Inspiron 13R?(N3010, N3110).?14R?(N4010, N4110).?15R?(N5010, N5110).17R?(N7010, N7110), M5030.?Inspiron M5030,Vostro?3450, 3550, 3750, 1440, 1450. (6 Cell)?ACER-GATEWAY-EMACHINES?Aspire/ Acer Aspire/ Travelmate??4310, 4320, 4520, 4710, 4720, 4920, 4736. (6 Cell)?TOSHIBA?TOSHIBA A305, L200, L201, L202, L203, L205, M200, M205, M207, M209, M216. Pro A200, A210, A300, L300HP-COMPAQ?HP Business 6930p, 8440p, 8440w. Compaq 6530b, 6535b, 6730bProbook 4410s, 4410T, 4411S, 4415S, 4416s, 4510 seriesHP 6520S, 6530s, 6531s, 6535s, 6820, 6830S. HP 540, 541, 550, 550, 610, 615. Compaq 510, Compaq 515, Compaq 516.B?N PH?M LAPTOP?HP??CQ43, G4, G6. hp 430, 630.?CQ42, G42.?Compaq??CQ40, CQ45?DV4 ( M?U ?EN + B?C+ ??NG)?ACER?Aspire?4736, 4625, 4733, 3810, 4810, 4720.EMachines?D730, D728, D736.Aspire?4732. D730 4732 320g??Aspire?EMachines?D725Aspire?5536, 5738, 5810 (15.6 '')??DELL???Inspiron?1400, 1420, 1520, 1521, 1525,1526,1427,1318, 1410,1500, 1540.?XPSM1330, M1530.Vostro?1000,1500???Vostro?A840, A860, 1014, 1018.Inspiron?1410??14R (Inspiron 14V, 14R, N4010, N4020, N4030, M5030)??Dell Inspiron14R?( N4110, N4050).Dell VOSTRO?1450, 3450, 3550, V3450, V3550, XPS 15, L502X??Cáp dài PH?M CHICLET??TOSHIBA??Satellite?A200, A300, A305, M200, M300, M500, M505. L200, L300, L305, L310, Tectra A9, M9.??Satellite??L600, L630, L640, L640 L645. C600, C640??L650, L655, L670, L675. C650, C655.Toshiba Satellite Pro?C650 C650D C650D, C655, C660, C660D, C665, L650, L655 L670, L750, L770??LENOVO—C?C LO?I???ADAPTER LAPTOP ???19.5V-----4.5A----adapter lenovo-90w chính h?ng ?fpt?140.00006T19.5V-----4.74A----adapter asus -90w? chính h?ng ?fpt?130.00006T19.5V-----3.42A----adapter asus -65w? chính h?ng? fpt?110.00006T19.5V---4.74A-adapter liteon-90W chính h?ng fpt?125.00006T19.5V---3.42A-adapter toshiba-65W chính h?ng ?fpt?110.00006T19.5V---4.74A-adapter toshiba-90W chính h?ng fpt?130.00006T19.5V-----4.7A----adapter SONY? chính h?ng? ?fpt?155.00006T19.5V---4.62A-ADAPTER DELL-90W chính h?ng fpt?150.00006T19V---4.74A-ADAPTER? HP--??u vàng--65W chính h?ng tem fpt?110.00006T18.5V--3.5A----ADAPTER? HP ??u kim 60W chính h?ng ? tem fpt?135.00006T19V---4.74A-ADAPTER? HP--??u kim--90W chính h?ng tem fpt?152.00006T19V----3.42A--ADAPTER? ACER chính h?ng tem fpt?110.00006T19V----4.74A--ADAPTER? ACER chính h?ng tem fpt?125.00006TS?C ZIN B?O H?NH 12 TH?NGACERADAPTER?ACER 18.5V/19V 3.5A- ??U V?NG?115.00012TADAPTER ACER 19V 3.42A 65W?125.00012TADAPTER?ACER Mini?19V 2.15A?130.00012TAdapter? ACER ONE MINI 19V - 1.58A 30W140.00012TAdapter ACER 19V - 4.7A 90W?145.00012TAdapter ACER 19V - 4.74A 60W?150.00012TAdapter ACER 12V - 1.5A(A510) c?m ?i?n?215.00012TASUSAdapter? ASUS 19V – 4.74A 90W?155.00012TAdapter? ASUS 19V – 3.42A 70W?125.00012TAdapter? ASUS 19V – 2.37A ?155.00012TAdapter? ASUS 15V – 1.2A (TF600) C?M ?I?N?150.00012TAdapter? ASUS 19V – 2.1A ?150.00012TAdapter? ASUS 19V – 1.75A ?180.00012TDELLADAPTER?DELL 19V 4.62A 90W?150.00012TADAPTER?DELL 19V 3.34A ??u nh? bên trong có kim NEW ?160.00012TADAPTER?DELL 19V 3.34A ??u ??n nh? 160.00012TADAPTER?DELL 19V 4.62A SLIM280.00012TADAPTER?DELL 19V 3.34A 65W L?C GI?C?190.00012TADAPTER?DELL 20V 3.5A?170.00012TADAPTER?DELL 19V 1.58A?125.00012TADAPTER?DELL 19.5V 2.31A?190.00012TSAMSUNGAdapter Samsung 19V – 4.74A?155.00012TAdapter Samsung 19V - 3.16A?145.00012TIBM/LENOVOAdapter IBM 16V - 4.5A ?150.00012TAdapter IBM 20V - 4.5A?350.00012TAdapter Lenovo 19V - 3.42A ?135.00012TAdapter Lenovo 20V – 4.5A?190.00012TAdapter Lenovo 20V – 3.25A?170.00012TAdapter Lenovo 20V – 2.25A?150.00012TAdapter Lenovo 15V – 1.5A ?150.00012TLITEONAdapter Liteon 19V - 3.42A ?125.00012TAdapter Liteon 19V - 6.3A?250.00012TAdapter Liteon 19V – 3.16A?150.00012TAdapter Liteon 19V - 4.74A?150.00012TGATEWAYAdapter Gateway 19V - 3.42A - 65W140.00012TAdapter Gateway 19V - 4.74A - 90W155.00012TTOSHIBAAdapter Toshiba 15V - 3A ?190.00012TAdapter Toshiba 15V - 4A ?200.00012TAdapter Toshiba 15V - 5A ?150.00012TAdapter Toshiba 19V - 4.74A ?155.00012THPADAPTER?HP KIM?? 18.5V/ 3.5A?135.00012TADAPTER?HP KIM?? 19V 4.7A?150.00012TADAPTER?HP KIM?? 18.5V 6.5A?245.00012TADAPTER?HP ??U USB?? 18.5V 6.5A?355.00012TADAPTER HP ??U V?NG NH? 18.5V 3.5A?115.00012TADAPTER HP ??U NH?/??U ??N 19V 4.74A?150.00012TADAPTER HP MINI 19V 1.58A?150.00012TADAPTER HP ??U ??N/KIM FOR HP ENVY19V 3.33A ?170.00012TAPPLEADAPTER APPLE 14.5V-3.1A(45W)480.00012TADAPTER APPLE 18.5V-4.6A(85W)500.00012TSONYADAPTER SONY?? 10.5V 1.9A/2,9A?160.00012TADAPTER SONY?? 10.5V 3,8A?265.00012TADAPTER SONY?? 16V 4A?150.00012TADAPTER SONY?? 19V 4.7A Kim?155.00012TADAPTER SONY?? 19.5V 2A?160.00012TADAPTER SONY?? 19.5V 3.33A LOGO VAIO?260.00012TADAPTER SONY?? 19.5V 3.9A/4,1A?145.00012TADAPTER SONY?? 19.5V 6.3A?345.00012TLCD LAPTOP C?C LO?I- CALL: 0902.569.783BALO/C?P /T?I SOCK LAPTOPTúi? S?c Laptop? 7”/10"?10.000?Túi? S?c Laptop? 12”?13.000Túi? S?c Laptop? 13”?15.000Túi? S?c Laptop? 14”/15" ?15.000?Túi? S?c Laptop? 17" ?17.000Túi? S?c Laptop? 14" vi?n s?c ?? 45.000Túi? S?c Laptop? 15" vi?n s?c ?? 50.000Túi? S?c Laptop? 17" vi?n s?c ?? 55.000Túi xách ?eo chéo Ipad 10.1” & laptop mini70.000Túi? S?c Laptop CRUMPLER nhi?u màu 10”65.000?Túi xách ASUS 10” ch?ng sock ?10.000?C?p? Laptop th??ng 14”/15” Logo HP/DELL.. 60.000?C?p Laptop 14”,15” LOGO HP/DELL/ACER/ASUS/SONY…LO?I 185.000?BALO--SANSONAI—3 NG?N D?Y125.000BALO--SANSONAI—4 NG?N D?Y145.000C?P BALO ?A N?NG150.000BALO ASUS/DELL/SONY/HP/ACER…………?85.000?BALO LAPTOP CAO C?P ADIDAS80.000?BALO LAPTOP CAO C?P TOMMY90.000BALO LAPTOP CAO C?P SONY110.000BALO LAPTOP CAO C?P DELL145.000LINH KIE?NUSB 3G???USB 3G 7.2Mbps -ch?y dc ipad, android, 3 m?ng?167.00012TUSB 3G DLINK DWM-156 3.75G HSDPA USB Modem, 395.00036TTIVI BOXTV Box LCD – 2830E/2810E?350.0006TSOUND CARD/USBCREATIVE SB Play 2, Card ?m thanh, k?t n?i qua c?ng USB 3.0, 2.1?663.00012TCREATIVE SB X-FI Go Pro Card ?m thanh, k?t n?i qua c?ng USB, 2.1?1.236.00012TCREATIVE SB X-FI Surround 5.1 Pro with Remote control, C?ng USB 5.11.970.00012TCEATIVE AUDIOTRAK 5.1 , Card ?m thanh 5.1 g?n trong610.00012TCREATIVE SB Audigy SE, Card ?m thanh 7.1 g?n trong979.00012TCREATIVE Sound Blaster Audigy Fx, Card ?m thanh 5.1 g?n trongPCIe1.160.00012TUSB BLUETOOTH MINI 0625.0001TUSB ra sound 5.1–3D – Ra 2 L??14.0001TUSB ra sound 2.1 –3D –7.1 APPLE –? Ra 2 L?23.0001TUSB ra sound 7.1 –Ra 4 L?-?i?u ch?nh volume,mic M?Y BAY28.0001TSOUNDCARD 7.1??CHIP CREATIVE Box? ?210.00006TSOUNDCARD 5.1??CREATIVE Box? CTY?140.00006TSOUNDCARD 5.1 ?CHIP 8788 TAIWAN Box??115.00003TSOUNDCARD 4.1 CHIP 8788 TAIWAN? Box??80.00003TSOUNDCARD 2.1 CRETIVE/YAMAHA/ESS??65.00003TCáp loa n?i dài 1.5m7.000D?y cáp AV8.000D?y Loa 1 ra 1 2 ??u 3Ly(2 ??u ??c 3.5)?6.500D?y Loa 1 ra 2 búp sen?lo?i t?t?9.000D?y Loa 1 ra 2 búp sen?Dtech lo?i t?t 1.5mét?28.000D?y Loa 1 ra 2 búp sen?Dtech lo?i t?t 3mét38.000??u chia ?m thanh 1 ra 23.500JACK 3 LY 1 RA 2 (+MIC)--- OVANN AP3070.000??U CHUY?N?JACK LOA 3LY SANG 2LY?10.000PH?N M?M VIRUSPh?n M?m Di?t Virus?ANTI BITDEFENDER 1PC 2017 - GI? H?P 150K80.00012TPh?n M?m Di?t Virus?INTERNET FENDER 1PC 2017-- GI? H?P 250K120.00012TBKAV? Internet Security?? 1PC ?190.00012TBKAV? Internet Security?? for mobile ?145.00012TNorton Antivirus 1PC /1N?M 2016?120.00012TKIS? Internet Security?? for mobile ?150.00012TKapersky Anti ?Virus? 1PC/12T?? box NTS??2017?138.00012TKapersky Anti ?Virus ?3PC /12T? box?NTS? ?259.00012TKapersky Internet Virus 1PC/12T box NTS241.00012TKapersky Internet Virus 3PC/12T box NTS?508.00012TKapersky Internet Virus 5PC/12 box NTS NEW BOX 780K?730.00012TKoss?: 5(Kaspersky small office security 1 Server + 5Pc) GI? BOX?: 2700K ?2.080.00012TKoss?: 10(Kaspersky small office security 1 Server + 10Pc) GI? BOX?: 3700K T?NG WIFI NETGEAR WNR614 ?3.200.00012TPH?N M?M B?NG QUY?N----- LI?N H? KINH DOANHUsb 4G/8G/…/th? nh?USB KINGSTON 4GB CTY—hàng chu?n 1 ??i 12N75.000USB KINGSTON 8GB CTY—hàng chu?n 1 ??i 12N88.000USB KINGSTON 16GB CTY—hàng chu?n 1 ??i 12N98.00024TUSB KINGSTON 32GB CTY—hàng chu?n 1 ??i 12N128.000USB TEAM 8GB 2.0 E902/C141/C153105.00036TUSB TEAM 16GB 2.0 C153/C151/E902/C141120.00036TUSB TEAM 32GB 2.0 E902/C142/C153/C141195.00036TUSB TEAM 32GB 3.0 C155195.00036TSANDISK 8GB CZ71 2.0110.000SANDISK 16GB CZ50 2.0117.000SANDISK 16GB CZ60 2.0120.000SANDISK 16GB CZ33 2.0130.000SANDISK 32GB CZ71 (USB 2.0)247.0005NSANDISK 16GB CZ48 (USB 3.0)153.0005NSANDISK 32GB CZ73 (USB 3.0)265.000SANDISK 64GB CZ50 2.0400.0005NSANDISK 64GB CZ48 3.0480.000SANDISK 128GB CZ48 3.0880.000USB Flash drive OTG SANDISK (USB 3.0)/ Dành cho máy tính và iPhone, iPad! OTG 16GB 3.0 SANDISK UNTRA187.0005NOTG 32GB 3.0 SANDISK UNTRA298.0005N16GB iXpand IX30/IX40N SANDISK- m? r?ng b? nh? iPhone, iPad620.0005N32GB iXpand IX40N SANDISK- m? r?ng b? nh? iPhone, iPad790.0005N64GB iXpand IX40N SANDISK m? r?ng b? nh? iPhone, iPad1.080.0005N128GB iXpand IX40N SANDISK m? r?ng b? nh? iPhone, iPad1.720.000TOSHIBA 8GB USB 2.098.000TOSHIBA 16GB USB 2.0110.000TOSHIBA 32GB USB 2.0?188.00024TKington 16G ( DT101 G2 ) 2.0 FPT 120.000Kington 32G ( DT101 G2 ) 2.0 FPT 255.000Kington 8G ( DT100 G3) 3.0 FPT ?108.00024TKington 16G(DT100 G3) 3.0 FPT135.00024TKington 32G(DT101G2) 2.0255.000Kington 32G(DTSE9) 2.0267.00024TKington 32G(DT100 G3) 3.0 ?275.00024TKington 64G(DT100 G3) 3.0 FPT ?515.00024TKingmax 8G? 2.0 MA06 X?M/V?NG GOLD?125.00024TKingmax 8G? 3.0 MB-03 X?M/V?NG GOLD?135.00024TKingmax 16G 2.0 MA-06 X?M/V?NG GOLD?145.00024TKingmax 16G UD05/PD06/PD71 2.0?165.00024TKingmax 16G MB-03 3.0 X?M/V?NG GOLD?155.00024TKingmax 32G? MA-06 2.0 X?M/V?NG GOLD?225.00024TKingmax 32G PD-09/MB-03/UI-01 USB 3.0 X?M/V?NG GOLD?245.00024TKingmax 32G? UD-03/UI05-03 ?Xanh/?en, USB 3.0?390.00024TTranscend ?16G 2.0(JF310)/(JF300)?110.00024TTranscend ?32G 2.0(JF300/JF310)?190.00024TTranscend ?JF380S 16G USB 2.0 OTG(380S,micro USB)?160.00024TTranscend? JF810? 8G usb 3.0 (V? b?c cao su ch?ng s?c)?160.00024TCORSAIR USB 3.0 Voyager 16GB 470.000CORSAIR USB 3.0 Voyager 32GB520.000CORSAIR USB 3.0 Voyager 64GB930.000CORSAIR USB 3.0 Survivor Stealth 16GB560.000CORSAIR USB 3.0 Survivor Stealth 32GB700.000CORSAIR USB 3.0 Voyager GTX 128GB - up to 450/360MB - Pro Series2.250.000CORSAIR USB 3.0 Voyager GTX 256GB - up to 450/360MB - Pro Series3.900.000TH? NH? C?C LO?ITh? Micro SD 32G/C10 Team 240.00036tADAPTER TH? NH?1.300H?P ??NG TH? NH?1.000Th? Micro SD 2G? TRAY?77.00012TTh? Micro SD 4G TRAY?85.00012TTh? Micro SD 8G TRAY88.00012TTh? Micro SD 16G TRAY108.00012TTh? Micro SD 32G TRAY210.00012TTh? Micro SD 64G TRAY?425.00012TTh? Micro SD SANDISK/KINGMAX 4G(C4) tray? ?93.00024TTh? Micro SD SANDISK 8G(C4) tray? ?95.00024TTh? Micro SD SANDISK 16G(C4) tray ? ?113.00024TTh? Micro SD SANDISK 32G(C4) tray? ?215.00024TTh? SD SANDISK 8G th? l?n(C4)? ?100.00024TTh? SD SANDISK 16G th? l?n(C10)? ?143.00024TTh? SD SANDISK 32G th? l?n(C10)? ?240.00024TTh? SD SANDISK 64G th? l?n(C10)? ?480.00024TTh? Micro SD SANDISK 16G UNTRA(C10) ? ?150.00024TTh? Micro SD SANDISK 32G UNTRA(C10)??260.00024TTh? Micro SD SANDISK 64G UNTRA(C10)??495.00024TTh? Micro SD SANDISK 128G UNTRA(C10)?995.000Th? Micro SD SAMSUNG EVO 32G ? Chính H?ng (C10)--- BH 5 N?M?95M295.00060TTh? Micro SD SAMSUNG EVO 64G ? Chính H?ng (C10))--- BH 5 N?M?100M595.00060TTh? Micro SD SAMSUNG EVO 128G ? Chính H?ng (C10))--- BH 5 N?M?100M1.235.00060TTh? nh? l?n SD 8G TOSHIBA CLASS 10 b?o hành 5 n?m BOX 110.00024TTh? nh? l?n SD 16G TOSHIBA CLASS 10 b?o hành 5 n?m BOX 168.00024TTh? nh? l?n SD 32G TOSHIBA CLASS 10 b?o hành 5 n?m BOX 275.00024TTh? nh? l?n SD 64G TOSHIBA CLASS 10 b?o hành 5 n?m BOX 485.00024TTh? nh? l?n SD 128G TOSHIBA CLASS 10 b?o hành 5 n?m BOX 950.00024TTh? nh? Micro SD 8G TOSHIBA b?o hành 5 n?m BOX th? nh?(C10)90MB110.00060TTh? nh? Micro SD 16G TOSHIBA b?o hành 5 n?m BOX th? nh?(C10)90MB170.00060TTh? nh? Micro SD 32G TOSHIBA b?o hành 5 n?m BOX th? nh?(C10)90MB258.00060TTh? nh? Micro SD 64G TOSHIBA b?o hành 5 n?m BOX th? nh?(C10)90MB480.00060TTh? nh? Micro SD 128G TOSHIBA b?o hành 5 n?m BOX th? nh?(C10)90MB985.00060THDD DI ??NG(? C?NG G?N NGO?I K?T N?I USB 2.0 V? 3.0)C?P ? C?NG DI ??NG USB 3.0 1mét unitek Y-C 415A Male to Micro B Male65.000C?P ? C?NG DI ??NG USB 3.014.000T?I ??NG HDD DI ??NG20.000TOSHIBA/SONY/SAMSUNG/SILICONADATA(H?NG CH)HDD DI D?NG ADATA AHV620 1Tb 2.5” USB 3.0 1.255.00024THDD DI D?NG ADATA HC660(METAL SLIM) 1Tb 2.5” USB 3.01.360.00036THDD DI D?NG ADATA HC660(METAL SLIM) 2Tb 2.5” USB 3.02.300.00036THDD DI D?NG ADATA HD710 1Tb 2.5” USB 3.0 CH?NG SOCK1.500.00024THDD DI D?NG ADATA HV610 2Tb 2.5” USB 3.0 2.090.00024TSEAGATE(? c?ng g?n ngoài 2.5” và 3.5”)HDD Seagate 500 ?2.5” –? USB 3.0?NEWCTY1.110.00036THDD Seagate 500 Portable ?2.5” –? USB 3.0?NEWCH1190.00036THDD Seagate 1B Expansion Portable ?2.5” –? USB 3.0?NEW1.490.00036THDD?Seagate?? Backup Plus Slim 500GB 2.5”? USB 3.0?1.280.00036THDD Seagate Backup Plus 1TB SLIM? 2.5” USB 3.0?1.550.00036THDD?Seagate?? Backup Plus 2TB SLIM 2.5”? USB 3.0?2.950.00036THDD Seagate Backup Plus 4TB SLIM? 2.5” USB 3.0?CTY 2N3.950.000HDD Seagate Backup Plus 4TB SLIM? 2.5” USB 3.0?4.450.00036THDD?Seagate?? Expansion Portable 2.0TB 2.5”? USB 3.0?2.600.00036THDD?Seagate?? Backup Plus ?2.0TB 3.5" USB 3.0? 2.390.00024THDD?Seagate?? Backup Plus ?3.0TB 3.5" USB 3.0? 3.080.00024THDD?Seagate?? Backup Plus 4.0TB 3.5" USB 3.0? 3.750.00024TTOSHIBA G?N NGO?I 2.5"- B?O H?NH 1 ??I 1HDD TOSHIBA 2,5”-500GB-USB 3.01.085.00036THDD TOSHIBA 2,5”-1TB-USB 3.01.405.00036THDD TOSHIBA 2,5”-2TB-USB 3.02.355.00036THDD TOSHIBA 2,5” Canvio Premium 3TB Silver USB 3.04.360.00036THITACHI(? c?ng g?n ngoài 2.5” và 3.5”)HDD Hitachi? 2.5' – 1TB – USB 3.0 Touro 5400 vòng1.300.00036THDD Hitachi? 2.5' – S1TB – USB 3.0 Touro 7200 vòng1.480.00036THDD Hitachi? 2.5' – 2TB – USB 3.0 Touro 5400 vòng2.120.00036TTRANCEND(? c?ng g?n ngoài 2.5” và 3.5”) HDD Trancend 2.5' - 500G? USB 3.0 FPT1.200.00024THDD Trancend 2.5' – 1TB?? USB 3.0 FPT1.470.00024THDD Trancend 2.5' – 2TB?? USB 3.0 + T?ng áo m?aFPT2.600.00024THDD Trancend 3.5' – 3TB?? USB 3.0 + T?ng áo m?aFPT2.950.00024TWESTERN(? c?ng g?n ngoài 2.5” và 3.5”)ELEMENT 2.5'? 500G – USB 3.0+ T?NG T?I WD1.200.00036TELEMENT 2.5'? 1TB – USB 3.0 + T?NG T?I WD1.520.00036TELEMENT 2.5'? 2TB – USB 3.0 + T?NG T?I WD2.700.00036TELEMENT 3.5'? 2TB – USB 3.03.790.00036TMY BOOK 3.5'? 2TB – USB 3.02.490.00036TMY BOOK 3.5'? 3TB – USB 3.0 3.250.00036TMY BOOK 3.5'? 4TB – USB 3.04.250.00036TMY BOOK 3.5'? 6TB – USB 3.08.590.00036TMY BOOK 3.5'? 8TB – USB 3.09.980.00036TMY PASSPORT ULTRA ?? 2.5'? 1TB – USB 3.0 + T?NG T?I WD1.630.00036TMY PASSPORT ULTRA ? 2.5'? 2TB – USB 3.0+ T?NG T?I WD3.190.00036TMY PASSPORT ULTRA ? 2.5'? 3TB – USB 3.0+ T?NG T?I WD4.290.00036T?? c??ng WD My Cloud - 2TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives)3.5000.00036T?? c??ng WD My Cloud - 3TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives)4.490.00036T?? c??ng WD My Cloud - 4TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives)5.490.00036T?? c??ng WD My Cloud - 6TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives)8.290.00036T?? c??ng WD My Cloud - 8TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives)9.590.00036THDD PC (??A C?NG G?N TRONG PC)SEAGATE B?O H?NH CTY 12 TH?NG???Hdd Seagate? 40Gb Ata?????? 60.00012THdd Seagate? 40Gb Sata?????? 60.00012THdd Seagate/MT/WD/SS 80Gb Ata??Dày????????????? ? 95.00012THdd Seagate/Samsung?? 160Gb Ata??Dày????????????? ? 120.00012THdd Seagate?? 250Gb Ata?????????????? ? 150.00012THdd Seagate?? 500Gb Ata??????????????? ? 390.00012THdd Seagate?? 80Gb ata? m?ng75.00012TSEAGATE B?O H?NH CTY 24 TH?NGHdd Seagate 80Gb Sata??m?ng????????????? ? 105.00012THdd Seagate 160Gb Sata?? dày ??150.000Hdd Seagate 160Gb Sata?? m?ng ??180.00012THdd Seagate 250 Sata m?ng hàng x?n BARD M?I2 N?M245.00024THdd Seagate 320 Sata m?ng270.00024THdd Seagate 500G?Sata m?ng 18A NEW 100%( kh?ng gi? ch?y)2 N?M500.00024THDD SEAGATE 500GB New100% (Board xéo - gi?ng chính h?ng)2 N?M700.000Hdd Seagate 1TB Sata m?ng 2 N?M870.00024THDD Seagate 1TB Sata m?ng New100%2 N?M965.000Hdd Seagate 2.0TB Sata? 18A/CTY 2 N?M2 N?M1.190.00024THdd Seagate 2.0TB Sata? NEW 100% (BOAD X?O)2 N?M1.350.000Hdd Seagate 3.0TB Sata? ?1.785.00024THdd Seagate 4.0TB Sata? ?2.920.00024THdd Seagate 5.0TB Sata? ?3.160.00024THdd Seagate 6.0TB Sata? 18A NEW 100% (kh?ng gi? ch?y)?4.900.00024TSEAGATE BARACUDA 3.5” VI?N S?NT?c ?? linh ho?t, b?n b?. ? c?ng ?áng g?m nh?t mà b?n t?ng g?pHdd Seagate 500 -? SATA 6Gbps/32MB Cache/7200rpm/3.5" VS1.070.00024THdd Seagate 1TB-? SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5" VS1.100.00024THdd Seagate 2TB -? SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5"VS1.700.00024THdd Seagate 3TB - SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5"VS2.230.00024THdd Seagate 4TB - SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5"VS3.090.00024THDD SEA CHUY?N D?NG 24/24 D?NH RI?NG CHO CAMERAHdd Seagate 1TB Sata 3(64M) CHUY?N CAMERA-BH 2NCTY1.030.00024THdd Seagate 2TB Sata 3(64M) CHUY?N CAMERA-BH 2NCTY1.450.00024THdd Seagate 3TB Sata 3(64M) CHUY?N CAMERA-BH 2NCTY1.940.00024THdd Seagate 4TB Sata 3(64M) CHUY?N CAMERA-BH 2NCTY3.030.00024TSkyHawk ? c?ng chuyên d?ng cho camera giám sát?Th?ng minh, An toàn, B?o m?t Hdd Seagate 1TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH1.140.00036THdd Seagate 2TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH1.640.00036THdd Seagate 3TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH2.290.00036THdd Seagate 4TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH3.200.00036THdd Seagate 6TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH5.550.00036THdd Seagate 8TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH7.400.00036THdd Seagate 10TB Sata 3?(64M) SkyHawk CH?NH H?NG 3 N?M CH10.200.000WESTERN H?NG CTY???Hdd Western/Hitachi 80G Sata? 90.00012THdd Western/Hitachi 160G Sata? 145.00012THdd Hitachi 250G Sata? ?235.00024THdd Western 250G Sata? BLUE240.00024THdd Western/HITACHI/SAMSUNG? 320G Sata? ?265.00024THdd Hitachi? 500G Sata? 2 N?M500.00024THdd Hitachi? 1TB Sata? 2 N?M800.000Hdd Hitachi? 2TB Sata? 2 N?M1.120.000Hdd Western BLUE 500G Sata? 2 N?M530.000Hdd Western BLACK 500G Sata? 2 N?M680.000Hdd Western?2TB BLACK Sata CHUY?N CAMERA2 N?M1.350.000Hdd Western 1TB Sata? 955.00024THdd Western?500 GREEN Sata CHUY?N CAMERA680.00024THdd Western?1TB GREEN Sata CHUY?N CAMERA900.00024THdd Western?2TB GREEN Sata CHUY?N CAMERA1.350.00024THdd Western?3TB GREEN Sata CHUY?N CAMERA 1.780.00024THDD 500TB WD Purple (Surveillance) chuyên CAMERA(? T?M)600.00024THDD 1TB WD Purple (Surveillance) chuyên CAMERA(? T?M)990.00024THDD 2TB WD Purple (Surveillance) chuyên CAMERA(? T?M)1.320.00024THDD 3TB WD Purple (Surveillance) chuyên CAMERA(? T?M)1.880.00024THDD 4TB WD Purple (Surveillance) chuyên CAMERA(? T?M)2.850.00024TWESTERN H?NG CH?NH H?NG MINH TH?NG/ESYS/VITAHdd Western?500G Sata 3 Blue (16M 7200RPM 6Gb/S) ??CH990.00024THdd Western?1TB Sata 3 Blue/Green(7200 RPM 64MB) ?CH1.060.00024THdd Western?2TB Sata 3 Green/Blue ?CH1.615.00024THdd Western?3TB Sata 3 Green/Blue?CH2.250.00024THdd Western?4TB Sata 3 Green/Blue?CH3.020.00024THdd Western?5TB Sata 3 Green/Blue CH4.620.000Hdd Western?6TB Sata 3 Green/Blue ?CH5.395.00024THDD WD BLACK Hdd Western?500 SATA (6Gb/s) 2nh?n BLACK?1.505.00058THdd Western?1TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? BLACK ?1.735.00058THdd Western?2TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? BLACK ?2.940.00058THdd Western?3TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? BLACK ?3.920.00058THdd Western?4TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? BLACK?4.970.00058THdd Western?5TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? BLACK6.200.00058THdd Western?6TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? BLACK ?7.100.00058THDD WESTERN DIGITAL D?NH CHO SERVERDòng s?n ph?m WD HDD Enterprise REB?o hành 5 n?m 01 ??i 01 - SI?U B?NHdd Western?500G - Sata 3 (6Gb/s), 7200 rpm, Cache 64M RE1.970.00058TDòng s?n ph?m WD HDD Enterprise GoldB?o hành 5 n?m 01 ??i 01 - SI?U B?NWD HDD GOLD 1TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM2.400.000WD HDD GOLD 2TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM3.400.000WD HDD GOLD 2TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM6.550.000WD HDD GOLD 4TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM8.550.000WD HDD GOLD 8TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM10.600.000WD HDD GOLD 10TB /3.5"/Sata3/256MB/7,200RPM13.100.000HDD WD RED NASWARE Hdd Western?1TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? RED?1.510.00036THdd Western?2TB SATA (6Gb/s) 2Nh?n ?RED?2.250.00036THdd Western?3TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? RED?2.740.00036THdd Western?4TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? RED?3.712.00036THdd Western?6TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? RED?5.846.00036THdd Western?8TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? RED ?7.656.00058THdd Western?10TB SATA (6Gb/s) 2nh?n? RED?10.450.00058TD?NG HDD CHUY?N D?NG CAMERA WD PURPLE(T?M)B?O H?NH 36 TH?NGWD Purple AV 3.5" 1.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/ST?M1.450.00036TWD Purple AV 3.5" 2.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S T?M2.110.00036TWD Pruple AV 3.5" 3.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/ST?M2.760.00036TWD Purple AV 3.5" 4.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/ST?M3.910.00036TWD Purple AV 3.5" 6.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/ST?M6.850.00036TWD Purple AV 3.5" 8.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/ST?M8.500.00036TWD Purple AV 3.5" 10TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/ST?M11.000.000TOSHIBA CH?NH H?NG ?NH MINH C??NG/FPTB?O H?NH ??I 1 TRONG SU?T T.GIAN B?O H?NH???HDD TOSHIBA 500GB925.00024THDD TOSHIBA 1TB 1.010.00024THDD TOSHIBA 2TB ?1.510.00024THDD? TOSHIBA 3TB ?1.930.00024THDD TOSHIBA 4TB ?2.885.00024THDD TOSHIBA 5TB ?3.765.00024THDD?TOSHIBA 6TB ?4.990.00024THDD TOSHIBA 500G CHUY?N??UGHI995.00036THDD TOSHIBA 1TB CHUY?N??UGHI1.060.00036THDD TOSHIBA 2TB CHUY?N??UGHI1.520.00036THDD TOSHIBA 3TB CHUY?N??UGHI2.000.00036THDD TOSHIBA 4TB CHUY?N??UGHI?3.030.00036THDD TOSHIBA 5TB CHUY?N??UGHI4.050.00036THDD TOSHIBA 6TB CHUY?N??UGHI5.350.00036THDD TOSHIBA 8TB CHUY?N??UGHI7.500.000HDD SSD (? ??A C?NG SSD) ??? SSD 12.000SSD INTEL OPTANE 16GB-M.25N1.150.000OPTANE 32GB-M.25N1.950.000SSD INTEL 600P Series 128GB-M25N1.700.000SSD INTEL SSD535/540 180G5N2.400.000SSD INTEL 540S/240GB5N2.180.000SSD INTEL 545/256GB(M2-2280)5N2.450.000SSD INTEL SC2KW/360GB5N3.490.000SSD INTEL SC2KW/480GB5N4.400.000SSD SILICON POWERSSD 120GB SILICON Power Slim S55 (?EN)3N1.160.000SSD 240GB SILICON Power Slim S55 (?EN)3N1.950.000WD SSD120GB SSD WESTERN GREEN1.225.0003N240GB SSD WESTERN GREEN - WDS240G1G0A1.955.0003N120GB SSD WESTERN GREEN(M2-2280)WDS120G1G0B1.400.000240GB SSD WESTERN GREEN(M2-2280)WDS240G1G0B2.100.0003N250GB SSD WESTERN BLUE(M2-2280)WDS250G1B0B2.320.000500GB SSD WESTERN BLUE(M2-2280)WDS500G1B0B3.970.0001TB SSD WESTERN BLUE(M2-2280)WDS100T1B0B7.950.000250GB SSD WESTERN BLUE-WDS250G1B0A2.250.000500GB SSD WESTERN BLUE-WDS500G1B0A3.830.0003N1TB SSD WESTERN BLUE-WDS100T1B0A7.300.0003NDòng s?n ph?m SSD WD ? Black?- B?o hành 5 n?m 01 ??i 01WD Black SSD 256GB / PCIe Gen3 8 Gb/s / M2-2280/WDS256G1X0C3.050.000WD Black SSD 512GB / PCIe Gen3 8 Gb/s / M2-2280/WDS512G1X0C5.550.000SSD APACER /TEAM120GB SSD APACER AS3401.200.0003N240GB SSD APACER AS3402.000.0003NSSD SANDISKSANDISK 120GB, SR530/SW440MB/s PLUS3N1.270.000SANDISK 250GB SSD Ultra 3D3N2.550.000SANDISK 240GB, SR530/SW440MB/s PLUS3N1.930.0003NSANDISK 480GB, SR535/SW445MB/s3N3.450.0003NSANDISK 500GB SSD Ultra 3D 3N4.400.000SANDISK 960GB, HII R550/S W500MB/s3N6.800.000SANDISK 1TB SSD Ultra 3D3N8.260.000SSD ADATASSD ADATA 128G(SU800)3N1.310.000SSD ADATA 256G(SU800)3N2.250.000SSD ADATA 512G(SU800)3N3.400.000SSD ADATA 128G(M2-2280)3N1.685.000SSD ADATA 256G(M2-2280)3N2.350.000SSD ADATA 512G(M2-2280)3N4.550.000BIOSTAR SSD- 3N?M ??I 1BIOSTAR S100- 120GB 1.210.0003NPLEXTOR SSD JAPAN???PLEXTOR PX-128S3C1.380.0003NPLEXTOR PX-256S3C2.380.0003NPLEXTOR PX-128M6RO1.879.0003NPLEXTOR PX-256M6PRO3.016.0003NPLEXTOR PX-512M6PRO6.264.0003NPLEXTOR 1TBM6PRO10.440.0003NPLEXTOR 128S1G-M2-2280(128S1G)1.299.0003NPLEXTOR 256S1G-M2-2280(256S1G)1.945.0003NSAMSUNG SSDSAMSUNG 250G 850 EVO5N2.700.000SAMSUNG 500GB 850 EVO5N4.850.0005NSAMSUNG 1TB 850 EVO5N9.950.0005NKINGSTON SSDKINGSTON? SSDNow 120G SA400 TLC Sata31.420.000KINGSTON? SSDNow 120G SUV400S37 TLC Sata31.450.000KINGSTON? SSDNow 240G SA400 Sata 3 CH 2.250.00036TKINGSTON? SSDNow 240G SUV400 Sata 3 CH 2.300.000KINGSTON? SSDNow SA400S37/480G Sata 3 CH4.050.00036TKINGSTON? SSDNow SUV400/480G Sata 3 CH4.200.000KINGSTON? SSDNow SV300S37A/960G V300 Sata 3 CH8.250.00036TCORSAIR? SSD???CORSAIR SATA III(6Gb/s) CSSD-120GB LE200B?1.600.00036TCORSAIR SATA III(6Gb/s) GS 240GB?CSSD-F240GBLE200B2.550.00036TCORSAIR SATA III(6Gb/s) GS 480GB?CSSD-480GB LE200B4.800.00036TCORSAIR SATA III(6Gb/s) GS 960GB?CSSD-960GB LEB8.450.00036THDD (? ??A C?NG G?N TRONG LAPTOP)WESTERN CTYHdd Western/Fujitsu Laptop 40Gb?? ATA?135.00012THdd Fujitsu/Seagate Laptop 80Gb?? ATA?235.00012TSEAGATE/hitachi/wd/samsung CTYHdd Seagate/hitachi/wd Laptop 80Gb?? SATA ?290.00012THdd Seagate/hitachi/wd/Samsung Laptop 160Gb?? SATA?385.00012THdd Seagate/hitachi/wd Laptop 250Gb?? SATA ?485.00012THdd Seagate Laptop 320Gb?? SATA ?565.00012THdd Hitachi/wd/Samsung/Toshiba Laptop 500Gb?? SATA12 TH730.000Hdd Seagate Laptop 500Gb?? SATA 5400 vòng12 TH750.00012THdd Seagate Laptop 500Gb?? SATA 5400 vòng?24TH820.00024THdd WD Laptop 1TB?? SATA 5400 vòng12 TH1.100.000WESTERN CHHdd Western Laptop 500Gb?? SATA (6Gb/s) -5400 Rpm BLUE?MT990.00024THdd Western Laptop 500Gb?? SATA -7200 Rpm BLack?MT1.285.00058THdd Western Laptop 750Gb?? SATA (6Gb/s) -5400 Rpm BLUE?MT1.218.00024THdd Western Laptop 750Gb?? SATA (6Gb/s) -7200 Rpm BLACK?MT1.510.00058THdd Western Laptop 750Gb?? SATA (6Gb/s) -7200 Rpm RED?MT1.392.00036THdd Western Laptop 1TB?? SATA (6Gb/s) -5400 Rpm BLUE?MT1.290.00024THdd Western Laptop 1TB?? SATA (6Gb/s) -7200 Rpm BLACK?MT1.620.00058TSEAGATE Barracuda 2.5" NotebookHdd Seagate Laptop 500Gb?? SATA 5400 vòng/128MB Cache ?FPT1.100.00024THdd Seagate Laptop 500Gb?? SATA 7200 vòng/32MB Cache ?FPT1.145.00024THdd Seagate Laptop 1TB?? SATA 5400 vòng/128MB Cache ?FPT1.325.00024TTOSHIBA ?NH MINH C??NG/FPTHdd Toshiba Laptop 500Gb?? SATA? 5400 vòng ?975.00036THdd Toshiba Laptop 1TB?? SATA? 5400 vòng ?1.200.00036THdd Toshiba Laptop 2TB?? SATA? 5400 vòng ?2.150.00036THITACHIHdd Hitachi Laptop 500Gb?? SATA 5400 vòng MCTECH?975.00036THdd Hitachi Laptop 500Gb?? SATA 7200 vòng MCTECH?1.050.00036THdd Hitachi Laptop 1TB?? SATA 5400 vòng MCTECH?1.250.00036THdd Hitachi Laptop 1TB?? SATA 7200 vòng MCTECH?1.350.00036TRAM PC (B? Nh? Trong PC)/SERVERRAM ECC D?NG CHO MAIN SERVERDDR3 8GB/1333/1600? ECC?D?NG SERVER S55201.500.00036TDDR3 8GB/1600?KINGSTON ECC?FOR SERVER?2.250.00036TDDR4 8GB/2400/2133?KINGSTON ECC?FOR SERVER2.340.000DDR4 16GB/2133?KISTONG ECC?FOR SERVER4.500.000PC-RAM H?NG C?NG TYRAM DDR 1512/400? máy b? zin????????????????? ?35.00012T1G/400?? Kingston? máy b? x?n????????????????? 70.00012TRAM DDR 2512/667? Hynix/Samsung??????? 40.00012T1G/800? Hynix/Samsung máy b?????????????? 60.00036T2G/800? Hynix/Samsung B?ng l?n máy b?-hàng lo?i 1?????????????150.00036TRAM DDR 31G/1333 máy b? Hynix???????????????????? ?70.00036T2G/1333/1600??Hynix/Samsung máy b?? 220.00036T4G/1333/1600 Hynix/Samsung??máy b? b?ng to?500.00036T8G/1600 Hynix/Samsung??máy b? ?CALL36TDATODDR3 DATO 2G/160036T300.000DDR3 DATO 4G/160036T600.000APACERAPACER DDR4 4G/2400 T?N NHI?T3N985.000APACER DDR4 4G/2400 T?N NHI?T C? LED3N1.050.000APACER DDR4 8G/2400 VALUE3N1.950.000APACER DDR4 8G/2400 T?N NHI?T3N2.100.000ADATADDR3 ADATA 4G/2400 VALUE3N1.045.000DDR3 ADATA 8G/2400 VALUE3N2.110.000DDR4 ADATA DRZ 4G/2400 T?N NHI?T3N1.085.00036TDDR4 ADATA DRZ 8G/2400 T?N NHI?T3N2.150.00036TV-COLOR : dòng RAM ch?t l??ng cao cho OCer & GAMER( MADE IN TAIWAN - BH 4 n?m, 1 ??i m?i)V-Color 4G/2133 DDR4 – CHIP M?U CH?NG DUMCALL48TV-Color 8G/2133 DDR4 – CHIP M?U CH?NG DUMCALLPC-CRUCIAL RAM- CH?NH H?NG TEM VITACRUCIAL DDR3 4G/1600 Ballistix Sport (T?n nhi?t)?CALL36TCRUCIAL DDR3 8G/1600 VALUE?CALL36TCRUCIAL DDR4 4G/2400 VALUECALLCRUCIAL DDR4 4G/2400 Ballistix Sport (T?n nhi?t)?965.00036TCRUCIAL DDR4 8G/2400 VALUE1.930.000CRUCIAL DDR4 8G/2400 Ballistix Sport (T?n nhi?t)?2.050.00036TPC-TEAM ELITE RAMDDR4 4G/1600 TEAM ELITE CH T?N NHI?T L? L?N36T650.000DDR4 8G/1600 TEAM ELITE CH T?N NHI?T L? L?N36T1.350.000DDR4 4G/2400 TEAM ELITE CH T?N NHI?T L? L?N36T990.00048TDDR4 8G/2400 TEAM VALUE 36T1.900.00048TDDR4 8G/2400 TEAM ELITE T?N NHI?T36T1.950.000RAM PC - GSKILL DDR2/DDR3DDR3 2G/1600 GNS G.SKILL?355.00036TDDR3 4G/1600 G.SKILL AEGIS CH(Ta?n Nhiê?t lá nh? )?742.00036TDDR3 8G/1600 G.SKILL EAGIS???Ta?n Nhiê?t Nh?1.392.00036TRAM PC GSKILL - DDR4 4GB-2133 EAGIS--- S?N H?NG SL1.055.00036T4GB-2400 EAGIS--- S?N H?NG SL1.065.0004GB-2400 TN Ripjaw--- S?N H?NG SL1.085.0004GB-2666 Ripjaw--- S?N H?NG SL1.065.0004GB-2800 Ripjaw--- S?N H?NG SL1.095.0008GB-2133 EAGIS--- C?N SL ?T2.050.00036T8GB-2400 Flare X(T?N NHI?T L? L?N)--- S?N H?NG SL2.100.00036T2X 8GB-2400 Flare X(T?N NHI?T L? L?N)--- S?N H?NG SL4.200.0002x4GB -2800 RipjawsV--- S?N H?NG SL2.190.00036T4x4GB -2666 RipjawsV--- S?N H?NG SL4.260.0002x4GB -2666 RipjawsV--- S?N H?NG SL2.130.00036TPC-KINGSTON DDR3/DDR4B?o hành 36 tháng 1 ??i 1 m?i 100% trong vòng 1 gi? (Cháy n? IC c?ng b?o hành)DDR3 2G/1600- Kingston?? CH ? V?NH XU?N/VI?T S?N440.000DDR3 4G/1600- Kingston?? CH ? V?NH XU?N/VI?T S?N?CALL36TDDR3 8G/1600- Kingston?? CH ? V?NH XU?N /VI?T S?N?CALL36TDDR3 4G/1600 Kingston Hyperx Fury?Blue / Red / BlackCALL36TDDR3 8G/1600 Kingston Hyperx Fury?Blue / Red / Black1.540.00036TDDR4 4GB/24001.055.000PC- KINGMAX DDR2/DDR3/DDR4DDR3 2GB/1600?KingMax ??445.00036TDDR3 4GB/1600?KingMax ??????770.00036TDDR3 8GB/1600?KingMax ?1.540.00036TDDR4 4GB/2400?KingMax?1.055.00036TDDR4 4GB/2400?KingMax Heatsink(T?N NHI?T)1.100.00036TDDR4 8GB/2400?KingMax ??2.100.00036TDDR4 8GB/2400?KingMax Heatsink2.150.00036TDDR4 8GB/3000?KingMax Heatsink- NEW2.295.000DDR4 16GB/2400?KingMax??3.800.00036TDDR4 16GB/2400?KingMax Heatsink3.945.00036TDDR4 16GB/3000?KingMax Heatsink-NEW4.170.000PC-CORSAIR DDR3(1 x 4GB) 4GB bus 1600 C9 - Vengeance?820.00036T(1 x 8GB) 8GB bus 1600 C10 - Vengeance1.540.00036TPC-CORSAIR DDR4(1 x 8GB) 8G bus 2400 C14 ?Vengeance LPX2.200.00036T(1 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX - RED2.150.000(1 x 16GB) 16G bus 2400 C14 ?Vengeance LPX4.400.00036T(2 x 4GB) 8G bus 2133 C13 ?Vengeance LPX - RED2.190.00036T(2 x 8GB) 16G bus 2133 C13 ?Vengeance LPX - RED3.770.00036T(2 x 4GB) 8G bus 2400 C14 Vengeance LPX - RED2.550.00036T(2 x 8GB) 16G bus 2400 C14 ?Vengeance LPX - RED4.100.00036T(2 x 16GB) 32G bus 2400 C14 Vengeance LPX7.400.00036T(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16 Vengeance LPX - RED4.300.00036T(2 x 16GB) 32G bus 2666 C16 Vengeance LPX8.390.00036T(2 x 8GB) 16G bus 3200 C14 Dominator5.900.000(4 x 8GB) 32G bus 3200 C16 Dominator9.990.000(2x8) 16GB Bus 2666 C16 Vengeance RGB LED4.150.000(2x8) 16GB Bus 3000 C15 Vengeance RGB LED4.550.000(2x8) 16GB Bus 3000 C15 - White Edition- Vengeance RGB LED4.450.000(4x8) 32GB Bus 3000 C15 Vengeance RGB LED8.450.000(2x16) 32GB Bus 3200 C16 Vengeance RGB LED8.450.000PC-RAM GEIL DDR3/DDR4 H?NG TAIWAN CH?NH H?NG VI?N S?N DDR3 GEIL 2/1600365.00036TDDR3 GEIL 4/1600750.000DDR4 GEIL 4G/2400 VALUE1.025.000DDR4 GEIL 8G/2400 VALUE2.085.000DDR4 GEIL 4GB/2400 Evo Forza –(36th)1.040.000DDR4 GEIL 8GB/2400 Evo X Led --(36th) 2.200.00036TDDR4-2400 GEIL 16GB(2*8GB) EVO X (T?N NHI?T)- LED Màu (36th)4.420.000RAM GEIL SUPPORT AMD RYZEN- BH 3 N?MGEIL PRISTINE 4GB DDR4 2400 VALUECALLGEIL PRISTINE 8GB DDR4 2400 VALUECALLGEIL PRISTINE 16GB DDR4 2400 VALUECALLGEIL EVO SPEAR 2 X 4GB DDR4 2400CALLGEIL EVO SPEAR 2 X 8GB DDR4 2400CALLGEIL EVO SPEAR 2 X 16GB DDR4 2400CALLGEIL EVOX 2 X 8GB DDR4 24004.420.000GEIL EVOX 2 X 16GB DDR4 30008.350.000GEIL EVOX 2 X 8GB DDR4 30004.520.000RAM laptop (B? Nh? Trong laptop)Ram laptop 512/66750.00003TRam laptop 512/333/40045.00012TRam laptop 1GB/333/400 ?135.00012TRam laptop 1G/667/800 hàng máy b?? CHIP SAMSUNG/HYNIX/KT?...? Cty45.00036TRam laptop 2G/667/800 hàng máy b?? CHIP SAMSUNG/HYNIX/KT?...? Cty135.00036TRam laptop 2G/1333/1600 HYNIX/SAMSUNG/KT RIN? Cty165.00036TRam laptop 2G/1600 PC3L HYNIX/SAMSUNG/KT RIN? Cty200.00036TRam laptop 4G/1600 PC3L HYNIX/SAMSUNG/KT RIN Cty480.00036TRam laptop 4G/1333/1600 HYNIX/ KT/SAMSUNG? Cty420.00036TRam laptop 8G/1600 HYNIX/ KT/SAMSUNG? Cty840.00036TRam laptop 8G/1600 PC3L HYNIX/SAMSUNG/KT RIN Cty950.00036TGSKILLRam laptop 4GB/1333/1600 VALUE GSKILL 766.00036TRam laptop 8GB/1333 VALUE GSKILL1.485.00036TRam laptop 8GB/1600 VALUE GSKILL1.508.00036TRam laptop 4GB/1600 GSKILL F3 1.35V -CL11 RIPJAW HASWELL742.00036TRam laptop 8GB/1600 GSKILL F3 1.35V -CL11 RIPJAW HASWELL1.462.00036TRam laptop 4GB/2133 GSKILL DDDR4 RIPJAW 1.20V928.00036TRam laptop 8GB/2133 GSKILL DDDR4 RIPJAW 1.20V1.717.00036TRam laptop 16GB/2133 GSKILL DDDR4 RIPJAW 1.20V3.341.000SCUCIALDDR NB SCUCIAL 4G/1600 HASWELCALL36TDDR NB SCUCIAL 8G/1600 HASWELCALL36TDDR4 NB SCUCIAL 4G/2400CALL36TDDR4 NB SCUCIAL 8G/2400CALL36TDDR4 NB SCUCIAL 16G/2400CALLCORSAIR(1 x 4GB) 4GB bus 1333 C9 Value 820.00036T(1 x 8GB) 8GB bus 1333 C9 Value 1.450.00036T(1 x 4GB) 4GB bus 1600 C9 Vengeance850.00036T(1 x 8GB) 8GB bus 1600 C10 Vengeance1.490.00036T(1 x 4GB) 4GB bus 1600 C11 For Haswell850.00036T(1 x 8GB) 8GB bus 1600 C11 For Haswell1.490.0036T(1 x 4GB) 4GB bus 2133 C15 Value1.100.00036T(1 x 8GB) 8GB bus 2133 C15 Value1.900.00036T(2 x 4GB) 8GB bus 2400 C16 Vengeance1.990.000(2 x 8GB) 16GB bus 2400 C16 Vengeance3.600.000RAM LAPTOP KINGSTON/KINGMAXRam laptop 2G/1600? Kingston 1.35V dành cho Haswell New445.00036TRam laptop 4G/1600? Kingston 1.35V dành cho Haswell New760.00036TRam laptop 8G/1600? Kingston 1.35V dành cho Haswell New1.420.00036TRam laptop DDR4 4G/2133/2400? Kingston 925.00036TRam laptop DDR4 8G/2133/2400? Kingston 1.770.00036TDDR3L 2G/1600DDR3L? Kingmax 1.35V dành cho Haswell New455.00036TDDR3L 4G/1600DDR3L? Kingmax 1.35V dành cho Haswell New755.00036TDDR3L 8G/1600DDR3L? Kingmax 1.35V dành cho Haswell New1.490.00036TRam laptop DDR4 4G/2400? Kingmax1.010.00036TRam laptop DDR4 8G/2400? Kingmax 1.975.00036TCPU SOCKET 775(Hàng tray ko fan - ?ch?a vat? )D430?? - Dual Core Celeron 2.0 Ghz? ???? 45.0001TDuo Core E2160/2180/220030.0001TDuo Core E5200/E5300 /E5400/E550045.0001TDuo Core E5700 /6300/6320/6400 dual core50.0001TE6300 CORE 235.00036TE6400/6420 CORE 2?40.00036TE655050.00036TE6850/6750/660070.00036TE730080.00036TE740085.00036TE7500 ?95.00036TE7600100.000E8200110.00036TE8400 ?125.00036TE8500 ?135.00036TE8600 ?220.00036TQ6600BH 3N260.000Q6700BH 3N280.000Q8200BH 3N290.000Q8300BH 3N300.000Q8400BH 3N310.000Q9300BH 3N370.0002Q9400BH 3N410.000Q9450BH 3N490.000Q9550BH 3N600.000CPU INTEL SOCKET 1155CPU SK 1155 H?NG TRAY V? BOX CTY CH?A VATG1630 fan zin430.00036TG2120 fan zin36th500.00036TG2130 fan zin36th550.000G860 fan zin480.00036TG2020 TRAY fan zin360.000G2030 TRAY fan zin400.00036Ti3 2100 ? TRAY fan i3 zin950.00036Ti3 2120 ? TRAY fan i3 zin980.00036Ti3 2130 ? TRAY fan i3 zin1.020.000i3 3220 ? TRAY fan i3 zin1.050.00036Ti3 3240 ? TRAY fan i3 zin1.170.00036TI5 2400 TRAY fan i3 zin1.500.00036TI5 2500 TRAY fan i3 zin1.550.00036TI5 3470 TRAY fan i3 zin1.850.00036TI5 3570 ? TRAY fan i3 zin1.900.00036TI7 2600???TRAY fan i3 zin?2.850.00036TI7 3770???TRAY fan i3 zin?3.480.00036TI7 4770 TRAY fan i3 zin5.150.00036TCPU INTEL SOCKET 1150H?NG TRAY V? BOX SK 1150 CH?A VAT—BH 36THG1840 TRAY + fan zin1.150.000G3220 TRAY + fan zin1.220.000G3240 TRAY + fan zin1.270.000G3250 TRAY + fan zin?1.330.00036TG3260 TRAY + fan zin ?1.440.00036TG3420 TRAY + fan zin 1.450.000G3440 TRAY + fan zin 1.460.000G3450 TRAY + fan zin 1.470.000G3460 TRAY + fan zin 1.480.000G3930 TRAY + fan zin Socket 1151?745.00036TG4400 TRAY + fan zin Socket 11511.070.00036TI3 6100 TRAY + fan zin Socket 1151?2.300.00036TI3 6100 BOX CTY Socket 1151?2.390.00036TI5 6400 TRAY + fan zin Socket 1151?3.725.00036TI5 6500 TRAY + fan zin Socket 1151?3.850.00036TI7 6700 TRAY + fan zin Socket 1151?6.750.00036TI5 6400 BOX CTY Socket 11513.850.00036TI5 6500 BOX CTY Socket 11514.670.00036TI7 6700 BOX CTY Socket 11516.850.00036TI7 6700K BOX CTY Socket 11518.100.00036TI3 4130 Tray + fan zin3N2.050.000I3 4150 Tray + fan zin3N2.150.00036TI3 4160 Tray + fan zin?3N2.370.00036TI3 4170 Tray + fan zin?2.390.00036TI5 4460 Tray + fan zin?3.350.00036TI5 4570T/4570 ? TRAY fan i3 zin3.180.00036TI7 4790S Tray + fan zin?4.900.00036TI7 4790 Tray + fan zin6.300.000I3 4160 BOX CTY?2.370.00036TI3 4170 BOX CTY?2.460.00036TI5 4590 BOX CTY?4.600.00036TI7 4770 BOX CTY?6.700.00036TI7 4790 BOX CTY?6.900.00036TI7 4790K BOX CTY?7.660.00036TH?NG BOX SK 1150 G1850 BOX(+ 20K)1.300.000G3260 BOX(+ 20K)1.580.00036TG3440 BOX(+ 20K)1.600.000I3 4160 Box?2.580.00036TI3 4170 Box(+ 40K)??? ?????????2.590.00036TI5 4460 Box??CTY?? ?3.920.00036TI5 4460 Box(+ 100K) ?4.140.00036TI5 4590 Box???? ?4.865.00036TI5 4690 Box??? ?5.550.00036TCPU INTEL SOCKET 1151 SkylakeCeleron G3930(+ 25K)790.000Pentium G4400(+ 20K)1.115.00036TPentium G45001.520.00036TI3 6098P 2.555.00036TI3 6100 (+ 20K)2.600.00036TI3 6300 3.495.00036TI3 6320 3.745.00036Ti5-6402P4.145.00036Ti5-64004.195.00036Ti5-65004.815.00036Ti5-6500 BOX CTY4.650.000i5-66005.330.00036Ti5-6600K (ko kèm Fan)5.840.00036Ti7-67007.250.00036Ti7-6700K (ko kèm Fan)8.350.00036TI7-6800K10.590.00036TQu?t gi?i nhi?t b? vi x? l? vi tính Intel Heat Sink BXTS15A755.000Qu?t gi?i nhi?t COOLER MASTER HYPER 212X785.000CPU INTEL SOCKET 1151 KABYlakeG4560 TRAY + FAN I3 ZIN1.600.000G4600 TRAY + FAN I3 ZIN1.620.000I3 7100 TRAY + FAN I3 ZIN2.325.00036TI5 7400 TRAY + FAN I3 ZIN3.755.00036TI5 7500 TRAY + FAN I3 ZIN4.165.00036TI7 7700 TRAY + FAN I3 ZIN6.650.00036TPentium G4560 kabylake(+ 20K)1.530.000Pentium G4600 kabylake(+ 20K)1.710.00036TPentium G4620 kabylake2.120.00036TCore I3 7100 BOX CTY Kabylake2.490.00036TCore I3 7100 Kabylake2.655.00036TCore I3 7300 Kabylake3.470.00036TCore I3 7320 Kabylake3.720.00036TCore I5 7400 Kabylake4.230.00036TCore I5 7400 Kabylake BOX CTY3.970.000Core I5 7500 Kabylake BOX CTY4.680.000Core I5 7500 Kabylake4.790.00036TCore I5 7600 Kabylake5.330.00036TCore I5 7600k Kabylake(KO FAN)5.790.00036TCore I7 7700 Kabylake7.450.00036TCore I7 7700K Kabylake8.320.00036TCPU COFFEE LAKE- B?O H?NH 3NCPU I3 8100 BOX NEW2.850.000CPU I3 8350K BOX NEW4.410.000CPU I5 8400 BOX NEW4.500.000CPU I5 8600K BOX NEWCALLCPU I7 8700 BOX NEW7.750.000CPU I7 8700K BOX NEW9.200.000CPU XEONXeon E3 1245 V3 ? SK 1150 TRAY FAN I3 ZIN4.850.00036TXeon ?3 1231V3 ?Box? 3.3G SK 1150?5.970.00036TXeon E3-1220V5/V6- socket 1151 ch?y v?i mbo server chipset X150/X1704.850.00036TXeon E3-1230V5/V6- socket 1151 ch?y v?i mbo server chipset X150/X1706.250.00036TXEON E5 2620 V4 Socket 2011 skylake10.250.000XEON E5 2630 V4 Socket 2011 skylake16.250.000CPU INTEL SOCKET 2011(Haswell E)Core i7 5820k (ko kèm Fan) NEW,D?NG CHO X99,sk20119.535.00036TCore i7 5930k (ko kèm Fan) NEW,D?NG CHO X99,sk201114.300.000Core i7-6800K Broadwell-E(ko kèm Fan).sk 2011.skylabe9.380.00036TCore i7-6850K Broadwell-E(ko kèm Fan). sk 2011.skylabe11.540.00036TCore i7-6900K Broadwell-E(ko kèm Fan). sk 2011.skylabe22.460.00036TQu?t gi?i nhi?t b? vi x? l? vi tính Intel TS13A (BXTS13A)?550.000?CPU INTEL SOCKET 2066(SKYLAKE)CPU I5-7640X5.890.000CPU I7-7740X8.350.000CPU I7-7800X9.310.000CPU I7-7820X14.450.000CPU I9-7900X23.975.000Qu?t gi?i nhi?t b? vi x? l? ANTEC KUHLER H2O6501.265.000CPU AMD (Box) CPU AMD: Nhóm CPU 4 nh?n - Hi?u n?ng cao cho phòng game - S? d?ng VGA r?iATHLON X4 840? Socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.1GHz (3.8GHz turbo) (NO VGA)T??ng ???ng CPU Intel Core i3-41501.350.00036TCPU AMD: Nhóm CPU hi?u n?ng cao ?a n?ng: V?n phòng - Gi?i trí - Game - S? d?ng VGA tích h?pA4-7300: socket FM2+, 1MB L2 cache, Dual core 3.8GHz 1.100.00036TA6-7400k: socket FM2+, 1MB L2 cache, Core2 3.5GHz (3.9GHz turbo)T??ng ???ng CPU Intel Pentium G32501.450.00036TA8–7600K: socket FM2+, 4MB L2 cache/65w Quad core 3.8GHz turbo 1.900.00036TA8-7650k: socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.3GHz (3.8GHz turbo)T??ng ???ng CPU Intel i3-41502.450.00036TA10-7860K: socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.6GHz (4.0GHz turbo)T??ng ???ng CPU Intel i3-4170 ho?c i5-44602.850.00036TA10-7800: socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.5GHz (3.9GHz turbo)T??ng ???ng CPU Intel i5-4430?2.950.00036TCPU Ryzen SK AM4- B?O H?NH 3 N?MCPU AMD Ryzen 3 1200, with Wraith Stealth cooler2.670.000CPU AMD Ryzen 3 1300X, with Wraith Stealth cooler3.410.000CPU AMD Ryzen 5 1400, with Wraith Stealth 65W Cooler4.210.000CPU AMD Ryzen 5 1500X, with Wraith Spire 95W cooler4.660.000CPU AMD Ryzen 5 1600, with Wraith Spire 95W cooler5.330.000CPU AMD Ryzen 5 1600X, with Wraith Spire 95W cooler6.140.000CPU AMD Ryzen 5 1700, with Wraith Spire 95W cooler8.000.000CPU AMD Ryzen 5 1700X, with Wraith Spire 95W cooler9.700.000CPU AMD Ryzen 5 1800X, with Wraith Spire 95W cooler13.200.000CPU AMD Ryzen 5 1920XCALLCPU AMD Ryzen 5 1950XCALLMAIN SOCKET 775/1155/.. H?NG THAY TH? CTYMB TECHZONE G31 SK 775 RAM 2 –full box??1 N?MCty550.000MB TECHZONE G41 SK 775 RAM 3 –full box??1 N?MCty720.00012TMB TECHZONE G41 SK 775 RAM 3 –full box??3 N?MCty795.00036TMB TECHZONE H61 SK 775 RAM 3 –full box??3 N?MCty810.000MB GIGA G31 SK 775 RAM 2 –full on?? 1 N?MCty560.00012TMB GIGA G31 SK 775 RAM 2 –full on?? 3 N?MCty740.00036TMB GIGA G41 SK 775 RAM 3 –full on?? 1 N?MCty700.00012TMB GIGA G41 SK 775 RAM 3 –full on?? 3 N?MCty820.00036TMB DELL G31 SK 775 RAM 2 –full on?? 1 N?MCty700.00012TMB DELL G31 SK 775 RAM 2 –full on?? 3 N?MCty750.00036TMB DELL G41 SK 775 RAM 3 –full on?? 1 N?MCty800.00012TMB DELL G41 SK 775 RAM 3 –full on?? 3 N?MCty870.00036TMAIN COLORFUL H81MK-V23 SK 1150980.00048TMAIN COLORFUL H81A-BTC-V20 SK 1150 BITCOIN1.390.000MAIN COLORFUL H110M-T PLUS V20 SK 1151 SKYLAKE1.260.00048TMAIN MSI? SOCKET 1151MSI E3M WORKSTATION V5--- SERVER CH?Y DDR42.100.000MSI H81M-P33CH/36TH980.000MSI? H110M PRO-D PLUS DDR41.350.00036TMSI? H110M PRO-VD PLUS DDR41.290.00036TMSI? H110M PRO-VH PLUS DDR41.355.000MSI? H110M-ECO- DDR41.350.000MSI? H110M GAMING- (tang Mouse MSI gamingDS B1)?1.750.00036TMSI B250M PRO-VH KABYLAKE36TH1.535.000MSI B250M PRO-VDH KABYLAKE36TH1.620.00036TMSI B250M BAZOOKA KABYLAKE--- CALL SL GI? T?T36TH2.100.00036TMSI B250M GAMING PRO KABYLAKE- (tang Mouse MSI DS B1)36TH2.100.00036TMSI B250M MORTAR KABYLAKE- (tang Mouse MSI DS B1)36TH2.200.00036TMSI B250M Bazooka KABYLAKE36TH2.150.00036TMSI B250 GAMING M3 KABYLAKE36TH3.170.000MSI H270 GAMING M3 KABYLAKE36TH3.280.000MSI H270 GAMING PRO CARBON KABYLAKE36TH3.650.00036TMSI H270 Tomahawk Arctic36TH3.550.000MSI Z270A-PRO- 6 KHE VGA BITCOIN36TH2.100.000MSI Z270M Mortar36TH3.355.000MSI Z270 Sli Plus36TH4.180.000MSI Z270 Gaming Pro Carbon36TH4.859.000MSI Z270 GAMING M3 KABYLAKE36TH4.519.000MSI Z270 GAMING M5 KABYLAKE36TH5.150.00036TMSI Z270 GAMING M7 KABYLAKE36TH6.050.00036TMAIN MSI COFFEE LAKE – H? TR? B? X? L? 6 NH?NMSI Z370 A PRO- T?ng 1 Mu? l???i trai MSI GAMING3.200.000MSI Z370M MOTAR3.860.000MSI Z370 SLI PLUS T?ng 1 Mu? l???i trai MSI GAMING3.990.000MSI Z370 PC PRO T?ng 1 Mu? l???i trai MSI GAMING3.700.000MSI Z370 GAMING PLUS4.100.000MSI Z370 KRAIT GAMING- T?ng 1 set tr?ng r?ng (1 set có 3 qu? tr?ng r?ng) và 1 d?y ?èn Led4.300.000MSI Z370 TOMAHAWK4.400.000BIOSTAR- 6 tháng ??u 1 ??i m?i và sau 6 tháng ??i s?n ph?m t??ng ???ng, b?o hành c? cháy n? IC-T?.???BIOSTAR? H81MHV3 C? HDMI FULL T? R?N ?960.00036TBIOSTAR? TB85 SK 1150 C?Y BITCOIN1.750.000BIOSTAR H81A BTC SK 1150 C?Y BITCOIN1.580.00036TBIOSTAR TB250 SK 1151 C?Y BITCOIN(6 khe vga + 1khe M2)1.990.00036TBIOSTAR TB250BTC + SK 1151 C?Y BITCOIN(8 khe vga )2.400.000BIOSTAR TB250BTC PRO SK 1151 C?Y BITCOIN(12 khe vga )36TH2.900.000BIOSTAR? H110MH PRO D4 – 1 ??I 1 TRONG V?NG 6 TH?NG1.090.00036TMAINBOARD ASROCK socket 1150? (HASWELL)H81 PRO BTC—KH?CH MUA SL CALL1.490.000H110 PRO BTC+(13 KHE VGA)- CHUY?N BITCOIN2.650.000H110M-HDV/D4(HDMI/VGA) FORM L?N ( CALL SL)1.215.00036TH81M-DGS R 2.0960.00036TH81M-HDS R2 C? HDMI 1.050.00036TB250 Mpro4 KABYLAKE2.000.00036TB250 GAMING K4 KABYLAKE- 8 KHE VGA BITCOIN2.250.00036TB250M Performance KABYLAKE2.300.00036TH270 Performance KABYLAKE2.800.00036TZ270 TAICHI KABYLAKE5.150.00036TZ270 Gaming K4 KABYLAKE3.600.00036TMAIN SERVER ASROCK (CHIP INTEL) SK 2011/SK 2066ASROCK X99 Taichi- X99 - 2011-V3 5.950.00036TASROCK X299 Taichi – SK 20667.950.000ASROCK X299 Gaming K6-SK 20666.950.000MAIN SERVER ASUS (CHIP INTEL) SK 1150/1151MAIN SERVER ASUS P9D-X SOCKET 11503.405.00036TMAIN SERVER ASUS E3 PRO GAMING V5(C232 CHIPSET)3.100.00036TMAIN INTEL SERVER SK 1150/1151S1200V3RPS SOCKET 1150 CH?Y ECC DDR33.250.00036TDBS1200SPSR SOCKET 1151 CH?Y ECC DDR4 ? ?3.100.00036TASUS MB LGA1150? intelCore i3-5-7(4th Gen)Asus 5X PROTECTION DIGI+VRMMB ASUS H61-M LX RENEW CTY/1N740.00012TMB ASUS H81M-K/MD TRAY WHITE BOX RENEW CTY/3N730.00036TH81MP(?? VAT)1.110.00036TH81M-K(?? VAT)1.190.00036TH81M-F Plus?1.290.00036TB85M-F PLUS /C/SI1.600.00036TB85 VANGUARD2.300.00036TB85 PRO GAMER2.340.00036TMAIN ASUS? SOCKET 1151ASUS H110M-D 1.420.00036TASUS H110M-K 1.360.00036TASUS H110M-E/M.2 (+VAT 30K)1.380.00036TASUS H110M-A/M2 1.580.00036TPRIME B250M-K KABYLAKE--- T?NG K?M ?O M?A1.600.00036TEX-B250M-V5 KABYLAKE1.740.00036TPRIME B250M-A KABYLAKE1.900.00036TPRIME B250 PLUS KABYLAKE(T?NG ?O M?A)2.285.00036TSTRIX B250G Gaming(FORM ATX)2.150.00036TSTRIX B250F Gaming3.067.00036TSTRIX B250H Gaming- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOIN2.550.00036TPRIME H270M-PLUS- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOIN T?NG N?N B?O HI?M2.650.00036TPRIME H270-PLUS- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOIN2.932.00036TPRIME H270-PRO 3.205.00036TPRIME Z270-K3.685.00036TPRIME Z270-P-- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOINT?NG N?N B?O HI?M3.320.00036TSTRIX H270F GAMING-- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOIN T?NG N?N B?O HI?M3.290.00036TSTRIX Z270H GAMINGT?NG N?N B?O HI?M3.760.00036TSTRIX Z270-AR4.185.00036TSTRIX Z270F GAMING-- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOINT?NG N?N B?O HI?M4.160.0003TMAINBOARD ASUS COFFEE LAKE B?O H?NH 36 TH?NG ASUS Z370 t?ng ngay 1 balo ROG & 1 code game siêu ph?m Nier:Automata tr? giá $59.99. ASUS Republic of Gamers Th?i gian áp d?ng: t? 06/10/2017 ??n h?t ngày 30/10/2017 ho?c cho ??n khi h?t quà t?ng (s? l??ng h?n ch?)MAXIMUS X HERO 74517.499.000ROG STRIX Z370-E GAMING6.055.000ROG STRIX Z370-F GAMING5.499.000ROG STRIX Z370-H GAMING5.055.000TUF 370-PRO GAMING 4.899.000TUF Z370-PLUS GAMING4.587.000PRIME Z370-A5.199.000PRIME Z370-P4.350.000ASUS Mainboard SK2011 Socket For SKYLAKESTRIX X99 GAMING8.158.000RAMPAGE V EDITION 1012.800.000ASUS Mainboard SK2066 Socket For SKYLAKEPRIME X299-A8.375.000TUF X299 MARK 26.735.000TUF X299 MARK 18.750.000ROG STRIX X299-E GAMING9.190.000PRIME X299-DELUXE12.500.000GIGABYTE Mainboard SK2066 Socket For SKYLAKEGIGA X299-UD46.645.000GIGA X299 -AORUS GAMING37.405.000GIGA X299 -AORUS ULTRA GAMING PRO8.924.000GIGA X299-AORUS GAMING710.640.000GIGA X299-AORUS GAMING 912.380.000MAIN GIGABYTE? SOCKET 1151??GIGABYTE H110-D3A-- 6 KHE VGA CHUY?N BITCOIN1.700.00012TGIGABYTE H110M-DS2-DDR4(COMPULAD/ADVN/CTY)1.320.00036TGIGABYTE H110M-DS2-DDR4(50K)1.435.00036TGIGABYTE H110M-S2PV-DDR41.560.00036TGIGABYTE H110M-GAMING3-DDR4(+40K)1.510.00036TGIGABYTE B150M-D3V-DDR41.750.00036TGIGABYTE G1.Sniper B7 DDR42.682.00036TGIGABYTE GA-X150M-PLUS WS DDR42.272.00036TGIGABYTE GA-X150 PLUS WS DDR42.732.00036TGIGABYTE X150-PRO ECC DDR43.510.00036TGIGABYTE X170- WS ECC DDR45.035.00036TGIGABYTE B250M-D2V1,750,00036TGIGABYTE B250M-GAMING31.995.00036TGIGABYTE B250M-D3H2,150,00036TGIGABYTE G1 Gaming B82,995,00036TH270M-D3H2.710.00036TH270 GAMING 33.030.00036TZ270M-D3H3.310.00036TZ270-HD33.600.00036TZ270N-WIFI (ITX)3.750.00036TZ270X-UD33.775.00036TZ270X-Ultra Gaming4.250.00036TZ270X-Designare4.350.00036TZ270X-Gaming 33.945.00036TZ270X-Gaming 54.795.00036TZ270X-Gaming 75.820.00036TZ270X-Gaming 89.850.00036TZ270X-Gaming 912.600.00036TMAIN GIGABYTE COFFEE LAKE- B?O H?NH 36 TH?NGMAIN GIGA Z370M-D3H COFFEE LAKE3.650.000MAIN GIGA Z370-HD3 COFFEE LAKE3.960.000MAIN GIGA Z370XP-SLI COFFEE LAKE4.110.000MAIN GIGA Z370AORUS GAMING 3 COFFEE LAKE4.450.000MAIN GIGA Z370AORUS ULTRA GAMING COFFEE LAKE4.765.000MAIN GIGA Z370AORUS GAMING 5 COFFEE LAKE5.685.000MAIN GIGA Z370AORUS GAMING 7 COFFEE LAKE6.950.000THI?T B? NGO?I VI GIGABYTE/AORUS(B?O H?NH CH?NH H?NG)B?N PH?M GAMING AORUS K7 PH?M GAMING FORCE K81 GAMING AORUS M3 ? CASE GAMING AC300W NHI?T CPU ATC700 ? GAMING AGC300 GIGABYTE COFFE LAKE- B?O H?NH 3NGIGA Z370M-D3H GIGA Z370M-D3H3.465.000GIGA Z370-HD33.765.000GIGA Z370XP-SL13.905.000GIGA Z370AORUS GAMING 34.245.000GIGA Z370AORUS ULTRA GAMING4.555.000GIGA Z370AORUS GAMING 55.380.000GIGA Z370AORUS GAMING 76.530.000MAIN GIGABYTE? SOCKET 1155?? CHIPSET H61/B75/B85??MB GIGA H61 CTY /1N??750.00036TMB GIGA H61 CTY /3N??770.00036TMB GIGA H61 MDS2/HDMI/CTY /3N??820.00036TH61M-DS2 –R3? CTY RENEW/3N?? 1 ??I 1 H?NG LIKE NEW990.00036TB75M D3V–R3/B75 HD3? CTY RENEW/3N?- 1 ??I 1 H?NG LIKE NEW850.00036TMAIN GIGABYTE? SOCKET 1150?? H81M-DS2(V2.0) WHITE BOX CTY/3N?760.00036TH81M-DS2(V2.0) WHN BOX M?U CTY??1.100.00036TH81M-DS2(V2.0) VI?N S?N ?1.320.00036TH81M-S2PV VI?N S?N ???????????????????????????????????????????????? ?1.430.00036TGA-B85-D2V/GA-B85-MD3V SK 1150 WHITE BOX CTY/3N?780.00036TMAIN GIGABYTE? SERVER?? GA-6UASL3 (C202 - Sk 1155) ?3.050.00036TGA-6LASL (C222 - Sk 1150)2.700.00036TGA-X170-WS ECC (C236 - Sk 1150)5.035.00036TGA-6LXSV-PRO ECC(C2 - Sk 1150)5.690.00036TMainboard AMD ECS AMD???ECS A75F-M2 ?Socket FM2 (Box)? ?1.200.00036TGIGA AMDA320M-DS236 TH?NG1.600.000AB350M-DS2-NEW36 TH?NG1.980.000AB350M-GAMING 336 TH?NG2.295.000AB350GAMING 3 36 TH?NG3.050.000AX370GAMING 5 T?ng Nón Auros36 TH?NG5.342.000AX370GAMING536 TH?NG4.995.000X399 AORUS GAMING 736 TH?NG9.365.000ASUS AMDF2A68HM-K (ASUS-AMD A68H) Socket FM2+ TH?NG1.250.000PRIME A320M-K36 TH?NG1.550.000PRIME B350-PLUS36 TH?NG2.580.000PRIME-X370-PRO36 TH?NG3.990.000ROG STRIX B350F GAMING36 TH?NG3.150.000CROSSHAIR-VI-HERO36 TH?NG6.167.000MSI AMD-Main MSI chip AMD SK AM4A320M PRO VH PLUS36 TH?NG1.550.000A320M BAZOOKA36 TH?NG2.050.000B350M MORTAR36 TH?NG2.290.000ASROCK AMD- SK AM4- B?O H?NH 36 TH?NGA320M-HDV1.360.000AB350M PRO41.950.000AB350 GAMING K42.520.000X370 GAMING K43.800.000X370 GAMING X3.800.000X370 TAICHI5.850.000X399 PRO GAMINGCALLX399 TAICHI7.700.000M?N H?NH LCD(Cty là giá ch?a vat )LCD SAMSUNG CTY/CH?NH H?NGBass treo LCD c? ??nh55.000LCD 18.5" SAMSUNG S19D300NY/ S19F350HNE(+25K)CTY1.660.00024TLCD 20" SAMSUNG S20D300NY(+25K)CTY1.850.00024TLCD 22" SAMSUNG S22SF350NY/HDMI/CTY(+25K)CTY2.170.00024TLCD 24" SAMSUNG 24F350FHE/HDMI(+25K)CTY2.700.00024TLCD 18.5" SAMSUNG LS19F350HNEXXV(+25K)VINA1.700.00024TLCD 20" SAMSUNG LS20D300NHMXV(+20K)VINA1.970.00024TLCD 22" SAMSUNG LS22F350FHEXXV(HDMI)(+ 40K)VINA2.400.00024TLCD 24" SAMSUNG 24F350HL/XV(?EN)(+ 25K) VINA3.060.00024TLCD 24" SAMSUNG LC24FG70 CONG 144HZ (Cong cho game)VINA8.200.00024TLCD 24" SAMSUNG LC24F390FHEXXV M?N H?NH CONGVINA3.850.00024TLCD 27" SAMSUNG LS27F350FHEXXV (PLS)VINA4.800.00024TLCD 27” SAMSUNG LS27E390HS/XVVINA5.200.00024TLCD 27” SAMSUNG LS27E360FS/XV (Màu tr?ng)VINA3.990.00024TLCD 27" SAMSUNG LC27F390FHEXXV M?N H?NH CONGVINA5.050.00024TLCD 27" SAMSUNG LC27F397FHEXXV M?N H?NH CONGVINA5.450.00024TLCD 27" SAMSUNG LC27H580FDEXXV M?N H?NH CONGVIVA5.850.00024TLCD 27" SAMSUNG LC27F581FDEM?N H?NH CONGVIVA5.760.00024TLCD 28" SAMSUNG LU28E590DS/XV ?? Ph?n gi?i 4kVINA9.250.00024TLCD 32" SAMSUNG LS32F351FUEXXV (ph?ng Siêu M?ng)VINA5.100.00024TLCD 32" SAMSUNG LC32F391FWEXXV M?N H?NH CONGVINA6.800.00024TLCD 34" SAMSUNG LC34F791WQEXXV (cong-Quantum Dot)VINA21.200.00024TLCD DELL CTY/CHLCD 17"??? DELL VU?NG??FULL BOX???? ??? 780.00012TLCD 19"??? DELL VU?NG??FULL BOX??????? 900.00012TLCD 19"??? DELL WIDE??FULL BOX????990.00012TLCD 22" DELL WIDE??FULL BOX(22” CTY/1N)??1.280.00012TLCD 20"? 2007 UNTRASHARP DELL VU?NG1.650.00024TLCD 22"? P2213HT DELL WIDE2.280.00024TLCD 17”???? DELL 170S VU?NG???????? 1.020.00036TLCD 19”???? DELL 190S VU?NG???????? 1.250.00036TLCD 17”???? DELL E1715S VU?NG??????CH2.250.00036TLCD 19”???? DELL 1916HV/1916H WIDE?(?? VAT)CH1.680.00036TLCD 19”???? DELL P1917S VU?NG CH3.580.00036TLCD 20”???? DELL E2016HV/E2016H??????CH1.980.00036TLCD 20”???? DELL P2016??????CH2.280.00036TLCD 22”???? DELL E2216H CH2.330.00036TLCD 22”???? DELL E2214H CTY2.280.00036TLCD 23”???? DELL E2316H CTY2.550.00036TLCD 23”???? DELL P2317H CTY3.150.00036TLCD 23”???? DELL S2316H CTY3.200.00036TLCD 24”???? DELL E2417H---FULL HDCTY2.870.00036TLCD 24”???? DELL U2414HCTY4.350.00036TLCD 22”???? DELL E2216HV CH2.310.00036TLCD 22”???? DELL P2217H (LED + IPS)CH3.350.00036TLCD 21.5”??DELL S2218H VGA/HDMI/LED/IPS CH3.270.00036TLCD 22”???? DELL S2240T(Màn hình c?m ?ng) CH6.100.00036TLCD 23”???? DELL S2318H IPS G??NGCH5.050.00036TLCD 23”???? DELL E2316H???????CH2.650.00036TLCD 23”???? DELL P2317H? /1920X1080/VGA/DVI/DP/USB2/LED/IPSCH3.480.00036TLCD 24”??? ?DELL S2417H(DISPLAY PORT &VGA)???????????CH2.940.00036TLCD 24”??? ?DELL E2417H(DISPLAY PORT &VGA)????CH2.970.00036TLCD 24”??? ?DELL SE2417HG(HDMI&VGA)???????????CH2.970.00036TLCD 24”??? ?DELL E2415H??????????? CH4.960.00036TLCD 24”???? DELL U2417H??????? CH5.050.00036TLCD 24”???? DELL U2412M???????CH4.960.00036TLCD 24”???? DELL U2414H- ULTRA CHUY?N ?? H?A CAO C?P???????CH4.550.00036TLCD 24”???? DELL U2415H??????? CH5.900.00036TLCD 24”???? DELL P2417H????? CH3.850.00036TLCD 24”???? DELL S2415H-IPS HD-BLACK????? CH4.450.00036TLCD 24”???? DELL P2415Q??màn hình 4K??? CH9.600.00036TLCD 25”???? DELL U2515H??????? CH6.820.00036TLCD 27”???? DELL P2717H??????? CH5.200.00036TLCD 27”???? DELL S2715H??????? CH7.250.00036TLCD 27”???? DELL SE2717H???????CH4.330.00036TLCD 27”???? DELL SE2716H---MH CONG??????? CH7.000.00036TLCD 27”???? DELL P2715H??????? CH5.340.00036TLCD 27”???? DELL UZ2715HCH8.200.00036TLCD 27”???? DELL U2715HCH11.150.00036TLCD 27”??? ?DELL P2715Q?màn hình 4K????????? CH13.500.00036TLCD 29”???? DELL U2913WM?- IPS?????? CH10.250.00036TLCD 32”???? DELL U3415W 4K CONG?????? CH19.650.00036TLCD AOCLCD 18.5”? AOC E970? Wide ??(+VAT 25K)??????????????????????? ???1,445.00036TLCD 20” AOC E2070SWH(+VAT 25K)1.555.00036TLCD 20” AOC I2080SW1.700.00036TLCD 20.7” AOC E2180SWN1.760.00036TLCD 22” AOC E2270SWN LED1.910.00036TLCD 22” AOC I2280SWD - IPS2.235.00036TLCD 22” AOC I2260SWD - IPS1.990.00036TLCD 22” AOC I2276VW - IPS?2.150.00036TLCD 22” AOC I2269VW FULL VI?N- IPS(DVI/VGA)2.150.00036TLCD 23” AOC? I2380SD -IPS?2.500.00036TLCD 23” AOC? I2381 -IPS 3.150.00036TLCD 24” AOC? M2461FWH C? HDMI LED (+VAT 25K)?2.550.00036TLCD 24” AOC? E2475SWD(VGA+DVI) LED2.450.00036TLCD 24” AOC? E2470SWH(VGA+DVI+HDMI) LED2.480.00036TLCD 24” AOC? I2476VW - IPS- CALL SL GIA HOT?2.620.00036TLCD 24” AOC? I2490VXQ 3.490.00036TLCD 25” AOC? I2579V/BK (?EN)- CALL SL GIA HOT3.250.00036TLCD 25” AOC? I2579V/WS/74 (TR?NG)- CALL SL GIA HOT3.250.00036TLCD 24” AOC? G2460VQ6 PRO GAMING?2.990.00036TLCD 27” AOC? E2770S3.550.00036TLCD 27” AOC? D2757PH - FULL VI?N – LED (T?NG K?NH 3D)4.100.00036TLCD 27” AOC? G2770VH(ULTRA SMOOTH 1MS) 3.950.00036TLCD 27” AOC? I2769VW IPS?4.100.00036TLCD 27” AOC? I2769VM IPS?4.200.00036TLCD 27” AOC? I2781FH?4.500.00036TLCD 27” AOC? I2790VH4.780.00036TLCD 27” AOC? C2789FH CONG5.780.00036TLCD 32” AOC? AG322FCX CONG8.450.00036TLCD PHILIPS(L.H? GI? T?T KHI MUA SL CHO NET)LCD 18.5” ? PHILIP 193V5L(+25K)?1.440.00036TLCD 20” ? PHILIP? 206V6QSB-IPS1.650.00036TLCD 22” ? PHILIP? 223V5LSB 2.050.00036TLCD 22” ? PHILIP? 226V6 - FULL VI?N- IPS2.100.00036TLCD 24” PHILIP 246V5LSB (DVI/VGA) ?2,420.00036TLCD 24” PHILIP 246E7QDSW/QDSB (HDMI+DVI+VGA)SL CALL2.880.00036TLCD 24” PHILIP 247E6EDAW(HDMI+DVI+VGA)SL CALL2.900.00036TLCD 23” ? PHILIP? 234E5QHSB IPS - 20 T?NG 1(GAME)2.890.00036TLCD 25” ? PHILIP? 257E7QDSB(HDMI + LED)3.780.00036TLCD 27” PHILIP 273V5LHSB(hdmi/dvi/vga) LED3.550.00036TLCD 27” PHILIP 279X6QJSW- M?N H?NH CONG-SL GI? T?T5.560.00036TLCD 32” PHLIP 328C7QJSG- M?N H?NH CONG-SL GI? T?T7.550.00036TLCD ASUSLCD 20” ? ASUS? VS207DF (+VAT 25K)1.650.00036TLCD 24” ASUS VP247HA (NEW))… CALL GI? T?T 2.650.00036TLCD 24” ASUS VP249H (NEW))… CALL GI? T?T 3.450.00036TLCD 24” ASUS VZ247H (NEW)IPS FULL VI?N… CALL GI? T?T 3.620.00036TLCD 24” ASUS VZ249H (NEW)IPS FULL VI?N… CALL GI? T?T 3.570.00036TLCD 27” ASUS VX279H4.500.00036TLCD 27” ASUS VX279HJ4.500.00036TLCD 27” ASUS VC279H… 27" FHD, Kh?ng vi?n, 2 loa, Treo t??ng3.950.00036TLCD 27” ASUS VZ279H… CALL GI? T?T 4.800.00036TD?NG HIGH-END – B?N L? PH?N KH?C CAO – ?? HO?LCD ASUS 27” VS278H- 2 loa, Treo t??ng(VGA/HDMI X 2)4.070.00036TLCD ASUS 27” VX279N- AH IPS(VGA/HDMI+MHL X2)6.350.00036TLCD ASUS 27” VN279H- AMVA+(~IPS), Treo t??ng(VGA/HDMIX2)7.790.00036TLCD ASUS 27” MX279H, AH-IPS, Kh?ng vi?n, khung nh?m, 2 loa B&O8.650.00036TLCD ASUS 27” MX27AQ, Kh?ng vi?n, Resolution 2560x1440,2K13.200.00036TLCD ASUS 29” MX299Q- AH-IPS/ DisplayPort, HDMI, DVI13.300.00036TC?N R?T NHI?U MODEL VX279H-W/MX279HR/MX299Q/M?N H?NH PRO ART ( ?? H?A CAO C?P)M?N H?NH GAMING PRO ( ??C M? GAME TH?) VUI L?NG CALL:0902.569783 ho?c WWW.LCD ACERLCD 18.5” ?ACER EB192Q 1,580.00036TLCD 20” ??? ACER K202HQL?? 1,730.00036TLCD 24” ? ACER K242HL2.650.00036TLCD 23.8” ? ACER R241Y-FULL VI?N-4MS GAME TH?IPS3.580.00036TLCD 24.5” ? ACER KG251Q FHD- FULL VI?N-1MS GAME TH?3.591.00036TLCD 27” ? ACER KG271Q- FULL VI?N-1MS- GAME TH?4.590.00036TVIEWSONICLCD 18.5” Viewsonic VA1903a/1921VA ?1,445.00036TLCD 22” Viewsonic VA2246 VGA?1.980.00036TLCD 22” Viewsonic VX2263 VGA/DVI FULL VI?N LED2.100.00036TLCD 22” Viewsonic VA2261- DVI/VGA---SL CALL2.040.00036TLCD 22” Viewsonic VA2219SH(HDMI/VGA)2.140.00036TLCD 22” Viewsonic VA2259Smh(HDMI/VGA)-IPS2.350.00036TLCD 23” Viewsonic VA2363S IPS??? ?2.690.00036TLCD 24” Viewsonic VA2407h2.550.00036TLCD 24” Viewsonic VA2465Sh?2.550.00036TLCD 24” Viewsonic VA2419SH2.650.00036TLCD 24” Viewsonic VX2476Smhd IPS FULL VI?N3.480.00036TLCD 24” Viewsonic GX24015.950.00036TLCD 25” Viewsonic VP2468?4.650.00036TLCD 27” Viewsonic VA2719SH - IPS VI?N M?NG3.950.00036TLCD 27” Viewsonic VX2776smh IPS-FULL VI?N4.600.00036TLCD 27” Viewsonic XG2701- LED 144HZ, LOA 2W X28.400.00036TLCD 32” Viewsonic VX3209-2K 6.300.00036TLCD 32” Viewsonic VX3211mhd-2K có loa6.300.00036TLCD 32” Viewsonic VX3218-2K6.300.00036TLCD 32” Viewsonic XG3202-C(màn hình cong)8.600.00036TLCD 22” Viewsonic TD2220-2(màn hình touch)5.750.00036TLCD 24” Viewsonic TD2421(màn hình touch)8.000.00036TLCD 27” Viewsonic TD2740(màn hình touch)13.900.00036TLCD BENQLCD 20” BenQ GL2070(+VAT 15K)1.565.00036TLCD 22” BenQ GW2270 C?NG VGA 2.000.00036TLCD 22” BenQ GW2270H C? (HDMI/VGA)2.020.00036TLCD 24” BenQ GL2460(VGA/DVI) 2.450.00036TLCD 24” BenQ GW2455H (VGA/HDMI/DVI) LED2.480.00036TLCD 24” BenQ GW2470H(VGA/HDMI) 2.700.00036TLCD 24” BenQ GW2406Z(VGA/HDMI)FULL VI?N-IPS 2.750.00036TLCD 27” BenQ GL2760H(HMI/DVI/VGA)- LED FULL HD 3.450.00036TLCD HPLCD HP 1910/1911 VU?NG CTY1.400.00024TLCD HP P17A VU?NG2.180.00024TLCD HP P19A VU?NG2.950.00024TLCD??HP?18.5” B191 LED1.500.00024TLCD??HP?18.5” 19KA LED1.570.00024TLCD??HP?18.5” V194B H?NG B?O H?NH T?I CTY L? HUY1.420.00024TLCD??HP?18.5” V194B LED???????????????????????????????????????????????????????????????1.520.00024TLCD HP?20”?LV2011 1.700.00024TLCD HP?20”?B201 LED - IPS ?1.680.00024TLCD HP?20”?V203P IPS LED 1.750.00024TLCD HP?22”?V223 LED 2.160.00024TLCD HP?22”?22KD LED ?2.150.00024TLCD HP 24” V244H(VGA/HDMI/DVI)2.510.00024TLCD HP 24” 24ER FHD3.400.00024TLCD HP 24” 24ES FHD3.650.00024TLCD HP 25” 25ES FHD4.100.00024TLCD HP 27” V272 IPS-FHD3.700.00024TLCD HP Elite 22” E222 IPS Monitor NEW3.450.00024TLCD HP Pavilion 23” 23xw IPS Monitor NEW3.350.00024TLCD LG LCD? LG?18.5”? 19M38A-B Wide Led H?NG BH CTYSl giá t?t1.520.00024TLCD? LG 20”???? 20M38A-B Wide Led có HDMI(+VAT 35K)Sl giá t?t1.720.00024TLCD? LG 20”???? 20MP38 Wide Led H?NG BH CTYSl giá t?t1.600.00024TLCD? LG 20”???? 20MP48A-P Wide Led H?NG BH CTYSl giá t?t1.600.00024TLCD? LG 20”???? 20MP48A-P Wide Led (+VAT 35K)Sl giá t?t1.720.00024TLCD? LG 22”????22M47D – Led Sl giá t?t2.200.00024TLCD? LG 22”????22MP48 (D-sub, HDMI) LED / IPSSl giá t?t2.290.00024TLCD?? LG 24”???24M47VQ-P-LED Sl giá t?t2.680.00024TLCD?? LG 24”???24MP58VQP AH-IPS HDMI- VGASl giá t?t3.050.00024TLCD?? LG 24”???24MP66HQ AH-IPS HDMI- VGA(M?U V?NG)Sl giá t?t3.050.00024TLCD?? LG 24”???24MP68VQ(ko vi?n 3 c?nh) VGA/HDMI/DVISl giá t?t3.200.00024TLCD?? LG 24”???24MP59G GAMING VGA/HDMISl giá c?c t?t3.200.00024TLCD?? LG 24”???24MP88HM-S(ko vi?n 4 c?nh) AH-IPS Led-HDMI-VGA 3.900.00024TLCD?? LG 27”???27MP57HQ IPSSl giá c?c t?t4.100.00024TLCD?? LG 27”???27MP67HQ IPS(TR?NG)Sl giá c?c t?t4.100.00024TLCD?? LG 27”???27MP58VQ IPSSl giá c?c t?t4.100.00024TLCD?? LG 27”???27MP68VQ IPSSl giá c?c t?t4.700.00024TLCD?? LG 27”???27MP59G-P 27" IPS Gaming ( 1ms)(TREO ???C)Sl giá c?c t?t4.350.00024TLCD?? LG 27”???27MP89HM 27" IPS ko Vi?n 4 c?nh ( treo t??ng)Sl giá c?c t?t5.300.00024TLCD?? LG 27”???27UD58(LCD4K) 7.500.00024TLCD?? LG 27”???27UD88VQ(LCD4K) 14.000.00024TLCD?? LG 27”???27UD69P(LCD4K) 10.300.00024TLCD?? LG 29”???29UM59 5.500.00024TLCD?? LG 29”???29UM68-P6.000.00024TLCD?? LG 29”???29UM69G-P6.500.00024TLCD?? LG 29”???29UC88-B(CONG)7.900.00024TLCD LG 32” 32MP58HQ-P.ATV5.100.00024TLCD?? LG 34”??34UD89G 18.700.00024TLCD 34” LG 34UC79(M?N H?NH CONG)13.500.00024TLCD 34” LG 34UC89(M?N H?NH CONG)20.500.00024TLCD 34” LG 34UC98(M?N H?NH CONG)18.500.00024TLCD 34” LG 34UC99(M?N H?NH CONG)21.500.00024TLCD 38” LG 38UC99(M?N H?NH CONG)36.200.00024TCD-Rom,CD-RW,DVD-Rom,DVD-RW-EXTERNAL- CH?NH H?NGLITE ON DVD RW 8X, External (Box) G?N NGO?I USB590.000ASUS(DVDRW G?N NGO?I USB)SDRW-08D2S-U LITE/BLACK625.00012TDVD Liteon Sata ROM118 tray(+VAT 15K)?????? ????????????????????????????????????? ?CH240.00012TDVD RW? Liteon Sata RW122 tray(+VAT 15K)?????? ????????????????????????????????????? ?CH320.00012TDVD SATA LG/SAMSUNG ??????????????????????????????????????????????????FPT145.00012TDVD-RW LG Sata TRAY??????????????????????????FPT185.00012TDVD RW? SAMSUNG/LG ?SATA??CTY???????????????????? ?CTY150.00012TDVD-RW Samsung Sata TRAY???????????????????FPT170.00012TDVD ASUS E818 Sata box ODD(18X/24X/8X)??(+VAT 25K)??????????????????????? ?CH??? 250.00012TDVD-RW ASUS?24B3ST sata tray ODD(18X/24X/8X)(+VAT 25K) ?CH345.00012TDVD RW ASUS BW-16D1HT- BlurayCH690.00012TCD-Rom,CD-RW,DVD-Rom,DVD-RW-EXTERNAL- CTYDVD SAMSUNG/LG? SATA 16X? H?NG BOX ?150.00012TDVD SS/LG TRAY SATA BOARD NG?N? H?NG NEW 100%?90.00012TDVD ? ATA???? CTY?80.00012TDVD RW? ATA???? CTY?150.00012TDVD RW? SATA???CTY?100.00012TCASE C?C LO?ICác lo?i CASE chuyên d?ng khác. Dùng ph?c v? nhu c?u thi?t k?-Games- V?n Phòng. Vui lòng tham kh?o Website: ho?c g?i tr?c ti?p Kinh doanh chúng t?i ?? ???c ph?c v?CASE Jonsbo C2 Silver830.000CASE Jonsbo C3W Silver/Black 1.200.000CASE AIGO AYLANTIS1.400.000CASE GOLDEN FIELD ZIC Z01190.000CASE GOLDEN FIELD ZIC Z07195.000CASE GOLDEN FIELD 1076B210.000CASE GOLDEN FIELD F19235.000CASE PATRIOT PS 1/2/3/4 S?N T?NH ?I?N145.000CASE KINGMASTER D374/D340/SC07/1307/ S?N T?NH ?I?N187.000CASE KINGMASTER D335/D331/D371/S?N T?NH ?I?N- GAMES240.000CASE VISION(2811-2812-2813-2816-2818) S?n T?nh ?i?n145.000CASE VISION(3711-3712-3713-3714-3715-3716) S?n T?nh ?i?n165.000CASE VSP 3001B/3003A/3005D/3007E/3007F (CASE L?N N?P H?NG TRONG SU?T)200.000CASE VSP 3601/3602 (2 FAN 12CM + LED 12 B?NG)320.000Case? VENR EDEX M?u Lùn, D?Y, S?N T?NH ?I?N?156.000Case? VENUS FORM NH? G?N FOR GAMES?155.000?Case? VENUS S?N B?NG C?NG D?Y NHI?U M?U ??P?195.000?Case Jetek 8i pro mini + ngu?n jetek mini ?550.000?Case Jetek A10XX/ A20XX/X61 nhi?u m?u c?ng ??p ?165.000?Case Jetek A30XX nhi?u m?u c?ng ??p ?180.000Case Jetek A61XX/A63XX nhi?u m?u c?ng ??p ?200.000Case Jetek A6/X10 nhi?u m?u c?ng ??p ?220.000Case Jetek X12 CASE TO?200.000Case Jetek X3 CASE TO?265.000Case Jetek X9/A911B/A9 CASE TO?235.000Case Jetek X5 PRO + 1FAN M?U 12cm B?N H?NG?250.000?Case SP?Mini dòng 9 nh? g?n + Ngu?n mini 500w fan 8cm?425.000?Case SD?D?NG 8XX S?N T?NH ?I?N C?NG?200.000Case SD?D?NG 7XX S?N T?NH ?I?N C?NG?180.000Case SD 1008/1009 TRONG SU?T B?N H?NG320.000Case SP?55XX/56XX??? ?155.000Case SP?65XX??? ?165.000?Case SP MAGA( M1BL/ M5BL/ M5S/ M3R) m?u GAME ?????185.000?Case SP?85XX m?u GAME ?????190.000?Case SP?MAGA SIRO 99XX TRONG SU?T 1 B?N H?NG?240.000Case SP?9XX m?u mini m?i?dày ?????240.000Case SP?916BO V? 916BOS ?430.000Case Emaster G501/G502(2FAN LED + USB 3.0) GAME?530.000Case Emaster? 5T TRONG SU?T B?N H?NG D?Y FAN 3M?U?295.000?Case Emaster S?n T?nh ?i?n dày E56XX M?U ??P C?NG C?P?260.000Case Emaster S?n T?nh ?i?n dày E55XX M?U C?NG C?P?220.000Case Emaster S?n T?nh ?i?n dày E54XX M?U C?NG C?P?230.000?Case Emaster S?n T?nh ?i?n E25XX?NEW GAMES C?NG C?P????170.000CASE GFG CHUY?N GAMING CAO G?P- NEWCASE GFG-DKWC1 LED PANEL-N?P H?NG TRONG SU?T570.000CASE GFG-DR1 M?T TR??C-N?P H?NG TRONG SU?T570.000CASE GFG-WC1 LED PANEL-N?P H?NG TRONG SU?T770.000CASE GFG-MP1 LED PANEL-N?P H?NG TRONG SU?T920.000CASE GFG-MX700G CASE G??NG C? 4 FAN LED RGB950.000CASE GFG-900G CASE G??NG C? 4 FAN LED RGB2.200.000CASE PATRIOTCASE METROS350.000CASE PT 2 / PT 3 / PT5 / PT 8 / PT 9?155.000DHL 1 / DHL 2 / DHL 3 / DHL 6 / DHL 7225.000VISTA 1 / VISTA 2 / VISTA 3 / VISTA 4 / VISTA 5245.000CIVIC315.000HP 3 / HP 4 / HP 5 / HP 6 / HP 7235.000PS 1 - PS 2 - PS 3 - PS 6 - PS 7?185.000?PK 1 - 2 - 3 - 4 - 5?225.000LC 100 / 200 / 300260.000FC 100 / 200 / 300?260.000CASE C? QU?TCASE PATRIOT GAME GAMA G2525.000CASE GALAXY S370.000CASE GALAXY X8475.000CASE GALAXY Q8485.000CASE GALAXY M550.000CASE GALAXY L620.000CASE SAMACASE SAMA M 1 / M2 / M3295.000CASE SAMA CT02395.000CASE SAMA SMART430.000CASE SAMA S1 - S2 - S4 - S5 - S6395.000CASE SAMA G1 / SAMA SA03455.000CASE SAMA G2525.000CASE SAMA G3555.000CASE SAMA G4565.000CASE SAMA G5670.000CASE SAMA JAX-08 BLACK655.000CASE SAMA JAX-08 WHITE675.000CASE SAMA VOLCANO815.000CASE DELUXCASE DELUXE MN816, MN818, MN819, MN820185.000CASE DELUXE MT501, 504, 505, 507, 508, 527, 301, 306, 307, 317235.000CASE DELUXE MV381, 382, 383, 388?350.000CASE DELUXE - MS103 MINI?350.000?CASE EROSICASE EROSI-X1/X2/X3/X4285.000CASE EROSI-X5/X6/X7275.000CASE Thor Erosi Cool 1, 2, 3 - 1 Fan Led 12cm330.000CASE Thor Erosi HERO - 1 Fan led 12cm, s?n ?en, side window , USB 3.0360.000CASE Thor Erosi 2 Plus - 2 Fan Led + 1 Fan UV 12cm, USB 3.0, side window660.000CASE Thor Erosi VIEW - 2 Fan Led + 1 Fan UV 12cm, USB 3.0, side window695.000CASE DEEPCOOLKendoman : 2 Fan Led 12cm, 3 Fan 12cm th??ng, USB 3.0, side window990.000DUKASE V3 - 2 fan led 12, USB 3.0, side window1.100.000Stream Castle: 2 fan 12 (g?n main mini ATX), thi?t k? cute2.400.000CASE AEROCOOLCASE AEROCOOL Battle Hawk: Side window, thép 0.5mm, 2 fan 12cm, usb 3.0, Fan controller, sd reader?950.000CASE AEROCOOL Aero 300: 2 fan 12 led, full m?t kính, h? tr? g?n SSD, thép 0.5mm?595.000CASE AEROCOOL SI 5100: 2 fan 12 led, full m?t kính, h? tr? g?n SSD, thép 0.45mm?570.000CASE AEROCOOL AERO 800: Side Window, thép 0.55mm, 2 Fan 12cm, usb 3.0*21.080.000CASE COOLER MASTER CASE (case mini)ELITE 343 / 344 ( case mini)?660.000?CASE (case slim) ELITE 361?720.000?CASE ELITE 310 / 311?760.000CASE ELITE 372880.000CASE K280 - no window?800.000CASE K281 - no window925.000CASE K350- window?925.000?CASE K380- window955.000CASE N200 - no win955.000CASE N300 - no win995.000CASE N400 - no win1.110.000CASE N500 - no win1.430.000CASE 590 III - WINDOW1.190.000CASE 690 III - WINDOW2.070.000CASE (GAME CASE) CM STORM - SCOUT 22.200.000CASE (GAME CASE) CM STORM - ENFORCER2.150.000CASE MASTER BOX LITE 3 - no window775.000CASE MASTERCASE PRO 3 - window2.250.000CASE MASTERBOX LITE 51.050.000CASE MASTERBOX LITE 5 RGB1.550.000CASE MASTER BOX 5 - WHITE - WINDOW?1.550.000?CASE MASTER BOX 5 - BLACK - WINDOW1.550.000CASE MASTER BOX 5T - WINDOW2.150.000CASE MASTERCASE 5- window2.550.000CASE MASTERCASE PRO 5 - window3.250.000CASE MASTER MAKER 5 - WINDOW3.950.000CASE MASTER MAKER 5T - 2 WINDOW5.750.000COSMOS II 25th Anniversary Edition7.850.000Kính c??ng l?c cho Mastercase 51.050.000Tray SSD cho Mastercase145.000Giá ?? VGA260.000Giá ?? VGA + Cable Riser PCI-e 3.01.090.000D?y ?èn cho Mastercase450.000Fan 12cm RGB cho case320.000B? 3 fan 12 RGB + controller1.570.000CASE THERMALTAKECASE VERSA N211.390.000CASE VERSA N251.455.000CASE VERSA N261.495.000CASE VERSA N271.545.000CASE VERSA C21 RGB1.690.000CASE VERSA C22 RGB1.850.000CASE VERSA C23 RGB TEMPERED GLASS1.990.000CASE F31 SUPPRESSOR2.580.000CASE F31 SUPPRESSOR tempered glass2.690.000CASE F51 SUPPRESSOR 2.895.000CASE CORE G21 TEMPERED GLASS1.695.000CASE CORE X31 RGB2.590.000CASE CORE X31 TEMPERED GLASS2.655.000CASE V51 TEMPERED GLASS2.800.000CASE CORE X713.595.000CASE CORE X71 TEMPERED GLASS3.795.000CASE CORE V71 TEMPERED GLASS4.100.000CASE VIEW 21 TEMPERED GLASS1.690.000CASE VIEW 271.690.000CASE VIEW 28 RIING RGB2.030.000CASE VIEW 31 RIING RGB TEMPERED GLASS3.200.000CASE VIEW 71 TEMPERED GLASS4.750.000S?N PH?M CASE/FAN SEGOTEP GAMESXIGMATEK FAN Case12CM( Xanh d??ng/??/Xanh lá/Tím)150.000FAN CASE SEGOTEP Polar Wind – 12( Fan 120mm dùng cho Case) Led 4 màu Red, Blue, Green159.000FAN CASE SEGOTEP 12CM 4LED (Fan 120mm dùng cho Case/ 4 LED)109.000FAN CASE LF-12 2 vòng bi, vòng cao su ch?ng rung, ch?ng ?n 219.000FAN CASE 12CM LED RGB for Segotep K7235.000FAN CASE Rexx1200 - 3 x 120mm RGB fan799.000FAN CASE HALO RGB - 3 x 120mm RGB fan999.000FAN CASE AIO 240 - T?n nhi?t n??c AIO1.199.000FAN CASE AIO 120 - T?n nhi?t n??c AIO899.000SEGOTEP- SG-K71.890.000SEGOTEP- SG-K81.299.000SEGOTEP- SG-T31.999.000SEGOTEP EOS BLACK1.499.000SEGOTEP- SG-T5 Chuyên tr? WorkStation2.390.000SEGOTEP- WIDER X3749.000SEGOTEP-GANK X/ GANK II849.000SEGOTEP-HALO 6690.000SEGOTEP-HALO 6 MINI450.000SEGOTEP-THE WIND/ LIGHT550.000SEGOTEP-POLAR 759.000SEGOTEP SG-V5/AND240.000SEGOTEP PS-338/335220.000SEGOTEP S2/113225.000SEGOTEP S3235.000CASE GOLDEN FIELDV? Máy Tính Ch?ng B?c X? GOLDEN FIELD G6B GAMING525.000V? Máy Tính Ch?ng B?c X? GOLDEN FIELD N-6739.000V? máy tính GOLDEN FIELD 8232W- usb 3.0- Tích h?p s?n 3 Fan 12 LED ( tr??c, sau và bên trên )950.000V? máy tính GOLDEN FIELD 7631W1.050.000V? Máy Tính Ch?ng B?c X? GOLDEN FIELD 8231W usb 3.0- Tích h?p s?n 3 Fan 12 LED ( tr??c, sau và bên trên )1.130.000V? Máy Tính Ch?ng B?c X? G20 S?I B?C4.150.000V? Máy Tính Ch?ng B?c X? G21 - Máy phát ?i?n4.600.000S?N PH?M CASE XIGMATEK GAMESRecon CCM-35ABX-U01550.000Echo EN5490550.000CASE XIGMATEK EDEN595.000CASE XIGMATEK FRONTLINER 8798650.000Mach EN5803760.000Mach II EEN6732760.000Mach III EEN7197760.000Soundwave EN6725760.000ShockwaveEN5988890.000Praxis–1801 EN7050580.000Praxis–1802 EN7067580.000Vanguard EN58721.199.000Octans 236B (Window side panel) EN8187799.000CASE CORSAIRCORSAIR Air 240 White/ Black - Case Mini - ITX 2.065.000CORSAIR 750D Air Flow - NEW3.830.000CORSAIR Crystal Series 460X RGB -Tempered Glass- kính c??ng l?c3.450.000CORSAIR Crystal Series 570X RGB -Tempered Glass- kính c??ng l?c4.400.000CORSAIR Air 540 White/ Black2.995.000CORSAIR Air 740 Black3.550.000CORSAIR 400C White/ Black2.430.000CORSAIR 270R Black Window1.670.000CORSAIR SPEC-04 Black / Red( Black / Yellow)( Black / Grey)1.330.000NGU?N C?C LO?ICable Ngu?n s? 8? 1.5m?9.000?Cable 3 ch?u-cho adapter laptop- D?Y L??I X?N?15.000Cable 3 ch?u-cho adapter laptop- D?Y D?P X?N?14.000?Cable Ngu?n th??ng?5.000?D?y Ngu?n 2 Ch?n ??u Tròn???T?T???d?y to6.000Cable Ngu?n t?t venr 1.5m?12.000Cable Ngu?n t?t 1.8m?13.000Cable Ngu?n c?c t?t tách t? LCD 1.5m?25.000Cable Ngu?n t?t 1.8m d?y bóng c?c t?t?25.000?Ngu?n? DELL 600W CTY ?170.00036TNgu?n Cooler Master 460W?Fan 12cm?EliteCTY C? 8PIN440.00015TNgu?n BM - 650W- Fan 12cm210.00012TNgu?n MU - 500W- fan 12cm220.00012TNgu?n VERUS 750w – 24p – sata? Fan 12cm????????????????? ?160.00024TNgu?n VERUS C?ng su?t th?c 350w Fan 12cm290.00036TNgu?n VERUS C?ng su?t th?c 400w Fan 12cm375.00036TNgu?n GAMEPOWER C?ng su?t th?c 600w 12cm155.00024TNgu?n HYNIX C?ng su?t 700W Fan 12cmFULL BOX175.00012TNgu?n GIPCO? 500w – 24p – sata?Fan 8 Cm????????????185.00012TNgu?n SD? 600w – 24p – sata?Fan12 Cm?????????????175.00012TNgu?n SD? 750w – 24p – sata?Fan12 Cm?????????????220.00012TNgu?n SD? R350 –350W Th?c 24p – sata?Fan12 Cm????????????380.00012TNgu?n SP? 700w – 24p – sata?Fan12 Cm?????????????155.00012TNgu?n SP Mini 700w? – 24p -2 sata?Fan 12 Cm??245.00012TNgu?n 3G EMASTER 500W/600W/700W – 24p185.00012TNgu?n KINGMASTER/GENIUS/DELL 500w F12cm145.00012TNgu?n ARROW 650W 2 SATA FAN 12CM? CTY165.00018TNGU?N DRAGONDRAGON 350W320.00036TDRAGON 450W420.00036TDRAGON 500W550.00036TNGU?N THERMALThermal 350w fan 8cm, (4pin ) CPU, 2 sata, 4 ata ,màu b?c330.00024TThermal 450w fan 8cm, (4+4pin ) CPU, 3 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu b?c420.00024TB? NGU?N GOLDEN FIELD(B?o hành 2 n?m)Ngu?n GOLDEN FIELD 500W ATX- GF500220.000Ngu?n GOLDEN FIELD 500W ATX- S3000320.000Ngu?n GOLDEN FIELD Smart Core S360340.000Ngu?n GOLDEN FIELD 350W ATX- S350i - For Game370.000Ngu?n Golden Field Smart EyeATX- SME4333, 400WB?o hành 3 N?m535.000Ngu?n máy tính Golden Field ATX-480GT 400W420.000Ngu?n máy tính Golden Field ATX-580GT 500W520.000B? NGU?N VISIONNgu?n ATI VISION 550w Fan 12Cm Chính H?ng? ?155.00024TNgu?n ATI VISION 650w Fan 12Cm Chính H?ng?? BOX C? D?Y155.00012TNgu?n ATI VISION 650w Fan 12Cm Chính H?ng?165.00024TNgu?n ATI VISION 700w Fan 12Cm Chính H?ng? ? BOX C? D?Y175.00024TNgu?n?vision- 300W??fan 12cm??sata + d?y 6pin270.00036TNgu?n?vision- 350W??fan 12cm??sata + d?y 6pin320.00036TNgu?n?vision- 400W??fan 12cm??sata + d?y 8pin380.00036TNgu?n?vision- 500W??fan 12cm??sata + d?y 8pin550.00036TB? NGU?N VSP(NGU?N CS TH?C)- 1 ??I 1 TRONG V?NG 06 TH?NGNgu?n VSP X275W190.00036TNgu?n VSP X300W270.00036TNgu?n VSP X400W375.00036TNgu?n VSP X500W510.00036TNgu?n VSP X600W610.00036TNgu?n VSP A500W610.00036TXIGMATEK XCP – 1 ??I 1 TRONG V?NG 06TNGU?N Xigmatek XCP-A300- 300WEN6886340.00036TNGU?N Xigmatek NRP-VC400- 400W(80PLUS)EN8439475.00036TNGU?N Xigmatek NRP-VC500- 500W(80PLUS)EN8088780.00036TNGU?N Xigmatek NRP-VC600 - 600W(Full range,APFC)EN8347930.00036TNGU?N Xigmatek Tauro M 500W(Full range,APFC)EN5636999.00036TNGU?N Xigmatek Tauro M 600W(Full range,APFC)EN56431.195.00036TNGU?N Xigmatek Vector S750 750w Chuyên Bitcoin1.735.00036TNGU?N Xigmatek Vector G850 850w 80PLUS GOLDChuyên Bitcoin2.900.00036TRAIDMAX th??ng hi?u Case, Power supply s? 1 t?i M?RAIDMAX RX - 300XT430.00036TRAIDMAX RX - 350XT535.00036TRAIDMAX RX - 400XT595.00036TRAIDMAX RX - 500XT695.00036TRAIDMAX RX – 700AC(GOLD TITAN) CHUY?N ??O BITCOINGOLD 80 PLUS1.500.00036TRAIDMAX RX-1000GH VAMPIRE CHUY?N ??O BITCOINGOLD 80 PLUS3.350.00036TRAIDMAX RX-1200AE-B CHUY?N ??O BITCOINGOLD 80 PLUS3.350.00036TSEASONICPOWER SEASONIC S12II 520 (520GB) 520W80 PLUS?Bronze1.350.0005NPOWER SEASONIC S12II 620 (620GB) 620W80 PLUS?Bronze1.550.0005NPOWER SEASONIC M12-II 520 EVO (520GM2) 520W80 PLUS?Bronze1.650.0005NPOWER SEASONIC M12-II 620 EVO (620GM2) 620W80 PLUS?Bronze1.850.0005NPOWER SEASONIC M12-II 750 EVO (750AM2) 750W80 PLUS?Bronze2.300.0005NPOWER SEASONIC PRIME 1000GD(SSR-1000GD) 1000W80 PLUS?Platinum4.750.0005NPOWER SEASONIC PRIME 1200GD(SSR-1200GD) 1200W80 PLUS?Platinum6.500.0005NHUNKEYHunkey CP325HP c?ng su?t th?c 325W, fan 12cm348.00036THunkey CP375HP c?ng su?t th?c 375W, fan 12cm470.00036THunkey CP400H 400w fan 12cm480.00036THunkey GS500 c?ng su?t th?c 500W fan 12740.00036THunkey GS550 c?ng su?t th?c 550W fan 12850.00036THunkey GS600 c?ng su?t th?c 550W fan 12890.00036TJETEK???Ngu?n Jetek mini 200M (C?ng su?t th?c 200W) Fan 8cm???300.00012TNgu?n Jetek Y500T (C?ng su?t th?c 230W) Fan 12cm???190.00012TNgu?n Jetek S600T (C?ng su?t th?c 250W) Fan 12cm???210.00012TNgu?n Jetek Q350 (C?ng su?t th?c 300W) Fan 8cm????315.00036TNgu?n Jetek G300 (C?ng su?t th?c 280W/300W) Fan 12cm?300.00036TNgu?n Jetek G7300 (C?ng su?t th?c 300W) Fan 12cm?430.00036TNgu?n Jetek G320 (C?ng su?t th?c 320W) Fan 12cm?335.00036TNgu?n Jetek G350 (C?ng su?t th?c 350W) Fan 12cm?365.00036TNgu?n Jetek G400 (C?ng su?t th?c 380W) Fan 12cm??C? D?Y 6PIN CHO VGA.400.00036TNgu?n Jetek CM400 (C?ng su?t th?c 400W) Fan 12cm??C? D?Y 6PIN CHO VGA.460.00036TNgu?n Jetek CAO C?P G400P (C?ng su?t th?c 400W) Fan 12cm??C? D?Y 6PIN CHO VGA.430.00036TNgu?n Jetek Q5400 (C?ng su?t th?c 380W) Fan 12cm???450.00036TNgu?n Jetek Q5600 (C?ng su?t th?c 380W) Fan 12cm????540.00036TNgu?n Jetek Q7300 (C?ng su?t th?c 300W) Fan 12cm????435.00036TNgu?n Jetek Q7400 (C?ng su?t th?c 400W) Fan 12cm????680.00036TNgu?n Jetek Q7450 (C?ng su?t th?c 450W) Fan 12cm????720.00036TNgu?n Jetek Q7500 (C?ng su?t th?c 500W) Fan 12cm????770.00036TNgu?n Jetek Q7550 (C?ng su?t th?c 550W) Fan 12cm????870.00036TNgu?n Jetek Q9500?950.00036TNgu?n Jetek Q9600?1.200.00036TNgu?n Jetek Q9700?1.390.00036TNgu?n Jetek Q9800-CS TH?C 800W CHUY?N BITCOIN1.700.00036TArrow:???ARROW 450W Fan 8?205.00012TARROW 450W Fan 12?240.00012TARROW 500W Fan 8?225.00012TARROW 500W Fan 12 ?275.00012TARROW 550W Fan 12?315.00012TARROW 625W Fan 12?335.00012TARROW 650W Fan 12?380.00012TARROW 750W Fan 12?420.00012TFSP (B?O H?NH 3N) – B?O H?NH 1 ??I 1? NH? PH?N PH?I VI?N S?NFSP AX350ATX(12CM) 350W 350.00036TFSP AX400ATX 400W 495.00036TFSP HYN500ATX 500W 695.00036TFSP HYDRO 600W- CHUYEN BITCOIN(12T)1.500.00036TFSP HYDRO 700W- CHUYEN BITCOIN(12T)1.775.00036TFSP HYDRO G650W- CHUYEN BITCOIN(12T)2.420.00036T(B?O H?NH 3N) -- KH?CH MUA SL L?M GAMES CALL?AcBel CE2-350 FAN 12CM 465.000AcBel CE2-400 FAN 12CM555.000AcBel CE2-450 FAN 12CM?630.000AcBel CE2-470 – E2 PLUS/Black????FAN 12CM?697.000AcBel CE2-510 – E2 FAN 12CM 805.000AcBel HK-350 FAN 8CM (+ VAT 10K)395.000AcBel HK-400(N)NEW-FAN 12CM(C? D?Y NGU?N PH?)?455.000AcBel HK-400 FAN 12CM(+ VAT 10K)430.000AcBel HK-450 FAN 12CM(+ VAT 10K)530.000AcBel R8II – 600W?1.470.000AcBel I-power 560W-B?1.270.000AcBel I-POWER –G500??????????????880.000AcBel I-POWER –G550????1.010.000AcBel I-POWER –G600??? ????????1.110.000AcBel I-POWER -G650W?1.210.000AcBel I-POWER –G700??? ????????1.310.000AcBel I-POWER –G750W???1.410.000AcBel I-power85 400890.000AcBel I-power85 4501.020.000AcBel I-power 90m 500W1.420.000AcBel I-power 90m 600W1.650.000AcBel I-power 90m 700W1.900.000AcBel TORA 370 - dòng d?y dài525.00024TAcBel TORA 420 - dòng d?y dài620.00024TAcBel TORA 470 - dòng d?y dài690.00024TAcBel TORA 570 - dòng d?y dài830.00024TNGU?N SEGOTEP - 1 ??I 1 TRONG N?M ??UGAMING SERIES - S?n ph?m ngu?n c?ng su?t th?c dành cho các h? th?ng Gaming/ WorkstatitonH9 PLUS + 520W - Active PFC - Full Range975.00036TF7 500W - Active PFC - Full Range799.00036TS7GT 450W - E.PFC699.00036TQ6 400W - E.PFC599.00036TX3 350W - E.PFC499.00036TC5 350W - E.PFC439.00036TNGU?N SEGOTEP- 1 ??I 1 TRONG N?M ??UOFFICE SERIES - S?n ph?m ngu?n dành cho nhu c?u v?n phòngSP-550S- - C?ng su?t max 500W- FAN 12CM200.00036TSegotep X3 300W 220.00036TCooler Master:???Cooler Master 350W?Fan 12cm Elite?475.00024TCooler Master 400W?Fan 12cm?Elite?605.00024TCooler Master 460W?Fan 12cm?Elite?675.00024TCooler Master 500W?Fan 12cm?Elite?825.00024TCooler Master 550W?Fan 12cm?Elite?975.00024TCooler Master MWE 400?750.00024TCooler Master MWE 500?860.00024TCooler Master 450W?Fan 12cm HUNDER?890.00036TCooler Master B500 500W?Fan 12cm1.100.00036TCooler Master B2 600W?Fan 12cm thay th? HUNDER ?1.495.00036TCooler Master B700 700W?Fan 12cm thay th? HUNDER?1.700.00036TCooler Master MASTERWATT LITE 5001.085.00036TCooler Master MASTERWATT LITE 6001.4950.0036TCooler Master MASTERWATT LITE 7001.695.0036TCooler Master GM 550W?Fan 12cm1.610.00036TCooler Master GM 650W?Fan 12cm1.900.00036TCooler Master CM G750M 80PLUS BRONZE ?Chuyên BitCoin?2.280.00036TCooler Master V750W 80PLUS BRONZE ?Chuyên BitCoin2.700.00036TCooler Master V850W 80PLUS BRONZE ?Chuyên BitCoin3.770.00036TCooler Master CM 1000W SELENT PRO GOLD ? Chuyên BitCoin?4.650.00036TCooler Master V 1200 PLATIUM5.890.00036TANTEC ???ANTEC BP300PS(??) 300W ?430.00036TANTEC BP400PX(??) 400W ?600.00036TANTEC VP500PC 500W BLACK?785.00036TANTEC 550W NEO ECO II1.300.00036TANTEC 650W NEO ECO II1.500.00036TANTEC HCG 520M1.530.00036TANTEC HCG 620M1.730.00036TANTEC HCG 750M2.250.00036TANTEC HCG 850M2.530.00036TANTEC EDGE-7502.780.00036TANTEC HCP-1000W5.050.00060TANTEC HCP-1300 PLATINUM6.600.00060TCORSAIR???BUILDER SERIES – VS?POWER VS400 - 80 Plus White CORSAIR?770.00036TPOWER VS500 - 80 Plus White CORSAIR1.040.00036TPOWER VS600 - 80 Plus White CORSAIR1.350.00036TBUILDER SERIES – CX/TX/RMNgu?n Corsair CX550M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul1.550.00036TNgu?n Corsair CX650M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul1.780.00036TNgu?n Corsair CX750M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul2.100.00036TNgu?n Corsair TX550M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New1.910.00036TNgu?n Corsair TX650M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New2.170.00036TNgu?n Corsair TX750M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New2.690.00036TNgu?n Corsair TX850M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New3.190.00036TRM/HX SERIES ModularNgu?n Corsair RM850i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul4.190.00036TNgu?n Corsair RM850X - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full ModulBitcoin3.550.00036TNgu?n Corsair RM1000X - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full ModulBitcoin4.550.00012TNgu?n Corsair RM1000X - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full ModulBitcoin4.750.00036TNgu?n Corsair HX750 - 80 Plus Platinum - Full Modul3.450.00036TNgu?n Corsair HX850 - 80 Plus Platinum - Full Modul4.050.00036TNgu?n Corsair HX1000 - 80 Plus Platinum - Full Modul5.000.00036TNgu?n Corsair HX1200 - 80 Plus Platinum - Full Modul5.750.00036TNgu?n Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum - Corsair Link - Full Modul7.490.00036TNgu?n Corsair AX1500i - 80 Plus Titanium - Corsair Link- Full Modul10.500.00036TCOOLING - T?N NHI?T CORSAIRCPU Hydro Cooler H45 - 120mm - Single1.370.000CPU Hydro Cooler H80i V2 - 120mm - Single2.690.000CPU Hydro Cooler H100i V2 - 240mm - Dual2.950.000CPU Hydro Cooler H115i - 280mm - Dual3.350.000Fan AF120 Led White/ Blue/Red270.000Fan AF140 Led White/ Blue/Red350.000Fan AF140 Quiet390.000Fan ML 120 Pro White/Red/Blue LED - New630.000Fan ML 140 Pro White/Red/Blue - New790.000Fan ML120 Magentic Dual Pack - Non LED - H?p 2 FAN800.000Fan ML140 Magentic Dual Pack - Non LED - H?p 2 FAN890.000FAN HD 120 RGB LED - H?p 1 FAN680.000FAN SP 120 RGB LED - H?p 3 FAN - with controller1.580.000FAN HD 140 RGB LED - H?p 2 FAN - with controller1.790.000FAN HD 140 RGB LED - H?p 1 FAN750.000DEEPCOOL COOLER - T?N NHI?T KH?CPU Cooler CK-1159 (Only Intel) 775, 1150, 1155, 115695.000CPU Cooler Gamma Archer Intel : 775, 1150, 1155, 1156AMD : T?t c? Socket190.000CPU Cooler Mini FS V2220.000CPU Cooler Gamma 200250.000CPU Cooler Gammaxx 200T290.000CPU Cooler Gammaxx 300 Fury Intel 115X (1150, 1151, 1155, 1156)390.000CPU Cooler Gammaxx 400 T?t c? socket570.000CPU Cooler Gammaxx 400i (Red Fan) Intel 115X (1150, 1151, 1155, 1156)550.000CPU Cooler Gabriel (HTPC)720.000CPU Cooler Ice Blade Pro V2.0820.000CPU Cooler Neptwin V2980.000CPU Cooler Neptwin V2 White1.200.000CPU Cooler Fiend Shark1.400.000CPU Cooler Lucifer V2970.000CPU Cooler Assassin V21.600.000DEEPCOOL Liquid Cooler (T?n Nhi?t Ch?t L?ng)CPU Liquid Cooler MaelStorm 120TIntel : 1150, 1155, 1156, 1366, 2011AMD : T?t c? Socket1.400.000CPU Liquid Cooler MaelStorm 240T1.800.000CPU Liquid Cooler Captain 120 EX1.750.000CPU Liquid Cooler Captain 120 EX White1.750.000CPU Liquid Cooler Captain 240 EX2.350.000CPU Liquid Cooler Captain 240 Ex White2.250.000CPU Liquid Cooler Captain 360 EX2.700.000FAN FOR CPU COOLER MASTERFAN CPU XDREAM L 115 Intel? LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156210.00012TFAN CPU XDREAM I117 Intel Socket LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 Size : 112.2 x 112.2 x 60.4 mm225.00012TFAN CPU T2 MINI Intel? Socket 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socketAMD? AM4 / AM3+ / AM3 / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socketSize : 85 x 45 x 117mm265.00012TFAN CPU HYPER 212 LED Intel? LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD? AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socketSize : 116 x 60 x 160 mm760.00012TFAN CPU HYPER 212 LED TURBO RED IIntel? LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD? AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 120 x 60 x 160 mm820.00012TFAN CPU HYPER 212X Intel? LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD? AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 116 x 51 x 158 mm880.00012TFAN CPU D 92 Intel? LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD? AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 145 x 124.7 x 85 mm990.00012TFAN CPU HYPER 612 VERSION 2 Intel? LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD? AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 139 x 102 x 160.4 mm1.030.00012TFAN CPU LIQUID COOLING SEIDON 120V PLUS Intel LGA 2011-V3 / 2011 / 1366 / 1150 /1155 / 1156 /1151/ 775 AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 Kích th??c : 62 x 62 x 36.4 mm Kích th??c b? t?n nhi?t : 154 x 119 x 27 mm Fan 12cm led 1.510.00012TFAN CPU LIQUID COOLING SEIDON 240P Intel LGA 2011-V3/ 2011/1151/1150/1155/1156/1366/775 AMD AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 Size : 62 x 62 x 36.4 mm1.560.00012TFAN CPU MASTERLIQUID LITE 120 Intel? LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD? AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Waterblock : 80.3 x 76 x 42.2mm Radiator Dimension :157 x 119.6 x 27mm1.250.00012TFAN CPU MASTERLIQUID 240 Intel? LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD? AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Radiator Dimension : 277 x 119.6 x 27 mm Pump : 85.6 x 70 x 49 mm2.290.00012TFAN CPU MASTER AIR MAKER 8 Intel? LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD? AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 135 x 145 x 172 mm 3D Vapor Chamber Base / 8 Heat Pipes / Aluminum Fins3.750.00012TCOLOR FAN 12CM STICKLE FLOW - LED SILENT FAN (BLUE - GREEN - RED) Fan màu siêu êm (19dBA), kích th??c 120mm, t?c ?? ??t 2000rpm, 90CFM145.00012TKEO T?N NHI?T THERMAL GREASE65.000KEO T?N NHI?T MASTERGEL95.000KEO T?N NHI?T MASTERGEL PRO130.000UPS – B? L?U ?I?N?C QUY CHO UPS 12V 7.5AH250.0006TB? l?u ?i?n cho camera 4 camera + 1 ??u ghi th?i gian l?u 6-7 ti?ng2.900.00012TB? l?u ?i?n cho camera 8 camera + 1 ??u ghi th?i gian l?u 6-7 ti?ng4.900.00012TB? L?u ?i?n(UPS) PROLINK 650VA730.00036TB? L?u ?i?n(UPS) ARES 650VA?(AR256)?--- b?o hành 24 tháng830.000B? L?u ?i?n(UPS) DELTA VX600VA--- b?o hành 24 tháng1 ??i 1700.000B? L?u ?i?n(UPS) DELTA VX1000VA --- b?o hành 24 tháng1 ??i 11.390.000B? L?u ?i?n(UPS) DELTA VX1500VA --- b?o hành 24 tháng1 ??i 12.355.000B? L?u ?i?n(UPS) APC 650VA--- b?o hành 24 tháng900.000B? L?u ?i?n(UPS) APC 1100VA--- b?o hành 24 tháng1.945.000B? L?u ?i?n(UPS) CYPER 600VA?- MUA SL CALL GI? T?TSL>=2:655K?? 660.00036TB? L?u ?i?n(UPS) CYPER 1000VA- MUA SL CALL GI? T?T????? SL>=2:1370K?? 1.380.00036TB? L?u ?i?n(UPS)? SanTak 500VA ?1.010.00036TB? L?u ?i?n(UPS)? SanTak 1000VA ?2.460.00036TB? L?u ?i?n(UPS)?? SanTak ?BlaZer 1000 PRO?3.880.00036TB? L?u ?i?n(UPS)?? SanTak BlaZer 2000 PRO?5.300.00036TB? L?u ?i?n(UPS)??? SanTak C1KVA? ?ONLINE? ?7.500.00036TB? L?u ?i?n(UPS)??? SanTak C2KVA ??ONLINE? ?16.000.00036TB? L?u ?i?n(UPS)??? SanTak C3KVA ??ONLINE? ?23.700.00036TVGA CARD New (Card Màn Hình) SL CALL GIA TOTVGA BIOSTAR/AFOX/PALITBIOSTAR RX560/4GB- DDR5/128bits/1FAN--- BH 12TH2.750.000BIOSTAR GT730/2GB- DDR3/64bits 1.100.00048TBIOSTAR GT730/2GB- DDR5/64bits 1.330.00048TBIOSTAR GTX750TI/2GB- DDR5/128bits 2 Fan2.450.00048TBIOSTAR GTX950/2GB- DDR5/128bits/2FANCall giá t?t2.600.00048TBIOSTAR GTX1030/2GB- DDR5/128bits/1FAN1.760.000BIOSTAR GTX1050/2GB- DDR5/128bits/1FANCall giá t?t2.750.00048TBIOSTAR GTX1050TI/4GB- DDR5/128bits/2FAN--- BH 36TH3.550.000BIOSTAR GTX1060/3GB- DDR5/128bits/2FAN--- BH 12TH4.900.000AFOX GTX1050Ti 4GB- DDR5/128bits/2FAN--- BH 36 TH?NG3.350.000PALIT GTX1060/6GB/128BITS/2FAN------ BH 36 TH?NG6.500.000PALIT GTX1070/8GB/128BITS/2FAN------ BH 36 TH?NG9.300.000SAPHIRE RX580/8GB- DDR5/128bits/2FAN--- BH 36 TH?NGCall giá t?t9.000.000VGA COLORFULColorful GT740/2GB-GDDR5/64b 1.350.00048TColorful Twin GT1030/2G V2-GDDR5/128b1 Fan1.770.000Colorful GTX1050SI 2G- Green MA1V1 Fan2.850.000Colorful GTX1050OC 2G-GDDR5/128b2 Fan2.980.00048TColorful iGame GTX1050 2GU TURBO -GDDR5/128b(T?NG MOUSE V50)2FAN3.550.000Colorful GTX1050TI OC- 4G 45M OD22 FAN3.900.00048TColorful GTX1060 3GB ND1 -GDDR5/192b2 Fan4.850.00048TColorful GTX1060/6GB-GDDR5/192b2 Fan6.900.00048TCOLORFUL N1070-805-WK12 Fan10.200.000VGA POWER COLORPOWER COLOR RX 560 4G GDDR5--- B?O H?NH 12T2.750.00024TPOWER COLOR RX 570 4G GDDR5--- B?O H?NH 12T5.800.000POWER COLOR RX 570 8G GDDR5--- B?O H?NH 24T6.700.000MSI ???VGA MSI RX 560 AERO ITX 4G OC- B?O H?NH 36 TH?NG3.200.000VGA MSI RX470/4GB(DVI) MINING- B?O H?NH 12 TH?NG5.900.000VGA MSI P106/6GB MINING- B?O H?NH 6 TH?NG6.200.000MSI N730K-1GD5/OC(64 bit)1.270.00036TMSI MSI GT 1030 Aero ITX 2G OC 1 fan—CALL SL GI? T?T?1.810.00036TMSI R7730/2GB/128BITS/DDR5?1.425.00036TMSI GTX 1050 Aero ITX 2G OCV1-1FAN2.890.00036TMSI GTX 1050 2GT OCV1(TIGER)-2FAN3.217.000MSI GTX 1050 Aero ITX 2G OCV1 – 2FAN3.217.00036TMSI GTX 1050 Ti 4G OCV1-1FAN3.650.0003TMSI GTX 1050Ti Aero ITX 4G OC- 1 FAN3.650.000MSI GTX 1050Ti/4G OCV1- 2 FANCALL SL3.850.000MSI GTX 1050 Ti 4GT OCV1 (Tiger)3.850.000MSI GTX 1050TI GAMING X 4GB4.450.000MSI GTX 1060 3GT OC -2FAN- B?O H?NH 36 TH?NGCALL SL5.550.00036TMSI GTX 1060 6GT OCV2- 2FAN- B?O H?NH 36 TH?NGCALL SL6.800.000MSI GTX 1060 GAMING X 6GB7.650.00036TMSI GTX 1070 DUKE 8GB 3FAN11.400.000MSI GTX 1070 ARMOR 8GB OC11.100.00036TMSI GTX 1070 GAMING X 8GB11.499.000MSI GTX 1080 GAMING X 8GB 15.600.00036TMSI GTX 1080TI ARMOR 11GB OC19.600.000MSI GTX 1080TI GAMING X 11G18.900.00036TMSI GTX 1080TI NIGHTNING 22.999.000MSI GTX 1080TI NIGHTNING Z22.999.000HIS/SPAKER/XFXSPAKERLE GT740/1GB/DDR5/128BITS--- BH 3N1.400.000XFX 7730/1GB/DDR5/128BITS1.050.000HIS 6670/1GB/DDR3 850.00036THIS R7 240/2GB/DDR5/128bits? 1.280.00036THIS R7 240/4GB/DDR3/128bits? 1.450.00036THIS R7 250 TWIN /2GB/DDR5/128bits? 1.550.00036THIS R7 250X/1GB/DDR5/128its? 1.550.00036THIS R7 250 TWIN/2GB/DDR5/128its? 1.600.00036THIS RX560 2GB DDR5/128BITS---có hàng2.300.00036THIS RX560 4GB DDR5/128BITS—có hàng36T2.600.00036THIS RX 470 4GB DDR5 256 BIT CHUY?N BITCOIN24T5.900.000HIS RX 570 4GB DDR5 256 BIT CHUY?N BITCOIN24T6.200.000HIS RX 470 8GB DDR5 256 BIT CHUY?N BITCOIN24T6.600.000HIS RX 580 8GB DDR5 256 BIT CHUY?N BITCOIN24T7.700.000VGA GALAXYVGA GALAXY GT 730/2GB/D5/64BITS36TH1.380.000VGA GALAXY GT 1030 OC 2G/D5/64BITS--- CALL SL GI? T?T36TH1.900.000VGA GALAXY GTX 1050 OC 2G- 1FAN--- CALL SL GI? T?T36TH2.950.000VGA GALAXY GTX 1050 EXOC 2G- 2FAN--- CALL SL GI? T?T36TH3.130.000VGA GALAXY GT X 1050TI OC 4G-1 FAN--- CALL SL GI? T?T36TH3.760.000VGA GALAXY GT X 1050TI EXOC 4G-2 FAN--- CALL SL GI? T?T36TH4.310.000VGA GALAXY GT X 1050TI EXOC WHITE 4G--- CALL SL GI? T?T36TH4.490.000VGA GALAXY GT X 1060 OC 3G(2 QU?T)--- CALL SL GI? T?T36TH5.680.000VGA GALAXY GT X 1060 EXOC WHITE 3G--- CALL SL GI? T?T36TH6.120.000VGA GALAXY GT X 1060 OC 6G(2 QU?T)--- CALL SL GI? T?T36TH6.900.000VGA GALAXY GT X 1060 EXOC WHITE 6G--- CALL SL GI? T?T36TH7.200.000VGA GALAXY GT X 1070 EXOC 8G(CBC)--- CALL SL GI? T?T36TH11.160.000VGA GALAXY GT X 1070 EXOC SNPR WHITE 8G(CBC)--- CALL SL GI? T?T36TH11.550.000VGA GALAXY GT X 1080 EXOC 8G(BLACK)--- CALL SL GI? T?T36TH15.345.000VGA GALAXY GT X 1080 EXOC SNPR 8G WHITE CALL SL GI? T?T36TH15.710.000VGA GALAXY GT X 1080TI EXOC 11G(BLACK)--- CALL SL GI? T?T36TH18.970.000VGA GALAXY GT X 1080TI EXOC 11G(WHITE)--- CALL SL GI? T?T36TH19.340.000VGA GALAXY GTX 1070 HOF 8G36TH13.960.000VGA GALAXY GTX 1080 HOF 8G36TH17.460.000VGA GALAXY GTX 1080TI HOF 11G25.000.000VGA ZOTAC??ZOTAC P106/6GB (2 FAN)—B?O H?NH 5 TH?NGCALL SL6.500.000ZOTAC GT710 2GB/DDR3 1Fan/64bit--- BH 36 TH?NGCALL SL700.000ZOTAC GTX 1050 2GB 1Fan/128bit(GTX 1050 Mini 2GB GDDR5)CALL SL2.860.00048TZOTAC GTX 1050 OC 2GB 2Fan/128bitCALL SL2.960.000ZOTAC GTX 1050Ti OC 4GB 2Fan(GTX 1050 TI OC 4GB GDDR5)CALL SL3.990.00048TZOTAC GTX 1070 8GB 2Fan---CALL ODER—BH 12 TH?NG10.900.00048TASUS CHIPSET ATI CALL GI? HOT??R7250-2GD5(128 bits)?1.470.00036TR7250X-1GD5?2.050.00036TRX550-2G2.200.00036TRX550-4G2.450.00036TDUAL-RX480-O4G- bitcoin- CALL ODERCALL36TEX-RX570-O4G- bitcoin- CALL ODERCALL36TROG –STRIX-RX570-4G-GAMING- bitcoin- CALL ODERCALL36TROG –STRIX-RX570-O4G-GAMING- bitcoin- CALL ODERCALL36TDUAL-RX580-4G- bitcoin- CALL ODER8.000.00036TDUAL-RX580-O4G- bitcoin- CALL ODERCALL36TROG –STRIX-RX580-O8G-GAMING- bitcoin- CALL ODERCALL36TASUS Nvidia CHIPSET???PH-GT1030-O2G-1 FAN---CALL SL1.850.000PH-GTX1050-2G-1FAN---CALL SL2.900.000EX-GTX1050-O2G-2FAN3.050.00036TDUAL GTX1050-O2G-V2-2FAN3.100.000PH - GTX1050Ti-4G-1FAN ---CALL SL3.700.000Dual - GTX1050Ti-O4G—V2-2 FAN--CALL SL3.990.00036TSTRIX - GTX1050TI-4G-2FAN---CALL SL4.150.00036TSTRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING4.850.000STRIX-GTX1050TI-DC2O4G-GAMING4.600.000DUAL-GTX1060-O3G-2FAN --- CALL SL—B?O H?NH 36TH6.160.00036TDUAL - GTX1060-O6G-2FAN—B?O H?NH 36TH7.300.000STRIX GTX1060-6G-GAMING8.880.00036TSTRIX GTX1060-O6G-GAMING8.737.000DUAL-GTX1070-O8G11.855.000TURBO-GTX1070-8G11.780.000STRIX - GTX1070-O8G-GAMING12.957.00036TROG-STRIX-GTX1080-A8G-11GBPS18.170.00036TROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING23.390.000ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING23.996.000GIGABYTE ATI CALL GI? T?T???ATI RX550D5-2GD 2.209.00036TATI RX560 GAMING-OC-4GD 2.933.000ATI RX570 GAMING-4GD - B?O H?NH 12TH6.760.000ATI RX570AORUS-4GD- B?O H?NH 12TH6.850.000ATI RX580AORUS-4GD- B?O H?NH 12TH7.265.000ATI RX580 GAMING-4GD - B?O H?NH 12TH7.150.000RXVEGA56-8GD-B- NEW15.600.00036TRXVEGA64-8GD-B- NEW18.000.000RXVEGA64SIL-8GD-B- NEW18.000.00036TRXVEGA64X W-8GD-B- NEW21.000.000336TGIGABYTE GEFORCE ???GT N710D3 ?? 1GI ?DDR 3 64bits? ?? VI?NS?N? 810.00036TGT N730D5-2GI 2GB DDR 5 64bits ?? VI?NS?N 1.460.00036TN1030OC-2GI NEW- 1Fan--- CALL GI? T?T1.870.00036TN740D5OC-2GI(GT 740)--- CALL GI? T?T2.238.00036TN75TD5-2GI(GTX 750TI)--- CALL GI? T?T2.550.00036TN1050D5-2GD(GTX1050/2GD)-1FAN--- CALL SL3.050.00036TN1050OC-2GD(GTX1050/2GD)-2FAN3.345.00036TN1050WFOC-2GD(GTX1050/2GD)3.480.00036TN1050G1 GAMING-2GD 3.819.00036TN105TD5-4GD(GX1050TI/4GD)-1Fan có hàng3.750.00036TN105TWF2OC-4GI(2FAN)(GTX1050TI/4GD)4.180.00036TN105TOC-4GD(2FAN)(GTX1050TI/4GD)----sl giá t?t4.050.00036TN105TG1-GAMING 4GD)(GTX1050TI/4GD)4.588.00036TN1060G1 GAMING-3GD(GTX1060)7.150.00036TN1060IXOC-3GD-1FAN5.755.000N1060WF2OC-3GD – 2FAN6.100.00036TNP1060AORUS-6GD--- SL GI?M8.550.00036TN1060G1 GAMING-6GD8.800.00036TN1060AORUS-X-6GD9.460.000N1060D5-6GD -2FAN (GTX1060/6GB)C?N H?NG8.075.00036TNP106D59-6G- D?NG BITCOIN KO XU?T H?NH(BH 3TH)6.600.000N1070FW2OC-8GD NEW- 2 FANC?N H?NG11.990.000N1070IXEB-8GD GAMING BOX15.780.00036TN1070AORUS-8GD NEW13.300.000N1070G1 GAMING-8GD12.650.00036TN108TAORUS X-11GD (GTX1080TI)21.900.000N108T GAMING OC-11GD ( GTX1080TI)20.400.000N108TAORUS-11GD(GTX1080TI)21.300.000N108TAORUSX WB -11GD(GTX1080TI)23.800.000N108TAORUSX W-11GD(GTX1080TI)23.775.000VGA QUADRO VGA QUADRO P600-2GB4.130.000VGA QUADRO K1200-4GB9.850.000KEYBOARD WIRELESS (B?N PH?M VI T?NH KH?NG D?Y)KEY RAPOO E6300(Bluetooth )S? d?ng pin s?c lithium c?ng su?t cao. s?c 2 ti?ng s? d?ng 1 tháng649.00012TKEY RAPOO E6500(Bluetooth )—SMART TIVIS? d?ng pin s?c lithium c?ng su?t cao. s?c 2 ti?ng s? d?ng 1 tháng599.00012TKEY RAPOO K2600 (wireless/Touchpad?550.00012TCOMBO PH?M CHU?T KH?NG D?Y RAPOO X1800345.00012TLogitech K400PLUS (wireless/Touchpad)?780.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 220 / MK 215?360.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 240 ?405.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 235 ?460.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 270 ?470.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 345540.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 330 ?580.00036TCOMBO Ko D?y Logitech MK 520?805.00036TB? bàn phím chu?t ko d?y ENSOHO E-113CB/E-116CB220.00006TCOMBO Ko D?y GENIUS 8000? ?247.00006TCOMBO? KB + Mouse Ko D?y FUHLENCOMBO? KB + Mouse Ko D?y FUHLEN A120G r?t PRO265.00012TCOMBO? KB + Mouse Ko D?y FUHLEN A150G r?t PRO295.00012TCOMBO? KB + Mouse Ko D?y FUHLEN A65GS r?t PRO295.00012TCOMBO? KB + Mouse Ko D?y FUHLEN U79S r?t PRO315.00012TCOMBO? KB + Mouse Ko D?y FUHLEN A300G r?t PRO455.00012TCOMBO? KB + Mouse Ko D?y COLOVISCOMBO? KB + Mouse Ko D?y COLOVIS SK H60 r?t PRO?192.00006TCOMBO Ko D?y BOSSTON/APPLE/MOTO/MOFIICOMBO Ko D?y BOSSTON 1906 ?185.00006TCOMBO Ko D?y SIMETECH SM8800(phím m?ng cao)200.00006TCOMBO Ko D?y SIMETECH SM8900 MINI- SMART TIVI255.00006TCOMBO?Ko D?y?MOTOSPEED G7000?? Chính H?ng?220.00006TCOMBO?Ko D?y?MOTOSPEED G9800?? Chính H?ng?460.00006TCOMBO?Ko D?y?MOFII G360S?? Chính H?ng?255.00012TCOMBO Ko D?y APPLE(BK600) 2.4G MINI SMART TIVI ?220.00006TKEYBOARD + MOUSE (COMBO PH?M CHU?T)B? bàn phím chu?t ENSOHO E-103CB125.00012TB? bàn phím chu?t ENSOHO S50 (m? hi?u B/R/W/Y = ?en/??/Tr?ng/Vàng)140.00012TCOMBO-KB + Mouse MOTOSPEEDCOMBO-KB + Mouse MOTOSPEED S700 -USB135.00012TCOMBO-KB + Mouse MOTOSPEED S50 T?ng 8 phím màu-USB-SI?U TR?U190.00012TCOMBO-KB + Mouse MOTOSPEED S600 T?ng 8 phím màu-USB-SI?U TR?U270.00012TCOMBO-KB + Mouse MOTOSPEED S400 T?ng 8 phím màu-USB-SI?U TR?U240.00012TCOMBO-KB + Mouse MOTOSPEED S300 T?ng 8 phím màu-USB-SI?U TR?U530.00012TCOMBO-KB + Mouse BOSSTON?COMBO BOSSTON D5200(USB + PS/2)80.00012TCOMBO BOSSTON X168(USB + PS/2)100.000COMBO BOSSTON S6600(USB + USB) – MUA 10 T?NG 1120.00012TCOMBO BOSSTON RD837/RD836(USB + USB) LED 7 M?U140.00012TCOMBO BOSSTON KEY G160 (USB) + MOUSE X9(USB)Key Bosston G160 kh?c Laser, 10 tri?u l?n, ch?ng n??c, Led 3 màuMouse Bosston X9 5 tri?u l?n click, d?y dù 1,8m, 800/1600/3200DPI240.00012TCOMBO BOSSTON KEY R100 (USB) + MOUSE X11(USB)Key Bosston R100 kh?c Laser, 10 tri?u l?n, Led 3 màu, c?ng usb m? vàngMouse Bosston X11 5 tri?u l?n click, d?y dù 1,8m, 800/1600/3200DPI325.00012TCOMBO BOSSTON R300B (KEY + MOUSE) GRAY GI? C?LED N?N210.00012TCOMBO BOSSTON R300W (KEY + MOUSE) GOLD GI? C? LEDFULL LED220.00012TCOMBO-KB+MOUSE RDRAGSCOMBO – KB + Mouse??RDRAGS (RD - 680)118.00012TCOMBO – KB + Mouse??RDRAGS (RD - 836) LED140.00012TCOMBO – KB + Mouse??RDRAGS (X -168) 2 USB148.00012TCOMBO – KB + Mouse??RDRAGS (RD - 838) LED183.00012TCOMBO – KB + Mouse??RDRAGS (RD - 837) LED155.00012TKB FUHLEN-VENRKeyboard PROTOS E180 USB + MOUSE PROTOS M180 USB145.00012TKeyboard FUHLEN L411 usb + MOUSE L102230.00024TCOMBO K + M VISION/JEDELCOMBO VISION KB G25+MOUSE --ch? kh?c laser 140.00012TCOMBO?VISION?KB G9(USB) --ch? kh?c laser 135.00012TCOMBO?VISION?KB G8(USB) --ch? kh?c laser 100.00012TCOMBO K + M R8/EMASTERCOMBO R8 KB + Mouse? 1901 GAME-USB + USB????????????? ?87.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1905 GAME-USB + USB?????????????99.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1906 GAME-PS/2 + USB??????????????110.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1908 GAME-USB + USB?????????????130.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1909 GAME-USB + USB???C? LED?????????? ?137.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1920/1918 GAME-USB + USB??????????????170.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1910 GAME-USB + USB??C? LED???????????170.00012TCOMBO R8 KB + Mouse? 1930 GAME-USB + USB?????????????200.00012TCOMBO K + M GENIUS/HP/COOLER PLUSKEY GENIUS USB + MOUSE GENIUS USB150.00012TCOMBO KEY GX1 + MOUSE GX1 COOLERPLUS USB170.00012TKB MOUSE COMBO HP C2500 USB195.00012TCOMBO KEY C200 + MOUSE C200 COOLERPLUS USBT?NG K?M TAI NGHE COOLERPLUS T1LED300.00012TCOMBO K + M E-BLUE COMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM045 & EMS645 ?V?N PH?NG140.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM046 & EMS146 GAMES215.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM046 & EMS145GAMES255.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM075(?EN) & EMS145GAMES330.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM075(??) & EMS145GAMES340.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM075(?EN) & EMS151GAMES398.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM075(??) & EMS145GAMES408.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM716 & EMS145GAMES435.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM739 & EMS108GAMES567.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM734 & EMS151GAMES622.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM708 & EMS622GAMES747.00012TCOMBO ?KB + Mouse? E-BLUE?? EKM705 & EMS151GAMES762.00012TCOMBO K + M LOGITECHCOMBO? Logitech MK120?210.00036TCOMBO? Logitech MK200?280.00036TCOMBO K + M COLOVISKB + Mouse Colovis C81/C81B USB+PS/2 Chính H?ng ?105.00012TKB + Mouse Colovis C82A USB Chính H?ng (Game Th?)?137.00012TKB + Mouse Colovis C80 USB Chính H?ng (Game Th?)?115.00012TKB + Mouse Colovis C83 PS/2+USB Chính H?ng (Game Th?)?140.00012TKB + Mouse Colovis C86 USB PH?M XANH (Game)?175.00012TKB + Mouse Colovis C87 USB Chính H?ng (Game Th?)?177.00012TKB + Mouse Colovis C88 USB Chính H?ng (Game Th?)?188.00012TKB + Mouse Colovis C89 USB Chính H?ng (Game Th?)?146.00012TKB + Mouse Colovis C95 USB Chính H?ng (Game Th?)?250.00012TKB + Mouse Colovis CLV 8888 (PS/2 + PS/2) Games?Bh 6th130.00012TKB + Mouse Colovis 8888 (USB+ PS/2) Games?192.00012TKB + Mouse Colovis 8888 (USB+ USB) Games?198.00012TKEYBOARD (PH?M C? D?Y)KB S? LAPTOP HY-KB42F/MK-07(MicroKingdom)65.00003TKB K1000 - Mini, m?u m?i c?ng USB, dành cho laptop? ?62.00006TKB RAOOP K8788/VISION MINI 688 -Mini, m?u m?i c?ng USB, dành cho laptop? ?60.00006TKB APPLE - Mini, m?u m?i c?ng USB, dành cho laptop? ?68.00012TKB LG TI?NG H?N165.00012TKB D?o - ch?ng th?m n??c – PC?95.00006TKB RAPOO N2500119.00012TKB DELL USB ( Black ) ?FPT155.00012TKB BOSSTON PLUSKB BOSTON K830 USB -GAME Chính H?ng65.00012TKB BOSTON S680 USB -GAME Chính H?ng80.000KB BOSTON K320 USB85.000KB BOSTON S790 USB -GAME Chính H?ng95.00012TKB BOSTON 808 USB-PH?M GI? C? LED 7 M?U GAME Chính H?ng100.000KB BOSTON X19 LED USB -GAME Chính H?ng115.00012TKB VSP X12 LED 3 M?U USB -GAME Chính H?ng150.00012TKB BOSTON/VISION C888 LED USB -GAME Chính H?ng145.00012TKB BOSTON R100 LED USB -GAME Chính H?ng260.00012TKB BOSTON G160 LED USB -GAME Chính H?ng180.00012TKB BOSTON K803 USB-PH?M GI? C? GAME Chính H?ng115.00012TKB BOSTON K330 USB -PH?M GI? C? GAME Chính H?ng LED 7 M?U150.000KB BOSTON MK915 USB-PH?M C? LED RGB GAME Chính H?ng12T650.000KB BOSTON MK917 USB-PH?M C? LED RGB GAME Chính H?ng12T450.000KB COOLER PLUSCOMBO KB + MOUSE COOLER PLUS CPK-GX1 170.00012TKB COOLER PLUS CPK-GX1/X1115.00012TKB COOLER PLUS CPK-C180165.000KB COOLER PLUS CPK-X3/X4 LED ?A S?C, XUY?N N?T260.000KB COOLER PLUS CPK-C180LED270.00012TKB COOLER PLUS CPK-X5- CH?NG N??C190.00012TKB COOLER PLUS CPK-X7250.0001TKB COOLER PLUS CPK-X2 LED180.00012TKB COOLER PLUS CPK-C200 165.00012TKB COOLER PLUS CPK-X6S PLUS - PH?M GI? C? LED250.00012TKB COOLER PLUS CPK-X8- PH?M GI? C? LED400.00012TKB COOLER PLUS CPK-M1- PH?M C? LED1.150.00012TKB COOLER PLUS CPK-LEADER- PH?M C? LED990.00012TKB COOLER PLUS CPK-X9- PH?M C? LED RGB550.000KB RDRAGS 2KB??RDRAGS??X19 USB-LED115.00012TKB??RDRAGS R100 USB-LED160.00012TKB??RDRAGS R500 USB-LED160.00012TKB??RDRAGS RD300 USB-LED190.00012TKB??RDRAGS RD180 USB410.00012TKB RDRAGS II USB 100.00024TKB RDRAGS II PH?M LED USB sl=10 ?c t?ng nón b?o hi?m 142.00024TKB ENSOHOKeyboard Ensoho E-104 ?EN USB ?Game Th??127.00012TKeyboard Ensoho E-104 K/R/Y/F (??/Vàng/Cam) USB ?Game Th? Phím ??KI?U D?NG GI?NG 100% KB MOTOSPEED K40 ??140.00012TKeyboard Ensoho E-G121KR Gaming phím ??+ phím Gi? c? + T?ng kèm Chu?t quang ENSOHO E-212 (B/S - ?en/B?c) USB245.00012TKeyboard Ensoho E-GL121K Gaming phím Gi? c? Led 3 màu280.00012TKeyboard Ensoho E-GL131K - Bàn Phím C? + LED nhi?u màu (Switch Kaith Blue)1.390.00012TKeyboard A-Jazz X5 Gi? c? LEd3 M?U250.00012TKeyboard A-Jazz AK10 Gi? c? LEd3 M?U345.00012TKeyboard A-Jazz CYBORG SoldierI Gi? c? LEd3 M?U305.00012TKeyboard A-Jazz AK48 Phím c? Led nhi?u màu1.480.00012TKB FUHLEN/MOFFIKeyboard FUHLEN L411 usb ch?ng n??c155.00024TKeyboard FUHLEN L420 usb ch?ng n??c162.00024TKeyboard FUHLEN L411SR(RED) usb ch?ng n??c170.00024TKeyboard FUHLEN L420SR(RED) usb ch?ng n??c195.00024TKeyboard FUHLEN G450S/G450X usb ho?c ps/2 ?420.00024TKeyboard FUHLEN L500S usb179.00024TKB MOTOSPEEDKB MOTOSPEED K50/K51 USB Chính H?ng 125.00012TKB MOTOSPEED K40(?EN/??) -GAME USB Chính H?ng 150.00012TKB MOTOSPEED K68 -GAME USB Chính H?ng,GI? C?-CH?NG N??C190.00012TKB MOTOSPEED K10 -GAME USB Chính H?ng – CH?NG N??CLED 7 M?U380.00012TKB MOTOSPEED K11 -GAME USB Chính H?ng – CH?NG N??CLED 7 M?U410.00012TKB MOTOSPEED K60L -GAME USB Chính H?ng LED 7 M?U360.00012TKB MOTOSPEED K70L –GAME USB Chính H?ng LED 7 M?U200.00012TKB MOTOSPEED K90L –GAME USB Chính H?ngLED 7 M?U425.00012TKB MOTOSPEED K91 –GAME USB Chính H?ngLED RGB480.00012TKB MOTOSPEED K80 GAMING –GAME USB Chính H?ng C? LEDLED 7 M?U250.00012TKB MOTOSPEED K93L –GAME USB GI? C? Chính H?ng LED 7 M?U680.00012TKB MOTOSPEED K96 Phím c? Led USB Liên h? giá t?tLED 7 M?U700.00012TKB MOTOSPEED K81 Phím c? Led USB Liên h? giá t?tLED 7 M?U850.00012TKB MOTOSPEED K86 Phím c? Led USB Liên h? giá t?tLED 7 M?U1.100.00012TKB MOTOSPEED K87 Phím c? Led USB Liên h? giá t?tLED 7 M?U1.150.00012TKB MOTOSPEED K84 Phím c? Led USB Liên h? giá t?tLED 7 M?U1.250.00012TKB VENRKB Venr VK 388G USB Chuyên game LASER- CH?NG N??C140.00012TKB VENR GL1215.00012TKB VENR Bán c? Eagle K1- phím cao-led 7 màu400.00012TB?N PH?M LIGHNING B?O H?NH 12 TH?NG1 ??I 1 TRONG V?NG 6TBàn phím Lightning 8801 LED GI? C? CHUY?N GAME CH?NG N??C310.000TBàn phím Lightnight PR-8600 gi? c? b?c nh?m295.000Bàn phím Lightnight PR-8900 LED –gi? c? CHUY?N GAME380.000Bàn phím Lightnight PR-8800 LED –gi? c? ch?ng n??c CHUY?N GAME430.000Bàn phím Lightnight HERO(M?U GOLD) LED –m?t kim lo?i Led 7 màu+ 2 ?ng s?c ?i?n tho?i gi? c? CHUY?N GAME450.000Bàn phím c? Lightnight THUNDER LED RGB b?c nh?m cao c?p750.000KB E-BLUE- Ch?ng n??c/b?o hành m? ch?/1 ??i 1 trong vòng 01 thángKEY E-BLUE 045 ?USB Gaming ? ?SL>=5:88K90.00012TKEY E-BLUE 046 ?USB(??/?EN) ?SL>=5:141K142.00012TKEY E-BLUE 075 USB- Gaming ??SL>=5:218K220.00012TKEY E-BLUE 075 USB- Gaming ? PH?M M?U ??/V?NG?SL>=5:227K232.00012TKEY E-BLUE 075 USB- Pro (gi? c?) Gaming n?ng 1,3kg có LED ? ? Sl giá t?t295.00012TKEY E-BLUE 739 USB- Pro Gaming?319.00012TKEY E-BLUE EKM737 USB- Pro Gaming PH?M C? LEDPH?M C?770.000KEY E-BLUE EKM752 USB- Pro Gaming PH?M C? LEDPH?M C?1.408.00012TKEY E-BLUE EKM727 USB- Pro Gaming PH?M LED 7 M?UPH?M C?1.509.00012TKEY E-BLUE EKM729 USB- Pro Gaming PH?M LED 7 M?UPH?M C?1.420.00012TKB LOGITECHKB ?LOGITECH? K120 USBCH?145.00012TKB ?LOGITECH? K200 Multi? USBCH?170.00012TKB A4 TECHKB ?A4 Tech? KR83 USB? for Games?105.00012TKB NEWMENKB ?NEWMEN GM500S LED? phím c? + led 7 màu1.480.00012TKB ?NEWMEN GM100 LED? phím gi? c? + led 7 màu t?ng mouse pad MUA SL 20 T?NG 1485.00012TKB ?NEWMEN GL800 LED? for Games siêu tr?u220.00012TKB ?NEWMEN GL100 LED? for Games siêu tr?u210.00012TKB ?NEWMEN KB810 ?? LED? for Games siêu tr?u225.00012TKB ? AK- 5000 Gi? C? ASSASSINS169.00012TKB ? AK- 9000 FULL LED GI? C?350.00012TKB ? AK- 8000 FULL LED GI? C?450.00012TKB ?NEWMEN E360P PS/2? for Games siêu tr?u tháo v? sinh ???c, v? n??c tho?i mái?159.00012TKB ?NEWMEN E180 USB? for Games siêu tr?u tháo v? sinh ???c, v? n??c tho?i mái?115.00012TKB ?NEWMEN E520U USB? for Games siêu tr?u ?130.00012TKB ?NEWMEN E835 PS/2? for Games siêu tr?u SL>=5: 133K?135.00012TKB ? PROTOS E180 USB93.00012TKB ? PROTOS GM68- 100% ch?ng b?i, Ch?ng n??c, led 7 màu300.00012TKB ? PROTOS E835U USB? for Games siêu tr?u ?155.00012TKB VISION/JEDELKB Vision G6 USB-GAME-kh?c Laser ?170.00012TKB Vision X6 USB-GAME-kh?c Laser ?95.00012TKB Vision G9 USB-GAME-kh?c Laser?100.00012TKB Vision G25 USB GAME-kh?c Laser?100.00012TKB Vision G8 USB-GAME-kh?c Laser90.00012TKB Vision G7 USB-GAME-kh?c Laser70.00012TKB R8KEYBOARD S? R8 181055.00012TKEYBOARD S? R8 180169.00012TKEYBOARD R8 1803 USB65.00012TKEYBOAD R8 1812(USB)?EN - Bàn phím mini87.00012TKEYBOAD R8 1812(USB) TR?NG100.00012TKEYBOAD R8 1823(USB) Phím gi? c? + Có Led100.00012TKB R8 1859 kh?c Laser250.00012TKB R8 1830 kh?c Laser105.00012TKB R8 1820 kh?c Laser87.00012TKB R8 1838 USB?130.00012TKB R8 1851 USB155.00012TKB R8 1827 (USB) Phím gi? c? + Có Led140.00012TKB R8 1853 (USB)210.00012TKB R8 1856 (USB) Có Led ??i màu241.00012TKB R8 1858 (USB) Phím gi? c? 140.00012TKB R8 1920 kh?c Laser có nút màu135.00012TKB R8 1821 Phím gi? c? + Có Led173.00012TKB R8 1822 Phím gi? c? + Có Led110.00012TKB FLYING K8 Phím gi? c? + Có Led140.00012TKB R8 1828 Phím gi? c? + Có Led167.00012TKB R8 1815 Phím gi? c? + Có Led255.00012TKB R8 1860 Phím gi? c? + Có Led355.00012TCORSAIR KEYBOARD- GAMING GEAR- B?O H?NH 12THB?N PH?M C? CORSAIR Strafe MX Red2.320.000B?N PH?M C? CORSAIR Strafe MX Brown2.320.000B?N PH?M C? CORSAIR Strafe MX Blue2.320.000B?N PH?M C? CORSAIR Strafe RGB MX Silent3.450.000B?N PH?M C? CORSAIR Strafe RGB MX Brown3.300.000B?N PH?M C? CORSAIR Strafe RGB MX Red3.300.000B?N PH?M C? CORSAIR K63 MX Red1.880.000B?N PH?M C? CORSAIR K68 MX Red - IP32 - NEW 2.520.000B?N PH?M C? CORSAIR K65 RGB RapidFire MX Speed2.930.000B?N PH?M C? CORSAIR K65 LUX RGB MX Red - New 2.820.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 RapidFire MX Speed2.630.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 LUX MX Red2.630.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 LUX MX Brown2.630.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 LUX MX Blue - New2.630.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 RGB RapidFire MX Speed3.500.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 LUX RGB MX Red - New3.490.000B?N PH?M C? CORSAIR K70 LUX RGB MX Brown - New3.490.000B?N PH?M C? CORSAIR K95 Platinum RGB MX Brown4.350.000B?N PH?M C? CORSAIR K95 Platinum RGB MX Speed4.390.000B?N PH?M C? CORSAIR K95 Platinum RGB Gunmental MX Speed4.490.000KB TORAB?N PH?M TORA KR01(USB)BH 12TH165.000B?N PH?M TORA KR02(USB)- Logo led, led n?n 3 màuBH 12TH200.000B?N PH?M TORA KR03(USB)- Logo led, led n?n 3 màuBH 12TH240.000KB TORA KR04(USB)- Phím ?i?u chình màu ??i, 3 màu led n?nBH 12TH350.000B?N PH?M TORA KR05(USB)- Phím gi? c?BH 12TH460.000B?N PH?M C? - CHERRY SWITCH COOLER MASTERBH 24THMASTERKEYS PRO S / INTELLIGENT WHITE LEDS1.860.000MASTERKEYS PRO M / INTELLIGENT WHITE LEDS1.860.000MASTERKEYS PRO L / INTELLIGENT WHITE LEDS2.150.000MASTERKEYS PRO S (Brilliant RGB lighting)2.470.000MASTERKEYS PRO M (Brilliant RGB lighting)2.470.000MASTERKEYS PRO L (Brilliant RGB lighting)2.950.000MASTERKEYS PRO L - CRYSTAL EDITION (Brilliant RGB lighting) PHI?N B?N LIMITED3.500.000KB DARE-U B?O H?NH 24 TH?NG- MAI HO?NGB?N PH?M C? DARE-U DK87 BLACK/WHITE LED "D" switch: Blue/ Brown/ Red590.000B?N PH?M DARE-U LK160 LED 7 M?U270.000B?N PH?M DARE-U LK145 LED 7 M?UGI? C?340.000B?N PH?M C? DARE-U CK525 LED 7 M?U "D" switch: Blue/ Brown/ Red650.000KB MITSUMIKB Mitsumi Màu ?en? PS/2/USB TI?NG HOA??? SL>=10: 115K? CTY120.00012TKB Mitsumi Màu ?en? PS/2??? SL>=10: 76K? CTY77.00012TKB Mitsumi Màu ?en? USB????? SL>=5: 79K? CTY80.00012TKB Mitsumi??USB ??CH TEM MINH TH?NG????SL>=5: 159K???????? MT160.00012TKB GENIUSKB Genius KB110/KB06XE/C100 USB?Chính H?ng??? ??????94.00012TKB Genius SLIMSTAR i222?Chính H?ng??? ???????? ?195.00012TMOUSE(CHU?T VI T?NH C? D?Y)Mouse TORA 10M1 GAMES 155.00012TMouse TORA 5M1 GAMES 120.00012TMOUSE ACER/ASUS X?N CHUY?N GAMES50.00012TMOUSE GAMING COOLER MASTER-BH 2 N?MMASTERMOUSE LITE S350.000MASTER MOUSE S670.000MASTER MOUSE PRO L1.080.000MOUSE FUHLENMouse FUHLEN L102 USB--- tem Ninza oem—bh t?i lêhuy12 tháng62.00024TMouse FUHLEN L102 USB Chính h?ng NINZA—bh 24th99.000Mouse FUHLEN G60 USB C? LED 3 M?U230.00024TMouse FUHLEN L120 USB C? LED170.00024TMouse FUHLEN GM3 USB C? LED195.00024TMouse FUHLEN X102S USB C? LED185.00024TMouse FUHLEN G90 USB C? LED- N?T CLICK B?T T?349.00012TMouse FUHLEN CO300S USB C? LED355.00024TMouse FUHLEN G300S USB C? LED405.00024TMouse FUHLEN X100S USB C? LED H?NG85.00024TMouse FUHLEN G300L USB C? LED MUA 1 T?ng 1c 820.00024TMOUSE MOTOSPEEDMOUSE MOTOSPEED F12 USB51.00012TMOUSE MOTOSPEED F11 -1000DPI85.00012TMOUSE MOTOSPEED F405 -1000/1600-LED95.00012TMOUSE MOTOSPEED F61/F200 1200/2000DPI-LED 7 M?U100.00012TMOUSE MOTOSPEED F60 -800/1200/2000DPI-LED 7 M?UNEW150.00012TMOUSE MOTOSPEED F400 -800/1200/2000DPI-LED145.00012TMOUSE MOTOSPEED F407 -800/1200/2000DPI-LED120.00012TMOUSE MOTOSPEED V18 -800/1200/2000DPI-LED165.00012TMOUSE MOTOSPEED V60 -800/1200/2000DPI-LED155.00012TMOUSE MOTOSPEED V16 -800/1200/2000/2800DPI-LED250.00012TMOUSE MOTOSPEED F500 -800/1500/2500/3200DPI-LED285.00012TMOUSE MOTOSPEED V5 -500/1250/1500/2500DPI-LED335.00012TMOUSE MOTOSPEED V40 -500/1250/1500/2500DPI-LED(A3050)355.00012TMOUSE MOTOSPEED V30 -800/1200/2000DPI-LED455.00012TCORSAIR MOUSE - GAMING GEAR- BH 12 THCORSAIR MOUSE Harpoon RGB570.000CORSAIR MOUSE Sabre RGB1.260.000CORSAIR MOUSE M65 RGB Pro Black n?ng c?p DPI lên 12k DPI1.510.000CORSAIR MOUSE M65 RGB Pro White - n?ng c?p DPI lên 12k DPI1.510.000CORSAIR MOUSE Glaive RGB Black1.690.000CORSAIR MOUSE Glaive RGB Aluminum1.690.000CORSAIR MOUSE Scimitar RGB Pro Yellow2.000.000MOUSE SIMETECH - B?O H?NH 2 N?MMOUSE SIMETECH X1/X2BH 2N50.000MOUSE SIMETECH X1S LEDBH 2N55.000MOUSE SIMETECH X6BH 2N90.000MOUSE SIMETECH X6S LEDBH 2N110.000MOUSE SIMETECH X8 LEDBH 2N125.000MOUSE SIMETECH X9 LEDBH 2N175.000MOUSE R8MOUSE R8 1602/160643.00012TMOUSE R8 1631 –LED-USB55.00012TMOUSE R8 1632/1603/1638 –LED-USB65.00012TMOUSE R8 160363.00012TMOUSE R8 1604/160748.00012TMOUSE R8 1612/1632/1622/1621-LED ??I M?U77.00012TMOUSE R8 162393.00012TMOUSE R8 1633/1634-LED ??I M?U86.00012TMOUSE R8 1639/1630-LED-USB 111.00012TMOUSE R8 1656/1650-LED-USB121.00012TMOUSE E-BLUEMOUSE E-BLUE EMS645BK USB?? -800DPI????? ??>=5: 54K55.00012TMOUSE E-BLUE EMS146BK USB?? -800DPI????? ??>=5: 72K73.00012TMOUSE E-BLUE EMS145BK USB LED- V?NG/??/?EN 800/1200/1600/2400DPI ?>=5: 107K108.00012TMOUSE E-BLUE EMS151BK USB LED- V?NG/??/?EN 400/800/1600DPI ?>=5: 167K170.00012TMOUSE LIGHNING- MUA SL CALLB?O H?NH 12 TH?NGMOUSE LIGHNING GX_007 USB - LOGO LED M?U SL CALL140.000MOUSE LIGHNING GX689 USB - TR?NG 4000DPI/CLICK OMRON 20 TRI?U L?N-LOGO LED 7 M?U SL CALL245.00012TMOUSE LIGHNING BATMAN USB LED- 4000DPI/CLICK OMRON 20 TRI?U L?N-LOGO LED 7 M?U SL CALL250.000MOUSE LIGHNING GX689S USB LED- 4000DPI/CLICK OMRON 20 TRI?U L?N-LOGO LED 7 M?U SL CALL250.00012TMOUSE COOLERPLUSMouse Coolerplus CPM-X1/GX170.00012TMouse Coolerplus CPM-C210125.00012TMouse Coolerplus CPM-X5 PLUS LED90.00012TMouse Coolerplus CPM- X6 LED120.00012TMouse Coolerplus CPM-X7C LED120.000Mouse Coolerplus CPM-X7 LED125.00012TMouse Coolerplus CPM-C200- LED LOGO125.00012TMouse Coolerplus CPM-X8155.00012TMouse Coolerplus CPM-E200- LED LOGO185.00012TMouse Coolerplus CPM-S500- LED ?A S?C LOGO220.000Mouse Coolerplus CPM-E250- LED LOGO250.00012TMOUSE GENIUSMouse Genius OP-120 USB???? BH 1 ??i 1???????????? ? CTY38.00012TMouse Genius DX110 -USB Chính h?ng????????59.00012TMOUSE DARE-U - B?O H?NH 24TH- MAI HO?NGMOUSE DARE-U S100 LED RGB520.000MOUSE DARE-U EM905 LED RGB290.00012TMOUSE DARE-U VX6 LED ?? T?I LOGO N?T CU?N170.00012TMOUSE DARE-U LM066100.00012TMOUSE A4 TECH Mouse LENOVO M100 USB? ? CTY BH 6TH? 23.000Mouse A4 tech OP-620D USB? CTY BH 6TH? 28.000Mouse A4 tech 720U USB? ? 55.00012TMouse A4 tech N 300- Vtrack USB? ? ?80.00012TMOUSE BOSSTONMOUSE VISION V5-V6-V8 28.000MOUSE BOSTON D605-603-V15-V200-X11-X12 LED CHUY?N GAME40.00012TMOUSE BOSTON D606-607-609-D608-X8-X13 LED CHUY?N GAME45.00012TMOUSE BOSTON X145/V9/V15/X7/X14 LED CHUY?N GAME55.00012TMOUSE BOSTON X10/ RDRAGS X7-LED CHUY?N GAME-70.00012TMOUSE BOSTON X9-LED/M60 LED CHUY?N GAME75.00012TMOUSE VSP GM601/V1 LED85.00012TMOUSE VSP GM100 LED95.000MOUSE VSP GM200 LED95.000MOUSE VSP GM500 LED105.000MOUSE BOSTON BS11/X1 -LED CHUY?N GAME105.00012TMOUSE RDGRAGS V1 LED CHUY?N GAMES75.00012TMOUSE ENSOHO-A-JAZZChu?t quang ENSOHO E-211B/E-212B USB60.00012TChu?t quang có d?y ENSOHO E-218B USB GAMING65.00012TChu?t quang ENSOHO E-215 (B/S - ?en/B?c) USB70.00012TChu?t quang ENSHO E-G214B USB GAMING90.00012TChu?t quang ENSHO GL-235 USB GAMING LED 7 M?U120.00012TChu?t quang ENSHO G235Y/R USB GAMING LED 7 M?U130.00012TChu?t quang A-JAZZ USB Darknight LED M?U110.00012TChu?t quang A-JAZZ USB Spider Hero LED….t?ng mouse pad 100.00012TChu?t quang A-JAZZ USB Spider Hero LED 7 M?U120.00012TChu?t quang A-JAZZ USB AJ10178.00012TChu?t quang A-JAZZ USB Green Hornet 2 Black LED 5 M?U318.00012TMOUSE NEWMEN/PROTOSMouse NEWMEN/PROTOS M180 USB? ?FOR GAMES?53.00012TMouse NEWMEN M520 USB? ?FOR GAMES?64.00012TMouse NEWMEN G10 USB? ? FOR GAMES?125.00012TMouse NEWMEN N500 USB? ?FORGAMES ?160.00012TMouse NEWMEN G7 USB? ?FORGAMES ?165.00012TMouse NEWMEN N8000(?EN V? TR?NG) USB? ?LED 4 M?U?265.00012TMouse PROTOS G8 GAMES USB? ?LED 7 M?U295.00012TMOUSE COLOVISMouse Colovis Gaming C01/C101B USB 40.00012TMouse Colovis Gaming C03 USB 62.00012TMouse Colovis Gaming C05 USB59.00012TMouse Colovis Gaming C06 USB 49.00012TMouse Colovis Gaming C09A USB 65.00012TMouse Colovis Gaming C108 USB 90.00012TMOUSE MSMMouse Mitsumi 6603 Usb Tr?ng S???x?n?d?y to?có box??????????22.00012TMouse Mitsumi 6703 MSM Lo?i To USB CTY?? ?24.00006TMouse Mitsumi MS6603 Chính H?ng Tem MT????? ?119.00012TMouse Mitsumi MSNB6603 rút Chính H?ng Tem MT????? ?120.00012TMouse Mitsumi 6703 Chính H?ng Tem MT?????? ?101.00012TMouse Mitsumi 6603 Chính H?ng Tem FPT??????SL>=05: 34K? ?35.00012TMouse Mitsumi 6703 Chính H?ng Tem FPT??????SL>=05: 34K?35.00012TMOUSE VENRMouse Venr rút V600/VM-602 usb chính h?ng ?60.00012TMouse VENR VM270/260 USB?? ?54.00012TMOUSE DELL/PHILIP/HP/ASUS…Mouse Dell ?en usb?35.00012TMouse Dell Logo usb? CTY Y CHANG H?NG FPT?40.00012TMouse Dell Logo usb MS116(BLACK)? Chính h?ng?? FPT?89.00012TMouse Phillp Màu ??/?en Lo?i? USB hàng x?n???? ??? ?27.00006TMouse HP/ASUS/DELL? USB CTY X?N?30.00012TMouse HP/DELL/ACER?rút H?p nh?a mica ?30.00006TMouse ASUS nhi?u màu?45.00012TMouse ASUS/HP 4D GAMER LED M?U?62.00012TMouse ASUS/HP/SONY LED 7 M?U?65.00012TMOUSE JEDELL/VISIONMouse JEDEL 02/05 USB? ?BOX?33.00012TMouse JEDEL M30 USB? ?BOX?75.00012TMouse JEDEL -GM 630 USB-CHUY?N GAME CH?NH H?NG?115.00012TMouse JEDEL -GM 300 USB-CHUY?N GAME CH?NH H?NG?120.00012TMouse JEDEL -GM 30 USB-CHUY?N GAME CH?NH H?NG?70.00012TMouse VISION? V200?USB chuyên game?Chính H?ng?42.00012TMouse VISION? V9 USB chuyên game?Chính H?ng?65.00012TMouse VISION? GM601?USB chuyên game?Chính H?ng?85.00012TMOUSE LOGITECHMouse Logitech B100 USB ??????????????????????????????????SL >=10: 40k?CTY45.00012TMouse Logitech B100 USB ??????????????????????????????????SL >=10: 60k?CH61.00012TMOUSE WIRELESSS(KH?NG D?Y)???APPLE? H?P MICA 1000 dpi CTY42.00006TSONY? 1200 dpi T?T M?NG CTY80.00006TMOUSE KO D?Y VSP W120/W130/W150CH47.00006TMOUSE KO D?Y BOSSTON Q5CH50.00006TMOUSE KO D?Y HP LAVEROOK 6 N?TCTY60.00006THP/DELL KO D?Y CTY46.00006TMOUSE KO D?Y LOGITECH LASER M187CTY91.00006TMOUSE KO D?Y LOGITECH LASER M185/M545CTY100.00006TMOUSE KO D?Y LOGITECH LASER M235CTY98.00006TMOUSE KO D?Y LOGITECH LASER M505CTY108.00006TMOUSE KO D?Y LOGITECH LASER M345CTY114.00006TMOUSE KO D?Y LOGITECH LASER M280CTY110.00006TMOUSE WIRELESSS(KH?NG D?Y)?CH??C?C LO?IMouse Ko D?y R8 170576.00012TMouse Ko D?y NEO CH?NH H?NG AMC 1 ??I 1BH 1N75.000Mouse Ko D?y EBLUE 816BH 1N65.000Mouse Ko D?y ENSOHO G12/E231?85.00012TMouse Ko D?y MSM W5608 Chính h?ng Minh Th?ng115.00012TMouse Ko D?y A4 TECH? G3280 SL>=10: 134K?135.00012TMouse Ko D?y FORTEN V181/V18965.00012TMOTOSPEEDMouse ko d?y xa 10m MOTOSPEED G409/G18 CH?NH H?NG112.00006TMouse ko d?y xa 10m MOTOSPEED G11/G12 CH?NH H?NG85.00006TMOFIIMouse ko d?y xa 10m MOFII G36S(3D)65.00024TMouse ko d?y xa 10m MOFII G21S90.00024TFUHLENMouse ko d?y xa 10m FUHLEN A09GB CH?NH H?NG110.00024TMouse ko d?y xa 10m FUHLEN A06G CH?NH H?NG115.00024TMouse ko d?y xa 10m FUHLEN A03GS CH?NH H?NG145.00024TMouse ko d?y xa 10m FUHLEN A07G CH?NH H?NG150.00024TMouse ko d?y xa 10m FUHLEN A37GS CH?NH H?NG ?i t?t trên kính235.00024TMouse ko d?y xa 10m FUHLEN A53G CH?NH H?NG ?i t?t trên kính365.00024TSIMETECHMouse ko d?y simetech BA860060.000Mouse ko d?y simetech s58069.00012TMouse ko d?y simetech s168/S16973.00012TMouse ko d?y simetech s5300—bên h?ng có nút120.00012TMouse ko d?y simetech V7100 pin s?c165.00012TC?C LO?I KH?CMouse ko d?y NEWMEN F 386-Chính H?ng L??t m?t ki?ng110.00006TMouse ko d?y NEWMEN F 356-Chính H?ng L??t m?t ki?ng138.00006TMouse ko d?y NEWMEN F 278-Chính H?ng L??t m?t ki?ng?189.00006TMouse ko d?y NEWMEN F 520-Chính H?ng L??t m?t ki?ng185.00006TMOUSE KH?NG D?Y DELL ?Chính h?ngDELL WM126/WM112?FPT215.00006TDELL WM314 LASER?FPT350.00006TMOUSE KH?NG D?Y GENIUS ?Chính h?ngGenius NX7000/NX7005/NX7015 Chính h?ng????????????107.00006TMOUSE KH?NG D?Y LOGITECH ?Chính h?ng?Logitech B175 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng ?137.00012TLogitech M171 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng s/p m?i?205.00012TLogitech M185 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng ?200.00012TLogitech M187 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng ?235.00012TLogitech M280 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng?285.00012TLogitech M235 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng?285.00012TLogitech M325 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng?360.00012TLogitech M545 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng?470.00012TLogitech M557 1 Pin AA s? d?ng trong 12 tháng, BLUETOOTH575.000BOX HDD/CANDDY(ATA/SATA 2.5”/3.5”)BAODA HDD 2.5”?20.000?Caddy 2.5 sata 12.7 mm chuy?n ? CD laptop ra hddD?Y75.001TCaddy 2.5 sata 9.5mm chuy?n ? CD laptop ra hddM?NG75.001THDD Box USB 3.0 SATA 2.5 Unitek (Y - 1039B)205.0006THDD Box USB 3.0 SATA 2.5 Unitek (Y - 3257)220.0006THDD Docking Station SATA USB 2.0 MIC-SPK + Hub USB 2.0Unitek (Y1060)610.00012THDD Docking Station SATA USB 2.0 + eSATACard Reader + Hub USB 2.0Unitek (Y - 1062)480.00012THDD Docking SATA III USB 3.0 Unitek (Y - 1072C)440.00012TBox HDD Dtech Ata - Sata 3.5” x?n?320.0001TBox HDD Dtech Sata 3.5” x?n?480.0001TBox HDD SSK S3300 Sata 3.5” USB 2.0 x?n?390.0001TBox HDD COMBO ATA + Sata 3.5” USB 2.0 x?n310.0001TBox HDD ORICO 3588US3-BK Sata 3.5” USB 3.0 x?n325.0001TBox HDD ORICO 7618SUS3 Sata 3.5” USB 3.0 x?n550.0001TBox HDD ORICO 9528US3-BK Sata 3.5” USB 3.0 x?n1.100.0001THDD Docking 2.5 + 3.5 Sata ORICO?6619?3.0 PRO… ESATA460.00012TBox HDD ata Samsung Z10 2.5”?USB 3.0??????????????????????????165.0001TBox HDD Sata? Samsung Z10 2.5”??USB 2.0?????????????????????????????????????? ?53.0001TBox HDD Ata? Samsung Z10 2.5”??USB 2.0?????????????????????????????????????? ?68.0001TBox HDD Sata?EXTER 2.5”?(BOX BAO DA 2.5”)?????????????????????????????????? ?60.0001TBox HDD Sata?Hitachi nh?m 2.5”??????????????????????????????????? ?75.0001TBox HDD Sata? WD 2.5”?usb 3.0?????????????????????????????????? ?135.0001TBox HDD Sata? Seagate 2.5”?usb 3.0?????????????????????????????????? ?125.0001TBox HDD Ata SSK 2.5” SHE 030 x?n?167.0003TBox HDD Sata SSK 2.5” 037 ?147.0003TBox HDD Sata SSK 2.5” SHE 088 NEW? USB 3.0?100.0003TBox HDD Sata SSK 2.5” SHE 080 NEW? USB 3.0?130.0003TBox HDD Sata SSK 2.5” V300 NEW? USB 3.0?167.0003TBox HDD Sata ORICO 2.5” USB 3.0?100.0003TBox HDD BAODA 2.5” x?n?140.0003TBox CD/DVD Ata??? 5.25” x?n?380.0003TBox CD/DVD SSK Sata? 5.25” SHE 055 x?n?485.0006TTHI?T B? TR?NH CHI?U LASER : D?NG GI?NG D?YABCNOVEL PP –A101 /810/ VP101?117.000?B?T TR?NH CHI?U VP 900 R?T TH? MODEL M?I165.000ABCNOVEL PP –A180 ?191.000?ABCNOVEL PP –A182/A185/A186 ?225.000LOGITECH R400/CTY198.0001TM?Y IN BILL-M?Y ??M TI?N- M?Y T?NH TI?NM?Y ??N TI?N XIUDUN 2010A3.200.00012TM?Y ??N TI?N XIUDUN 6688W PH?T HI?N TI?N GI?6.500.00012TGi?y in bill kh? K57/K58mm tính theo cu?n- Gi?y in nhi?t K58 Phi 45 b?c b?c6.000Gi?y in bill kh? K80 tính theo cu?n- Gi?y in nhi?t K80 Phi 45 b?c b?c7.000Gi?y in m? v?ch bán theo cu?n95.000Máy tính ti?n Antec EA 5300/TOPCASH3.750.00012TMáy quét m? v?ch Zebex Z3100 C?ng usb950.00012TMáy quét m? v?ch HONEYWELL Eclipse MS-51451.700.00012T m?m qu?n l? shop, nhà hàng, café, bida, karaoke, hi?u thu?c, khách s?n th?ng th??ng offline2.500.000Máy in tem m? v?ch XPOS3502.500.00012TMáy in tem m? v?ch GODEX G5004.000.000Máy in hóa ??n ANTEC RD58AU/XPRINTER XP58 Kh?? K57950.00012TMáy in hóa ??n APOS - 210: c?ng USB1.850.00012TMáy in hóa ??n Hanson R83: c?ng USB +LAN1.950.00012TMáy in hóa ??n XPRINTER Q80I/ Q200 (LAN or USB)1.950.000Máy in hóa ??n Antech AP 250 2.250.00012TMáy in hóa ??n XPOS Q80I(USB OR LAN)/ Q200II (USB or LAN)2.000.00012TMáy bán hàng XPOS 15E9.500.000Vui lòng thao kh?o website: IN KIMPrinter OKI ML-1120 Plus ( In Kim, 4 liên) 3.450.00012TPrinter OKI ML-1190 Plus ( In Kim, 4 liên) 3.880.00012TEpson LQ 310 in kim CH?NH H?NG4.850.00012TEpson LQ 310 in kim C?NG TY4.300.00012TEpson LQ 350 in kim C?NG TY4.500.000Epson LQ 2190?in kim C?NG TY14.500.00012TEpson LQ 2190?in kim CH?NH H?NG15.350.00012TM?Y IN – SCANM?Y SCAN CANONScan Canon lide 120 CH LBM?1.350.00012TScan Canon lide 220 CH LBM?2.150.00012TScan Canon DR F120 CH LBM?9.250.00012TScan Canon DR C225 CH LBM?13.650.00012TM?Y SCAN HPScan HP G 3110 CH?2.450.00012TScan HP G 4010 PHOTO CTY?4.350.00012TScan HP 2500F1 PHOTO H?NG CTY THAY TH? 3000S2?6.700.00012TScan HP G 5590(Scan Film) CTY5.950.00012TScan HP S200 Chính hang?930.00012TScan HP PRO 2000S1 Chính h?ng?6.950.00012TScan HP G5590C(Scan Film)- T?NG M?Y SCAN S200?9.350.00012TScan HP SC3000 S39.700.00012TScan HP 5000 S3?16.660.00012TScan HP SC7000 S2?22.670.00012TM?Y SCAN EPSONScan EPSON V39?Chính hang?2.250.00012TScan EPSON V370?Chính hang?2.995.00012TScan EPSON V330?Chính hang?3.235.00012TM?Y EPSON IN PHUNEpson E400?? in A4- in phun màu ?a ch?c n?ng(In-Scan-Copy)?1.650.00012TEpson L120?? in A4- in phun màu ?2.950.00012TEpson L130?? in A4- in phun màu?3.400.00012TEpson T60?? in A4- in 6 màu4.900.000Epson L220?? in A4- in phun màu –SCAN?3.850.00012TEpson L300?? in A4- in phun 4 màu ?3.350.00012TEpson L310?? in A4- in phun 4 màu ?3.650.00012TEpson L360?? in A4- in phun 4 màu ?3.850.00012TEpson L365?? in A4- in phun 4 màu- có wifi ?5.450.00012TEpson L805?? in A4- in phun 6 màu ?7.250.00012TEpson T50 up To L800in A4- in phun màu -g?n h? th?ng m?c li?n t?c 6 màu ti?t ki?m chi phí m?c in?5.200.00012TEpson T60 in A4- in phun màu -g?n h? th?ng m?c li?n t?c 6 màu ti?t ki?m chi phí m?c in(D?NG M?C D?U VUI L?NG + 400K)?5.300.00012TEpson R 1390 in A3- in 6 màu ?9.150.00012TEpson EP 1430 in A3- g?n h? th?ng m?c li?n t?c 6 màu?9.750.00012TMáy in Olivetti PR2 Plus (in b?ng khen, in passport)CTY9.900.00012TM?Y IN SAMSUNG/XEROX/BROTHER/HPFUJIXEROX P115W K?t n?i wifi 1.834.00012TFUJIXEROX P225DB – DUPLEX (2 M?T)2.290.00012TFUJIXEROX P225D – DUPLEX (2 M?T), K?t n?i m?ng Lan2.880.00012TFUJIXEROX P265DW – DUPLEX (2 M?T), K?t n?i WIFI3.306.00012TFUJIXEROX M115w -M?Y IN ?A CH?C N?NG ??N S?C K?T N?I WIFI ( 3 in 1) IN-COPY-SCAN2.517.00012TBROTHER 2840 IN-FAXCH?3.880.00024TBROTHER HL-1201 CH?1.590.00024TBROTHER HL-1211WCH?1.820.00024TBROTHER HL L2321D – in 2 m?t CH?1.950.00024TBROTHER HL L2366W – in 2 m?t-WIFI CH?3.020.00024TBROTHER HL 2361DN – in 2 m?t- in m?ng2.600.00024TBROTHER DCP 1601(in-photo-scan)2.680.00024TBROTHER MFC L2701D(in-fax-photo-scan)4.900.00024TBROTHER MFC L2701DW(in-fax-photo-scan-wifi)5.450.000BROTHER DCP L2520D(in--photo-scan) 3.710.00024TBrother MFC 1901 (in-fax-photo-scan màu)3.770.00012TBROTHER DCP- J100 in phun màu(In-Scan-Copy)2.450.00012TBROTHER MFC T300 in phun màu(In-Scan-Copy)3.460.00012TBROTHER DCP- T700W in phun màu(In-Scan-Copy), WIFI4.550.00012TBROTHER MFC-1916NW in phun màu(In-Scan-Copy-Fax)4.500.00012TBROTHER MFC T800W in phun màu(In-Scan-Copy-Fax)5.550.00012TBROTHER MFC-J2310 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-Fax)4.990.00012TBROTHER MFC-J2510 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-Fax)5.600.00012TBROTHER MFC-J3520 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-Fax)7.850.00012TBROTHER MFC-J3720 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-Fax)8.920.00012THP 2132 AlO ( in phun màu , scan , copy )1.450.000HP PRO M102A ?CH 1.900.000HP M102 W???? C? WIFI?2.500.00012THP P2035 Cty ?4.200.00012THP P2035 CH ?4.400.00012THP 401D( In 2 m?t) Cty ?5.450.00012THP 402D (In 2 m?t ) CTY4.250.00012THP 402D (In 2 m?t ) CH5.380.00012THP 402N (in m?ng )? CTY4.450.00012THP 402N (in m?ng )? CH6.800.00012THP 402DNE(In 2 m?t, in m?ng )? CTY4.550.00012THP 402DN CH7.270.00012THP M201DW(In 2 m?t- Wifi ) CTY4.350.00012THP M201D(In 2 m?t- Wifi ) CH3.450.000HP M227SDN(In 2 m?t+m?ng-Scan-Copy-Fax) 7.850.00012THP M227FDN(In 2 m?t+m?ng-Scan-Copy-Fax) 6.810.000HP M227FDW(In 2 m?t+m?ng-Scan-Copy-Fax-wifi) 7.370.00012THP M706N (in A3 + in m?ng?)??20.500.00012THP M706N (in A3 + in m?ng?)??CTY14.900.000Printer HP M130A (IN-SCAN-COPY)2.990.00012TPrinter HP M130NW (IN-SCAN-COPY)- C? WIFI3.770.00012THP LaserJet Pro MFP M130FN ( Print-Scan-Copy-Fax ) Network?4.150.00012THP LaserJet Pro MFP M130FW ( Print-Scan-Copy-Fax ) WIFI4.680.000M?Y IN LASER HP/CANON M?U - ??N CH?C N?NGHP CP 1025 IN LASER M?U H?NG CTY4.050.00012THP CP 1025 IN LASER M?U CH?NH H?NG 5.250.00012THP CP 1025NW IN LASER M?U H?NG CTY5.050.00012TCANON E400 IN M?U(SCAN-COPY-FAX)1.620.00012TCANON E600 IN M?U(SCAN-COPY-FAX)2.660.00012TCANON IP2770 IN M?U ?970.00012TCANON IP2770 IN M?U + H? TH?NG LI?N T?C 4 M?U?1.270.00012TCANON IP2870 IN M?U ?980.00012TCANON 7270 IN PHUN Wifi + H? TH?NG LI?N T?C 4 M?U?2.700.00012TCANON G1000?? in A4- in phun màu - in ??n n?ng ??u phun kh?ng b?o hành?2.650.00012TCANON G2000?? in A4- in phun màu- Print - Scan - Copy ?3.720.00012TCANON G3000?? in A4- in phun màu- Print - Scan - Copy -Wifi ?5.400.00012TCANON MAXIFY IB4070 in A4- in phun màu - in 2 m?t t? ??ng2.500.00012TCANON MAXIFY MB5070 in A4- in phun màu- in 2 m?t t? ??ng - Print - Scan - Copy - Fax – ADF-Wifi5.400.00012TCANON MAXIFY IB5370 in A4- in phun màu-in 2 m?t t? ??ng - Print - Scan - Copy - Fax – ADF- Scan 2 m?t t? ??ng7.300.00012TCANON CP 1000 IN ?NH X?CH TAY2.350.00012TCANON IP110 - WiFi, Bluetooth- in Phun Xách Tay - kh? A4có Pin (kèm theo máy) + 700K5.700.00012TCANON PIXMA IX6770 Máy in Phun ??n N?ng - kh? A3?4.050.00012TCANON PIXMA IX6870 Máy in Phun ??n N?ng - kh? A3?5.600.00012TCANON PIXMA IX8770 Máy in Phun ??n N?ng - kh? A3?7.200.00012TCANON 7018C- Máy in Laser Màu kh? A4?CH6.100.00012TCANON 7100CN - Máy in Laser Màu kh? A4?CTY7.000.00012TCANON 7110CW - Máy in Laser Màu kh? A4?CH9.000.00012TCANON 7200CDN - Máy in Laser Màu kh? A4?CH17.000.00012TCANON 6680X - Máy in Laser Màu kh? A4-in 2 m?t t? ??ngIn m?ng6.900.000CANON 7780CX - Máy in Laser Màu kh? A4-in 2 m?t t? ??ngIn m?ng30.800.00012TCANON 9100CDN - Máy in Laser Màu kh? A3-in 2 m?t t? ??ngIn m?ng39.000.00012TCANON 6030 CTY1.750.000CANON 6030?LBM (+20K)?1.890.00012TCANON 6030W(WIFI)? CTY ?1.900.00012TCANON 6030W(WIFI)? LBM(+20K) ?2.220.00012TCANON 2900B? CTY ?EN2.650.000CANON 2900? CTY TR?NG2.680.00012TCANON 2900? LBM(?? VAT)?2.780.00012TCANON 6230DN? LBM(?? VAT) ?3.200.00012TCANON 251DW(THAY TH? 3300)(+ 100K)CTY4.500.00012TCANON 252DW(THAY TH? 3300)(+ 100K)CTY4.700.00012TCANON 151DW- Inquam?ng, 2 m?t autoCTY3.400.000CANON 151DW- Inquam?ng, 2 m?t auto4.300.00012TCANON 8100N? CTY THAY TH? 3500?17.250.00012TCANON 8780X IN A3? LBM?18.450.00012TM?Y IN LASER - ?A CH?C N?NGCANON MF3010AE? LBM (In-Scan-Copy)(?? VAT)CH?2.990.00012TCANON MF221D(in 2 m?t- copy-scan)CTY3.750.00012TCANON MF241DW(in 2 m?t- copy- network )CTY4.050.00012TCANON MF215(In-Scan-Copy-Fax)CH4.500.00012TCANON MF241D- ( IN 2 MAT ) In laser - scan - copyCH4.300.000CANON MF226DN(in 2 m?t- copy-scan- network)CH8.450.00012TCANON MF217W(In-Scan-Copy-Wifi)CH?6.500.00012TCANON MF215(In-Scan-Copy-Fax)CTY?4.000.00012TCANON MF221D(in 2 m?t- copy-scan)CH3.850.00012TM?Y FAX C?C LO?IPanasonic KX-FP 983 gi?y nhi?t?1.920.00012TPanasonic KX-FP 987(có ghi ?m) gi?y nhi?t?1.965.00012TPanasonic KX-FP 7012.250.00012TPanasonic Fax laser KX – MB2085(FAX-IN-COPY-SCAN)3.950.00012TPanasonic Fax laser KX – MB2130(FAX-IN-COPY-SCAN)4.950.000In 2 m?t12TM?C IN - Cartridge?– Rum- Bao l?a- Ph? ki?nLINH KI?N M?C IN CH?NH H?NG VUI L?NG LI?N H? KINH DOANHBoard FormaterBoard Formater Canon 2900?900.00001TBoard Formater Canon 3050?850.00001TBoard Formater HP 2015D?1.450.00001TBoard cao ap 2900?520.000?Cartridge HP/CANONCartridge HP 06F – HP Laser 5L/6L?370.0001T?Cartridge HP 92A- HP 1100/1100A - 15A HP1000/1200 - 13A - 24A?240.000?1TCartridge HP 12A(303) – HP 1010/1020/canon 2900/3000?220.0001TCartridge HP 36A/35A Canon 3100/HP 1006?280.0001T?Cartridge HP 53A?250.000?1TCartridge HP 85A/83A?250.0001TCartridge HP 05A?250.0001T?Cartridge HP 78A250.0001TCartridge HP 49A CANON 3300?220.000?1TCartridge HP 29X – HP 5100?850.0001TCartridge HP 13A Dùng máy HP 1300?250.0001T?Cartridge HP 24A?300.000?1TCartridge HP 16A CANON 3500?850.0001TCartridge EP-22?/EP 25 Canon 800/1120?250.0001T?Cartridge CANON 16A(CANON 3500)?780.000?1TCartridge Brother 2280/2040?400.0001TCartridge SAMSUNG?1640 /1666/1671?410.0001T?Cartridge SAMSUNG 1610 (SS 1610/4521F) ?600.000?1TCartridge SS1710(SS ML 1710/1740/SCX 4216F)?450.0001TCartridge KASTAR MADE IN ??I LOANCartridge KASTAR 12A,49A,35A,53A220.0001TCartridge KASTAR 78A,85A240.0001TCartridge KASTAR 05A,80A250.0001TCartridge PRIMIUM MADE IN ??I LOANCartridge PRIMIUM 12A/ 35A/ 85A /36A180.0001TCartridge PRIMIUM 15A/ 49A/ 53A/ 05A/ 80A/83A220.0001TM?C N?PM?c n??c kastar dùng cho máy in liên t?c 100ml/l?40.000M?c? - ch?t l??ng / Muc laser HP/CANON 140GRAM?25.000?M?c? - ch?t l??ng / Muc laser Brother?37.000?M?c? - ch?t l??ng / Muc laser Refill? Samsung/Lexmark 100GRAM?27.000?M?c n??c KASTAR d?ng h? dùng co máy in phun epson30.000M?c n?p KASTAR 12A/35A(140gram) n?p HP/Canon ?25.000?M?c n?p KASTAR n?p màu cho các máy in màu Laser bình 50 gram?120.000M?c n?p KASTAR Samsung/Lexmark 80gram?30.000M?c n?p KASTAR Brother 80gram?30.000RUM/G?T/TR?C T?/ RUBANG M?Y INRum 12A?25.000?Rum 15A/ 13A/EP-22?/EP 25 dùng chung?28.000?Rum 35A?28.000?Rum 49A?32.000?Rum 92A?36.000?Rum HP 5200?45.000?Rum HP 5000(29X)?120.000?Rum 05A?45.000?G?t HP 5200?150.000?Drum Borther? 2140?200.000?Drum SS? 1640/2160 X?N?55.000?G?t SS? 1640?75.000?Tr?c t? 12A/15A/35/05A?35.000?Tr?c?S?c(tr?c cao su) 12A/15A/35?35.000?TRUC TU PANASONIC 86-89?130.000?Bao l?a 12A/1120/3300/1200?30.000?Bao l?a CANON 3500?155.000?RUL? 12A/1120/1200?100.000?G?t l?n nh? 12A/15A?35.000?G?t l?n nh? 35A?25.000?G?t l?n nh? LEXMAR?E 120?95.000?M? b?i tr?n bao l?a h? to?50.000Rubang LQ 300 good?33.000Rubang LQ 310 good?45.000Rubang EPSON LQ 310 CH?NH H?NG90.000Rubang LQ 2180 good?80.000M?Y FAX –FILM FAX C?C LO?I?Gi?y fax nhiêt tính theo cu?n dùng cho máy fax nhi?t 98735.000?Muc fax 93?150.000?Muc fax 83?85.000??ng m?c fax 83?dùng cho máy fax pana 662120.000Film fax Brother 402?45.000?Film Fax panasonic 52 -206?40.000?Film Fax panasonic 57?40.000?Film Fax PR 2?60.000?Rubang oki 1190150.000?M?c ?ng Fax panasonic 422?100.000?Thi?t B? M?ng (Network)BUFFALOMODEM +? WIFI 4PORTS? BUFFALO 1 ANGTEN? R?I 150Mbp430.00012TLB LINK THU WIRELESS LB LINK W151 C?NG USB NANO 150Mb75.00012TTHU WIRELESS LB LINK AR5 C?NG USB 1 AN TEN 150Mb130.00012TTENDATENDA nhà s?n xu?t thi?t b? m?ng SOHO xu?t kh?u h?n 100 qu?c gia toàn c?u, th? ph?n th? 2 th? gi?iTENDA t?i Vi?t Nam, B?O H?NH 3 N?M 1 ??I 1 SI?U T?C K? C? ADAPTERH? tr? k? thu?t 24/24 - Hotline/Viber/Zalo: Mr Tu?n: 0976941613 | Mr Tài: 0934131671??S?N PH?M WIFI + 3G Wifi Router 3G?Tenda 185 - 21.6Mbps/5.76Mbps ??có khe c?m sim.lcd hi?n th? OLED.Tích h?p khe c?m th? nh?910.00036TWifi Router 4G?Tenda 185 - 150Mbps/50Mbps ??có khe c?m sim.lcd hi?n th? OLED.Tích h?p khe c?m th? nh? T?ng SIM 4G Mobifone dùng mi?n phí 2 tháng (6Gb)1.420.00036TTHU S?NG WIFI CHU?N USB & PCIPCI 1X Wireless(s? d?ng cho main khe PCI 1x)? ?Tenda W311E 1 antens170.00012TUSB Wireless Tenda – 311MI/311M 150Mbps chu?n N mini G?n vào PC ?? có Wifi99.00036TUSB Wireless Tenda – W311MA 150Mbps chu?n N mini G?n vào PC ?? có Wifi120.00036TMODEM ADSL WIFID152?- 150M Wireless ADSL2+ Router v?i 1 LAN/WAN + 1 IPTV + 1 DSL360.00024TTENDA PowerLine(PLC)Acesspoint Tenda PW201A truy?n tín hi?u internet qua ???ng d?y ?i?n, t?c ?? truy?n d? li?u 200Mbps,phát sóng wifi chu?n 300M635.00036TAcesspoint Tenda P200 truy?n tín hi?u internet qua ???ng d?y ?i?n, t?c ?? 200Mbps285.00012TWIRELESS ROUTER- BH ??I M?ITenda N301??2Anten Chu?n N 300Mbp?+ REPEATERPhù h?p v?i gia ?ình, c?n h? 1-2 t?ng 198.00036TTenda F330? 3Anten-Chu?n N 300Mbp?+ REPEATERPhù h?p cho C?n h? 2-3 T?ng, C?ng ty v?a/nh?/C?a hàng) 465.000Tenda F3? 3Anten-Chu?n N 300Mbp?+ REPEATERPhù h?p cho C?n h? 2-3 T?ng, C?ng ty v?a/nh?/C?a hàng) 248.00036TTenda FH456? 4Anten-Chu?n N 450Mbp?+ REPEATERPhù h?p cho C?n h? 2-3 T?ng, C?ng ty v?a/nh?/C?a hàng) 390.000Tenda F9? 4Anten-Chu?n N 600Mbp?+ REPEATERPhù h?p cho C?n h? 2-3 T?ng, C?ng ty v?a/nh?/C?a hàng) 405.000Tenda AC6? 4Anten- Chu?n AC 2 b?ng t?n(2.4G và 5G)?+ REPEATERPhù h?p cho C?n h? 1-2 T?ng, C?ng ty v?a/nh?/C?a hàng) - L??NG TRUY C?P T?I ?A 40 USER680.000Tenda FH1202? 5Anten- Chu?n AC 2 b?ng t?n(2.4G và 5G)? + REPEATER- L??NG TRUY C?P T?I ?A 80 USER Dùng cho C?n h? 2-3 T?ng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom l?n 5 Anten xuyên t??ng - T?ng nón BH900.00036TTenda AC15? 3Anten dual Smart-Chu?n AC 1900M 2 b?ng t?n(2.4G và 5G)?, Lan Gigabit, usb 3.0 - T?ng nón BH- L??NG TRUY C?P T?I ?A 80 USER1.900.00036TB? THU PH?T S?NG WIFI (REPEATER)- BH ??I M?ITENDA A301--REPEATER m? r?ng vùng ph?, chu?n N 300M, 2antens370.00036TTENDA A9 -REPEATER C?M ? ?I?N - M? r?ng vùng ph? sóng, 2antens255.00036TSWITCH POE- BH ??I M?I??u chuy?n ??i cho c?ng PoE (PoE Splittter)100.000TEF1105P- 10/100 4 C?NG PoE, v? s?t Switch 5-C?ng 10/100Mbps v?i 4 c?ng PoE, Chu?n IEEE 802.3af, at, H? tr? cung c?p ngu?n cho c?ng PoE lên 30W, V? s?t500.00036TTEF1009P- 10/100 8 C?NG PoE, v? s?t Switch 9-C?ng 10/100Mbps v?i 8 c?ng PoE, Chu?n IEEE 802.3af, at, H? tr? cung c?p ngu?n cho c?ng PoE lên 40W, V? s?t1.390.00036TTEF1110P- 10/100 8 C?NG PoE + 2PORT GIGA Switch 8-C?ng 10/100Mbps v?i 8 c?ng PoE + 2PORT GIGA Chu?n IEEE 802.3af, at, H? tr? cung c?p ngu?n cho c?ng PoE lên 40W, V? s?t1.550.000SWITCH TENDA 10/100 Mbps- BH ??I M?ISwitch Tenda 5 Port s10590.00024TSwitch Tenda 8 Port s108117.00024TSwitch Tenda 16 Port s16 340.00036TSwitch Tenda 24 Port TEH2400M- v? thép 660.00036TSWITCH TENDA 10/100/1000 Mbps- BH ??I M?ISwitch Tenda 5 Port sg50 270.00036TSwitch Tenda 8 Port sg80 365.00036TSwitch Tenda 16 Port TEG1016D 1.050.00036TSwitch Tenda 24 Port TEG1024D (V? thép 13 inch) 1.480.00036TSwitch Tenda 24 Port TEG1024G (V? thép 19 inch- RACK) 1.650.00036TCNET b?o hành siêu t?c??WIRELESS WIFI ROUTER CNET CBR 970 C? REPEATER250.00024TANTENNA Cnet CBA-909 1.150.00012TTPLINK và LINH PH? KI?N KH?C??V?T T? BOOTROM?? CAOSU + ?C D?NG ?? B?T MAIN 5.000CHIP ROM C? D? LI?U D?NG L?M BOOT ROM? 512M35.000 06TCard m?ng BROADCOM 5751 1P 1GB ? PCI 1X D?NG MB H61240.00012TCard m?ng INTEL 5571 1P 1GB ? SERVER BOOTROM550.00012TCard m?ng BROAD COM GIGABIT 1P 1GB ?SERVER BOOTROM500.00012TCard m?ng Broadcom Hp NC360T PCIe(2 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM800.00012TCard m?ng Broadcom INTEL PCIe (1 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM450.00012TCard m?ng Broadcom INTEL PCIe (2 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM850.00012TCard m?ng Broadcom INTEL PCIe (4 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM1.450.00012TCard m?ng Broadcom INTEL PCIe (6 Dual Port) 1GB ?SERVER BOOTROM4.550.00012TPRINT SERVERTL-PS310U 692.00012TTL-PS110U 602.00012T10/100M Network Interface Card/Gigabit Network Interface CardCard m?ng PCI TP-link 10/100 TF3200 70.00024TCard m?ng PCI TP-link 3269 GIGABIT 100/1000?140.00012TCard m?ng PCI 1X TP-link TG-3468(CTY)? GIGABIT 100/1000?90.00006TCard m?ng PCI 1X TP-link TG-3468? GIGABIT 100/1000?165.00024TWireless PCI Adapter/USB WIFI/PCI EX 1X WIFIPCI ex 1x? Wireless TP-link Wn781ND 1anten 150M146.00024TPCI ex 1x? Wireless TP-link Wn881ND 2anten 300M240.00024TPCI ex 1x? Wireless TP-link TL-WDN4800 3anten 450M650.00024TPCI? Wireless TP-Link – WN751ND ? 150Mbps?1anten?185.00024TPCI? Wireless TP-Link - WN851N ? 300Mbps?2anten?250.00024TPCI? Wireless TP-Link – WN951N ? 300Mbps?3anten?460.00024TUSB Wireless TP-linkWN821N 300Mbps?158.00024TUSB Wireless TP-linkWN823N 300Mbps?152.00024TUSB Wireless TP-linkWN822N 300Mbps?2antens235.00024TUSB Wireless TP-linkWN727N 150Mbps 105.00024TUSB Wireless TP-link 722N 1anten150Mbps?157.00024TUSB Wireless TP-link 723N 150Mbps?107.00024TUSB Wireless TP-link 725N 150Mbps?C?C NH?120.00024TSwitch 10/100M & 10/100/1000Switch TP-link 5 Port SF1005D ?120.00024TSwitch TP-Link 8 Port SF1008D 145.00024TSwitch TP-Link 16 Port?SF1006D 375.00024TSwitch TP-Link 16 Port?SF1006DS S?T 580.00024TSwitch TP-Link 24 Port TL-SF1024D 665.00024TSwitch TP-Link 48 Port SF1048 1.770.00024TSwitch ?TP-Link ?5 Port (1Gigabits) - TL-SG1005D295.00024TSwitch ?TP-Link ?8 Port (1Gigabits) ?- TL-SG1008D425.00024TSwitch TP-Link 16 Port (1Gigabits) ?TL-SG1016D1.165.00024TSwitch TP-Link 24 Port (1Gigabits) TL-SG1024D?1.530.00024TSwitch TP-Link 48 Port (1Gigabits) TL-SG1048?5.995.00024TSmart?SwitchSwitch ?TP-Link ?8 Port (1Gigabits) ?TL-SG105E533.00024TSwitch ?TP-Link ?8 Port (1Gigabits) ?TL-SG108E715.00024TSwitch ?TP-Link ?16 Port (1Gigabits) ?TL-SG1016DE1.950.00024TSwitch ?TP-Link ?24 Port (1Gigabits) ?TL-SG1024DE2.655.00024TMulti-Wan RouterTL-R470T+636.00012TTL-R480T+855.00012T2.4G/5Ghz Dual band Wireless Gigabit RouterArcher C9-AC19002.590.00024TWIFI TPLINK 4G ARCHER MR200(AC750)2.390.00024TArcher D7-AC17502.210.00024TArcher D5-AC12001.985.00024TArcher C7-AC17501.716.00024TArcher D2-AC7501.297.00024TArcher C2-AC750870.00024TArcher C50-AC1200630.00024TArcher C20-AC900498.00024TArcher C3150-AC31504.050.00024TArcher C2600-AC26003.740.00024TArcher C3200-AC32004.330.00024TTouch P5-AC19003.200.00024TWireless RouterTP LINK 820 RE NH?N T?N HI?U WIFI RA C?NG USB260.000TP LINK 850 RE NH?N T?N HI?U WIFI RA C?NG RJ 45310.00012TTP LINK 860 RE NH?N T?N HI?U WIFI RA C?NG RJ 45465.00012TTP-link 701ND? 150Mps Repeater sóng wifi410.00024TTP-link 801ND? 150Mps Repeater sóng wifi485.00024TTP-link 901ND? 300Mps? Repeater sóng wifi625.00024TTP-link 740N? Wireless? ?4Port Chu??n N150Mps 1 Antens 245.00024TTP-link 741N? Wireless? ?4Port Chu??n N150Mps 1 Anten 303.00024TTP-link 840N ?Wireless? 4Port Chu??n N 300Mps????????? 2 Antens 247.00024TTP-link 841N ? Wireless? 4Port Chu??n N 300Mps??? 2 Antens 280.00024TTP-link 841HP(HG)Wireless?high power 4Port Chu??n N 300Mps???2 Antens 710.00024TTP-link 940N??EN ?Wireless? 4Port Chu??n N 450Mps?? 3 Antens? 454.00024TTP-link 941ND? ?Wireless? 4Port Chu??n N 300Mps?? 3 Antens? 560.00024TTP-link 941HP? ?Wireless? 4Port Chu??n N 300Mps?? 3 Antens? 855.00024TOutdoor High Power Wireless Access PointTP-link CPE 210 Outdoor?Wireless?Chu??n N 2.4Ghz 300Mps?? bán kính 100m?1.250.00024TTP-link CPE 510 Outdoor?Wireless?Chu??n N 5Ghz 300Mps?? bán kính 100m?1.385.00024TTP-link CPE 520 Outdoor?Wireless?Chu??n N 5Ghz 300Mps?? bán kính 100m?1.950.00024TTP-link 7210N Outdoor?Wireless? Chu??n N 2.4Ghz 150Mps?? bán kính 100m?945.00024TTP-link 7510N Outdoor?Wireless? Chu??n N 5Ghz 150Mps?? bán kính 100m?1.250.00024TWireless Gigabit RouterTP-link 1043ND?Wireless? 4Port Chu??n N 300Mps?? 3 Anten 4port GIGABITS 940.00024TWireless LAN 2.4G/5Ghz Dual band Wireless Gigabit RouterTPLINK TL-WDR3600 Wireless? 4Port Chu??n N 300Mps?? 2 Anten 4port GIGABITS1.140.00024tTPLINK TL-WDR3500 Wireless? 4Port 1G Chu??n N 300Mps?? 2 Anten 4port GIGABITS890.00024t3G Wireless RouterTP-link TL-MR3220? Router 3G + Router Wifi 4P,? 1 ?ng-ten r?i: 150M425.00024TTP-link TL-MR3420? Router 3G + Router Wifi 4P,? 2 ?ng-ten r?i: 300M535.00024TTP-link TL-MR6400(EU)- 300Mbps Wireless N 4G2.150.00024TMini Pocket 3G Wireless RouterTP-link TL-MR3020 s? d?ng usb 3G dùng Adapter363.00024TTP-link TL-MR3040 s? d?ng usb 3G dùng Pin s?c580.00024TTP-link M7300(EU) WiFi Di ??ng 4G G?N ???C SIM 3G + Pin s?c 2000mAH1.240.00024TTP-link M7350 WiFi Di ??ng G?N ???C SIM 4G - Màn hình 1.4 inch- Pin s?c 2550mAH1.280.00024TTP-link M7310 WiFi Di ??ng G?N ???C SIM 4G + Pin s?c 2000mAH2.100.00024TADSL2+ RouterModem TP-link ADSL 2+? 1Port 8817T?232.00012TModem TP-link ADSL?2+? 4Port 8840T?290.00012TWireless ADSL2+ RouterModem ADSL?+ Wireless 4Port? TPLINK TD-W8970 Chu??n N? 300M 2 ?ng-ten 1.150.00024TModem ADSL?+ Wireless 4Port? TPLINK TD-W8968 Chu??n N? 300M 3 ?ng-ten 575.00024TModem ADSL?+ Wireless 4Port? TPLINK 8961N Chu??n N? 300M 2 ?ng-ten 526.00024TModem ADSL?+ Wireless 1Port? TPLINK 8151N Chu??n N? 150M 1 ?ng-ten390.00024TModem ADSL?+ Wireless 4Port? TPLINK 8901N Chu??n N 150M 1 ?ng-ten411.00024TNho?m ?ng-ten khuyê?ch ?a?i du?ng cho ca?c thiê?t bi? WirelessTL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi Indoor 85.000TL-ANT2405C 2.4GHz 5dBi Indoor (kèm cáp n?i dài )150.000TL-ANT2408CL 2.4GHz 8dBi Indoor Omni-directional Antenna95.000Cloud Camera -WIFINC200- TP-Link NC200 - Camera Cloud WiFi Ngày/?êm 400.00024TNC220- TP-Link NC220 - Camera Cloud WiFi Ngày/?êm 620.00024TASUS- B?O H?NH 3 N?MAcesspoint???repeater???????Asus??RT-N10 1antens 5dbi 150Mbps320.00036TAcesspoint???repeater???????Asus? RT-N12+ 2antens 5dbi 300Mbps430.00036TAcesspoint???repeater???????Asus RT-N12HP 2antens 9dbi 300Mbps950.00036TAcesspoint???repeater???????Asus RT-AC55UHP 2antens 9dbi 300Mbps2.300.00036TRT-AC53 ? Thi?t b? phát Wifi kh?ng d?y dành cho gi?i trí ?a ph??ng ti?n ? B?ng t?n kép chu?n AC 750 (2.4Ghz: 300Mbps+ 5GHz: 433Mbps), 3 ?ng-ten r?i - T?NG K?M EXTENDER ASUS RP-N12 K? TH?C CT 31/10/2017 1.250.000Acesspoint???repeater?????? Asus RT-N14UHP 3antens 9dbi 300Mbps1.310.00036TRT-AC58U Router Wi-Fi Gigabit D?i Kép AC1300- Wi-Fi Siêu Nhanh - Wi-Fi 802.11ac D?i Kép v?i t?c ?? ??ng th?i lên ??n 867Mbps (5GHz) và 400Mbps (2.4GHz) T?NG TH? ?T 50K ??N H?T NG?Y 30/10/20171.550.000Acesspoint???repeater?????? Asus RT-N18UHP 3antens 5dbi 600Mbps1.890.00036TAcesspoint???repeater?????? RT-AC1200 3antens 5dbi 600Mbps1.730.00036TAcesspoint???repeater?????? Asus RT-AC68 3antens 5dbi 600Mbps4.100.00036TAcesspoint???repeater?????? Asus RT-AC87 4antens 5dbi 600Mbps5.600.00036TDLINK??USB 3G - 3G MOBILE ROUTER/ 4G D?NG SIM??DWR-932C 4G/LTE Mobile Router- B? phát sóng Wifi di ??ng t?c ?? N300Mbps, k?t n?i Internet qua Sim 4G, 3G: T?c ?? t?i xu?ng/t?i lên: 150Mbps/50Mbps, 2?ng-ten ng?m,WiFi b?ng t?n 2.4GHz . Tích h?p pin Li-Ion 2000mAh.T? ??ng nh?n m?ng 4G/3G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone. Khe Micro-SD 32GB, k?t n?i wifi ??n gi?n v?i nút WPS, Có màn hình LED hi?n th? tr?ng thái ho?t ??ng.1.350.000DWM-156 3.75G HSDPA USB Modem, T?c ?? dowload t?i ?a 14.4Mbps, upload t?i ?a 5.76Mbps395.00036TDWR-116 Wireless N300/4G Router: Wirless 4G/3G Router: h? tr? USB 3G D-Link/ Huawei/ ZTE... Wireless Router: N 300Mbps, ?ng-ten ngoài 2x5dBi, 4x10/100Mbps LAN v?i 1 c?ng có th? c?u hình nh? c?ng WAN, USB Shareport 1x2.0 (Print Server, USB 3G)610.00036TDWR-710 B? phát sóng Wifi 3G chu?n USB : T?c ?? Dowload/Upload: 21.6Mbps/11.4Mbps, tích h?p khe c?m SIM 3G chu?n ph? th?ng, ?ng-ten ng?m; H? tr? t?t c? m?ng 3G; t? ??ng nh?n m?ng 3G: Vinaphone/Viettel/Mobifone,560.00036TDWR-730 My Pocket 3.75G Mobile Router, T?c ?? download/upload t?i ?a: 21.6Mbps / 5.76Mbps. Wireless N 150Mbps myPocket 3.75G HSUPA router tích h?p pin Lithium Ion880.00036TCARD M?NG PCI (B?o hành 3 n?m)CARD LAN DLINK ?520TX+ PCI 10/100 114.00012TCARD LAN DLINK ?528T PCI 10/100/1000 235.00012TCARD LAN DLINK ?560T PCI-E 10/100/1000 290.00012TCARD WIRELESS & USB WIRELESS (B?o hành 2 n?m)USB WIRELESS?DWA 123 N150135.00036TDWA-131 Nano USB WIRELESS N 300175.00036TDWA-137 USB WIRELESS N 300 (1 anten 5dbi)260.00036TUSB WIRELESS?RANGER N300 DWA 140 300.00036TDWA-171 USB Wireless, AC Dual Band (N 150Mbps & AC 433Mbps)325.00036TDWA-182 USB Wireless, AC1200 Dual Band (N 300Mbps & AC 867Mbps)525.00036TPCI WIRELESS DWA 525 N150 1 anten245.00036TPCI-E WIRELESS DWA 548 N300 2 anten280.00036TDWA-582 PCI-E Wireless Dual Band, chu?n AC1200 (N 300Mbps & AC 867Mbps)640.00036TSWITCH 10/100MBPS??Switch Dlink 5 Port DES 1005A? BH ??I M?I123.00036TSwitch Dlink 8 Port DES 1008A BH ??I M?I165.00036TSwitch Dlink 16 Port DES 1016A (NH?A)?BH ??I M?I455.00036TSwitch Dlink 16 Port DES 1016D (S?T)?BH ??I M?I640.00036TSwitch Dlink 24 Port?DES 1024A (NH?A)BH ??I M?I640.00036TSwitch Dlink 24 Port DES 1024D (S?T) BH ??I M?I790.00036TSwitch Dlink 24 PORT DES-1026G 10/100 + 2 port Gigabit BH ??I M?I1.590.00036TSWITCH GIGABIT 10/100/1000MBPS??Switch Dlink DGS-1005A 5 PORT 10/100/1000 (nh?a)360.000Switch Dlink DGS-1008A 8 PORT 10/100/1000 (nh?a)495.00036TSwitch Dlink DGS-105 5 PORT 10/100/1000 (s?t)435.000Switch Dlink DGS-108 8 PORT 10/100/1000 (s?t)580.000Switch Dlink DGS-1016A 16 PORT 10/100/1000 (nh?a)1.115.00036TSwitch Dlink DGS-1024A 24 PORT 10/100/1000 (nh?a)1.610.000Switch Dlink DGS-1016C 16 PORT 10/100/1000 (s?t)1.350.00036TSwitch Dlink DGS-1024C 24 PORT 10/100/1000 (s?t)1.685.00036TEXTENDER - M? R?NG V?NG PH? S?NG (B?o hành 2 n?m) NEW !!!DLINK DAP-1320 (lo?i di ??ng 300Mbp , g?n tr?c ti?p ? c?m ?i?n 220VAC) 2 ?ng ten ng?m410.00036TDLINK DAP-1330 (lo?i di ??ng 300Mbp , g?n tr?c ti?p ? c?m ?i?n 220VAC), 2 ?ng-ten r?i 2dBi,495.00036TDLINK DAP-1520 (lo?i di ??ng 750Mbp , g?n tr?c ti?p ? c?m ?i?n 220VAC)845.00036TDAP-1620 Wireless Extender, lo?i di ??ng trong nhà, g?n tr?c ti?p ? c?m ?i?n 220VAC; chu?n b/g/n, t?c ?? AC 1200Mbps (N300 + AC867), 2 ?ng-ten r?i 2dBi, 01 c?ng LAN 10/100Mbps, Ki?u ho?t ??ng: Access Point (AP)/ Repearter1.140.00036TWIRELESS ACCESS POINT (B?o hành 2 n?m)DAP-1360 Wireless Access Point, 300Mbps, ?ng-ten r?i 2x5 dBi 555.00036TDAP-1665 Wireless Router Access Point, AC1200 (N-300Mbps + AC-867Mbps)1.190.00036TDAP-2695 Wireless Router Access Point, AC1750 (N-450Mbps + AC-1300Mbps)6.180.00036TDAP-2360 Wireless Access Point lo?i Indoor v? h?p kim dành cho Doanh nghi?p, 300Mbps, ?ng-ten 2x5dBi2.700.00036TWIRELESS N ROUTER (B?o hành 2 n?m)Acesspoint Dlink Dir 600M N150(1 Anten) ch?c n?ng Repeater248.00036TAcesspoint Dlink Dir 612 N300 (2 Anten) ch?c n?ng Repeater305.00036TWIRELESS CLOUD ROUTER (B?o hành 2 n?m)DIR-605L mydlinkTM Cloud Wireless-N 300 Router (2 anten)360.00036TDIR-809L_AC750 mydlinkTM Cloud Wireless-N 300 Router (3 anten)740.00036TDIR-619L mydlinkTM Cloud Wireless-N 300 Router (3 anten)795.00036TDIR-859 Wireless-AC1750 Router (3 anten)1.900.00036TDIR-816L mydlinkTM Wireless-AC750 Dual Band Clouud Router870.00036TDIR-820L mydlinkTM Wireless-AC1000 Dual Band Clouud Router980.00036TDIR-842 Wireless-AC1200 Router (4 anten)1.175.00036TDIR-885L mydlinkTM Wireless-AC3150 2 Band Clouud Router (2.4Ghz:1000Mbps+ 5GHz:2167Mbps)4.480.00036TDIR-880L mydlinkTM Wireless-AC1900 Dual Band Clouud Router3.070.00036TDIR-890L mydlinkTM Wireless-AC3200 Dual Band Clouud Router5.450.00036TDIR-895L mydlinkTM Wireless-AC5300 3 Band Clouud Router (2.4Ghz1,000Mbps+ 5GHz:2,166Mbps + 5Ghz 2,166Mbps)7.130.0000ADSL – ADSL WIRELESS (B?o hành 2 n?m)??DLINK DSL-526E COMBO ETHERNET/USB ROUTER200.00024TDLINK DSL-2540U 4PORT ETHERNET ROUTER235.00024TDLINK DSL-2700U 1PORT WIRELESS N 150 ROUTER???????????????????????350.00024TDLINK DSL-2730E 4PORT WIRELESS N 150 ROUTER???????????????????????470.00024TDLINK DSL-2877AL 4PORT WIRELESS chu?n AC750 t?c ?? N300Mbps + AC433Mbps1.250.00024TPRINT SERVER (B?o hành 1 n?m)??DPR-1020 1 PORT USB940.00024TDPR-1061 2P USB + 1P PARALLEL PORT1.340.00024TLINKSYS CISCO??WITCH CISCO SF100 VA SG100Switch CISCO ??8P?10/100(SF95D-08-AS)500.00024TSwitch CISCO 16P 10/100(SF95D-16-AS)1.050.00024TSwitch CISCO 24P 10/100(SF95-24-AS)1.685.00024TSwitch CISCO ??8P 10/100/1000(SG95D-08-SG)1.020.00024TSwitch CISCO 16P 10/100/1000(SG95-16-AS)2.740.00024TSwitch CISCO 24P 10/100/1000(SG95-24-AS)4.100.00024TWIRELESS ROUTERDòng Wi-Fi Router E-Serial c? b?nWifi Linksys E1200-AP 630.00036TWifi Linksys E1700-AP 1.130.00036TWifi Linksys E2500-AP 1.440.00036TDòng Wi-Fi Router EA-Serial th?ng minhWifi Linksys EA2750-AP 1.700.00036TWifi Linksys EA 6100-EJ? 1.760.00036TWifi Linksys EA6350 2.560.00036TWifi Linksys EA6900-AP 3.750.00036TDòng Wi-Fi Router MU-MIMO t?c ?? caoWifi Linksys EA7500-AH4.390.00036TWifi Linksys EA8500-AH5.790.00036TWifi Linksys EA9200-AP5.690.00036TWifi Linksys EA9500-AH7.950.00036TDòng Wi-Fi WRT-Serial chuyên nghi?pWifi Linksys WRT1200AC-AP3.580.00036TWifi Linksys WRT1900AC-AP5.390.00036TDòng Wi-Fi Access Point cho gia ?ìnhWifi Linksys WAP300N-AP 1.240.00036TDòng Wi-Fi Repeater RE-Serial chuyên d?ngWifi Linksys RE3000W-AG820.00036TWifi Linksys RE4100W-AG1.170.00036TWifi Linksys RE6400-AG2.150.00036TWifi Linksys RE6500HG-AP2.340.00036TDRAYTEK???CONVERTER QUANG DUAL FIBER (2 S?I QUANG V?O)750.00012TCONVERTER QUANG SINGLE FIBER (1 S?I QUANG V?O)550.00012TSP03-A Ch?ng sét chuyên d?ng cho ???ng truy?n ADSL/Leased?65.000?VigorFly200F1.750.00012TVigor120620.00012TVigor2710Ne?1.650.00012TVigor2700e680.00012TVigor AP8101.710.00012TDRAYTEK Vigor AP9022.250.00012TVigor AP910C (?p tr?n),- 4 Anten ng?m,- Ch?u t?i 50 user2.790.00012TVigor28603.750.00012TVigor2860n4.450.00012TVigor29122.250.00012TVigor2912N Wireless Router2.360.00012TVigor2912F Fiber Router2.450.00012TVigor2912FN Wireless Fiber Router2.650.00012TVigor2920F Fiber Router3.250.00012TROUTER? Vigor 2925 ?2.850.00012TROUTER? Vigor 2925N ?3.000.00012TROUTER? Vigor 2925FN C? WIFI(1 quang tr?c ti?p)?3.850.00012TVigor2130 Broadband Router2.020.00012TROUTER Vigor29607.250.00012TROUTER Vigor2960F7.750.00012TVigor300B5.750.00012TThiê?t bi? c?n b??ng ta?i Draytek Vigor390018.800.00024TSWITCH VOLKTEK/TOTOLINKPOE Vigorswitch P2261 24 port PoE Layer 2 Giga 12.750.00024TPOE Vigorswitch P1090 8 port PoE 3.480.00024TVigorswitch G1241 24 port Gigabit3.500.00024TTOTOLINK H?NG CH?T L??NG???ANTENS – USB V? CARD LAN WIRELESSA011 Kit '- Anten r?i 11dpi x 2 c?y(1 H?P 2 C?Y ANTENS)?140.00024TN150USM USB THU WIFI NANO SI?U NH? T?C ?? 150M130.00024TN150UH USB THU WIFI SI?U NH?Y 1 ANTEN T?C D? 150M220.00024TCARD M?NG TOTOLINK 1X 10/100/1000200.000N150PC '- Card m?ng kh?ng d?y PCI chu?n b/g/n ??t t?c ?? 150Mbps v?i 1 anten 3dpi tháo l?p ???c250.00024TN300PC '- Card m?ng kh?ng d?y PCI chu?n b/g/n ??t t?c ?? 300Mbps v?i 2 anten 3dpi tháo l?p ???c270.00024TWIRELESS ADSL2/2+ ROUTER/BROADBAND ROUTER/ACCESS POINTND150 - 'ADSL2/2+ Wireless Router 1 ANTENS450.00012TIpuppy - 'Smart Mini Wireless Router/AP/Repeater400.00012TEX200 'Smart Wireless repeater245.00024TEX300 'Smart Wireless repeater365.00024TN100RE-V3 ? WiFi? 2Port Chu??n N 150Mps 1 Anten170.000N200RE-V3 ? WiFi? 2Port Chu??n N 300Mps 2 Anten?190.00024TN300RT ? WiFi? 4Port Chu??n N 300Mps 2 Anten … S?NG KH?E??255.00024TN600R ? WIFI High Power Wireless Router (200mW, Chu?n N 600Mbps,4 Anten 20 thi?t b?)415.00024TN150RT WiFi? 2Port Chu??n N 150Mps 1 Anten170.000N151RA ? WiFi chu?n B,G,N 150Mbps v?i 1 anten 5dBi?295.00024T'WIFI ROUTER ph? sóng c?c r?ngN300RH WiFi chu?N B,G,N 300Mbps C?ng su?t phát cao v?i 2 Anten kh?ng 11dBi (2T2R)750.00024TN302R+ WiFi chu?n B,G,N 300Mbps v?i 3 anten 5dBi, cho phép 20 thi?t b? kh?ng d?y k?t n?i ??ng th?i.?375.00024TN3002RU - WiFi chu?n B,G,N và AC. Upto 1167Mbps950.00024TA850R - WiFi chu?n B,G,N và AC ??n 867Mbps SSID (t??ng ???ng 3 Access point)785.00024TA2004NS - WiFi chu?n B,G,N và AC ??n 867Mbps SSID (t??ng ???ng 3 Access point)1.150.00024TVigor AP 902 Dual Band Gigabit AC Access Point PoE2.490.00024TThi?t b? m?ng linh tinh??U N?I M?NG-LANCARD-USB LANCable AMP ?úc?1mét?2.000?N?i Lan 1 RA 1?3.000?N?i Lan 1RA? 2?5.000?USB Ra C?ng Lancard (Card M?ng) ?33.0001TUSB Ra C?ng Lancard 2.0-1081B (Card M?ng) d?y dài 10cm?33.0001TUSB Ra C?ng Lancard APPLE 2.0 (Card M?ng) ?45.0001TUSB Ra C?ng Lancard (Card M?ng) U515 CH?NH H?NG?100.0001TUSB Ra C?ng Lancard (Card M?ng) UE300 T?C ?? 3.0 TPLINK?290.00012TCard M?ng TENDA/TPLINK ?40.0006TCARD M?NG 1X65.000Card M?ng INTEL ?55.0006TH?P TEST C?P M?NGH?p Test Cable RJ45 th??ng?43.000H?p Test Cable RJ45 468?50.000?PIN TEST C?P M?NG RJ455.000Punch down tool – d?ng c? nh?n cáp ?a n?ng cho patch panel & Keystone Jack160.000H?p Test Cable RJ45 HDLINK-03 (Test Ch?ng nhi?u)CH220.000?K?M B?M D?Y M?NG RJ45/RJ11K?m B?m? 315????35.000?K?m B?m? 210C X?N???130.000K?m B?m? AMP? x?n?250.000ki?m b?m m?ng Hanlong tools HT 568305.000Toolkit SUNKIT 8314 x?n dùng nh?n d?y m?ng130.000K?m B?m? SUNKIT??868G A?(RJ11+RJ45) X?N????????????120.000?K?m B?m? SUNKIT??868G ?(RJ11+RJ45) TH??NG???????????80.000?K?m Goldenlink Cat5/Cat6(UTP/FTP b?m ?c ??u RJ45/RJ11/RJ12)Taiwan649.000K?m DINTEK C?NG L?C RJ11 + RJ45380.000K?m HD-Crim 02 RJ45190.000??U CH?P NH?A/V?NG ??NH S?/M?T N? M?NG?? rj45 vu?ng16.000?? rj45 ch? nh?t18.000M?t n? rj45 vu?ng22.000Ru?t RJ4522.000Ru?t Rj 1116.000Vòng S? ?ánh S? ??u M?ng/H?p - 1 h?p g?m 10 cu?n: t? 0 – 9 - Dùng cho Cat5e và Cat6?60.000?Cu?n ch? 1 s?, 350pcs/cu?n- Dùng cho Cat5e và Cat6.35.000??u ch?p nh?a RJ11 h?p 100cá i????????????? SL>=5:30k35.000N?p ch?p nh?a RJ45 h?p AMP 100cá i????????? SL>=5:45k??u ch?p CAO SU RJ45 Modular Boots, RoHS, (100c/bag)Có 8 màu: Vàng, Xanh d??ng, Xanh lá, ??, Tím, Tr?ng, Cam, Xám50.000???u RJ 45 AMP 100cái/b?ch??????????????????????????????SL>=5:29K30.000???u RJ 45 AMP 100cái/h?p?????????????????????????????? SL>=5:38K40.000??u RJ 45 thép ch?ng nhi?u/H?p??? ?????????????????? SL>=5:35K?36.000???u m?ng RJ45 COOLERPLUS???UTP??????????60.000??u m?ng RJ45 TENDA???UTP???????????75.000??U M?NG RJ 45 supper link CABLE 5 UTP100.000??U M?NG RJ 45 supper link CABLE 6 UTP140.000??u m?ng RJ45 Dintek?CAT5 UTP m? vàng????235.000???u m?ng RJ45 Dintek?CAT5 FTP m? vàng m? vàng (b?c thép Ch?ng nhi?u)?????600.000??u m?ng RJ45 Dintek?CAT6 UTP m? vàng???1.200.000??u m?ng RJ45 Gold Plated (HDLINK) UTP m? vàng???225.000???u m?ng RJ45 Gold Plated(HDLINK) FPT m? vàng (b?c thép Ch?ng nhi?u)360.000???u m?ng RJ45 Goldenlink CAT5 UTP made in taiwan New140.000???u m?ng RJ45 Goldenlink CAT5 FTP m? vàng??(b?c thép Ch?ng nhi?u)? Sl>=5: 238k?240.000?Cable VI?N TH?NG – D?Y ?I?ND?Y ?I?N KMP CU?N 100M M?U ??(C?P ??I 16 L?I)215.000Cable ?i?n tho?i Kingmaster 2 RU?T cu?n 150m127.000Cable ?i?n tho?i Kingmaster 4 RU?T cu?n 150m150.000Cable VI?N TH?NG 2 S?I(RU?T) cu?n 100m ?en/tr?ng255.000Cable VI?N TH?NG 4 S?I(RU?T) cu?n 200m ?en/tr?ng550.000Cable VI?N TH?NG 4 S?I C? C??NG L?C 4 RU?T cu?n 300m700.000Cable VI?N TH?NG 4 S?I C? C??NG L?C 4 RU?T cu?n 500m1.600.000Cable ??NG TR?C DTHCable ??NG TR?C DTH RG6 1 L?P B?C/305MUNISAT680.000Cable ??NG TR?C DTH RG6 2 L?P B?C/305MUNISAT880.000Cable ??NG TR?C GoldenLinkCáp camera GOLDENLINK RG6/U cu?n 100m- ko ngu?n màu tr?ng 128 S?I CH?NG NHI?U-1.000M KO NHI?U310.000Cáp camera GOLDENLINK RG59+ 2C cu?n 100m-có ngu?n màu ?en128 S?I CH?NG NHI?U-1.000M KO NHI?U530.000Cáp camera GOLDENLINK RG59+ 2C cu?n 300m-có ngu?n màu ?en128 S?I CH?NG NHI?U-1.000M KO NHI?U1.530.000Cáp camera GOLDENLINK RG59+ 2C cu?n 300m-có ngu?n màu ?en128 S?I CH?NG NHI?U-2.000M KO NHI?U 99% ??NG2.350.000Cáp camera GOLDENLINK RG6/U cu?n 300m-ko ngu?n màu tr?ng128 S?I CH?NG NHI?U-1.000M KO NHI?U900.000Cáp camera GOLDENLINK RG6/U PREMIUM cu?n 300m-ko ngu?n màu xanh-99% ??ng nguyên ch?t-có d?u ch?ng oxi hóa -128 S?I CH?NG NHI?U-2.000M KO NHI?U1.100.000Cáp camera GOLDENLINK RG6+ 2C cu?n 300m-có ngu?n màu ?en128 S?I CH?NG NHI?U-1.000M KO NHI?U- ch?y ?c Camera 2.01.850.000Cable DHDLinkCable DHD link ?6 pair FTP Cat5 305m– xanh d??ng có l?p b?c ch?ng nhi?u1.500.000Cable HD linkCable HD link Cat6?? UTP? CCA? ? Xanh D??ngBOOTROM1.330.000Cable GOLDEN JAPAN Cable Golden JAPAN 4 pair UTP Cat5e 305m cam/tr?ng750.000Cable Golden JAPAN 4 pair UTP Cat5BC 305m tr?ng xám100% ??ng1.650.000Cable Golden JAPAN 4 pair SFTP Cat5e 305m màu xanh láCh?ng nhi?u950.000Cable Golden JAPAN 4 pair SFTP Cat6e 305m màu vàngCh?ng nhi?u1.550.000Cable APTEK CH?NH H?NG TAIWANC?P APTEK 5E UTP 100M360.000C?P APTEK 6E UTP 100M490.000C?P APTEK 5E UTP 305M870.000C?P APTEK 6E UTP 305M1.090.000Cable GoldenLinkhàng Taiwan ch?t l??ng caoCable Golden link 4 pair SFTP Cat5e 100m xanh d??ng ch?ng nhi?u100 mét360.000Cable Golden link ?4 pair UTP Cat6 100m vàng100 mét460.000Cable Golden link 4 pair FTP Cat6e 100m xanh d??ng ch?ng nhi?u100 mét530.000Cable Golden link 4 pair UTP Cat5e 305m cam/??/tr?ng <KH?CH MUA S? L??NG CALL GI? C?C HOT >UTP5 305 mét870.000Cable Golden link ?4 pair SFTP Cat5 305m-TAIWAN– xanh d??ng có l?p b?c ch?ng nhi?u <KH?CH MUA S? L??NG CALL GI? C?C HOT >SFTP5 305 mét1.150.000Cable Golden link ?4 pair UTP Cat6 305m vàng <KH?CH MUA S? L??NG CALL GI? C?C HOT >UTP6 305 mét1.450.000Cable Golden link ?4 pair SFTP Cat6 305m CHINA– xanh lá có l?p b?c ch?ng nhi?uSFTP6305 mét1.560.000Cable Golden link ?4 pair SFTP Cat6 305m-TAIWAN– xanh lá có l?p b?c ch?ng nhi?u <KH?CH MUA S? L??NG CALL GI? C?C HOT >SFTP6305 mét1.650.000CABLE golden link-305m 5e utp PLUS ??NG NGUY?N CH?T-chuyên bootromCH?NG NHI?U1.500.000CABLE golden link-305m 5e ftp PLUS ??NG NGUY?N CH?T-chuyên bootromCH?NG NHI?U2.120.000CABLE golden link-305m 6e utp PLUS ??NG NGUY?N CH?T -chuyên bootromCH?NG NHI?U2.100.000CABLE golden link-305m 6e F/utp PLUS ??NG NGUY?N CH?T -chuyên bootromCH?NG NHI?U3.020.000C?P M?NG AIPOOC?P M?NG AIPOO CAT 5 UTP 100M XANH/TR?NG290.000C?P M?NG AIPOO CAT 5 UTP OFC 100M M?U XAM100% ??NG580.000C?P M?NG AIPOO CAT 5 UTP 305M XANH/TR?NG750.000C?P M?NG AIPOO CAT 5 UTP OFC 305M FULL BOX100% ??NG1.425.000C?P M?NG AIPOO CAT 5 SFTP 305M ??1.030.000C?P M?NG AIPOO CAT 6 SFTP OFC 305M CAM100% ??NG2.700.000C?P M?NG AIPOO CAT 6 UTP OFC 305M CAM100% ??NG1.980.000C?P M?NG AIPOO CAT 6 SFTP 305M XANH1.340.000C?P M?NG AIPOO CAT 6 UTP 305M X?M1.300.000C?P M?NG VISION??C?P M?NG VISION CAT 5 UTP 100M FULL BOX140.000C?P M?NG VISION CAT 5 UTP 305M FULL BOX (RU?T 0332)275.000C?P M?NG VISION BOOTROM CAM CAT 5 UTP 305M FULL BOX 505.000C?P M?NG VISION BOOTROM CAT 5 UTP 0338 305M 100% ??NG 655.000C?P M?NG VISION CAT 6 UTP(0907) 305M FULL BOX 435.000C?P M?NG VISION CAT 6 SFTP 305M FULL BOX CH?NG NHI?U780.000CABLE ??NG TR?C VISIONC?P ?T VSP-C3020S VISION RG6 100M NH?M FULL BOX125.000C?P ?T VSP C3010S VISION RG59 100M NH?M FULL BOX235.000C?P ?T 3010 VISION RG59 305M NH?M FULL BOX 675.000C?P ?T VSP 3012S VISION RG59 100M 100% ??NG FULL BOX305.000C?P ?T 3012BC VISION RG59 305M 100% ??NG FULL BOX850.000C?P ?T C3050S VISION RG59+2C 100M C? D?Y ?I?N M?U ?EN 385.000C?P ?T C3050S VISION RG59 305M C? D?Y ?I?N M?U ?EN FULL BOX1.200.000C?P ?T TR?NG VSP C3060S 100M RG59+2C C? D?Y ?I?N340.000C?P ?T TR?NG VSP C3060S 200M RG59+2C C? D?Y ?I?N650.000C?P ?T C3052 VISION RG59 100M M?U ?EN F C? D?Y ?I?N ULL BOX470.000C?P ?T C3052 VISION RG59 305M C? D?Y ?I?N M?U ?EN FULL BOX1.400.000C?P M?NG?TENDACáp M?NG?TENDA 1002D TH?NG 100m ?ko nhi?u?165.000?Cáp M?NG?TENDA 1002D TH?NG 305m ko nhi?u?420.000Cáp M?NG?TENDA 1002E TH?NG 100m Ch?ng nhi?u?210.000?Cáp M?NG?TENDA 1002E TH?NG 305m Ch?ng nhi?u?560.000?Cáp M?NG?TENDA 1002H TH?NG 305m Ch?ng nhi?u ?700.000?Cáp M?NG?TENDA 1003H TH?NG 305m Ch?ng nhi?u v? xanh?830.000?C?P M?NG?AMP CH?NH H?NG ?? VATK?M AMP CAT 5 UTP CH?NH H?NG3.100.000H?P ??U B?M RJ45 AMP CAT 5 UTP 100cái420.000H?P ??U B?M RJ45 AMP CAT 6 FTP 100cái1.915.000Cable AMP CAT 5 UTP 305M1.780.000Cable AMP CAT 5 FTP 305M2.470.000Cable AMP CAT 6 UTP 305M2.470.000Cable AMP CAT 6 FTP 305M3.570.000C?P M?NG?AMP CTYCable AMP(0803/0830) 305m 275.000Cable AMP(0238 v? b?c dày ) 305m? 360.000Cable AMP(0332C v? b?c dày ) 305m?350.000Cable AMP(0332E v? b?c dày ) 305m?465.000Cable AMP(3332 v? b?c dày Ch?ng nhi?u ) 305m? 390.000Cable AMP Cat 6 0620 Màu Xanh 305m Pro490.000Cable AMP Cat 6B 0718(9KG) Màu Xanh 305m Pro615.000Cable AMP Cat 6A(10KG) Màu Xanh 305m ProCh?ng nhi?u1.235.000Cable AMP-LX UTP CAT5? TH?NG? 100m ?150.000?Cable AMP – STP_ Cat 5 0704 (Ch?ng nhi?u)?565.000?Cable AMP – STP_ Cat 5 0705/0706 (Ch?ng nhi?u)pro?620.000?Cable AMP – STP_ Cat 5 0708 (Ch?ng nhi?u)pro?650.000?Cable STP - Cat 5 TENDA (B?C Ch?ng nhi?u) Màu Xanh 1Thùng 10kg?850.000?Cable AMP - Cat 6E?0916(B?C Ch?ng nhi?u) 1Thùng 10k? ?1.310.000?Cable SuperLink USACable ??ng tr?c SuperLink RG59-2C 100M có d?y ?i?n ?i kèm thích h?p ?i camera?490.000Cable ??ng tr?c SuperLink RG59-2C 305M có d?y ?i?n ?i kèm thích h?p ?i camera?1.460.000Cable ??ng tr?c SuperLink USA G6R 100m (Tivi, Camera,..)?330.000Cable ??ng tr?c SuperLink USA G6R ??ng tr?c 305m(Tivi, Camera,..)?940.000Cable M?ng SuperLink kèm ngu?n Cat5 FTP + 2C 100m650.000Cable M?ng SuperLink kèm ngu?n Cat5 FTP + 2C 305m1.700.000Cable SuperLink USA Cat 5 UTP 100M Bootrom?250.000Cable SuperLink USA Cat 6 FTP 100M Bootrom ?250.000Cable SuperLink USA Cat 5 UTP 305M Bootrom tr?ng?700.000?Cable SuperLink USA Cat 5 UTP 305M Bootrom xám tr?ng100% ??NG1.550.000Cable SuperLink USA Cat 5 FTP ??305M Bootrom xanhNhi?u 1 l?p920.000?Cable SuperLink USA Cat 5 SFTP 305M Bootrom vàngNhi?u 2 l?p1.050.000?Cable SuperLink USA Cat 6 UTP ??305M? Bootrom xanhNhi?u 1 l?p1.310.000?Cable SuperLink USA Cat 6 UTP ??305M? Bootrom xanh100% ??NG2.150.000Cable SuperLink USA Cat 6 SFTP 305M ?Bootrom camNhi?u 2 l?p1.480.000?CABLE DINTEKCable Dintek? CAT.5E UTP, 4 pair, 24AWG, 100m/boxbootrom665.000?Cable Dintek? CAT.5E UTP, 4 pair, 24AWG, 305m/boxbootrom1.650.000?Cable Dintek? CAT.5 UTP, 305m/box Cáp m?ng treo ngoài tr?i , thép gia c??ng dùng treo móc.outdoor2.750.000Cable Dintek? CAT.6 UTP, 4 pair, 23AWG, 100m/boxbootrom900.000Cable Dintek? CAT.6 UTP, 4 pair, 23AWG, 305m/boxbootrom2.300.000?Cable Dintek? CAT.6 UTP, 305m/box Cáp m?ng treo ngoài tr?i , thép gia c??ng dùng treo móc.outdoor3.025.000Cable Dintek? CAT.6e FTP, 4 pair, 24AWG, B?c nh?m ch?ng nhi?u, 305m/boxbootrom3.700.000Cable Dintek? CAT.5e FTP, 4 pair, 24AWG, B?c nh?m ch?ng nhi?u, 305m/boxbootrom2.150.000?WATASHICáp camera Watashi cu?n 100m màu ?en RG6(WCP 069)222.000Cáp camera Watashi cu?n 305m màu ?en RG6(WCP 070)580.000Cáp camera KMP cu?n 305m màu tr?ng RG6680.000Cáp camera Watashi cu?n 100m màu ?en/tr?ng RG59+2C(WCP 082)Có d?y ?i?n425.000Cáp camera Watashi cu?n 300m màu ?en/tr?ng RG59+2C(WCP 083)Có d?y ?i?n1.180.000HEADPHONE BLUETOOHTai nghe Bluetooth kenao V8210.0003TTai nghe Bluetooth KENAO QH2 D?Y TH?I TRANG NGHE 2 TAI230.0003TTai nghe Bluetooth Sony AH2140.0003TTai nghe Bluetooth SAMSUNG BT-30066.0003TTai nghe Bluetooth Bluedio T20120.0003TTai nghe Bluetooth?? Mi C1 NGHE NH?C ?C150.0003TTai nghe BluetoothGBLUE KD-03 – 2 TAI stereo150.0003TTai nghe Bluetooth BEAT TOUR HD-60 --BOX ??P138.0003TTai nghe Bluetooth BEAT TOUR HD-99 --BOX ??P155.0003TTai nghe Bluetooth BEAT TOUR HD-90 --BOX ??P- NEW185.0003TTai nghe Bluetooth OPPO 002? --BOX ??P165.0003TTai nghe Bluetooth IPHONE? A225? --BOX ??P185.0003TTai nghe Bluetooth SAMSUNG? 7100? --BOX ??P78.0003TTai nghe Bluetooth SAMSUNG? L1? --BOX ??P95.0003TTai nghe BluetoothSAMSUNG ?S5 4.0 D?I GOLD-SILVE H?P MEKA185.0003TTai Nghe Bluetooth Y603?185.0003TTai Nghe Bluetooth LG G3?170.0003TTai Nghe Bluetooth IPHONE 4/5/5S/6/6S145.0003TTai Nghe Bluetooth HM5200140.0003TTai Nghe Bluetooth I9500195.0003TTai Nghe Bluetooth K6165.0003TTai Nghe Bluetooth M501155.0003TTai Nghe Bluetooth S2155.0003TTai Nghe Bluetooth S308165.0003TTai Nghe Bluetooth S350165.0003TTai Nghe Bluetooth S5175.0003TTai Nghe Bluetooth Q65/XIAOMI L3/OPPO L4?90.0003TTai Nghe Bluetooth BEAT MONSTER PRO?190.0003TTai Nghe Bluetooth SAMSUNG HM9200 4.0163.0003TTai Nghe Bluetooth SAMSUNG S4 PRO?165.0003THeadphone Các Lo?i?TESTTAI NGHE TECHMICA CK323M C? MIC50.000?HP?MONSTER G15 C? MIC?40.000??HP SAMSUNG S5/S6/HS-330?40.000?Phone 916/K999/K919/K928 C? MIC NGHE G?I?42.000?Phone K830/K926?33.000?Headphone? iphone 5 có micro t?ng gi?m Volume?45.000Phone BEAT TOUR?36.000Phone BEAT E90?70.000SOUNDMAX HEAD SETAH306S? ?108.000?AH701?174.000AH702?168.000AH703?186.000AH704?190.000SOUNDMAX HEADPHONEAH302?190.000?AH304?208.000?SOUNDMAX GAMING HEADPHONE AH307?170.000AH312-LED?190.000AH313-LED?208.000AH316225.000AH317-LED RUNG327.000AH319452.000AH311?460.000CORSAIR HEADPHONE- GAMING GEAR-BH 12THTAI NGHE CORSAIR Void RGB Wireless SE2.980.000TAI NGHE CORSAIR Void RGB Wireless White - NEW2.750.000TAI NGHE CORSAIR Void RGB Wireless2.750.000TAI NGHE CORSAIR Void RGB USB2.440.000TAI NGHE CORSAIR Void Surround1.750.000TAI NGHE CORSAIR Void Stereo1.550.000COOLERMASTER HEADPHONE- GAMING -BH 12THTAI NGHE COOLERMASTER TAI NGHE MASTER PULSE MH320750.000TAI NGHE COOLERMASTER TAI NGHE MASTER PULSE OVER EAR - BFX1.660.000TAI NGHE COOLERMASTER TAI NGHE MASTER PULSE PRO OVER EAR - Digital - 7.1 - BFX2.150.000V2K(HP TR?U)??HEAD PHONE SUBU A295.000Headphone SKY A9 LOGO APPLE? 5LY ?P DA X?N, d?y dù b?c silicon85.0006THeadphone SKY 938 LOGO ??U TR?U? C? LED 5LY ?P DA X?N150.0006THeadphone SKY8888(?EN/V?NG/XANH) 7LY ?M THANH ?M C?C HAY45.0006THeadphone SI?U TR?U SHINICE –H8-d?y5 ly-lót úp tai caosu105.0001THeadphone SI?U TR?U SHINICE –H6-d?y5 ly-lót úp tai caosu-có LED 7 màu130.0001THeadphone V2K? VSP 9999 5LY V?NG/XANH ?P CAOSU 33.0001THeadphone V2K? 9999 5LY V?NG ?P CAOSU 35.0001THeadphone V2K D?P N?I? 9999 5LY V?NG CH?NH H?NG ?P CAOSU 95.0006THeadphone GD 8888 7LY V?NG ?P CAOSU 45.0001THeadphone V2K? 9999/TAKO 7LY ??/?EN ?P CAOSU CH?NH H?NG- JACK C?M AUDIO CH? T- TR?N D?Y IN CH? V2K 999965.0006THeadphone TR?U KINGMASTER 368/388 7LY ?P CAO SU CH?NH H?NG C? 3 M?U: ?EN/XANH/V?NG 43.0001TTAI NGHE EBLUEE-BLUE? - Cobra I - EHS013250.000TAI PHONE D?NG CHO GAMES CHUY?N NGI?P??M?C TREO HEADPHONE PH?NG N?T8.000TAI NGHE SIMETECH S1 GAMING80.0006TTAI NGHE VSP WX9 LED RUNG170.000TAI NGHE EXAVP EX820V USB 7.1 LED RUNG—BH 12TH365.0006TTAI NGHE EXAVP EX560 USB 7.1 LED RUNG—BH 12TH305.000TAI NGHE EXAVP EX820 LED RUNG JACK 3.5—BH 12TH315.000TAI NGHE EXAVP N62 LED RUNG—BH 12TH245.000TAI NGHE EXAVP EX610 LED 7 M?U —BH 12TH255.000TAI NGHE EXAVP EX500 LED 7 M?U —BH 12TH255.000TAI NGHE EXAVP N61 LED—BH 12TH205.000TAI NGHE EXAVP EX310 LED 7 M?U —BH 12TH205.000TAI NGHE EXAVP EX520 LED—BH 12TH205.000TAI NGHE EXAVP EX220(?EN/TR?NG) LED—BH 12TH135.000TAI NGHE TAKO GT-0395.0006TTAI NGHE G-NET H99 – ?EN -LED165.0006TTAI NGHE G-NET H7 – ?EN -LED180.000TAI NGHE G-NET H9+ – ?EN RUNG -LED205.0006TTAI NGHE G-NET H7S – ?EN RUNG -LED205.000TAI NGHE G-NET H6 – ?EN RUNG -LED225.0006TTAI NGHE X6 RUNG –LED- TR?NG205.0006TTAI NGHE X9 RUNG –LED- TR?NG205.0006TQUINLIAN A4 LED GAMES d?y dù b?c silicon145.0003TQUINLIAN/VENUS A6 GAMES d?y dù b?c silicon65.0006TVENUS A10-TR?NG - ?EN145.0006TTAI NGHE SANNY A9 LED- BH 6 TH?NG80.000QINLIAN LUPUSS A2 -LED98.00006TQINLIAN LUPUSS A7 - LED 95.00006TQINLIAN LUPUSS A66(C?ng ty 1N)- LED RUNG 190.00006TQINLIAN LUPUSS A66(Chính h?ng 1N) - LED RUNG1 ??i 1205.00012THeadphone EACH GS210 box? C? LED 180.00012THeadphone EACH GS200 box? HIFI-LED C? RUNG280.00012THeadphone EACH GS510 box? HIFI-LED 550.000Headphone EACH G7000 box? HIFI-LED C? RUNG450.00012THeadphone MOTOSPEED H11 box? HIFI-LED 210.00012THeadphone MOTOSPEED H41 box? HIFI-LED C? RUNGCALL SL580.00012THeadphone MOTOSPEED H68 box? HIFI-LED C? RUNGCALL SL580.00012THeadphone NEWMEN Zidli Z128/Z129 GAMES(SI?UTR?U) 53.0006THeadphone NEWMEN Zidli Z197 GAMES83.00012THeadphone NEWMEN Zidli Z198 GAMES97.00006THeadphone NEWMEN Zidli Z191(?EN ??) GAMES 115.00012THeadphone NEWMEN Zidli ZH-1 GAMES360.00012THeadphone NEWMEN Zidli HZ-2(LED) GAMES260.00012THeadphone NEWMEN Zidli HZ-7(LED,RUNG) GAMES460.00012THeadphone NEWMEN Zidli GS-350(LED,RUNG) GAMES 370.0006THeadphone GAMING-V5 ?P DA GAMES 80.0006THeadphone COOLERPLUS G2115.00012THeadphone COOLERPLUS T175.00012THeadphone COOLERPLUS G2L LED150.00012THeadphone COOLERPLUS C180 75.00012TTH??NG HI?U TAI NGHE XIBERIA B?O H?NH 12 TH?NGTAI NGHE XIBERIA X5 -3.5mm tr?ng/xanh LED 249.000TAI NGHE XIBERIA X5 -USB LED RUNG 7.1299.000TAI NGHE XIBERIA V3 -USB LED 7.1350.000TAI NGHE XIBERIA V6 - LED RUNG BH 6TH190.000TAI NGHE XIBERIA V10 -3.5mm màu vàng có LED350.000TAI NGHE XIBERIA V10 USB GOLD LED 7.1399.000TAI NGHE XIBERIA K10 USB LED 7.1499.000TAI NGHE WANGMING WM8600L(?? ?EN/TR?NG)175.00012TTAI NGHE WANGMING WM8600V(?? ?EN/TR?NG)250.00012TTAI NGHE WANGMING WM8900L(LED)180.00012TTAI NGHE WANGMING WM9300L(V?NG) 3.5260.00012TTAI NGHE WANGMING WM9300L(?EN/V?NG) 7.1 RUNGC? LED390.00012THeadphone OVAN X1 HO?C VSP X1 -? GAMES 71.000Headphone OVAN X2 - box???GAMES 123.000Headphone OVAN X3 - box???GAMES145.000Headphone OVAN X4 - box? MUSIC125.000Headphone OVAN X5 - box???MUSIC155.000Headphone OVAN X6 - box???MUSIC165.000HEADHONE LIGHTNING B?O H?NH 12 TH?NGLIGHTNING A09(CAM/XANH L?) GAMES C? LED RUNG d?y dù b?c silicon12T235.0006TLIGHTNING PLUS (BLACK) GAMES LED12TH210.000LIGHTNING V7.1(CAM/XANH L?) GAMES LED12TH265.000LIGHTNING V6 GAMES LED12TH180.000LIGHTNING V7S GAMES LED12TH235.000LIGHTNING SUPER 7.1 GAMES LED RUNG C?M ?NG12TH320.0006TLIGHTNING A3(CAM/XANH L?) GAMES C? LED d?y dù b?c silicon12TH146.0006TLIGTHNING A2( CAM/XANH L?) GAMES C? LED d?y dù b?c silicon12TH125.0006TLIGTHNING A1 GAMES C? LED d?y dù b?c silicon12TH85.0006TPH? KI?N ?P TAI NGHE A2/A3/A1/QUILIANT A6…20.000D?Y THAY TH? TAI NGHE A220.000TAI PHONE TRUNG B?NHHeadphone K916 box?45.000?Headphone Somic SM 2688 box ?75.000?BEAST/BEAT SOLOHeadphone Beat????????Nhét Tai Chính H?ng6.000Headphone Beat?Solo monster????trùm Tai Chính H?ng45.000HUYNDAI???Headphone Huyndai 321 - Box ?65.000?Headphone Huyndai 501MV - Box ?67.000?Headphone Huyndai 500MV - Box ?48.000?Webcam các lo?i?Webcam COLOVIS ND40??????? FULL HD??????????????? ?147.0003TWebcam COLOVIS ND60/ND80??FULL HD?155.0003TWebcam Tr?ng/TR?N OVAN NHI?U M?U ?41.0003TWebcam nòng súng nh?a tròn ?45.0003TWebcam C?NH B??M K?P??? ?77.0003TWEBCAM 1 Ch?n Cao, C? MIC60.0003TWebcam Nòng Súng inox ?75.0003TWEBCAM LOGITECH?Logitech C170 (HD) 395.00024TLogitech C270 (HD) 485.00024TLogitech C310 (HD) 670.00024TLogitech B525 (HD) 980.00024TLogitech C925e (HD)2.250.000Logitech C930e (HD)2.525.00024TMICROPHONE – LOA USB/ TH? NH?? – LOA C?C LO?IMICROPHONE???MICROPHONE 005/339/HUNDAI V30/OVAN 399?55.000?MICROPHONE M30/601(CH?N CAO) ?37.000MICROPHONE SM011/Hyundai CIC M56 ?60.000MICROPHONE SM008?60.000MICROPHONE APPLE(AM502) ?67.000?MICROPHONE KT11(AM502) ?90.000MICROPHONE SM099/OVAN 098 TO GI?NG H?NH MICRO ?110.000MICROPHONE HUYNDAI M59 ?88.000LOA BLUETOOTH(BH 3 TH?NG)Loa Bluetooth?B1 (dài g?n b? c?p)?320.00003TLoa Bluetooth, th? nh? QC1070 110.0003TLoa Bluetooth, th? nh? XDH201 185.0003TLoa Bluetooth, th? nh? , camera sdh301100.0003TLoa Bluetooth th? nh? KUNODI A3135.0003TLoa Bluetooth, th? nh? S28125.0003TLoa Bluetooth, th? nh? S12125.0003TLOA BLUETOOTH X6U –N GHE C?C HAY95.0003TLOA BLUETOOTH MUSIC BEAT135.0003TLOA BLUETOOTH MUSIC BOSE155.0003TLOA USB/ TH? NH?? ???Loa ?i?n CROWN 4 ?? ??C TH? NH?;USB137.0003TLoa ?i?n CROWN 5 ?? ??C TH? NH?;USB180.0003TLoa ?i?n CROWN 6 ?? TRAY ??C TH? NH?;USB240.0003TLoa ?i?n CROWN 8 ?? TRAY ??C TH? NH?;USB345.0003TLoa ?i?n CROWN 10 ?? TRAY ??C TH? NH?;USB550.0003TLOA 2.0 PHUN N??C FA 06A 3D-WATER DANCE H?NH TH?P TR?N235.0003TLOA AIBO hình ch? nh?t (USB/TH? NH?/C? FM)145.00003TLoa? Lon beer Heniken/PEPSI/COCA/7UP/FANTA?60.00003TLOA C?C LO?I(2.0/2.1/4.1/5.1)???LOA 2.0 LAPTOP???LOA MICROTEK MT-126100.00012TLOA MICROTEK MT-180197.00012TLOA MICROTEK MT-201BT- BLUETOOTH320.00012TLOA MICROTEK MT-202BT- BLUETOOTH370.00012TLOA ASUS AS-619 ? ?125.00012TLOA LENOVO LX-608135.00006TLoa LENOVO 1520 125.00006TLOA LENOVO LX-666165000Loa Dell AX210 2.0?100.00006TLoa Dell AX225 2.0?120.00006TLOA X? NG?U G10133.00006TLOA N?M CAO M2- C? LED126.00006TLOA ?C S?N 72.00006TLoa TEXET 2.0 01/03 ?35.00006TLOA? G-103 ?75.00003TLoa 2.0 Vision CK4 usb37.00003TLoa 2.0 Vision CK1000 usb70.00003TLoa YAUSI YS-A520 tr?ng ??i màu?145.00003TLoa KINGMASTER-630S 2 Loa v? tinh nghe r?t hay ?i?n tr?c ti?p166.00003TLOA 2.0 FUDA LOA G? ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb94.0006TLOA 2.0 F800 ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb102.0006TLOA 2.0 GOLF E11/E10 ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb49.0006TLOA 2.0 BCS ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb89.0006TLOA 2.0 VIVO ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb77.0006TLOA 2.0 LZS 255 ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb76.0006TLOA 2.0 TENZI 602 ?M THANH C?C HAY-xài c?ng usb67.0006TLOA 2.0 LP -Q900 chính h?ng 150.00003TLOA 2.0 LP -S100 chính h?ng 105.00003TLOA 2.0 LP -S800 chính h?ng 138.00003TLOA 2.0 LOYFUN –I50(led) chính h?ng c?c hay PRO?55.00003TLOA 2.0 LOYFUN –I80(led) chính h?ng c?c hay PRO?72.00003TLOA 2.0 LOYFUN –I90(led) chính h?ng c?c hay PRO?95.00003TLOA 2.0 LOYFUN –I95(led) chính h?ng c?c hay PRO?125.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF701 chính h?ng c?c hay PRO?38.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF702 chính h?ng c?c hay PRO?48.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF802/804 chính h?ng ?44.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF803 chính h?ng ?78.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF805 chính h?ng c?c hay PRO TR?I T?O?56.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF806/807 chính h?ng c?c hay PRO?57.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF809S xoay chính h?ng c?c hay PRO?64.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF819 chính h?ng c?c hay PRO XOAY?90.00003TLOA 2.1 LOYFUN –LF D230 ?150.00003TLOA 2.1 LOYFUN –LF D100120.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF H2700?107.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF H3000?117.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF H2400/H5000?135.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF 910?115.00003TLOA 2.0 LOYFUN –LF M10- LOA G??90.00003TLOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 405 X?N chính h?ng ?78.00003TLOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 431 chính h?ng ?67.00003TLOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 463 chính h?ng ?95.00003TLOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 462 chính h?ng ?130.00003TLOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 465 chính h?ng LOA G??110.00003TLOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 468 chính h?ng LOA G??192.00003TLOA 2.0 CAMAC CMK 818 chính h?ng ?113.00003TLOA 2.0 AIBO PN08(USB+SD) chính h?ng ?225.00003TLOA RUIZU 2.0 G101?30.00003TLOA RUIZU 2.0 R18032.000LOA 2.0 RUIZU RS-110/ RS 010 ?66.00003TLOA 2.0 RUIZU –RZ-410/D01?72.00003TLOA 2.0 RUIZU –RS-510/RS520/RS61065.000LOA 2.0 RUIZU –RS62083.000LOA 2.0 RUIZU –RS66095.000LOA 2.0 RUIZU –RS690120.000LOA 2.0 RUIZU –RZ-48045.000LOA 2.0 RUIZU –RZ-38050.000LOA 2.0 RUIZU –RS 320 ?100.00003TLOA 2.0 RUIZU –RS810110.000LOA 2.0 RUIZU –R910/RS820 ?110.00003TLOA RUIZU 2.1 G20?115.00003TLOA RUIZU 2.1 G33/G18?160.00003TLOA RUIZU 2.1 G09?180.00003TLOA RUIZU 2.1 G60?195.00003TLOA RUIZU 2.1 PS-0001140.000LOA RUIZU 2.1 FT-2800150.000LOA RUIZU 2.1 F29180.000LOA RUIZU S-202BT 2.1-tích h?p Bluetooth-usb-th? nh?-FMBH 6TH185.000LOA RUIZU SW-201U 2.1-tích h?p Bluetooth-usb-th? nh?-FMBH 6TH195.000LOA RUIZU XSD-3U 2.1-tích h?p Bluetooth-usb-th? nh?-FMBH 6TH205.000LOA RUIZU 2800-BA 2.1-tích h?p Bluetooth-usb-th? nh?-FMBH 6TH235.000LOA RUIZU FT-05U 2.1-tích h?p Bluetooth-usb-th? nh?-FMBH 6TH255.000LOA BLLUETOOTH VSP CV-V6 LEDBH 3TH230.000LOA BLLUETOOTH VSP CV-V11 LED BH 3TH310.000LLOA BLLUETOOTH VSP CV-V5BT LEDBH 3TH330.000LOA BLLUETOOTH VSP CV-18 LEDBH 3TH260.000LOA BLLUETOOTH VSP CV-309 LEDBH 3TH330.000LOA BLLUETOOTH VSP CV-311LEDBH 3TH460.000LOA BLLUETOOTH VSP CV-352 LEDBH 3TH430.000LOA BLLUETOOTH VSP SA-852 LEDBH 3TH700.000LOA BL X1/X3? X?I C?NG USB Chính H?ng?67.00003TLOA BL X7? X?I C?NG USB Chính H?ng?89.00003TLOA BL A 1? X?I C?NG USB Chính H?ng?155.00003TLOA BL A 3? X?I C?NG USB Chính H?ng?115.00003TLOA BL A 6/A6S? X?I C?NG USB Chính H?ng?87.00003TLOA BL A 7? X?I C?NG USB Chính H?ng?98.00003TLOA BL A 8? X?I C?NG USB Chính H?ng?132.00003TLOA BL AS9? X?I C?NG USB Chính H?ng?166.00003TLOA 2.1/4.1 MICROTEK??LOA 2.1 MICROTEK MT-860290.00012TLOA 2.1 MICROTEK MT-870320.00012TLOA 2.1 MICROTEK MT-860U- th? nh?/usb375.00012TLOA 2.1 MICROTEK MT-662U- th? nh?/usb580.00012TLOA 4.1 MICROTEK MT-665BT- K?t n?i Bluetooth 4.0, SD Card, USB, FM900.00012TLOA 2.1 C?C LO?ILOA 2.1 PHILIP270.00012TLOA 2.1 SAST SK 29- 220W285.00012TLOA 2.1 LENOVO 5590C-USB215.00012TLOA 2.1 CAMAC CMK 880-2 chính h?ng ?415.00012TLOA DELL AY410 2.0 PRO250.00012TLOA HYUNDAI 1480280.00012TLOA A500- USB195.00012TLOA MICROLAB: WWW.Loa 2.0 MicroLab B16?135.00012TLoa 2.0 MicroLab B51 200.00012TLoa 2.0 MicroLab MD215- ??cth?/usb Bluetooth-c?c hay 650.00012TLoa 2.0 MicroLab SOLO-5C 2.200.00012TLoa 2.0 MicroLab SOLO-6C 2.535.00012TLoa 2.0 MicroLab SOLO-7C 3.440.00012TLoa 2.1 MicroLab M-100 335.00012TLoa 2.1 MicroLab M-200 780.00012TLoa 2.1 MicroLab FC-570 1.367.00012TLoa 2.1 MicroLab M-108 340.00012TLoa 2.1 MicroLab M-108U- usb,khe c?m th? nh? 480.00012TLoa 2.1 MicroLab M-106 420.00012TLoa 2.1 MicroLab M-109 430.00012TLoa 2.1 MicroLab M-108U- usb,khe c?m th? nh? 490.00012TLoa 2.1 MicroLab M-223 525.00012TLoa 2.1 MicroLab M-300U- usb,khe c?m th? nh? 748.00012TLoa 2.1 MicroLab TMN-9U- usb,khe c?m th? nh? 990.00012TLoa 2.1 MicroLab M-590 535.00012TLoa 2.1 MicroLab M-280 660.00012TLoa 2.1 MicroLab M-106BT-có tính n?ng Bluetooth 485.00012TLoa 2.1 MicroLab M-113BT-có tính n?ng Bluetooth 725.00012TLoa 2.1 MicroLab M-300BT- khe c?m th? nh?, USB & FM Buetooth 4.0858.00012TLoa 2.1 MicroLab M-700U-- khe c?m th? nh?, USB & FM Buetooth 4.0 1.200.00012TLoa 2.1 MicroLab M-700 798.00012TLoa 2.1 MicroLab X2 1.150.00012TLoa 2.1 MicroLab FC-330 1.250.00012TLoa 2.1 MicroLab FC-362 1.685.00012TLoa 5.1 MicroLab FC-530U 1.720.00012TLOA NANSINLoa NANSIN 2.1 V3000 ?350.00012TLoa NANSIN 2.1 V3000USB/V5000USB + khe c?m th? nh? pro?445.00012TLoa NANSIN 2.1 V4000USB+ th? nh?, usb, bluetooth?505.00012TLoa NANSIN 2.1 6002 NEW ?usb,khe c?m th? nh? pro?405.00012TLoa NANSIN 2.1 6005USB+ NEW ?usb,khe c?m th? nh? pro?595.00012TLoa NANSIN 2.1 5805 NEW ?usb,khe c?m th? nh? pro + REMOTE?625.00012TLoa NANSIN 2.1 V161G NEW ?usb,khe c?m th? nh? pro + REMOTE?700.00012TLoa NANSIN 3.1 X999 FM, ?usb,khe c?m th? nh? pro + REMOTE?1.135.00012TLOA SOUNDMAX 2.0/2.1/4.1/5.1 C?C LO?I???Loa kéo di ??ng SoundMax M-1(40W) + 1 Micro KaraokeXem thêm1.060.00012TLoa kéo di ??ng SoundMax M-6(80W) + 1 Micro KaraokeXem thêm1.700.00012TMOBILE SPEAKERLoa SoundMax V5/2.0 ?225.00012TLoa SoundMax R100 bluetooth, nghe nh?n cu?c g?i, làm móc khóa?230.00012TLoa SoundMax V9/2.0 USB / SD / MMC Card, MP3, WMA, WAV?416.00012TLoa SoundMax I-5/2.0 KHE C?M IPHONE?300.00012TSPEAKERLoa SoundMax A120 2.0 (Tr?ng-?en)?140.00012TLoa SoundMax A130 2.0( xanh ?en-?? ?en)?114.00012TLoa SoundMax A140/A150 2.0 ?196.00012TLoa SoundMax A2250?2.1?635.00012TLoa SoundMax A2729?2.1?910.00012TLoa SoundMax AW-200 2.1(usb,th? nh?,remote)?1.246.00012TLoa SoundMax A2116 2.1?825.00012TLoa SoundMax A2117 2.1?855.00012TLoa SoundMax A920 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh??542.00012TLoa SoundMax A930 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh??658.00012TLoa SoundMax A990 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh?, bluetooth 3.0?1.200.00012TLoa SoundMax C11 2.1?320.00012TLoa SoundMax A840 /820/850/910 2.1?441.00012TLoa SoundMax A4000 4.1?754.00012TLoa SoundMax A5000 4.1?780.00012TBLUETOOTH SPEAKERLoa SoundMax A960 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh?, bluetooth760.00012TLoa SoundMax A980 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh?, bluetooth825.00012TLoa SoundMax A990 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh?, bluetooth1.200.00012TLoa SoundMax A2118 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh?, bluetooth 1.387.00012TLoa SoundMax SB2017 2.1 NEW ?usb,khe c?m th? nh?, bluetooth1.525.00012TKARAOKE SPEAKERLoa SoundMax A2100 2.1816.00012TLoa SoundMax A2300 2.1816.00012TLoa SoundMax A2700 2.1894.00012TLoa SoundMax A8800 4.1?970.00012TLoa SoundMax A8900 4.1( usb, sd,remote)?1.176.00012TLoa SoundMax AK 700?2.01.480.00012TLOA CREATIVE 2.0/2.1/4.1/5.1 C?C LO?ICREATIVE SBS A50 – New- Loa 2.0, c?ng USB305.00012TCREATIVE SBS A60- Loa 2.0335.00012TCREATIVE SBS A250- Loa 2.1850.00012TCREATIVE SBS A350- Loa 2.1900.00012TCREATIVE SBS A550- Loa 5.11.790.00012TCREATIVE Inspire T10- Loa 2.01.480.00012TCREATIVE Inspire T3300- Loa 2.11.740.00012TLOA LOGITECH 2.0/2.1/4.1/5.1 C?C LO?ILoa Logitech Z110 (2.0) 195.00024TLoa Logitech Z120 (2.0) 215.00024TLoa Logitech Z150 (2.0) 540.00024TLoa Logitech Z130 (2.0)502.00024TLoa Logitech Z200 (2.0)761.00024TLoa Logitech LS21 (2.1) 500.00012TLoa Logitech Z213 (2.1) 467.00024TLoa Logitech Z313 (2.1) 700.00024TLoa Logitech Z323 (2.1)1.122.00024TLoa Logitech Z333 (2.1)1.315.00024TLoa Logitech Z443 (2.1)1.650.00024TLoa Logitech Z523 (2.1)2.030.00024TLoa Logitech Z553 (2.1)2.780.00024TLoa Logitech Z506 (5.1)1.880.00024TLoa Logitech Z623 (2.1) 200W3.335.00024TLoa Logitech Z906 (5.1) 500W6.950.00024TLoa Logitech Z506 (5.1) 500W7.675.00024TFAN C?C LO?IFAN FOR CPU COOLER MASTER/CPU Cooler (T?n Nhi?t khí)/Liquid Cooler (T?n Nhi?t Ch?t L?ng)/Case Fan khác VUI L?NG XEM WEBSITE HO?C G?I KINH DOANH CH?NG T?IFan P4-SK 478 – H?p? gi?y?CAM?35.000?Fan - SK?775 ??NG (180G)/BOX CAM?35.000Fan - SK?775/1155? ??NG(180G)/BOX XANH?????????????????????????? ?37.000?Fan I3 ZIN TH?O BOX45.000FAN 775 L?I ??NG D?Y RIN N?NG?PRO ALL CPU?65.000?Fan ?A N?NG AMD/775/I3 H?P GI?Y XANH/TR?NG?45.000?FAN 775 PC COOLER(Q82) 67.000FAN 775 PC COOLER(121) 120.000FAN AMD PC COOLER(Q100M) 85.000FAN 775/1150 PC COOLER S90D CHUY?N GAMES225.000Fan HDD 2fan?40.000?Fan Case 8cm TH??NG?9.000?Fan Case 9cm TH??NG?12.000Fan Case 12cm TH??NG?15.000?Fan Case 8cm trong su?t ?èn màu?25.000?Fan Case 12cm trong su?t ?èn màu f120?36.000?Fan Case 12cm trong su?t ?èn màu Deepcool 120U/L?120.000??c Fan Case?500???U ??C TH? C?C LO?I??c th? hình d?u g?i SD ?6.0001T??c th? hình usb/nhí ?8.0001T??c th? th? xoay ???????????????????? ?8.0001T??c th? chi?c lá12.0001T??c th? trong su?t?15.0001TReader all in one 4 in 1 ?16.00001T??c th? b?ng?30.0001T??c th? COMBO(4PORT USB 2.0 + CARD READER)65.0001TReader all in one- Siyo C2/C468.0001TReader SSK SCRM 010?85.00001TReader SSK SCRM 022?90.00001TReader SSK SCRM 056?42.00001TReader SSK SCRM 053?68.00001TReader SSK SCRM 063?55.00001TReader SSK 4-1(SHU-021)?95.00001TReader SSK all in one x?n all in one 0712 ??c ?c th? CF l?n?110.00003THUB USBHub 1 RA 4 USB ? ?I?N ?14.000TESTHub 1 RA 4 USB B?CH TU?T16.000Hub 1 RA 4 USB PANDA/TR?I C?Y25.000Hub 1 RA 4 USB B?CH TU?T HI?U KINGMASTER?45.0001THub chia 4 c?ng usb t?c ?? 2.0 hàgn x?n có c?ng t?c30.0001THub chia 4 c?ng usb t?c ?? 3.0 hàgn x?n có c?ng t?c80.0001THub USB 8p hình ? ?i?n,m?u m?i,GOOD65.0001THub USB 10p hình ? ?i?n,m?u m?i,GOOD90.0001THub USB 7p hình ? ?i?n,m?u m?i,GOOD-có c?ng t?c40837.0001THub USB 7p hình ? ?i?n,m?u m?i,GOOD-có c?ng t?c--có ADAPTER50.0001THub SSK 012/024?85.0001THub SSK 017/027?65.0001THub SSK 021?81.0001THub SSK 026?66.0001THub USB 2.0 4 Ports Unitek (Y - 2140)59.0001THub USB 2.0 4 Ports Unitek (Y - 2146)65.0001TThi?t B? Ngo?i ViCD/DVD TR?NG???B?T GHI ??A AHUANG ,?? ,?EN8.000H?P NH?A C?NG ??NG CD/DVD?3.000/C?I?T?I ??NG 2 M?T ??A 1 LOCK 100 C?I?16.000???a tr?ng DVD Kachi/Maxcel l?c 10 t?t?55.000???a tr?ng DVD Kachi L?c 50?200.000?CD tr?ng AUDIO RISHENG AUDIO ?EN BLOCK 50C163.000CD tr?ng AHUANG -r?t t?t--1 l?c 50 ??a taiwan117.000DVD tr?ng AHUANG-r?t t?t--1 l?c 50 ??a142.000??a Cd ?KAICHI???? ??????????1 blook 50 cái ????????????????????????155.000???a Cd ?MAXCEL?? ??????????1 blook 50 cái ????????????????????????135.000???a DVD?MAXCEL ???????1 blook 50 cái ????????????????????????175.000???a DVD?SONY X?N?? ???1 blook 50 cái ????????????????????????180.000???A DVD VERBATIN 1 l?c 25 ??a95.000DVD tr?ng AHUANG BLURAY 50G 1 l?c 10 ??a75.000??a Dvd 1 blook 50 cái ??(dung l??ng 8G/cái)??????????????????????550.000???a Dvd 1 blook 50 cái ????????????????????????165.000???a Dvd 1 blook 10 cái ????????????????????????45.000???a Cd 1 blook 50 cái ?????120.000?DATA SWITCH???Cable KVM PS/2 D?NG CHO SW VGA 2CPU RA 1LCD?60.000?Cáp USB TO VGA DTECH DT-6510750.0003TSW M?Y IN 1 RA 2( Data USB 2-1 VIKI(1A2B - CF))68.0003TSW M?Y IN 1 RA 4(Data USB 4-1 VIKI (1A4B - CF))85.0001TAuto KVM 4-1 USB-DVI Dtech (DT 8241) 1DVI V?O RA 4DVI , 1PS/2+ 2USB2.065.0003TAuto KVM 4-1 USB-HDMI Dtech (DT 8141)1 HDMI V?O RA 4 HDMI, 1PS/2 + 2USB2.065.0003TSW VGA 1CPU ? 2LCD x?n DTECH?150.0001TSW VGA 1CPU ? 4LCD x?n DTECHMulti VGA LCD 4-1 VIKI(MT- 2504)?180.0001TSW VGA 1CPU ? 8LCD x?n DTECHMulti VGA LCD 8-1 VIKI(MT- 2508)?225.0001TSW VGA 2CPU ? 1LCD(DTECH)DATA VGA 2-1 DTECH(DT-7032) SW VGA 2 V?O 1 RAC? N?T B?M?75.0003TSW VGA 4CPU ? 1LCD(DTECH)DATA VGA 2-1 DTECH(DT-7034) SW VGA 4 V?O 1 RAC? N?T B?M145.0003TSW VGA 2CPU ? 1LCD(VIKI)?75.0001TSW VGA 4CPU ? 1LCD(VIKI)?162.0001TSW VGA 1CPU? 2LCD FENGJIE?95.0001TSW VGA 1CPU? 4LCD FENGJIE?125.0001TData VGA KVM 4-1(DT-8041) DTECH(4 c?ng VGa) - Giúp ?i?u khi?n 2 máy tính khác nhau1usb và 1 ps/2?550.0003TPHU? KIE?N LAPTOP-PC???ADAPTER SWITCH 5P/8P? TPLINK 9V 0.6A?25.000?ADAPTER SWITCH 5P/8P? TENDA 9V?35.000?ADAPTER LCD LED 12V 4A?85.00001TADAPTER LCD SAMSUNG 14V-3A87.00003TADAPTER LCD LG 12V-3A87.00003TADAPTER LCD SAMSUNG 14V 1.79A?110.00006TAdapter for LCD va Laptop ?a n?ng 90W/96W(NHV)(12V/15V/16V/19V/20v/24v)90.0001TAdapter for LCD va Laptop ?a n?ng 90W/96W(TT)(12V/15V/16V/19V/20v/24v)?125.0003TAdapter for LCD va Laptop ?a n?ng 100W(12V/15V/16V/19V/20v/24v) có ??u c?m s?c xe h?i240.0001TKhóa Chìa Laptop?27.000?Khóa S? Laptop X?N?33.000?KH?A LAPTOP CH?A KINGMASTER128.000Mi?ng dán b?o v? Bàn Phím Laptop 14”? m?u Apple(bk-07)???????? ??10.000Mi?ng B?o V? Bàn Phím Laptop 14/15”????????? ??4.000?Mi?ng B?o V? Bàn Phím Laptop 16”-19”?4.000?Mi?ng B?o V? Bàn Phím Laptop macbook?10.000B? N??c R?a Màn Hình Lcd,Laptop 3 in 1?? ?6.000?B? N??c R?a Màn Hình Lcd,Laptop 4 in 1 ??9.500?B? N??c R?a Màn Hình Lcd,Laptop 6 in 1 ??26.000?Chùi màn hình LCD Q530.000Chùi màn hình LCD EBOX ECS 61225.000Chùi màn hình LCD Watashi??3 M?N --hàng nh?p kh?u50.000Chùi màn hình LCD HN-4130?3 M?N --hàng nh?p kh?u86.000Chùi màn hình LCD HN-4131?3 M?N --hàng nh?p kh?u103.000Chùi màn hình LCD HN-4135?3 M?N --hàng nh?p kh?u110.000Mi?ng Dán G??ng B?o V? LCD 15.4 inch g??ng?55.000?Mi?ng Dán Nh? G??ng LCD 19 Lcd??75.000?TAY C?M GAMES???GAMEPAD LOGITECH F710880.00012TGAMEPAD KH?NG D?Y EW-008150.0001TTay Game ??I Rung 7012/601?m?u m?i?80.0001TTay Game ??I Rung KM88?m?u m?i?100.0001TTay Game ??I Rung EW2008D/DIAMON 709?m?u m?i?110.0001TTay Game ??n Rung 851S/EW-2008/SENZE 721 LED?75.0001TTay game ??n DIAMOND SG 401 C? RUNG TRONG SU?T LED73.0001TTay game ??n SI?U TR?U -U928-FOR GAME TH?95.0001TTay game ??n SI?U TR?U -628-FOR GAME TH?99.0001TTay game ??n DIAMOND 70699.0001TTay game playstation 2100.0001TCARD/C?P CHUY?N ??I???CABLE? USB SANG RS23257.000Card PCI 1x sang 2c?ng USB?265.0001TCard PCI 1x sang 4c?ng USB?345.0001TCard PCI 1x sang c?ng 1394 UNITEK211.0006TCard PCI 1x sang c?ng COM9245.0001TCard PCI 1x sang c?ng 1 c?ng HDMI1.100.0001TCard PCI 1x sang c?ng 2 c?ng HDMI1.390.0001TCard PCI -->1394 Dtech130.0003TCard PCI --> 4 USB (2.0)?62.0003TCard PCI -->COM 25 Dtech148.0003TCard PCI -->COM 25 Dtech190.0003TCard PCI -> USB 3.0 Express Unitek (Y - 7301)266.0006TCard PCI -> COM 9 Unitek (Y - 7503)?170.0006TCard PCI -> COM 25 Unitek (Y - 7505)?156.0006TCard PCI -> COM 25 + COM 9 ExpressUnitek (Y - 7508)288.0006TCáp USB 2.0 -> COM 9 Unitek (Y - 105A)?111.000?Cáp USB 2.0 -> RS232 BUMBLEBEE 111.000Cáp USB 2.0 -> LPT COM 25 Unitek (Y - 121)?122.000?Cáp USB 2.0 -> Parallel LPT Unitek (Y - 120)?125.000?Cáp USB LAN 3.0 UNITEK 3470275.000CABLE COM 1mét25.000Cable Ch?ng Nhi?u?ATA IDE?????????????4.000?Cable Sata / Ngu?n Sata ???????????????????????????4.000???u N?i Dài USB (3.0) Unitek (Y-A 020)45.000Cable N?i Dài Usb 1mét? ?en t?t?9.000?Cable N?i Dài Usb 3mét?LENSY ?15.000?Cable N?i Dài Usb 3mét???u vàng t?t?51.000Cable N?i Dài Usb 5mét? LENSY ?22.000Cable N?i Dài Usb 10mét? kingmaster?78.000Cable N?i Dài Usb 15mét? VIKI?225.000Cable N?i Dài Usb 1.5mét? unitek 2.0?28.000Cable N?i Dài Usb 1.5mét?unitek 3.0?57.000Cable N?i Dài Usb 3mét? unitek 2.0?3708.000Cable N?i Dài Usb 5mét(Y-C 421)? unitek 2.0?55.000Cable N?i Dài Usb 5mét? unitek 3.0?210.000Cable N?i Dài Usb 10mét? unitek 2.0?160.000Cable N?i Dài Usb 10mét? unitek 3.0?510.000Cable N?i Dài Usb 20mét? unitek 2.0?300.000Cable usb < ra usb?10.000?Cable 1usb < ra 1 ??u thang good?15.000?Cable 2usb < ra 1 ??u thang? 1394?18.000?Cable 3 ??u usb ?30.000??U CHUY?N?USB SANG PS/2 D?NG MOUSE?14.000???U CHUY?N?USB SANG PS/2 D?NG PH?M?20.000?Cable chuy?n? USB--> 2 ??u PS/2??15.000???u chia ADSL 1 ra 2(ADSL SPLITTER)?20.000?Cable rj45 m?ng 2 ??u ?úc 1m?5.000???u n?i VGA 1-1?10.000?C?P MICRO HDMI? sang? HDMI UNITEK?65.000??u HDMI?KIM SANG DVI L??55.000???u HDMI? L? sang? DVI KIM?55.000??u HDMI? l?n sang? HDMI nh??55.000??u DVI 24 + 1 Kim + VGA l?m (DVI sang VGA)?10.000?C?P ?VGA/DVI???Cable 1.5M??1 ??u Vga ra 2 ??u VGA ?30.000Cable Vga 1.5M??xanh X?N SAMSUNG?21.000Cable Vga 1.5M??xanh ?10.000?Cable Vga 1.5M??tr?ng r? ?12.000Cable Vga 1,8M ?rin tr?ng ko nhi?u 18.000?Cable Vga 3.0M??20.000?Cable Vga 5.0M??28.000?Cable Vga 10M?55.000Cable Vga 10M? 2 ??U XANH?65.000Cable Vga 15M?T?T?75.000?Cable Vga 15M? KINGMASTER BOX CH?NG NHI?U?185.000Cable Vga 20M?T?T?95.000?Cable Vga 25M??170.000Cable Vga 30M??200.000?Cable Vga 40M??345.000?Cáp VGA LCD 3C+6 (1.5m) Unitek (Y-C 503A)UNITEK 1.5M41.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (3m) Unitek (Y-C 504A)UNITEK 3M52.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (5m) Unitek (Y-C 505A)UNITEK 5M63.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (10m) Unitek (Y-C 506A)UNITEK 10M135.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (15m) Unitek (Y-C 507A)UNITEK 15M170.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (20m) Unitek (Y-C 508A)UNITEK 20M226.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (25m) Unitek (Y-C 509A)UNITEK 25M288.0001TCáp VGA LCD 3C+6 (30m) Unitek (Y-C 510A)UNITEK 30M349.0001TC?P M?Y IN???Cable máy in?1.5M paralell?25.000?Cable máy in 3M paralell?35.000?Cable máy in?5M paralell?50.000?(COMBO C?P LAN 1M ??C + C?P USB IN 1M T?T)10.000Cable máy in usb 1.5M rin?7.000?Cable máy in usb 1.5M ??u vàng ch?ng nhi?u?32.000Cable máy in usb 3M R?8.000Cable máy in usb 5M R?18.000Cable máy in usb 3M LENSY(T?T)?18.000?Cable máy in usb 5.0M LENSY(T?T)?29.000Cable máy in usb 5.0M kingmaster lo?i 1 rin?55.000?Cable máy in usb 10M lo?i 1 rin?95.000C?P HDMI/h?p chuy?n?????U CHUY?N HDMI MINI RA HDMI L?N40.000Cable IPAD? TO HDMI 0.3M ?????????????????125.000Cable HDMI? TO VGA UNITEK 0.3M Y-5304 (x?n)C? AUDIO?????????????????295.000Cable VGA? TO HDMI (ZQ2002D)C? AUDIO285.0003TCable HDMI? TO VGA 5152 m?u c? 20cm45.0001TCable HDMI? TO VGA 5152 m?u m?i 20cmC? AUDIO 65.0001TH?p chuy?n VGA => RA TIVI AV (VIKI PT01)287.00003TH?p chuy?n VGA => RA TIVI AV PC to TV 7001 Dtech375.00003TH?P chuy?n HDMI to AV (s-video)235.00003TH?P chuy?n HDMI to AV - Dtech DT-6524585.00003TB? H?P CHUY?N HDMI SANG?AV(AUDIO) FJ-HA1308?375.00003TH?P CHUY?N 1 VGA SANG 1 HDMI VH001 NH?A?160.00003TB? H?P CHUY?N 1 VGA SANG?1 HDMI ZQ-2002DCó audio225.00003TB? H?P CHUY?N 1 VGA SANG?1 HDMI MT-VH02 VIKI S?T240.00003THUB 3 HDMI V? 1 M?NG H?NH có REMOTE85.00003THUB 5 HDMI V? 1 M?NG H?NH có REMOTE115.00003T??U? DVI(K) ra HDMI l??35.000??U N?I HDMI 2 ??u l?8.000Multi BNC Video 1 - 4 Dtech (DT - 7104)222.0003TMulti BNC Video 1 - 8 Dtech (DT - 7108)275.0003TH?P CHIA HDMI 1 RA 2 (KHK) SPLIPTER?155.00003TH?P CHIA HDMI 1 RA 2 MULTI HDMI FJ-102?190.00003TH?P CHIA HDMI 1 RA 4 MULTI HDMI MT-SP104S?245.00003TH?P CHIA HDMI 1 RA 4 (KHK) ?255.00003TH?P CHIA HDMI 1 RA 8 JF108?680.00003TH?P CHIA HDMI 1 RA 8 (KHK) ?550.00003TMulti HDMI 2-1 Dtech 250MHz 4Kx2K (DT 7142)1 hdmi ra 2295.00003TMulti HDMI 4-1 Dtech 250MHz 4Kx2K (DT 7144)1 hdmi ra 4360.00003TMulti HDMI 8-1 Dtech (1.4) 4K ( DT 7148)1 hdmi ra 81.000.00003TMulti HDMI 4-2 Dtech (DT - 7029) HDMI vào 4 ra 2H? tr? 4k,2k1.320.00003TMulti HDMI 16P Dtech (DT - 7116) tr?ng xám1 hdmi ra 162.818.00003TCable iphone 5,5s,6,6plus-ipad-ipod => RA TIVI -VGA1.045.000Cable iphone 5,5s,6,6plus-ipad-ipod => RA TIVI -HDMI1.045.000Cable iphone 4-ipad-ipod => RA TIVI -VGA105.000Cable iphone 4-ipad-ipod => RA TIVI -HDMI172.000Cable iphone 4-ipad-ipod => RA TIVI AV92.000Cable Micro HDMI RA VGA155.000Cable HDMI MINI => RA HDMI L?N 36.000Cable HDMI MICRO(TRUNG) => RA HDMI L?N 52.000Cable IPAD => RA TIVI HDMI135.000Cable NOTE3 => RA TIVI HDMI90.000Cable ??u s?c SAMSUNG 8600 15.000Cable SAMSUNG S 3-S 4-8600 --HTC--.. => RA TIVI HDMI100.000Cable SAMSUNG S 3-S 4-8600 -HTC... => RA TIVI HDMI---HI?UBUFFOLO80.000Cable MACBOOK => HDMI120.000Cable MACBOOK => VGA150.000??C TH? OTG 20.000Cable OTG k?t n?i usb d?y màu25.000Cable OTG Samsung Tab k?t n?i usb35.000Cable IPAD To AV(k?t n?i IPAD sang Tivi )95.000Cable Mini Displayport(K) ra Vga(L)85.000Cable Mini Displayport (K) ra HDMI (L)85.000Cáp Displayport ra HDMI 65.000Cáp Displayport ra Vga85.000Cáp Displayport to hdmi UNITEK 0.2M110.000Cáp Displayport to VGA UNITEK 0.2M177.000Cáp Displayport(Macbook) ra HDMI125.000Cáp Displayport(Macbook) ra VGA155.000Cable Micro HDMI 1.5mét?115.000?Cáp Micro HDMI -> HDMI Unitek (Y-C 153)56.000Cable Micro HDMI RA HDMI l?n 3mét ?85.000Cable Micro HDMI RA HDMI l?n 5mét?100.000Cable HDMI 3M Jeway ??u Vàng??? Ch Box??95.000?Cable HDMI 1.5m?--4K?- D?Y D?P???????YC 154unitek70.000Cable HDMI 1.5m?--4K-S?I QUANG ?-113Aunitek100.000Cable HDMI 3m?--4K?- D?Y D?P????YC 155??unitek88.000Cable HDMI 3m?--4K-S?I QUANG ?-113Aunitek120.000Cable HDMI SONY 2M?? box ch?ng nhi?u?40.000Cable HDMI 1.5M/1.8M??D?Y TR?N?11.000?Cable HDMI 3M? D?Y TR?N?20.000Cable HDMI 5M D?Y TR?N?28.000Cable HDMI 10M?? D?Y TR?N?52.000Cable HDMI 15M ??D?Y TR?N?90.000Cable HDMI 20M?? D?Y TR?N?135.000Cable HDMI 1.5M (1.4 full HD) ?17.000Cable HDMI 3M (1.4 full HD)?32.000Cable HDMI 1.5M D?P (1.4 full HD)?19.000Cable HDMI 3M D?P (1.4 full HD)?30.000Cable HDMI 5M D?P (1.4 full HD)?37.000Cable HDMI 10M? D?P (1.4 full HD)?77.000Cable HDMI 15M? D?P (1.4 full HD)?115.000Cable HDMI 20M??D?P (1.4 full HD)?170.000Cáp HDMI 1.4 (1.5m) Unitek (Y-C 137)45.000Cáp HDMI 1.4 (2m) Unitek (Y-C 138)?49.000Cáp HDMI 1.4 (3m) Unitek (Y-C 139)?57.000Cáp HDMI 1.4 (3m) Unitek (3M19A) H?NG X?N90.000Cáp HDMI 1.4 (5m) Unitek (Y-C 140)?86.000Cáp HDMI 1.4 (8m) Unitek (Y-C 141)227.000Cáp HDMI 1.4 (10m) Unitek (Y-C 142)?240.000Cáp HDMI 1.4 (15m) Unitek (Y-C 143)?415.000?Cáp HDMI 1.4 (20m) Unitek (Y-C 144)?450.000Cable HDMI 30M??UNITEK YC-171 (1.4 full HD)?1.050.000Cable HDMI 40M??UNITEK (1.4 full HD)1.590.000Cable HDMI 50M??UNITEK (1.4 full HD)2.630.000Cable HDMI 60M??UNITEK (1.4 full HD)3.050.000Cable HDMI 70M??UNITEK (1.4 full HD)3.560.000Cáp HDMI Ztek 2.0 4k 1.8m136.000Cáp HDMI Ztek 2.0 4k 3m166.000Cable HDMI KINGMASTER 3M D?P ?35.000Cable HDMI KINGMASTER 5M D?P (1.4 full HD)05099?80.000Cable HDMI 10M?KINGMASTER ch?ng nhi?u?100.000Cable HDMI 15M?KINGMASTER ch?ng nhi?u?235.000Cable HDMI 20M?KINGMASTER ch?ng nhi?u?415.000Cable HDMI 25M?? ch?ng nhi?u ZTEK/UNITEK/KM?1.240.000?Cable HDMI 30M?? ch?ng nhi?u ZTEK/UNITEK/KM?1.350.000??Cable m?ng ?úc zin 1.5m?6.000Cable m?ng ?úc zin 2m8.000Cable m?ng ?úc zin 3m?10.000?Cable m?ng ?úc zin 5m?13.000?Cable m?ng ?úc zin 10m?20.000?Cable m?ng ?úc zin 15m?28.000Cable m?ng ?úc zin 20m38.000Cable m?ng ?úc zin 25m?46.000Cable m?ng ?úc zin 30m?52.000Cable m?ng ?úc zin 35m60.000Cable m?ng ?úc zin 40m70.000Cable m?ng ?úc zin 45m80.000Cable m?ng ?úc zin 50m90.000?Card Chuy?n Ata<-->Sata - Loai t?t?70.000?Card Test-Mainboard - 4 S???40.000LO?T CHUO?T???Quang MSM Q8/F11 may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c ??10.000?Quang TYLOO ?? ??2LY kh? nh?may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?m n??c??????9.000Quang TYLOO ?? ??4LY(250X320cmm) L?nmay 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?m n??c??????17.000L?T CHU?T TYLOO 4LY(700X300) c?c L?n49.000MOUSE PAD KINGMASTER Q8 ???? may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?m n??c??????8.500MOUSE PAD RAZER R5/KINGMASTER W3(21cm x 25cm) 1.7mm ????kh? nh?may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?mn??c??????9.000MOUSE PAD VSP B5 5LY ???kh? TO ( 245x320)x4mm may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?mn??c??????11.000MOUSE PAD RAZER R5(25cm x 29cm)3mm ?kh? trung may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?mn??c??????13.000MOUSE PAD RAZER R5/KINGMASTER X3 /VSP B5 5LY ???kh? TO ( 245x320)x4mm may 4 vi?n c?ng cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?mn??c??????16.000MOUSE PAD RAZER PRO 70X30cm?kh? C?c ??i Games th? 3Lymay 4 vi?n cáp ch?ng bung g?c , kh?ng th?m n??c??????49.000L?T CHU?T NEWMEN/ASSASSINS/LINGNING/B315.000L?T CHU?T DARE-U 300*280*5mm99.000L?T CHU?T DARE-U Lighting EQ200590.000L?T CHU?T S2(300*800*3mm)37.000L?T CHU?T S4(300*800*3mm)35.000L?T CHU?T S9(300*780*5mm)57.000Quang logitech nh? ?????????????????????????????????????? ?3.000?Quang logitech ?F2???????????????????????????????????7.000?Quang Logitech/VSP kê tay ??m?pro?????????????????????? ?6.000?Pad mouse quang lo?i l?n G88/MotoSpeed 12.000?Pad mouse Quang disney??????????????13.000?KEO TA?N NHIE?T CPU???KEO T?N NHI?T DEEPCOOL VT-Z3?80.000KEO T?N NHI?T DEEPCOOL VT-Z5?105.000KEO T?N NHI?T DEEPCOOL VT-Z9145.000KEO T?N NHI?T KIM TI?M TO 612?10.000KEO T?N NHI?T CPU xám/trang x?n?5.000KEO T?N NHI?T KIM TI?M nh??3.000?PIN TI?U AA?5.000PIN CMOS (1V? 5VI?N 2K/VI?N)?10.000PH? KI?N PC/LAPTOP???Máy th?i b?i PC KNET ?i?n 220v dùng phòng games?220.000?Máy th?i b?i PC KNET ?i?n 220v ?I?U CH?NH T?C ???295.000Máy Khoan mini ?a n?ng Pohopy205.000Máy Khoan TGf 4.8v-45PCS pin s?c375.000KHO? S? LAPTOP22.000B? Vít ?a d?ng tròn JK 6039(37 ?in 1) hàng t?t42.000B? ?? ngh? ?c vít 4 ng?n(45 in 1)?120.000?B? ?? ngh? ?c vít 4 ng?n 8913112.000B? ?? ngh? JAKEMY JM-8127 53 in 1165.000K?M B? 97B CHO TH? S?A CH?A PRO750.000TH?M NH?Y AUDITION?180.000?H? TH?NG B?O TR?M – B?O KH?I- B?O CH?YGUARDSMAN GS-2100 (20W)910.00012TGUARDSMAN GS-1950( báo tr?m, báo khói, báo gas )910.00012TGUARDSMAN GS-5820( báo tr?m, báo khói, báo gas, báo khách, chu?ng c?a )1.200.00012TGUARDSMAN GS-3500 1.290.00012TGUARDSMAN GS-60001.450.00012TV? C?N R?T NHI?U MODEL – PH? KI?N VUI L?NG THAM KH?O WEBSITE-----WWW.PH?N PH?I S?N PH?M CAMERA QUESTEK 0902.569.783(A.HUY)PH? KI?N V? LINH KI?N???CH?N ?? XOAY-VUI L?NG CALL??PTS-301 NGO?I TR?I920.0003TQTA -215? 435.0003TSP –306 S?T NGO?I TR?I380.0003TPTS – 306 210.0003TV? B?O V???QTA-KK01 ?V? nh?m b?o v? trong nhà, lo?i nh?40.000QTA-KK02 ?V? nh?m b?o v? trong nhà, lo?i l?n85.000QTA-KK03 ?V? nh?m b?o v? ngoài tr?i, lo?i c?c l?n190.000QTA-KK03IR ?V? che có h?ng ngo?i, 36led@8, t?m xa 30~45m (IR on)540.000QTA-KK04 ?V? nh?m b?o v? ngoài tr?i, lo?i l?n200.000NGU?N & NGU?N T?NG??NGU?N 1A (KO PH?I H?NG QUESTEK)28.0006TNGU?N 2A (KO PH?I H?NG QUESTEK)40.0006TNGU?N 3A SONY (KO PH?I H?NG QUESTEK)85.0006TNGU?N 5A (KO PH?I H?NG QUESTEK)90.0006TNGU?N 10A (KO PH?I H?NG QUESTEK)120.0006TNGU?N 15A (KO PH?I H?NG QUESTEK)185.0006TNGU?N 20A (KO PH?I H?NG QUESTEK)200.0006TNGU?N 25A (KO PH?I H?NG QUESTEK)335.0006TNGU?N 30A (KO PH?I H?NG QUESTEK)385.0006TPB -04 - NGU?N 12V/10A (H?NG QUESTEK/SACOM)195.00012TPB -05 - NGU?N 12V/15A (H?NG QUESTEK/SACOM)255.00012TPB -07 - NGU?N 12V/20A (H?NG QUESTEK/SACOM)340.000PB -06 - NGU?N 12V/30A (H?NG QUESTEK/SACOM)440.00012TPA-005A ?Ngu?n th??ng NGU?N 12V/1A (H?NG QUESTEK/SACOM)36.00012TPA-004A ?Ngu?n ?i?n T? NGU?N 12V/1A (H?NG QUESTEK/SACOM)44.00012TPA-003A/006A Ngu?n ?i?n t?, ngoài tr?i (ch?t l??ng cao) NGU?N 12V/2A (H?NG QUESTEK/SACOM)56.00012TPH? KI?N KH?C – H?NG QUESTEK?VUI L?NG CALL C? R?T NHI?U PH? KI?N KH?C?QTA-LY901 ?.- Micro thu ?m thanh115.000QTA-A4 - Mic thu ?m thanh ( lo?i t?t)250.000QTA-A3 - Micro thu ?m thanh, g?n kèm v?i h? th?ng camera quan sát, lo?i t?t425.000Remote - Remote c?a ??u ghi hình?90.000Ngu?n? ??u ghi - Ngu?n s? d?ng cho ??u ghi 2A, 3A?100.000Ngu?n? ??u ghi - Ngu?n s? d?ng cho ??u ghi 4A130.000Jack BNC (??u jack)6.000Jack F5 (?u?i jack)2.500Nguyên b? BNC: (??u jack) + Jack F5 (?u?i jack)4.500Jack AV (??u jack)6.000Jack BNC -> AV9.000Ng? 3 BNC7.500Jack BNC (jack hàn, ?u?i nh?a)6.000Ng? 3 F57.000Jack BNC (Jack hàn loxo, lo?i t?t)11.000N?i F5 C? ROM CAOSU4.500N?i BNC4.500D?y n?i ngu?n 3.5m ??c?4.000D?y n?i ngu?n 3.5m cái?10.000CAMERA KBVISION S?N PH?M USA 0902.569.783D?NG ??U GHI QTX- 6100HAHD SERIESCALL CH?NG T?I S? CK CAO0902.569.783K?T N?I GI?A ANALOG V? AHD/ QUESTEK ClouldT?N MI?N MI?N PH?: Eco -6104HAHD 900.000Eco -6104AHD 2.0 890.00Eco -6108AHD 2.0 1.690.000Eco -6116AHD 2.0 2.900.000Eco -6124AHD 8.500.000Eco -6132AHD 2.0 9.500.000D?NG ??U GHI WIN 8400AHD 2.0MPWin-8404HAHD 2.01.090.000Win-8404AHD 2.01.290.000Win-8408AHD 2.02.350.000Win-8408HAHD 2.01.590.000Win-8416AHD 2.03.800.000??U GHI 5 in 1 - 5000D5 ??u ghi hình 4 kênh 5 in 1 (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP)Eco-5004D5740.000Eco-5008D51.100.000Eco-5016D52.140.000QUESTEK AHD D?NG QTX CAMERAQTX-4161AHD- DOOM ( 1.0 Megapixel )180.000 QTX-4181AHD- DOOM ( 1.0 Megapixel )220.000 QTX-4162AHD-DOOM ( 1.3 Megapixel )240.000QTX-4163AHD-DOOM ( 2.0 Megapixel )370.000QTX-4191AHD-DOOM ( 1.0 Megapixel )590.000QTX 4192AHD-DOOM ( 1.3 Megapixel )750.000QTX-2121AHD-TH?N ( 1.0 Megapixel ) 475.000QTX-2122AHD-TH?N ( 1.3 Megapixel )650.000QTX-2123AHD-TH?N ( 2.0 Megapixel )920.000QTX-3701AHD-TH?N ( 1.0 Megapixel )390.000QTX-3702AHD-TH?N ( 1.3 Megapixel )440.000QTX-3703AHD-TH?N ( 1.3 Megapixel )690.000QTX-3803AHD-TH?N ( 2.0 Megapixel ) dòng new hot990.000QTX-2611AHD-TH?N ( 1.0 Megapixel )990.000QTX-2612AHD-TH?N ( 1.3 Megapixel )1.290.000QTX-3601AHD-TH?N ( 1.0 Megapixel )690.000QTX-3602AHD-TH?N ( 1.3 Megapixel )750.000QTX-3501AHD-TH?N ( 1.3 Megapixel )1.070.000CAMERA M?U MINI V? NG?Y TRANG - AHDQTX-5018AHD ( 1.0 Megapixel ) B?O KH?I450.000QTX-5082AHD ( 1.3 Megapixel ) B?O KH?I670.000QTX-510AHD ( 1.0 Megapixel ) B?O KH?I650.000??U GHI QTX 6200AHD SERIES??Eco-6216AHD Video in: 16 kênh AHD ho?c 16 kênh Analog?2.900.00024TQUESTEK ANALOG CAMERAWWW.QTC-511C ng?y trang530.000CAMERA QTX TH?N ANALOG SERIESQTXB 2120-600TVL530.000QTXB 2128-800TVL590.000QTXB 2130-1000TVL620.000QTX 3700-600TVL650.000QTX 3708-800TVL680.000QTX 3710-1000TVL730.000CAMERA QTX DOME SERIESQTX 4100-600TVL380.000QTX 4108-800TVL395.000QTX 4110-1000TVL520.000??U GHI QTX 6400/6100 SERIESEco-6432HS 32 K?NH9.900.000CAMERA QUESTEK QNV Series nh?p kh?u nguyên chi?c t? TaiwanQNV-1632AHD590.000QNV-1212AHD690.000QNV-1042AHD 1.050.000CAMERAQUESTEK CVIWin-4160CVI 1.0320.000Win-2120CVI 1.0350.000??U GHI QUESTEK WIN CVI 1.0MpWin-8304MCVI- ??u ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP1.140.000Win-8308MCVI- ??u ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP1.790.000Win-8316CVI- ??u ghi hình HDCVI 16 kênh + 2 kênh IP3.370.000QUESTEK AHD D?NG QN CAMERAQN - 4172AHD990.000QN-4181AHD (1.0 Megapixel)220.000QN-4182AHD (1.3 Megapixel)290.000QN-4183AHD/H (2.0 Megapixel)390.000QN-4191AHD (1.0 Megapixel)630.000QN-4192AHD (1.3 Megapixel)850.000QN-4193AHD/H (2.0 Megapixel)850.000QN-2121AHD(1.0 Megapixel)550.000QN-2122AHD790.000QN-2123AHD/H960.000QN-3701AHD370.000QN-3702AHD560.000QN-3703AHD/H820.000QN-3801AHD620.000QN-3802AHD690.000QN-3803AHD/H730.000QN-3501AHD820.000QN-3502AHD890.000QN-3503AHD/H920.000QN-3601AHD720.000QN-3602AHD770.000QN-3603AHD/H890.000Eco-1201AHD- (1.0 Megapixel)420.000Eco-1202AHD- (1.3 Megapixel)490.000Eco-1203AHD- (2.0 Megapixel)540.000Eco-2111AHD- (1.0 Megapixel)H?ng ngo?i: 84 led640.000Eco-2112AHD- (1.3 Megapixel)H?ng ngo?i: 84 led750.000Eco-2113AHD- (2.0 Megapixel)H?ng ngo?i: 84 led690.000???U GHI IP HD CH?T L??NG H?NH ?NH HD??Win-8404SNVR1.390.000Win-8408NVR1.890.000Win-8416iNVR2.390.000Eco-9104NVR1.100.000Eco-9108NVR1.390.000Eco-9116NVR2.390.000CAMERA IPWin-6001IP790.000QTX-905HW700.000ECO-921IP850.000ECO-922IP960.000QTX 904IP990.000QTX 908IP1.550.000QTX-9411AIP650.000QTX-9413AIP1.050.000Eco-9211AIP820.000Eco-9213AIP1.190.000QTX-9371AIP890.000QTX-9373AIP1.220.000?MA?Y CHIE?U PANASONIC( Ba?o ha?nh 12 thaùng, boùng? ?e?n 03th hay 500h)?PANASONIC PT-LB280A?10.950.000?12TPANASONIC PT-LB300A?11.950.000?12TPANASONIC PT-LB332A?13.150.000?12TPANASONIC PT-LB382A?14.950.000?12TPANASONIC PT-LW362A?15.900.000?12TMA?Y CHIE?U SONY( Ba?o ha?nh 12 thaùng, boùng? ?e?n 03th hay 1000h)?SONY VPL - DX22011.500.00012TSONY VPL - DX240?13.500.00012TSONY VPL - EX230?12.350.00012TSONY VPL - EX235?13.200.00012TSONY VPL - EX250?15.700.00012TMA?Y CHIE?U INFORCUS ( Ba?o ha?nh 24 thaùng, boùng? ?e?n 12th)?IN112x(model m?i)Lu?n có hàng?7.600.000IN114a?8.800.000?IN122a WIFI?9.200.000?IN124a WIFI?12.200.000?IN126a WIFI?13.800.000?MA?Y CHIE?U BENQ ( Ba?o ha?nh 24 thaùng, boùng? ?e?n 12th)BENQ MX507P 9.200.00012TBENQ MS5067.800.00012TBENQ MS 5278.500.00012TBENQ MX 5289.650.00012TBENQ MX 60212.200.00012TBENQ MX 70415.650.00012TM?Y CHI?U EPSONEPSON EB-S299.550.00012TEPSON EB-S049.750.00012TEPSON EB-X0410.500.00012TEPSON EB-X3113.450.00012TM?Y HU? GI?YBINGO - C303.900.00012TBINGO - C325.070.00012TBINGO - C355.200.00012TBINGO - C365.850.00012TKHUNG TREO ?A NA?NG- S? d?ng ?a n?ng v?i t?t c? máy chi?u.- C?u t?o b?ng nh?m ch?t l??ng cao, s?n t?nh ?i?n.- ch?ng r? sét, ch?u l?c cao: 1 ??n 30kg, ki?u dáng ??p.???0,3m - 0,6m?450.000?0,6m - 1,2m?580.000?0,9m - 1,8m?1.000.000?KHUNG ?? 3 CH?N- Ch?t li?u h?p kim nh?m cao c?p.- Có th? tháo ráp thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n- Kho?ng cách ?i?u ch?nh: 0.7m ??n 1.5m- Ch?u l?c 3kg, tr?ng l??ng 5kg3.700.000KHUNG TREO ?IE?N- C?u t?o b?ng s?t, ph? s?n t?nh ?i?n, màu tr?ng m?.- D? tháo ráp trên m?i ??a hình, có remote ?i?u khi?n- Tr?ng l??ng 20 ??n 25 kg???T?i tr?ng < 15kg, ?? dài 100cm, kho?ng cách tr?n 55cm?7.500.000?T?i tr?ng < 15kg, ?? dài 150cm, , kho?ng cách tr?n 60cm?9.000.000T?i tr?ng < 15kg, ?? dài 200cm, , kho?ng cách tr?n 65cm?11.000.000Màn Chi?u Ch?n? DINON / TOPLITE / DA-LITE?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 100” (70’’ x 70’’ / 1.78m x 1.78m)850.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 120” (84" x 84" / 2.13m x 2.13m)1.585.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 135” (96” x 96” / 2.44m x 2.44m)1.950.000Màn Chi?u Treo T??ng DINON / TOPLITE / DALITE/APOL?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 100”? (70" x 70" / 1.78m x 1.78m)850.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 120” (84" x 84" / 2.13m x 2.13m)1.400.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 135”? (96” x 96” / 2.44m x 2.44m)1.700.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 150” (90” x 120” / 2.25m x 3.0m)2.900.000DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 180” (120” x 120” / 3.05m x 3.05m)3.100.000Màn Chi?u ?i?n Có B? ?i?u Khi?n DINON / TOPLITE / DALITE?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELS 180 - 100” (70" x 70"/1.78mx1.78m)2.050.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELS 220 - 120” (84" x 84" / 2.13mx2.13m2.350.000?DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELV 240 - 120” (72" x 96"/1.8mx2.44m)2.450.000DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELV 300 - 150” (120"x 90"/2.3mx3.05m)4.150.000R?T H?N H?NH????C PH?C V? QU? KH?CH! ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download